Mehmet Başcıllar

Öğretim Görevlisi

1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler   

1. LOTFİ, S , BAŞCILLAR, M . (2017). Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 275-286. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/igusabder/issue/32050/34315

2. BAŞCILLAR, M , TAŞCİ, A . (2018). İş Yükü ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Sosyal Hizmet Uzmanları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (4), 330-344. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/igusabder/issue/36402/390720

3. ARTAN, T , TAŞCİ, A , BAŞCILLAR, M. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Gönüllü Motivasyonları ve Özgecilik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Journal of Social&Humanities Sciences Research, (5), 2484-2493.

4. KARATAŞ, K , BAŞCILLAR, M , TAŞCİ, A . (2019). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Etkileri Bağlamında Türkiye Sosyal Politikasının Değişimi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 195-218. DOI: 10.18026/cbayarsos.584394

2.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

1. KARATAŞ, K , ASLAN, H , BAŞCILLAR, M . (2019). Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30 (1), 1-18. DOI: 10.33417/tsh.516672

3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. TAŞCİ, A., BAŞCILLAR, M., OĞUZ, T., MENEKŞE B.   (2018). Adli Süreçlerde Engellilerin Adalet Hizmetlerine Erişimi ve Adli Sosyal Hizmetin Rolü.(Sözel Bildiri). Uluslararası Engelli Hakları Konferansı: Engellilerin Adalete Erişimi. 15-16 Aralık 2018, İstanbul.

4.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. KARATAŞ, K., BAŞCILLAR, M. (2018). Körfez-Bosna Ve Suriye Krizleri Ekseninde Küresel Ölçekte Göç Hareketleri Ve Göç Politikalarına Etkisi.(Sözel Bildiri). Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet. 11-12 Mayıs 2018, İstanbul.

Diğer yayınlar

1. BAŞCILLAR, Mehmet. Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.

2. BAŞCILLAR, M . (2018). Mary Ellen Richmond ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Magazin, (1), 27-29.

Uluslararası Projeler Kapsamındaki Eğitimler

1. Birlikte Yaşam: Göç ve Sosyal Uyum Eğitmen Eğitimi. Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO)-Save The Children- Yuva. 21-25 Şubat 2019 Mercure Otel, İstanbul.

Ödüller

1.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK-2211) Doktora Başarı Bursu