Close
Mobil Menu Bars

Mustafa Kalafat

Öğr. Gör. - İşletme Bilimi Uzmanı - SMMM

Mustafa Kalafat 1986 yılında Ünye’de doğmuştur. Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, tezli yüksek lisansını Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finans alanında bölüm birincisi ve yüksek onur öğrencisi olarak tamamlayarak İşletme Bilim Uzmanı ünvanı almıştır.

Profesyonel çalışma hayatına 2010 yılında atılmış olup, özel bir şirkette Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra sözleşmeli olarak Gazi Üniversitesi’nde Öğretim Görevliliği yapmaktadır. MuhasebeTR nin yazar kadrosunda yer almaktadır.

Ulusal hakemli ve süreli dergilerde çeşitli makaleleri yayımlanmaktadır.

Verdiği Eğitimler

 • Vergi Hukuku
 • Türk Vergi Sistemi
 • Genel Muhasebe
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Muhasebe Denetimi

İş Deneyimi

 • 2018- Gazi Üniversitesi Polatlı MYO Öğretim Görevlisi
 • 2017- Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Ankara RES İşletmeleri Muhasebe Şefi
 • 2014-2016 Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Libya Şubesi Trablus/LİBYA Muhasebe Müdür Yrd.
 • 2010-2014 Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Ankara / Muhasebe Memuru

Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanmış Makaleler

 • “Türev Ürünler ve Muhasebe Sistematiği”, Mali Pusula Dergisi, Yıl:5, Sayı:52, Nisan 2009 (Doç.Dr.Cemal ELİTAŞ ve Arş.Gör.Bilge Leyli ELİTAŞ ile birlikte). ISSN SAYILI

Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 • “7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı ve Örnek Uygulama”, ASMMMO Bülten Dergisi(ISSN: 1307-7554), Yıl:28, Sayı:216-2018, Temmuz 2018

İnternet Sitelerinde Yayımlanmış Makaleler

 • Elektrik Üretim Lisansı Harç Bildirimi Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (04.05.2018)
 • TMS/TFRS Bağlamında Muhasebe Standardizasyonunun Nedenleri (09.05.2018)
 • Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (Geksis) İle İlgili Önemlilik Arz Eden Durumlar (11.05.2018) 
 • Forward Sözleşmeler ve Muhasebeleştirme İşlemleri (15.05.2018)
 • 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı ve Örnek Uygulama( 21.05.2018)
 • Aralık/2017, Ocak 2018 Ve Şubat/2018 E-Defterlerinizi En Geç 31.05.2018 Tarihine Kadar Sisteme Yükleyiniz! (24.05.2018)
 • GİB Hatasından Döndü! Şubat/2018 e-Defter Yükleme Süresi 08.06.2018’e Uzatıldı! (25.05.2018)
 • KDV Matrah Artırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Örnek Uygulamalar (29.05.2018)
 • GİB İnternet Sitesinden Vergi Levhanızı Oluşturmayı ve Almayı Unutmayın! Son Gün 31.05.2018!(31.05.2018)
 • Muhasebe Standartlarının Uygulama Modelleri ve Türkiye’nin Durumu (05.06.2018)
 • Türev Ürünlerin Tarihsel Gelişimi (11.06.2018)
 • Beyanname Düzenleme Programına Beklenen Güncelleme Geldi! (18.06.2018)
 • Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayınız! Son Gün 02 Temmuz 2018! Cezası 6.190,00 TL (19.06.2018)
 • Yurt Dışından İthal Edilen Hizmetin KDV ve Stopaj Açısından Değerlendirilmesi ve Örnek Uygulama (27.06.2018)
 • KDV Matrah Artırımı İçin BDP’ye Veri Girişlerine Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (04.07.2018)
 • 7144 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazların Değerlenmesi ve Örnek Uygulama (09.07.2018)
 • İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelerde Ödeme ve Dava Açma Süreleri (08.08.2018)
 • Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi ve Örnek Uygulamalar (12.09.2018)

Katıldığım Eğitim, Seminer ve Sertifika Programları

 • Ankara Üniversitesi, Tömer Öğretim Merkezi, İngilizce Basic 1A Üstün Başarı Belgesi Sertifikası, Ünye 1998.
 • Trakya Üniversitesi, İktisat Topluluğu, “İMKB ve Türkiye’de Sermaye Piyasalarının İşleyişi” adlı Eğitim Sertifikası, Edirne 2005.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı, Edirne 2006.
 • Microsoft Office XP Katılım Sertifikası, Edirne 2006.
 • Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi, “CRM Yönetimi ve E-ticaret Uygulamaları” Seminer Katılım Sertifikası, Edirne 2006.
 • Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi, “Network&Security” Seminer Katılım Sertifikası, Edirne 2006.
 • Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi, “Etkili Foto-Montaj Teknikleri&Photoshop Uygulamaları” Seminer Katılım Sertifikası, Edirne 2006.
 • Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi, “Yazılım Mucizesi Google” Seminer Katılım Sertifikası, Edirne 2006.
 • Konrad Adenauer Stiftung, Avrupa Birliği Eğitim Kursu Sertifikası, Edirne 2006.
 • “5th International Conference on Corporate Social Responsibility and Accounting, Finance and Regulation” Organizasyon Komitesi Üye ve Katılım Sertifikası, Edirne 2006. 
 • “Uluslararası I.Balkan Ülkeleri Muhasebe ve Denetim Konferansı” Katılım Sertifikası (Teknik Komisyon Sorumlusu), Edirne 2007.
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Borsa ve Finans Kulübü, “Küresel Kriz Zirvesi” Katılım Belgesi, Afyon 2010.
 • British Culture İngilizce Eğitim Sertifikası,Ankara,2011(Pre-Intermatiate)
 • Ankara S.M.M.M. Odası Staj Başlatma Eğitim Programı, Aralık 2014, Ankara.
 • Türkiye Müteahhitler Birliği “Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri ve Vergi Uygulamaları” Konulu KPMG Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, 2015.
 • New York Akademi, “Excel ile Finansal Modelleme Eğitimi”,Kasım 2015, Ankara.
 • Bilge Adam Akademi, “Ms Office İleri Düzey Excel Eğitim Programı” Katılım Sertifikası, Aralık 2015, Ankara
 • Ankara S.M.M.M Odası “Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi” Başarı Belgesi, Nisan 2016, Ankara
 • TÜRMOB, “11.Muhasebe Forumu” Katılım Belgesi, Nisan 2016, Ankara.
 • Universal Certificate tarafından online olarak gerçekleştirilen (60 saat) “Dış Ticaret” eğitim programı sertifikası, Nisan 2016, Ankara.
 • Akademas Certificate tarafından online olarak gerçekleştirilen “Türkiye’de Sosyal Güvenlik” eğitim programı sertifikası, (kayıtlı sertifika no: 42848831), Ekim 2016, Ankara.
 • 4.Eğitim Teknolojileri Zirvesi Katılım Belgesi, Mart 2017,İstanbul.
 • Deloitte Yönetim Enstitüsü, “EBITDA (FVAOK-Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar) Hesaplaması” Eğitimi Katılım Belgesi. Nisan 2017, İstanbul
 • İstanbul İşletme Enstitüsü, “İşletme Yönetimi” Eğitimi Sertifikası (Sertifika Kodu:130428102629)  Ankara Sanayi Odası, “Finans Uzmanlığı, Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi” eğitimi katılım belgesi, Ekim 2017, Ankara
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirilme Semineri”, Kasım 2017, Ankara
 • Ankara Sanayi Odası, “İşletmelerde İç kontrol ve İç Denetim” eğitimi katılım belgesi, Mayıs 2018, Ankara
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, “Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları Çalıştayı” Haziran 2018, Ankara

İçinde Bulunan Projeler ve İş Organizasyonu

 • Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’nin grup firması olan ve Hatay ilinin Şenköy ilçesinde rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi faaliyeti gösteren (RES) Eolos Rüzgar Enerjisi Üretim A.Ş.’nin tüm yatırım faaliyeti, oluşan maliyetlerin tevzii edilerek sabit kıymetlere alınması, işletmeye alma işlemleri süresince gerçekleşen muhasebe işlemlerini, şantiyede gerçekleşen ön muhasebe işlemlerinin kontrolü ve koordine edilmesi, resmileştirilmesi, kasa-banka ve ödenmemiş faturaların tahakkuk ve ödeme işlemleri. 
 • Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’nin grup firması olan ve Afyon ilinin Dinar ilçesinde rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi faaliyeti gösteren (RES) Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin tüm yatırım faaliyeti, oluşan maliyetlerin tevzii edilerek sabit kıymetlere alınması işletmeye alma işlemleri süresince gerçekleşen muhasebe işlemlerini, şantiyede gerçekleşen ön muhasebe işlemlerinin kontrolü ve koordine edilmesi, resmileştirilmesi, kasa-banka ve ödenmemiş faturaların tahakkuk ve ödeme işlemleri.
 • Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. ile Aktürk Yapı Endüstrisi A.Ş. firması ile adi ortaklık bünyesinde yapılmış olan Ankara Metro Projesi (Kızılay-Çayyolu Hattı) tüm resmi muhasebe işlemleri.  
 • Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. ile Ecetur Ece Turizm İnş.Tic.Mağ.İşlt.A.Ş. firması ile adi ortaklık bünyesinde yapılmış olan Trabzon ili Solaklı Deresi üzerinde kurulmuş olan Hidroelektrik Santral (HES) Gürsu Temiz Enerji Üretim A.Ş. tüm resmi muhasebe işlemleri ve yatırım faaliyetleri.
 • Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. ile Göçay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. firması ile adi ortaklık bünyesinde yapılmakta olan “Bursa Çevre Yolu Yalova Ayrımı - Turanköy Köprülü Kavşak Kesimi (Km:2+000-27+000) Karayolu Yapım İşleri” tüm resmi muhasebe işlemleri, şantiye ve yatırım faaliyetleri.
 • Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’nin grup firması olan ve Ankara ilinin Kalecik ilçesinde Kızılırmak üzerinde kurulmuş olan hidroelektrik santral (HES) Gimak Enerji Üretim A.Ş.’nin tüm yatırım faaliyeti, oluşan maliyetlerin tevzii edilerek sabit kıymetlere alınması, işletmeye alma işlemleri süresince gerçekleşen muhasebe işlemlerini, şantiyede gerçekleşen ön muhasebe işlemlerinin kontrolü ve koordine edilmesi, resmileştirilmesi, kasa-banka ve ödenmemiş faturaların tahakkuk ve ödeme işlemleri.
 • Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’nin grup firması olan ve Ankara’da makine üretimi,beton santrali ve kira faaliyeti gösteren Güriş Makine ve Montaj Sanayi Üretim A.Ş. ‘nin tüm resmi muhasebe işlemleri.
 • Güriş grubunun holding faaliyetlerini yürüten Güriş Holding A.Ş.’nin grup firmalarıyla olan işlemleri (fatura,iştirak ve hisse durumları v.b.), tüm resmi muhasebe işlemleri. 
 • Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’nin Ukrayna’da rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi faaliyeti yapan (RES) Güriş L.L.C.’nin tüm yatırım faaliyeti, oluşan maliyetlerin tevzii edilerek sabit kıymetlere alınması, işletmeye alma işlemleri süresince gerçekleşen muhasebe işlemlerini, şantiyede gerçekleşen ön muhasebe işlemlerinin kontrolü ve koordine edilmesi, şantiyede muhasebe ve yönetim bilgi sisteminin kurulması.
 • Libya ve Suriye’de Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’nin yatırımları olan Libya Al-Fateh Üniversitesi ve Suriye Raqqah Çimento Fabrikası kurulum faaliyetlerine katılım ve üretim muhasebesi işlemleri Yukarıda belirtilen işler bizzat içinde bulunduğum ve hala muhasebesinden sorumlu olduğum projeleri kapsamaktadır. Bunların dışında Güriş grubu dahilinde bulunan yaklaşık 45 firmanın muhtelif işlemlerini de takip etmekteyim.
Değerlendirmeler(53)
Ortalama Değerlendirme 5,0

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Ayşe Daşik
24 Ekim 2020
5.0

Hocamızın çok açık, net ve anlaşılır bir anlatım tarzı var. Derse katılımı ve ilgiyi üst düzeyde tutuyor. Mesleğinde ve eğitim konusunda uzman olmasının yanında insani yönü ile de akılda kalıcı, başarılı bir eğitim sunuyor. Anlatılan konuları net bir şekilde öğrenmemizi sağlıyor. Muhasebeyi bana bile sevdirdiği için kendisine çok teşekkür ederim.

Başak Kaya
19 Ekim 2020
5.0

Sade, anlaşılabilir ve akıcı bir anlatımı ile verimli bir ders için teşekkürler.

Damla Bodur Künyeli
05 Ekim 2020
5.0

Ezberci olmayan sürekli neden sorgulayan ve olayların mantığını anlatan Mustafa Bey' e teşekkür ederim. Dersler çok verimli ve öğretici.

Ceren Yalçın
03 Ekim 2020
5.0

Anlatım tarzıyla ve verdiği örneklerle akılda kalıcı bir ders oldu, harika bir hoca.

Gizem Ece Arıcı
Gizem Ece Arıcı
23 Eylül 2020
5.0

Bu platformda aldığım dersler arasında tartışmasız en iyisi. Mustafa Bey'in tamamen dersin mantığını öğretmek üzerine kurulu bir ders anlatımı var.

Feriştah Ipek
10 Eylül 2020
5.0

Muazzam bir eğitim veriliyor ezber değil, mantığını kavrıyorsunuz. Teşekkür ederiz, Mustafa Kalafat...

Mehmet Can özkartal
08 Eylül 2020
5.0

Keşke üniversitedeki hocam olsaydı dedim, dersler gayet verimli ve eğlenceli geçiyor.

Yelda Sarikaya
31 Ağustos 2020
5.0

Akıcı, anlaşılır, samimi bir ders eğitmeni. Canlı yayınlarını gerçekten etkin kullanmaktadır. Hekesin anlayacağı şekilde farklı bakış açıları ve örneklendirmeler ile konuları anlatıyor. Keyifli bir eğitimdi. Kendisine çok teşekkür ederim.

Ercan Aydin
13 Temmuz 2020
5.0

hocam eminimki konuya hiç muaffık olmayanlarda da iz bıraktığınıza eminim. Özellikle neden böyle diye sorgulamanız altını doldurmak istemeniz çok güzel teşekkür ederiz.

Ceren Özdemir
27 Haziran 2020
5.0

Ders saatlerini çok etkin kullanan, en önemli nüanslara yer veren bir eğitmen. Keşke daha uzun dönemli dersleri de olsa. Teşekkürler

Hakan Hergüner
Hakan Hergüner
11 Haziran 2020
5.0

Bu kadar donanımlı bir eğitmenin verdiği eğitim de, tabi ki tabi ki dolu dolu oluyor. Herkesin aynı seviyede bilgi sahibi olmadığını düşünerek, dersleri oldukça akıcı ve eğitime katılan herkesin anlayabileceği bir dilde anlatıyor. Dersini anlatırken, bir yandan da sorulan sorları takip ederek, dersin akışını bozmadan ve sekteye uğratmadan, soruları cevaplıyor. Bazen de kensisi sorular yönelterek, katılımcıların aktif rol oynamasını ve daha iyi anlamasını sağlıyor. Çalışmalarınızda başarılar dilerim Mustafa hocam. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.

Mislina Akar
08 Haziran 2020
5.0

Mustafa hocadan ders dinleyip anlamamak mümkün değil gerçekten çok akıcı bir anlatıma ve harika bir bilgi birikimine sahip bir hoca

Neşe Büyükkalender
Neşe Büyükkalender
08 Haziran 2020
5.0

İşine oldukça disiplinle yaklaşan, tüm konuların anlaşılması için telaşa kapılmadan zamanı etkin kullanan ve yazılan tüm sorulara cevap veren, oldukça açık ve kibar bir iletişim dili kullanan, enstitüye değer katan bir profesyonel olduğunu düşünüyorum.

Kumru Adanır
19 Mayıs 2020
5.0

Her bakımdan mükemmeldi çok memnun kaldım.

Hazal Dündar
Hazal Dündar
19 Mayıs 2020
5.0

Oldukça bilgili, bilgisini hevesle anlatan harika bir hoca.Özellikle dersinde soru-cevaplara öncelik vermesi ve akılda kalıcı örnekler vermesi derse olan ilgiyi diri tutuyor.Kendisine teşekkür ederim ve başarılarının devamını dilerim.

Emine Dokumaci
09 Mayıs 2020
5.0

Hem sabırlı hemde akici orneklendirerek anlatmasi verimli egitim oldu.

Ayşegül çakır
07 Mayıs 2020
5.0

Anlatım çok güzel sade akıcı bir dil kullanması dersi daha cazip kılıyor teşekkürler hocam

Nurgül Güneş
Nurgül Güneş
05 Mayıs 2020
5.0

Dersler çok verimli ilerliyor teşekkürler hocam.

Ayten Günay
04 Mayıs 2020
5.0

Çok güzel bir ders oldu akıcı ve akılda kalıcı bir anlatımı var Mustafa Bey'in

Beyzanur Dermenci
Beyzanur Dermenci
27 Nisan 2020
5.0

Tek cümle ile mükemmel bir Eğitimci.

Rayle Avcı
26 Nisan 2020
5.0

Anlatımı çok anlaşılır, ezbere değil mantığa dayalı bir dersti. Teşekkürler

Fikriye Beyza Gül
Fikriye Beyza Gül
23 Nisan 2020
5.0

Ders çok akıcı , hocamızın verdiği örnekler akılda kalıcı,mantığa dayalı bir anlatım çok şey kattı çok teşekkürler..

Aylin Kenar
Aylin Kenar
23 Nisan 2020
5.0

Harika bir eğitmen ve yetkinlik kazandıracak bir eğitim.

İsmican Efe
22 Nisan 2020
5.0

Anlatımı çok iyi konuları mantığıyla anlatarak akılda kalıcı bilgiler bırakıyor.Çok teşekkür ederim.

Tunahan Kaşıkcı
20 Nisan 2020
5.0

mükemmel bir eğitim

Burcu Tanış
08 Nisan 2020
5.0

çok verimli eğitim için çok teşekkürler..

Merve Tekin
06 Nisan 2020
5.0

Akış çok iyi hocamız çok güzel anlatıyor

Gökhan Şahin
Gökhan Şahin
29 Mart 2020
5.0

Arkadaşlar Hocamız bilgi aktarımı konusunda çok başarılı sıkılmadan her yayını izledim akılda kalıcı örneklerle güzel açıklamalar yapıyor.Eğitimlerini takip etmeye devam edeceğim.

Neşe Gülcan Tuna
24 Mart 2020
5.0

daha önceden bir bilgi sahibi değilseniz bile herşeyi mantığıyla anlayarak konulara işlemek muhteşem. üniversitede o kadar yıl gördüğüm dersi boş görmüşüm.

Selda Kahraman
11 Mart 2020
5.0

Ezberci tarzdan uzak, interaktif bir eğitim. Unuttuğum konuları özet şeklinde tekrardan hatırlamamı sağladı. Sıfırdan başlayanlar için de verimli olacaktır. Teşekkürler.

Tuğba Ceylan
10 Şubat 2020
5.0

Ders anlatım şekli gayet yii Mustafa Hocamın. Umarım muhasebede genel mantığı kavramış olurum sıfırdan başlayan biriyim

Başak Nur Özmen
18 Ocak 2020
5.0

Muhasebeyi biraz bilenler için genel tekrar niteliğinde, muhasebeyi hiç bilmeyenler için de muhasebenin genel mantığını görmeyi sağlayacak başarılı bir eğitim. Emekleri ve güzel anlatımı için Mustafa hocaya teşekkürler.

Serkan Kılıçaslan
Serkan Kılıçaslan
13 Ocak 2020
5.0

Muhasebeyi içselleştirerek anlamamızı kolaylaştıran anlatımından dolayı Mustafa Hocama ve bu eğitimi düzenleyen İ.İ.E ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Merve Bütkül
29 Kasım 2019
5.0

Böyle bir eğitim aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Aslında bildiğimizi sandığımız ancak altında ne kadar boşluk olduğunu fark etmemizi sağlayarak temel oluşumuna büyük katkı sağlayan Mustafa hocaya ve İİE ekibine teşekkür ederim.

Sema Gürbüz
Sema Gürbüz
07 Ekim 2019
5.0

Mustafa hoca'nın vermiş olduğu eğitimler mevcut düzendeki alışkanlıkların yıkılarak ezberci mantıktan uzak, tamamen sorgulama üzerine kurulu,kısa sürede muhteşem anlatım tekniğiyle bir çok konunun netleştiği eğitim oldu. İİE'ne böyle bir hocayla buluşturduğu için teşekkürler ve kendisinin yine bir çok eğitimde buluşturulması gerektiği kanısındayım.

Merve Dalgıç
05 Ekim 2019
5.0

Bize aktardığı bilgileri, öğretmeyi severek ve keyifle anlattığından, verdiği bilgilerin mantığını kavramamıza yardımcı oluyor ve dersler sıkıcılıktan uzak.

Fikret Öktem
Fikret Öktem
27 Ağustos 2019
5.0

İlk defa muhasebe ile ilgili eğitimiNİ Mustafa beyden almak, kısa sürelide olsa bana oldukça büyük katkı sağladı. Pozitif, ezbere dayandırmayan oldukça öğretici net bir sunumu var. Değerli katkılarından dolayı kendisine ve tüm emeği geçen İİE çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sibel Düzgün
24 Temmuz 2019
5.0

Mustafa hoca çok güzel bir eğitim verdiğini düşünüyorum. Bize ezberlememiz sorgulamamız gerektiği bilincini aşılama isteği çok hoş. Verdiği bilgiler ve örneklerde çok faydalı. Kesinlikle alınması gereken bir eğitim. Günlük yaşantımızda da hep karşımıza çıkan ve kullandığımız, daha çok şey bilmemizin bize faydası olan bir ders.

Özgür Güney
özgür Güney
23 Temmuz 2019
5.0

Mustafa hocam ,gayet başarılı ders anlatımı var.Konulara hakim ve sıkıcı değil pratik ....emeğine sağlık teşekkür ediyorum.

ümit çaylak
11 Haziran 2019
5.0

Finansal Yönetim üzerine olabilidiğince açık, anlaşılır ve kıymetli bir ders sunumu yapmaktadır. Bence Mustafa Bey'i değerli kılan piyasadan gelmesi yani sadece teoriye değil işin pratiğine de hakim olmasıdır. Ancak bir önerim var umarım enstitü tarafından dikkate alınır. Eğitim programlarına Mustafa Bey'in eğitimci olacağı, Finansal Yönetim eğitimini geçen kursiyerlere yönelik olarak ileri düzey bir finansal yönetim ve mali analiz kursu eklenebilir. Organizasyonunuzun en kıymetli olan yanı eğitimde fırsat eşitliği sağlamanız. Teşekkür ederiz.

Ayşe Karaman EL
28 Mayıs 2019
5.0

Mustafa Hocam, kısacık zamanda bircok bilgi verdiniz, cabanız takdire şayandı. Hersey için teşekkürler, Daha birçok dersinize katılmak dileğiyle. Selamlar

Hamdi Akkaya
Hamdi Akkaya
10 Mayıs 2019
5.0

hocamız muhasebe konusunu bu kadar kısıtlı zamanda en güzel şekilde anlattı teşekkürler:)

Feyza Yildiz
Feyza Yildiz
07 Mayıs 2019
5.0

Teşeşkkürler Hocam umarım herşey sizden sonra daha güzel olur..

Feyza Yildiz
Feyza Yildiz
07 Mayıs 2019
5.0

teşekkürler :)

Sena Uyar
25 Nisan 2019
5.0

Muhasebe gibi zor bir alanda bile kısıtlı zaman ve online olmasına rağmen gerekli bilgileri yeterince verdiği için, dersler akıcı olduğu için Mustafa hocamıza teşekkürler

Gökçe Bozkurt
24 Nisan 2019
5.0

Mustafa hocam en temelinde mantığıyla çok güzel akıcı olarak eğitimi veriyor.Özgeçmişi de ne kadar bilgili olduğunu zaten gösteriyorAnlatımı gayet güzel.Emeğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.

Serhat Kaya
08 Nisan 2019
5.0

Mustafa hoca muhasebe mevzuatını ve kanunlarını akıcı ve yalın bir dille oldukça başarılı ve akılda kalıcı bir biçimde bizlere aktarmaktadır. Bugün katıldığım birinci dersten çok memnun kaldım. Eğitim sonunda mevzuata ilişkin oldukça faydalı bilgilere sahip olacağımı düşünüyorum. Teşekkürler.

Hande Leman Yılmaz
14 Mart 2019
5.0

Anlatımınız ve emeğiniz için teşekkürler...

Muhammed Okudan
muhammed okudan
26 Şubat 2019
5.0

genel muhasebe anlamında akademik cümleler yerine mantıksal algılaması kolay cümlelerle ders anlatması akılda kalıcılık yönünden pozitif bir teknik olmuş.

Saadet Kara
18 Şubat 2019
5.0

İşinde çok çok iyi. Başarılarının devamını dilerim.

Buşra Yavaş
14 Şubat 2019
5.0

Dersleri eğlenceli ve akıcı geçiyor, hocamızdan dinlediğim dersleri başarılı buluyorum Teşekkürler

Derya Köksaldı
11 Şubat 2019
5.0

Akıcı anlatım ve örneklemelerle anlaşılır kıldığınız için teşekkürler

yeliz duyar
25 Ekim 2018
5.0

Mustafa hocanın eğitimi anlatma şekli cok açık ve anlaşılırdı.Eğitim kısa süre sürmesine rağmen elinden geldiğince çoksey öğretmeye çaılştı sağolsun.Umarım başka eğitimlerde de kendisinden ders dinleme fırsatımız olur.Mustafa hocaya ve İstanbul İşletme Enstitüsüne çok teşekkürler..

Tüm Yorumlar