AnasayfaEğitmenlerDr. Hande Erol
Dr. Hande Erol

Dr. Hande Erol

Akademisyen

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nünden mezun olan Hande Erol, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Çift Anadal) Bölümü’nü de 2007 yılında, tam burslu ve okul birinciliği ile bitirdi.

1983 İstanbul doğumlu olan A.Hande EROL, lise öğrenimini Anadolu lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nü Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Çift Anadal) Bölümü’nü tam burslu olarak okul birinciliği ile bitirdi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı’nı 2010 yılında bitirdi. Ara vermeksizin başladığı Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Tezli Doktora Programı’ndan mezun olmuştur. Öğrenim hayatı boyunca başarı bursu almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Güvenliği Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı bitirmiştir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ndan burs almıştır. 2016 yılında Doktora Tezi’ni savunarak başarılı bulunmuştur.

Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca özel sektörde çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri iş hayatında bulunduğu her mevkide kullanmıştır. 2012 yılından itibaren Kalite Koordinatörlüğü’nde EFQM 4 yıldız alım sürecinde Sistem Analisti görevinde, 2014-2018 yılları arasında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda akademik personel olarak idari görevleri ile birlikte yürütüp Süreç Modelleme Uzmanı/Bilgi Güvenliği Uzmanı görevinde çalışmıştır. Akademik görevi ile birlikte idari görev olarak üniversitede Süreç Yönetim Sorumlusu görevine devam etmektedir.

Eğiticinin Eğitimi, Liderlik Eğitimi, Mobbing Eğitimi, Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Yönetim, Stres Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baştetkikçi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baştetkikçi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baştetkikçi, SEO Eğitimi, İş Analizi ve Görev Tanımı Eğitimi, Stratejik Yönetim Eğitimi, vb. uzmanlık alanında birçok sertifikaya sahiptir. 2012 yılından itibaren Kalite Koordinatörlüğü kurulum aşamasında Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü’nde EFQM 4 yıldız alım sürecinde Sistem Analisti görevini yürütmüştür. Mezun olduğu kuruma 2014 yılında Öğretim Görevlisi kadrosuyla atanmıştır.

Bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda makaleler, bildiriler ve sunumlar yaparak değerlendirmektedir. Sağlık, eğitim ve mühendislik alanlarında mesleki araştırmalar yapmaktadır. İlgi alanları arasında yöneylem araştırması, matematik, istatistik, kalite kontrolü ve yönetimi, bulanık mantık, bulanık stok yönetimi, sezgisel yaklaşımlar, genetik algoritma, benzetimsel tavlama
yaklaşımları, eniyileme, simülasyon, bilgi paylaşım platformları istatistiksel analizleri, tedarik zinciri yönetimi, uygulamalı yöneylem araştırması yer almaktadır.

Akademik kariyerinde, şimdiye kadar yapılan bildiri ve makaleler, sezgisel yaklaşımlar geliştirme, üretim ve yönetim alanlarındaki yeni yaklaşımlar üzerinedir. Mezunlar Derneği başkanlığı, öğrenci kulüplerinin Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. Yardım etmenin, gönüllülüğün mesleki ve kişisel gelişim alanındaki öneminin farkındalığıyla uzun yıllardır AFAD gönüllüsüdür. Birçok akademik çalışma ve tezde destek olmuştur. 2020 yılında Mentör eğitimleri, Duygusal Zeka Yönetimi eğitimlerini tamamlayarak; gelişmenin ve öğrenmenin sürekli bir yolculuk olduğunun bilinci ile yürüttüğü projelerde ülkemiz için verimli, kaliteli ve etkin çözüm yaklaşımları ile üretim ve yönetim alanında yeni yaklaşımlar/algoritmalar/yazılımlar geliştirme ve bunları istatistiksel analizler ile destekleme yer almaktadır.

Eğitim Bilgileri

 • Doktora (TÜBİTAK Doktora Bursu) Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Anabilim Dalı, Türkiye

 • Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • Yüksek Lisans (TÜBİTAK Yüksek Lisans Bursu) Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • Lisans Çift Anadal (Tam Burs) İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • Lisans (YÖK Bursu) İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • Doktora A METAHEURISTIC ALGORITHM TO ELASTICITY BASED SHELF SPACE ALLOCATION PROBLEM Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Anabilim Dalı

 • Yüksek Lisans A heuristic solution algorithm to quadratic assignment problem Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Tesis Planlama

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kalite Mühendisliği ve Güvenirlik

 • İstatistik

 • Bilgi Güvenliği

 • Matematik

Yayınlar & Eserler
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 • Approaches for optimizing cross sell and up sell opportunities in campaigns AĞAOĞLU M. , DUMAN E., EROL BİNGÜLER A. H. 13th Cologne-Twente Workshop on Graphs & Combinatorial Optimization, 26 - 28 Mayıs 2015

 • A Heuristic Approach for Shelf Space Allocation Problem EROL BİNGÜLER A. H. , BULKAN S. , AĞAOĞLU M. International Conference on Value Chain Sustainaility, 12 - 13 Mart 2015

 • Bir Yükseköğretim Kurumunda Değer Akış Haritalandırma Yöntemi ile Sürdürülebilir Süreç Tasarımı İzer M. U. , Ağlan C., Erol Bingüler A. H. , Fırat S. Ü. ÜAS'13 - 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, cilt.2, ss.819-828

 • Optimizing the ant colony optimization algorithm using neural network for the travelling salesman problem Erol Bingüler A. H. , Er Kara M. , Bulkan S. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Temmuz 2012, ss.1695-1701

 • New Genetic Algorithm for the Travelling Salesman Problem EROL BİNGÜLER A. H. , BULKAN S. INTERNATIONAL CONFERENCE 0N INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Temmuz 2012

 • Forecasting Electricity Consumption of Turkey Using Time Series Methods and Neural Networks EROL BİNGÜLER A. H., Özçelikkan N., Tokgöz A., ÖZEL S., ZAİM S., DEMİREL Ö. F.

 • International Conference in Mathematics 2012, Birleşik Arap Emirlikleri, 11 Mart 2012 - 14 Mart 2011, ss.117-127.

 • Kareli Atama Probleminin Genetik Algoritma ve Benzetimsel Tavlama Yaklaşımları ile Çözülmesi EROL BİNGÜLER A. H. , BULKAN S. 12th International Symposium on Econometrics, Statistics, and Operations Research, Denizli, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011

 • A Survey For Quadratic Assignment Problems EROL BİNGÜLER A. H. , BULKAN S. APIEMS2009, Kitakyushu, Japonya, 14 - 16 Aralık 2009

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A Model for Check‐Up Processes In Health Care Systems Using GeneticAlgorithms EROL BİNGÜLER A. H. , TOZAN H., BULKAN S. HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT, cilt.1, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • A Heuristic Approach for a Shelf Space Allocation Problem EROL BİNGÜLER A. H. , BULKAN S. , AĞAOĞLU M. Journal of Military and Information Science, cilt.4, sa.1, ss.38-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • New Variable Neighborhood Search Structure for Travelling Salesman Problems EROL BİNGÜLER A. H. , BULKAN S. British Journal of Mathematics & Computer Science, cilt.6, ss.422-434, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Projeler/Üyelikler/Çalışmalar

 • Türkiye’de fizyoterapi alanında TÜBİTAK projesi (2020- proje aşamasında)

 • Türkiye’de Erişilebilirlik Platformu kurulumu (2019- proje aşamasında)

 • Marmara Üniversitesi Limitsiz Matematik Kulübü Danışman Yardımcısı (2019-2021)

 • YÖK Dış Değerlendirici (2018- devam etmekte)

 • KALDER değerlendirici (bireysel) (2013-devam etmekte)

 • İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bağımsız Değerlendirici (2019- devam etmekte)

 • Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü için Kalite Standardına uygunluğu konusunda (yönerge değişikliğinde kalite standartlarına uyum konusunun eklenmesi) çalışma ve destek

 • “13.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı"nda kalite standartları, EOBK birimlerinin işleyişi konusunda standardizasyon ve yapılması gereken/yapılacak çalışmalar ile ilgili destek

 • Bilişim faaliyetlerinde Erişilebilirlik Projesi (2017- devam etmekte)

 • Bilgi İşlem Birimi’nde Çağrı Merkezi Kurulumu ve Yönetimi (2014-2018)

 • Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA European University Association) sürecinde Marmara Üniversitesi Özdeğerlendirme Kurulu üyesi (2015- devam etmekte)

 • Marmara Üniversitesi EFQM Kalite çalışmalarında 4 yıldız alma sürecinde Kalite Geliştirme Uzmanı olarak görev almıştır.

 • İstanbul Ticaret Odası Sanayi/ Yan Sanayi Şubesi KOBİLERLE İŞBİRLİĞİ PANELİ (Organizasyon Sorumlusu)

 • İstatistiksel Analiz Yapan Bir İşletmede Varlık İlişki Modelinin ve Fiziksel Veritabanının Oluşturulması, Yrd.Doç.Dr. Murat Özmızrak (Danışman), İstanbul Ticaret Üniversitesi, Lisans Tezi, İstanbul, 2007.

 • İşsizlik ve Türkiye’deki İşsizliğin 2000–2005 yılları arası İstatistiksel Analizi, Prof. Dr. Münevver Turanlı (Danışman), İstanbul Ticaret Üniversitesi, Lisans Tezi, İstanbul, 2006.

 • Ambalaj Üretim firmasının Simülasyonu

Alınan Seminerler/Eğitimler

 • Eğiticinin Eğitimi

 • Risk Temelli Düşünme Eğitimi

 • Stres ve Stresle Başa Çıkma Eğitimi

 • Liderlik Eğitimi

 • Mobbing Eğitimi

 • Stratejik Yönetim

 • Stres Yönetimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

 • Web Programcılığı Eğitimi

 • Web Tasarımı Eğitimi

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi - Baş tetkikçi Eğitimi

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi- Baş tetkikçi Eğitimi

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi - İç Denetçi Eğitimi

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi- Dokümantasyon Eğitimi

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 • OHSAS18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 • ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi Temel Eğitimi

 • 2-30-31.05.2013 KALDER EFQM Mükemmellik Modeli Değerlendirici–EAT Eğitimi

 • 17-18.06.2013 KALDER Değerlendirici Yetiştirme Eğitimi

 • 24.04.2012- 31.12.2013 KALDER- Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

 • 15.11.2012 TÜBİTAK EKUAL Taylor & Francis Veritabanı Eğitimi

 • 19.09.2012 Kalite Standartları (ISO 9000:2000 Standart Serisi)

 • 19.09.2012 Proje Geliştirme/Proje Yönetimi

 • 01-02.03.2012 KALDER- Özdeğerlendirme Eğitimi

 • 18-19.02.2012 KALDER- EFQM Mükemmellik Model Eğitimi

Verilen Eğitimler

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

 • KVKK Eğitimi

 • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

 • Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi Eğitimi

 • Performans Yönetimi Eğitimi

 • Süreçlerle Yönetim Eğitimi

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 • Dokümantasyon Eğitimi

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 • OHSAS 18001İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

 • Temel Eğitimi

 • ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi Temel Eğitimi

 • Risk Yönetimi Eğitimi

 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

 • Kalite Standartları (ISO 9000:2000 Standart Serisi) Eğitimi

 • Proje Geliştirme/Proje Yönetimi Eğitimi

 • Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitimi

 • Kaizen-Sürekli İyileştirme Eğitimi

 • Altı Sigma Eğitimi

Devamını göster