AnasayfaEğitmenlerProf. Dr. Necmi Gürsakal
Bu, siyah gömlekli bir adamın fotoğrafı. Kameraya gülümsüyor ve fotoğrafa sıcak ve samimi bir his veriyor. Gözleri ve ağzı keskin bir şekilde odaklanmış, bu da fotoğrafçının adamın yüz hatlarını yakından çekmeye çalıştığını gösteriyor. Adamın boynu da görülebiliyor ve gömleğinin siyahlığıyla ilginç bir kontrast oluşturuyor. Bu fotoğraf kolaylıkla bir kurs eğitmeni profil fotoğrafı olarak kullanılabilir - bir öğrenme ortamında faydalı olabilecek bir ulaşılabilirlik ve güvenilirlik hissi veriyor. Kompozisyonu ve konusu sayesinde fotoğraf profesyonellik ve zeka atmosferi taşıyor. Adamın sıcak gülümsemesi ve yüz hatlarının keskin odağı, arkadaş canlısı ve yardım etmeye hazır bir kişi izlenimi veriyor. Ayrıca, siyah gömlek fotoğrafa bir otorite ve ciddiyet dokunuşu katarak ağırbaşlılık ve güvenilirlik hissi veriyor. Genel olarak, bu fotoğraf bir kurs eğitmeni profil fotoğrafı için mükemmel bir seçimdir.

Prof. Dr. Necmi Gürsakal

Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu

 • İlkokul İstiklal İlköğretim Okulu 1962

 • Ortaokul Çelebi Mehmet Orta Okulu 1965

 • Lise Bursa Erkek Lisesi 1968

 • Yükseköğrenim (Lisans) Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1975

 • Doktora Bursa İktisadi Tic. İlimler Akademisi 1980

Doçentlik Ekonometri-İstatistik 20.11.1987

Profesörlük Ekonometri-İstatistik 21.01.1993

Bilimsel Çalışmalar

a) Bilimsel Yayınları

Uluslararası Makale

 1.  Altıntaş M. H., Gürsakal, N.. (2007) “Phishing Attacks and Perceptions of Service Quality: A Content Analysis of Internet Banking in Turkey”,Journal of Internet Banking and Commerce, August 12(2).

 2. Gursakal, N., Alkis, S. and Bayram, N. (2009). A study of mobile communication networks among elementary pre-service teaching students (a case study). Journal of Maltese Educational Research, Vol:5, Issue:2, pp. (Available at the following link http://www.um.edu.mt/educ/about/publications/mrer/archive#Archive

 3. Gursakal, N., Oguzlar, A., Aydin, Z. B. and Tuzunturk, S. (2009) Measuring Trust in an Intra-Organizational Context Using Social Network Analysis. International Journal of Management Enterprise Development, Vol. 6, No. 4, pp. 494-512.

 4. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S. and Tüzüntürk, S. (2009) “Hurst Exponent Analysis in Turkish Stock Market”, International Journal of Sustainable Economy, (Accepted on 10 September 2008).

 5. Gürsakal, N., Alkış, S., Tüzüntürk, S. ve Ünlü, M. (2008) “Social Network Analysis of trust Networks among Geography trainee teachers and it’s possible reflections to education”, Ozean  Journal of Applied Sciences, Vol. 1, No. 1. (Available at the following link http://www.ozelacademy.com/ojas.htm.)

 6. Nuran Bayram, Necmi Gursakal, Nazan Bilgel, “Counterproductive WorkBehavior Among White-Collar Employees: A study from Turkey”, International Journal of Selection and Assessment Volume 17 Number 2 June 2009.

Ulusal Makale 

 1. “Hava Kirlenmesi ve Ekonomik Yapı: Input-Output Hesaplamalarının Deneysel Sonuçları”, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt III, Mart 1974.

 2. “Eğitimde Kaynakların Uygun Dağılımı”, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt V, Kasım 1976.

 3. “Geniş Alanlarda Petrol Aramanın Ekonomik Sonuçlarını Belirleyebilmek için Stokastik Bir Model”, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt VII, Mart 1978.

 4. “Bireysel Tercihlerin Stokastik Olması Halinde Çiftli Mamul Karşılaştırma Testleri”, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt VII, Mart 1978.

 5. “Bir Doğrusal Programlama Modeli Çerçevesinde Göresel İyimserlik Sırasının Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt IV., Sayı 1, Nisan 1983. 

 6. “Amerika ve Türkiye Örnekleriyle İstatistik ve Kamuoyu”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt VI., Sayı 2, Kasım 1985. 

 7. “Operasyonel Bir Kavram Olarak Nedensellik ve Bu Kavrama Dayandırılan Bir Uygulama”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt VII., Sayı 1, Nisan, 1986.

 8. “Karar Analizi Üzerine Bazı Notlar”, Ömer Celal Sarc’a Armağan, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası (Özel Sayı), Cilt 42, Sayı 1-4, 1986. 

 9. “Belirsizliği Açıklayan Kelimelerin Belirsizlik Dereceleri” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt X., Sayı 1-2, Nisan-Kasım, 1989.

 10. “Sıra-Büyüklük Kuralı ile En Büyük Şehir Olgusu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Türkiye 1927-1985)”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XIII., Sayı 1-2, Mart-Kasım, 1992.

 11. “Avrupa Topluluğu Ülkeleri ve Türkiye’nin Tüketici Fiyat Endekslerinin Karşılaştırılması”, Araş. Gör. Fatma Acar ile Birlikte, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XIII., Sayı 1-2, Mart-Kasım, 1992.

 12. “Yeni Bilim”, İş Güç Dergisi, Cilt:3 Sayı:1, 2001.

 13. Gürsakal, N. and Tüzüntürk, S., (2017), “Testing Two Hypotheses for the Fractions of Driver Nodes”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Vol. 59, January-February, pp. 221-234.

 14. “Recent Remarkable Developments in The World Wide and Contradictions in Statistics Education in Turkey”,Necmi Gürsakal, Selim Tüzüntürk , Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol. 34, pp. 1-25.

 15. “Measuring Surprise with Relative Entropy”,  Sevda Gürsakal, Dilek Murat, Necmi Gürsakal Eurasian Academy of Science, Vol. 2, pp. 10-21.

 16. “Assessment of Pisa 2012 Results With Quantile Regression Analysis Within The Context of Inequality in Educational Opportunity”, Sevda Gürsakal, Dilek Murat, Necmi Gürsakal, Alphanumeric Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 41-54.

 17. “Analysing Turkey’s Coal Mining Disaster Data (1983-2014) With Poisson Change-Point Models”, Kadriye Burcu Öngen Bilir, Muhammet Mustafa Aytaç, Necmi Gürsakal , IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 03.02.2016-06.02.2016, Paris.

 18. “New Hopes and Challenges for Network Science”, Necmi Gürsakal, Keynote paper, Network Science: Transdisciplinary Approach to Real-World Complex Systems, Edited by M. N. Aydın, Published by Technology and Society Research and Development Center Kadir Has University, Istanbul First Edition 2016.

 19. “Identifying gatekeepers in online learning networks”, Necmi Gürsakal, Aras Bozkurt. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 2017, Vol. 9, No. 2, pp. 75-88.

 20. Necmi Gursakal , Halil Orbay Cobanoglu and Sendi Ipeker Cagliyor, “A   

 21. network-science approach: how different are the attacks of football?”, Pamukkale Journal of Sport Sciences ISSN: 1309-0356 2017, Vol. 8, No. 3, 47-56

Ulusal Kongre 

 1. “Döviz Kuru Grafiklerinin Fraklal Boyutlarının Belirlenmesi” Yrd. Doç. Dr. Aysan ŞENTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Ayşe OĞUZLAR ile birlikte, III. Ulusal Ekonometri İstatistik Sempozyumu, Bursa ,1997.

 2. “Lojistik Denklemlerden Türetilen Değerlerin Fraktal Boyutları” IV. Ulusal  Ekonometri İstatistik Sempozyumu, Antalya, Belek, 1999.

 3. “Veri Analizi ve İstatistik” IV. Ulusal Ekonometri İstatistik Sempozyumu, Antalya, Belek,1999.

 4. “Veri kavramlarını Değiştirme ve Yeni Konular” Aysan ŞENTÜRK, Ayşe OĞUZLAR ile birlikte, D.İ.E.Sempozyumu, Ankara, 2000.

 5. “Değişen Veri Kavramı ve Yeni Alanlar”, Ayşe OĞUZLAR ve Aysan ŞENTÜRK ile birlikte, İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 27–29 Kasım, Ankara, 2000.

 6. “İstatistiksel Web Siteleri” Aysan ŞENTÜRK,  Ayşe OĞUZLAR ile birlikte, V. Ulusal Ekonometri  ve İstatistik Sempozyumu, 19-22 Eylül, Adana, 2001.

 7. “Sosyal Bilimler ve Kaos Kuramı” Araş. Gör. Gürsu Gürsakal ile birlikte, Mantık Matematik ve Felsefe II Ulusal Sempozyumu, Assos Çanakkale, 2004.

 8. “Ağ Bilimi ve İstatistik” Öğrt. Gör. Dr. Zehra Berna Aydın, Araş. Gör. Sevda Dalgıç ve Araş. Gör. Selim Tüzüntürk ile birlikte, IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, 2008.

 9. “Finansal Piyasalarda Hurst Üstelinin Uygulanması ve Çok Fraktallilik Olgusu” Öğrt. Gör. Dr. Zehra Berna Aydın, Araş. Gör. Sevda Dalgıç ve Araş. Gör. Selim Tüzüntürk ile birlikte, IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, 2008.

 10. "Ağ Bilimi Paket Programları: Pajek 1.24"  Araş. Gör. Selim Tüzüntürk ile birlikte, 10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Palandöken / Erzurum, 27-29 Mayıs 2009. 

b) Basılmış Kitapları

 • Doğrusal Programlama 

 • Sübjektif Olasılık Tahminleri 1982

 • Bayesgil İstatistik 1992

 • İstatistik I: Çözümlü Sorular 1996

 • İstatistik II: Çözümlü Sorular 1995

 • Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I 1997

 • İstatistiğin ABC’si 2000

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2001

 • Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II 2002

 • Altı Sigma 2003

 • Sosyal Bilimler Karmaşıklık ve Kaos 2007

 • Betimsel İstatistik 2008

 • Çıkarımsal İstatistik 2009

 • Sosyal Ağ Analizi 2009

 • Büyük Veri

 • R ile Programlama

 • R ile Betimsel İstatistik

 • R ile Çıkarımsal İstatistik

 • Karar Verme (Editörleri Necmi Gürsakal, Mustafa Aytaç),2015.

 • Sosyal Ağ Analizi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2017

 • Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme 2017

 • Küreselleşme Teknoloji Ağlar ve Güç 2018

 • Makine Öğrenmesi 2018

 • Veri Bilimi

 • Sanayileşmeyi Anlamak

BİLİMSEL FAALİYETLERİ

 1. III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bursa, 1997.

 2. İV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Antalya, 1999.

 3. D.İ.E.Sempozyumu, Ankara, 2000.

 4. V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Adana, 2001.

 5. II Ulusal Mantık Matematik ve Felsefe Sempozyumu, Assos Çanakkale, 2004.

 6. Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim adamları Sempozyumu, Bursa, 2004.

 7. IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Kuşadası, 2008.

Akademik ve İdari Görevleri (Kamu ve Özel Sektör)

 • Rektör danışmanlığı

 • Bölüm Başkanı Kasım 2006- 2009

 • Dekan Vekili Fenerbahçe Üniversitesi 2018

Üyesi Olduğu ve Görev Üstlendiği Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • Devlet İstatistik Enstitüsü Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi

Diğer Kitapları

 • Floransalı Karlo

 • Yazı Zamanı

 • Benim Bursalarım

 • İçinden Okumak için Şiirler

 • My Beloved City Bursa

 • Kum ve Zakkum

 • Mösyö Fomora

 • Albino Yayın Balığının Gözleri

 • Mezopotamya Ölüm Günleri

Danışmanı Olduğu Tezler

 • Sezen, H. Kemal “Dinamik Programlama Yöntemi ve Bursa'daki Bir İşletmeye Uygulanması” Tez (Yüksek Lisans Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1986. 

 • Koçyiğit, Fuat “Çocuklarda Spor Branşı Seçiminde Etkili Olan Faktörler” Tez (Yüksek Lisans Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1988. 

 • Boncuk, Remzi “Parçalı Doğrusal Regresyonda Tabaklamaya Analizinin Kullanılması ve Bir Uygulama Denemesi” Tez (Yüksek Lisans Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1989. 

 • Deligöz, Lokman “Karar Kuramı Açısından Markowitz Modeli ve Varsayımların İrdelenmesi” Tez (Yüksek Lisans Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1994. 

 • Fındıkkaya, Ayşe “Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ve Bir Uygulama Denemesi” Tez (Yüksek Lisans Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1995 

 • Başaran, Erol “Kanonik Korelasyon Analizi ve Bir Uygulama” Tez (Yüksek Lisans Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1998. 

 • Selimoğlu, Emel “Kalite Kontrolünde Birikimli Toplam Tekniği ve Bir Uygulama Denemesi” Tez (Yüksek Lisans Tezi) 1998. 

 • Oğuzlar, Ayşe “Çok Değişkenli İstatistiksel Süreç Kontrolü ve Bir Uygulama Denemesi” Tez (Doktora Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1998. 

 • Kalay, Ali “Zaman Serilerinde Çapraz-Spektral Analiz Türkiyede Para Arzı ile Fiyat Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma” Tez (Doktora Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1999. 

 • Aydın, Zehra Berna “Sembolik Zaman Serileri Analizi ve IMKB'de Bir Uygulama” Tez (Doktora Tezi) -- Uludağ Üniversitesi , 2003. 

 • Bağcı, Sibel “Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ve Hizmet Kalitesi Ölçüm Araçları” Tez (Yüksek Lisans)--Uludağ Üniversitesi, 2005. 

 • Turan, Aydın, “Risk Analizi Bir Banka İçin Piyasa Riskine Maruz Tutar ve Sermaye Yeterlilik Rasyosu Uygulama” Tez (Yüksek Lisans)--Uludağ Üniversitesi, 2006.

Devamını göster