AnasayfaEğitmenlerDr. Sezen Güngör
Bu, uzun, dalgalı sarı saçlı bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde siyah, uzun kollu, yakası açık bir gömlek var ve altında beyaz bir atlet görünüyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve gözleri doğrudan kameraya bakıyor. Saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve yumuşak, doğal bir ışıkla çevrelenmiş. Gülümsüyor ve güven yayıyor gibi görünüyor. Duruşu rahat ve etrafı huzurlu bir atmosferle çevrili.

Dr. Sezen Güngör

Öğretim Görevlisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Sezen Göngör, aynı üniversiteside yüksek lisansını tamamladı. Güngör, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finansal yatırım kararlarında genetik etkiler: Duygusal ön yargılar analizi başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Güngör, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmakta.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora 2013-2017 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) Tez Adı : Finansal yatırım kararlarında genetik etkiler: Duygusal ön yargılar analizi (2017)

 • Yüksek Lisans 2007-2009 İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü / Finans Yönetimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)

 • Lisans 2004-2007 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme PR.

 • Önlisans 2000-2003 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / İktisadi ve İdari Programlar Bölümü / Turizm İşletmeciliği PR.

AKADEMİK GÖREVLER

 • Öğr. Gör. Dr. 2017- Namık Kemal Üniversitesi Çorlu MYO / İşletme Yönetimi

 • Öğr. Gör. 2015-2017 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu MYO / İşletme Yönetimi

 • Öğr. Gör. 2010-2015 Namık Kemal Üniversitesi Saray MYO / İşletme Yönetimi

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. GÜNGÖR S., Finansal Yatırım Kararlarında “Underdog” Efekt ve Etnosentrizm Etkisi, Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies, vol. 6, pp. 111-130, 2020.

 2. GÜNGÖR S., Ekonomi Yönetiminde Ve Bireysel Finansal Kararlarda Gerontokrasi Eğilimi Var Mi?, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 24, pp. 313-334, 2020.

 3. Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., Victim Identification, Framing Heuristic and Stress Effects on the Donation Decision, Prizren Social Science Journal, vol. 4, pp. 22-29, 2020.

 4. Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., EROĞLU S., Dunning- Kruger Sendromu Çerçevesinden Girişimcilik EğitimlerininGirişimci Adayları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, vol. 9, pp. 1-29, 2020.

 5. GÜNGÖR S., Genes Involved in Both Dopmainergic and Serotonorgic Pathways and Financial Decision Making, Prizren Social Science Journal, vol. 3, pp. 21-26, 2019.

 6. GÜNGÖR S., Yerel Yönetim ve Merkezi Yönetimin Görev Paylaşımı, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Akademik Bakış, 2012.

 7. GÜNGÖR S., Yerel Yönetimlerin Borçlanmaları, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi Akademik Bakış, 2011.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., BIST100 Endeksinde İşlem Hacmi ve İşlem Miktarında Hava Durumu Anomalisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, cilt 23, ss. 1459-1469, 2019.

 2. GÜNGÖR S., Ekonomik Güven Endeksi ve Finansal Yatırım Araçları Getirileri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 2007-2017 Döneminde ABD Doları ve Altın Getirileri Örneği, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt 17, ss. 22-39, 2019.

 3. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., BİST100 Endeksinde İşlem Hacmi (TL) ve İşlem Miktarlarında Bireysel Yatırımcı Açısından Takvim Anomalileri Üzerine Bir Araştırma, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 6, ss. 91-108, 2019.

 4. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., The “Rationality” Criterian Decision Making Theories and The Game Theory, Social Sciences, Management and Economics Journal, cilt 1, ss. 21-31, 2019.

 5. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., Sezgin M., Girişimci Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermaye ve Bireysel Yaratıcılıklarının İncelenmesi, Sosyal Bilimler Metinleri, cilt 2018, ss. 50-64, 2018.

 6. Tomris Küçün N., Yaman C., GÜNGÖR S., EROĞLU S., Online Alışveriş Süreçlerinde Dijital Yerlilerin ve Dijital Göçmenlerin Stres Düzeylerinin Biyometrik Analizi, JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, cilt 5, ss. 177-190, 2018.

 7. Yaman C., Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., EROĞLU S.,Reklamlara Yönelik Dikkatin Göz İzleme Tekniği ile Ölçülmesi ve Bağlam Etkisi, JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, cilt 5, ss.221-232, 2018.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler

 1. GÜNGÖR S., Duygusal Ekonomi, Bölüm: Davranışsal İktisatta Bağışçılık ve Saptanabilir Kurban Etkisi, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, Editör: Doç.Dr. Aysel GÜNDOĞDU, 2020.

 2. GÜNGÖR S., DEMİREL E., Tomris Küçün N., Behavioral Finance and Decision-Making Models, Bölüm: Personality and Emotional Biases, Yayın Yeri: IGI Global Disseminator of Knowledge, Editör: Tripti Tripathi (Jiwaji University, India), Manoj Kumar Dash (Khallikote University, India) and Gaurav Agrawal (Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior, India), 2019.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler

 1. GÜNGÖR S., Genoekonomi: Ekonomide Gelenekten Genetiğe Geçiş ve Davranışsal Genetik Uygulamaları, Yayın Yeri: Alfa Yayınları, 2020.

 2. GÜNGÖR S., DEMİREL E., Davranışsal Finansta Yatırımcı Önyargıları, Yayın Yeri: Alfa Yayınevi, 2018.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., Finans ve Pazarlama Literatüründe Bilişsel Önyargıları: Meta-Analiz Yaklaşımı, 13 th International Congress of Social Sciences with Current Research (06.11.2020-08.11.2020).

 2. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., Vardari L., The Impact of Cultural Differences on Loss Aversion and Self Attribution Biases, 13 th International Congress of Social Sciences with Current Research (06.11.2020-08.11.2020).

 3. GÜNGÖR S., Bireysel Yatırımcıların Benzeşim Ön Yargılarının Sosyal Sorumluluk Projesi Yatırımları ile Birlikte Ele Alınması, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (27.06.2019-30.06.2019).

 4. GÜNGÖR S., HABİBOĞLU Ö., Çerçeveleme Etkisinin Satın Alma Kararları ve İrrasyonel Kararlar Üzerine Etkisi, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (27.06.2019-30.06.2019).

 5. GÜNGÖR S., NİHAN TOMRİS K., ERDİREN Y. O., HEDONİK SATIN ALMA VE HAZ İKTİSADI KAVRAMLARINA İLKÇAĞ FELSEFESİNDEN BAKIŞ, 6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER

 6. AVRASYA KONGRESİ (04.09.2018-06.09.2018).

 7. Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., Yaman C., EROĞLU S., Online Alışveriş Süreçlerinde Dijital Yerlilerin ve Dijital Göçmenlerin Stres Düzeylerinin Biyometrik Analizi, VI. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE 2018) (04.09.2018-06.09.2018).

 8. Yaman C., Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., EROĞLU S., Reklamlara Yönelik Dikkatin Göz İzleme Tekniği İle Ölçülmesi Ve Bağlam Etkisi, VI. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE 2018) (04.09.2018-06.09.2018).

 9. GÜNGÖR S., Ekonomik Güven Endeksi ve Finansal Yatırım Araçları Getirileri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 2007-2017 Döneminde ABD Doları ve Altın Getirileri Örneği, International Conference on Emprical Economics and Social Science (27.06.2018-28.06.2018).

 10. DEMİREL E., GÜNGÖR S., ULUCAN K., The Effect of Genetic in Financial Decision Making: Regret Aversion and Reward Dependence, 8th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility (25.07.2017-28.07.2017).

 11. DEMİREL E., GÜNGÖR S., ULUCAN K., The Effect of Genetic in Financial Decision Making: Regret Aversion and Reward Dependence x, 8th International Conference on Governance Fraud Ethics and Corporate Social Responsibility (25.07.2017-28.07.2017).

 12. TUNÇ G., IŞIK N. O., GÜNGÖR S., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Algılarının Başarı Yönelim Açısından Değerlendirilmesi: Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Örneği, 5th Internatioanş Vocational Schools Symposium (18.05.2016-20.05.2016).

 13. YÜRÜK KAYAPINAR P., KAYAPINAR Ö., GÜNGÖR S., Bireylerin Aileye Ait Olma Duygusunun Marka Bağlılığına Olan Etkilerinde Ailenin Araılık Rolü, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).

 14. GÜNGÖR S., IŞIK N. O., Er H., Usta Çırak İlişkisinden Mühendislik Bilimine Dericiliğin Günümüzdeki Aile Şirketleri Bağlamında Ele Alınması, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).

 15. KAYAPINAR Ö., YÜRÜK KAYAPINAR P., GÜNGÖR S., Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerine Bakış Açılarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).

 16. GÜNGÖR S., Female Factor in CSR Projects, 5th International Women and Business Conference (08.11.2014-10.11.2014).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. GÜNGÖR S., Davranışsal Finansta İKEA Etkisi ve Sahiplenme Önyargısı Alırken ve Satarken Biçilen Değerler Üzerindeki Etkisi, 6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (12.12.2019-13.12.2019).

 2. GÜNGÖR S., Hedonizmin Alışveriş ve Yatırıma Yansıması ve Zamanlama, 6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (12.12.2019-13.12.2019).

 3. GÜNGÖR S., DEMİREL E., ULUCAN K., Davranışsal Finansta Duygusal Önyargıların Kalıtsallığı: İkiz Bireylerde Falconer Formülasyonu Çalışması, 23. Finans Sempozyumu (09.10.2019-12.10.2019).

 4. GÜNGÖR S., Karar Vermede Geleneksel Ekonomi Teorilerine Ters Düşen Sonuçlar: Diktatör Oyunu, 5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi (26.09.2019-27.09.2019).

 5. GÜNGÖR S., Olumlama Yönetimi ile Risk Algısının Değişebilirliği: Kazanç Alanında Riske Ilımlı Bakış, 5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi

 6. (26.09.2019-27.09.2019).

 7. Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., Sürdürülebilir Kırsal Turizm, THE INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM ANDENVIRONMENT PROTECTION CONFERENCE (22.11.2018-23.11.2018).

 8. Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., Trakya Turizmi ve Kalkınma Ajansı Desteklerine Yönelik Bir Durum Analizi, THE INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM ANDENVIRONMENT PROTECTION CONFERENCE (22.11.2018-23.11.2018).

 9. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., Türk Turizminin Son Dört Yılı: 24 Kasım 2015 ve 15 Temmuz 2016 Olaylarının Turizm Gelirlerine ve Ödemeler Dengesine Etkileri, Motif Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (08.11.2018-10.11.2018).

 10. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., Kuruma Bağlılıkta (Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı ve Normatif Bağlılık) Kişisel Özelliklerin Rolü Namık Kemal Üniversitesi Örneği, 5.Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (25.10.2018-27.10.2018).

 11. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., Sosyal Arzu Edilirliğin Kişilik Ölçeklerine ve Davranışsal Finansta Duygusal Hevristiklere Yansıması, 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (25.10.2018-27.10.2018).

 12. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., ERDİREN Y. O., Hedonik Satın Alma ve Haz İktisadı Kavramlarına İlkçağ Felsefesinden Bakış, VI. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE 2018) (04.09.2018-06.09.2018).

 13. GÜNGÖR S., Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Finans Sektörü Dışındaki Şirketlerin Endeks Öncesi ve Endeks Sonrası Finansal Performanslarının Altman Z Score Modeline Göre Değerlendirilmesi, 5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı (25.09.2014-25.09.2014).

Editörlük (Uluslararası)

 1. Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Yayın Yeri: Motif Vakfı Yayınları.

 2. Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Yayın Yeri: Motif Vakfı Yayınları.

Editörlük (Ulusal)

 1. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu Bildirileri I-II, Yayın Yeri: Motif Vakfı Yayınları.

Yayın Hakemliği (Uluslararası)

 1. Prizren Social Science Journal (26.02.2020-), Hakemlik Sayısı:1.

 2. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (20.08.2019-), Hakemlik Sayısı:1.

Devamını göster