Dr. Mehmet Başcıllar

Öğretim Görevlisi

1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1.1. LOTFİ, S, BAŞCILLAR, M. (2017). Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 275-286. 
 • 1.2. BAŞCILLAR, M. , TAŞCİ, A. (2018). İş Yükü ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Sosyal Hizmet Uzmanları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (4), 330-344. 
 • 1.3. ARTAN, T, TAŞCİ, A , BAŞCILLAR, M. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Gönüllü Motivasyonları ve Özgecilik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Journal of Social&Humanities Sciences Research, (5), 2484-2493.
 • 1.4. KARATAŞ, K , BAŞCILLAR M. , TAŞCİ, A . (2019). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Etkileri Bağlamında Türkiye Sosyal Politikasının Değişimi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 195-218. DOI: 10.18026/cbayarsos.584394
 • 1.5. BAŞCILLAR, M. (2020). Sosyal Hizmetin Önemli Bir Öncüsü : Mary Ellen Richmond. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (39), 151-160. DOI: 10.30794/pausbed.654114

2.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 2.1. KARATAŞ, K, ASLAN, H , BAŞCILLAR, M. (2019). Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30 (1), 1-18. DOI: 10.33417/tsh.516672
 • 2.2. BAŞCILLAR, M. Migration, Social Cohesion and Unaccompanied Children In The Context Of Social Work. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(2), 726-742. 3. Kitap Çeviri Editörlükleri
 • 3.1. PAYNE M. "Modern Sosyal Hizmet Kuramı, Çeviri Editörleri: KARATAŞ K., AKTAŞ A., USLU B., BAŞCILLAR M." Ankara: Nika Yayınları (2020).

4.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 4.1. TAŞCİ, A., BAŞCILLAR, M., OĞUZ, T., MENEKŞE B. (2018). Adli Süreçlerde Engellilerin Adalet Hizmetlerine Erişimi ve Adli Sosyal Hizmetin Rolü.(Sözel Bildiri). Uluslararası Engelli Hakları Konferansı: Engellilerin Adalete Erişimi. 15-16 Aralık 2018, İstanbul.

5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 5.1. KARATAŞ, K., BAŞCILLAR M. (2018). Körfez-Bosna Ve Suriye Krizleri Ekseninde Küresel Ölçekte Göç Hareketleri Ve Göç Politikalarına Etkisi.(Sözel Bildiri). Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet. 11-12 Mayıs 2018, İstanbul.
 • 5.2. TAŞCİ A., USLU B., BAŞCILLAR M. (2020). “Gönüllü Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Sürdürülebilirliği Sağlamak: Kurumsal İtibar Perspektifinden Yeni Bir Bakış”.  İçinde: S. Özden (Eds), Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019: Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak Tam Metin Bildiri Kitabı (s. 42-46). Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 • 5.3. BAŞCILLAR, M., TAŞCİ A. (2020). “21.Yüzyılın İlk Çeyreğine Doğru Sosyal Hizmet Örgütlerinde ‘Nasıl Bir Liderlik’?”.  İçinde: S. Özden (Eds), Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019: Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak Tam Metin Bildiri Kitabı (s. 242-247). Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

6. Diğer Yayınlar

 • 6.1. BAŞCILLAR Mehmet. Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.
 • 6.2. BAŞCILLAR M. (2018). Mary Ellen Richmond ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Magazin, (1), 27-29.

Uluslararası Proje Kapsamındaki Eğitimler

 • 1. Birlikte Yaşam: Göç ve Sosyal Uyum Eğitmen Eğitimi. Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO)-Save The Children- Yuva. 21-25 Şubat 2019 Mercure Otel, İstanbul.

Ödüller

 • 1.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK-2211) Doktora Başarı Bursu
Değerlendirmeler(7)
Ortalama Değerlendirme 5,0
Ulaş Yıldırım
Ulaş Yıldırım
30 Mayıs 2021
5.0

24 yaşında bir öğretmen olarak aldığım en keyifli ve en etkili eğitimlerden birisiydi. Öğrenme sürecini çok güzel anlamlandıran, despot sözlük cümlelerinden uzak, keyifli ve düşünmeyi gerektiren eşsiz bir eğitim oldu. Mehmet hocama güler yüzü ve etkili iletişiminden ötürü çok teşekkür ediyorum. Eğitimi kayıtlardan takip edebildim fakat zamanı olan arkadaşlarımıza Mehmet hocamızın canlı yayınları kaçırmamalarını tavsiye ederim. Kıymetli eğitmenimizin diğer derslerinden de muhakkak yararlanılmalı. Çok teşekkürler. :)

Zehra Erdem
01 Mayıs 2021
5.0

Ayırdığınız zamana değen, farkındalık yaratan, interaktif eğitimi tam anlamıyla karşılayan çok keyifli ve verimli bir eğitimdi. Düşünmek, öğrenmek, keşfetmek isteyen herkesin yararlanacağından eminim. Bol gülümsemeli de bir ders demeden edemeyeceğim. :)

Macide ÇOŞKUN
Macide Coşkun
09 Nisan 2021
5.0

Sadece anlatayım da konular bitsin düşüncesi taşımayan, sorgulayan, düşündüren, sohbet havasında çok verimli bir eğitim ve eğitimci.

Ahter Özsoy
Ahter Özsoy
11 Mart 2021
5.0

360 derece bir eğitim. Her dakikası dolu dolu. Karşılıklı bilgi alışverişinin yaşandığı yeni nesil eğitim için teşekkürler.

Belenur Alan
Belenur Alan
27 Şubat 2021
5.0

Çok keyifli bir dersti benim için. Özellikle günümüzde artan dijitallik üzerine böyle bir dersin olması gerekliydi. Katılmak isteyen arkadaşlara hiç düşünmeden katılmalarını tavsiye ederim. Hocamıza buradan tekrar teşekkür ederim.