AnasayfaEğitmenlerDr. Ebru Bağçı
Ebru Bağçı

Dr. Ebru Bağçı

Öğretim Görevlisi

Aydın Menderes Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Ebru Bağçı, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Öğrenim Bilgisi

 • 2018 Doktora Aydın Menderes Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü /Turizm İşletmeciliği (DR) - Tez adı: Türkiye'nin Markalaşma Sürecinde Nöropazarlamanın Rolü : 2007 Yılı ve Sonrası Türkiye Tanıtım Filmleri Analizi - Tez Danışmanı: AZİZ BOSTAN -

 • 2014 - Yüksek Lisans  Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü /Turizm İşletmeciliğ ve Otelcilik (YL) (Tezli) - Tez adı: Engelli bireylerin turizme katılma motivasyonları ve kısıtları (2017) Tez Danışmanı: TAHİR ALBAYRAK

 • Lisans - 2018 Anadolu Üniversitesi - İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Havacılık Yönetimi PR.(Açıköğretim)

 • Lİsans - 2007 Çanakkale Onsekiz Mark Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği PR.

 • Önlisans 2016 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi - Meslek Yüksekokulu - Ulaştırma Hizmetleri Bölümü - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Pr. (Tam Burslu)

Akademik Görevler

 • 2016 - Öğretim Görevlisi -Beykent Üniversitesi / Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Pr. (Tam Burslu)

İdari Görevler

 • 2018 - 2019 Program Başkanı - Beykent Üniversitesi / Meslek Yüksekokulu / Seyahat - Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm ve Seyahat Hiçmetleri PR. (Tam Burslu)

Dersler

 • 2020-2021 - Önlisans (Temel Havacılık ve Uçak Bilgisi, Ramp Emniyeti ve Apron Yönetimi, Tehlikeli Maddeler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekip Kaynak Yönetimi.

 • 2019-2020 - Önlisans (Yolcu Hizmetleri Yönetimi, Ekip Kaynak Yönetimi, Otel İşletmeciliği, Havayolu Filo Planlaması, Temel Havacılık ve Uçak Bilgisi,  Genel İletişim, Tehlikeli Maddeler.

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • 1. BAĞÇI EBRU, AYCAN MERVE (2021). Global Distribution Systems and Airline Companies. Geographies Planning Tourism Studios, 1(1), 54-62., Doi: 10.5505/gpts.2021.76486 (Yayın No: 7134622)

 • 2. BAĞÇI EBRU,UZUN CANSU,BOSTAN AZİZ (2020). COVİD-19 VE SAĞLIK TURİZMİ. Journal of Awareness, 5(3), 331-348., Doi: 10.26809/joa (Yayın No: 6399625)

 • 3. GÜZEL BERRİN,İŞÇİ CEREN,BAĞÇI EBRU (2020). Slum Area for Tourists: From Residents’ Perspective Tarlabaşı Case Study. Journal of Travel and Tourism Research, 16(0), 111-133.

 • (Yayın No: 6338732)

 • 4. BAĞÇI EBRU,DELİORMANLI AYŞE (2020). Göç Turizmi (Diaspora),Son Şans Turizmi (Last Chance), Oyuncak Turist (Toy Tourist)Kavramlarının Türkiye’deki Turizm Akademisyenleri ve

 • İşletmecileri Açısından Bilinirliğine Dair Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Science (Asos Journal)(102), 309-322., Doi: 10.29228/ASOS.41626 (Yayın No: 6157620)

 • 5. KARATUZLA MELEK,BAĞÇI EBRU (2020). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulama Stajlarının Kalite ve Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi. Journal of Health Services

 • and Education, 4(1), 1-7. (Yayın No: 6360570)

 • 6. BAĞÇI EBRU (2019). TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE TANITIM FAALİYETİ OLARAK KONGRE VE FUARLARIN ÖNEMİ. The Journal of Academic Social Science (ASOS JOURNAL)(96), 349-360., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.36748 (Yayın No: 5256509)

 • 7. BAĞÇI EBRU,İÇÖZ ONUR (2019). Z ve Alfa Kuşağı ile Dijitalleşen Turizm. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 232-256., Doi: 10.32572/guntad.578926 (Yayın No: 5263826)

 • 8. HAMARAT BAHATTİN,BAĞÇI EBRU,SEVİNÇ FİGEN (2017). ENGELLİ TURİSTLER: TÜKENMİŞLİK,MOTİVASYON ve KISITLARININ KATILIM NIYETINE ETKİSİ. Journal of Awareness, 2(7), 101-116., Doi: 10.26809 (Yayın No: 3890886)

 • 9. BAĞÇI EBRU (2017). TERÖR OLAYLARININ TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİSİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 81-89. (Yayın No: 3842704)

 • 10. SEVİNÇ FİGEN,BAĞÇI EBRU (2017). ALEXITHYMIA AND ITS EVALUATION WITHREGARD TO THE ORGANIZATIONALCOMMITMENT IN TOURISM INDUSTRY. Revista Tinerilor Economişti, 14(29),42-48. (Yayın No: 4344735)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 • 1. BAĞÇI EBRU,AYCAN MERVE (2020). Küresel Dağıtım Sistemleri ve Havayolu Şirketleri.IWACT’xx2020 (/Sözlü Sunum)(Yayın No:6578313)

 • 2. ÇELİK HİLAL,ÖZEN UFUK,BAĞÇI EBRU (2019). The Impact on the Managerial Competences of the Managers Empathy Trends Levels. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2019 - Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 165-171., Doi: 10.36880/C11.02233 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6104793)

 • 3. HAMARAT BAHATTİN,BAĞÇI EBRU,SEVİNÇ FİGEN (2017). Engelli Turistler: Tükenmişlik, Motivasyon ve Kısıtlarının Katılım Nıyetıne Etkisi. International Conference On Awareness Awareness in Education, Science, Arts and Philisohy(6), 87-102. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3658155)

 • 4. SEVİNÇ FİGEN,BAĞÇI EBRU (2017). Alexithymia and Its Evaluation With Regard To The Organizational Commitment in Tourism Industry. 9th iCOnEc Conference Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy, 39-40. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3622813)

 • 5. BAĞÇI EBRU (2017). Terör Saldırılarının Turizm Faaliyetlerine Etkilerinin Çözüm Önerileri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 16-17. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3596258)

 • 6. BAĞÇI EBRU,HAMARAT BAHATTİN,KALPAKLIOĞLU NUR (2017). The Effect of Limitations of The Disabled in Motivating Tourism. ICEA International Conference in Economics and Administration, 169-177. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3532268)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 • 1. TURİZMDE YENİ UMUT SAĞLIK TURİZMİ İKİNCİ CİLT, Bölüm adı:(Pandemi Sürecinde Sağlık Turizminin Gelişimi) (2021)., BAĞÇI EBRU, Gürcan Nurgil, Detay Yayıncılık, Editör:Bostan, Aziz; Arslan, Ayşe; Coşkun, Erhan, Basım sayısı:1, ISBN:9786052544112, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7132417)

 • 2. Turizm İşletmelerinde Güncel Stratejik Yaklaşımlar, Bölüm adı:(Hoshin Kanri Yaklaşımı) (2020)., Bozkurt Yiğit Sebahattin,BAĞÇI EBRU, Detay Yayıncılık, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-254- 245-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6777095)

 • 3. İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Bölüm adı:(Hoshin Kanri Yaklaşımı) (2020)., BAĞÇI EBRU, IVPE, Editör:Doç. Dr. Yüksel Akay Unvan Doç. Dr. Faruk Kalay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 897, ISBN:978-9940-46-017-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6266136)

 • 4. Turizm İşletmelerinde Güncel Stratejik Yaklaşımlar, Bölüm adı:(Risk Analizi ve Yönetimi) (2020)., BAĞÇI EBRU, Detay Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN:978-605-254- 245-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6233395)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • 1. BAĞÇI EBRU,PAK AYŞE,AKÇAY YELİZ (2017). GÖÇ TURİZMİ (DIASPORA),SON ŞANS TURİZMİ ( LAST CHANCE), OYUNCAK TURİST  (TOY TOURIST) KAVRAMLARININ TÜRKİYE’DEKİ TURİZM AKADEMİSYENLERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN BİLİNİLİRLİĞİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA. 18.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 836-845. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3615296)

Üniversite Dışı Deneyim

 • 2015-2015 YÖNETİCİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, (Kamu)

 • 2014-2015 HAREKAT MEMURU ÇELEBİ HAVA SERVİSİ, (Ticari (Özel))

 • 2013-2013 YÖNETİCİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, (Kamu)

 • 2012-2013 REZERVASYON SORUMLUSU  CRATOS PREMİUM HOTEL, (Ticari (Özel))

Sertifika

 • 391976 - NÖROPAZARLAMA, 7 gün 22 saatlik Nöropazarlama Eğitimi (Sertifika Kodu: 2003113610012), İstanbul İşletme Enstitüsü, Sertifika, 13.03.2021 -20.03.2021 (Ulusal)

 • 389627 - ONUR BELGESİ, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 16.02.2020 -07.06.2020 (Ulusal)

 • 198741 - ZEKA VE AKIL OYUNLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ, Zeka ve Akıl Oyunları Eğitimi Verebilir., Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sertifika, 20.11.2018 -14.12.2018 (Ulusal)

 • 178674 - THY YETKİLİ EĞİTİCİ SERTİFİKASI, Etkili İletişim konusunda THY adına eğitim verme hakkına sahiptir., THY Eğitim Dairesi Başkanlığı, Sertifika, 14.08.2018 -15.08.2018 (Uluslararası)

 • 178673 THY YETKİLİ EĞİTİCİ SERTİFİKASI, Protokol, Görgü Kuralları ve İmaj konusunda THY adına eğitim verme yetkisine sahiptir., THY Eğitim Daire Başkanlığı, Sertifika, 13.08.2018 -14.08.2018 (Uluslararası)

 • 126881 - ONUR BELGESİ, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı Onur Belgesi, Atatürk Üniversitesi, Sertifika, 26.09.2016 -01.01.2017 (Ulusal)

 • 87469 - YÜK KONTROL VE DENGE TEMEL EĞİTİMİ, Uçak operasyonlarında, uçak yükleme kararı ve yükleme neticesinde uçağın dengede olup olmadığının kararı, bu kararlar neticesinde operasyonel faaliyetin yürütülmesine karar verebilecek yetkinliğe sahip olduğunu gösterir sertifika., Çelebi Hava Servisi, Sertifika, 04.04.2014 -04.05.2014 (Uluslararası)

 • 87466 - RAMP EMNİYETİ VE APRON KURALLARI, Havacılık alanı temel konularından ramp ve apron kurallarına vakıf olduğunu gösterir sertifika, Çelebi Hava Servisi, Sertifika, 04.04.2014 -04.05.2014 (Uluslararası)

 • 87473 - EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ, Uçak emniyet yönetim bilgisine sahip olduğunu gösterir sertifika, Çelebi Hava Servisi, Sertifika, 04.04.2014 -04.05.2014 (Uluslararası)

 • 87471 - EKRAN BAŞI ÇALIŞMA VE TEMEL ERGONOMİ EĞİTİMİ, Uçak operasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü citrix programının kullanım yetkinliğine sahip olduğunu gösterir sertifika, Çelebi Hava Servisi, Sertifika, 04.04.2014 -04.05.2014 (Uluslararası)

 • 87467 - TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Havacılık alanının temel iş sağlığı ve güvenliği bilgilerine vakıf olduğunu gösterir sertifika, Çelebi Hava Servisi, Sertifika, 04.04.2014 -04.05.2014 (Uluslararası)

 • 87465 - TEHLİKELİ MADDE BİLİNCİ TEMEL, Havacılık alanındaki tehlikeli madde taşımasına dair genel bilgi ve bu maddelerin taşıma oranlarının bilgisine vakıf olduğunu gösterir belge, Çelebi Hava Servisi, Sertifika, 04.04.2014 -04.05.2014 (Uluslararası)

 • 87468 - RAMP EĞİTİMİ, Havacılık operasyonun önemli alanı olan ramp eğitimi aldığına ve bu eğitimden başarıyla mezu olduğuna dair sertifika, Çelebi Hava Servisi, Sertifika, 04.04.2014 -04.05.2014 (Uluslararası) 

Kurs

SPRING SCHOOL 2021 CERTIFICATE (BCI & Neurotechnology Spring School), BCI & Neurotechnology Spring School (96 hours of high-level online education), Online, Kurs, 12.04.2021 - 21.04.2021 (Uluslararası)

Devamını göster