AnasayfaBlogTarih Bölümü Nedir? İş İmkanları Nelerdir?
Bölümler

Tarih Bölümü Nedir? İş İmkanları Nelerdir?

04 Ağustos 2020
Bu görüntü, bir kâğıt üzerindeki cep saatinin yakın plan çekimini yansıtmaktadır. Saat gümüş renkli ve kenarında siyah ve kırmızı bir tasarım bulunan detaylı bir yüze sahip. Saatin akrep ve yelkovanı sağ üst köşeyi gösteriyor ve rakamlar altın yazı tipinde görülüyor. Saatin altındaki kağıt düz beyazdır ve sağ üst köşesinde bir kırışıklık vardır. Resmin arka planı hafifçe odak dışıdır ve çeşitli renklerden oluşmaktadır. Sağ alt köşede gümüşten yapılmış gibi görünen küçük bir halka görülmektedir. Genel olarak bu görüntü, köşesinde küçük bir halka görünen düz beyaz bir kağıt üzerindeki bir cep saatinin yakın çekimidir.
Tarih BölümüAçıklamaİş İmkanları
Genel TanımıGeçmişte yaşamış olan insan topluluklarının olaylarını yer-zaman ve sebep-sonuç ilişkisiyle inceleyen bir disiplindir.Öğretmenlik, akademisyenlik, araştırmacılık, danışmanlık, yazarlık, editörlük, memurluk, uzmanlık.
Objektif YaklaşımGeçmiş olayları belgeler ışığında objektif bir şekilde inceler.Belgesel yazarı, belgesel danışmanı, araştırmacı.
Disiplinlerarası ÇalışmaArkeoloji, sosyoloji, felsefe, coğrafya, nümizmatik, iktisat, kronoloji gibi bölümlerden yararlanılır.İlgili alanlarda araştırmacı, danışman.
Tarihin Farklı AlanlarıDünya tarihinin farklı alanlarını inceler ve bu konuda bilgi sahibi olunur.Küresel tarih danışmanı, dünya tarihine odaklı eğitmen.
Tarih Bilgisi Edinme ve AraştırmaTarihi araştırmalarda kullanılan belgelerin okunup anlaşılması ve yorumlanması becerisi kazandırılır.Arşivist, kütüphaneci, müze çalışanı.
Geçmişle Gelecek Arasında Köprü KurmaOlaylara bilimsel metotlarla yaklaşıp, geçmişi gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarma becerisi kazandırılır.Öğretmenlik, belgesel yapımcılığı, araştırmacı yazar.
Tarihçi ÜnvanıTarih bölümü bitiren kişilere 'tarihçi' unvanı verilir.Akademisyenlik, yazarlık, araştırmacılık, öğretmenlik.
Kamu ve Özel Sektörde ÇalışmaTarihçiler, kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.Müze ve arşivlerde görev alma, gazete ve dergilerde yazarlık ve editörlük, Kültür ve Turizm Bakanlığında uzmanlık, turizm şirketlerinde rehberlik.
Eğitim SüreciTarih bölümü 4 yıllık lisans programıdır.Üniversite mezunları için geniş iş olanakları.
Dil BilgisiYabancı dil bilgisi, bu bölümü bitirenlere çeşitli iş imkanları sunar.Yurt dışında çalışma, turist rehberliği, uluslararası görevler.

Tarih, geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının bütün olaylarını yer-zaman ve sebep-sonuç ilişkisi göstererek inceleyen bir disiplindir. Tarih, geçmişi incelerken mutlaka belge ve bulgulardan yararlanmak zorundadır. Tarih, geçmişteki olayları neden-sonuç ve belgeler ışığında incelerken mutlaka objektif olmak zorundadır. Tarih, subjektif bir tavır takınırsa gerçeği çarpıtmış olur. Aynı zamanda bir bilim olmaktan da çıkar. Ünlü bir bilginin tanımıyla tarih, doğrulanmış olgular kümesinden oluşmaktadır.

Tarih, arkeoloji bölümü, sosyoloji bölümü başta olmak üzere felsefe, coğrafya, nümizmatik, iktisat, kronoloji vb. bölümlerden yararlanmaktadır. Tarih ile coğrafya kardeş iki disiplindir. Birbirlerinden oldukça fazla yararlanırlar. Ortaya koydukları bilgiler, iki disiplinin birbirleriyle nasıl ilişki içinde olduklarını göstermektedir.

Tercih zamanlarında en çok tercih edilen sözel meslekler arasında yer alır. Genellikle bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere çevresindekiler olumsuz dönütler verse de seçimin ve kararın sizin olduğunu unutmayın. Genel olarak tarihimizle övünmeyi seven bir millet olarak tarih hakkında pek çok şey bilmeyiz. Aynı zamanda tarih okuyan kişileri de olumsuz düşüncelere kaptırmaya bayılırız. “Neden bu bölümü okudun? İş olarak geleceği yok, Geleceğin işssizi…” vb. ithamlarda buluruz. Ancak bu yazıyı okuduktan sonra tarih alanına daha farklı bakacaksınız. Bu yazıda tarih bölümü ile alakalı her şeyi elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu bölümü tanıdıktan sonra tercih zamanında daha bilinçli kararlar verebileceğinizden eminim. Hazırsanız başlayalım!

Tarih Bölümü Nedir?

Tarih bölümü, yazılı belgelerde anlatıldığı gibi yani objektif olarak geçmişin araştırılması ve bugünün yarınlara doğru şekilde aktarılmasını inceleyen bir bölümdür. Tarih bölümü, bir dizi geçmiş olayı inceleyen ve analiz eden bir bölümdür. Tarih bölümü, zaman içerisinde yaşanan değişimleri inceleyen bir bölümdür. Toplumun tüm yönlerini içine alan bir bölümdür. Ekonomiden siyasete, sosyal olaylardan askeri gelişmelere, tıptan elektroniğe tüm gelişmeler tarih bölümü için bir inceleme alanıdır. Tarih bölümü 4 yıllık lisans bölümüdür. Genellikle üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerinde yer alan bir bölümdür.

Tarih bölümü, tarihi bilgi ve donanıma sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen, bilgi birikimini gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarabilecek kişiler yetiştiren bir bölümdür. Bu bölümü okuyan öğrenciler Türk tarihini öğrenmenin yanı sıra, dünya tarihinin farklı alanları hakkında da bilgi sahibi olurlar. Tarih bölümü aynı zamanda tarih bilgisi edinme, tarihi araştırmalarda kullanılan belgeleri okuyup, anlama ve yorumlama becerisi kazandırır. Giriş kısmında bahsettiğim gibi farklı bölümlerin yardımıyla karşılaştırmalı yaklaşım ve analiz yapabilme yetisi kazandıran bir bölümdür.

Tarih bölümü, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilen, tarih şuuruna sahip ve olaylara bilimsel metotlarla yaklaşabilen tarihçiler yetiştirmeyi amaç edinir. Tarih bölümü, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi ana bilim dallarından oluşmaktadır. Tarih bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra tarih bölümü iş imkanları nelerdir onları öğrenelim.

Tarih Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Tarih bölümü bitiren kişilere “tarihçi” unvanı verilir. Tarihçiler de kamu ve özel sektörde çalışabilirler. Tarih bölümü iş imkanları arasında ilk sırayı öğretmenlik alır. Lisans eğitimini tamamlayan bir tarihçi gerekli eğitimleri alarak öğretmenlik yapabilir. Yurtiçi ve yurt dışında gerekli sınavları geçtikten sonra eğitmenlik de yapabilirler. Tarih bölümü iş imkanları arasında akademik kariyer de yer alır. Lisans eğitimi biten bir tarihçi yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak görevine başlayabilir.Tarih bölümü iş imkanları arasında araştırmacı olarak çalışmak da yer alır. Arşivler, kütüphaneler ve müzelerde çalışmak başlıca çalışma yerleridir. Müzelerde gelen ziyaretçilere danışmanlık hizmeti verme ve araştırmacı olarak çalışabilme tarih bölümü iş imkanları arasındadır. Tarih bölümü iş imkanları arasında tarihçi ve araştırmacı bir kimlikle gazetelerde, dergilerde yazar ve editör olarak çalışabilme imkanı da vardır.

Tarih bölümü iş imkanları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığının çeşitli kademelerinde memur, uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışmak da yer alır. Genel olarak tarih bölümü iş imkanları; Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Tarih Araştırma Merkezleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve müzeler yer alır. Öğretmen, akademisyen, okutman ve uzman olarak çalışmalarını yürütebilirler. Son olarak tarih bölümü iş imkanları arasında turizm şirketlerinde turistlere tarihi mekanları tanıtacak rehber olarak çalışmak yer alır. Bunun için başta İngilizce, Almanca, Rusça gibi yabancı dil bilgisi gerekmektedir. Tarih bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra tarih bölümü mezunları ne iş yapar onları öğrenelim.

Tarih Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

tarih bölümü mezunları, tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile kazandıkları tarihsel bakış açısı sayesinde olayları değerlendirirler. Yaptıkları en önemli işler arasında sayılabilir. Tarih bölümü mezunları, geçmişi olayları birçok farklı kaynaktan araştırarak değerlendirme işini yaparlar. Olayları kronolojik bir sıraya koyarak neden-sonuç ilişkisi kurarlar. Tarih bölümü mezunları, inceledikleri olayların doğruluğunu yorumlarlar ve gerçeklere bağlı kalarak objektif bir şekilde bulguları rapor ederler.

Tarih bölümü mezunları, müzeler ve tarihi yerlerdeki eserleri ve materyalleri arşivleme ve koruma işini yaparlar. Tarih bölümü mezunları, belirli bir alandaki tarihsel gelişmeleri takip ederek o gelişmeleri analiz ederler. Tarih bölümü mezunları, çalıştıkları olaylar hakkında elde ettikleri bulgular ve teoriler hakkında kitap, rapor ve bilimsel makale yazarlar. Tarihsel konular hakkında yardım isteyen kişilere rehberlik işleri yapmak da tarih bölümü mezunları işleri arasındadır. Tarih bölümü mezunları işleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra tarih bölümü derslerini öğrenelim.

Tarih Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • İlkçağ Tarihi

 • Osmanlıca

 • İslam Tarihi

 • Orta Asya Türk Tarihi ve Kültürü

 • Bizans Tarihi

 • Osmanlı Paleografyası

 • Tarih Bilimine Giriş

 • Selçuklular Tarihi

 • Osmanlı Tarihi

 • Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

 • Roma Tarihi

 • Avrupa Tarihi

 • Osmanlılarda Millet Sistemi

 • Monografya

 • İttihat ve Terakki Partisi Dönemi Tarihi

 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 • Tarih Araştırma Yöntemleri

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Modern Dünya Tarihi

 • Bilim Tarihi

 • Tarih Felsefesi

 • Sosyoloji

 • Antropoloji

 • Eski Anadolu Tarihi

 • Eski Mezopotamya Tarihi

 • Doğu Avrupa Türk Tarihi

 • Anadolu Türk Beylikleri

 • Türk İstikbal Harbi

 • Osmanlı Sosyal Tarihi

 • Anadolu Tarihi Coğrafyası

 • Hellen Tarihi ve Uygarlığı

 • Osmanlı Devlet Teşkilatı

 • Toplumsal Tarih Çalışmaları

Yukarıda verilen dersler genel olarak verilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir.  Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra tarih bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Tarih Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

ÖSYM her yıl bölümlerin taban puanları hakkında bilgi paylaşmaktadır. Bu yılda YKS (TYT-AYT) sınavına giren öğrencilerin tercih yapmasına çok az kaldı. Bu alanda bilgi sahibi olmanız için tarih bölümü taban puanları ve sıralama hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Size hazırladığım listede tarih bölümü taban puanları ve sıralama en güncel bilgileri içermektedir. Aynı zamanda tarih bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi verirken en iyi okulların puanları ve sıralamasını seçtim.

Vakıf Üniversitesi En İyi Tarih Bölümü Taban Puanları ve Sıralama;

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Koç ÜniversitesiTarih Bölümü İngilizce ve burslu491,59085265
Yeditepe ÜniversitesiTarih Bölümü İngilizce ve burslu477,99074491
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiTarih Bölümü burslu461,87422997

Devlet Üniversitesi En İyi Tarih Bölümü Taban Puanları ve Sıralama;

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Boğaziçi ÜniversitesiTarih Bölümü İngilizce bölüm471,05048669
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiTarih Bölümü İngilizce bölüm446,683021885
İstanbul ÜniversitesiTarih Bölümü416,250857433
Genel Tanımı, Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının olaylarını yer-zaman ve sebep-sonuç ilişkisiyle inceleyen bir disiplindir, Öğretmenlik, akademisyenlik, araştırmacılık, danışmanlık, yazarlık, editörlük, memurluk, uzmanlık, Objektif Yaklaşım, Geçmiş olayları belgeler ışığında objektif bir şekilde inceler, Belgesel yazarı, belgesel danışmanı, araştırmacı, Disiplinlerarası Çalışma, Arkeoloji, sosyoloji, felsefe, coğrafya, nümizmatik, iktisat, kronoloji gibi bölümlerden yararlanılır, İlgili alanlarda araştırmacı, danışman, Tarihin Farklı Alanları, Dünya tarihinin farklı alanlarını inceler ve bu konuda bilgi sahibi olunur, Küresel tarih danışmanı, dünya tarihine odaklı eğitmen, Tarih Bilgisi Edinme ve Araştırma, Tarihi araştırmalarda kullanılan belgelerin okunup anlaşılması ve yorumlanması becerisi kazandırılır, Arşivist, kütüphaneci, müze çalışanı, Geçmişle Gelecek Arasında Köprü Kurma, Olaylara bilimsel metotlarla yaklaşıp, geçmişi gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarma becerisi kazandırılır, Öğretmenlik, belgesel yapımcılığı, araştırmacı yazar, Tarihçi Ünvanı, Tarih bölümü bitiren kişilere 'tarihçi' unvanı verilir, Akademisyenlik, yazarlık, araştırmacılık, öğretmenlik, Kamu ve Özel Sektörde Çalışma, Tarihçiler, kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler, Müze ve arşivlerde görev alma, gazete ve dergilerde yazarlık ve editörlük, Kültür ve Turizm Bakanlığında uzmanlık, turizm şirketlerinde rehberlik, Eğitim Süreci, Tarih bölümü 4 yıllık lisans programıdır, Üniversite mezunları için geniş iş olanakları, Dil Bilgisi, Yabancı dil bilgisi, bu bölümü bitirenlere çeşitli iş imkanları sunar, Yurt dışında çalışma, turist rehberliği, uluslararası görevler
tarih bölümü tarih tarih bölümü iş imkanları tarih bölümü mezunları tarih bölümü taban puanları ve sıralama
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim, üzerinde iki nesne bulunan bir haritayı göstermektedir. Bir büyüteç ve bir pusula, her ikisi de kırmızı ve yeşil vurgularla siyah renkte. Büyüteç haritanın sol tarafına yerleştirilmiş ve sağa doğru bakmaktadır. Pusula haritanın en sağ tarafına yerleştirilmiş ve hafif açılı. Haritanın detayları net değil ama kıtaların etiketlendiği bir dünya haritası gibi görünüyor. Her iki nesne de izole edilmiş ve görüntünün odağında yer alıyor.
Bölümler

Tarih Öğretmenliği Bölümü

05 Ağustos 2020
Bu, siyah arka planlı ve üzerinde beyaz metin yazılı dikdörtgen bir tabeladır. Metin kalın bir yazı tipiyle yazılmıştır ve tabelanın ortasındadır. Tabelanın köşeleri yuvarlatılmış ve kenarları düzdür. Metinde Hoş geldiniz yazmaktadır. Tabelanın kenarlarında siyahla çizilmiş sarı bir bordür vardır. Tabela, beyaz duvarlı ve kahverengi mobilyalı bir odanın duvarına asılmıştır.
Eğitim

Osmanlı Türkçesi Alfabesi

02 Mayıs 2021
Beyaz şapkalı bir kadın yere diz çökmüş, sanatına konsantre olmuş. Önünde sarı bir kâğıt var ve elinde siyah bir kalem tutuyor. Yere beyaz bir O harfi çiziyor ve bunu en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Arka planda, çizgili ve puantiyeli desenli renkli bir şapkanın yakın çekimi görülüyor. Kadının sağında bir masanın üzerinde bir rulo bant var. Sahne, kadını ve sanat eserini aydınlatan doğal ışıkla aydınlanıyor. Kadın odaklanmış ve yoğun bir şekilde başyapıtını yaratıyor.
Bölümler

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü

22 Eylül 2020
Bu görüntü, çeşitli oyma tasarımlara sahip kırmızı tuğlalı bir duvarı göstermektedir. Duvar yakın plan bir perspektiften görülmekte ve karmaşık tasarımlar, semboller ve yazılar ortaya çıkmaktadır. Resmin merkezinde siyah zemin üzerinde beyaz bir O harfi yer alıyor. Resmin sağ tarafında bir et parçasının yakın çekimi, sol tarafında ise kırmızı bir nesnenin yakın çekimi yer alıyor. Duvardaki yazı semboller ve kelimelerin bir kombinasyonu gibi görünüyor ve görüntünün genel tonu rustik bir zarafet.
Bölümler

Sümeroloji Bölümü Nedir?

03 Ekim 2020
Resimde muhtemelen bir CV görüşmesine hazırlanan takım elbiseli bir adam görülüyor. Gözlüklü, sakallı ve düğmeli gömleğiyle kendinden emin ve iyi giyimli görünüyor. Arka planda metal bir kutunun yakın çekimi, bir saat ve bir kol görülebiliyor. Bu görüntü, bir CV görüşmesine nasıl hazırlanılması gerektiğine dair mükemmel bir örnektir.
4.6
(50)

CV Hazırlama Eğitimi

6 Konu3 Saat
Bu online kurs, IELTS sınavına hazırlanmak isteyenler için idealdir. Öğrencilerin IELTS sınavında başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olacak kapsamlı dersler ve materyaller içerir. Kurs, dört dil ve iletişim becerisinin tümünü kapsayan modüllere ayrılmıştır: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Sınav konuları, stratejileri ve ipuçları hakkında ayrıntılı açıklamalar sağlar. Öğrenciler ayrıca çeşitli uygulama etkinlikleri ve alıştırmalarla becerilerini pratik edebilirler. Bu tam kurs, öğrencilerin istedikleri IELTS puanına eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
5
(4)

IELTS Kursu

5 Konu20 Saat
Kısa, siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemeye sahip güzel bir kadın kameranın önünde duruyor. Üzerinde pembe çiçek desenli beyaz, bol bir gömlek ve bir çift açık renk kot pantolon var. Dudakları yanaklarına kadar uzanan geniş bir gülümsemeye dönüşürken gözleri sevinçle kapalıdır. Kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş ve elleri gevşek bir şekilde kot pantolonunun ceplerine sokulmuş. Güneş yakındaki bir pencereden parlıyor ve yüzünü yumuşak, doğal bir ışıkla aydınlatıyor. Neşenin resmidir, sıcaklık ve memnuniyet yayar.Magdalini Timou
21170