AnasayfaBlogSosyoloji Bölümü Nedir?
Bölümler

Sosyoloji Bölümü Nedir?

13 Temmuz 2020
Beyaz tuğla bir duvara dayalı bir rafta çeşitli renk ve boyutlarda bir kitap koleksiyonu bulunuyor. Kitapların sırtlarında kırmızı harfler olduğu görülüyor ve görüntünün ortasında kırmızı bir dairenin yakın çekimi görülebiliyor. Sağında kırmızı ve beyaz bir nesneden oluşan bir logo ve onun da sağında yine kırmızı ve beyaz bir logo yer alıyor. Arka planda, görüntünün büyük bir kısmını oluşturan beyaz tuğla duvarın yakın çekimi görülüyor. Görüntünün sol tarafında, rafta duran bir grup kitap ve daha solda kırmızı beyaz bir logonun yakın çekimi görülüyor. Logo beyaz zemin üzerine kırmızı harflerden oluşuyor. Genel olarak bu görsel, arka planında tuğla duvar olan kitaplarla dolu bir rafı göstermek için kullanılabilir.
KonuAçıklamaİlgili Detaylar
Sosyoloji BölümüSosyal değişim ve dönüşümleri inceleyen bir bölüm.Toplumları bilimsel olarak inceler ve toplumların sorunlarını çözme hedefler.
Sosyoloji Bölümü Araştırma KonularıBireylerin toplumla ilişkileri, kurumlar ve toplumsal oluşumlar üzerine araştırmalar yapılır.Aile, eğitim, din, siyaset, iktisat ve boş zamanların değerlendirilmesi gibi konular incelenir.
Sosyoloji'nin KurucusuAuguste Comte, sosyoloji terimini ilk kullanan kişidir.Sosyoloji, birey etkileşimlerinin ve sosyal davranışların bilimsel olarak incelenmesidir.
Sosyoloji Bölümü EğitimiSosyolog olabilmek için dört yıllık sosyoloji bölümü bitirilmesi gerekmektedir.Bu bölümü bitiren kişiler, sosyoloji disiplini içerisinde karşılaşılan konular üzerinde çalışma fırsatı bulabilir.
Sosyoloji Bölümü'nün AmacıSosyal davranışları sosyal bağlam içinde açıklamak.Toplumsal olayları ve değişimleri analiz eder, toplumların fotoğrafını çeker.
Sosyoloji ve BireyBireylerin toplum içindeki yerini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.Bireysel konular değil, genel ve toplumsal konular sosyolojinin konusudur.
Sosyoloji ve ToplumToplumların yapısını, işleyişini ve dinamiklerini incelemek sosyoloji'nin görevlerindendir.Toplumun değişiminin olduğu her yerde sosyoloji vardır ve bu değişimleri inceleyerek yeni sorunları ve yenilikleri keşfeder.
Sosyoloji ve Diğer DisiplinlerSosyoloji başlı başına bir disiplindir ancak diğer sosyal bilimlerle de yakın ilişki içerisindedir.Psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet gibi alanlarla etkileşim içerisindedir.
Sosyoloji ve SorunlarSosyoloji, toplumun karşılaştığı sorunları da inceler.Sosyoloji, sorunları çözmekten çok; sorunları bilimsel olarak ortaya çıkarmakla sorumludur.
Sosyoloji Bölümü'nün İncelenen AlanlarıKır yaşamı, kent yaşamı, göç, medya, sağlık ve daha birçok konu sosyoloji tarafından incelenmektedir.Son yıllarda artan mülteci artışı sosyoloji disiplinini göç üzerinde araştırmaya itmiştir.

Günümüzde en çok tercih edilen eşit ağırlık bölümü meslekleri arasında sosyoloji yer alır. Herkes tarafından sosyoloji denilince akıllara toplum bilimi kavramı gelir. Bu disiplin hakkında çoğu kişinin bir bilgisi olmamakla beraber çoğu kişinin tercih ettiği bir bölümdür. Sosyoloji günümüzde psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet vb. sosyal bilimler gibi medya vb. tarafından parlatılan bir bölümdür. Evet, günümüz toplumlarının sosyoloji disiplinine ihtiyacı sonsuzdur. Ancak ülkemizde bu kadar çok tercih edilmesine ve çok fazla mezun vermesine rağmen hak ettiği değeri ve niteliği bulamamış bir disiplindir.

Peki, çoğu kişinin tercih ettiği, kurumların ve toplumların ihtiyaç duyduğu sosyoloji disiplini nedir? Toplum bilimi kelime anlamı olarak adlandırılabilir. Buradan da anlaşılacağı üzere en genel haliyle herkesin kafasında oluşan tanım toplumları inceleyen bir bilim dalı olması yönündedir. Sosyoloji, bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinin bilimsel olarak incelenmesi demektir. Sosyoloji ilk kez Auguste Comte tarafından kullanılmıştır. Kurucu babası olarak kabul edilir. Sosyoloji, birey etkileşimlerinin ve sosyal davranışlarının bilimsel olarak incelenmesidir. Diğer disiplinlerden de yararlanarak bilimsel çalışmalar ortaya koyan bir bilim dalıdır.

Bu yazıyı bir sosyoloğun kaleminden okumanız size büyük artılar kazandıracağını düşünüyorum. Bir sosyolog olarak bu disiplinin içinden biri olarak elimden geldiğince her şeyi sizlere açıklamaya çalışacağım. Özellikle yaklaşan tercih döneminde hayatlarınızı etkileyecek olan bir mesleği seçeceksiniz. Seçeceğiniz bu mesleği bir sosyolog kaleminden okumanız olayları daha iyi anlamınızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Benim gibi sosyolog kaleminden bölümü daha iyi tanıyabilir, okurken hangi dersleri göreceğiniz ve seçeceğiniz hakkında bilgi sahibi olabilir ve mezun olduktan sonra yapacağınız aşamaları öğrenebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji bölümü, yerel ve küresel ölçekte sosyal değişim ve dönüşümleri sistemli bir biçimde açıklayan bir bölümdür. Sosyoloji bölümü, toplumların sorunlarının çözülmesine, sosyal, kültürel ve politik ilkelerin üretimine bilimsel bir katkı sunan bölümdür. Aynı zamanda sosyoloji bölümü, gelecekte oluşacak olan sosyal yaşamı öngörmeye çalışan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal gerçekleri anlamlandırmak, toplumsal grup dinamiklerini incelemek, bireyler arasındaki ilişki ve etkileşimin yapısı ve işleyişi ile ilgili kurallar koyan bir bölümdür sosyoloji bölümü. Sosyoloji bölümü en büyük amaç olarak sosyal davranışları sosyal bağlam içerisinde açıklamayı amaç edinmiştir.

Sosyoloji bölümü araştırma konusu arasında bireylerin toplumla ilişkileri yer alır. Sosyoloji, kurumları da incelemektedir. Toplumda en başat olan altı kurumu özellikle incelemektedir. Bunların başında aile, eğitim, din, siyaset, iktisat ve boş zamanların değerlendirilmesi gelir. Tabi ki de diğer kurumları da incelemektedir. Ancak başat olan bu kurumlardır. Sosyoloji bölümü, kurumları incelemesinin yanı sıra kır yaşamı, kent yaşamı, göç, medya, sağlık ve daha birçok alanı da incelemektedir. Özellikle son yıllarda artan mülteci artışı sosyoloji disiplinini göç üzerinde araştırma yapmaya daha çok itmiştir.

Sosyoloji bölümü, sosyal ilişkilerin kalıpları, sosyal etkileşim vb. üzerine çalışmalar yapan bir bölümdür. Sosyoloji, değişen toplumların bilimidir. Sosyolog da bu konular üzerinde çalışmalar yapan kişidir. Sosyolog olabilmek için dört yıllık sosyoloji bölümü bitirilmesi zorunludur. Sosyolog olarak belirtilen sosyal konularda çalışma fırsatı bulabilirsiniz. Bu disiplinin değişen toplumların disiplini olduğunu söyledim. Bir toplumda değişmenin oluşmasını sağlayan etkenler varsa sosyoloji de vardır.Rönesans, Reform, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, Aydınlanma Devrimi vb. büyük olaylar ardından büyük değişimleri de ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan değişimler yeni sorunları ve bazı yenilikleri de ortaya çıkarmıştır. Bu sorunları ve yenilikleri incelemek, olanı olduğu gibi yansıtma işlemi de sosyoloji disiplininin otaya çıkmasını sağlamıştır. Bireylerin ve değişimin olduğu her yer de bu disiplin vardır. Olanı olduğu gibi aktarır. Olayların kanıtlanmasından ziyade, olayların açıklanması üzerine odaklanır. Toplumların fotoğrafını çekme görevi üstlenir. Olayları açıklarken hiçbir müdahalede bulunamaz. Aksi durumda bir bilim dalı olamaz. Olanı olduğu gibi aktarır. Sorunları ortaya çıkarır. Sorun çözmekten daha çok sorunları ortaya çıkarma işlevi görür. Bu sayede ortaya çıkan sorunun çözümü için gerekli disiplinlerin sorunu çözmesi sağlanır.

Bireysel konular sosyoloji bölümü konuları değildir. Sosyal konuları içerir. Örneğin, Tuğçe’nin işsizlik durumu sosyolojinin konusu değildir. Ancak bir bölgede ortaya çıkan işsizlik olgusu sosyolojinin konusudur. Sosyoloji bölümü, diğer disiplinlerle de yakın ilişki içerisindedir. Ancak başlı başına bir disiplindir. Özellikle tercih döneminde psikoloji kazanamayıp bu bölümü tercih eden öğrenci sayısı da oldukça fazladır. Bu iki bölüm birbirine yakın olmakla beraber farklı disiplinlerdir. İnceleme alanları farklıdır. Analoji yaparsak psikoloji patates ise sosyoloji bir patates çuvalıdır. İnceleme alanları birbirinden farklıdır ama birbirlerinden oldukça fazla yararlanırlar.

Verilen bilgiler ışığında bu bölümün yeterince tanındığını zannediyorum. Tercih yapacak arkadaşlar bu yazıyı okuduktan sonra bu bölüm hakkında bilgi sahibi olarak tercih yapacaklarından eminim. Sosyolog olarak yaşamlarına devam etmek isteyen ve çalışacaklara iyi bir tanıtıcı yazı olduğuna inanıyorum. Sosyolog olan kişinin sınırlarının da az çok anlaşıldığını zannediyorum. Sosyoloji bölümünü tanıdıktan sonra iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Sosyolojinin İş İmkanları Nelerdir?

Sosyoloji bölümü mezunu kişilerin kariyer olanakları kişinin kendisine bağlıdır. Mezun olan kişinin üniversite okuduğu esnada almış olduğu karar neticesinde şekillenmektedir. Çünkü sosyolojinin birçok alt dalı vardır. Hangi alt dalda çalışacağına kişi lisans döneminde seçtiği derslerle karar vermelidir. İşletme mezunu ne iş yapar yazımda belirttiğim gibi kişinin lisans döneminde aldığı kararlara göre iş imkanları ortaya çıkmaktadır. İş imkanları kişi tarafından belirlenmektedir. Genel anlamda iş olanakları şunlardır;

 • Akademik kariyer

 • Medya

 • Sağlık

 • Öğretmenlik (Felsefe Grubu Öğretmenliği)

 • Araştırma Şirketleri

 • Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler

 • Halka İlişkiler

 • Gazetecilik

 • Yazarlık

 • Kamu Kurumlarında Açılan Sosyolog Kadroları

 • Gençlik Merkezleri

 • Aile Danışmanlığı

 • İnsan Kaynakları

 • TÜİK

Yukarıda verilen iş imkanları kişinin kendi çalışmaları ile şekillenmektedir. Kişinin kendi yarattığı iş imkanları; kişinin seçtiği dersler, staj yeri, referansları, oluşturduğu iş ağı vb. ile ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden sosyolojinin de çok fazla alt dalı olmasından dolayı iş imkanları kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Örneğin; kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen bir sosyolog, KPSS sınavına hazırlanmalı ve açılacak olan kadroları takip etmelidir. Öğretmen olarak çalışmak isteyen birisi ise şimdi kaldırılsa da pedagojik formasyon almalıydı. Yeni gelen düzenlemeyle tezsiz yüksek lisans başvurusu yaparak bu iş imkanları üzerinden yararlanabilir. Sağlık alanında iş imkanları yaratmak isteyen bir mezun da hedeflerini o doğrultuda yürütmelidir. Mesela üniversitede sağlık sosyolojisi vb. dersleri seçmelidir. Yüksek lisans, staj vb. yerlerini hedefi doğrultusunda ayarlayarak iş imkanları yaratabilir. Somut bir örnek verecek olursak sınıf arkadaşım sağlık alanında çalışmak için lisans döneminde sağlık alanındaki dersleri seçti. Kendini geliştirmek için Erasmus programı ile yurt dışına çıktı. Stajını bu doğrultuda gerçekleştirdi. Ardından özel bir üniversitede sağlık sosyolojisi alanında yüksek lisansını sürdürmektedir. İş imkanları alanında bilgi verdikten sonra sosyoloji mezunları ne iş yapar onu inceleyelim.

Sosyoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Tüm bireylerin davranışları sosyal olduğu için, sosyolojinin konusu çok geniş bir perspektifi kapsamaktadır. Aileden suça, sağlıktan eğitime, dini kültürden milliyetlere, çalışma sosyolojisinden yönetim sosyolojisine kadar çok geniş aralığı kapsamaktadır. Listeyi devam ettirirsem yazı uzadıkça uzar. Hapşırık sosyolojisinden çöp sosyolojisine kadar neler neler… Sosyoloji mezunları, az sayıda alan bilgisinin araştırılması, teorisi ve uygulaması için geniş bir kapsama sahip olmak zorundadır.

Sosyoloji mezunları, okudukları bölümden dolayı ne kadar sınırlı alanı olduğu gözükse de aslında bir alan içinde sınırlandırılamaz. Çünkü yazı başında da bahsettiğim gibi toplum değişim halinde olduğu için sosyolog da bu değişimlere açık olmalıdır. Bu yüzden de sosyoloji mezunları sürekli kendilerini geliştirmelidirler. Sosyoloji mezunları araştırmacı bir ruha sahip olmalıdır. Çalışmak istediği iş imkanlarında bu özellik sosyoloji mezunları olanlardan istenmektedir.

sosyoloji mezunları, edindikleri kazanımları başkalarıyla paylaşabilirler. bu yolda akademisyenlik veya öğretmenliği seçebilirler. Aile danışmanlığı eğitimi alabilen altı bölümden biri de sosyolojidir. sosyoloji mezunları bu eğitimi alarak aile alanında çalışmalarını sürdürebilir. araştırma yöntemleri alanında kendini geliştirerek araştırma şirketlerinde ve tüi̇k’ de iş imkanlarına kavuşabilir. lisans döneminde seçtiği dersler ve yaptığı stajlar doğrultusunda yapacağı işi belirleyebilir. sosyoloji mezunları medya alanında da kendilerini ispat etmiştir. medya şirketlerinde, gazetelerde, dergilerde kazanımlarını bireylerle paylaşabilirler.

Kamu kurumlarında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vb. bakanlıklarda ve belediyelerde çalışabilirler. Sosyoloji mezunları, göç alanında faaliyet gösteren bakanlıklarda, STK ve derneklerde çalışabilir. Sosyal uyum programlarında mültecilerle birlikte çalışabilir. Farklı alanlardaki STK ve derneklerde kazanımlarını paylaşabilirler. Sosyoloji mezunları, yönetim, idare vb. alanlarda da çalışabilmektedir.  Sosyoloji mezunlarının ne iş yaptığını öğrendikten sonra sosyoloji bölümü dersleri nelerdir öğrenelim.

Sosyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyoloji bölümü dersleri üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Benim sizlere belirtmiş olduğum sosyoloji bölümü dersleri genel olarak üniversitelerde okutulan derslerdir. Peki, sosyoloji bölümü dersleri nelerdir?

 • Sosyolojiye Giriş

 • Felsefeye Giriş

 • Psikolojiye Giriş

 • İktisada Giriş

 • Aile Sosyolojisi

 • Sosyal Psikoloji

 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji

 • Sosyolojik Düşünme ve Yazma

 • Sosyoloji Tarihi

 • Mantık

 • Sosyal Bilimler Metodolojisi

 • Siyaset Sosyolojisi

 • Klasik Sosyoloji Teorileri

 • Çağdaş Sosyoloji Teorileri

 • Din Sosyolojisi

 • Sağlık Sosyolojisi

 • Eğitim Sosyolojisi

 • Suç Sosyolojisi

 • Hukuk Sosyolojisi

 • Nitel ve Nicel Araştırma Teknikleri

 • Medeniyet ve Toplum

 • Şehir Sosyolojisi

 • Köy Sosyolojisi

 • Göç Sosyolojisi

 • İnsan Hakları ve Sivil Toplum

 • Küreselleşme

 • Bilgi Sosyolojisi

 • Türkiye’nin Sosyal Yapısı

 • Etnik Sosyoloji

 • Sosyolojide Temel Kavramlar

Yazının başında belirttiğim gibi sosyoloji bölümü dersleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Ben genel olarak görülen dersleri yazdım. Sosyoloji bölümü dersleri seçerken aslında hangi alanda çalışmak istediğinizi seçtiğini de unutmayın. Sosyoloji bölümü dersleri arasında felsefe, sosyal antropoloji, sosyal psikoloji ve sosyal tarih derslerini seçmeyi ihmal etmeyin. Sosyoloji bölümü dersleri arasında zaten bu derslerin çoğu zorunlu derslerdir. Sosyoloji bölümü dersleri arasında bu derslerin zorunlu olmasının nedeni, bir sosyoloğun sosyal antropoloji, sosyal psikoloji ve sosyal tarih bilmesi gerektiğidir. Sosyolog olabilmesi için bunları bilmesi şarttır. Bu bilgilerinizi felsefe ile zenginleştirerek tam anlamıyla bir sosyolog olmuş olursunuz. Sosyoloji bölümü dersleri hakkında bilgi edindikten sonra sosyoloji taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Eğer bir üniversitede okumak istiyorsak sınava girmemiz gerekir. Ardından aldığımız puan ve sıralamalar seçeceğimiz bölüm ve üniversite hakkında bilgi verir. Biliyorsunuz son yıllarda ülkemizde üniversite sayısında ciddi bir artış olmuştur. Bu yüzden sizlere sosyoloji taban puanları ve sıralama hakkında bilgi verirken hepsini paylaşmam oldukça uzun sürecektir. İlk önce sizlere sosyoloji taban puanları ve sıralama verirken vakıf ve devlet üniversitelerinin ayrımını yaparak genel bir bilgi vereceğim. Ardından sizlere sosyoloji taban puanları ve sıralama verirken en çok tercih edilen üniversitelere göre bilgi vereceğim.

Devlet üniversitesinde sosyoloji taban puanları ve sıralama 198,13142 (puan) 735.685 (sıralama).En yüksek sosyoloji puanları ve sıralama ise 471,28 (puan) 1.032 (sıralama) olarak belirtilir. Vakıf üniversitesinde sosyoloji taban puanları ve sıralama ise 198,92638 (puan) 735.517 (sıralama). En yüksek sosyoloji puanları ve sıralama 513,71499 (puan) 160 (sıralama). Bu bilgileri verdikten sonra en çok tercih edilen üniversitelerin sosyoloji taban puanları ve sıralama hakkında bilgi verelim.

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralama: 307,18528 (puan) ve 208.814 (sıralama)

 • Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralama: 293,79808 (puan) 260.631 (sıralama)

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralama: 253,34444 (puan) 501.349 (sıralama)

 • Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralama: 270,64580 (puan) 379.676 (sıralama)

 • Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralama: 277,38931 (puan) 340.609 (sıralama)

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralama: 327,73481 (puan)  146.433 (sıralama)

 • Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralama: 262,80504 (puan) 430.788 (sıralama)

 • Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralama: 263,84370 (puan) 423.742 (sıralama)

Sosyoloji Bölümü, Sosyal değişim ve dönüşümleri inceleyen bir bölüm, Toplumları bilimsel olarak inceler ve toplumların sorunlarını çözme hedefler, Sosyoloji Bölümü Araştırma Konuları, Bireylerin toplumla ilişkileri, kurumlar ve toplumsal oluşumlar üzerine araştırmalar yapılır, Aile, eğitim, din, siyaset, iktisat ve boş zamanların değerlendirilmesi gibi konular incelenir, Sosyoloji'nin Kurucusu, Auguste Comte, sosyoloji terimini ilk kullanan kişidir, Sosyoloji, birey etkileşimlerinin ve sosyal davranışların bilimsel olarak incelenmesidir, Sosyoloji Bölümü Eğitimi, Sosyolog olabilmek için dört yıllık sosyoloji bölümü bitirilmesi gerekmektedir, Bu bölümü bitiren kişiler, sosyoloji disiplini içerisinde karşılaşılan konular üzerinde çalışma fırsatı bulabilir, Sosyoloji Bölümü'nün Amacı, Sosyal davranışları sosyal bağlam içinde açıklamak, Toplumsal olayları ve değişimleri analiz eder, toplumların fotoğrafını çeker, Sosyoloji ve Birey, Bireylerin toplum içindeki yerini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır, Bireysel konular değil, genel ve toplumsal konular sosyolojinin konusudur, Sosyoloji ve Toplum, Toplumların yapısını, işleyişini ve dinamiklerini incelemek sosyoloji'nin görevlerindendir, Toplumun değişiminin olduğu her yerde sosyoloji vardır ve bu değişimleri inceleyerek yeni sorunları ve yenilikleri keşfeder, Sosyoloji ve Diğer Disiplinler, Sosyoloji başlı başına bir disiplindir ancak diğer sosyal bilimlerle de yakın ilişki içerisindedir, Psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet gibi alanlarla etkileşim içerisindedir, Sosyoloji ve Sorunlar, Sosyoloji, toplumun karşılaştığı sorunları da inceler, Sosyoloji, sorunları çözmekten çok; sorunları bilimsel olarak ortaya çıkarmakla sorumludur, Sosyoloji Bölümü'nün İncelenen Alanları, Kır yaşamı, kent yaşamı, göç, medya, sağlık ve daha birçok konu sosyoloji tarafından incelenmektedir, Son yıllarda artan mülteci artışı sosyoloji disiplinini göç üzerinde araştırmaya itmiştir
sosyoloji sosyoloji bölümü sosyolog iş imkanları sosyoloji mezunları sosyoloji bölümü dersleri sosyoloji taban puanları ve sıralama
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.