AnasayfaBlogBilim Tarihi Bölümü Nedir?
Bölümler

Bilim Tarihi Bölümü Nedir?

07 Ekim 2020
Bir adam elinde bir şişe şeffaf alkolle bir odada durmaktadır. Beyaz bir gömlek giymiştir ve yüzünde şaşkın bir ifade vardır. Arkasında, üzerinde beyaz yazılar olan siyah bir arka plan vardır. Solunda elinde bir tüp tutan bir kadın vardır. Önünde iki kişinin bulanık bir görüntüsü ve sağında bir kılıcın yakın çekimi vardır. Siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf açıkça görülebiliyor. Adam sanki bir cevap arıyormuş gibi kaybolmuş ve emin değil gibi görünüyor.
KonuAçıklamaÖrnek
Bilim Tarihi DisipliniBilimin bilgi ve gelişimini, bilim kavramının tarihi ve kabul sürecini inceleyen bir disiplin.Sanatla ve felsefeyle olan ilişkiler de dahil olmak üzere bilimin sosyal yansımalarını da sorgular.
Bilim Tarihi BölümüBilimsel düşünce, faaliyet ve gelişmenin tarihini araştıran akademik bir alan.Farklı dönemlerde bilimin gelişimini ve bilim insanlarının yaşamlarını inceler.
Bilim Tarihi Bölümü İş İmkanlarıBilimsel araştırmalar yapar, akademik kariyeri seçer, araştırma merkezlerinde çalışabilir.Üniversitelerde, kültür ve bilim merkezlerinde veya medya kuruluşlarında iş bulabilirler.
Bilim TarihçisiBilim tarihi bölümü mezunlarına verilen unvan.Bilgiyi toplumla paylaşma ve bilgi kolunun gelişiminde rol oynarlar.
Bilim Tarihi ve TeknolojiBilimin teknoloji üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve bu ilişkinin tarihsel gelişiminin araştırılması.Bilim ve teknoloji arasındaki geçmişten bugüne olan dinamikleri ve etkileşimleri çalışır.
Bilim Tarihi ve SosyolojiBilim tarihinde sosyolojik etkilerin ve bilimin sosyal yapısındaki yeri ve etkisinin incelenmesi.Bilim tarihi, bilimin toplumdaki yerini ve etkisini incelemektedir ve bu bilgilerin sosyolojik bilgi tabanına katkıda bulunur.
Bilim Tarihinde FelsefeBilim ve felsefe arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu ilişkinin tarihsel gelişiminin araştırılması.Bilimin doğuşu ve gelişim sürecinden itibaren felsefe ile olan etkileşimini ortaya koyar.
Bilim Tarihi AraştırmalarıBilimin belirli bir dönemdeki gelişimini ve etkisini anlamak için yapılan araştırmalar.Antik döneme ait bilim kavramlarının anlamını, bilim insanlarının yaşamlarını araştırır.
Bilim Tarihi Bölümü MezunlarıBilim tarihinin gelişim süreci, bilim insanlarının yaşamları ve bilimsel gelişmeler hakkında bilgi sahibi kişiler.Bir bilgi kolunun geçmişten günümüze gelişimi ve gerçeklerin yeni bir sisteme uygun hale getirilmesi konusunda görevli kişiler.
Bilim Tarihi ve GelişimBilimin tarih boyunca geçirdiği değişim ve gelişim sürecinin incelenmesi.Bilim tarihinin ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren günümüze dek olan gelişmeleri inceler.

Bilim tarihi disiplini, hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimleri başta olmak üzere bilimin bilgi ve gelişimini inceleyen bir disiplindir. Sistemli ve pozitif bilgi olarak tanımlanan bilim kavramının tarih içindeki gelişimini incelemesinin yanında açıklamasını da yapmaktadır.

İlgili yazı: Bilim Nedir? Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?

Bilim tarihi, bilimin gelişimini incelerken bilim insanlarının bilgiyi üretme biçimlerini ve bunun sosyal yansımalarını da incelemektedir. Bilim tarihi disiplini, üretilen bilginin kabul edilişini, bilimin felsefe, sanat, sosyoloji vb. etkinliklerle ilişkilerini incelemektedir. Yani bilim tarihi, kısaca üretilen bilginin ve ortaya çıkan bilimin tarihini, gelişimini ve yansımalarını incelemektedir.

Bilim tarihi, bireylerin günlük yaşantılarında bilimin yerini ve önemini sorgulamaktadır. Bilimin bütün yönleriyle, artısıyla eksisiyle ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bilim kavramı ile gelişen teknoloji arasındaki ilişkileri gün ışığına çıkarır. Bilim tarihi disiplinini dünyada ilk kez bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkaran kişi “Auguste Comte” dur. Auguste Comte aynı zamanda sosyoloji bölümü kurucularındandır. Ülkemizde ise bilim tarihi disiplinini akademik bir disiplin olarak kuran kişi “Aydın Sayılı” dır.

Bilim tarihi disiplini bilimler arası bir kavram olarak tanıtılır. Bu disiplin aslında bir düşünce tarihini ifade etmektedir. Bu disiplinin amacı ise bilimin yükseldiği koşullarla, bilimin gerilediği koşulları analiz ederek bilimin gelişiminin temel dinamiklerini açıklamaya çalışmaktır. Yazıya giriş yaptıktan sonra bu kavramı akademik yönüyle incelemeye ne dersiniz? Kısa bir bilgiden sonra şimdi de bilim tarihi bölümü kavramını inceleyelim.

Bilim Tarihi Bölümü Nedir?

Bilim tarihi bölümü, bilimsel düşünce, faaliyet ve gelişmenin uzun tarihini araştıran bir bölümdür. Bilim tarihi bölümü, bilimler hakkında genel bir bilgi vermenin yanı sıra bazı bilim dallarını daha ayrıntılı incelemektedir. Aynı zamanda bilim tarihi bölümü, bilimsel düşüncenin, felsefenin ve sosyolojinin tarihini içermektedir. Bilim tarihi bölümü, bilimsel etkinlikleri oluşturan eserleri, bilim insanlarını ve kurumlarını ve bunların toplumdaki yeri ve etkisini inceleyen bir bölümdür.

Farklı kültürlerden ülkemize bilimsel ve teknik bilgilerin gelişi ve ülkeler arasında yaşanan bilimsel gelişmeleri ele almak bu bölümün konularındandır. Bilim tarihi bölümü, alanında nitelikli, mesleki etik kurallarına uyan, sorumluluk sahibi, analiz yeteneği gelişmiş bilim tarihçileri yetiştirmektedir. Ülkemizde bu özelliklere sahip bilim tarihçisi kişilere ihtiyaç çoktur. En genel haliyle bilim tarihi bölümü, insanlık tarihinde bilim ve teknolojinin yerini, önemini araştıran ve öğreten bir bölümdür. Ülkemizde bilim tarihi bölümü içerisinde yaptığı çalışmalarla tüm dünyada adından bahsettiren bir bilim tarihçisi vardır. Bu isim Prof. Dr. Fuat Sezgin’dir.

Bilim tarihi bölümü, bilimin ilkçağ, ortaçağ ve modern çağlardaki gelişimine yönelik araştırmalar yapmaktadır. Bu bölüm aynı zamanda bilim insanlarının yaşamlarının tarihini de incelemektedir. O insanları bilim yapmaya iten nedenleri de araştırmaları içine alır. Bu bölüm bilimsel gelişmelerin başlıca gelişme koşullarını anlamaya ve mekanizmalarını saptamaya çalışmaktadır. Son olarak bu bölüm bilim kavramlarının anlamı ve Antik uygarlıklardaki görünümü üzerine yapılan tartışmalardan başlayarak, yirmi birinci yüzyıldaki yönelimleri ve etkilerini incelemektedir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bilim tarihi bölümü iş imkanları başlığını inceleyelim.

Bilim Tarihi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Bilim tarihi bölümü iş imkanları kişinin tercih ettiği bir bilim dalı üzerine geçmişten günümüze yaptığı araştırmaları ve etkileri içermektedir. Kişinin seçtiği branş doğrultusunda o branşın geçmişten günümüze gelişimi, etkileri ve yansımalarını araştırmak bilim tarihi bölümü iş imkanları arasında sayılır.

Bilim tarihi bölümü iş imkanları arasında akademik kariyer yapmak yer alır. Bu disiplin oldukça yeni bir disiplin olduğundan dolayı yaptığı çalışmalarla bu disipline güç katacak akademisyenlere ihtiyaç vardır. Bu yüzden akademik kariyer en sık tercih edilen işlerdendir.

Bilim tarihi bölümü iş imkanları arasında üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, bilim ve kültür odaklı her türlü kuruluşta araştırmacı sıfatıyla çalışmak yer alır. Müzeler ve medya kuruluşları da elde edilen bilgileri yaymak için en çok tercih edilen yerlerden biri olması nedeniyle bilim tarihi bölümü iş imkanları arasında yer alır. Gazetelerde yazarlık, kitap, dergi vb. bültenlerde editörlük yapmak da bu bölümün iş imkanlarıdır.

Bilim Tarihi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilim tarihi bölümü mezunları “Bilim Tarihçisi” unvanı alır. Bilim tarihi bölümü mezunları, bir bilgi kolunun gelişmesinde ve bilinen gerçeklerin yeni bir sisteme uygun hale getirilmesi işlerinden sorumludurlar. Bilim tarihi bölümü mezunları, edindikleri bilgilerin ve araştırmaların topluma yayılması işini yaparlar. Yetkin araştırmacılar olarak gerekli görülen alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli kişiler olarak yani bilim tarihçisi olarak çalışırlar.

Bilim tarihi bölümü mezunları, bilimin yirmi birinci yüzyıldaki ve günümüzdeki genel yönelimlerini araştırırlar. Bilimin yirmi birinci yüzyılda açtığı yönelimlerin sosyal, siyasal, ekonomik, ahlaksal vb. etkilerini araştırırlar. Bilim tarihi bölümü mezunları, bilimin köklerine, derste edindiği bilgiler ışığında yeniden bakış yaparlar. Üniversitelerde, araştırma ve kültür merkezlerinde Antik uygarlıklardan başlayarak günümüzün bilimsel gelişmeleri ve etkileri üzerine gerçekleri ortaya çıkarırlar. Gerekli görülen bir dönem üzerindeki çalışmalarını yayınlarlar. Bilim tarihi bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceledikten sonra şimdi de bölüm derslerini inceleyelim.

Bilim Tarihi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Bilim Tarihine Giriş

 • Matematik Tarihi

 • Güzel Sanatlar

 • Eskiçağda Bilim ve Teknik

 • İslam Bilim Tarihine Giriş

 • İslam Kimya Tarihi

 • Bilim ve Toplum

 • Bilim Tarihçisi İçin Tarih Yazımı       

 • Eleştirel Düşünme

 • Fizik Tarihi

 • Mimarlık Mirası

 • Bilim Tarihi Kaynak Metinleri

 • Eczacılık Tarihi

 • Rönesanta Bilim

 • İslam Tıp Tarihi

 • Matematiksel Coğrafya ve Kartografya

 • Coğrafya Tarihi

 • Bilim Felsefesi

 • Yerbilimleri Tarihi

 • Arapça Metinler

 • Haritacılık Tarihi

 • Sanayi Devrimi

 • Teknoloji Tarihi

 • Temel Bilimler ve Bilimsel Düşüncenin Gelişimi

 • Bilim Etiği

 • Cumhuriyet ve Bilim

Yukarıda verilen dersler genel olarak belirtilmiştir. Belirtilen dersler üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Okuduğum bir yazıda bilim tarihçisi olmak isteyen bir kişinin Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi ve Antik Yunanca dillerinden en az birini bilmesi gerektiğini yazıyordu. Bölüm derslerinin yanı sıra seçmeli derslerinizi, belirtilen dilleri öğrenmek için seçerseniz size çok büyük kazanımları olacağı düşüncesindeyim. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Arapça üzerine gerekli eğitimleri vermektedir. Gideceğiniz üniversite de öğrenmek istediğiniz diller üzerinde büyük etkiye sahiptir. Seçeceğiniz üniversiteler derken bilim tarihi bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi verme sırasının geldiğini düşünüyorum. Bu sayede hangi üniversitenin kaç puan ve sırayla aldığını hep beraber öğrenebiliriz.

Bilim Tarihi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Bilim tarihi bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi vermeden önce size birkaç ön bilgi vermek isterim. Bu bölümü okuyabilmeniz için YKS (TYT-AYT) sınavına girmeniz gerekir. “Eşit Ağırlık” bölümünden öğrenci alan bir bölümdür. Sınavlardan aldığınız sonuçlara göre bu bölümü okuyabilirsiniz. Burada önemli olan aldığınız sonuçlar arasında başarı sıralamasının önemli olduğudur. Tercih yaparken puandan ziyade başarı sıralamasına dikkat edin. Bilim tarihçisi olmak isteyenler için bir liste hazırladım. Aşağıda size hazırlamış olduğum liste en güncel verilere aittir.

En İyi Üniversiteler Bilim Tarihi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama;

ÜniversiteTaban PuanSıralama
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi (Burslu)260,42928447649
İstanbul Üniversitesi259,54989454143
İstanbul Medeniyet Üniversitesi251,33848517532
Bilim Tarihi Disiplini, Bilimin bilgi ve gelişimini, bilim kavramının tarihi ve kabul sürecini inceleyen bir disiplin, Sanatla ve felsefeyle olan ilişkiler de dahil olmak üzere bilimin sosyal yansımalarını da sorgular, Bilim Tarihi Bölümü, Bilimsel düşünce, faaliyet ve gelişmenin tarihini araştıran akademik bir alan, Farklı dönemlerde bilimin gelişimini ve bilim insanlarının yaşamlarını inceler, Bilim Tarihi Bölümü İş İmkanları, Bilimsel araştırmalar yapar, akademik kariyeri seçer, araştırma merkezlerinde çalışabilir, Üniversitelerde, kültür ve bilim merkezlerinde veya medya kuruluşlarında iş bulabilirler, Bilim Tarihçisi, Bilim tarihi bölümü mezunlarına verilen unvan, Bilgiyi toplumla paylaşma ve bilgi kolunun gelişiminde rol oynarlar, Bilim Tarihi ve Teknoloji, Bilimin teknoloji üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve bu ilişkinin tarihsel gelişiminin araştırılması, Bilim ve teknoloji arasındaki geçmişten bugüne olan dinamikleri ve etkileşimleri çalışır, Bilim Tarihi ve Sosyoloji, Bilim tarihinde sosyolojik etkilerin ve bilimin sosyal yapısındaki yeri ve etkisinin incelenmesi, Bilim tarihi, bilimin toplumdaki yerini ve etkisini incelemektedir ve bu bilgilerin sosyolojik bilgi tabanına katkıda bulunur, Bilim Tarihinde Felsefe, Bilim ve felsefe arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu ilişkinin tarihsel gelişiminin araştırılması, Bilimin doğuşu ve gelişim sürecinden itibaren felsefe ile olan etkileşimini ortaya koyar, Bilim Tarihi Araştırmaları, Bilimin belirli bir dönemdeki gelişimini ve etkisini anlamak için yapılan araştırmalar, Antik döneme ait bilim kavramlarının anlamını, bilim insanlarının yaşamlarını araştırır, Bilim Tarihi Bölümü Mezunları, Bilim tarihinin gelişim süreci, bilim insanlarının yaşamları ve bilimsel gelişmeler hakkında bilgi sahibi kişiler, Bir bilgi kolunun geçmişten günümüze gelişimi ve gerçeklerin yeni bir sisteme uygun hale getirilmesi konusunda görevli kişiler, Bilim Tarihi ve Gelişim, Bilimin tarih boyunca geçirdiği değişim ve gelişim sürecinin incelenmesi, Bilim tarihinin ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren günümüze dek olan gelişmeleri inceler
bilim tarihi bölümü bilim tarihi nedir bilim tarihi bölümü mezunları bilim tarihi bölümü iş imkanları bilim tarihi bölümü taban puanları ve sıralama bilim tarihçisi
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.