AnasayfaBlogAnalitik Düşünme Becerisi Nedir? Nasıl Geliştirilir?
Kişisel Gelişim

Analitik Düşünme Becerisi Nedir? Nasıl Geliştirilir?

09 Ocak 2020
Bir kadın kapalı bir mekanda duruyor ve fotoğraf çektirmek için gülümsüyor. Yüzünde hoş bir ifade var ve gözleri parlıyor. Saçları koyu kahverengi ve ten rengi açık. Önü siyah şeritli beyaz bir üst ve beyaz kenarlıklı siyah bir etek giyiyor. Elleri göğsünün etrafında birbirine kenetlenmiş. Arka planda, üzerinde siyah ve mavi yazılar olan bir tabelanın yakın çekimi var. Ayrıca bir logonun ve bir kadının boynunun yakın çekimi de var. Kadının göğsü de çekimde görülebiliyor. Kadının gülümsemesi büyüleyici ve görüntü iyi oluşturulmuş, bu da onu bir resim yazısı veri kümesi için mükemmel kılıyor.
Analitik DüşünmeAçıklamaFayda ve Önemi
Problemleri Küçük Parçalara AyırabilmeKarmaşık ve zor problemleri yönetilebilir küçük parçalara ayırma becerisi.Bu beceri, sorunları anlama ve çözme sürecini kolaylaştırır.
Bilgi Toplamaİlgili konu hakkında genel ve özel bilgileri toplayabilme becerisi.Bilgi toplama, sorun hakkında geniş bir bakış açısı sağlar ve çözümlenmesinde yardımcı olur.
Analiz EtmeToplanan bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanması becerisi.Analiz etme, bilginin doğru bir şekilde kullanılmasını ve etkili çözümler bulmayı sağlar.
İncelemeBilgilerin kritik bir şekilde incelenmesi becerisi.İnceleme becerisi çözüm sürecinde olası hataları önler ve doğru yaklaşım yolunu belirler.
Karar VermeToplanan bilgilere dayanarak karar vermeyi içerir.Karar verme, en etkili çözüm pathini seçmeyi ve sorunları hızlı ve etkin bir şekilde çözmeyi sağlar.
Eleştirel DüşünmeSorunları ve çözümleri olumlu ve olumsuz yönleriyle detaylı incelemeyi içerir.Eleştirel düşünme ile problemlerin olası sonuçları öngörülür ve en etkili çözüm yolu bulunur.
Verilerin Analizini YapmakVerileri toplayabilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisi.Veri analizi, problemlerin ve çözüm yollarının daha net anlaşılmasını sağlar.
AraştırmaBir problemin tespit edilmesinden sonraki çözüm yollarını araştırabilme becerisi.Araştırma yapabilmek, en uygun ve etkili çözüm yöntemlerinin bulunmasını sağlar.
İletişimBilgi paylaşımı ve farklı bakış açılarını anlama becerisi.İletişim kurma becerisi, problemlerin daha geniş bir perspektiften görülmesini ve daha geniş bir çözüm çeşitliliği bulunmasını sağlar.
Problem ÇözmeBir problemi hızlı ve etkili bir şekilde çözebilme becerisi.Problem çözme becerisi, hayatın her alanında gerekli olan önemli bir yetenektir.

Günümüzde kişiler bir işi gerçekleştirirken, birden fazla ortamda ve koşulda karşılarına çıkan problemlerle başa çıkmak durumundadır. Bu karmaşık problemlerin üstesinden gelebilmek için sorunların analiz edilip sınıflandırılarak çözüm yollarının aranması kişiler için kolaylık sağlayabilir. Bunun için problemlere yaklaşım biçimlerinin belirli düşünce yöntemlerine göre yapılması gerekir. Problemi küçük aşamalara bölme ve analiz etme gibi beceriler analitik düşünme yardımıyla kazanılır.

Analitik düşünme kavramı, son zamanlarda çoğunlukla iş ilanlarında olmak üzere karşımıza çıkmaktadır. İş ilanlarında işverenlerin aradığı nitelikler arasında mutlaka analitik düşünme becerisine sahip olmak gibi bir ifade bulunmaktadır. Bu kadar önem gösterilen bu becerinin ne olduğunu ve hangi yöntemlerle kullanıldığını öğrenmek bu nedenlerle önemlidir. Bu beceriye sahip olarak düşünce biçimine nasıl katkılar sağlanabileceğini anlamaya çalışmak, analiz etme ve çözüm bulma yöntemlerinin tespitinde etkilidir.

Eğitim sistemlerinin de temel amaçlarından biri analitik düşünme becerisine sahip bireyleri yetiştirebilmektir. Bu kişiler gelişimlerini sürdürdüklerinde toplum içerisinde sorunlarla ilgili kendilerine danışılan kişiler olmaktadır. Aynı şekilde kendilerine danışılan sorunlarla ilgili doğru çözüm yollarını bulma ve izlenmesi gereken çözüm yöntemlerini tespit etme konusunda kendilerini geliştirmişlerdir.

Analitik Düşünme Nedir?

Analitik düşünme, bireyin karşılaştığı problemleri hızlı ve etkili bir şekilde çözebilmesini sağlayan düşünme yöntemidir. Karmaşık ve zor problemleri basitleştirerek, tek tek ele alarak ve yönetilebilir küçük parçalara ayırarak metodolojik açıdan incelemeye yarayan bir yaklaşımdır. Analitik düşünme yönteminde bakış açısı, bir bütünü anlayabilmek için en kolay yol, onu oluşturan küçük parçalardan başlamaktır, şeklindedir.

Analitik becerilerin kapsadığı bazı alt beceriler bulunmaktadır. Bunlar; problemleri küçük parçalara ayırabilme, bilgi toplama, analiz etme, inceleme yapma, karar verme ve problem çözme teknikleri becerileridir. Bu becerilere sahip olmak analitik düşünme becerisi kazanabilmek için gereklidir. Bu becerinin kazanılması kişiye güçlü bir yön kazandırmış olur. Böylece kişinin iş hayatından günlük hayatına kadar karşılaştığı sorunları çözmesinde ona yardımcı olur. Problem Çözme Teknikleri Eğitimi, kişilerin genel başarısının ve verimliliğinin artmasında etkilidir.

Teknik özelliklerini açıkladığımız analitik düşünme becerisi günlük hayatın içerisinde mutlaka kullanılmalıdır. Düşünme, konuşma, tartışma, yorumlama gibi eylemleri gerçekleştirirken, yeni öğrenilen bilgileri temellendirirken ve yeni bilgiler ve düşünceler üretirken analitik düşünme yöntemini kullanmak önemlidir. Bu sayede, hem bu eylemler üzerinde kişinin kontrolü artar hem de eylemlerin sonrasında elde edilen sonuçların kalitesi artar.

Bilimsel araştırma süreçlerinde de analitik düşünme yöntemi kullanılmaktadır. Bilimsel araştırmaların ilerletilmesi için kullanılan yöntemler analitik bir temele dayanır. Bu temelde düşünmeyi gerektirir. Özellikle 19. ve 20. yüzyılda bilimin gelişmesinde analitik düşünme ile gelişen bilimsel yöntemlerin katkısı büyük olmuştur. Bilim insanlarının bu yöntemleri kullanması ile günümüzü etkileyen pek çok yeni icat ve keşif ortaya çıkarılmıştır.

İlgili Eğitim: Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Analitik Düşünme Teknikleri Neler?

Analitik düşünme yönteminin henüz kesinleştirilmiş bir tekniği veya yolu olmasa da bu düşünme becerisinin daha etkili uygulanmasına katkı sağlayan yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en sık kullanılanları aşağıdaki gibidir.

 • Eleştirel Düşünme: Toplum içerisinde eleştiri kelimesi olumsuz bir anlama sahip olması nedeniyle hoş karşılanmayan bir kelimedir. Fakat eleştirel düşünme sadece olumsuz tarafların değil olumlu tarafların da ifade edilmesi anlamına gelir. Eleştirel düşünme ile karşılaşılan bir problemin tüm yönleri tespit edilebilir. Problemi meydana getiren nedenleri anlamak için yol gösterici olabilir. Problemleri doğru olarak belirlemek genellikle problemi çözmekten daha zor bir konudur. Eleştirel yaklaşım sayesinde analitik düşünme süreci geliştirilerek doğru saptamalar yapma olasılığı arttırılabilir.

 • Verilerin Analizini Yapmak: Problemin ve problemi meydana getiren nedenlerin tespit edilmesinden sonra çözüm yollarını belirlemek gerekir. Çözüm yollarını belirleyebilmek için gerekli verilerin nasıl inceleneceğini bilmek gerekir. Veri analizleri yapmak, analitik düşünme yönteminin ana bölümlerinden birisini oluşturmaktadır.

 • Araştırma Yapmak: Araştırma, analitik düşünme becerisinin en önemli parçasıdır. Bir problemin tespit edilmesinden sonra çözüm yolları belirlemek için araştırma yapmak gerekir. Araştırma yapmak için konu hakkında bilgili kişilerle görüşmek, ilgili kaynakları bulmak ve incelemek gibi araştırma yöntemleri kullanılabilir.

 • İletişim Kurmak: Problemleri tespit ederken, onlarla ilgili araştırmalar yaparken ve çözüm yolları geliştirirken ilgili kişilerle sürekli iletişim halinde bulunmak gerekir. Düşüncenin geliştirilebilmesi için elde edilenlerin bireylere ya da gruplara iletilmesi oldukça önemlidir. İletişimi sağlarken bilgileri net ve tam bir şekilde aktarmak gereklidir.

 • Problem Çözmek: Problemlere uygun çözümler geliştirilirken araştırmada ortaya çıkan verileri analiz etmek ve düzenlemek gerekir. Problem çözme becerileri geliştirilerek analitik düşünmenin önemli bir yönü güçlendirilebilir.

Analitik Düşünme Becerisini Geliştirme Yöntemleri

Aktif Yöntemler:

 • Matematik Problemleri Çözmek: Analitik düşünme becerisinin geliştirilmesi için bu düşünme yönteminin sıklıkla kullanılmasını gerektiren matematikten yararlanılabilir. Matematik, önceden kabul gören bilgiler dahilinde problemlerin çözümünü aşamalara indiren bir bilimdir. Bu özelliği ile uygulamada analiz becerisini geliştirmektedir.

 • Akıl Oyunları: Bu tarz oyunlar derin bir biçimde düşünme sağlayan ve analitik becerileri geliştirme açısından insan zihnini zorlayan uygulamalardır. Akıl oyunları ile hem eğlenirken hem de analitik beceriler geliştirilebilir.

 • Tartışma Kulüplerine Katılmak: Bu gruplar kişilerin farklı konular hakkında iletişim kurarak düşüncelerini geliştirmesi ve farklı bakış açılarının keşfedilebilmesi için oldukça faydalıdır. Tartışmalara dahil olarak analitik becerileri geliştirme ve kendini ifade etme yetkinlikleri kazanılabilir.

Pasif Yöntemler:

 • Geniş Bilgi Tabanı Oluşturmak: Bilgiye sahip olmak, karşılaşılan problemler karşısında uygulanacak çözüm yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve detaylı incelemeler yapılabilmesi için çok önemlidir. Kişilerin kendilerini farklı konularda geliştirmesi ve değişik alanlarda bilgi sahibi olması analitik düşünme becerilerinin gelişmesini doğrudan etkilemektedir.

 • Düşünmek İçin Zaman Ayırmak: Çeşitli konular üzerine ve düşünülmesi gereken her an hakkında düşünmek gerekir. Düşünmek için zamanlar belirlemek ve bu yönde gelişim göstermek, kişiye problemleri çözme konusunda acele ve dağınık kararlar yerine daha doğru kararlar alması için yardımcı olur.

 • Dünya Görüşünü Genişletmek: Bu teknik zaman alsa da başarılı olunduğunda bilgilerin daha doğru değerlendirilmesine, farklı düşüncelerin ve sonuçlarının analiz edilmesine katkı sağlamaktadır. Analitik becerilerin geliştirilmesi için en etkili yöntemlerden biridir.

 • Detaylara Önem Vermek: Analitik düşünmenin temelinde detaylara ilgi göstermek vardır. Problemlerin çözümünde problemi detaylarına bölerek değerlendirmek gerekir. Analitik becerileri geliştirmek için her türlü konuda detaylar üzerine düşünmek önemlidir.

 • Bağlantıları İncelemek: Gündelik hayatın içerisinde olduğu gibi farklı disiplinlerde de birçok şey birbiri ile bağlantılıdır. Bu bağlantıları inceleyerek keşfetmek analitik becerilerin geliştirilmesine katkı sağlar.

Analitik Düşünme Becerisinin Kişiye Etkileri

Analitik düşünme becerisi kazandırılan çocuklar okul derslerinde öğrenme aşamalarını daha kolay gerçekleştirebilir. Böylece eğitim hayatları boyunca başarılıdırlar. Analitik becerileri gelişen kişiler araştırmaya ve sorgulamaya daha yatkındır. Genel kabul gören bilgileri dahi inceleyerek sorgulayabilirler. Bu sayede bilginin farklı şartlar altında değişkenlik gösterebileceğini fark ederek içinde bulundukları koşullara en uygun kararları verebilirler.

Bilgilerin doğruluğunu tespit ederken analitik düşünme yöntemini kullanırlar. Bu sayede düşünceyi oluşturan soyut kavramları doğru bir şekilde yorumlayabilirler. Karşılaşılan problemlerin çözüm yollarını doğru bir şekilde belirleyebilirler. Probleme neden olan süreci, bu süreçlerin ortaya çıkardığı sonuçları analiz edebilirler. Analitik düşünme becerisine sahip olmak kişileri kariyerlerinde de ön plana çıkarmaktadır. İş süreçlerinin eleştirel ve çözüm odaklı bir düşünme yapısını gerektirmesi nedeniyle analitik beceriler önemlidir. Analitik becerileri gelişmiş kişiler aynı zamanda iyi yöneticilerdir.

Problemleri Küçük Parçalara Ayırabilme, Karmaşık ve zor problemleri yönetilebilir küçük parçalara ayırma becerisi, Bu beceri, sorunları anlama ve çözme sürecini kolaylaştırır, Bilgi Toplama, İlgili konu hakkında genel ve özel bilgileri toplayabilme becerisi, Bilgi toplama, sorun hakkında geniş bir bakış açısı sağlar ve çözümlenmesinde yardımcı olur, Analiz Etme, Toplanan bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanması becerisi, Analiz etme, bilginin doğru bir şekilde kullanılmasını ve etkili çözümler bulmayı sağlar, İnceleme, Bilgilerin kritik bir şekilde incelenmesi becerisi, İnceleme becerisi çözüm sürecinde olası hataları önler ve doğru yaklaşım yolunu belirler, Karar Verme, Toplanan bilgilere dayanarak karar vermeyi içerir, Karar verme, en etkili çözüm pathini seçmeyi ve sorunları hızlı ve etkin bir şekilde çözmeyi sağlar, Eleştirel Düşünme, Sorunları ve çözümleri olumlu ve olumsuz yönleriyle detaylı incelemeyi içerir, Eleştirel düşünme ile problemlerin olası sonuçları öngörülür ve en etkili çözüm yolu bulunur, Verilerin Analizini Yapmak, Verileri toplayabilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisi, Veri analizi, problemlerin ve çözüm yollarının daha net anlaşılmasını sağlar, Araştırma, Bir problemin tespit edilmesinden sonraki çözüm yollarını araştırabilme becerisi, Araştırma yapabilmek, en uygun ve etkili çözüm yöntemlerinin bulunmasını sağlar, İletişim, Bilgi paylaşımı ve farklı bakış açılarını anlama becerisi, İletişim kurma becerisi, problemlerin daha geniş bir perspektiften görülmesini ve daha geniş bir çözüm çeşitliliği bulunmasını sağlar, Problem Çözme, Bir problemi hızlı ve etkili bir şekilde çözebilme becerisi, Problem çözme becerisi, hayatın her alanında gerekli olan önemli bir yetenektir
analitik düşünme analitik düşünme nedir analitik düşünme tekniği analitik düşünme becerisi analitik düşünme becerisi geliştirme
Resimdeki adam şeffaf camlı bir çift dikdörtgen gözlük takıyor. Kısa, koyu renk saçları ve sakalı var. Başını hafifçe sağa eğmiş ve yana doğru bakıyor. Yakalı siyah bir gömlek giymiş, beyaz ve gri desenli bir kravat takmış. Elleri ceplerinde. Yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Güçlü bir çene çizgisi ve belirgin kaşları vardır. Gözlükleri keskin ve profesyonel bir görünüm veriyor.
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020
Bir kişi bir robot üzerinde çalışıyor ve makineyi hassas hareketlerle inşa ediyor. Robot çeşitli otomobil parçaları ve LEGO parçalarından oluşuyor ve kişi her bir bileşeni dikkatlice monte ediyor. Ön planda, bir tür cihaz tutan bir elin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Aynı elin yakın çekimi, bir tür kart tuttuğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bilinmeyen bir nesneyi tutan bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, bulanık bir el, üzerinde ekran olan bir cihaz tutuyor. Sonuç olarak, bu görüntü çeşitli parçalardan bir robot inşa etme sürecindeki bir kişiyi göstermektedir.
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11020
Bu online eğitim, zihin haritaları konusunda kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim size fikirlerin, kavramların ve görevlerin görsel temsillerini nasıl oluşturacağınızı öğretecektir. Düşüncelerinizi yapılandırmak ve düzenlemek için diyagramları ve grafik öğeleri nasıl kullanacağınızı ve fikirlerinizi hayata geçirmek için renkleri, sembolleri ve görüntüleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca verilerinizdeki kalıpları nasıl belirleyeceğinizi ve fikirleriniz arasındaki ilişkileri nasıl tanıyıp kullanacağınızı da öğreneceksiniz. Bu eğitimle, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi daha iyi organize etmenize ve iletmenize yardımcı olacak etkili zihin haritaları oluşturma becerilerine sahip olacaksınız. Bu eğitim size zihin haritalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dolgun sakallı ve yuvarlak gözlüklü olgun bir adam doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde gri, uzun kollu bir gömlek ve koyu renkli bir kot pantolon var. Saçları alnından geriye doğru taranmış ve birkaç tutam alnına düşmüş. Gözleri tetikte ve ağzı düşünceli bir ifadeyle hafifçe kıvrılmış. Adam otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüz hatları belirgin. Sakalı düzgünce kesilmiş ve gözlükleri yüzünü gurur verici bir şekilde çerçeveliyor. Kendinden emin ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Salim Akkök
7350