AnasayfaBlogKuram Nedir? Kuram Geliştirme Adımları Nelerdir?
Nedir?

Kuram Nedir? Kuram Geliştirme Adımları Nelerdir?

21 Ocak 2020
Kuram Nedir? Kuram Geliştirme Adımları Nelerdir?

Kuram veya teori terimi günlük dilde şaşırtıcı sıklıkta kullanılmaktadır. Genellikle bir tahmin, önsezi veya varsayım anlamına gelir. Bilimsel konuları incelerken, bilimde bir kuramın teriminin konuşma diline özgü kullanımı ile aynı olmadığını belirtmek önemlidir. Kuram anlayış kazandırmak için kullandığımız bir yöntemdir. Bir kuramın ana amaçlarından biri neden? sorusuna cevap vermektir. Neden?, bir konu hakkındaki bilgiyi arttırmak ve düşünceleri yeniden düzenlemek, öğrenmek ve geliştirmek isteyen herkes için temel bir beceridir.

Kuram Ne Demek?

Günlük kullanımda, kuram veya teori kelimesi genellikle test edilmemiş bir önsezi veya kanıtları desteklemeyen bir tahmin anlamına gelir. Ancak bilim insanları için bir kuramın neredeyse tam tersi bir anlamı vardır. Bir kuram, doğal dünyanın yasaları, hipotezleri ve gerçeklerini içerebilen bir yönünün iyi kanıtlanmış bir açıklamasıdır. Örneğin yerçekimi kuramı, elmaların neden ağaçlardan düştüğünü ve neden astronotların uzayda yüzdüğünü açıklar. Benzer şekilde, evrim kuramı, fosil kayıtlarının ortaya koyduğu gibi, Dünya'da geçmişte ve günümüzde bazıları çok benzer bazıları ise çok farklı milyonlarca bitki ve hayvanın var olduğunu açıklar.

Bir kuram test edilebilir bir kavram veya fikir sunar. Bilim insanları kuramı ampirik araştırmalarla test edebilir ve onu destekleyen veya çürüten kanıtlar toplayabilirler. Araştırmalara göre kuram terimi dünyada en çok kullanılan yedi bilimsel terimden biridir. Kuram teriminin anlamı hakkındaki bu yanlış algılar, insanları ezici bilimsel kanıtların bolluğuna rağmen, evrim ve iklim değişikliği gibi konuları sadece kuram olarak nitelendirip görmezden gelmeye itmektedir.

Bilimsel bir kuram, insan davranışının veya doğal dünyanın tekrarlanan test ve deneylerle desteklenen bazı yönleri hakkında bir açıklama sunar. Bu, bilim insanlarının bu deneyleri tekrarladığı ve bu bulguları tekrar tekrar elde ettiği anlamına gelir. Ayrıca kuramı destekleyen kanıtlar da toplarlar. Birçok farklı araştırmacı kuramı destekleyen farklı kanıtlar sunabilir.

Kuram Terimini Anlamak

Zor ve hızlı kurallar olmamasına rağmen, modern kuram akademisyenler ve bilim insanları tarafından genellikle bir dizi adımla geliştirilir. Kuram geliştirme adımlarının sıralı olarak düşünülmesi gerektiğini anlamak önemlidir. Her adım bir diğerini takip eder. Gerçekte, çoğu zaman bu süreçlerden birden fazlası herhangi bir zamanda devreye girebilir. Bu adımlar sırasıyla;

  • Gözlem ve açıklama: Kişisel veya mesleki deneyim ve konu hakkında daha geniş bir okuma gerekebilir. Genellikle gözlemlediğimiz şey sebep değil sonuçtur. Gözlem önemli bir araştırma yöntemidir. Gözlemden sonraki adım genellikle açıklamadır ve görünen olan budur. Açıklama, yüzey görünümünü sağlar. Örneğin, Isaac Newton'u, sonunda evrensel yerçekimi yasaları haline gelen, yerçekimi kuramını yönlendiren bir elmanın yere düştüğü basit bir gözlemdir.

  • Olası kuram – hipotez: Gözlem ve açıklamadan sonra neden ile ilgili belirsiz bir anlayış formüle edilebilir ve bu bir hipotez veya araştırma sorusu olarak bilinir. Bu genellikle sebebi araştırmak içindir. Örneğin, neden elma yere düştü?

  • Okuma-içerikteki bireysel anlayışı bağlama: Çok çeşitli kaynaklardan okumak önemlidir. Okuma, bu olaylar dizisi içindeki herhangi bir aşamada gerçekleşebilir. Okuma, araştırmacının bilgilerini bağlam içine yerleştirmesini sağlar. Araştırmacının araştırmalarına başlamadan önce önemli miktarda okuma yapmış olması olağandır. Ayrıca konuyu okumanın yeni bir araştırma sorusuna yol açması da mümkündür. Bir araştırmacı bir konuyu anlamak için okurken, doldurmak istediği mevcut bilgide bir boşluk keşfedebilir.

  • Araştırma: Daha sonra hipotezi test etmek veya araştırma sorusunu incelemek için araştırma yapılır. Doğa bilim insanları için bu genellikle tekrarlanabilir ve aynı veya benzer sonuçları vermesi gereken kontrollü bilimsel deneyleri içerir. Sosyal bilimci veya sosyal araştırmacı için bu tür deneylerin organize edilmesi daha zor, bazen imkansızdır. Bununla birlikte, bir sosyal araştırmacının araştırma sorusunu araştırmak için kullanabileceği birçok araştırma aracı vardır.

  • Bir hipotezi kabul etme, reddetme veya değiştirme: Bilimsel araştırma içinde araştırma yapıldıktan sonra bu hipotezi kabul etmeye, reddetmeye veya değiştirmeye yol açabilir. Sosyal araştırmacı için bu sürecin gerçekleşmesine izin verecek kesin bir sonuç olmayabilir. Araştırmanın daha fazla incelenmeye ve başka soruların araştırılmasına yol açması normaldir. Kesin cevapları tespit etmek zor olabilir. Bu cevaplar zaman içinde değişebilir. Bununla birlikte, hem bilimsel hem de sosyal araştırma topluluğundan elde edilen araştırma bulguları kabul edilmeden önce daha geniş bir şekilde tartışılmalıdır. Bu süreç genellikle daha geniş bir toplulukla, örneğin alanla ilgilenen diğer araştırmacılar ve akademisyenler ile bulguların tartışılması ile gerçekleştirilir.

  • Kuram nedenini anlama ve bunun daha geniş bir topluluk tarafından kabul edilmesi: Belirli konulardaki kuramlar bazı dönemlerde moda haline gelebilir. Toplum değiştikçe ek bilgiler keşfedilir ya da tutumlar değişir. Kuramlar ve neden ile ilgili açıklamalar da değişir. Durum böyle olsa da, zamanla kuramlar gözden düşmüş olsa bile, oldukça etkili olduklarını hatırlamak önemlidir.

Gardner'ın Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu zeka kuramı geleneksel psikometrik zeka görüşlerinin çok sınırlı olduğunu göstermektedir. Harvard psikoloğu Howard Gardner’ın bu kuramı ilk kez 1983 tarihli Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Kuramı adlı kitabında tüm insanların farklı türde zekalara sahip olduğu şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Gardner sekiz zeka olduğunu öne sürmüştür ve varoluşçu zeka olarak bilinen dokuzuncu zeka türünün de bunlara eklenmesini önermiştir.

Gardner, insanların sahip olduğu tüm beceri ve yeteneklerini geliştirmek için sadece entelektüel bir kapasiteye sahip olmadıklarını, müzikal, kişilerarası, mekansal-görsel ve dilsel zekalar da dahil olmak üzere birçok zeka türüne sahip olabileceklerini teorize eder. Bir kişi özellikle müzik zekası gibi belirli bir alanda güçlü olsa da, büyük olasılıkla bir dizi yeteneğe sahiptir. Örneğin, bir bireyin sözel zekasının yanı sıra müzikal ve doğa zekası da güçlü olabilir.

Gardner'in kuramı hem psikologlardan hem de eğitimcilerden eleştiri almıştır. Bu eleştirmenler Gardner'in zeka tanımının çok geniş olduğunu ve sekiz farklı zeka çeşidinin basitçe becerilerini, kişilik özelliklerini ve yeteneklerini temsil ettiğini iddia etmektedir. Eleştirilere göre Gardner'in kuramı ayrıca ampirik araştırmaları desteklemekten yoksundur. Tüm bu eleştirilere rağmen çoklu zeka kuramı eğitimciler arasında önemli bir popülerliğe sahiptir. Birçok öğretmen öğretim felsefelerinde birden fazla zeka kullanır ve Gardner'in kuramını sınıfa entegre etmek için çalışır.

Birden fazla zeka hakkında daha fazla bilgi edinmek, kendi güçlü yönlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Görsel-mekansal zeka, dilbilimsel-sözel zeka, mantıksal-matematiksel zeka, bedensel kinestetik zeka, müzik zekası, kişilerarası zeka, içsel zeka ve doğa zekası olmak üzere sekiz farklı zeka türünün her biri farklı özellikleri ifade eder ve özellikle potansiyel kariyer yolları seçimi sırasında bireye yardımcı olabilir.

Çoklu Zeka ve Öğrenme Stilleri

2013 yılında The App Generation adlı kitabında Gardner ve ortak yazar Katie Davis, çoklu zeka kuramının sıklıkla öğrenme stilleri fikriyle karıştırıldığını öne sürmektedir. Gardner ikisinin aynı olmadığını söylemektedir ve fikirler arasındaki farkları göstermek için bir bilgisayar benzetmesi kullanmaktadır. Geleneksel tek zeka anlayışı, zihnin tek, merkezi ve çok amaçlı bir bilgisayara sahip olduğunu düşündürmektedir. Bu bilgisayar daha sonra insanların hayatlarının her alanında nasıl performans gösterdiğini belirler. Öte yandan

Gardner'in çoklu zeka anlayışı, zihnin çoğunlukla birbirinden bağımsız olarak hareket eden ve farklı zihinsel yeteneklere katkıda bulunan bir dizi bilgisayara sahip olduğunu önermektedir. Gardner, insanların yedi ile on arasında belirgin bir şekilde farklı zekalara sahip olabileceğine inanmaktadır.

Öğrenme stilleri bireyin kişiliği ve öğrenme tercihleri ​​ile ilgilidir. Gardner, öğrenme stilleri konusunda tek bir yolu tercih etmenin yanlış olduğunu düşünmektedir. Gardner’a göre herkese eşit davranmak en büyük eşitsizliktir çünkü herkesin öğrenme stili farklıdır. Gardner, zekayı sözel yetenek veya mekansal zeka gibi zihinsel bir hesaplama gücü olarak tanımlayarak çoklu zeka ve öğrenme stilleri fikri arasında ayrım yapar. Bir öğrencinin farklı eğitim materyallerine nasıl yaklaştığına ilişkin öğrenme stillerini tanımlar.

Gardner'in çoklu zeka kuramının insan zekası hakkında nasıl düşündüğümüz üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. İnsanın kavramsal yeteneğinin tek bir yönüne odaklanması yerine sahip olabileceği tüm farklı zihinsel güçleri göz önünde bulundurmasını sağlamıştır.

kuram çoklu zeka kuramı teori öğrenme stilleri zeka
İrem Elitez
İrem Elitez
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Çoklu Zeka Kuramı Nedir?
Nedir?

Çoklu Zeka Kuramı Nedir?

25 Şubat 2021
Gestalt Kuramı ve İlkeleri
Kişisel Gelişim

Gestalt Kuramı ve İlkeleri

04 Haziran 2020
Albert Einstein
Başarılı İnsanlar

Albert Einstein Hayatı

10 Mayıs 2020