AnasayfaBlogPolimer Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Polimer Mühendisliği Bölümü

17 Kasım 2020
Çeşitli renk ve şekillerde plastik granüllerden oluşan renkli bir düzenleme gösteriliyor. Ön planda mavi bir kabın yakın çekimi ve yanında yeşil bir plastik şişe kapağı var. Arka planda mavi bir dairenin bulanık görüntüsü görülüyor. Daha ön planda, merkezi siyah olan yeşil bir daire ve yakınında beyaz bir çizgi olan yeşil bir nesne görülüyor. Ayrıca mavi bir arka plan üzerinde kırmızı bir B harfi ve bir yığın mavi şeker görülebiliyor. Genel görünüm, çok sayıda renk ve şekle sahip parlak ve neşeli bir granül grubudur.
KonuAçıklamaÖrnek
Polimer MühendisliğiPolimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, malzemelerin kimyasal yapılarını inceleyen mühendislik dalı.Plastik ve kauçuk malzemelerin geliştirilmesi ve üretilmesi.
PolimerlerMonomer ismi verilen birçok tekrar eden birimi meydana getiren moleküller.Kozmetik, gıda, plastik, kumaş, ayakkabı ve DNA.
Eğitim4 yıllık bir lisans eğitimi gerektiren disiplin.Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümü.
İstihdam AlanlarıPolimer mühendisliği mezunları özel ve kamu kurumlarında çalışabilir.Savunma ve Silah Sanayisi, Mühendislik Malzemeleri Üreten Fabrikalar, Tekstil Sanayisi.
İşiPolimer malzemelerin geliştirilmesi, test edilmesi ve sürecin kontrolü.Dayanıklılık testleri, süreç iyileştirme aşamaları, yeni malzemelerin üretimi.
Mezunun NitelikleriTeknolojiye ilgisi olan, araştırma yapan, sayısal derslere yetenekli kişiler.Analitik düşünen, sonuç odaklı, planlama ve organizasyon becerisi olan bireyler.
GeleceğiPolimer teknolojisindeki büyüme ve polimerik malzemelerin diğer malzemelerin yerini alması bekleniyor.Polimer mühendislerine duyulan ihtiyaç artmakta.
Kamu KurumlarıMezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan geçerli puan alarak çalışabileceği kurumlar.Devlet üniversiteleri, devlet araştırma enstitüleri, devlet laboratuarları.
Özel SektörPolimer mühendisliği mezunlarının özel sektörde çalışabileceği alanlar.Yapıştırıcı Üretimi yapan fabrikalar, Kozmetik Sanayisi, Otomotiv Sanayisi.
AraştırmaPolimer mühendislerinin yeni malzemeler ve ürünler geliştirmek için yaptığı çalışmalar.Farklı polimer malzemelerin uygunluğunu test etmek, daha güçlü malzemeler geliştirmek, süreç iyileştirmesi yapmak.

Polimer; kelime olarak, birçok parça anlamını taşır. Monomer ismi verilen pek çok tekrar eden birimi meydana getiren uzun zincirli moleküllere polimer denir. Polimerler doğal ya da sentetik olabilir. Kozmetik, gıda, plastik, kumaş, ayakkabı hatta DNA da bile polimerler bulunmaktadır. Polimer mühendisi ise genel hatlarıyla plastik ve kauçuk malzemeler üzerinde çalışma yapan, bu malzemelerin üretilmesi, geliştirilmesi için çalışan kişilere verilen addır.

Polimer mühendisliği eğitiminde verilen dersler kimya, makine, metalurji ve malzeme mühendisliği bölümlerinde  verilen dersler ile benzerlik gösterse de çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında polimer teknolojisindeki büyüme oranı %10 dan fazla olduğu gözlemlenir. Bu durum polimer üretiminin hızla arttığı gerçeğini düşündürmekte olup, polimerik malzemelerin diğer malzemeler yerini alması gelecekte beklenen olası durumlardan biridir. Durum böyle olunca her geçen gün polimer mühendislerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bölümün amacı sahip olduğu bilgileri bulunduğu sektöre değer katacak şekilde kullanacak mezunlar vermektir.

Polimer Mühendisliği Bölümü Nedir?

Polimer Mühendisliği bölümü, polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, hareketlerini, malzemelerin kimyasal yapılarını incelemek ve araştırma yapmak amacıyla oluşturulmuş bir mühendislik bölümüdür. Polimer Mühendisliği 4 yıllık bir lisans programıdır ve bölümün amacı eğitim yaşamı boyunca öğrencilerin öğrendiği polimer ve mühendislik üzerine tüm akademik bilgileri meslek hayatına aktararak sektörde fayda sağlayacak mezunlar ortaya çıkartmaktır.

Öğrencilerin sayısal puan türüne göre tercih yapabilecekleri bölümlerden biridir. Polimer Mühendisliği bölümünde, öğrencilerin başarıyla mezun olabilmeleri için 240 kredi haklarını tamamlamaları ve bölümün mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Ülkemizde polimer mühendisliği bölümü Yalova Üniversitesinde yer alıp,  2008' yılından itibaren eğitim vermeye başlamıştır.

Bölümü tercih edecek öğrencilerin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar; teknolojiyi yakından takip eden, araştırma yapmaya ilgi duyan, sayısal dersleri seven ve beceri gösterebilen,  özverili olan, inovatif fikirler üretmeye açık olan, analitik ve sonuç odaklı yaklaşımda bulunabilen, planlama ve organizasyon becerisi sergileyebilen, takım çalışmasına uyumlu olan öğrencilerin eğitim yaşamları ve kariyer yaşamlarında başarı göstermelerine destek olacak becerilere sahip olmalarıdır.

Polimer Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Polimer mühendisliği bölümü öncelikle yeni ürünlerin araştırılmasına ve geliştirilmesine odaklanan bir malzeme mühendisliği disiplinidir. Polimer mühendisliği bölümü her geçen gün büyüyen bir alan olarak malzeme mühendisliğinin bir parçası olan bir mühendislik bölümüdür. Aynı zamanda bu malzemelerin diğer malzemelerle uyumunu inceleyen ve daha sağlam malzemeler ortaya çıkaranlar polimer mühendisleridir.

Polimer mühendisleri genel olarak plastik malzemeler üzerine çalışır, bunun yanında farklı polimer malzemeler de mevcuttur. Öncelikle polimerik malzemelerin işlendiği süreç, ürünün ortaya çıkmasıyla başlar, ürünün ortaya çıkmasından sonra da devamlılığı sürdürür. Polimer mühendisliği bölümü mezunları özel ve kamu kurumlarında çalışma imkanına sahiptir. Mezunlardan kamu da çalışmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’ndan geçerli puan ile başvuru yapmaları gerekir. Polimer Mühendisliği mezunlarının genel olarak çalışmayı seçtiği yerler aşağıdaki gibidir. • Savunma ve Silah Sanayisi,

 • Mühendislik Malzemeleri Üreten Fabrikalar,

 • Tekstil Sanayisi,

 • Bina Tesisatları,

 • Yapıştırıcı Üretimi Yapan Fabrikalar,

 • Kozmetik Sanayisi,

 • Otomotiv Sanayisi

Polimer Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi olarak karşımıza çıkan polimer mühendisliği bölümünden mezun olanlar polimer mühendisi unvanına sahip olur. Bunun yanı sıra 4 yıllık lisans eğitimi olan kimya mühendisliği, malzeme mühendisliği veya metalurji mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olduktan sonra bir yüksek lisansa başvuru yapabilirler. Yüksek lisans programını polimer malzemeler üzerine başarıyla tamamlayanlar da polimer mühendisi olarak çalışmalarını yürütebilir. Plastik ve diğer polimerleri moleküler düzeyde inceleyen, yeni uygulamalar ortaya koymak için polimerler seçen ve ortaya çıkacak yeni ürünler için plastikleri test eden, işleyen polimer mühendislerinin görevlerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • Polimer mühendisleri polimer malzemelerin geliştirilmesi için çeşitli araştırmalar içinde bulunur,

 • Yeni malzemeler ortaya çıkartmak için var olan malzemelerin birbirine olan uygunluğunu test ederler,

 • Dayanıklılık testleri yapmaları gerekir ve bu testler için çeşitli programları kullanmaları gerekir,

 • Daha güçlü malzemeler ortaya çıkartmak için sürekli malzeme iyileştirmeleri yapmaları gerekir,

 • Endüstriyel bir tesiste yürütülen polimer üretim sürecini kontrol etmeleri gerekir,

 • Süreç iyileştirme aşamalarında ve performans geliştirmelerine destek olmak.

Polimer Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Polimer mühendisliği bölümünü tercih edecek adaylar öncelikle 4 yıllık eğitim yaşamları boyunca hangi derslerle karşı karşıya kalacaklarını araştırmak istiyor. Eğitim süresince teorik ve mesleki olmak üzere pek çok dersle karşılaşırlar. Üniversitelere göre değişiklik gösterse de genel olarak staj zorunluluğu bulunur. Stajın amacı; öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini belirlemek için fikir sahibi olmaları ve uygulamalı olarak teorik derslerini görme şansı edinmeleridir.

Öğrenciler stajları tamamlandıktan sonra staj yaptıkları şirket tarafından imzalanan staj defterini, üniversitenin uygun gördüğü tarihte komiteye teslim etmesi gerekiyor. Polimer Mühendisliği bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitim hayatları temel mühendislik ve polimer üzerine pek çok ders ile karşı karşıya geleceklerdir. Bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar Polimer Mühendisliği Lisans diplomasını almaya hak kazanır. Diplomasını alan kişiler Polimer Mühendisi unvanı almaya da hak kazanır. Polimer Mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrenciler, aşağıdaki temel derslerden sorumlu olacaktır.

 • Organik Kimya,

 • Polimer Mühendisliğe Giriş,

 • Polimer Kimya,

 • Mühendislik Mekaniği,

 • Fiziko Kimya,

 • Polimer Fiziği ve Morfolojisi,

 • Polimer İşleme,

 • Polimer Reolojisi,

 • Polimer Kompozitler,

 • Kalıp Tasarımı ve Üretimi.

Polimer Mühendisliği, Polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, malzemelerin kimyasal yapılarını inceleyen mühendislik dalı, Plastik ve kauçuk malzemelerin geliştirilmesi ve üretilmesi, Polimerler, Monomer ismi verilen birçok tekrar eden birimi meydana getiren moleküller, Kozmetik, gıda, plastik, kumaş, ayakkabı ve DNA, Eğitim, 4 yıllık bir lisans eğitimi gerektiren disiplin, Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümü, İstihdam Alanları, Polimer mühendisliği mezunları özel ve kamu kurumlarında çalışabilir, Savunma ve Silah Sanayisi, Mühendislik Malzemeleri Üreten Fabrikalar, Tekstil Sanayisi, İşi, Polimer malzemelerin geliştirilmesi, test edilmesi ve sürecin kontrolü, Dayanıklılık testleri, süreç iyileştirme aşamaları, yeni malzemelerin üretimi, Mezunun Nitelikleri, Teknolojiye ilgisi olan, araştırma yapan, sayısal derslere yetenekli kişiler, Analitik düşünen, sonuç odaklı, planlama ve organizasyon becerisi olan bireyler, Geleceği, Polimer teknolojisindeki büyüme ve polimerik malzemelerin diğer malzemelerin yerini alması bekleniyor, Polimer mühendislerine duyulan ihtiyaç artmakta, Kamu Kurumları, Mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan geçerli puan alarak çalışabileceği kurumlar, Devlet üniversiteleri, devlet araştırma enstitüleri, devlet laboratuarları, Özel Sektör, Polimer mühendisliği mezunlarının özel sektörde çalışabileceği alanlar, Yapıştırıcı Üretimi yapan fabrikalar, Kozmetik Sanayisi, Otomotiv Sanayisi, Araştırma, Polimer mühendislerinin yeni malzemeler ve ürünler geliştirmek için yaptığı çalışmalar, Farklı polimer malzemelerin uygunluğunu test etmek, daha güçlü malzemeler geliştirmek, süreç iyileştirmesi yapmak
polimer mühendisliği polimer monomer plastik kauçuk
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450