AnasayfaBlogArkeolog Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Arkeolog Nedir? Ne İş Yapar?

06 Mart 2021
Bir kişi elindeki kürekle toprağı kazıyor, eli sapı sıkıca kavrıyor. Toprak koyu kahverengi renktedir ve kişi açık renkli bir gömlek giymektedir. Arka planda bir boya fırçasının yakın çekimi görülüyor. Yan tarafta bir taşın yakın çekimi görülüyor. Daha uzakta, siyah harflerle beyaz bir tabela görüntüleniyor. Resmin ortasında siyah beyaz bir logo görülüyor. Resmin alt kısmına doğru, bir el ve bir kil parçasının yakın çekimi görülebiliyor. Kişi odaklanmış ve kararlı bir şekilde toprağı kazmakta ve yerde bir delik açmaktadır.
Arkeolog Nedir?Arkeolog Ne İş Yapar?Arkeolog Maaşları
Eski uygarlıkların kalıntılarını araştırıp değerlendiren ve koruyan kişilerdir.İnsanlık tarihini aydınlatmak için uygarlıkların kalıntılarını araştırıp, değerlendirir ve korur.Tecrübesiz arkeologların başlangıç maaşı 3000-3500 TL arasındadır.
Sadece yer altında kalmış kültürleri ortaya çıkarmakla kalmaz, sosyoloji, tarih, coğrafya ve etnoloji gibi alanlarda da yetkin olur.Uygun kazı yerlerini bulur, kazılarda bulunur ve ortaya çıkan bulguları inceler.Tecrübe edinmiş arkeologların maaşları 4,5 katına kadar çıkabilir.
Kültürlerin nasıl yok olduklarını veya nasıl geldiklerini araştıran kişilerdir.Geçmiş kültürlere ait köken ve gelişim teorileri geliştirir, uygun gördüğü her yerde kazı yapabilir.Tecrübeli arkeologların maaşı 11.000 TL- 14.000 TL arasında olabilir.
Gerekli eğitimi almış ve pratiği kazanmış kişilerdir.Veri tabanlarını üretir, çalışanları yönetir ve koruma çalışmalarında yer alır.Akademik kariyer yapan arkeologların maaşı deneyim ve tecrübeye bağlı olarak yükselebilir.
İnsana ve topluma ait geçmiş bilgileri ve bulguları araştıran kişilerdir.Arkeolojik kalıntıların korunması ve kaydedilmesi ile ilgili tavsiyelerde bulunur.Özel sektörde çalışan arkeologların maaşı da deneyim ve tecrübeye bağlı olarak değişebilir.
Üniversite eğitimini tamamlayıp, mesleğe yeni başlamış olan kişilerdir.Kazılarla ortaya çıkan bulguları değerlendirir ve korur.Başlangıç maaşı asgari ücretin biraz üzerinde olabilir.
Kültürel mirasın korunması ve gelişmesi için önemli rol oynarlar.Kazı ekiplerini yönlendirir ve yönetir, bulguları temizler ve tasnif eder.Meslekte deneyim ve tecrübe kazandıkça maaşları da orantılı olarak artar.
Geçmiş kültürler, coğrafi bölgeler ve geleneklerle ilgili bilgi sahibi olan kişilerdir. Geçmiş kültürel kalıntıları araştırır, bulguları değerlendirir ve korur.Kamuda çalışan bir arkeoloğun maaşı KPSS puanına göre belirlenebilir.
Arkeoloji biliminin alt dallarında uzmanlaşan kişilerdir. Radyokarbon tarihleme gibi önemli laboratuvar testlerini yürütür.Arkeolojinin spesifik dallarında uzmanlaşmış bir arkeologun maaşı daha yüksek olabilir.
Ortaya çıkan eserlerin nasıl görüneceğiyle ilgili sanal simülasyonlar yapan kişilerdir.Şehir planlama uygulamalarında da bulunur ve kontrol eder.Arkeoloji bölümünü bitiren bir öğrencinin başlangıç maaşı 3000 TL ila 3500 TL arasında olabilir.

Kültürlerin meydana çıkması ve bir ülkeye ait olan kültürel zenginliğe ve mirasına katılması oldukça önemli bir konudur. Çünkü bir ülkeye ait olan kültürel miras ne kadar gelişmiş olursa o toplum içinde aydın nüfus ve refah seviyesi de aynı oranda gelişmiş olur. Ülkelerin kültürel mirasına katkı sağlayacak kültürel ögelerin bulunması konusunda arkeologlara büyük görevler düşmektedir. Bu alanda aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübelerle kültürel mirasın gelişmesi için katkıları büyüktür.

Arkeologlar halk arasında kazıbilimci olarak ta adlandırılır. Ancak kazı, arkeoloji biliminin kullandığı yöntemlerden sadece bir tanesidir. Bu alanda meslek sahibi olmak isteyen aday öğrenciler, araştırma yaptıklarında çok daha fazla konuya hakim olmaları gerektiğini görmektedir. Arkeolog olarak mesleki bir kariyer hedefliyorsanız, arkeoloji alanında yapılan çalışmaların hangi sorumlulukları gerektirdiğini incelemelisiniz. Yazımızdan arkeolog nedir, nasıl arkeolog olunur, ne kadar maaş kazanırlar gibi sorulara detaylı olarak yanıt bulabilirsiniz.

Arkeolog Nedir?

Arkeologlar, insanlık tarihinin varoluşundan itibaren bilgi toplamak üzere eski uygarlıkların arkalarında bıraktığı mimari yapı, eşya, kemik gibi kalıntıları araştırır ve elde ettiği bulguları inceler. Aletleri, mağara resimlerini, bina kalıntılarını kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişilerdir.

Arkeolog, sadece yeraltında kalmış olan kültürleri veya kültürlere ait ürünleri yeryüzüne çıkarmak ile uğraşan kişi demek değildir. Arkeolog, sosyoloji, tarih, coğrafya ve etnoloji gibi önemli konularda da yetkindir ve ortaya çıkarılmış tüm ürünleri bu alanlar üzerinden incelemeye alır ve araştırır. Kazı, arkeologların kullanmakta olduğu birçok yöntemden sadece bir tanesi olarak bilinir.

En temel anlamı ile arkeologlar kültürlerin nasıl yok olduklarını veya bugüne kadar nasıl geldiklerini araştırır. Bunun yanında arkeoloji biliminin içinde arkeologların tercih edebileceği protohistorya ve ön Asya arkeolojisi, tarih öncesi, klasik gibi farklı dallar yer almaktadır. Üniversitede aldıkları eğitimler, uygulamaları da içerir. Dolayısı ile mezun olan öğrencilerin edindikleri tecrübeler ile mesleklerinde hızla yükselmeleri mümkündür.

Arkeolog Ne İş Yapar?

Arkeolog, insanların doğuşundan günümüze kadar gelen sürede insana ve doğaya ait olan tüm bulguları araştırma ve inceleme işleriyle ilgilenir. Bulduğu ürün ve ulaşmış olduğu sonuçları, geçmişe yönelik olarak inceler ve kaynağının ne olduğunu araştırarak, bilgi edinmeye çalışır. Bir arkeoloğun görev tanımı, yaptıkları işin kapsamı ve uzmanlık alanına göre değişiklik gösterir. Bunun yanında arkeologlar genel olarak geçmiş kültürler, gelenekler ve coğrafi bölgelerle ilgili bilgi edinmek için araştırmalarda bulunur. Arkeologların en temel sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Uygun kazı yerlerini bulmak üzere jeofiziksel araştırmalar içinde olurlar ve hava fotoğrafçılığı kullanırlar.

 • Arkeolojik kazılarda bulunur.

 • Kazı ekiplerini yönlendirir ve yönetir.

 • Kazılardan ortaya çıkan bulguları temizler, tasnif eder ve kayıt altında tutar.

 • Radyokarbon tarihleme gibi önemli laboratuvar testlerini uygulamaya alır.

 • Bulguları elde edilmiş olan diğer arkeolojik verilerle karşılaştırır.

 • Yazılı ve fotografik elektronik tüm veri tabanlarını üretir.

 • Çalışanları denetler ve yönlendirir.

 • Kazıda ortaya çıkan eserlerin nasıl görüneceğiyle ilgili sanal simülasyonlar yapar.

 • Geçmiş kültürlere ait köken ve gelişim teorileri geliştirir.

 • Yayınlanması için rapor veya makale yazar.

 • Şehir planlama uygulamalarında da söz sahibidir. Gerekli kontrolleri yapar ve olası arkeolojik etkileri belirler.

 • Arkeolojik kalıntıların korunması ya da kaydedilmesi ile alakalı tavsiyelerde bulunur.

 • Önemli yere sahip binaların ve anıtların korunmasını sağlar.

Arkeolog Maaşları

Arkeoloji bölümünü bitiren öğrencilerin en sık ettiği alan, üniversitede bünyesinde kalıp akademik kariyer yapmaktır. Arkeoloji öğrencileri mezun olduktan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılarak, yeterli puanı almaları halinde devlet kurumlarına atanma şansı elde edebilir. Özel sektörde de arkeologlar için çalışma imkanları geniştir.

Bunun yanında Türkiye'de arkeologların görev alabilecekleri başlıca alanları şu şekilde söyleyebiliriz; Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan tüm müzeler ve koruma komiteleri, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü. Üniversite eğitimini tamamlayıp, mesleğe yeni başlamış olan arkeologlar için başlangıç maaşı asgari ücretin biraz üzerinde kaldığı söylenebilir. En düşük 3000 TL ila 3500 TL arasında bir maaşla çalışmaya başlarlar.

Meslekte deneyim kazanmaları halinde ve terfi etmeleri halinde bu maaşlar da aynı oranda yükselir. Örnek olarak; meslekte biraz ilerleyen ve tecrübe kazanan arkeologların aldığı maaşlar asgari ücretin 4,5 katına kadar çıkabildiği gözlemlenmektedir. Bu durumda mesleğinde tecrübe edinmiş, birikimi yüksek olan tecrübeli arkeologların 11.000 TL- 14.000 TL arasında maaş kazandığı söylenebilir.

Arkeolog Nasıl Olunur?

Öncelikle bu alanda eğitim almak isteyen ve arkeolog olmak isteyen öğrenci adaylarının doğaya ve tarihe meraklı olmaları önemlidir. Bunun yanında işlerini genellikle açık havada yaptıkları için, açık havada dolaşmayı sevmeleri de oldukça önemlidir. Bu durum meslekten daha fazla keyif almalarına imkan tanır.

Arkeolog olmak isteyen kişiler üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Arkeoloji bölümlerinde lisans eğitimi alma şartı ile arkeolog olma şansı elde edebilir. Ayrıca klasik arkeoloji bölümünü tercih edenler Yunanca ve Latince dersleri de almaktadır. Bu derslerin yanında heykel ve mimarlık eğitimleri de almaları sağlanır. Dolayısıyla bu alanlara da ilgili olmaları oldukça önemlidir.

Arkeologlar çalışma koşulları gereği çok fazla seyahat etmek durumunda kalırlar. Yaşanan gelişmelere göre çeşitli antik kentler arasında uzun süreli yolculuklar yapabilirler. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmaları da mesleki gelişim açısından önemlidir. Arkeologların sahip olması beklenen bazı mesleki nitelikler bulunur. Bunları detaylı olarak aşağıda sıraladık.

 • Özellikle saha çalışması esnasında ihtiyaç duyulacak güçlü ekip yönetimi kabiliyeti göstermeliler.

 • analitik düşünmek ve sorgulayıcı bir zihne sahip olmalılar.

 • Problem çözme yeteneğine sahip olmalı ve karar verebilmek için muhakeme yeteneğini kullanabilmelidir.

 • Diğer profesyonellerle ortak çalışmalar içinde olacağı için etkin bir şekilde iletişim kurma becerisi göstermeliler.

 • Araç ve gereçlerin kullanımında ustalık göstermeleri gerekir.

 • Sabırlı ve öz disiplinli olmalıdır.

 • Aktif öğrenme isteğine sahip olmalıdır.

 • Uzun süren projeleri tamamlayabilme sabrına sahip olmalılar.

 • İnovatif olmaları, yeni fikirleri dikkate alma özeni göstermeleri beklenir.

 • Açık alanda uzun süreli çalışmalarda fiziksel yeterlilik göstermeliler.

Arkeolog Kimdir?

Arkeolog sadece kazı yapan kişiler olarak düşünülmemesi gerekir. Arkeologlar; sosyoloji, tarih, coğrafya ve etnoloji gibi konulara da oldukça hakimdir ve ortaya çıkarılmış ürünleri bu alanlar üzerinden incelemeye alabilecek yeterliliğe sahiptir. Kısaca arkeologlar kültürlerin yok olmalarını veya bugüne kadar nasıl geldiklerini inceler ve bunlar üzerinden detaylı araştırmalar yapar.

Arkeolog Ne İş Yapar?

Arkeolog, uygun kazı alanlarını bulmak için jeofiziksel araştırmalar yapar ve hava fotoğrafçılığı kullanır. Arkeolojik kazılar yapar, kazı ekiplerini yönlendirir ve yönetir bunun sonucunda ortaya çıkan bulguları temizler, tasnif eder ve kayıt altına almaktan sorumlu kişilerdir. Yazılı ve fotografik elektronik tüm veri tabanlarını üretir ve bulguları elde edilen diğer arkeolojik verilerle karşılaştırmaktan sorumludur.

Arkelogların Temel Özellikleri Nelerdir?

Saha çalışması sırasında ihtiyaç duyulacak güçlü ekip yönetimi kabiliyetine sahip olmalılar çünkü çalışmalarını diğer profesyonellerle takım çalışması içinde iyi iletişimler kurarak yönetmeleri gerekir. Analitik düşünme becerisine sahip olmalı ve sorgulayıcı bir zihni ortaya koymaları gerekir. Problem çözme becerisi göstermeli ve karar alabilmek için güçlü bir muhakeme yeteneğine sahip olmalıdır.

Eski uygarlıkların kalıntılarını araştırıp değerlendiren ve koruyan kişilerdir, İnsanlık tarihini aydınlatmak için uygarlıkların kalıntılarını araştırıp, değerlendirir ve korur, Tecrübesiz arkeologların başlangıç maaşı 3000-3500 TL arasındadır, Sadece yer altında kalmış kültürleri ortaya çıkarmakla kalmaz, sosyoloji, tarih, coğrafya ve etnoloji gibi alanlarda da yetkin olur, Uygun kazı yerlerini bulur, kazılarda bulunur ve ortaya çıkan bulguları inceler, Tecrübe edinmiş arkeologların maaşları 4,5 katına kadar çıkabilir, Kültürlerin nasıl yok olduklarını veya nasıl geldiklerini araştıran kişilerdir, Geçmiş kültürlere ait köken ve gelişim teorileri geliştirir, uygun gördüğü her yerde kazı yapabilir, Tecrübeli arkeologların maaşı 11000 TL- 14000 TL arasında olabilir, Gerekli eğitimi almış ve pratiği kazanmış kişilerdir, Veri tabanlarını üretir, çalışanları yönetir ve koruma çalışmalarında yer alır, Akademik kariyer yapan arkeologların maaşı deneyim ve tecrübeye bağlı olarak yükselebilir, İnsana ve topluma ait geçmiş bilgileri ve bulguları araştıran kişilerdir, Arkeolojik kalıntıların korunması ve kaydedilmesi ile ilgili tavsiyelerde bulunur, Özel sektörde çalışan arkeologların maaşı da deneyim ve tecrübeye bağlı olarak değişebilir, Üniversite eğitimini tamamlayıp, mesleğe yeni başlamış olan kişilerdir, Kazılarla ortaya çıkan bulguları değerlendirir ve korur, Başlangıç maaşı asgari ücretin biraz üzerinde olabilir, Kültürel mirasın korunması ve gelişmesi için önemli rol oynarlar, Kazı ekiplerini yönlendirir ve yönetir, bulguları temizler ve tasnif eder, Meslekte deneyim ve tecrübe kazandıkça maaşları da orantılı olarak artar, Geçmiş kültürler, coğrafi bölgeler ve geleneklerle ilgili bilgi sahibi olan kişilerdir, Geçmiş kültürel kalıntıları araştırır, bulguları değerlendirir ve korur, Kamuda çalışan bir arkeoloğun maaşı KPSS puanına göre belirlenebilir, Arkeoloji biliminin alt dallarında uzmanlaşan kişilerdir, Radyokarbon tarihleme gibi önemli laboratuvar testlerini yürütür, Arkeolojinin spesifik dallarında uzmanlaşmış bir arkeologun maaşı daha yüksek olabilir, Ortaya çıkan eserlerin nasıl görüneceğiyle ilgili sanal simülasyonlar yapan kişilerdir, Şehir planlama uygulamalarında da bulunur ve kontrol eder, Arkeoloji bölümünü bitiren bir öğrencinin başlangıç maaşı 3000 TL ila 3500 TL arasında olabilir
arkeolog arkeoloji kazı kültürel miras toplum arkeolog nedir arkeolog ne iş yapar arkeolog maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Şapkalı genç bir kadın yerde çizim yaparken görülüyor. İzleyici ön planda parlak pembe bir nesne ve sağda sarı bir peynir bloğu seçebiliyor. Görüntünün daha gerisinde, pembe bir yüzey üzerinde beyaz bir şerit görülüyor ve bir minderde oturan bir kişi görülüyor. Görüntünün tam ortasında beyaz bir O harfi ve solda bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülüyor. Son olarak, görüntünün köşesinde bir logonun yakın çekimi görülüyor. Kadın işine odaklanmış ve eli bir sopayla kumda bir delik çizerken görülüyor.
Bölümler

Arkeoloji Bölümü Nedir?

03 Mayıs 2020
Bir kişi elindeki kürekle toprağı kazıyor, eli sapı sıkıca kavrıyor. Toprak koyu kahverengi renktedir ve kişi açık renkli bir gömlek giymektedir. Arka planda bir boya fırçasının yakın çekimi görülüyor. Yan tarafta bir taşın yakın çekimi görülüyor. Daha uzakta, siyah harflerle beyaz bir tabela görüntüleniyor. Resmin ortasında siyah beyaz bir logo görülüyor. Resmin alt kısmına doğru, bir el ve bir kil parçasının yakın çekimi görülebiliyor. Kişi odaklanmış ve kararlı bir şekilde toprağı kazmakta ve yerde bir delik açmaktadır.
Meslekler

Arkeolog Nedir? Ne İş Yapar?

06 Mart 2021
Bir adam büyük bir taş kemerin önünde duruyor. Sırt çantası takıyor ve yüzünde sakin, rahat bir ifade var. Arkasında üzerinde siyah bir leke olan beyaz bir sütun var. Sağında taş sütunlu bir taş duvar ve arka planda bir tarlada bir grup ağaç var. Gökyüzü mavidir ve güneş parlamaktadır. Taş kemer birkaç büyük taş levhadan oluşuyor ve karmaşık bir tasarıma sahip. Adam kemerin ortasında durmakta ve dramatik bir görüntü oluşturmaktadır.
Eğitim

Arkeoloji Eğitimi Nedir?

09 Temmuz 2018
Kenarları tırtıklı ve ortasında derin bir çatlak bulunan kırık bir çömlek parçasının yakın plan görüntüsü bir masanın üzerinde duruyor. Çömleğin kenarları açık kahverengi, içi ise açık gri renkte. Çatlak kırık çanak çömlek parçaları ve kırıklarıyla doludur. Masa açık ahşap rengindedir ve görüntünün arka planında hafifçe bulanıktır. Çömlek görüntünün ortasından biraz uzakta, bu da onu görüntünün odak noktası haline getiriyor.
Bölümler

Eser Koruma Bölümü (MYO)

13 Eylül 2020