AnasayfaBlogÇağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü

03 Şubat 2020
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dünyanın en eski ve en zor dillerden biri Yunan dilidir. İngilizce, Fransızca, Almanca veya İspanyolca gibi yaygın olarak kullanılmayan bir dildir Yunanca. Bu dilin kullanımı bölgesel olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tır; dünya genelinde de Yunan vatandaşlarının yaşadığı diğer ülkelerdir. Ayrıca ülkemizde, Rumların bulunduğu şehirlerde de Yunan dili halen kullanılıyor. Rumların yoğunlukla İstanbul’da yaşadıkları biliniyor. Hatta Türk ve Rum mahalleleri o kadar kaynaşmıştır ki; Rumlar Türkçe’yi, Türkler de Rumca’yı öğrenmiştir. 

Yunan dilinin konuşma dili dışında birçok terime de kaynaklık ettiği biliniyor. Denizcilik, tarım, balıkçılık alanındaki terimlerin çoğu Yunan dilinden geliyor. Ayrıca hepimizin bildiği gibi, özellikle Batı Ege tarafındaki birçok şehrin ismi de Yunanca temellidir. Özellikle Antik Yunan kentlerinin isimleri uyarlanarak, şimdiki bazı şehirlerimizin veya ilçelerimizin isimleri oluşturulmuştur. Hatta birçok kentimizin antik isimlerinin mitolojik öyküleri bile mevcuttur. Aslında bu taraftan bakarsak, Türk ve Yunan kültürünün iç içe geçmiş iki kültür olduğunu görüyoruz. Bu nedenle komşumuz Yunanistan’ın diline çok da yabancı sayılmayız. 

Yunan dili; günlük konuşma dili olarak kullanımının dışında, çoğunlukla akademik disiplinler tarafından da kullanılıyor. Çevirmenler ile Yunan Dili ve Edebiyatı alanında çalışan akademisyenler de bu dili akademik amaçlar için kullanmaktalar.

Çağdaş Yunan diline baktığımızda, eski Yunan alfabesinin ve dilinin biraz daha modernize edilmiş hali olduğunu görüyoruz. Yunanca konusunda eğitim veren akademik disiplinlerden Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne biraz kulak verelim…

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunan dili, edebî eserleri ve kültürü hakkında eğitim veren lisans programıdır. Bölümün eğitimi, üniversitelerin Edebiyat Fakültesi veya Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi bünyesinde veriliyor. Bölüme merkezî sınav sisteminin Dil puan türüyle öğrenci alınıyor. Bu bölüm 2020 yılı itibariyle üç üniversitede mevcut: İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi.

Bölümün eğitim plânında, çağdaş Yunan dilinin konuşma, yazma ve çeviri gibi konularında geniş kapsamlı dersler bulunuyor. Yunan dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıma şansı veren bu ders plânı, öğrencilerin güçlü donanımla mezun olmalarını sağlıyor. İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi dil derslerinin de programa eklenmesiyle, eğitim plânının zenginleştiğini görüyoruz.

Üniversitelerimizin Yunan üniversiteleriyle yaptığı Erasmus anlaşmaları, öğrencilerimizin Yunan dilini ve kültürünü tanıma şansı veriyor. Ayrıca üniversitelerin çift ana dal uygulamaları da öğrencilerin kariyer plânlamalarına katkı sağlayan uygulamalardır. Çift ana dal veya yan dal olan üniversitelerin tercih edilmesi, öğrencilere fayda sağlayacaktır.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünün lisans programları gibi, yüksek lisans ve doktora programları da bulunuyor. Öğrencilerin lisansüstü eğitim yapmaları, hem kariyerlerini hem de uzmanlıklarını etkileyecektir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının iş alanları, hem kamu hem de özel sektörde mevcuttur. Bu sektörlerde çoğunlukla çevirmenlik ve tercümanlık olarak iş imkânları bulunuyor. Kamusal alanda; Dışişleri Bakanlığına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda iş imkânları olabilmekte. Bu imkânlardan yararlanabilmek için yeterli bir KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanı olmalıdır. 

Özel sektörde; turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânları bulunuyor. Ayrıca; iletişim, medya, ithalat-ihracat, eğitim kurumları ve yayınevleri gibi kuruluşlarda da iş imkânları vardır. Yüksek lisans yapan mezunlar için akademik ortamlarda da iş olanakları mevcut. Akademisyen olmak isteyen mezunlar, ALES puanı ve diğer gerekli şartları tamamlayarak üniversitelere başvuru yapabilirler. 

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının yapabilecekleri işler:

 • Çalıştıkları işyerlerinde, Yunanca eserler üzerinde araştırmalar ve çalışmalar yaparlar.

 • Yaptıkları araştırma ve çalışmalarla ilgili rapor yazarlar.

 • Yunan dili ve edebiyatıyla ilgili eğitim ve öğretim işlerini yaparlar. 

 • Türkçe-Yunanca ve Yunanca-Türkçe çevirilerini yaparlar.

 • Yazılı çeviriler yapabildikleri gibi, tercümanlık da yaparlar.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü ders programında Yunan dili ve edebiyatıyla ilgili çok detaylı bir ders havuzu mevcut. Bu ders havuzundaki zorunlu veya seçmeli olarak verilen bütün derslerin öğrencilere iyi bir donanım sağladığı ortada. 

Bölümün ders plânlarında; zorunlu derslerin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ayrıca meslekî, program ve genel seçmeli dersler olarak verilen dersler zorunlu derslere başka pencerelerden bakmayı sağlıyor. Bölümde verilen zorunlu dersler şunlardır: 

 • Temel Yabancı Dil İngilizce

 • Temel Yabancı Dil Almanca 

 • Temel Yabancı Dil Fransızca 

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Çağdaş Yunancanın Dilbilgisi

 • Çağdaş Yunanca Konuşma

 • Çağdaş Yunan Edebiyatına Giriş

 • Çağdaş Yunancanın Ses Bilgisi

 • Üniversite Yaşamı için Uyum Programı

 • Yunanistan Tarihinin Anahatları

 • Çağdaş Yunancanın Sözdizimi

 • Çağdaş Yunan Edebiyatı

 • Çağdaş Yunancanın Yazım Kuralları

 • Modern Yunanistan Tarihi

 • Antik Edebiyat

 • Mitoloji

 • Çeviri Pratik (Türkçe -Yunanca)

 • Çağdaş Yunan Edebiyatı 1930 Kuşağı Romanı

 • Çeviri Pratik (Yunanca -Türkçe)

 • Dilbilim Temel Kavramları

 • Çağdaş Yunan Edebiyatında 1930 Kuşağı Şiiri

 • Yunanca Kompozisyon Bilgisi

 • Yunancadan Türkçeye Basın Dili Çevirisi

 • Çağdaş Yunan Edebiyatında 1945 Sonrası Şiiri

 • Yunanca Kompozisyon

 • 19.yy Yunan Edebiyatı

 • Estetik ve Sanat Felsefesi

 • Mezuniyet Tezi

Program Seçmeli Dersler

 • Çağdaş Yunanca Dinleme Anlama

 • Yunan Halk Bilimi

 • Çeviribilime Giriş

 • Sözlü ve Yazılı Anlatım

 • Türk-Yunan İlişkileri

 • Türkçe’den Yunanca’ya Çeviri

 • Çağdaş Yunan Edebiyatı 1945 Sonrası Roman

 • Yunanca’dan Türkçe’ye Çeviri

 • Çağdaş Yunanca Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi

 • Türk -Yunan İlişkileri (1980 ve Sonrası)

 • Yunan Kültür Tarihine Giriş

 • Türk Dış Politikası

 • Yabancı Dil Öğretiminde Yöntemler: Kuramsal Çerçeve

 • Karşılaştırmalı Türkiye -Yunanistan Tarihi

 • Yabancı Dil Öğretimi ve Çağdaş Yunanca

Meslekî Seçmeli Dersler

 • Yunanca

 • Yunan Halk Bilimine Giriş

Genel Seçmeli Dersler

 • Drama

 • Müzik

 • İşaret Dili

 • Heykel

 • Spor Yönetimi ve Organizasyonu

 • Yaratıcı Yazma

 • Takıda Çağdaş Eğilimler

 • Sanat Felsefesi

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü ülkemizdeki üç üniversitede bulunuyor: İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi. 2020 yılında bölümün en yüksek taban puanı İstanbul Üniversitesi’ne ait olan 353,27336 puandır. Başarı sıralaması 27613 olan bu seçeneğin kontenjanı da 40 olarak karşımıza çıkıyor. 

Bölümün ikinci yüksek taban puanı Ankara Üniversitesi’nin T.C. uyruklu adaylar için açtığı seçeneğine aittir. Kontenjanı 35 olan ve 296,09068 puanla öğrenci alan bu seçeneğin başarı sıralaması 46223’dir. Ankara Üniversitesi’nin KKTC uyruklu adaylar için olan seçeneğinin taban puanı üçüncü sıradadır. Kontenjanı 1 olan bu seçeneğin taban puanı 260,54970 ve başarı sıralaması da 59127 olarak açıklanmıştır. 

Bölümün 2020 yılındaki en düşük taban puanı ise Trakya Üniversitesi’ne ait olan 235,30005 puandır. Kontenjanı 30 kişi olan bu seçeneğin başarı sıralaması ise 69573 olarak tabloda yer almıştır. 

yunan dili çağdaş yunan dili çağdaş yunan edebiyatı çağdaş yunan dili ve edebiyatı çağdaş yunan dili ve edebiyatı bölümü
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.