AnasayfaBlogKontrol ve Otomasyon Teknikeri - Mühendisi - Bölümü
Meslekler

Kontrol ve Otomasyon Teknikeri - Mühendisi - Bölümü

01 Mart 2022
Uzun kızıl saçlı bir kadın beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzü yakın plandadır ve gözleri kameradan uzağa bakmaktadır. Üzerinde beyaz bir tişört var ve elleri önünde kenetlenmiş. Görüntü hafif bulanık ve odak noktası yüzü. Arka planda bir cep telefonu ve bir bilgisayarın ekran görüntüsü görülebiliyor. Görüntünün sağ alt köşesinde de küçük, bulanık bir çiçek var. Bu görüntü, resim yazısı yazmaya yönelik bir veri kümesi oluşturmak için kullanılabilir.
KonuAçıklamaDiğer Bilgiler
Kontrol ve Otomasyon Teknikeri Nedir?Endüstri sektöründe kullanılan cihazların bakım, onarım ve kontrolünü sağlayan kişidir.Bazı alanlarda hava, ısı ya da basınç kontrolü de sağlar.
Eğitim ŞartlarıTeknik liselerin endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümünden ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir.Eğitim tek başına yeterli olmayabilir, mesleki niteliklerin geliştirilmesi de gereklidir.
Görev ve SorumluluklarıCihazların montajı, devreye alma, bakım ve onarım, programlama gibi işlemlerden sorumludur.Belirlenen zaman dilimi içerisinde kendisinden beklenen işi teslim etmelidir.
Çalışma OrtamıKamu ve özel sektör fabrikaları, büro ortamlarında çalışabilirler. Genellikle masa başı çalışırlar.Çalışma ortamı sıcak, nemli, gürültülü, kirli ve buharlı olabilir. Tehlikeli madde ve elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
İşbirliğiMeslektaşlarıyla, işçilerle, makine, elektrik, elektronik kontrol mühendisleriyle işbirliği halinde olurlar.Ekip çalışmasına yatkın olması gerekir.
Kullanılan Araç ve GereçlerHer türlü sensor, takometre, manometre gibi ölçü aletleri, elektrik ve elektronik devre elemanları, bilgisayar ve ilgili yazılımlar kullanırlar.Bu konularda bilgi ve tecrübesi olması gerekmektedir.
Gelecek PerspektifiBilgisayarlı kontrol sistemlerinin kullanıldığı hemen her sektörde, bu meslek mensuplarına gelecekte ihtiyaç olacaktır.Gıda, otomotiv gibi birçok alanda çalışma imkanları mevcuttur.
Kontrol ve Otomasyon MühendisiKontrol ve otomasyon teknolojisi mühendisi, teknikerlere göre daha uzmanlaşmış ve daha geniş kapsamlı işler yapabilir.Bazı durumlarda araştırma ve geliştirme işlerinde de bulunabilme imkanı vardır.
Sertifikasyon ve LisanslarKontrol ve otomasyon teknikeri olmak için üniversite diploması gerekirken mühendis unvanı için ise mühendislik lisansı gereklidir.Belirli donanım ve yazılımlarla çalışabilmek için sertifikasyon gerekebilir.
Kontrol ve Otomasyon Teknikeri MaaşlarıÇalıştığı kurum ve kişinin tecrübesi maaşı etkileyen önemli faktörlerdendir.Sektör değişiklikleri maaşı etkileyebilir.

Gıda, kimya, petro kimya, elektronik gibi endüstride üretim hatlarında kullanılan makine ve motorlu araçların bakım ve onarımını, kontrollerini yapan kişilere kontrol ve otomasyon teknikeri adı verilir. Hava, ısı ya da basıncı kontrol eder, aletlerin bakımını yapar ve bozulan araç ve gereçlerin onarımını yapmaktan sorumludur. Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan "Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi" bölümünde verilir.

Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemleri kullananarak programlanabilir kontrol cihazlarının programını yapmak ve kontrol etmek tamamen meslek mensubunun sorumluluğu altındadır. Günümüzde sektörel olarak yaşanan gelişmeler, kontrol ve otomasyon teknikerine olan ihtiyacı da arttırmıştır.

Yazımızda kontrol ve otomasyon teknikeri ile ilgili merak edilen tüm sorulara detaylı yanıtlar hazırladık. Kontrol ve otomasyon teknikeri nedir? Kontrol ve otomasyon teknikeri ne iş yapar? Kontrol ve otomasyon teknikeri maaşları ne kadar? Birlikte inceleyelim.

Kontrol ve Otomasyon Teknikeri Nedir?

Kontrol ve otomasyon teknikeri; endüstri sektöründe kullanılan makine, motorlu araç ve ekipmanların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan, bakım ve onarımı ile ilgilenen kişilere verilen unvandır. Kontrol ve otomasyon teknikeri olarak çalışmak isteyen kişiler bazı şartları yerine getirmesi gerekir.

kontrol ve otomasyon teknikeri olmak isteyen kişilerin teknik liselerde yer alan endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümünden mezun olmaları gerekir. ya da meslek yüksekokullarında yer alan Elektrik Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon bölümlerinden mezun olmaları şartı aranır.

Bu alanda kariyer planı olanlar için eğitim tek başına yeterli olmayabilir. Kişilerin aynı zamanda mesleki nitelikleri de geliştirmeleri gerekir. İşverenler kişilerin eğitim ve tecrübelerini değerlendirirken sahip oldukları nitelikleri de değerlendirir. Başarılarını önemli ölçüde etkileyecek olan bu nitelikler, eğitim yaşamı ile birlikte geliştirilmelidir.

Kontrol ve Otomasyon Teknikeri Ne İş Yapar?

Üretim ve bilişim cihazlarının, montaj, devreye alma, işletme, bakım ve onarım, programlama gibi görevlerini yürüten kontrol ve otomasyon teknikeri kendinden beklene işi belirlenen zaman dilimi içinde teslim etmelidir. Kamu ve özel sektörde oldukça geniş iş imkanına sahip olan teknikerler çeşitli görev ve sorumluluklara sahiptir. Kontrol ve otomasyon teknikerinin temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir. • Mekanik, elektrikli ya da hidrolik ekipmanlarda oluşabilecek sorunları gidermesi gerekir.

 • Tüm proje, kurulum ve onarımlar hakkında teknik destek sağlamaları gerekir.

 • Makine ve ekipmanların kalibrasyonlarını ve gerekli bakımlarını yapmaktan sorumludur.

 • Yeni otomasyon sistemlerinin etkinliğini ve sürekliliğini değerlendirmek üzere çalışmalar yapmalıdır.

 • Mevcut ekipman için otomasyon değişim sürecini yönetmelidir.

 • Otomasyon sistemlerinin koruyucu bakım ve güvenlik kontrollerini gerçekleştirmesi gerekir.

 • Otomasyon donanım ve yazılım konfigürasyonu ve kurulumu hakkında yardımcı olması gerekir.

 • Elektrik panolarının tasarımı, montajı ve devreye alma işlemlerini yürütmesi gerekir.

 • Bilgisayarlı sistemleri kullanarak, kontrol cihazlarını programlamalı ve kontrol etmelidir.

 • Çeşitli kontrol sistemlerini devreye sokmalı ve işletmelidir.

 • İşçi ve teknisyenlerin çalışmalarını denetlemesi gerekir.

 • Endüstride kullanılan bilgisayarlı sayısal denetimli tezgahların işletim programını hazırlaması gerekir.

 • Bilgisayar destekli teknik çizimleri hazırlaması gerekir.

Kontrol ve Otomasyon Teknikeri Maaşları

Kontrol ve otomasyon teknikeri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda çalışabileceği gibi, büro ortamında da çalışmalarını yürütebilir. Genellikle işini masa başında yapar. Çalışma ortamı sıcak, nemli, gürültülü, kirli ve buharlı olabilir. İşin yakıcı maddeler, elektrik çarpması, makine kazası gibi tehlikeleri bulunmaktadır. Tam gün, hafta sonu, gece çalışmaları yapabilirler. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine, elektrik, elektronik kontrol mühendisleriyle işbirliği halinde olurlar. Çalışmaları sırasında; programlanabilir kontrol aleti, her türlü sensör, takometre, manometre, ampermetre, voltmetre, watmetre, elektrik ve elektronik devre elemanları, entegre devreler, her türlü dijital ölçü aletleri, termokupul, bilgisayar ve ilgili yazılımlar ve mikro işlemciler kullanırlar.

Yeni kurulan bilgisayarlı kontrol sistemlerinin uygulandığı hemen hemen her sektörde bu meslek mensuplarına gelecekte ihtiyaç duyulacaktır. Kontrol ve otomasyon teknolojisi teknikeri gıda, otomotiv gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürmeye devam eder. Meslek elemanları kendilerini geliştirmeleri halinde elektrik ve elektronik, bilgisayar ile ilgili alanlarda da çalışabilirler. Kontrol ve otomasyon teknikeri maaşları da değişiklik gösterir. Çalışılan kurum ve kişinin tecrübeleri maaşı etkileyen önemli faktörler arasında yer alır. Bir Kontrol ve otomasyon teknikeri ne kadar maaş kazanır, inceleyelim.

 • Yeni mezun olmuş ve iş yaşamına yeni başlamış bir Kontrol ve otomasyon teknikeri 3.800 TL maaş ile işe başlar.

 • Bir süre tecrübe edindikten sonra ortalama 5.000 TL maaş kazandıkları görülüyor.

 • Uzun yıllar tecrübe edinmiş bir Kontrol ve otomasyon teknikeri ise en fazla 7.200 TL maaş kazanmaktadır.

Kontrol ve Otomasyon Teknikeri Nasıl Olunur?

Kontrol ve otomasyon teknikeri olmak için teknik liselerin endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümünde eğitim görmeleri gerekir. Ayrıca meslek yüksekokullarında yer alan Elektrik Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon bölümlerinden mezun olma şartı aranır. Meslek eğitimine giriş için; lise veya dengi okul mezunu olmak, meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurusu hakkına sahiptir. Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları zaman ÖSYS Kılavuzunda yer alan programları tercih listelerine ekleyebilirler. Kontrol ve Otomasyon Teknikeri olmak için eğitim tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda bazı mesleki nitelikleri de barındırmaları beklenir. Bu nitelikler nelerdir, inceleyelim.

 • Teknik becerilere sahip olmaları ve matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı olmaları gerekir.

 • İş birliği ve ekip çalışması içinde uyumla çalışmaları gerekir.

 • Problemler karşısında çözüm üretme becerisi sergilemeli, olası problemlere karşı hızlı çözüm üretmek için hazırlıklı olmalıdır.

 • Karmaşık verileri anlamlandırma ve değerlendirme becerisi göstermeleri gerekir.

 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmaması oldukça önemlidir.

 • Dikkat ve sorumluluk sahibi olmaları gerekir.

 • Mekanik ilişkileri görebilme gücüne, el ve parmak becerisine sahip olmaları gerekir. İnce ayrıntıları algılayabilmeli, alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanmalı, yönergelere uyabilen kişiler olmaları gerekir.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü (MYO)

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü çok sayıda üniversitede karşımıza çıkıyor. Bu durumda üniversite adayları tarafından en çok araştırılan ve tercih edilen bölümlerden bir tanesi olmasının sebeplerinden biridir. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisine birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Bir işletmenin programlanabilir bir makineyi montaj edebilmesi için bir teknikere her zaman ihtiyacı olacaktır.

Kontrol ve otomasyon teknolojileri bölümü; programlanabilir mekanik veya elektronik cihazların üretiminde, montajında ve bakım-onarımında görev alacak donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi hedefler. Bölümden başarıyla mezun olanlar kontrol ve otomasyon teknikeri unvanı almaya hak kazanır. Kontrol ve Otomasyon mezunları kamu kurumlarında çalışma olanağı bulamasa da özel sektörde oldukça geniş iş imkanına sahiptir. Bu meslekte en önemli püf noktalarından biri çalışmayı sevmek ve kendini geliştirmeye devam etmektir.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Nedir?

Kontrol ve otomasyon teknolojisi alanında yapılan uygulamalar dünyada ve ülkemizde endüstriden tarıma çok geniş bir alana yayılmış durumdadır. Yüksek performanslı cihazlar ve makineler kontrol ve otomasyon teknolojisi uygulamaları ile oluşturulur. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi uygulamaları son yıllarda giderek popülerliğini arttırmıştır.

Gelecekte kontrol ve otomasyon teknolojisi, tasarım yöntemlerini geliştirmeye devam edecek, verimliliği, enerji tasarrufunu artıracaktır. Programlanabilir mekanik veya elektronik cihazların üretiminde, montajında ve bakım-onarımında görev alacak teknikerlerin yetişmesini sağlayan kontrol ve otomasyon teknolojisi bölümü tercih edilen bölümler arasındadır.

Bölümde öğrencilerin görmek zorunda olduğu temel derslerin yanı sıra; Teknik Resim, Tasarım, Bilgisayar Destekli Üretim, Üretim Teknolojisi, Otomatik Kontrol, CNC Makineleri, Mekanik gibi meslek dersleri ile de karşılaşırlar. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık ön lisans programıdır. Bölümün, 40 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunur.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü sayısal içerikli bir bölüm olduğu için öğrenci tercihini TYT puan türüne göre yapmaktadır. Bölümü tercih etmek için girilmesi gereken tek sınav YKS’dir. Bu sınavdan 150 puan ve üzeri alan herkes, bölümü tercih etmeye hak kazanır.

Bölümü tercih edecek adaylarda bazı özellikler aranır. Bunlar içinden teknik becerilere sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek oldukça önemlidir. Problemler karşısında çözüm üretme becerisi sergilemek, karmaşık verileri anlama ve değerlendirme becerisi gösterebilmek diğer önemli özelliklerdendir. Bölümü seçecek adaylar, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmalıdırlar.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi İş İmkanları Nelerdir?

Bölüm mezunları Kontrol ve Otomasyon Teknikeri unvanı ile çalışmalarını devam ettirir. Kontrol ve Otomasyon Teknikerleri resmi devlet kurumlarında çalışma olanağına sahip olamasa da özel sektörde kolaylıkla iş bulabilmektedir. Bu mesleği tercih eden mezunların çoğunluğu serbest olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi mezunları fabrikaların imalat süreçlerinde kontrol ile ilgili çeşitli proseslerde çalışma olanağı bulurlar. Endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerinin kullanıldığı her alanda kontrol ve otomasyon teknikeri olarak görev alabilirler.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Mezunları Ne İş Yapar?

Kontrol ve otomasyon teknolojisi mezunları, endüstri sektöründe kullanılan makine, motorlu araç ve ekipmanların problem çıkmadan çalışmasını sağlayacak ve bakım ile onarımlarını yapacak sorumlu kişilerdir. Üretim ve bilişim cihazlarının, montaj, devreye alma, işletme, bakım, onarım ve programlama görevlerini üstelenen kontrol ve otomasyon mezunlarının çalıştıkları kurumlarda temel yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

 • Mekanik, elektrikli veya hidrolik tüm araç ve gereçlerde oluşabilecek sorunları gidermekten sorumludur.

 • Proje, kurulum ve onarımlarla ilgili teknik destek sağlar.

 • Makine ve ekipmanların kalibrasyonlarını ve periyodik bakımını yapar.

 • Yeni otomasyon sistemlerinin etkinlik testini yapar ve sürekliliğini değerlendirir.

 • Mevcut ekipman için otomasyon değişim sürecini yönetir.

 • Otomasyon sistemlerinin koruyucu bakımlarını ve güvenlik kontrollerini gerçekleştirir.

 • Otomasyon donanım, yazılım ve kurulumu konusunda yardımcı olur.

 • Elektrik panolarının tasarımı, montajı ve devreye alma işlemlerini yürütür.

 • Bilgisayarlı sistemler aracılığı ile kontrol cihazlarını programlar ve kontrol eder.

 • Çeşitli kontrol sistemlerini devreye sokar ve işletir.

 • İşçi ve teknisyenleri denetler.

 • Endüstride kullanılan bilgisayarlı sayısal denetim tezgahlarının işletim programını hazırlar.

 • Bilgisayar destekli teknik çizimler yapar.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Dersleri Nelerdir?

Kontrol ve Otomasyon teknolojisi bölümü üniversitelerde eğitim veren 2 yıllık ön lisans bölümüdür. Eğitim yaşamları boyunca Kontrol ve Otomasyon teknolojisi ile ilgili tüm temel dersleri öğrenirler, gelecekte fazlasıyla katkısını görecekleri uygulamalı derslerde de bulunurlar.

Aynı zamanda mesleki gelişimleri ve teorik olarak gördükleri dersleri uygulamada görmeleri için zorunlu staj süreleri de bulunmaktadır. Stajlarını çalıştıkları kuruma onaylattıktan sonra üniversitenin uygun gördüğü tarihte staj komitesine sunmaları gerekir. Kontrol ve Otomasyon teknolojisi bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans diploması almaya hak kazanır. Kontrol ve Otomasyon teknolojisi bölümünü tercih etmeyi amaçlayan adaylar 4 dönem boyunca aşağıdaki temel derslerden sorumlu olacaktır.

 • Elektronik 

 • Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı

 • Sayısal Elektronik 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği 

 • Matematik 

 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi

 • Alternatif Akım Devre Analizi

 • Algoritmalar ve Programlama 

 • Sayısal Devre Tasarım

 • Mikro denetleyiciler

 • Algılayıcılar ve Uygulamaları

 • Elektromekanik Kumanda Sistemleri

 • Programlanabilir Denetleyiciler

 • Elektrik Motorları ve Sürücüleri 

 • Topluma Hizmet Uygulamaları

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ve Sıralama

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Sizler için hazırladığımız puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Burada hazırlanan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazımızda ilk 4 eğitim kurumuna ait bilgileri paylaşıyoruz. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

Kontrol ve otomasyon mühendisliği, bir sistemin uygun yazılım ve donanımla, ihtiyaç duyulan duruma ulaştırma sorunu ile uğraşır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve üretimde meydana gelen artış sonucunda ortaya çıkan bazı sorunlar, ilgilileri ve bu alanda yenilikler yaratmak isteyenleri daha fazla verim alınacak yeni arayışlara sürükledi. Yapılan araştırmalar neticesinde edinilen yeni bilgiler, endüstri ve üretimle uğraşan sistemlerde kullanılan kontrol ve otomasyon mühendisliğini ortaya çıkarttı.

Kontrol ve otomasyon mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik, bilgisayar işlevli tüm üretim sistemlerinin planlanan şekilde çalışmasını sağlayacak bilgi üreten mühendislik alanıdır. Endüstriyel otomasyon konu olduğunda işin ihtiyacı olan kontrol sistemi tasarımı, süreç takibi ve problem çözme gibi alanlarda deneyimli ve yetenekli otomasyon mühendislerine ihtiyaç duyulur. Kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümü bu alanla bilgi sahibi, donanımlı, yetenekli bireyler yetiştirilmesini hedefler.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Nedir?

Günümüz koşulları nedeniyle endüstriden beklentiler arasında; hatasız ve kaliteli aynı zamanda ekonomik, belirlenen standartlara uygun, beklentileri karşılayacak kapasitede, insana dayalı olmayan teknolojilerle üretilebilen otomasyonlar önem taşır. Endüstriyel otomasyon göz önünde bulundurulduğunda; kontrol sistem tasarımı konusunda beceriye sahip, süreç takibi yapabilen, neden sonuç ilişkilerini inceleyen, teknolojiyi yakından takip eden ve bilgili personellerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulur.

Kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümü tüm bu ihtiyacı karşılamaya yönelik öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlıyor. Program, lisans seviyesinde 4 yıllık eğitim veriyor. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, kontrol ve otomasyon mühendisliği lisans diploması almaya hak kazanır. Bölümden mezun olacak öğrencilerin aynı zamanda bazı özelliklere sahip olması beklenir. Bunlar; teknolojiyi yakından takip etmek, araştırma yapmayı sevmek,  Özverili olmak, iyi derecede yabancı dil bilmek, takım çalışmasına uyumlu olmak gibi özelliklere sahip olan öğrenciler kendi alanlarında başarı gösterebilecek bireylerdir.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği İş İmkânları Nelerdir?

Kontrol ve otomasyon mühendisleri günümüz teknoloji imkânları içinde her alanda yeteneklerini ortaya koyabilecek olmaları, iş yaşamında geniş bir çalışma alanına sahip olduklarını ifade eder. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu zorunlu stajları dışında daha öğrencilik yıllarında çalışmaya başlar. Kontrol ve otomasyon mühendisleri kontrol sistemleri tasarımı yapan ve üreten endüstriyel otomasyon sektöründe yer alabilir.

Tasarım ve üretim mühendisi olarak iş imkânına sahiptirler. Fabrikalarda bakım ve onarım hizmetleri içinde yer alabilirler. Kontrol ve otomasyon mühendisleri, kontrol sistemlerini tasarlayan ve üreten, küçük ve orta ölçeğe sahip kurumlarda araştırma, tasarım ve üretim mühendisi olarak yer alabilirler. Kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümünü tamamlayan öğrenciler belli bir sermaye ile otomasyon ve bilişim sektöründe kendi işini kurma ve yürütme olanağına da sahiptir.

Öğrencilerin bir kısmı yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’de veya yurtdışında doktora programlarını tamamlayarak akademik olarak kariyerlerine devam edebilirler. ABD, Kanada, Almanya, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, gibi pek çok ülke, doktora eğitimlerine devam edebilmeleri için en uygun ve tercih edilen ülkeler arasındadır.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Kontrol ve otomasyon mühendisleri, çalıştıkları kurumlarda pek çok alanda görev almaktadır. Bölüm mezunları endüstriyel ve elektronik sistemlerle ilgili iş akışı içinde sistemin otomatik kontrolünün yapılmasında ve planlamasında rol oynar. Bunun dışında kontrol ve otomasyon mühendisinin görevleri aşağıda sıraladığımız gibidir.

 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin en yüksek verimle çalışmasını sağlamak için görev almak.

 • Bulundukları sektör içinde geri bildirim yapan, kontrol edilebilen ve takibi yapılabilen, programlanan sistemlerin tasarımını yapmak.

 • Tasarlanan sistemlerin modellemeleri ile ilgilenmek ve kullanılabilir hale gelmesini sağlamak.

 • Otomasyon sistemleri ile ilgili problemleri ortaya çıkarmak, formüller oluşturmak ve çözüme ulaştırmak için tüm birikimlerini kullanmak.

 • Sistemlerden alınan tüm verileri incelemek ve gerekli iyileştirmeleri gerekli zamanlarda yerine getirmek.

 • Birden fazla sistemin belli bir uyum içerisinde çalışması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve süreç takibini tamamlamak.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

Elektrik, elektronik ve benzer bilgisayar tabanlı endüstriyel sistemleri, planlanan şekilde çalışması için bilgi ve teknolojileri üreten aynı zamanda uygulayan mühendislerin yetiştirilmesi için gerekli tüm imkânları sağlayan üniversiteler, bünyelerinde geniş bir yelpazede ders programı sunmaktadır.

Kontrol ve otomasyon mühendisliği eğitimini tamamlayabilmek için öğrencilerin 152 ders kredisini tamamlamaları gerekir. Bölüm öğrencilerinin eğitim yaşamları boyunca aldıkları teorik dersler dışında tamamlamaları gereken 12 haftalık zorunlu stajları da bulunmaktadır.

Mezun olan öğrencilerin kendi iş imkânlarını oluşturma şanslarının olmasının yanında, kurumlarda oldukça geniş uygulama alanına sahiptirler. Üniversitelerde kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümü; kontrol teorisi, uygulamalar, endüstriyel otomasyon, ölçme ve değerlendirme, robotik kodlama, bilgisayar tabanlı çalışmalar üzerinde gerekli olan tüm eğitim verilir. Kontrol mühendisliği ve eğitimi bölümünde görülen dersler aşağıdaki gibidir.

 • Kontrol ve otomasyon mühendisliği giriş

 • Lineer cebir ve kontrol mühendisliği uygulamaları

 • Temel bilgisayar bilimleri

 • Olasılık kuramı ve istatistik

 • Ayrık matematik

 • Difaransiyel denklemler

 • İşaretler ve sistemler, kontrol mühendisliğinde uygulamalar

 • Elektrik devre temelleri

 • Kontrol sistemleri ölçme ve algılayıcılar

 • Bilgisayar programlama

 • Analog elektrik

Kontrol ve Otomasyon Teknikeri Nedir?, Endüstri sektöründe kullanılan cihazların bakım, onarım ve kontrolünü sağlayan kişidir, Bazı alanlarda hava, ısı ya da basınç kontrolü de sağlar, Eğitim Şartları, Teknik liselerin endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümünden ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir, Eğitim tek başına yeterli olmayabilir, mesleki niteliklerin geliştirilmesi de gereklidir, Görev ve Sorumlulukları, Cihazların montajı, devreye alma, bakım ve onarım, programlama gibi işlemlerden sorumludur, Belirlenen zaman dilimi içerisinde kendisinden beklenen işi teslim etmelidir, Çalışma Ortamı, Kamu ve özel sektör fabrikaları, büro ortamlarında çalışabilirler Genellikle masa başı çalışırlar, Çalışma ortamı sıcak, nemli, gürültülü, kirli ve buharlı olabilir Tehlikeli madde ve elektrik çarpması riski bulunmaktadır, İşbirliği, Meslektaşlarıyla, işçilerle, makine, elektrik, elektronik kontrol mühendisleriyle işbirliği halinde olurlar, Ekip çalışmasına yatkın olması gerekir, Kullanılan Araç ve Gereçler, Her türlü sensor, takometre, manometre gibi ölçü aletleri, elektrik ve elektronik devre elemanları, bilgisayar ve ilgili yazılımlar kullanırlar, Bu konularda bilgi ve tecrübesi olması gerekmektedir, Gelecek Perspektifi, Bilgisayarlı kontrol sistemlerinin kullanıldığı hemen her sektörde, bu meslek mensuplarına gelecekte ihtiyaç olacaktır, Gıda, otomotiv gibi birçok alanda çalışma imkanları mevcuttur, Kontrol ve Otomasyon Mühendisi, Kontrol ve otomasyon teknolojisi mühendisi, teknikerlere göre daha uzmanlaşmış ve daha geniş kapsamlı işler yapabilir, Bazı durumlarda araştırma ve geliştirme işlerinde de bulunabilme imkanı vardır, Sertifikasyon ve Lisanslar, Kontrol ve otomasyon teknikeri olmak için üniversite diploması gerekirken mühendis unvanı için ise mühendislik lisansı gereklidir, Belirli donanım ve yazılımlarla çalışabilmek için sertifikasyon gerekebilir, Kontrol ve Otomasyon Teknikeri Maaşları, Çalıştığı kurum ve kişinin tecrübesi maaşı etkileyen önemli faktörlerdendir, Sektör değişiklikleri maaşı etkileyebilir
kontrol otomasyon
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, arka planda kablolar ve beyaz tahta bulunan bir devre kartı üzerinde çalışan bir kişiyi yakalıyor. Bu, fiziksel hesaplama ve robotikte kullanılan bir mikrodenetleyici platformu olan bir Arduino eğitimidir. Görüntüdeki kişi muhtemelen devre kartını kablolarla ve beyaz tahtadaki metinle programlıyor. Kodu yazmak için muhtemelen bir dizüstü bilgisayar kullanıyorlar. Bu görüntüde kabloları işaret eden bir parmağın yakın çekimi, kişinin kabloları nasıl birbirine bağladığını gösteriyor. Arka plandaki dizüstü bilgisayar, eldeki görevin karmaşıklığını ortaya koyuyor. Bu görüntü, dijital dünya için karmaşık ama bir o kadar da gerekli bir beceriyi öğrenme ve uygulama sürecini yansıtıyor. Teknolojinin gücüne ve yeni beceriler öğrenmenin önemine dair harika bir örnek. Arduino eğitimleri öğrencilerin programlamanın temellerini öğrenmelerini ve bunları fiziksel dünyaya uygulamalarını sağlar.
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
9130
Lacivert takım elbise giyen orta yaşlı bir adam beyaz bir arka planın önünde duruyor. Sakallı ve kalın çerçeveli bir gözlük takıyor. Başı hafifçe eğiktir ve bakışları yukarı doğru yönelmiştir. Kendinden emin bir ifadesi var ve ellerini iki yanında tutuyor. Lacivert takım elbisesinin tek düğmeli, iki düğmeli ve sivri yakalı bir ceketi vardır. Beyaz gömleği ceketin altından görünmektedir ve şal desenli bir kravatla süslenmiştir. Adamın kol saati ve altın bir yüzüğü var. Sonuç olarak, dünyaya meydan okumaya hazır görünüyor.
4.9
(9)

Dijital İK Eğitimi

8 Konu10 Saat