AnasayfaBlogEğitim Ve Öğretim Yöntemleri
Eğitim

Eğitim Ve Öğretim Yöntemleri

15 Temmuz 2019
Öğretim yöntemleri hem öğrenci hem de öğretmen için dersi eğlenceli bir hale getirir. Öğrencinin yaratıcılığını geliştirir ve düşünme kapasitesini ilerletir.

Eğitim ve öğretimde yeni tekniklerin ortaya çıkmasıyla birlikte çoğu okul bu yöntemlerden yararlanmaya başlamıştır. Özellikle bazı öğretim yöntemleri öğretmenler tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Geleneksel yüz yüze yöntemi, teknolojik ilerlemelerle mümkün olan online gibi yeni öğrenme yollarına yol açmıştır. Online öğrenmenin avantajları çoktur: daha esnektir ve her öğrencinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir; öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini sağlar; ve daha çeşitli kurslar sunar. Ayrıca, seyahat ve konaklama masraflarını karşılamaya gerek olmadığından, online öğrenme genellikle geleneksel yöntemlerden daha uygun maliyetlidir. Sonuç olarak, giderek daha fazla okul online kurslar sunmaya başlıyor ve öğretmenler sınıflarında giderek daha fazla teknoloji kullanıyor. 

Eğitim Ve Öğretime Başlangıç

Eğitim, bireyin kendi deneyimleri yoluyla davranış değişikliği yaratma süreci olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda insanları belli amaçlar doğrultusunda yetiştirmek demektir. Bu eğitim sonucunda kişide olumlu bir değişim beklenir. İnsanlığın ilk zamanlarından günümüze kadar olan eğitim sürecinde insanlar eğitime ilk olarak ailede başlamaktadır. Aile bireylerinin yaptığı her türlü davranış çocuğu küçük yaşlardan itibaren etkiler ve çocuk bu davranışları benimser.

Aile olgusundan sonra eğitim ve öğretimin en önemli yeri okullardır. Öğretmenler, kendi eğitimlerini tamamladıktan sonra bu büyük sorumluluğu yüklenen kişilerdir. Bu nedenle kendilerini sürekli geliştirirken bireyler yetiştirirler. Farklı kültürlerde farklı eğitim sistemleri ve yöntemleri bulunmakla birlikte temel amaç, bireyleri belirli amaçlar doğrultusunda fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliştirmektir.

Eğitimin en önemli amaçlarından biri, bireylerin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve onları başarılı bir yaşam sürmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle donatmaktır. Eğitimin bir diğer önemli amacı, bireylere farklı kültürler ve yaşam biçimleri hakkında bilgi edinme fırsatı vererek sorumlu birer dünya vatandaşı olabilmelerini sağlamaktır. Bu hedeflere ulaşmak için eğitimciler sürekli olarak yeni ve yenilikçi yollar bulmaya çalışmalıdır.

Okulda Eğitim Ve Öğretim

Ailede tek bir bireye dönük eğitim verilebilirken bunu okullarda sağlamak daha zordur. Özellikle devlet okullarında bu imkana ulaşamıyor olmak aile fertleri tarafından bir sorun oluştur. Bunun birincil nedeni ise sınıfların kalabalık olması ve öğretmenin her bir öğrenciye aynı oranda yakın olamamasıdır. Ortaya çıkan bu sorunla da öğretmenler grupla öğretim yöntemleri kullanarak başa çıkarlar. Bu öğretim yöntemleri 5 başlığa ayrılır ve içlerinden özellikle bir tanesi öğretmenlerin son zamanlarda tercih ettiği bir yöntemdir.

Soru-Cevap

Soru sormak, öğrencileri hem sözlü hem de yazılı olarak düşünmeye, dil becerilerini kullanmaya ve kendilerini ifade etmeye teşvik ettiği için herhangi bir öğretim yönteminin hayati bir parçasıdır. Bu, öğrencinin öğretim yöntemleri arasında en çok tercih edilen yöntem olan derse daha fazla katılımını sağlar. Öğretmenin sorduğu doğru soru öğrencinin doğru düşünmesini ve doğru cevabı vermesini sağlar. Öğrencinin kendi başına düşünmesini sağlayarak, yalnızca doğru cevabı bulma olasılıkları daha yüksek olmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte başvurmak üzere materyali daha iyi hatırlayacaktır. Ayrıca bu yöntem, öğrenciye sınıftan çıktıktan çok sonra fayda sağlayacak eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Bu nedenle, soru sormanın başarılı bir öğretim stratejisinin önemli bir parçası olduğu açıktır.

Rol Oynama

Bu yöntemde öğrenciden beklenen, üstlendiği karakteri incelemesi, üstlendiği karakterle olaylara katılması ve karaktere uygun tepki vermesidir. Rol yapma, öğrencinin empati duygusunu güçlendirir ve başkalarının hayattaki olaylara tepkilerini daha kolay anlamasına yardımcı olur. Rol oynama yoluyla, öğrenci farklı davranış biçimlerini deneyebilir ve eylemlerinin sonuçlarını ilk elden görebilir. Bu tür öğrenme, özellikle soyut kavramları anlamakta güçlük çeken öğrenciler için faydalıdır. Kendilerini başka birinin yerine koyarak, o kişinin nasıl hissettiğini ve neden böyle davrandığını daha iyi anlayabilirler. Bu tür deneyimsel öğrenme, öğrencilerin başkalarının davranışları kadar kendi davranışlarına da daha fazla iç görü geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Drama Yöntemi

Öğretim yöntemleri arasında drama özellikle kalıcı öğrenci öğrenmesini teşvik etmede etkilidir. Bu yöntemde öğrenciler bir deneyimin, olayın veya fikrin canlandırılmasında aktif katılımcılardır. Doğaçlama ve tiyatro etkinlikleri ile günlük yaşamda kendilerini daha iyi ifade etmeyi ve fikirlerini daha rahat savunmayı öğrenirler. Drama aynı zamanda yaratıcılığı ve takım çalışmasını teşvik eden eğlenceli ve teşvik edici bir öğrenme ortamı sağlama avantajına da sahiptir. Bu nedenle, her yaştan öğrenciyi öğrenme sürecine dahil etmenin mükemmel bir yoludur.

Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası hem eğitim hem de profesyonel ortamlarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Uyarlanabilir yapısı, onu çeşitli konularda fikir üretmek için etkili bir araç haline getirir. Beyin fırtınası, öğrencilerin hızlı ve pratik düşünmelerini sağlarken aynı zamanda bir soruna farklı çözümler keşfetmek için yapılandırılmış bir ortam sağlar. Buna ek olarak, beyin fırtınası, öğrencilerin bir kavram veya konuyu anlamalarını değerlendirmenin bir yolu olarak kullanılabilir. Öğrencilerin bir soruna yönelik beyin fırtınası yapmalarını sağlayarak öğretmenler, öğrencilerin materyali ne kadar anladıklarını daha iyi anlayabilir. Sonuç olarak, beyin fırtınası hem eğitimciler hem de profesyoneller için önemli bir araçtır.

Altı Şapkalı Düşünme 

Son yıllarda, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmenin bir yolu olarak altı şapkalı düşünme yöntemi öğretmenler arasında giderek daha popüler hale geldi. Bu yöntem, fikirlerin üretilmesi ve değerlendirilmesi için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar ve öğrencileri çoklu perspektiften düşünmeye teşvik eder. Farklı düşünce türlerinin sembolik bir temsili olarak şapkaların kullanılması, öğrencilerin başarılı problem çözme için gerekli olan farklı düşünme türlerini anlamalarına ve hatırlamalarına yardımcı olmada özellikle etkilidir. Öğrenciler, şapkanın rengine göre farklı roller üstlenerek birlikte işbirliği içinde çalışmayı ve farklı bakış açılarına değer vermeyi öğrenirler. Bu, altı şapkalı düşünmeyi yalnızca yaratıcı düşünme becerilerini değil, aynı zamanda önemli sosyal ve duygusal becerileri de geliştirmek için paha biçilmez bir araç haline getirir.

Neden Öğretim Yöntemleri Kullanmalıyız?

Öğretim yöntemleri hem öğrenci hem de öğretmen için dersi eğlenceli bir hale getirir. Öğrencinin yaratıcılığını geliştirir ve düşünme kapasitesini ilerletir. Öğretmen dersiyle ilgili öğretmesi gerekenleri öğretirken öğrenci için günlük yaşamdan da örnekler vermiş olur ve onu gerçek hayata hazırlar. Öğrenciyi cesaretlendirir ve fikirlerinin savunması konusunda destekçisi olur. 

Bu öğretim yöntemleri çoğu okul ve dernek tarafından kullanılmaya başlanmış durumda. Bunlardan biri de İstanbul’da bulunan Türk Amerikan Derneği’dir. Türk öğrencilere yabancı dil yabancı öğrencilere ise Türkçe öğreten bu dernek alanında bu yöntemleri kullanmaya başlayan ilklerden biridir. Standart öğretim yöntemleri ile kalmayıp bu beş yöntemi de kullanması öğrencilerin bu derneği tercih etmesi için büyük bir sebep.

Online Eğitim Yöntemi

Eğitim dört duvar arasında olmaz. Dolayısıyla uzaktan eğitim programları yani online eğitimler üzerinde durulması ve eğitim sektöründen ayrı olarak düşünülmemesi gereken bir modeldir. Online eğitim nasıl yapılıyor mutlaka araştırmak gerek. Çünkü bu eğitimler gelişmiş ülkelerde uygulanan yeni ölçme ve değerlendirme metotları ile birlikte kullanılan en modern donanıma sahip bir sistemdir. Özellikle İstanbul İşletme Estitüsü tarafından başlatılmış olan Ücretsiz Online Eğitimler ve Sertifika Programları uzun zamandır çok popüler.

eğitim öğretim öğretim yöntemleri alı şapkalı düşünme soru cevap rol oynama beyin fırtınası online eğitimler
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.