AnasayfaBlogSatış Alanında Çalışacaklara Uzaktan Eğitim Programları
Uzaktan Eğitim

Satış Alanında Çalışacaklara Uzaktan Eğitim Programları

14 Nisan 2021
Satış Alanında Çalışacaklara Uzaktan Eğitim Programları

Satış, pazarlama ve iletişim sektörünün olmazsa olmaz hedeflerinden biridir. Öyle ki satışın önemliliği, kendine ait bir alana sahip olmasıyla da görülebiliyor. Satış alanı, pazarlama ve ilgili pazarlama alanlarını da kapsayan kendi içinde de ayrılan bir iş sektörüdür. Bugün pazarlama-satış alanı, yalnızca tek bir yönde ilerlemiyor. Dolayısıyla satış alanında çalışmak isteyen birinin de farklı iş olanaklarını değerlendirebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki satış alanında çalışmak için neler yapılabilir?

Bugünkü yazımızda satış alanında çalışmanın tercih edilen bir yolundan, kurs programlarından bahsedeceğiz. Satış sektörünün farklı alanlarla olan ilişkisi gibi önereceğimiz uzaktan eğitim programları da sizi farklı yönlerden geliştirme amacı taşımaktadır. 

Satış Alanında Çalışmak İsteyenlere Kurs Tavsiyeleri

Günümüzün satış alanı, tek bir yöntem ya da geleneksel alanlar ile sınırlı değildir. Bugün satış dediğimiz kavram içine tele satış, internet pazarlama-satış, kişisel satış, satış koçluğu ve sosyal medya üzerinden satış gibi birbirinden ayrı kategorilenmiş işleri de alıyor. Dolasıyla satış alanında çalışmanın da tek bir yolu ya da önerisi yoktur.

Yazımızda da satış alanında çalışmak isteyen birinin değerlendirebileceği alanları ve bu alanlarda çalışmak için gerekli bilgileri ve yetkinlikleri sunan eğitim programlarından bahsedeceğiz. 

Telefonda Satış Eğitimleri

Satış alanında çalışmak isteyen birinin iletişim becerilerini üst düzey kullanabilmesi gerekir. Yani sözlü iletişimi etkili kullanmayı bilen bir satış görevlisi, ikna yoluyla satış gerçekleştirir ve kâr elde eder. Sözlü iletişimi kullanarak satış yapmanın yöntemlerinden biri, telefon aracılığıyla ikna ve tanıtım faaliyetlerini etkinleştirmektedir.

Hangi satış alanında çalışırsanız çalışın, telefon hep işin önemli bir kısmını oluşturacaktır. Özellikle yüz yüze iletişimin sınırlı olduğu durum ve koşullarda online iletişim ve telefonda iletişim, bir satış görevlisinin aşina olması gereken satış yöntemleridir. Bu doğrultu da önereceğimiz ilk eğitimler de telefonda satış eğitimleridir.

Enstitü bünyesinde yer alan telefonda etkili iletişim, çağrı merkezi telefonda iletişim teknikleri ve çağrı merkezi uzmanlığı eğitimleri, telefon aracılığıyla satış yapmanın ve iletişim kurabilmenin önemli detaylarını kursiyerle paylaşmaktadır. İşin hep bir ucunda olan telefonda iletişim kurma, satış, pazarlama ve halka ilişkiler alanının vazgeçilmez kullanımlarındandır. 

Telefonda iletişim kurmaya ve satış gerçekleştirmeye dair ilk önerdiğimiz eğitim olan telefonda etkili iletişim; çalıştığınız kurum ya da markayı nasıl tanıtabileceğinize ile müşteri ile nasıl etkin iletişim kurabileceğinize dair geniş bilgiler ve taktikler sunmaktadır. 

Bir başka telefonda iletişim ile ilgili meslek ve alanı barındıran eğitim, çağrı merkezi uzmanlığıdır. Çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi, bir müşteri temsilcisinin nasıl müşteri ile iletişime geçebileceğini aktaran mesleki bilgileri aktarmaktadır. Ayrıca çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalışmak için gerekli olan bilgi ve yetkinlikleri de eğitim sürecinde görebileceksiniz. 

Telefonda iletişim ile ilgili son önereceğimiz bir başka çağrı merkezi ile ilgili eğitim ise çağrı merkezi telefonda iletişim teknikleri kursudur. Çağrı merkezi telefonda iletişim teknikleri, kurumsal nitelikte bir eğitim sunmaktadır. Yani eğitime kayıt yaptırmak için kurum desteği ya da en az 10 kişi gereklidir. Özellikle müşteri temsilcilerinin birleşerek eğitime katılmalarını öneririz.

İkna Teknikleri Eğitimi

Bir satış personelinin temel olarak yaptığı iş, karşısındaki hedef kitleyi ikna etmektir. Potansiyel bir müşteri adayı ikna yoluyla satış alma aşamasına gider ve zamanla bu satış için kendi ihtiyacını yaratır. İşte satış alanında çalışmak isteyen birinin de tüketici zihnine girmeyi başarması gerekir. Bir başka eğitim önerimizde de yer vereceğimiz tüketici davranışları, birbirinden ayrı ihtiyaç ve isteklerin tüketiciyi etkilediğini söylemektedir.

İşte ikna tekniklerini uygulayan bir müşteri ya da satış temsilcisi de iknanın tüketicideki karşılığına bakarak işini yerine getirir. İkna teknikleri eğitimi, daha önce uygulamadığınız yahut doğru uygulamayarak sonuç alamadığınız uygulamalı bilgileri, ilginize sunmaktadır. İkna kabiliyetinin geliştirmek isteyen ve iletişimde iknayı doğru yöntemlerle uygulamak isteyenlere mutlaka ikna teknikleri eğitiminin detaylarına göz atmalarını öneririz. 

Müşteri Odaklı Satış Teknikleri Eğitimi

Satış tekniklerini tek bir başlık altında öğrenmek isterseniz müşteri odaklı satış teknikleri, tam olarak ihtiyacınız olan eğitimi sunacaktır. Satış için en önemli hedef olan müşteriyi satışa yönlendirebilmek, çeşitli teknikler ışığında gerçekleşir. Müşteri odaklı satış teknikleri eğitimi de satışa ve müşteri gruplarına dair ilgi çekici konu başlıklarını ve gerekli bilgileri, kursiyerle paylaşma amacındadır.

Eğitim sürecinde; satış, ikna, satışı ilgilendiren teknikler, kişilerarası iletişim, müşteri tipleri, iletişimde sihirli sözcükler ve müşteri ile iletişimde uyarılar gibi başlıklarla karşılaşacaksınız. Alacağınız eğitim ve sertifikayla hem kendinizi iş başvurularında kanıtlayabilir hem de kendinize yepyeni bir bilgi birikimi kazandırabilirsiniz. Eğitim ile ilgili daha fazla detayı müşteri odaklı satış teknikleri eğitim sayfasında bulabilirsiniz. 

Satış Yönetimi Eğitimi

Satış ve pazarlama alanı, iletişim ve yönetim odaklı bir sektördür. Yani müşteri ile iletişim ve satışın yönetimini sürdürebilmek, devamlılık açısından çok önemlidir. Buna bağlı olarak da son yıllarda üst düzey kurum ve şirketler dışında kalan işletmelerin de satış yönetiminden faydalandığını görebiliyoruz. Satış yönetimi, satışın yalnızca tek bir faktör ya da aşamaya bağlı olmadan geliştirebileceğine dair bir yönetimsel hareketliliğini ifade eder.

Satış yalnızca iletişim kurma değildir, iletişimi yönetmek, planlama oluşturmak, hedefleri belirlemek ve buna bağlı satış teknikleri uygulamak, satış yönetimi ile ilgilidir. Satış yönetimi eğitimi de satışa yönelik yönetimsel aşama ve önemli bilgileri, sizinle paylaşmayı hedeflemektedir. Satış yönetimi eğitiminde; satışçılık, müşteri satın alma süreçleri, müşteri algılaması, satış temsilcisinin rolü, stratejik satış planlanması ve müşteri ile iletişimde satış teknikleri gibi konuları öğrenebileceksiniz. 

E-Ticaret Eğitimi

Belki de son yılların en gözde ve kârlı alanlarında biri, e-ticaret alanıdır. Hem satış hem dijital odaklı bir alan olan e-ticaret, satış alanında çalışmanın da en güvenli yollarından biridir. Fakat e-ticaret, başlı başına karmaşık ve birbirinden farklı kullanımlara da ev sahipliği yapan bütünleşik bir alan. Bundan dolayı e-ticaret alanında bir uğraş çabasında bulunmadan önce e-ticaret ve e-ticaret kullanımlarını iyi bilmek ve hesaplamak gerekiyor. Neyse ki alabileceğiniz eğitimlerle bilgi birikiminizi oluşturmak kolay.

E-ticaret eğitimi, evinizin konfor alanında uzman bilgilerle nasıl e-ticaret alanında hizmet sağlayabileceğinizin ipuçlarını aktaracaktır. Üstelik e-ticaret eğitimi, uzun dönemli eğitimlerden de biridir. Uzun süreli eğitim sonrası, e-ticaret site ve alanlarında profesyonel satış nasıl yapılır ve kâr nasıl kazanılır gibi mühim sorulara yanıt alabileceksiniz.

Satış Koçluğu Eğitimi

Satış alanında yeni ve farklı meslek grupları da vardır. Satış koçluğu mesleği de söz konusu mesleklerden biri. Satış koçluğu eğitimi profesyonel olarak icra edilen koçluk türlerinden biridir. Satış alanında yükselebileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz satış koçluğu, bazı koçluk becerileri ve bilgileri gerektirir. Satış koçluğu eğitimi, ihtiyacınızın olan satış koçluğu mesleki becerileri ile bilgilerini size aktarma amacındadır. Eğitimin konu başlıkları şunlardır:

 • Koçluk ve yönlendirme

 • Durumluk liderlik modeli

 • Satış koçunun nitelikleri

 • Satışta koçluk durum yönetimi

 • Satışçılarda bilinen güdülenme unsurları

 • Satış koçunun sorumlulukları

 • Satış koçunun bilgi edinmesi

 • İkili saha çalışması öncesi koçluk becerileri

 • Satış koçluğu hareket alanları

Eğitim sonrası koçluk becerilerini öğrenerek kendinizi yeni bir meslek içinde bulabilirsiniz. Satış koçu, satış alanında hizmet veren kurum ve markalara koçluk hizmeti sunarak nasıl daha etkin ve kârlı satış yapılır gibi yönlendirici bilgileri veren kişidir. Bu mesleği tanımak ve doğru uygulamalarla yerine getirmek için satış koçluğu eğitimi ilk göz atmanız gereken eğitimlerdendir. 

Instagram'da Etkili Satış Yapma Teknikleri Eğitimi

Instagram en çok kullanılan sosyal medya mecralarından biri. Instagram'ın popüler ve bazı kullanımlara açık olması nedeniyle bu mecrada yapılan pazarlama-satış faaliyetleri de oldukça popüler hâle geldi. Bugün giyimden, sanat eserlerinin satışına kadar uzanan geniş bir pazarlama alanından bahsediyoruz. Özellikle giyim, kozmetik, süs eşyası ve besin ürünleri konusunda Instagram üzerinden satış yapmak, ciddi bir gelir kaynağı da oluşturuyor. Peki böylesini bir alanı doğru değerlendirerek kârlı çıkmak nasıl mümkündür?

Instagram'da etkili satış teknikleri eğitimi, tam da bu mecrada satış-tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütmek isteyenlere uygun bir kurs. İster bireysel olarak ister kuruma bağlı olarak çalışın, hedef kitlenize uygun nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğinin detaylarını eğitim sonrası öğrenebileceksiniz. 

Tüketici Davranışları ve Satın Alma Eğitimi

Tüketici davranışlarını anlayabilmek, fazla satış yapabilmenin de öncelikli koşullarından biridir. Tüketicinin ihtiyaç ve istekleri ne, neden müşteri satın alır, satın alma aşamasında neler etken gibi sorular, uzun yıllardır pazarlama alanında yanıtlanmaya çalışılan konuları oluşturuyor. İşinde yetkin ve becerikli bir satışçının tüketici ve müşteriyi tanıyarak iş yapması beklenir. Çünkü satın almaya teşvik etmek, satış temsilcinin başlıca görevidir. Peki satış alanında çalışan biri bu konuda kendini nasıl geliştirebilir?

Listedeki diğer satış eğitimleri gibi müşteri ve tüketiciye odaklanan tüketici davranışları ve satın alma, saydığımız eğitimlerdeki bilgilerin daha genişletilmiş bilgilerini kursiyerle paylaşmaktadır. Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi; müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti, tüketici davranış grupları ve tüketici davranışını etkileyen unsurlar gibi konulara değinmektedir.

İlgili eğitim: Tüketici Davranışları ve Satın Alma Eğitimi

Eğitimin diğer konu başlıkları ise şunlardır:

 • Tüketici Davranışları ve Kavramları

 • Tüketici Davranış Modelleri 

 • Tüketici Davranışını Etkileyen Unsurlar

 • Tüketicinin Satın Almada Algıladığı Riskler

 • Tüketiciden Müşteriye Dönüşüm

 • Müşteri Tipleri ve Renkleri

 • Müşteri Taleplerini Belirleme

 • Müşteriyi Elde Tutma Yöntemleri

Eğitimi başarıyla tamamlandıktan sonra müşteri ve tüketici grubuna nasıl yaklaşacağınızı öğrenecek ve müşteri tatmini açısından nelerin öncelikli olduğunu gözden geçirebileceksiniz. Ayrıca eğitim sonrası alacağınız sertifikayla da ilgili kurumlarda kendi bilgilerinizi gösterme imkânını bulabileceksiniz.

Perakende Yönetimi Eğitimi

Satış yönteminin canlı olduğu alanlardan biri, perakende sektörüdür. Perakende sektörü, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Marketler, mağazalar ve alışveriş merkezleri, perakendenin odak alanlarındır. Ayrıca perakende sektörü, satışın da en önemli yeridir. Özellikle perakende alanında çalışmak isteyenler ile mağazalarda iş yapmak isteyenler için perakende sektörünün gerekli bilgilerine vâkıf olmak önemlidir. Sizi perakende ve mağaza sektörüne hazırlayacak eğitim ise perakende yönetimi kursudur. Perakende yönetimi eğitimi, mağaza hizmeti ve satışı hakkında genel bilgileri aktarma amacını taşımaktadır. Eğitimin konu başlıkları ise şunlardır:

 • Perakendecilik kavramı

 • Mağaza atmosferi, ekibi ve yerleşimi

 • Görsel ürün yönetimi

 • Perakende matematiği

 • Mağaza yöneticileri için kilit bilgiler

 • Hizmet ve satış yönetimi

Perakende sektöründe satışı nasıl yönetip kâr sağlayabileceğiniz geniş çaplı bilgilerini perakende yönetimi eğitimden öğrenebileceksiniz. Ayrıca mağaza yönetimi içinde, müşteriyi nasıl elde tutabileceğinizi de eğitim sürecinde kavrayabileceksiniz. 

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimleri

Öneri listesindeki en önemli satış eğitimlerinden biri dijital pazarlama eğitimidir. Dijital pazarlama, artık pazarlama alanında en aktif kullanılan yöntemlerden biri. Satış ve pazarlamanın dijital ortamlarda nasıl yapılabileceğini gösteren dijital pazarlama, satışçıların da aşina olması gereken pazarlama türlerinden.

Dijital pazarlama eğitimi ise ihtiyacınız olan bilgilere nasıl ulaşabileceğinizi ve kullanabileceğinizi öğretmektedir.Dijital pazarlama eğitimi dışında ise SEO kavramını içeren SEO eğitimi almanız gerekir. SEO kavramı, internet aracılığıyla tanıtım ve satış faaliyetlerini artırmaya yönelik bir yöntemdir. SEO eğitimi ise web sitesi üzerinden trafiği nasıl yönetebileceğinizi ve Google arama motorunun SEO üzerindeki etkisinin ne olduğunu ve SEO kullanımına uygun nasıl satış içerikleri hazırlayabileceğinizi öğreneceksiniz.

Öneri listesindeki bir başka satış eğitimi ise sosyal medya uzmanlığıdır. Aslında sosyal medya uzmanlığı, doğrudan satış alanı ile ilgili değildir. Fakat sosyal medya mecralarının bu kadar yoğun kullanıldığı bir dönemde, doğru stratejilerle hedef kitleye ulaşmak, satış ve müşteri temsilcisinin görevlerinden biridir. Sosyal medya uzmanlığı eğitimi alarak hedef kitleye yönelik doğru tanıtım içeriklerini hazırlayabilecek, reklam modellerini tanıyarak uyun reklam yöntemini seçebilecek ve hedef kitle takibi yaparak data oluşturabileceksiniz.

Dijital pazarlama ve sosyal medya odaklı eğitimleri, özellikle hedef kitle oluşturmak ve hedef kitleye sosyal medya üzerinden tanıtım yapmak isteyen müşteri temsilcilerine öneririz.

Satışta Lider Yöneticilik Eğitimi

Satış alanında yükselmek ve yöneticilik pozisyonuna erişmek için bilmeniz gereken bilgiler ve edinmeniz gereken deneyimler vardır. Deneyimden önce kendinize katabileceğiniz bilgilerle de yöneticiliğe hak kazanabilirsiniz. Satış alanında yönetici olmak ve bir satış ekibini yönetmek, liderlik ve yöneticilik motivasyonu isteyen bir durumdur. Satışta lider yöneticilik eğitiminin temel amacı da satış yönetimini etkinleştirecek olan yönetici ve satış ekibinin nasıl sorumluluk ve yetkinliklere sahip olduğunu öğretmektir. Eğitim, satış yöneticisi olmak isteyenlerin ilk tercih etmesi gereken eğitimlerin başında gelmektedir.

Satışta lider yöneticilik eğitimi, satış iş hedefleri doğrultusunda satış yöneticisinin nasıl sorumluluklar edindiğini aktarmaktadır. Satış alanında üst düzey kariyer hedeflemek ve bu alanda kendinizi kanıtlamak istiyorsanız satış yönetimi eğitimi ile beraber satışta lider yöneticilik eğitimi de almanız gerekiyor.

Saydığımız satış eğitimleri, satış alanında hakim olan yöntemleri ve kariyer alanlarını kapsar. Pazarlama ve satış sektöründe kendinizi kanıtlamak için deneyim ve eğitim şart. Deneyim aşamasından önce ise önerdiğimiz satış ve pazarlama eğitimlerine göz atarak eksikliklerinizi ve hangi alanlarda kendinizi geliştirmeniz gerektiğini öğrenebileceksiniz. Ek olarak işletme ve iletişim eğitimlerine de bakarak iletişim becerilerinizi geliştirebilir, çalıştığınız kurumun nasıl daha başarılı olması gerektiğini kavrayabilirsiniz. 

Satış Alanında Çalışmak İsteyenler İçin Uzaktan Eğitim Programları Uzaktan Eğitim Programları Satış Alanında Çalışmak İsteyenlere Kurs Tavsiyeleri Müşteri Odaklı Satış Teknikleri Eğitimi Satış Yönetimi Eğitimi Satış Koçluğu Eğitimi Satışta Lider Yöneticilik Eğitimi satış alanında çalışmak
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Satış Temsilcisi Nedir? Ne İş Yapar?
Satış - Pazarlama

Satış Temsilcisi Nedir? Ne İş Yapar?

14 Mayıs 2021
Satış Danışmanı Nedir? Ne Kadar Maaş Alır?
Satış - Pazarlama

Satış Danışmanı Nedir? Ne Kadar Maaş Alır?

05 Kasım 2020
Satışta Performans Yönetimi
Satış - Pazarlama

Satışta Performans Yönetimi

19 Mart 2021
Endüstriyel Satışta Bölge Yönetimi
Satış - Pazarlama

Endüstriyel Satışta Bölge Yönetimi

20 Mayıs 2021
Etkili Bir Yönetim Aracı: Satış Raporları
Satış - Pazarlama

Etkili Bir Yönetim Aracı: Satış Raporları

25 Haziran 2021
Satışlar Kötü Gidince Ne Yapmak Gerekir?
Satış - Pazarlama

Satışlar Kötü Gidince Ne Yapmak Gerekir?

26 Kasım 2021
Satış Teknikleri ve 8 İpucu!
Satış - Pazarlama

Satış Teknikleri ve 8 İpucu!

25 Eylül 2019
Çapraz Satış Nasıl Yapılır?
Satış - Pazarlama

Çapraz Satış Nasıl Yapılır?

05 Haziran 2020
Öğretici Bir Seçenek: Satış Kitapları
Kişisel Gelişim

Öğretici Bir Seçenek: Satış Kitapları

05 Temmuz 2021
Satış Teknikleri Nelerdir?
Satış - Pazarlama

Satış Teknikleri Nelerdir?

14 Ocak 2020
Satış Nedir? Satış Koçluğu ve Önemi
Satış - Pazarlama

Satış Nedir? Satış Koçluğu ve Önemi

01 Ekim 2019
10 Adımda Satış Teknikleri
Satış - Pazarlama

10 Adımda Satış Teknikleri

19 Haziran 2020
Çapraz Satış Nedir? Nasıl Yapılır?
Satış - Pazarlama

Çapraz Satış Nedir? Nasıl Yapılır?

27 Aralık 2019
Ruhunu Kaybedenler İçin: Satışçı Ruhu
Satış - Pazarlama

Ruhunu Kaybedenler İçin: Satışçı Ruhu

07 Nisan 2021
Karlı Sat Zehirli Müşterilerden Kurtul!
Satış - Pazarlama

Karlı Sat Zehirli Müşterilerden Kurtul!

01 Ocak 2019
Açığa Satış Nedir?
Finansal Yönetim

Açığa Satış Nedir? Nasıl Yapılır?

15 Eylül 2021
Satış Döngüsü Nedir? Nasıl Yönetilir?
Satış - Pazarlama

Satış Döngüsü Nedir? Nasıl Yönetilir?

20 Eylül 2021
Satış Koçluğu Eğitimi
4.9
(17)

Satış Koçluğu Eğitimi

10 Konu5 Saat
Ali KayacanAli Kayacan
750209
Satış Yönetimi Eğitimi
5
(21)

Satış Yönetimi Eğitimi

18 Konu5 Saat
Ali KayacanAli Kayacan
750209
Satışta Lider Yöneticilik ve Ekip Çalışması
Ali KayacanAli Kayacan
750209
Amazon dropshipping eğitimi
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu8 Saat
EğitmenSedat Ateş
550229
E-Ticaret Eğitimi
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
EğitmenSedat Ateş
1550349