AnasayfaBlogİK Alanında Çalışmak İsteyen İçin Uzaktan Eğitim Programları
Uzaktan Eğitim

İK Alanında Çalışmak İsteyen İçin Uzaktan Eğitim Programları

09 Nisan 2021
İK Alanında Çalışmak İsteyen İçin Uzaktan Eğitim Programları

İk alanında çalışmak, yalnızca insan kaynakları ile ilgili bir eğitim almayanların da hedeflediği bir kariyer. Görece daha yüksek maaşların alındığı ve farklı alanlar ile iç içe olması sebebiyle ik alanı, yeni bir kariyer yolu olarak tercih edilebiliyor. Fakat insan kaynakları alanı, birçok uygulama barındıran ve çeşitli yöntemlerin uygulandığı bir departman. Dolayısıyla böylesini bir alanda çalışmak için alan içi çalışmalara ve sürece hâkim olmak gerekiyor.

Bugünkü yazımızda da bu gerekliliğine uygun olacak insan kaynakları eğitim listesinden bahsedeceğiz. İnsan kaynakları eğitimleri hakkında daha detaylı bilgileri ise yine insan kaynakları eğitimleri kısmından inceleyebilirsiniz. 

İK Alanında Çalışmak İçin Faydalı İnsan Kaynakları Eğitimleri

Tavsiye edeceğimiz insan kaynakları eğitimleri, ik alanı hakkında neler yapıp yapmamanız gerektiğine dair bilgi içeren konuları sunmaktadır. İk alanının çoklu uygulamaları belli bir bilgi birikimi gerektiriyor. Umarız önereceğimiz uzaktan eğitim programlarından istenen verimi alarak alanda istenen bilgilere hâkim olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. 

 • İnsan Kaynakları Asistanlığı Eğitimi

İk alanında çalışmak için öncelikle ik nedir, nasıl çalışır onu bilmek gerekir. Tam da bu ihtiyaca yönelik olarak önereceğimiz ilk eğitim, insan kaynakları asistanlığı eğitimi. İnsan kaynakları alanında, alt kademelerden biri olan insan kaynakları asistanlığı, sektöre yeni adım atarak neler olup bittiğini öğrenmenin de bir yoludur. İnsan kaynakları asistanlığı eğitimi de bir insan kaynakları çalışanının nasıl görevlere sahip olduğunu ve bu görevleri nasıl yerine getirebileceğini aktarmaktadır. İnsan kaynakları asistanlığı eğitiminin genel konu başlıkları şunlardır:

 • İnsan kaynakları Yönetiminin kapsamları

 • Personel yönetimi

 • Mülakat ve işe alım Teknikleri-yönetimi

 • Mülakat ve cv değerlendirmesi

 • Sonuç değerlendirmesi ve raporlama

 • İşe yerleştirme

 • İnsan kaynakları ve iletişim Yönetimi

Eğitim konu başlıklarından da anlaşılacağı üzere bir insan kaynakları çalışanı, birbirinden farklı ama birbirini de etkileyen süreçlerde görev alır. Bu süreçler ciddi emek ve yoğun çalışma gerektirebiliyor. Bundan dolayı sürecin nasıl işlediğini öğrenmek için işe başlamadan önce fikir edinmek gerekiyor. İşte insan kaynakları asistanlığı eğitimi de ihtiyaca yanıt veren en verimli kurslardan biri olarak . Ücretsiz olan insan kaynakları asistanlığı eğitimi, insan kaynakları alanında şaşırıp kalmamanız için gerekli olan tüm bilgilere aşina olmanıza katkı sunacaktır.

 • Dijital İK Eğitimi

Dijitalleşen bir dünyada İK alanının da değişmeyeceğini söylemek imkânsız. Dijital İK, ülkemizde yeni yeni kendini gösterse de üst düzey şirket ve işletmeler çoktandır bunun altyapısını hazırlamaktaydı. Bugün, pratikleşme ve kolay bir iş süreci adımları için dijital ik yöntemleri kullanılıyor. Dijital ik eğitimi de insan kaynakları alanında dijitalleşmenin nasıl gerçekleştiğine dair geniş çaplı bilgileri, insan kaynakları departmanı açısından inceliyor. Değişimin ve dönüşümün yaşandığı bir dönemde, insan kaynaklarında da yaşanacak değişimin farkına vararak işinizi en kolay şekilde yerine getirmek için eğitime katılmanızı öneririz. 

 • İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

İşe alım ve mülakat aşaması, insan kaynakları departmanı tarafından yürütülür. Başarılı sorular hazırlamak, kurumu ve işi tanıtmak, iş için gerekli şartları belirlemek ve adayın her türlü değerlendirmesini yapabilmek için belli bir birikim gerekiyor. Bu bilgi birikimine ve uygulama yetisine sahip olmak için de işe alım ve mülakat tekniklerine dair uygulanabilir fikirlere vâkıf olmak beklenir. İşe alım ve mülakat teknikleri eğitimi, bilgi ve fikir sahibi olarak değerlendirme yapabilme yetkinliği kazandırmaktadır. Özellikle işe alım uzmanı olmak isteyenlerin ilk başvuracağı eğitimlerden biri işe alım ve mülakat teknikleri olmalıdır. 

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik insan kaynakları, geleneksel insan kaynaklarından ayrı olarak bütünselci bir yöntemle planlanmış çalışmaları ifade eder. Stratejik insan kaynaklarında, uzun vadede hangi uygulamalar nasıl planlanabilir gibi işlevsel sorulara stratejik yaklaşılır. Stratejik insan kaynakları eğitimi de stratejik insan kaynakları çalışmalarını içinde neler var ve neden var gibi soruları yanıtlayarak stratejinin insan kaynaklarındaki yerini vurgulamaktadır.

Eğitimin konu başlıklarından bazıları da şunlardır: kariyer haritaları, mentorluk, koçluk, yetenek yönetimi, yeni nesil ik ve psikoteknik testler. Stratejik insan kaynakları yönetimi artık gelişen insan kaynaklarının bir parçası. Bundan ötürü yeni teknik ve çalışmaları kaçırmadan süreç içinde etkin bir rol oynamak için mutlaka eğitimi değerlendirmenizi öneririz. 

 • Bordro ve Bordro Uygulamaları Eğitimi

Bordro uygulamaları, insan kaynaklarının en çok kullandığı uygulamalardan biri. İnsan kaynakları açısından bordro, çalışan ile kurum arasındaki ücret, vergi, kesinti ve çalıştığı süre gibi konular ile ilgili uygulamaları içerir. İnsan kaynaklarının en önemli görevlerinden biri bordro uygulamaları ile ilgilenmek ve çalışan ilişkilerine bakmaktır. Bundan dolayı da kurumda görev alacak bir insan kaynakları personelinin bordro uygulamalarını bilmemesi bir eksikliktir. Bu eksikliği gidermek ise kolaydır. Bordro ve bordro uygulamaları eğitimi, sürece başlamadan önce neler yapmanız gerektiği ile ilgili size yardımcı olacak konular içermektedir. 

 • Oryantasyon Hazırlama Eğitimi

Oryantasyon uygulaması, kurumun ve insan kaynaklarının en faydalı uygulamalardan birisidir. Tıpkı üniversite eğitimi öncesi uyum sağlamak amacıyla uygulanan üniversite 101 ya da diğer adıyla oryantasyon eğitimi gibi kurumlarda da bu uygulanıyor. İşe alım sonrası kuruma ve işe uyum sağlamak ve diğer çalışanları tanımak için oryantasyon sürecine ihtiyaç vardır. Oryantasyon sürecini de kurumun bir yüzü olan insan kaynakları yürütür. İK alanında çalışmanın önemli bir adımına aşina olmak ve cv'nizde bu yetkinliğinizi belirtmek için Enstitü oryantasyon hazırlama eğitimini rahatlıkla alabilirsiniz. 

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Tavsiye listemizin bir diğer önemli insan kaynakları eğitimi ise insan kaynakları yönetimi. Temel olarak insan kaynakları ne iş yapar gibi soruların yanıtladığı eğitim, kurum ile çalışan arasındaki sorunlara ve ilişkiye dair uygulamalar barındırır. İnsan kaynaklarının kurumda nasıl çalışan yönetimi gerçekleştirdiği, insan kaynakları yönetimi ile ilgilidir.

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi ve uygulama aşinalığı kazanmak için insan kaynakları eğitimi almanız gerekir. İnsan kaynakları yönetim eğitimi; çalışan ödüllendirmesi, performans yönetimi, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, işe alım ve çalışan hakları ile ilgili kanunlar gibi insan kaynaklarının ilgilenmesi gereken konuları kursiyere aktarmaktadır. 

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme Eğitimi

İnsan kaynakları departmanını ilgilendiren bir diğer konu ise yönetimde eğitim ve geliştirme uygulamalarını etkinleştirmektir. Kurum çalışanlarının verimliliği artırmak ve bu verimliliği sürekli hâle getirmek için insan kaynaklarının vizyonuna ihtiyaç vardır. İnsan kaynakları, çalışan bağlılığı ve verimliliği gibi hayati konular için çalışanın eğitim ve kariyerini destekleyecek gelişim uygulamaları etkinleştirir. 

İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme kursu ise insan kaynakları çalışanının eğitim sürecini nasıl yöneteceğini ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Eğitim sürecini profesyonel bir bakış açısıyla ele almak için insan kaynaklarında eğitim ve geliştirme kursu, tam olarak ihtiyacınıza yanıt verecek nitelikte.

 • Kurumsal Yaşam ve İletişim Yönetimi Eğitimi

Kurumsal yaşam içinde önemli bir göreve sahip olan insan kaynakları personelinin iletişimi nasıl kullanması gerektiğini de öğrenmesi gerekir. Kurumsal hayatta her şey günlük hayattaki gibi olmaz. İş hayatının belli bir ciddiyeti ve verimliliği isteyen bir durumu vardır. Bundan dolayı da çalışanın kurumsal yaşam gerekliliklerini öğrenmesi, iş hayatına uyum sağlayabilmesi adına değerli bir kazanımdır.

Bunun yanında kurum içinde nasıl bir dil kullanılır ve bilhassa insan kaynakları personeli, çalışan ile nasıl iletişim kurmalı gibi başlıklar, mutlaka yanıtlanması gereken soruları içerir. Kurumsal yaşam ve iletişim yönetimi eğitimi, kurum içi iletişimin nasıl olmasına ve olmamasına dair size geniş ölçekli bilgiler kazandırır. İnsan kaynakları eğitimleri arasında iletişime özel bir yer ayıran kurumsal yaşam ve iletişimi, ik alanında çalışma özgüveni kazanmak ve kurumsal iletişimi öğrenmek isteyenler için yararlı bir kurs süreci yaşatacaktır.

İK Alanında Çalışmak İsteyenler İçin Uzaktan Eğitim Programları Uzaktan Eğitim Programları İK Alanında Çalışmak İK Alanında Çalışmak İçin Faydalı İnsan Kaynakları Eğitimleri
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.