AnasayfaBlogİK Alanında Çalışmak İsteyen İçin Uzaktan Eğitim Programları
Uzaktan Eğitim

İK Alanında Çalışmak İsteyen İçin Uzaktan Eğitim Programları

09 Nisan 2021
Bir kişi elinde birkaç karmaşık dişli ve çarkla çevrili parlak bir ampul tutarak duruyor. Ampul yüksekte tutulmakta ve sıcak ışıltısıyla kişinin yüzünü aydınlatmaktadır. Kişi kravat takıyor ve ampul göğsüne yumuşak bir gölge düşürüyor. Dişliler ve çarklar metalden yapılmış gibi görünüyor ve gümüş renginde, arka planda birkaç mavi ve beyaz dişli görülüyor. Beyaz dairesel nesnenin keskin sivri kenarları vardır ve beyaz dişlinin ortasında bir daire vardır. Genel olarak, kişi karmaşık metal dişlilerle çevrili elindeki ampul tarafından büyülenmiş gibi görünüyor.
Eğitim AdıAmaçFayda
İnsan Kaynakları Asistanlığı Eğitimiİnsan kaynakları alanına ilk adım atarken bilinmesi gerekenleri aktarmak.Kişiye insan kaynakları çalışanının görevlerini anlama ve bunları nasıl yerine getirebileceğini öğrenme imkanı sunar.
Dijital İK Eğitimiİnsan kaynakları alanında dijitalleşmenin nasıl gerçekleştiğine dair bilgileri aktarmak.Değişim ve dönüşüm döneminde İK'da yaşanacak değişimlere karşı hazırlıklı olmamızı sağlar.
İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimiİşe alım ve mülakat aşamasında başarılı olmak için gereken bilgi birikimini sunmak.Kişiye işe alım ve mülakat tekniklerine dair uygulanabilir fikirler sunarak bu konuda yetkin olma imkanı sağlar.
Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiStratejik insan kaynakları çalışmalarını içinde neler var ve neden var gibi soruları yanıtlamak.Strateji odaklı düşünme yeteneğini Geliştirir ve uzun vadede planlama yeteneği kazandırır.
Bordro ve Bordro Uygulamaları Eğitimiİnsan kaynakları alanında bordro uygulamalarının nasıl gerçekleştirildiğini aktarmak.Kişiye bordro uygulamalarında kullanılan uygulamaları öğrenme ve bu konuda yetkin olma fırsatı sunar.
Personel Yönetimi EğitimiÇalışanların etkin ve verimli yönetilmesi için gereken bilgi ve becerileri aktarmak.Kişiye etkin personel yönetim becerisi kazandırır ve işyerindeki verimliliği artırır.
İşe Yerleştirme EğitimiİK uzmanlarının işe alım sürecinde doğru adayların doğru pozisyonlara yerleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri aktarmak.Bu eğitim kişiye işe yerleştirme sürecinde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandırır.
İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi EğitimiİK çalışanlarının insanların işyerindeki etkinliğini ve memnuniyetini artırmak için ihtiyaç duydukları iletişim becerilerini geliştirmek.Bu eğitim, etkin iletişim ve çalışan memnuniyetini artırmada önemli bir rol oynar.
Yetenek Yönetimi EğitimiYeteneklerin belirlenmesi, geliştirilmesi, tutulması ve yönetilmesi konusunda bilgi ve beceriler sunmak.Mevcut ve potansiyel yeteneklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.
Yeni Nesil İK EğitimiİK alanında güncel eğilimler, uygulamalar ve teknolojiler hakkında bilgi sunmak.İK alanında güncel ve gelecek trendleri anlama ve uygulama yeteneği kazandırır.

İk alanında çalışmak, yalnızca insan kaynakları ile ilgili bir eğitim almayanların da hedeflediği bir kariyer. Görece daha yüksek maaşların alındığı ve farklı alanlar ile iç içe olması sebebiyle ik alanı, yeni bir kariyer yolu olarak tercih edilebiliyor. Fakat insan kaynakları alanı, birçok uygulama barındıran ve çeşitli yöntemlerin uygulandığı bir departman. Dolayısıyla böylesini bir alanda çalışmak için alan içi çalışmalara ve sürece hâkim olmak gerekiyor.

Bugünkü yazımızda da bu gerekliliğine uygun olacak insan kaynakları eğitim listesinden bahsedeceğiz. İnsan kaynakları eğitimleri hakkında daha detaylı bilgileri ise yine insan kaynakları eğitimleri kısmından inceleyebilirsiniz. 

İK Alanında Çalışmak İçin Faydalı İnsan Kaynakları Eğitimleri

Tavsiye edeceğimiz insan kaynakları eğitimleri, ik alanı hakkında neler yapıp yapmamanız gerektiğine dair bilgi içeren konuları sunmaktadır. İk alanının çoklu uygulamaları belli bir bilgi birikimi gerektiriyor. Umarız önereceğimiz uzaktan eğitim programlarından istenen verimi alarak alanda istenen bilgilere hâkim olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. 

 • İnsan Kaynakları Asistanlığı Eğitimi

İk alanında çalışmak için öncelikle ik nedir, nasıl çalışır onu bilmek gerekir. Tam da bu ihtiyaca yönelik olarak önereceğimiz ilk eğitim, insan kaynakları asistanlığı eğitimi. İnsan kaynakları alanında, alt kademelerden biri olan insan kaynakları asistanlığı, sektöre yeni adım atarak neler olup bittiğini öğrenmenin de bir yoludur. İnsan kaynakları asistanlığı eğitimi de bir insan kaynakları çalışanının nasıl görevlere sahip olduğunu ve bu görevleri nasıl yerine getirebileceğini aktarmaktadır. İnsan kaynakları asistanlığı eğitiminin genel konu başlıkları şunlardır:

 • İnsan kaynakları Yönetiminin kapsamları

 • Personel yönetimi

 • Mülakat ve işe alım Teknikleri-yönetimi

 • Mülakat ve cv değerlendirmesi

 • Sonuç değerlendirmesi ve raporlama

 • İşe yerleştirme

 • İnsan kaynakları ve iletişim Yönetimi

Eğitim konu başlıklarından da anlaşılacağı üzere bir insan kaynakları çalışanı, birbirinden farklı ama birbirini de etkileyen süreçlerde görev alır. Bu süreçler ciddi emek ve yoğun çalışma gerektirebiliyor. Bundan dolayı sürecin nasıl işlediğini öğrenmek için işe başlamadan önce fikir edinmek gerekiyor. İşte insan kaynakları asistanlığı eğitimi de ihtiyaca yanıt veren en verimli kurslardan biri olarak . Ücretsiz olan insan kaynakları asistanlığı eğitimi, insan kaynakları alanında şaşırıp kalmamanız için gerekli olan tüm bilgilere aşina olmanıza katkı sunacaktır.

 • Dijital İK Eğitimi

Dijitalleşen bir dünyada İK alanının da değişmeyeceğini söylemek imkânsız. Dijital İK, ülkemizde yeni yeni kendini gösterse de üst düzey şirket ve işletmeler çoktandır bunun altyapısını hazırlamaktaydı. Bugün, pratikleşme ve kolay bir iş süreci adımları için dijital ik yöntemleri kullanılıyor. Dijital ik eğitimi de insan kaynakları alanında dijitalleşmenin nasıl gerçekleştiğine dair geniş çaplı bilgileri, insan kaynakları departmanı açısından inceliyor. Değişimin ve dönüşümün yaşandığı bir dönemde, insan kaynaklarında da yaşanacak değişimin farkına vararak işinizi en kolay şekilde yerine getirmek için eğitime katılmanızı öneririz. 

İşe alım ve mülakat aşaması, insan kaynakları departmanı tarafından yürütülür. Başarılı sorular hazırlamak, kurumu ve işi tanıtmak, iş için gerekli şartları belirlemek ve adayın her türlü değerlendirmesini yapabilmek için belli bir birikim gerekiyor. Bu bilgi birikimine ve uygulama yetisine sahip olmak için de işe alım ve mülakat tekniklerine dair uygulanabilir fikirlere vâkıf olmak beklenir. İşe alım ve mülakat teknikleri eğitimi, bilgi ve fikir sahibi olarak değerlendirme yapabilme yetkinliği kazandırmaktadır. Özellikle işe alım uzmanı olmak isteyenlerin ilk başvuracağı eğitimlerden biri işe alım ve mülakat teknikleri olmalıdır. 

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik insan kaynakları, geleneksel insan kaynaklarından ayrı olarak bütünselci bir yöntemle planlanmış çalışmaları ifade eder. Stratejik insan kaynaklarında, uzun vadede hangi uygulamalar nasıl planlanabilir gibi işlevsel sorulara stratejik yaklaşılır. Stratejik insan kaynakları eğitimi de stratejik insan kaynakları çalışmalarını içinde neler var ve neden var gibi soruları yanıtlayarak stratejinin insan kaynaklarındaki yerini vurgulamaktadır.

Eğitimin konu başlıklarından bazıları da şunlardır: kariyer haritaları, mentorluk, koçluk, yetenek yönetimi, yeni nesil ik ve psikoteknik testler. Stratejik insan kaynakları yönetimi artık gelişen insan kaynaklarının bir parçası. Bundan ötürü yeni teknik ve çalışmaları kaçırmadan süreç içinde etkin bir rol oynamak için mutlaka eğitimi değerlendirmenizi öneririz. 

 • Bordro ve Bordro Uygulamaları Eğitimi

Bordro uygulamaları, insan kaynaklarının en çok kullandığı uygulamalardan biri. İnsan kaynakları açısından bordro, çalışan ile kurum arasındaki ücret, vergi, kesinti ve çalıştığı süre gibi konular ile ilgili uygulamaları içerir. İnsan kaynaklarının en önemli görevlerinden biri bordro uygulamaları ile ilgilenmek ve çalışan ilişkilerine bakmaktır. Bundan dolayı da kurumda görev alacak bir insan kaynakları personelinin bordro uygulamalarını bilmemesi bir eksikliktir. Bu eksikliği gidermek ise kolaydır. Bordro ve bordro uygulamaları eğitimi, sürece başlamadan önce neler yapmanız gerektiği ile ilgili size yardımcı olacak konular içermektedir. 

 • Oryantasyon Hazırlama Eğitimi

Oryantasyon uygulaması, kurumun ve insan kaynaklarının en faydalı uygulamalardan birisidir. Tıpkı üniversite eğitimi öncesi uyum sağlamak amacıyla uygulanan üniversite 101 ya da diğer adıyla oryantasyon eğitimi gibi kurumlarda da bu uygulanıyor. İşe alım sonrası kuruma ve işe uyum sağlamak ve diğer çalışanları tanımak için oryantasyon sürecine ihtiyaç vardır. Oryantasyon sürecini de kurumun bir yüzü olan insan kaynakları yürütür. İK alanında çalışmanın önemli bir adımına aşina olmak ve cv'nizde bu yetkinliğinizi belirtmek için Enstitü oryantasyon hazırlama eğitimini rahatlıkla alabilirsiniz. 

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Tavsiye listemizin bir diğer önemli insan kaynakları eğitimi ise insan kaynakları yönetimi. Temel olarak insan kaynakları ne iş yapar gibi soruların yanıtladığı eğitim, kurum ile çalışan arasındaki sorunlara ve ilişkiye dair uygulamalar barındırır. İnsan kaynaklarının kurumda nasıl çalışan yönetimi gerçekleştirdiği, insan kaynakları yönetimi ile ilgilidir.

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi ve uygulama aşinalığı kazanmak için insan kaynakları eğitimi almanız gerekir. İnsan kaynakları yönetim eğitimi; çalışan ödüllendirmesi, performans yönetimi, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, işe alım ve çalışan hakları ile ilgili kanunlar gibi insan kaynaklarının ilgilenmesi gereken konuları kursiyere aktarmaktadır. 

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme Eğitimi

i̇nsan kaynakları departmanını ilgilendiren bir diğer konu ise yönetimde eğitim ve geliştirme uygulamalarını etkinleştirmektir. kurum çalışanlarının verimliliği artırmak ve bu verimliliği sürekli hâle getirmek için insan kaynaklarının vizyonuna ihtiyaç vardır. i̇nsan kaynakları, çalışan bağlılığı ve verimliliği gibi hayati konular için çalışanın eğitim ve kariyerini destekleyecek gelişim uygulamaları etkinleştirir. 

İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme kursu ise insan kaynakları çalışanının eğitim sürecini nasıl yöneteceğini ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Eğitim sürecini profesyonel bir bakış açısıyla ele almak için insan kaynaklarında eğitim ve geliştirme kursu, tam olarak ihtiyacınıza yanıt verecek nitelikte.

 • Kurumsal Yaşam ve İletişim Yönetimi Eğitimi

Kurumsal yaşam içinde önemli bir göreve sahip olan insan kaynakları personelinin iletişimi nasıl kullanması gerektiğini de öğrenmesi gerekir. Kurumsal hayatta her şey günlük hayattaki gibi olmaz. İş hayatının belli bir ciddiyeti ve verimliliği isteyen bir durumu vardır. Bundan dolayı da çalışanın kurumsal yaşam gerekliliklerini öğrenmesi, iş hayatına uyum sağlayabilmesi adına değerli bir kazanımdır.

Bunun yanında kurum içinde nasıl bir dil kullanılır ve bilhassa insan kaynakları personeli, çalışan ile nasıl iletişim kurmalı gibi başlıklar, mutlaka yanıtlanması gereken soruları içerir. Kurumsal yaşam ve iletişim yönetimi eğitimi, kurum içi iletişimin nasıl olmasına ve olmamasına dair size geniş ölçekli bilgiler kazandırır. İnsan kaynakları eğitimleri arasında iletişime özel bir yer ayıran kurumsal yaşam ve iletişimi, ik alanında çalışma özgüveni kazanmak ve kurumsal iletişimi öğrenmek isteyenler için yararlı bir kurs süreci yaşatacaktır.

İnsan Kaynakları Asistanlığı Eğitimi, İnsan kaynakları alanına ilk adım atarken bilinmesi gerekenleri aktarmak, Kişiye insan kaynakları çalışanının görevlerini anlama ve bunları nasıl yerine getirebileceğini öğrenme imkanı sunar, Dijital İK Eğitimi, İnsan kaynakları alanında dijitalleşmenin nasıl gerçekleştiğine dair bilgileri aktarmak, Değişim ve dönüşüm döneminde İK'da yaşanacak değişimlere karşı hazırlıklı olmamızı sağlar, İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi, İşe alım ve mülakat aşamasında başarılı olmak için gereken bilgi birikimini sunmak, Kişiye işe alım ve mülakat tekniklerine dair uygulanabilir fikirler sunarak bu konuda yetkin olma imkanı sağlar, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik insan kaynakları çalışmalarını içinde neler var ve neden var gibi soruları yanıtlamak, Strateji odaklı düşünme yeteneğini Geliştirir ve uzun vadede planlama yeteneği kazandırır, Bordro ve Bordro Uygulamaları Eğitimi, İnsan kaynakları alanında bordro uygulamalarının nasıl gerçekleştirildiğini aktarmak, Kişiye bordro uygulamalarında kullanılan uygulamaları öğrenme ve bu konuda yetkin olma fırsatı sunar, Personel Yönetimi Eğitimi, Çalışanların etkin ve verimli yönetilmesi için gereken bilgi ve becerileri aktarmak, Kişiye etkin personel yönetim becerisi kazandırır ve işyerindeki verimliliği artırır, İşe Yerleştirme Eğitimi, İK uzmanlarının işe alım sürecinde doğru adayların doğru pozisyonlara yerleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri aktarmak, Bu eğitim kişiye işe yerleştirme sürecinde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandırır, İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi Eğitimi, İK çalışanlarının insanların işyerindeki etkinliğini ve memnuniyetini artırmak için ihtiyaç duydukları iletişim becerilerini geliştirmek, Bu eğitim, etkin iletişim ve çalışan memnuniyetini artırmada önemli bir rol oynar, Yetenek Yönetimi Eğitimi, Yeteneklerin belirlenmesi, geliştirilmesi, tutulması ve yönetilmesi konusunda bilgi ve beceriler sunmak, Mevcut ve potansiyel yeteneklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar, Yeni Nesil İK Eğitimi, İK alanında güncel eğilimler, uygulamalar ve teknolojiler hakkında bilgi sunmak, İK alanında güncel ve gelecek trendleri anlama ve uygulama yeteneği kazandırır
İK Alanında Çalışmak İsteyenler İçin Uzaktan Eğitim Programları Uzaktan Eğitim Programları İK Alanında Çalışmak İK Alanında Çalışmak İçin Faydalı İnsan Kaynakları Eğitimleri
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup kadın bir odada bir masanın etrafında oturmuş, dikkatleri ortada duran dizüstü bilgisayara odaklanmıştır. Diğerleri dikkatle izlerken, kadınlardan birine ait bir el dizüstü bilgisayarın ekranına dokunuyor. Dizüstü bilgisayara en yakın olan kadın bir masada oturmuş, parmaklarıyla klavyede hızla bir şeyler yazıyor. Gruptaki bir başka kadın başını öne eğmiş, uzun saçları yüzünü gizliyor. Arka planda bir elin yakın çekimi, beyaz bir tabak ve bir sandalye görülüyor. Her kadın elindeki görevi tamamlamak için birlikte çalışırken, atmosfer odaklanma ve işbirliğine dayalı.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İK Dönüşümü İçin Dijital Yol Haritası

15 Kasım 2019
Resimde tablet bilgisayar kullanan bir kişi gösterilmektedir. Cihazı sağ elinde tutmakta, diğer elinde ise bir kalem bulunmaktadır. Tablet beyaz renkte, ekran gri bir arka plana sahip ve üzerinde bir nesnenin yakın çekimi var. Nesne beyaz gibi görünmektedir ancak bulanıktır. Kişi tabletle etkileşime geçmek için kalemi kullanmaktadır. Sahnenin geneli iyi aydınlatılmış ve kişi ile cihaz arasında iyi bir kontrast var. Arkalarında karanlık bir alan var ve görüntü için güzel bir fon oluşturuyor.
İnsan Kaynakları

Dijital Çağda İnsan Kaynakları Stratejisi

06 Kasım 2019
Bir erkek ve bir kadın bir odada masa başında oturmaktadır. Adam sağ elinde bir kalem tutmaktadır ve sol kolu masanın üzerindedir. Kadın yüzünde bir gülümsemeyle adama bakmaktadır. Önlerindeki masanın üzerinde kapaklı sarı bir kap var. Masanın sağında bir insanın kafasının bulanık bir görüntüsü, solunda ise dikdörtgen bir nesnenin bulanık bir görüntüsü vardır. Hem erkek hem de kadın profesyonel kıyafetler giymektedir. Adamın üzerinde düğmeli bir gömlek ve pantolon, kadının üzerinde ise bir bluz ve etek vardır. Oda parlak bir şekilde aydınlatılmış ve duvarlar açık bir renge boyanmıştır.
Kişisel Gelişim

Eğitim Uzmanı Nedir?

16 Şubat 2021