İkna Teknikleri Eğitimi


$2.23$10.77

5,0
141 Ratings
27 student enrol recently.

  Course content

 • 5 Videos
 • 5 Live Class
 • 2 Document
 • 1 Quiz
 • 1 Homework
 • 1 Practice Exam Quiz
 • Group Chat
 • Discussions

Upcoming Events

 • Sertifika Sınavı başlama tarihi
  29-01-2022 12:00
 • Sertifika Sınavı bitiş tarihi
  30-01-2022 23:59
 • Amazon Eğitimi Başlıyor
  07-02-2022 20:30
Türkçe
Education Period: 1. Period
Subscription Duration: 120 Days

İkna Teknikleri Eğitimi

Yapacağınız işlerde başarıya ulaşmada ikna kabiliyetinizin önemli bir yeri vardır. Özel hayatta, satış-pazarlamada, bireysel ilişkilerde, profesyonel hayatta ve daha pek çok yerde ikna tekniklerini kullanarak insanları amaçlarımız doğrultusunda yönlendirebiliriz. Algı yönetimi ve ikna stratejilerini öğrenmek, hayata geçirmek için İkna Teknikleri yerinde bir eğitim olacaktır.

İletişimde başarıya etki eden en önemli unsurlardan biri, ikna gücüdür. İkna hayatımızın her anında yer alan bir süreçtir. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken kendi düşüncelerinin diğer kişiler tarafından kabul edilmesini beklemektedir. İkna bir toplumsal etkileme biçimidir. İknanın amacına ulaşmada kullandığı yöntem amaca doğru zorlamak yerine amacı ilgi çekici kılmaktır. Dolayısıyla başarılı bir iletişim, ikna sürecinin yönetilmesiyle doğru orantılıdır. Eğer ikna etme yeteneğiniz yüksek ise yaptığınız her işte başarıya o kadar kolay ulaşırsınız.

Günlük yaşantımızın herhangi bir döneminde etrafımızdakiler tarafından da ikna edilmeye çalışılabiliriz. Örneğin, gıda üreticileri en yeni ürünlerini almamızı isterken, giyim ya da kozmetik sektörünün kampanyalarında yaşadığımız alışveriş çılgınlığı, hiç aklımızda yokken ihtiyacımız olmayan şeyleri almaya yönelmemiz vs.. Bu örnekler çoğaltılabilir. İkna hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olduğundan, dış etkenler tarafından nasıl etkilendiğimizi bilmek de çok önemlidir.

Eğitime katılan herkese "Türk İşi İkna" kitabı hediye edilecektir.

İkna Teknikleri Online eğitim için ihtiyacınız olan şeyler

 • Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar.
 • Aktif internet bağlantısı

İkna Teknikleri eğitimine kimler katılmalıdır?

 • Kendinin farkında olan ve beklentisi olanlar
 • Her sektörden başarılı olmak isteyen iş insanları
 • Özel yaşamında ve iş yaşamında takipçilerini artırmak isteyenler
 • Kazanan olmak isteyenler

What you will learn?

Bu eğitimi tamamladıktan sonra sadece kişileri ikna etmeyi değil başkalarının ikna tuzaklarına düşmemeyi de öğreneceksiniz. Bu süreçte öğrenilen teknikler insanların aldatılması, gerçeğin manipüle edilmesi için de kullanılabilir. Ancak böyle bir davranış, kişilerin kendilerini kandırmaktan başka bir sonuca ulaştırmayacaktır. Bu teknikler, kişilerin ve toplumun amaca uygun doğru yönlendirilebilmesi için kullanıldığında gerçek başarı mümkün olacaktır. 

Topics of Education

 • Siz Ne Zaman ve Nasıl İkna Olursunuz?
 • İkna Nedir, Ne Değildir?
 • İkna ve Etik İlişkisi
 • Türklere Özel İknanın 7 Özelliği
 • Türkleri Okuma ve Güvenme Yolları
 • İknada Heyecan Transferi
 • Kadınların, Erkeklerin, Çocukların, Profesyonellerin Dinleme ve Algılama Şekilleri
 • Güçlü, Çok güçlü Sorular ve Sorma Teknikleri
 • Önyargı Tuzakları ve Arınma Yolları
 • Dil ve Entelektüel Sermaye İknada Nasıl Kullanılır?
 • İknada Gizem Nedir Nasıl Kullanılır?
 • İknada Asla Kullanılmayacak Sözcükler Nelerdir?
 • İmaj ile İkna Arasındaki Bağlantı Nedir?
 • İkna Geri Teperse Ne Yapmalıyım?

FAQs About Education

İkna teknikleri nedir?

İkna kelime anlamı olarak bireylerin tutum ve davranışlarını zorlama olmadan kendi iradeleri ile etkilemeyi amaçlayan iletişim alanıdır. Fiziksel ve ya psikolojik baskı ve kişinin içinde bulunduğu baskı durumu gibi etkiler kişinin davranış ve ya tutumlarının değişmesinde rol oynamaktadır. Baskı ya da zorlama gibi yollara başvurulmaması iknanın en temel özelliğidir. Başka bir açıdan baktığımızda bütün iletişim şekilleri ikna edici olmayabilir. Bazı iletişim biçimlerinin hedefi yalnızca bilgi vermek ve ya karşılıklı sade bir iletişim olabilir. İkna Nedir?  İnsanoğlu var olduğu günden bugüne kadar her zaman çevresindeki diğer insanları ikna etmenin yollarını aramışlardır. Kısaca ikna insan hayatının her anının bir parçasıdır ve ikna teknikleri eğitimi bu yüzden oldukça önemlidir.

 • İkna karşımızdaki ya da çevremizdeki diğer insanları etkileme yöntemidir.
 • İkna kelimelerin, davranışların, seslerin uygun bir şekilde kullanılmasıdır.
 • Tüm ikna yöntemlerinde karşımızdaki ve çevredeki insanları özgür irade esas olacak şekilde fikirlerini etkileme modelidir.
 • Tüm insanlar birbirinden farklı bireyler olduğu için ikna yöntemleri, teknikleri ve kişilerin vermiş olduğu tepkiler farklılık göstermektedir.

İkna Tekniği Nedir? Nasıl kullanılır?

Yönlendirici özelliğinden dolayı ikna, çoğu birey için olumsuz ya da negatif bir anlam taşımaktadır. Başka bir deyişe göre de, belirli ölçüde karşılıklı uyum ve toplumsal uyum, toplumda kargaşanın önlenmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle ikna, diğer seçenekler göz önüne alındığında ahlaki olarak kabul edilebilir bir nitelik kazanmaktadır. İnsan yaşamının hızla değişmekte ve gelişmekte olduğu bu dönemde bireyler özel hayatlarında ya da iş hayatlarında ne kadar başarılı olurlarsa olsun çevrelerini etkileyemedikleri takdirde istedikleri başarıyı elde edemeyeceklerdir. Hem özel hem de iş hayatlarında başarılı olmak isteyen bireyler ikna teknikleri eğitimi almalılardır.

Enstitü online eğitim süreci ile birlikte bireyler günlük yaşamlarında bu teknikleri hayata geçirebilmektedir. Böylelikle bireyler ikna becerilerini güçlendirerek toplumsal ve sosyal açıdan farklılıklarını oraya koyabilmektedirler.

Görüldüğü üzere ikna hayatımızda bazı kararları karşı tarafa kabul ettirmekte önemli bir yere sahiptir. Böylelikle bireyler kararlarını karşı tarafı baskı altında ve zorlama altında bırakmadan kabul ettirebilirler. Bu sayede bireylerin öz güvenlerinde artış da görülmektedir. Bazı kurum ve enstitüler ile birlikte ikna teknikleri eğitimi alınabilmektedir. Bu süreci bireyler iienstitu.com ile birlikte çok fazla zahmet harcamadan online şekilde takip edebilir ve sertifika sahibi olabilirler.

İkna tekniklerinin iş dünyasında önemi nedir?

İletişimcilerin, mesaj vericilerin ya da bireylerin başkalarını ikna etmede kullandığı sınırsız yöntemler vardır. İkna teknikleri, karşıdaki bireyden istediği şeyi almaya ya da davranış ve tutumlarında değişiklik meydana getirmeyi amaçlar. İkna teknikleri eğitimi bu amaçları bireylere öğretmekte ve bu teknikleri günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlamaktadır. İienstitu online eğitim farklı tekniklerle birlikte bireylerin ikna becerilerini arttırmalarına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu enstitü bireylerin  bu tarz ikna becerilerini pratik ve dikkatli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 

Bir çok ikna tekniği vardır. Bunlardan bir kaçı; "önce büyük sonra küçük rica", “evet - evet” ve son olarak “git gide artan ricalar” şeklinde ikna teknikleri vardır. Bu teknikleri bireyler ayrıntılı ve sistematik bir şekilde iienstitu.com adlı online eğitim enstitüsünden takip edebilmektedir. Böylelikle bireyler ikna teknikleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaktadırlar. Bu süreç ile birlikte, gerek iş gerek sosyal çevrelerinde kararlarını karşı tarafa daha etkili bir biçimde kabul ettirebilmektedirler. Bu durum ise bireylerin iş ve sosyal hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamaktadır. 

İkna Teknikleri Eğitimi Amacı Nedir?

İkna teknikleri eğitimi sonrasında kişileri ikna etme değil ikna yöntemleri sayesinde diğer bireylerin ikna etmek için yapılması gereken süreçler de öğrenilmiş olacaktır. 

İkna Teknikleri Eğitimi Konu Başlıkları Hakkında Genel Bilgi

İkna etme yöntemleriyle ilgili uzman kişiler yaklaşık olarak atmış yıldır ikna ve kişileri ikna etme yöntemleriyle ilgili detayları araştırmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ikna teknikleri ve yöntemleriyle ilgili tüm detaylar uygulamalı bir şekilde eğitimlere katılan katılımcılara aktarılacaktır.

 • İkna stratejisini nedir, nasıl oluşturulmalıdır
 • İkna yöntemlerinin ve tekniklerinin kullanımında beden dilinin önemi
 • Algı yönetimi nedir, etkili bir algı yönetimi için yapılması gerekenler nelerdir
 • İkna yöntemlerinde kelime kullanımları nasıl olmalıdır, kelimelerin gücünün önemi
 • Bireylerin özel hayatları için ikna yöntemi nasıl olmalıdır, ikna yöntemi uygulamaları nelerdir
 • İş hayatında başarılı olmak için ikna yöntemleri nedir, nasıl olmalıdır, ikna yöntemi uygulamaları nelerdir
 • Satış sektöründe ikna yöntemleri nelerdir, satışta verimin arttırılmasının sağlanması için uygulanması gereken yöntemler nelerdir

İkna Teknikleri Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

İkna teknikleri eğitimi ücretsiz ve online bir eğitimdir. Eğitim süresi ise yedi gündür. İkna teknikleri eğitim programı süresinde eğitime katılan kişiler videoları izleyebilecekleri gibi ikna teknikleriyle ilgili tüm dokümanlara da erişim sağlayabileceklerdir.

İkna Teknikleri Eğitimi Programından Kimler Faydalanmalıdır?

 • Yöneticiler
 • Pazarlama çalışanları & satış çalışanları
 • Eğitmenler
 • İşletmecilik işiyle uğraşanlar
 • İnsan kaynakları çalışanları & Halkla ilişkiler çalışanları
 • Finans ve bankacılık sektöründe çalışanlar
 • İkna yöntemi ve tekniklerini öğrenmek isteyen gönüllüler

İkna Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Var olduğumuz sürece hep diğer bir insanın varlığına ihtiyaç duyarız. Hayatta tek başımıza kalamamamız her zaman kendi amaçlarımız doğrultusunda diğerlerini ikna etme gerekliliğini ortaya çıkarır. İkna bir zorlama değil, daha çok istenileni değerli göstermektir.

Çoğunluğu etkileyen doğruların kişi kendisini etkilemediğini düşünür. Kendini o etkiden muaf tutma eğiliminde olur. Örneğin dünyayı etkileyen bir salgın hastalık varken kişi bu salgının ona bir zarar vermeyeceği düşüncesi içine girer. Böyle bir durumda kişiye salgının kendisi içinde geçerliliğini anlatmamız, onu bu konuda ikna etmemiz gerekir.

İnanç

Hepimiz belli değer ve inançlara sahibiz. Hayatımızda verdiğimiz kararlar, içinde yetiştirildiğimiz bu inanç ve değerlere göre şekillenir. Bizlerin diğerlerine olduğu gibi diğer insanlarında inanç ve değerlerimize saygılı olması; onların öneri, fikir ve tekliflerini değerlendirme konusunda bize daha olumlu bir bakış açısı sağlar.

Alışkanlıklar

Bir davranış değişikliği için kişiyi ikna etmeye çalışıyorsak, alışkanlıklarını bilmemiz gerekir. Bunun nedeni kişiden beklenilen davranışın tümüyle ikna ile gerçekleşmesinin mümkün olmamasıdır. Alışkanlıklar içsel davranışlardır. Değiştirmek, yerine yeni bir davranış oluşturmak çok güçtür. Alışkanlıkların belirlenmesi ve değişimin planlanması ile yeni davranışlar oluşturulabilir.

Motivasyon

Motivasyon bireyin harekete geçmesini, karşısına çıkan engellere karşı güdülenmesini ve davranış ortaya koymasını sağlayan güçtür. Dolayısıyla insanların davranışlarına, düşüncelerine etki etmek istiyorsak; onların ne ile motive olduklarını bilmemiz gerekir.

İkna Yöntemleri

Gazeteci olan Vance Packard, 1950’lerde yazdığı kitapla geniş kitlelere ulaşmış ve satın alma davranışında bilinçaltının etkisinden bahsetmiştir. Bu etkiler ikna yöntemleri olarak belirlenmiştir.

Duygusal güvenliği oluşturmak: Bizler doğamız gereği güvenli olana yaklaşırız. Kendimiz ve sevdiklerimizin etrafına kurduğumuz görünmez güvenlik duvarlarımız vardır. Bu duvarların ihlal edilmeyeceğine inandığımızda tavrımız daha olumludur.

Değerli hissetmek: Herkes yaptığı işlerin beğenilmesini ve takdir görmesini bekler. İşin özünde değerli hissetmek yatar. Ve kendimizi değerli hissettiğimizde “evet” demek çok daha kolaydır.

Merkezde olmak: Günlük hayatımızı yaşarken olup biten her şeyin etrafımızda şekillendiğine inanırız. O gün olanlar tamamen bizim için olmuştur. Bu şekilde merkezde olduğumuza inandırmaya devam edildiğinde önerilenler cazip gelir.

Yaratıcı dürtüleri hareketlendirmek: Bizler yaptığımız işlerde doğrudan bulunmak ve oluşan sonuçları etkilemek isteriz. Bu özelliğimiz düşünülerek edilen bir teklifi reddetmek zordur.

Sevgi duygusunu ortaya çıkarmak: En temel duygularımızdan biri olan sevgi işin içine girdiğinde bakış açımız olumlu yönde değişir. Sevgi duygusunu yaşamamızı kolaylaştıran teklifleri reddetmeyiz.

Gücü ortaya çıkarmak: Rekabet etme ve her zaman daha fazlasına sahip olma isteğimiz bizi tekliflere karşı daha açık hale getirir. Örneğin erkeklere e-posta aracılığıyla satış yapmak yüz yüze yapmaktan daha kolaydır. Nedeni yüz yüzeyken ortaya çıkan rekabetçi tavırdan kaynaklanır. Rekabetin nedeni de daha güçlü olma ve güçlü görünme arzusudur. Herkesten daha fazlasına sahip olduğumuzu kanıtlamak isteriz. Eğer buna tezat bir olayla karşılaşırsak rekabete gireriz. Bizler güçlü olduğumuzu hissettiren tekliflerden kaçınmayız.

Köklere hitap etmek: Kültürümüz, gelenek ve göreneklerimizle yakınlaşmak ve köklerimizin güçlü olduğunu hissetmek bizleri etkiler. Güçlü kökleri olan fikirlerle de bu sebeple yakınlaşırız.

Ölümsüzlük duygusuna hitap etmek: Ölümden kaçamayız. Öldükten sonra bile hatırlanmak isteriz.  Ve hatırlanacağımız işlere girmeyi kabul ederiz. Ya da bir girişimi ölümsüz kılmak isteriz. Bunun gerçekleşmesi için de gelecek olan teklifleri reddetmekten kaçınırız.

Yalnızca bir ürün pazarlarken değil, hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz ikna doğal bir ihtiyaçtır. Bulunduğumuz koşulları iyileştirmek adına etik bir şekilde insanları fikirlerimize, davranışlarımıza ortak edebiliriz. Bu ortaklık iki tarafa da başarı olarak geri dönecektir.

More
Certificate

Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Başarı sertifikası özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

 • Soğuk damgalı,
 • Uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli.
Certificate
Comments(141)
Course Rating 5,0
Burcu Topcu Ekelik
Şahap Bultan
21 Aralık 2021
5.0

Fatoş Hanım, son derece samimi, enerjik, doğal ve eğitime tam odaklanmış bir eğitmen. Her ne kadar canlı katılamasam da, kayıtlı videolar da adeta canlı gibiydi. Çok yararlandım. Kendisine teşekkür ederim.

Esma Zülal Abay
05 Kasım 2021
5.0

Fatoş Hanım'ın muazzam sıcakkanlılığıyla engin öğretme aşkı beni onun diğer eğitimlerini de seçmeye itti. Dilerim her eğitimden ikna teknikleri eğitimi kadar mutlu ayrılırım. Kesinlikle tavsiye ediyorum.

Burcu Topcu Ekelik
Sezen Sezgin
11 Haziran 2021
5.0

Fatoş hocamın mükemmel enerjisi, donanımı, hikayeleri, espirileri ve güler yüzüyle zaman nasıl geçtiğini anlamadığım bir eğitim oldu. Sertifikalarımı aldım. Bana kattıklarınız için Enstitü'ye ve Fatoş hocama çok teşekkürler.