Eğitim ile Teknolojinin İlişkisi

 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte eğitim sektörü de diğer sektörlerde olduğu gibi oldukça değişmiş ve gelişmiştir. Bu gelişim eğitim alma şekli anlamında olduğu gibi eğitimin yönünü de belirleyebilmektedir. Örneklerle açıklamak gerekirse teknolojideki ilerleme eğitim sektöründe yeni eğitim biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olurken, eğitimin gelişmesi de teknolojik gelişmeye neden olmuştur. Bu şekilde bir döngü halinde teknoloji eğitimi eğitim de teknolojiyi hem geliştirmiş hem de değiştirmiştir. Online eğitim de işte bu değişimin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Uzaktan eğitim yöntemlerinden bir tanesi olan online eğitim, teknolojinin gelişimine paralel olarak ortaya çıkmış fakat gelişimiyle de teknolojiyi etkilemiş bir eğitim şeklidir. Bilgisayar kullanımının bir sonucu olan online eğitim programları online anlamda farklı teknolojik sistemlerin gelişmesine de olanak sağlamıştır. Sözü edilen sistemlerde e-ders, e-kitap, e-sınav ve e-danışmanlıktır. Online ortamda verilen derslerin yine elektronik ortamda oluşturulmuş e-kitaplarla takip edilmesinin ardından yine online olarak sınav yapılarak online eğitim sertifika programları tamamlanmaktadır. Tüm bu süreçlerde de gerek chat ortamlarında gerekse de sosyal medya ağlarında e-danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Eklenme Tarihi: 01 Kasım 2014


  • online eğitim ,
  • online eğitim programları ,
  • online eğitim sertifika programları ,
  • uzaktan eğitim
Blog Yazarı