AnasayfaBlogİletişim Türleri ve İletişim Araçları
İletişim

İletişim Türleri ve İletişim Araçları

15 Mart 2019
İletişim Türleri ve İletişim Araçları

İletişimin genel anlamda iki varlık arasındaki duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. Ruhsal ve bedensel ihtiyaçlar doğrultusunda her insan iletişim kurmak zorunda. Bunu yapmak için de mutlaka konuşmaya ihtiyaç yok. Jest ve mimiklerle bile iletişim gerçekleşebilir. Birbirini fark eden iki insan da istemese bile bir etkileşim halinde iletişim olabilir. 

İletişim Nedir?

İletişim en genel tanımı ile duygu ve düşüncelerin karşı tarafa aktarılmasıdır. Görüntü, ses, yazı gibi çeşitli yollarla yapılmaktadır.

İletişim Türleri Nelerdir?

Her zaman doğru iletişim başarıyı getirir. İnsanların kendilerini ifade etme biçimleri farklılık gösterse de özünde kendini anlatma ihtiyacı vardır. Bu anlatma ihtiyacı olan iletişimin de kendi içinde türleri vardır. Bu türleri sözlü, yazılı ve sözsüz olarak üçe ayırabiliriz.

Sözlü İletişim: Sesin ve dilin kullanıldığı iletişimdir.  İnsanlar en çok konuşarak iletişim kurmaktadır.

Yazılı İletişim: Harflerin ve kelimelerin kullanılmasıdır. Kitaplar, dergiler, afişler mektuplar gibi örnekler arttırılabilir. Hayatımızın her alanına yazı hükmetmektedir.

Sözsüz İletişim: Yazı ya da sesin kullanılmadığı türdür. Sözsüz iletişimde görüntü ön plandadır. Beden hareketleri ya da yüz mimiklerinin çeşitli şekilleri ile mümkündür. Beden dilinde yer alan jest ve mimiklerimiz dışında tablolar veya fotoğraflar bize birçok mesajı iletebilirler. Örneğin trafik levhaları elinde çantayla yürüyen çocukları gördüğümüzde yakında bir yerde okul geçidi olduğunu görürüz.

İletişimin Önemi

İnsanlık tarih öncesi çağlardan beri iletişim kurma ihtiyacı içerisinde olmuştur. Mağaralara yapılan resimler bir çeşit kendini ifade etme çabasıdır. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar çeşitli iletişim araçları kullanılmıştır ve hala da kullanmaya devam ediyoruz. İletişim araçları değişmiş ancak iletişim kurma ihtiyacı tarih boyunca değişmemiştir. 

İnsan yalnız kalmak istemez. Bu yüzden çevresi ile iyi ilişkiler kurmaya çalışır. Topluluklara katılarak kendini içsel sıkıntısından kurtarmak ister. İnsanlar diğerleriyle birlikte olduklarında kendilerini iyi ve güçlü hissederler. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanlar fizyolojik (yeme, içme, barınma, nefes alma) ihtiyaçlarını ve güvenlik (sağlık, sıhhat, finansal) ihtiyaçlarından sonra sosyal ihtiyaçlar olduğunu belirtir. Arkadaşlar, aile, topluluklara ait olma, dini tarikatlar, spor takımları, kulüpler gibi organizasyonlar insan iletişiminde önemlidir. Başkaları tarafından sevildiğini bilmek insana güven verir. İletişimin önemi tartışılamaz bir gerçekliktir.

Eski İletişim Araçları

Dünyamız internetle birlikte küçülmeye başladı.  Eski dönemlerde birilerinden haber almak bu kadar kolay değildi. Antik devletlerde savaş haberi tepelerde bulunan ateşleri yakarak ülkenin bir ucuna iletiliyordu. Kızılderililer ise duman aracını kullanıyorlardı. Ateşin üstüne bir örtü ile şekiller oluşturuyorlardı. Dumanın sıklığı durumun acil olup olmadığını belirtiyordu. Sümerlilerin yazıyı kullanmasından sonra iletişim araçları değişme gösterdi. 

Bir başka haberleşme aracı ise güvercinlerdi. Posta güvercinleri ilk olarak Mısırlılar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Ulak ile haberleşme ise 3200’lü yıllarda ortaya çıkmış. Devlet tarafından belirlenen kişi mesajın karşı tarafa iletilmesini sağlıyordu. Gerek ülke içinde gerekse ülke dışına giderek mesajını bir şekilde iletmesi gerekmektedir. Güvercinler ve ulaklar ile mesaj gönderimi uzun bir süreç olduğu için yeni yöntemler aranmış ve o zamana kadar kullanılmaya devam etmiştir.

Basılı Yayında Devrim: Gazete 

Büyük kitlelere ulaşma ve halkı etkileme isteği için basılı yayınlar önemli bir araçtır. İlk gazete olarak MS 700’ de Pekin’ de kullanılmıştır.

Bir Dönüm Noktası: Telgraf

Elektrik akımının sinyalleri gönderilmesinin bulunmasıyla dünya farklı bir iletişim aracı ile karşılaştı. İki uzun verici vardır. İki verici arasındaki kodlanmış mesajların bir vericiden bir diğerine gönderilmesinden oluşur. Harflerin ve rakamların kendi vuruşları olduğu için. Makine üzerindeki her bir vuruş farklıdır. Bu şekilde karşı taraf mesajı yazıya dökebilir. Samuel Morse tarafından elektro mıknatıslı telgrafın bulunması ile bir dönüm noktası olmuştur.

Çağın En Büyük Buluşlarından Birisi: Telefon

Bir noktadan farklı bir noktaya sesin iletilmesidir. 10 Mart 1876 tarihinde Alexander Graham Bell tarafından gelişimi sağlanmıştır. İlk olarak ahizeli telefon geliştirilmiştir. Sonrasında ise radyo dalgalı, tuşlu telefon, cep telefonu ve akıllı telefonlar olmuştur.

Good Morning Vietnam: Radyo

Marconi tarafından bulunmuştur. Elektronik radyo dalgalarını sese çevirir. Kablosuz ve telsiz bir biçimde sesin karşı tarafa gönderimini sağlar. Birinci Dünya Savaşı’nda radyo etkili bir araçtı. Radyo en etkili biçimde Robin Williams’ın yer aldığı “Good Morning Vietnam” filminde anlatılmıştır.

Haberleri Görebilmek: Televizyon

1923 yılında John Logie Baird tarafından icat edilmiştir. Sesin iletilmesinin ardından görüntünün de iletilmeye başlamıştır. İlk zamanlarda çok az ailenin evinde bulunurken şimdi her evde bir tane hatta birden fazla televizyon bulunmaktadır. Dünyadan haberleri aldığımız, yorucu iş gününden sonra oturup karşısında keyif yaparız. Sevdiğimiz film ve dizileri izleyebilmemizi mümkün kılar.

Devrimde Son Nokta: Bilgisayar

İkinci Dünya Savaşı sırasında ENİAC adlı ilk bilgisayar çıkmıştır. Ağırlığı 30 tondu ve bir oda boyutundaydı. İlk başta askeri amaçlarla kullanmışlardır. İlk kez taşınabilir bilgisayar IBM 5100 Eylül 1975’ te piyasaya sürülmüştür.

Dünyayı Saran Ağ: İnternet

1969’da askeri amaçlarla ilk ağ tasarlanmaya başlanmıştır. ARPANET bunun bir sonucudur. Savaşların bitmesiyle birlikte internet ticarileşmiştir. Ticarileşmesi ile birlikte birçok yenilikte hayatımıza dahil olmuştur. Örneğin sosyal medya, online eğitimler veya alışverişler. Günümüzde internetten her işimizi halledebilir olduk. Eğlence, haber, bilgi dünyasına internet sayesinde çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz.

Yazar: Dilek Pekşen

beden dili bilgisayar iletişimiletişim araçları online eğitimler telefon televizyon
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.