AnasayfaBlogİşletme Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

İşletme Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

16 Mayıs 2021
Koyu renkli iş kıyafeti giyen ve beyaz kravat takan bir adam düz beyaz bir arka planın önünde duruyor. Nötr bir ifadeyle doğrudan kameraya bakmaktadır. Takım elbisesi vücuduna tam oturacak şekilde dikilmiştir ve kravatı klasik tarzdadır. Adamın saçları bakımlı ve yüzü temiz tıraşlıdır. Elleri iki yanında, kendinden emin ve profesyonel görünüyor. Işıklandırma sıcak ve eşit dağılımlı, görüntüye doğal bir görünüm veriyor. Görüntü 1280x720 çözünürlüğe sahip ve adamın kravatının yakın çekimini içeriyor.
GörevlerGerekliliklerGenel Bilgiler
İşletme stratejileri geliştirmek, işletme ve bütçe maliyetlerini iyileştirmekLisans derecesi, liderlik ve yönetim vasıfları, organizasyon ve iş takibi becerileriİşletme müdürü, günlük operasyonları düzenli ve sorunsuz yürütme sorumluluğuna sahiptir
Mali tabloları ve performans analizlerini incelemekRaporlama becerileri, analitik düşünebilmeİşletme müdürü, kurumun mali durumunu anlamak ve buna göre hareket etmek durumundadır
Yeni personel alımını denetlemek ve yönetmekİnsan kaynakları hizmetleri konusunda bilgi ve beceriİşletme müdürü, doğru personeli işe alma sürecinde önemli bir rol oynar
Yönetimle hedefler konusunda sürekli iletişim halinde olmakİletişim ve karar verme becerileriİşletme müdürü, yönetimle sürekli iletişim halinde olmalı ve işletmenin hedeflerine ulaşması için planlar yapmalıdır
Şirketi ilgilendiren yönetmelik ve prosedürlerin uyumluluğunu denetlemekHukuki bilgiler, detaylı kontrole dikkatİşletme müdürü, işletmenin tüm işlemlerinin yasalara ve yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir
Servis sağlayıcıları ve müşterilerle sözleşmeleri takip etmek ve yönetmekMüşteri ilişkileri becerileri, satış ve pazarlama bilgisiİşletme müdürü, müşteri ve servis sağlayıcılarla çalışma sürecini yönetir ve kontrol eder
Kurum personel ve yöneticileri ile uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurmakİletişim becerileri, sosyal yeteneklerİşletme müdürü, yönetim ve çalışanlarla güçlü bir takım oluşturmalı ve uyumlu bir şekilde çalışmalıdır
Teknik ihtiyaçları karşılamak ve işletmenin genel bakım, güvenlik ve temizliği konularında kararlar almakTeknik bilgi, problem çözme yetenekleriİşletme müdürü, tüm operasyonları sorunsuz bir şekilde yürütebilmek için işletmenin teknik ihtiyaçlarını anlamak ve ele almak zorundadır
Üst yöneticilere şirketin durumu hakkında düzenli raporlar hazırlamakRaporlama becerileri, işletme bilgisiİşletme müdürü, üst yöneticilere düzenli geri bildirim sağlar ve işletmenin genel durumu hakkında bilgi verir
Ürünlerin uygun olup olmadığı ile ilgili kararlar almak, maliyet hesapları yapmakKarar verme becerileri, maliyet hesaplama bilgisiİşletme müdürü, işletmenin maliyetlerini kontrol eder ve ürünlerin kalite standartlarına uygun olup olmadığına karar verir

Görev aldığı işletmede, günlük operasyon akışını problem yaşanmadan ve düzenli olacak şekilde sürdürülmesinden sorumlu kişilere işletme müdürü adı verilir. Bu meslekte faaliyet gösteren kişilerin görevlerinin tanımı, şirketin faaliyette bulunduğu alana göre değişiklik gösterir. İşletme müdürü olmak isteyen kişilerin, organizasyon ve iş takibi kısmında büyük bir beceri sergilemesi beklenir. Diğer bir önemli konu ise liderlik ve yönetim ile ilgili vasıflara sahip olmalarıdır. Yaptıkları işin gereği birçok konuda önderlik etmeleri gerekir. Dolayısı ile birlikte çalıştığı kişilere hem yön göstermeli hem de çalışmalarını yakından takip etmelidir. Bu becerilere yatkın olan adaylar tarafından sıklıkla tercih edilen kariyer planları içinde yer alır.

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

Yazımızda sizler için işletme müdürü nedir? İşletme müdürü ne iş yapar? İşletme müdürü olma şartları nelerdir? Gibi sorulara yanıtlar aradık.

İşletme Müdürü Nedir?

İşletme müdürü, çalışmakta olduğu kurumun ya da işletmenin günlük iş akışını, günlük operasyonlarının düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan kişidir. İşletme müdürü olmak için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ya da Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Kişiler diplomalarını aldıktan sonra, sahip oldukları niteliklere de bağlı olarak işletme müdürü olarak çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlarda işletme müdürü pozisyonunda çalışmaya başlayabilir.

Başarılı bir işletme müdürü olmak için sadece lisans diploması almak yeterli olmayacaktır. Kendinizi multidisipliner bir şekilde yetiştirmeniz ve çalıştığınız kuruma maksimum fayda sağlamak asıl hedefiniz olmalıdır. Teknik ve teorik bilgilerinizin yanında sosyal ilişkilerinizin de dengeli ve ölçülü olması için özen göstermelisiniz. Çünkü müdür, yönetici gibi görevlerde olmak insanlarla kurulan ilişkilerin içeriği ile doğrudan ilişkilidir. Bunun için online eğitim ya da kurumlar tarafından verilen kişisel gelişim eğitimlerinden faydalanabilirsiniz.

İşletme Müdürü Ne İş Yapar?

İşletme müdürünün görevleri, işletmenin faaliyet gösterdiği alana da bağlı olmak kaydı ile farklılıklar göstermektedir. Meslek profesyonelinin genel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • İşletmenin uzun, orta ve kısa vadedeki hedefleriyle uyumlu olarak iş strateji geliştirmek ve planlar yapmak.

 • Kurum içi faaliyetlerin aralıksız ve sorunsuz bir biçimde yürütülmesi ve düzenlenmesinden emin olacak çalışmalar yapmak.

 • Faaliyet ve satış raporları hazırlamak, mali tablolar ile işletme için başka önemli performans analizlerini incelemek ve buna göre hareket planı geliştirmek.

 • Yıllık işletme ve bütçe maliyetlerini iyileştirmek için proaktif tutum sergilemek

 • Satış promosyonları ve reklam kampanyaları gibi kurumun hizmet ya da ürünlerine yönelik olarak pazarlama yaklaşımları geliştirmek ve üretilmesini sağlamak.

 • İnsan kaynakları, satış ve pazarlama ve diğer şirket için operasyonları takip etmek ve gerekli destekleri vermek.

 • Kuruma alınması planlanan yeni personelin işe alım sürecinin denetimini sağlamak ve gerekli durumlarda bu süreçlerin yönetimini gerçekleştirmek.

 • Çalışanların görev dağılımlarını planlamak ve eğitimlerini gerçekleştirmek.

 • Kurumun kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerine yönelik, hedeflerle ilgili ilerlemeler ve düzenlemeler ile ilgili yönetim ile sürekli iletişim halinde olmak.

 • Müşteri, tedarikçi ve bunların dışında kalan tüm hizmet sağlayıcılar ile olan sözleşmeleri takip etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

 • Yıllık ya da belirli dönemler halinde, üstünde bulunan yöneticilerine şirket durumu hakkında raporlar hazırlamak.

 • Müşteriler, tedarikçiler ve kurum personel ve yöneticileri ile uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurmak ve bunları sürdürmek.

 • Kurumun çalışma alanları ile uyumlu olacak şekilde şirketi ilgilendiren yönetmelik, prosedür ve yasalar ile ilgili uyumluluğu denetlemek.

 • İşletmenin ya da kurumun teknik ihtiyaçlarını, bakım, güvenlik ve temizlik gibi hususlarını aslına uygun olacak şekilde karşılanmasını sağlamak.İşletme Müdürü Maaşları

İşletme müdürü, çalıştığı kurumda üretim programları yapar, ürünlerin uygun olup olmadığı ile ilgili son kararları verir, malzeme alım kontrolleri yapar, maliyet hesapları yapar ve müşterilerle olan diyaloğu gerçekleştirir. Kişilerin çalıştıkları kurumun niteliğine, ölçeğine ve faaliyette bulunduğu alana göre işletme müdür maaşları da değişiklik göstermektedir. Kendisini bireysel olarak geliştirmiş, liderlik özelliklerini barındıran, çağın ve piyasanın gerektirdiği gereksinimlere sahip, size değer katacak şirketlerde görev alabilir ve maaşınızın artmasını da sağlayabilirsiniz.

Diğer bir taraftan alacağınız eğitim sertifikaları, iş tecrübeleriniz, yabancı dil bilginiz, iletişim kabiliyetiniz, sosyal kişiliğiniz, ikna kabiliyetiniz gibi tamamen sizinle ilgili olan nitelikler de başarılı olmanızda ve iyi maaş kazanmanızda önemli bir etkendir. Çalışılan şirketin büyüklüğü ve özellikleri, sizin tecrübeniz, faaliyet gösterdiğiniz alan gibi faktörlerle birlikte kazandığınız maaş değişiklik gösterir. İşletme müdürü maaşlarını inceleyelim.

 • İşe yeni başlayan bir İşletme müdürü 3.500 TL maaş kazanmaktadır.

 • Bir süre tecrübe kazanmış bir işletme müdürü ortalama 7.500 TL maaş kazanır.

 • Tecrübeli bir işletme müdürü ise en fazla 16.000 TL gelir elde etmektedir.

İşletme Müdürü Nasıl Olunur?

İşletme müdürü olmak için öncelikle bir lisans programından mezun olmanız oldukça önemlidir. Bunlar; İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden biri olabilir. Diğer yandan sahip olacağınız eğitim sertifikaları, kazandığınız iş tecrübeleri, yabancı dil özellikle iyi derece İngilizce bilgisi, iletişim kabiliyetinizin iyi olması ve sosyal kişiliğinizi geliştirecek eğitimler almak sizin bu alanda başarılı bir işletme müdürü olma yolunda emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacak.

Kişiler lisans diplomalarını aldıktan sonra ve kişisel gelişim eğitimleri ile kendilerini geliştirdikten sonra işletme müdürü olarak çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlarda işletme müdürü pozisyonunda görev alabilirler. Bunun yanında iyi bir işletme müdürü olmak için sadece lisans diploması almak sertifika eğitimlerine katılmak tek başına yeterli değildir. İşverenler tüm bunların yanında bazı önemli niteliklere de sahip olunmasını bekler. Bu nitelikler nelerdir, inceleyelim.

 • i̇ş takibi ve organizasyon becerisi sergileme konusunda başarılı olmak.

 • Yönetim ve liderlik vasıflarının gelişmiş olması gerekir.

 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin ve başarılı bir şekilde kullanma becerisi göstermeleri gerekir.

 • Problem çözme ve inisiyatif alabilme konusunda sorun yaşamamaları beklenir.

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları oldukça önemlidir.

 • Zaman yönetimi ve iş dağılımı konusunda üstün yetenek göstermeleri beklenir.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi Ücretsiz

İşletme stratejileri geliştirmek, işletme ve bütçe maliyetlerini iyileştirmek, Lisans derecesi, liderlik ve yönetim vasıfları, organizasyon ve iş takibi becerileri, İşletme müdürü, günlük operasyonları düzenli ve sorunsuz yürütme sorumluluğuna sahiptir, Mali tabloları ve performans analizlerini incelemek, Raporlama becerileri, analitik düşünebilme, İşletme müdürü, kurumun mali durumunu anlamak ve buna göre hareket etmek durumundadır, Yeni personel alımını denetlemek ve yönetmek, İnsan kaynakları hizmetleri konusunda bilgi ve beceri, İşletme müdürü, doğru personeli işe alma sürecinde önemli bir rol oynar, Yönetimle hedefler konusunda sürekli iletişim halinde olmak, İletişim ve karar verme becerileri, İşletme müdürü, yönetimle sürekli iletişim halinde olmalı ve işletmenin hedeflerine ulaşması için planlar yapmalıdır, Şirketi ilgilendiren yönetmelik ve prosedürlerin uyumluluğunu denetlemek, Hukuki bilgiler, detaylı kontrole dikkat, İşletme müdürü, işletmenin tüm işlemlerinin yasalara ve yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir, Servis sağlayıcıları ve müşterilerle sözleşmeleri takip etmek ve yönetmek, Müşteri ilişkileri becerileri, satış ve pazarlama bilgisi, İşletme müdürü, müşteri ve servis sağlayıcılarla çalışma sürecini yönetir ve kontrol eder, Kurum personel ve yöneticileri ile uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurmak, İletişim becerileri, sosyal yetenekler, İşletme müdürü, yönetim ve çalışanlarla güçlü bir takım oluşturmalı ve uyumlu bir şekilde çalışmalıdır, Teknik ihtiyaçları karşılamak ve işletmenin genel bakım, güvenlik ve temizliği konularında kararlar almak, Teknik bilgi, problem çözme yetenekleri, İşletme müdürü, tüm operasyonları sorunsuz bir şekilde yürütebilmek için işletmenin teknik ihtiyaçlarını anlamak ve ele almak zorundadır, Üst yöneticilere şirketin durumu hakkında düzenli raporlar hazırlamak, Raporlama becerileri, işletme bilgisi, İşletme müdürü, üst yöneticilere düzenli geri bildirim sağlar ve işletmenin genel durumu hakkında bilgi verir, Ürünlerin uygun olup olmadığı ile ilgili kararlar almak, maliyet hesapları yapmak, Karar verme becerileri, maliyet hesaplama bilgisi, İşletme müdürü, işletmenin maliyetlerini kontrol eder ve ürünlerin kalite standartlarına uygun olup olmadığına karar verir
işletme müdürü işletme müdürü nedir işletme müdürü ne iş yapar işletme müdürü maaşları işletme müdürü nasıl olunur işletme
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.