AnasayfaBlogHasta İlişkileri Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Hasta İlişkileri Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?

14 Haziran 2021
Mavi gömlekli bir adam beyaz önlüklü başka bir adamla konuşmaktadır. Beyaz önlüklü adam konuşurken elleriyle işaretler yapıyor. Mavi gömlekli adam dikkatle dinliyor gibi görünüyor. Sol taraflarında elinde siyah dikdörtgen bir nesne tutan bir kişi vardır. Arkalarında saksı içinde bir bitki var. Ön planda, düğme ve dikiş gibi küçük ayrıntıların görülebildiği bir kişinin gömleğinin yakın çekimi var. Sahne, arkadan parlayan güneşle iyi aydınlatılmıştır.
Hasta İlişkileri Sorumlusu GörevleriHastaya FaydalarıSağlık Kurumuna Faydaları
Hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu yapmakHastanın haklarının korunmasını ve sorunlarına çözüm bulunmasını sağlar.Kurumun hasta memnuniyeti ve itibarını artırır.
Hasta şikayetleri başvurularını almak ve danışmanlık hizmetinde bulunmakHastanın şikâyetlerini kuruma ileterek sorunlarının çözülmesine yardımcı olurKurumun problemleri tespit etmesini ve çözüm bulmasını sağlar.
Hasta, hasta yakını ve sağlık personeli arasındaki iletişimi koordine etmekHasta ve yakınlarının sağlık personeliyle iletişim kurma sürecini kolaylaştırırİletişim sorunlarını azaltarak, iş verimliliğini ve kalitesini artırır.
Tam olarak çözülemeyen konuları hasta hakları kuruluna iletmekHasta ve hasta yakınlarının sorunlarının çözümü için daha yüksek bir otoriteye taşınmasını sağlarBüyük sorunların zamanında ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.
Klinik ve doktor hizmetleriyle ilgili soruları cevaplandırmakHastanın merak ettiği soruların yanıtlarını almasını sağlar, tedavi sürecini daha rahat geçirmesine yardımcı olur.Hizmet kalitesi algısını artırır ve hastanın bilgiye erişimini kolaylaştırır.
Uzlaştırıcı rol üstlenmekHastanın karşılaştığı sorunlar karşısında adil bir çözüm bulunmasına yardimci olur.Hastanın memnuniyetini ve kurumdan alınan hizmetin değerini artırır.
Bilgi formunun vaktinde cevaplandırılmasını sağlamakSağlık durumu ve tedavi seçenekleri hakkında açık ve zamanında bilgi almasını sağlar.Verimli ve düzenli işleyiş sağlar, hastaların beklentilerini yönetir.
Hastaların öneri ve şikayetlerini dikkatlice dinlemek ve gerekli işlemleri yapmakHastanın deneyimini iyileştirmeye yönelik adımlar atılmasını sağlar.Hasta memnuniyetini artırır, dolayısıyla hastanın tekrar gelme olasılığını yükseltir.
Herhangi bir sigorta kapsamında bulunmayan kişilerin ödeme düzenlemelerini sağlamakEkonomik yükü hafifletir ve hastanın tedavisine odaklanmasını sağlar.Hastaların ödeme yapma yeteneklerini geliştirerek finansal stabilite sağlar.
Hasta bilgilerinin mahremiyetine dikkat etmek ve etik kuralları uygulamakHastanın gizlilik haklarını korur ve güvenini artırır.Kurumun yasalara ve etik standartlara uygun olarak çalışmasını sağlar, olası yasal sorunları önler.

Hasta ilişkileri birimi hem hastalar için hem de kurum için önemlidir. Herhangi bir sağlık sorunu meydana gelmeden sağlık kurumlarıyla irtibata geçmek, insanın neredeyse doğasına ayrı bir durumdur. Temel hedef bilgi almak bile olsa konunun bir hastalık durumuna evirileceği kesin bir durumdur. İrtibata geçen kişi için çok fazla stresli bir konu olabilir. Netice itibariyle sağlık denen bir durum söz konusudur. Bu sebeple sağlık talebinde bulunacak olan hastalar kurumdan olabilecek en iyi hizmeti, tanıyı ve tedaviyi almayı bekleyeceklerdir. Bu nedenlerden dolayı iyi bir etkileşimin olabilmesi için hasta ilişkileri sorumlusu olması gerekir. Hasta ilişkileri sorumlusu, hastane ve hasta arasında yaşanan sorunları çözümüne aracı olan ve bu doğrultuda ortaya çıkabilecek sorunları en aza indiren kişi olarak gösterilebilir.

Hasta İlişkileri Sorumlusu Nedir?

Sağlık bütün insanlığın ortak noktası olarak gösterilebilecek yegane unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık kurumlarında başarıyı yükseltmenin bir önemli kalemi de sağlıklı etkileşimdir. Sağlık hizmetleri bir ihtiyaç olduğu gibi aynı zamanda bir sektör olarak görülmektedir. Sağlık hizmetlerinin 21. yüzyıldaki ana hedefi en iyi tedavi ve kişiselleştirilmiş deneyimleri verebilmektir. Sağlanan hizmet ve bu konudaki hizmetin kalitesine bağlı olarak hastanelerin başarılı olduğunu veya beklenilen başarıyı gösteremediğini söylemek mümkündür.

Kişiselleştirilmiş deneyimler, hastanelerin hastalara göstermiş olduğu iletişime bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Sağlık kurumlarıyla ilgili olarak, hastayla yapılan etkileşim çok önemlidir. Hastane en iyi doktora, en iyi hemşireye, en iyi beslenme diyetisyene ve en iyi tıbbi personele sahip olabilir fakat hasta sorunlarına dikkat edilmediği taktirde, neredeyse hiçbir hastanın güveni elde edilemeyecektir. Mükemmel etkileşimin sağlanması halinde ki bunu hasta ilişkileri ile sağlanabileceği unutulmadan yerine getirilmesi sağlık kurumuna pozitif bir ivme sağlayacaktır. Hastaların memnuniyetlerini artırma toplum tarafından bilinirliğini artıracak ve daha çok hastaya ulaşma hedefine ulaştıracaktır. Diğer iletişim kanallarından kişileştirme yoluyla sağlık kurumunun ve müşteriler arasında güven tesis etmek, çevre tarafından bilinirliği yükseltmek için önemli bir araç olarak görülebilir.

Hasta ilişkileri birimi hem hastalar için hem de kurum için önemlidir. Herhangi bir sağlık sorunu meydana gelmeden sağlık kurumlarıyla irtibata geçmek, insanın neredeyse doğasına ayrı bir durumdur. Temel hedef bilgi almak bile olsa konunun bir hastalık durumuna evirileceği kesin bir durumdur. İrtibata geçen kişi için çok fazla stresli bir konu olabilir. Netice itibariyle sağlık denen bir durum söz konusudur. Bu sebeple sağlık talebinde bulunacak olan hastalar kurumdan olabilecek en iyi hizmeti, tanıyı ve tedaviyi almayı bekleyeceklerdir. Bu nedenlerden dolayı iyi bir etkileşimin olabilmesi için hasta ilişkileri sorumlusu olması gerekir. Hasta ilişkileri sorumlusu, hastane ve hasta arasında yaşanan sorunları çözümüne aracı olan ve bu doğrultuda ortaya çıkabilecek sorunları en aza indiren kişi olarak gösterilebilir.

Hasta İlişkileri Sorumlusu Ne İş Yapar?

Hasta ilişkisinin sorumlu olduğu görev ve sorumluluklar Hasta Hakları Uygulama Yönergesinin 16. Maddesinde belirtilmiştir. Bumaddeye göre görevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • En başta engelli ve çocuklar olmak üzere bütün hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu gerçekleştirir.

 • Hasta şikayetleri kapsamında gelen başvuruları almak, gerekli olan görüşmeyi gerçekleştirmek, hasta hakları başvuru formunu doldurmak ve bu doğrultuda başvuruda bulunan kişiye bilgi vermek, diğer bir ifadeyle danışmanlık hizmetinde bulunmak.

 • Tam olarak çözülemeyen konular kapsamında hasta hakları başvuru formunu tamamen doldurarak, hasta hakları kuruluna gönderilmesini sağlamak.

 • Başvurunun alınmasından sonra acil olması halinde ise vakit kaybetmeksizin hastane idaresine bildirmek

 • Hasta, hasta yakını ve sağlık personeli arasındaki iletişimi sağlıklı bir şekilde koordine etmek

 • Gerek duyulduğu taktirde tedavi işlemleri ve politikaları kapsamında bilgilendirmede bulunur.

 • Hasta ve yakınları tarafından klinik ve doktor hizmetleriyle ilgili merak edilen soruları cevaplandırır.

 • Herhangi bir sorun ortaya çıkması halinde uzlaştırıcı rolü vardır.

 • Bilgi formunun vaktinde cevaplandırılması işlemini takibini gerçekleştirir.

 • Hastaneye gelen hastaların kayıt ve kabulü konusunda karşılaşılan sorunları çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunur.

 • Hastalar tarafından yapılan öneri ve şikayetleri dikkatlice dinlemek ve bunlarla ilgili gerekli gerek duyulan işlemleri gerçekleştirmek.

 • Herhangi bir sigorta kapsamında bulunmayan kişilerin ödeme düzenlemelerini sağlayarak hastalara bu konularda destek vermek.

 • Hasta hakları uygulamalarını kurum kapsamındaki gelişimlerini sağlayarak bu konuda yaptığı çalışmaları kurula sunmak

 • Hasta bilgilerinin mahremiyetine dikkat ederek bu konudaki etik kuralları uygulamak.

 • Kurum içi yapılacak eğitimlerde önceden hasta hakları uygulamalarına yönelik ihtiyaçları ve eğitim konularını belirlemek

Hasta İlişkileri Sorumlusu Maaşları

Hasta ilişkileri sorumlusunun maaş alımları kamu ve özel olarak iki farklı başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Kamu kurumlarında maaş alımları, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı ve eğitim deneyimine göre değişmektedir. 2021 yılı için kamu kurumundaki maaş alımları en düşük 3.600 TL, en yüksek 5.700 TL ve ortalama maaş ise 4.300 TL olarak gösterilmektedir. Örneğin kamu hastanesinde görevli olan bir hasta ilişkileri sorumlusunun 4 yıllık bir deneyime sahip olması, hastanenin 3. bölgede yer alması, lisans mezunu olması gibi kriterlere sahip olan birinin alabileceği maaş 5.400 TL seviyelerindedir.

Özel sektörde ise hastanenin kurumsal kimliğine göre maaş alımları daha fazla olabilmektedir. Örneğin 20 yıllık bir geçmişi olan bir hastanenin verebileceği en yüksek maaş 6.000 TL civarındadır. Gene olarak özel hastanelerdeki maaş alımları eğitim, tecrübe yılı ve deneyime göre değişmektedir. En yüksek maaş 6.000 TL, en düşük 3.200 TL, ortalama ise 4.000 TL maaş verildiğini belirtebiliriz. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişine sahip olan hasta ilişkileri sorumlusunun lisans eğitim seviyesine sahip olduğunu da göz önünde bulundurulduğunda alabileceği maaş 5200 TL seviyelerinde olabilmektedir.

Hasta İlişkileri Sorumlusu Nasıl Olunur?

Hasta ilişkileri sorumlusu olabilmek için orta seviyede bir liseden mezun olmak yeterlidir. Fen veya köklü Anadolu liselerinden mezun olmaya gerek yoktur. Fakat olunması halinde de bunun bir avantaj olabileceğini belirtebiliriz. Liselerin eşit ağırlık, sözel bölümlerinden birini bitirmek yeterlidir. Lise sonrasında Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi sınavına ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi sınavına girmek yeterlidir. Lisans eğitimi için bunun şart olduğunu belirtebiliriz. Sağlanan iyi puanlar sonrasında ise üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi, sağlık yüksek okulu gibi okulların sağlık yönetimi bölümünde veya diğer fakültelerin halkla ilişkiler, psikoloji bölümlerinden mezun olmak gerekir. Buradan alınan eğitimlerin büyük bir bölümü teori olup pratiğe yönelik staj anlamında çok az vakit verilmektedir. Lisans eğitimi sonrasında kamu kurumlarına ait hastanede görev alabilmek için KPSS/Lisans sınavının ilgili psikoloji bölümü puan türünden sınava girmek ve 89 üzeri iyi bir puan almak gerekiyor. 2020 için ilgili alım puanları bu yöndedir. Özel sektörde çalışmak için sınava girme gerekliliği bulunmaz.

Hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu yapmak, Hastanın haklarının korunmasını ve sorunlarına çözüm bulunmasını sağlar, Kurumun hasta memnuniyeti ve itibarını artırır, Hasta şikayetleri başvurularını almak ve danışmanlık hizmetinde bulunmak, Hastanın şikâyetlerini kuruma ileterek sorunlarının çözülmesine yardımcı olur, Kurumun problemleri tespit etmesini ve çözüm bulmasını sağlar, Hasta, hasta yakını ve sağlık personeli arasındaki iletişimi koordine etmek, Hasta ve yakınlarının sağlık personeliyle iletişim kurma sürecini kolaylaştırır, İletişim sorunlarını azaltarak, iş verimliliğini ve kalitesini artırır, Tam olarak çözülemeyen konuları hasta hakları kuruluna iletmek, Hasta ve hasta yakınlarının sorunlarının çözümü için daha yüksek bir otoriteye taşınmasını sağlar, Büyük sorunların zamanında ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar, Klinik ve doktor hizmetleriyle ilgili soruları cevaplandırmak, Hastanın merak ettiği soruların yanıtlarını almasını sağlar, tedavi sürecini daha rahat geçirmesine yardımcı olur, Hizmet kalitesi algısını artırır ve hastanın bilgiye erişimini kolaylaştırır, Uzlaştırıcı rol üstlenmek, Hastanın karşılaştığı sorunlar karşısında adil bir çözüm bulunmasına yardimci olur, Hastanın memnuniyetini ve kurumdan alınan hizmetin değerini artırır, Bilgi formunun vaktinde cevaplandırılmasını sağlamak, Sağlık durumu ve tedavi seçenekleri hakkında açık ve zamanında bilgi almasını sağlar, Verimli ve düzenli işleyiş sağlar, hastaların beklentilerini yönetir, Hastaların öneri ve şikayetlerini dikkatlice dinlemek ve gerekli işlemleri yapmak, Hastanın deneyimini iyileştirmeye yönelik adımlar atılmasını sağlar, Hasta memnuniyetini artırır, dolayısıyla hastanın tekrar gelme olasılığını yükseltir, Herhangi bir sigorta kapsamında bulunmayan kişilerin ödeme düzenlemelerini sağlamak, Ekonomik yükü hafifletir ve hastanın tedavisine odaklanmasını sağlar, Hastaların ödeme yapma yeteneklerini geliştirerek finansal stabilite sağlar, Hasta bilgilerinin mahremiyetine dikkat etmek ve etik kuralları uygulamak, Hastanın gizlilik haklarını korur ve güvenini artırır, Kurumun yasalara ve etik standartlara uygun olarak çalışmasını sağlar, olası yasal sorunları önler
Hasta İlişkileri Sorumlusu Hasta İlişkileri Sorumlusu nedir Hasta İlişkileri Sorumlusu ne iş yapar Hasta İlişkileri Sorumlusu maaşları Hasta İlişkileri Sorumlusu nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.