AnasayfaBlogStratejik Planlama Nedir?
Stratejik Planlama

Stratejik Planlama Nedir?

07 Haziran 2021
Kameranın önünde neşeyle gülümseyen bir kadın duruyor. Hafifçe kırpılmış, göğsünü açıkta bırakan ve ortasında siyah bir logo bulunan beyaz bir atlet giyiyor. Sağ elinde siyah bir büyüteç tutarken, sol eli kalçasında durmaktadır. Arka planda siyah metinli gri dikdörtgen bir tabela ve sağ alt köşede bir cep telefonunun küçük ekran görüntüsü yer alıyor. Saçları toplanmış ve sanki bir fotoğraf için poz veriyormuş gibi rahat ve kendinden emin görünüyor. Yüz ifadesi dostça ve doğrudan kameraya bakarak izleyiciyi sevincini paylaşmaya davet ediyor.
Stratejik Planlama BileşenleriAçıklamaÖzellikler
AnalizMevcut durumun, potansiyel ve zayıf yönlerin detaylıca incelendiği aşama.GZFT/SWOT analizi, paydaşların katılımı, realist bakış açısı
Misyon ve VizyonKurumun temel amacını ve gelecekteki hedeflerini belirleyen ifadeler.Ekip tarafından benimsenmesi, verimliliği artırır, pusula görevi görür
HedeflerKurumun ulaşmayı planladığı sonuçları tanımlar.Katılımcı süreç, kısa/orta/uzun vadeli
StratejilerBelirlenen hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri belirler.Eylem planlarına bağlı, hedef odaklı
Eylem planıBelirlenen hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken eylemleri tanımlar.Profesyonel grubların çalışmaları, yenilenir ve geri beslemeli
ZamanlamaStratejik planın uygulama süresini belirler.Eylem planlarının zaman çizelgesi
Performans değerlendirmesiKurumun belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını kontrol etme süreci.Hedeflere ulaşma sürecinin izlemesi
Katılımcı yaklaşımStratejik planlama sürecinde tüm paydaşların aktif katılımını tanımlar.En üst düzeyden en alt kademeye katılım
Değişim planlamasıKurumun mevcut durumundan daha ilerlemiş bir noktaya geçişini planlama süreci.Geleceğe yönelik, adım adım
Gerçekçi bir öngörüKurumun gelecekteki durumu ve hedeflerinin gerçekçi bir biçimde belirlenmesi.Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin tanımlanması

Genel anlamıyla strateji, farklı güçlerin bir arada kullanılma bilimi ve sanatı olarak tanımlanır. Buna bir tür izlem, yön gösterme veya yol haritası da denilebilir. Etimolojik kökeni yol, çizgi ve yatak anlamına gelen “stratum”dan veya askeri terminolojiden gelen “strategos”dan türediği varsayılır.

Stratejik planlama geleceğe dönük aşamalı politikalar üretmek üzere uygulama araçlarının ortaya konmasıdır. Başka bir deyişle, bir kurumun gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulan etaplar halindeki eylem planlama sürecidir.

Değişen dünya düzeninde, kurumların geleceğe yönelik gelişim hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için son yıllarda ortaya konan en önemli araçlardan biri stratejik planlamadır. Ekonomiden sanayiye siyasetten diplomasiye, eğitimden bilim ve teknoloji sektörüne kadar, farklı ölçeklerdeki yapılanmaları kapsayan özel ve kamu kurumlarının neredeyse tamamı bu doğrultuda adım atmayı öncelikleri arasına almıştır. 

Strateji, özel sektörde rekabet merkezli değişimin yönetilmesiyken kamu sektöründe ekonomik kaynakların etkin kullanımına odaklanır. Ülkemizde özel sektör bu planlama sürecini bağımsız olarak yönetir. Tüm kamu kurumları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Yüksek Planlama Kurulu Kararları kapsamında stratejik plan yapmakla yükümlüdür.

Stratejik Planlama Süreci

Hem özel sektörde hem kamu sektöründe kurumlar bir noktadan daha gelişmiş ileri bir noktaya gelmek üzere stratejik planlama sürecini tasarlar. Bu sürecin kurumlar açısından;

 • Değişim için bir planlama,

 • Gerçekçi bir öngörü,

 • Verimli bir yönetim aracı,

 • Geri dönüşleri destekleyen besleyici bir süreç ve

 • Katılımcı bir yaklaşım 

olduğu söylenebilir.

Stratejik planın varlığı, adım adım izlenebilmesi, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin ve uygulama araçlarının bulunmasıyla anlam kazanır. Gerektiğinde değişikliklere açık, geri dönüşlerle izlenebilen bir yapısı vardır. Çalışma konusuna göre farklılıklar taşısa da, stratejik plan aşamaları genel olarak;

 • Analiz 

 • Misyon ve vizyon

 • Hedefler

 • Stratejiler

 • Eylem planı

 • Zamanlama

 • Performans değerlendirmesi 

başlıklarından oluşur. 

İyi bir proje mevcut durumun doğru analiz edilmesiyle ortaya konulur. Bu aşamada potansiyel ve zayıf yönler konunun taraflarıyla detaylıca incelenir. Tüm paydaşların katılımı ve gerçekçi bir bakış açısıyla fırsatlar ve tehditler (GZFT/SWOT) ele alınır. Başlangıç aşamasında en üst düzeyden en alt kademeye kadar paydaşların katılımı önem taşır.

Farklı çalışma yöntemleriyle (toplantılar, çalıştaylar, odak grup toplantıları, vs) bu katılım ana başlığa ve hedefe göre çeşitlilik gösterir. Planlamayı yapacak olan ekip tüm süreci özenle tasarlar, aşamaları kontrol eder ve yönetir. 

Misyon ve vizyonun belirlenmesi pusulanın yönlendirmesi gibidir. En üst düzeyden başlayarak tüm ekibin belirlenen misyonu ve vizyonu benimseyerek hedeflere göre çalışması verimliliği artırır. 

Planlama sürecinde paydaşların katılımıyla hedefler ve stratejiler belirlenir. Kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlanır. Eylem planları, profesyonel kategorilere ayrılan çalışma gruplarının geri beslemeli ve yenilenebilen süreçler halindeki sonuç odaklı çalışmalarını kapsar. Planın bu aşaması adeta kökten dallara uzanan bir ağaç gibi kapsamlı proje aşamalarından oluşur.

Stratejik planlama, tüm bu sürecin zaman ve eylem planlamasını yapar. Performans değerlendirmesinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını belirler. Hedeflere ulaşmak sürecin izlenmesiyle mümkün olur. 

Stratejik Planlamanın Faydaları

Bir kurumun gelişimini sürdürebilmesi, değişen koşullara ayak uydurabilme kapasitesiyle doğru orantılıdır. Koşullar kurumdan kuruma değişkenlik gösterir. Bir kurum için hız vazgeçilmezken başka bir kurum için kontrol veya güvenlik önem taşır. Stratejik planlama kurumlar için gelişme ve başarıyı ölçen somut bir araçtır. 

 • Etkin bir yönetim anlayışıyla planlama ve bütçe arasındaki bağlantının güçlenmesi,

 • Kurumların, adresi ve sahibi belirlenmiş gerçek hedeflere dayanan bir planlama anlayışı oluşturmasına katkıda bulunması,

 • Performans göstergeleriyle kurumlarda hesap verebilirlik, şeffaflık ve izlenebilirliğin sağlanması,

 • Katılımcı planlama anlayışının gelişmesi 

bununla ilgili göstergelerden bazılarıdır.

Stratejik Planlama Neden Önemli? 

Geçmişte kurumlar anlık ihtiyaçlara göre üretilen kısa vadeli çözümlerle ilerliyordu. Günümüzde sektörler bazında kurumlar daha fazla rekabet halinde. Mevcut durumlarını koruyabilmek ve büyüyerek gelişmek için kısa, orta, uzun vadeli hedeflerini gerçekçi biçimde ortaya koymak zorunda. Kurumsal misyon ve vizyona sahip olup marka değerlerini yükseltmek onları bir adım öne taşıyor.

Tüm bu sebepler stratejik planlamayı faydalı bir araç haline getiriyor. Stratejik kararlarını etkin bir planlama süreciyle birleştirebilen kurumlar fark yaratıyor. 

Stratejik planlama, kurumların kendi yapılarını tanımasını, potansiyelini ve zayıf yönlerini fark etmesini sağlar. Değişen koşullara uyum gösterirken çözüm alternatiflerinin önceden belirlenebilmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda belirli aralıklarla güncellemeyi gerektirir. Bu da kurumun kendini yenilemesine, eksiklerini gözden geçirip tamamlamasına ve gelişime dönük hedeflerini aşamalar halinde ortaya koymasına olanak tanır.

Verimli bir gelişme için stratejik planlama kurumlara yön göstermeye devam ederken, üst kademeden başlayarak ilgili tüm paydaşların katılımına fırsat tanıyor. Kurumların kendini yenilemesini sağlıyor. Dünyada neredeyse tüm sektörlerde yıllardır güncelliğini koruyarak en çok kullanılan yönetim aracı olmaya devam ediyor.

Stratejik Planlamada Neler Yapılmalıdır?

Stratejik planlama bir işletmenin sürdürülebilirliği için hayati bir meseledir. Burada dikkate alınması gereken nokta stratejik planlamada neler yapılması gerektiğidir.

Gelenekselleştirilmelidir

Stratejik planlamanın süreçleri hemen hemen aynıdır. Tüm şirketlerde ortalama aynı şekilde yapılır. Önemli olan bunu geçmişten geleceğe taşımak ve şirketin geleneksel süreçleri arasında koymaktır. Stratejik planlamanın nasıl yapılacağı bellidir ama sonuçları tüm şirketlerde farklıdır.

Dışarıdan birini davet edin

Stratejik planlama sürecine şirketi iyi tanıyan ama şirketin içerisinde olmayan birini mutlaka davet edin. Bu süreçte dışarıdan bir gözün olması eksik yanları görmenize olanak sağlayacaktır. Dışarıdan birisi şirkete hiç uğramayan yönetim kurulu üyelerinden olmamalıdır.

Aksatmadan gerçekleştirin

Sürecin tıkanmasını önlemek için bir süreç planlaması yapabilirsiniz. Hangi tarihte neyin yapılacağını belirten bir tablo ortak noktalara koyulabilir. Böylece süreci aksatmadan sürdürebilirsiniz. Bu tür süreçlerde aksayan taraflar olursa ve biraz gecikirse sürecin tamamlanması imkansızlaşabilir.

İzleyin

Yazının başında söylediğimiz gibi bu tür süreçlerin sürekli takip edilmesi gerekir. Şirketler genellikle büyük paralar harcar ve süreci takip etmezler. Bu hem şirketin maddi anlamda bir kaybı hemde stratejik planlamanın tekrar yapılması için çalışanlarda isteksizlik meydana getirir.

Ütopyanın peşinden gitmeyin

10 yıllık planlar yapmaktan kaçının. 10 yıl önceki Türkiyeyi düşünün ve şu anki durumu analiz edin. 2005 yılında 2015 yılındaki Türkiyeyi ya da dünyayı tahmin edebilir miydiniz. Bu imkansız! O yüzden ütopik stratejik planlama yapmaktansa daha gerçekçi ve daha kısa planlar yapmayı tercih edin.

Önceliği planlayın

Daha az ilgilendiğiniz şeyleri planın sonuna atın. Çözülmesi ve yapılması daha zor olan ve öncelikli olan şeyleri biraz daha öne alın.

Yapılacaklar yerine gerekeni planlayın

Ne yapacağınızı planlamak performansınızla orantılı olan eylemlerdir. Oysa ki ne yapılması gerekiyorsa onu hedefleyin. Böylece başarınız daha da artacaktır.

Uygulama

Stratejik planlama, içerisinde mutlaka uygulama barındırmalıdır. Nasıl uygulayacağınızı mutlaka planlayın!

Gözden geçirme

Stratejik planlar günümüz koşullarına göre değişebilir. Bu makalenin yazıldığı tarihte dolarda büyük değişiklikler oldu. Şirketi zor duruma sokabilecek ekonomik değişiklikler planın değiştirilmesini zorunlu kılabilir. Stratejik planlama sürecinde sürekli olarak kontrol edilmeli ve gözden geçirilmelidir.

Analiz, Mevcut durumun, potansiyel ve zayıf yönlerin detaylıca incelendiği aşama, GZFT/SWOT analizi, paydaşların katılımı, realist bakış açısı, Misyon ve Vizyon, Kurumun temel amacını ve gelecekteki hedeflerini belirleyen ifadeler, Ekip tarafından benimsenmesi, verimliliği artırır, pusula görevi görür, Hedefler, Kurumun ulaşmayı planladığı sonuçları tanımlar, Katılımcı süreç, kısa/orta/uzun vadeli, Stratejiler, Belirlenen hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri belirler, Eylem planlarına bağlı, hedef odaklı, Eylem planı, Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken eylemleri tanımlar, Profesyonel grubların çalışmaları, yenilenir ve geri beslemeli, Zamanlama, Stratejik planın uygulama süresini belirler, Eylem planlarının zaman çizelgesi, Performans değerlendirmesi, Kurumun belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını kontrol etme süreci, Hedeflere ulaşma sürecinin izlemesi, Katılımcı yaklaşım, Stratejik planlama sürecinde tüm paydaşların aktif katılımını tanımlar, En üst düzeyden en alt kademeye katılım, Değişim planlaması, Kurumun mevcut durumundan daha ilerlemiş bir noktaya geçişini planlama süreci, Geleceğe yönelik, adım adım, Gerçekçi bir öngörü, Kurumun gelecekteki durumu ve hedeflerinin gerçekçi bir biçimde belirlenmesi, Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin tanımlanması
Stratejik Planlama Stratejik Planlama Neden Önemli Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planlamanın Faydaları Stratejik Planlama nedir
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Resimde işbirlikçi bir ortamda bir proje üzerinde çalışan bir grup insan görülüyor. Ana odak noktası merkezdeki mavi gömlekli ve sağ elinde kalem tutan kişidir. Etraflarında, hepsi eldeki işe odaklanmış çeşitli insanlardan oluşan bir grup var. Ön planda, bir masanın üzerinde bir fincan kahve duruyor ve merkezdeki kişinin sağında tablet kullanan bir kişi var. Ayrıca arka planda beyaz dikdörtgen bir nesnenin bulanıklığı ve sol alt köşede grafikler ve çizelgeler içeren bir kağıdın yakın çekimi var. Son olarak, görüntünün sağ alt köşesinde kalem tutan bir el görülmektedir. Bu görüntü, bir proje üzerinde sıkı çalışan bir grup insanın ortak çabasını göstermektedir.
Stratejik Yönetim

Strateji Kurumlar İçin Neden Önemlidir?

27 Nisan 2019
Bir kadın mavi elbisesiyle ayakta durmakta ve kameraya gülümsemektedir. Uzun, siyah saçları var ve altına beyaz bir atlet giymiş. Ön planda, üzerinde siyah yazılar olan gri dikdörtgen bir tabela var. Kadının sağında göğsünün yakın çekimi ve elinde bir büyüteç var. Arka planda bir cep telefonunun ekran görüntüsü ve üzerinde siyah bir logo bulunan beyaz bir kare yer alıyor. Kadının gülümsemesi büyüleyici, kendinden emin ve mutlu görünüyor. Üzerindeki mavi elbise, gülümseyen ifadesini mükemmel bir şekilde tamamlıyor.
Stratejik Yönetim

Strateji Nedir? Stratejik Planlama Nedir?

12 Kasım 2019
Bu görüntü elinde telefon tutan bir kadını gösteriyor. Yüzünde kararlı bir ifadeyle kameraya bakıyor. Saçları koyu renk ve geriye doğru toplanmış. Açık mavi bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giyiyor. Sol elinde beyaz ekranlı siyah bir telefon tutuyor. Telefon kulağına yakın tutulmaktadır. Sağ elinde ise içinde birkaç sayfa kâğıt olan bir pano tutmaktadır. Pano koyu renkli ve üzerinde birkaç kırışıklık var. Arka planda, içinde birkaç belge olan siyah bir klasörün yakın çekimi vardır. Klasörde de birkaç kırışıklık var. Bu görüntü üst açıdan çekilmiştir.
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Süreci

30 Eylül 2018