AnasayfaBlogİşletme Nedir? İşletme Eğitimleri Neler?
İşletme

İşletme Nedir? İşletme Eğitimleri Neler?

03 Aralık 2019
Uzun kahverengi saçlı bir kadın bu görüntünün odak noktasıdır. Bir kolye takıyor ve saçları geriye doğru toplanmış. Arka planda bulanık bir arı görüntüsü, beyaz metinli siyah beyaz bir arka plan ve siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf var. Ön planda, siyah zemin üzerinde beyaz bir 'O' harfi ile bir kişinin ağzının yakın çekimi var. Kadının taktığı kolye de görülebiliyor. Ayrıca, gri zemin üzerinde beyaz harfler ve 'D' harfi bulunan siyah beyaz bir işaret var. Kadın uzun saçlarını geriye atmış ve yüz hatlarını vurgulayan kolyesiyle rahat ve kendinden emin görünüyor.
İşletme TürleriTanımÖzellikler
Bireysel İşletmelerTüzel kişiliği bulunmayan ve üçüncü kişilere karşı bireyin tüm varlığı ile sorumluluğa sahip olan bir girişim türü.İşletme sahibi, işletme faaliyetleri konusunda her türlü kararı alır, uygular ve denetler. Kurulum ve sonlandırması yasal açıdan kolaydır.
Ortaklıklar (Şirketler)Birden fazla kişinin emek ve sermayelerini bir sözleşme ile birleştirerek kurulan işletmeler.Ortak amacı meydana getirebilmek için ortaklar arasında bir sözleşme bulunmaktadır. Şirketin amacına ulaşabilmesi için ortaklarının mal ve emeklerini sermaye olarak şirkete getirmelidir.
Adi Ortaklıklarİki ya da ikiden fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tabi tutulmaksızın, sözlü bir anlaşma ile kurdukları ortaklık türü.Ortaklar, işletmenin tüm borçlarından sınırsız olarak sorumludur. Şirketle ve şirketin mal varlığı ile alakalı hukuki eylem ve işlemlerde, tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar.
Kolektif OrtaklıklarOrtakların, şirketin borçlarından dolayı tüm varlıkları ile zincirleme olarak sorumluluk yüklenen ortaklık türü.Türkiye'de en yaygın olan ortaklık şeklidir. Ortağın ayrılması şirketi sonlandırmaz.
Two Komandit OrtaklıklarBir ortağın sınırsız, diğer ortağın sınırlı sorumluluk yüklediği ortaklık türü.Komandite ortak (sınırsız sorumlu) ortaklığı temsil etme yetkisine sahipken, komanditer ortak (sınırlı sorumlu) ortaklıkta temsil yetkisine sahip değildir.
Sermaye OrtaklıklarıOrtakların sorumluluğu koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye oranı ile sınırlandırılan şirket türü.Sermaye şirketlerinden ortakların ayrılması ana ortaklığın bozulması anlamına gelmez. Ortaklık payları başka kişilere devredilebilir ya da satılabilir.
Limited ŞirketlerBirden fazla gerçek ya da tüzel kişinin bir ticaret unvanının altında kurduğu, ortaklarının taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı şirketler.Şirket ortak sayısını ikiden az, elliden çok alamaz. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdür.

İşletme nedir sorusunun cevabı sonsuzluğa uzanan bir deniz gibidir. Tanımlamaların bir sonu yoktur ancak biz, en anlaşılır ve pratik şekilde değineceğiz. İşletme, dışarıda gördüğünüz her mağaza, her kafe, her restoran, her şirket, her kurumdur. Her yer işletmedir. Bir işletmenin genel tanımı, bir kişi veya kuruluşun para karşılığında mal veya hizmet sağlayarak kâr sağlamasıdır.

Bununla birlikte, kâr, kredi gibi diğer değer kalemlerini ve para yerine takas edilen ögeleri ve hizmetleri içerebilir. Ticari işletmeler, insanların istek ve ihtiyaçlarını devamlı bir şekilde karşılayabilmek için iktisadi mal ve hizmetler sunma amacı ile kurulan kuruluşlardır. Finansal kararlar ile işletmenin hukuki yapısı arasında yakın bir ilişki vardır. İşletme iş imkanları da oldukça çeşitlidir.

İşletme Türleri Nelerdir?

Bireysel İşletmeler (Ferdi Teşebbüsler)

İşletme türleri arasında en basit ve temel işletme türüdür. Bireysel işletmeler, tüzel kişiliği bulunmayan ve üçüncü kişilere karşı bireyin tüm varlığı ile sorumluluğa sahip olduğu bir girişim türüdür. Bu sebeple işletme sahibi, işletme faaliyetleri konusunda her türlü kararı alır, uygular ve denetler. Ortaya çıkabilecek işletme riskler tümüyle işletme sahibine yani kendisine aittir. Kurulmaları ve sona ermeleri yasal açıdan kolaydır. 

Ortaklıklar (Şirketler)

Şirketler, ortak ekonomik amaç ve menfaatleri gerçekleştirmek veya belli bir ekonomik amacın gereği olarak birden fazla kişinin emek ve sermayelerini bir sözleşme ile birleştirerek kurulan işletmelerdir. Bir ortaklığın varlığından söz edilebilmesi için aşağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir:

  • Ortak bir amacın olması gerekir.

  • Ortak amacı meydana getirebilmek için ortaklar arasında bir sözleşme bulunmalıdır.

  • Şirketin amacına ulaşabilmesi için ortaklarının mal ve emeklerini sermaye olarak şirkete getirmelidir.

  • Ortaklığı oluşturan kişiler birden fazla olmalıdır. Bu kişiler gerçek veya tüzel kişi olabilir. Bu kişilere ortak, hissedar, şerik veya pay sahibi denir.

Şahıs Ortaklıkları

Adi Ortaklıklar (Adi Şirketler)

Adi ortaklıklar, iki ya da ikiden fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tabi tutulmaksızın, sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli biçimde kurdukları ortaklık türüdür. İşletmelerin finans açısından krize girmeleri durumunda her ortak kendi payı ile değil, işletmenin tüm borçlarından sınırsız olarak sorumludur.

Kararlar ortakların oy birliği ile alınır ve şirketin yönetimi ortakların tümüne aittir. Şirketle ve şirketin mal varlığı ile alakalı hukuki eylem ve işlemlerde, tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar.

Ticaret Şirketleri

Ticaret şirketleri, barındırdıkları niteliklere bağlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar şahıs şirketleri ve sermaye şirketleridir. Şahıs şirketleri kolektif, komandit ve komandite ortak olarak üçe ayrılır. Sermaye şirketleri ise anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler olarak üçe ayrılmaktadır.

Kolektif Ortaklıklar

Türkiye’de en yaygın olan ortaklık şeklidir. Bu ortaklık türünde ortaklar, şirketin borçlarından dolayı tüm varlıkları ile zincirleme olarak sorumludur. 

Adi Komandit Ortaklıklar

Bir şirkette ortaklardan bir kısmı tıpkı şahıs şirketlerinde olduğu gibi sınırsız ve zincirleme sorumluluk yüklenirken, bir kısmı ise yalnızca ortaya koydukları sermaye miktarı kadar sorumluluk yükleniyorsa bu durumda adi komandit şirket türü ortaya çıkmaktadır. 

Komandite ortak (sınırsız sorumlu) ortaklığı temsil etme yetkisine sahipken, komanditer ortak (sınırlı sorumlu) ortaklıkta temsil yetkisine sahip değildir. Yalnızca denetim hakkı vardır.

Sermaye Ortaklıkları

Sermaye ortaklıkları olan şirketlerdeki ortakların sorumluluğu koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye oranı ile sınırlandırılmıştır. Sermaye şirketlerinden ortaklardan birinin ayrılması ana ortaklığın bozulması anlamına gelmemektedir. Şirket ortaklarının ortaklık payları şahsi olmayıp, paylar başka kişilere devredilmekte ya da satılabilmektedir.

En başta gelen özelliklerinden biri sermayeye ortak olmakla şirket yönetiminin birbirlerinden ayrılmasıdır. Bu şirketlerde ortaklar ikinci plandadır, asıl önemli olan şirkete getirilmekte olan sermayedir. Bundan dolayı sermaye şirketi olarak adlandırılırlar. 

Sermaye şirketleri güçlerini yönetimi ve sermayesinden almaktadır. Alacaklılarına karşı şirketin mal varlığı güvence olarak gösterilmektedir. Limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak üç gruba ayrılmaktadır.

Limited Şirketler

Birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin bir ticaret unvanının altında kurduğu, ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan ve temel sermayesi belli şirketler limited şirket olarak adlandırılmaktadır. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Şirket, ortak sayısını ikiden az, elliden çok alamamaktadır.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerini getirmekle yükümlüdürler.

Anonim Şirketler

Beş ya da beşten daha fazla gerçek ya da tüzel kişinin kurduğu, paylara bölünmüş bir sermayesi, ekonomik anlamda konusu ve amacı olan, borçları nedeniyle sadece şirket varlıkları ile sorumlu tutulan şirketler anonim şirket olarak adlandırılırlar. Şirketin ortak sayısı en az beş kişi olmalıdır. Bu ortaklar gerçek veya tüzel kişiler olabilir. 

Temel sermayesi belli olmalıdır. Bu sermayenin en az 50 bin TL olması gerekmektedir. Temel sermaye eşit paylara bölünmüş olmaktadır. Ticari unvanı ve çalışma konusu belli olmalıdır. Üçüncü kişilere karşı sorumlulukları şirket varlıkları ile sınırlandırılmıştır. Ortakların üçüncü kişilere olan sorumlulukları şirketteki sermayeleri ile sınırlıdır. Anonim şirketler, halka açık ya da kapalı anonim şirket özelliğinde olabilir. 

Halka Açık Anonim Şirketler: Hisse senetleri halka arz edilmiş ve hakla arz edilmiş sayılan anonim şirketlerdir.

Kayıtlı Sermaye Sistemi: Esas olarak bir sermaye artırımı olup sermayenin daha az bir formalite ile arttırılabileceği bir limitti.

Halka açık A.Ş'ler, SPK (Sermaye Piyasası Kanunu) denetimindedir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Ortaklarının biri veya birkaçının şirket alacaklarına karşı bir kolektif şirket gibi, diğer ortakları da bir anonim şirket ortağı gibi sorumlu olan şirketlere sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket denilmektedir.

Kooperatifler

Kooperatif, insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler kanununa göre kooperatif ise: Tüzel kişiliğe sahip olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ilişkin gereksinimlerini karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlara "kooperatif" denir. Kooperatif kuruluşlar faaliyetlerini, diğer işletmelerin izledikleri ekonomiklik ilkeleri doğrultusunda belirli kooperatifçilik ilkeleri altında yürütürler:

  • Serbest giriş çıkış (açık üyelik)

  • Demokratik yönetim

  • Sermayeye sınırlı faiz verilmesi

  • Kooperatifçilik eğitiminin geliştirilmesi

  • Kooperatiflerle iş birliği

Bireysel İşletmeler, Tüzel kişiliği bulunmayan ve üçüncü kişilere karşı bireyin tüm varlığı ile sorumluluğa sahip olan bir girişim türü, İşletme sahibi, işletme faaliyetleri konusunda her türlü kararı alır, uygular ve denetler Kurulum ve sonlandırması yasal açıdan kolaydır, Ortaklıklar (Şirketler), Birden fazla kişinin emek ve sermayelerini bir sözleşme ile birleştirerek kurulan işletmeler, Ortak amacı meydana getirebilmek için ortaklar arasında bir sözleşme bulunmaktadır Şirketin amacına ulaşabilmesi için ortaklarının mal ve emeklerini sermaye olarak şirkete getirmelidir, Adi Ortaklıklar, İki ya da ikiden fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tabi tutulmaksızın, sözlü bir anlaşma ile kurdukları ortaklık türü, Ortaklar, işletmenin tüm borçlarından sınırsız olarak sorumludur Şirketle ve şirketin mal varlığı ile alakalı hukuki eylem ve işlemlerde, tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar, Kolektif Ortaklıklar, Ortakların, şirketin borçlarından dolayı tüm varlıkları ile zincirleme olarak sorumluluk yüklenen ortaklık türü, Türkiye'de en yaygın olan ortaklık şeklidir Ortağın ayrılması şirketi sonlandırmaz, Two Komandit Ortaklıklar, Bir ortağın sınırsız, diğer ortağın sınırlı sorumluluk yüklediği ortaklık türü, Komandite ortak (sınırsız sorumlu) ortaklığı temsil etme yetkisine sahipken, komanditer ortak (sınırlı sorumlu) ortaklıkta temsil yetkisine sahip değildir, Sermaye Ortaklıkları, Ortakların sorumluluğu koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye oranı ile sınırlandırılan şirket türü, Sermaye şirketlerinden ortakların ayrılması ana ortaklığın bozulması anlamına gelmez Ortaklık payları başka kişilere devredilebilir ya da satılabilir, Limited Şirketler, Birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin bir ticaret unvanının altında kurduğu, ortaklarının taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı şirketler, Şirket ortak sayısını ikiden az, elliden çok alamaz Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdür
işletme nedir işletme eğitimleri nelerdir online işletme eğitimleri
Koyu kıvırcık saçlı, olgun bir kadın aydınlık bir odada duruyor. Karmaşık beyaz işlemeleri olan kırmızı bir başörtüsü takıyor. Başörtüsü başının etrafına sarılmış ve çenesinin altına sıkıştırılarak yüzünü çerçeveliyor. Hafif bir gülümsemeyle önüne bakıyor, ifadesi nazik ve düşünceli. Elleri önünde kenetlenmiş, krem rengi bir üst ve uzun, desenli bir etek giyiyor. Otuzlu yaşlarının sonunda ya da kırklı yaşlarının başında gibi görünüyor.
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
22771322
Bu görüntüde profesyonel bir ortam ya da resmi bir etkinlik olabilecek takım elbiseli bir adam görülüyor. Siyah metinli beyaz dikdörtgen bir tabelanın önünde duruyor; bu bir ilan ya da reklam olabilir. Adam ciddi ve odaklanmış görünüyor, bu da durumu ciddiye aldığını gösteriyor. Kıyafeti ve duruşu iyi hazırlanmış ve kendinden emin olduğunu gösteriyor. Görüntüden, önemli bir bilgi edinme ya da önemli bir karar verme sürecinde olduğu anlaşılıyor. Genel olarak, bu görüntü ciddiyet ve profesyonellik hissi uyandırıyor.
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
8080
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat