AnasayfaBlogAnestezi Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Anestezi Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

17 Mart 2021
Hastane ortamında ameliyat önlüğü ve yüz maskesi takmış bir kişi görülüyor. Ağzında bir şırınga ile bir yatakta yatmaktadır. Görüntü hafif bulanık ve sol alt köşede bacağının yakın çekimi görülebiliyor. Sağ üst köşede, arkasına yakın çekim yapılmış bir sandalye görülüyor. Görüntünün ortasında hafifçe odak dışında kalan bir vazo da var. Kişi ağzı açık, rahatlamış bir halde görünüyor.
Anestezi Teknikeri Nedir?ÖzelliklerGörevler
Ağrı duygusunun çeşitli gazlar ve ilaçlar kullanılarak ortadan kaldırılması işlemini, yani anesteziyi uzman doktor sorumluluğunda güvenli şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekli işlemleri yapan tekniker.Yoğun stres altında çalışabilir, Ekip çalışmasına yatkın, Acil durum prosedürlerini bilip uygulayabilir, Anestezi ekipmanlarını kullanabilir.Anestezide kullanılacak cihaz ve ekipmanı kontrol ederek hazırlar, Merkezi gaz sistemini kontrol eder, Uygulanacak anestezi türüne göre gerekli ilaçları ve tıbbi malzemeleri hazırlar.
Anestezi teknikerleri cerrahi ekibin bir parçasıdır.İletişim becerilerinin yüksek olması, Sorumluluk sahibi olmak, Titiz, dikkatli ve prensipli olmak.Anestezi cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyonlarını takip eder, Tıbbi ve sarf malzemelerin miad ve stok kontrollerini yapar, Anestezi işlemiyle ilgili kayıtları tutar.
Sağlık alanındaki tüm meslek gruplarında olduğu gibi bu meslek alanı hata kabul etmez.Mesleğini etik ilkelere uygun olarak icra etmek, Fiziksel dayanıklılık (uzun süre ayakta kalma, acil durumlarda hızlı hareket etme vb.)Ameliyat sırasında hastanın hayati bulgularını izler ve kayıt tutar, Anestezi sonlandıktan sonra hastanın güvenli şekilde derlenme odasına transferini sağlar.
Anestezi teknikerleri ameliyathane süreçleri dışındaki sağlık hizmetlerini de destekler.Damar yolu bulma becerisi, Mavi kod ekibinde görev yapma yeteneğiAnestezide kullanılan cihazların, araç gereç ve tıbbi malzemelerin temizlik, dezenfeksiyonundan ve sterilizasyonundan sorumludur, Cerrahi güvenlik kontrol listesinin ilgili alanlarını doldurur.

Anestezinin temelleri tarih öncesi dönemlerde uygulanan bitkisel ilaçlara dayanır. Sümerler, Antik Mısırlılar ve Çinliler özellikle afyon türevlerini acıyı azaltma amacıyla kullanmışlardır. Yine de ilk cerrahi girişimler anestezi uygulanmadan yapılmıştır. Tarihi filmlerde ağzına bir bez parçası sıkıştırılarak kurşun çıkarılan sahnelere siz de sıkça rastlamışsınızdır. Aynı şekilde bakmakta zorlandığımız kanlı kol bacak kesilme sahnelerinde de anestezi yapıldığına rastlamayız.

Size şaşırtıcı gelebilir ama ilk cerrahlar berberlerdir. Ustura kullanmalarındaki becerilerini şova dönüştüren berberlerin yaptıkları girişimler maalesef sakatlık ve ölümlerle sonuçlanmıştır. 12. Yüzyılda haşhaş, opiyum, alkol gibi maddeler basit girişimler öncesi kullanılmıştır. Benim ilgimi asıl çeken ise uyku süngeri uygulamasıdır. “Süngerle anestezinin ne bağlantısı olabilir?” diye sorabilirsiniz.

Merak edenler için işlemi açıklamaya çalışayım. Afyon, ginseng, baldıran otu suyu ve ilave maddeler eritilip solüsyon haline getirilir. Bu solüsyon süngere emdirilip kurutulur. Sonrasını merak ettiniz sanırım. Cerrahi işlem öncesi bu sünger ıslatılıp hastanın burnuna tutulur. O dönem için işe yarar bu teknikler zamanla geliştirilip modernleştirilerek günümüzdeki şeklini almıştır.

Günümüzde anestezik gazlar ve ilaçlar teknolojik cihazlarla hastalara verilerek kontrollü ve konforlu bir anestezi sağlanıyor. Anestezi uygulamaları disiplinli bir ekip çalışması gerektirir. Anestezi teknikerleri bu ekibin vaz geçilmez üyeleridir. Yazımın devamında bu meslek alanı ile ilgili temel bilgileri size aktarmaya çalışacağım.

Anestezi Teknikeri Nedir?

Anestezi teknikerleri cerrahi ekibin bir parçasıdır. Mesleği, “Ağrı duygusunun çeşitli gazlar ve ilaçlar kullanılarak ortadan kaldırılması işlemini, yani anesteziyi uzman doktor sorumluluğunda güvenli şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekli işlemleri yapan teknikerdir.” şeklinde tanımlayabiliriz.

Anestezi teknikerleri, özellikle cerrahi uygulama öncesinde anestezi ekipmanlarının ve anestezik ilaçların hazırlanmasından sorumludurlar. Ameliyat süresince anestezi uzmanını sorumluluğunda görev yaparlar. Sağlık alanındaki tüm meslek gruplarında olduğu gibi bu meslek alanı hata kabul etmez. Yapılan tüm işlemlerin merkezinde insan hayatı ve insan sağlığı vardır.

Anestezi teknikeri ameliyat süresince onlarca parametre takibi yapar. Hastanın tırnak, dudak ve cilt rengindeki değişmeler, monitör parametreleri (nabız, tansiyon, oksijen oranı) vb. Serin ve gürültülü ameliyathane odasındaki durmayan koşuşturma da oldukça zorlayıcıdır. Bu nedenle teknikerlerin bazı vasıflara ve becerilere sahip olması beklenir. Sizin için bu kriterleri sıralamak isterim. 

 • Yoğun stres altında çalışabilmek.

 • Ekip çalışmasına yatkın olmak.

 • Acil durum prosedürlerini bilmek ve uygulayabilmek.

 • Anestezi ekipmanlarını kullanma becerisi ve yeteneğine sahip olmak.

 • El-göz koordinasyonuna sahip olmak.

 • İletişim becerilerinin yüksek olması.

 • Sorumluluk sahibi olmak.

 • Titiz, dikkatli ve prensipli olmak.

 • Mesleğini etik ilkelere uygun olarak icra etmek.

 • Fiziksel dayanıklılık. (uzun süre ayakta kalma, acil durumlarda hızlı hareket etme vb.)Bu özelliklere sahip teknikerler yapılan ameliyatın komplikasyonsuz ve hatasız şekilde gerçekleştirilmesinde önemli rol üstlenirler. 

Anestezi Teknikeri Ne İş Yapar?

Anestezi teknikerleri Şehir Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Özel Hastanelerde görev yaparlar. Anestezi teknikerlerinin anestezi uzmanının sorumluluğunda yürüttüğü görevler vardır. Bağımsız olarak sorumluluk alanları da bulunmaktadır. Anestezi teknikerleri ilaç ve doz ayarlamaları hariç hemen hemen anestezinin tüm süreçlerinde aktif rol alırlar. Dilerseniz bu meslek alanını tanımak için görev tanımlarına birlikte göz atalım:

 • Anestezide kullanılacak cihaz ve ekipmanı kontrol ederek hazırlar.

 • Merkezi gaz sistemini kontrol eder.

 • Uygulanacak anestezi türüne göre gerekli ilaçları ve tıbbi malzemeleri hazırlar.

 • Anestezi cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyonlarını takip eder.

 • Tıbbi ve sarf malzemelerin miad (son kullanma tarihi) ve stok kontrollerini yapar.

 • Anestezi işlemiyle ilgili kayıtları tutar. 

 • Kalite çalışmaları kapsamında gerekli formları doldurur.

 • Ameliyat sırasında hastanın hayati bulgularını izler ve kayıt tutar.

 • Anestezi sonlandıktan sonra hastanın güvenli şekilde derlenme odasına transferini sağlar.

 • Anestezide kullanılan cihazların, araç gereç ve tıbbi malzemelerin temizlik, dezenfeksiyonundan ve sterilizasyonundan sorumludur.

 • Cerrahi hataları önlemek için kullanılan, “cerrahi güvenlik kontrol listesinin” ilgili alanlarını doldurur.

Anestezi teknikerleri ameliyathane süreçleri dışındaki sağlık hizmetlerini de destekler. Özellikle damar yolu bulma becerileri kıymetlidir. Klinik çalışmalarda damar yolu zor bulunan hastalar için sıkça destekleri istenir. Aynı zamanda mavi kod ekibinde görev alırlar. Yani kalp, solunum ve dolaşım durması gibi ciddi durumlarda hayat kurtaran ekibin parçasıdırlar.

Onları hastanenin herhangi bir yerinde ellerinde turuncu ekipman çantalarıyla koşarken görmeniz mümkündür. Zaten normal çalışma ortamlarında da yavaş hareket eden bir anestezi teknikerine rastlama olasılığınız azdır. Bu noktada özel sektörde çalışan anestezi teknikerlerinin görev tanımları dışına taşan alanlarda da görevlendirilebildikleri bilgisini sizinle paylaşmak isterim. Acil hizmetleri, yoğun bakım ve kliniklerde hemşirelik hizmetlerindeki boşluğu doldurmak durumunda kalabilirler. İl içi ve il dışı ambulans ile hasta nakillerinde görevlendirilebilirler.

Anestezi Teknikeri Maaşları?

2021 yılı ocak ayı güncellemelerine göre 10/ 2 kademesinde kamuda yeni göreve başlayan anestezi teknikeri 5013 TL maaş alır. Bu hesaplamaya eş ve çocuk yardımı dahil edilmemiştir. Çalışma koşullarına bağlı olarak, ilaveten; nöbet, fazla mesai ve icap nöbeti ücreti alabilirler. Ameliyathaneler özellikli birim statüsünde olduğu için avantajlı ek ödeme grubundadır.

Ek ödeme miktarı teknikerin görev yaptıkları kuruma göre değişiklik gösterir. Mezun sayısına uygun kadro açılmadığı için atamalarda KPSS puan sınırı yüksektir. Bu nedenle mezunlar özel sektöre yönelmek durumunda kalır. Özel hastane şartları kamudaki gibi değildir.

İş koşulları kamuya benzer ve hatta daha ağır olsa da genelde işe yeni başlayanlara asgari ücretin çok az üzerinde ücret teklif edilir. Büyük şehirlerde ve kurumsal sağlık işletmelerinde şartlar nispeten daha iyidir. Mesleki bilgi ve tecrübeyle ilişkili olarak zamanla bu ücretler iyileştirilir.

Anestezi Teknikeri Nasıl Olunur?

Kariyerini anestezi teknikeri olarak planlayanların yola çıkmadan kişilik özelliklerini gözden geçirmesi faydalı olacaktır. Çalışma koşullarının ağırlığını bilmek ve mesleğin gerektirdiği fiziksel, duyuşsal ve psikomotor gereklilikleri karşılıyor olmak önemlidir. Anestezi teknikeri olabilmek için ön lisans düzeyinde eğitim gerekir. Üniversitelerin iki yıllık anestezi bölümünden mezun olma şartı aranır. Kamu kurumları atamalarında KPSS puanı esas alınır. Özel hastane başvurularında ise diploma sahibi olmak yeterlidir.

Ağrı duygusunun çeşitli gazlar ve ilaçlar kullanılarak ortadan kaldırılması işlemini, yani anesteziyi uzman doktor sorumluluğunda güvenli şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekli işlemleri yapan tekniker, Yoğun stres altında çalışabilir, Ekip çalışmasına yatkın, Acil durum prosedürlerini bilip uygulayabilir, Anestezi ekipmanlarını kullanabilir, Anestezide kullanılacak cihaz ve ekipmanı kontrol ederek hazırlar, Merkezi gaz sistemini kontrol eder, Uygulanacak anestezi türüne göre gerekli ilaçları ve tıbbi malzemeleri hazırlar, Anestezi teknikerleri cerrahi ekibin bir parçasıdır, İletişim becerilerinin yüksek olması, Sorumluluk sahibi olmak, Titiz, dikkatli ve prensipli olmak, Anestezi cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyonlarını takip eder, Tıbbi ve sarf malzemelerin miad ve stok kontrollerini yapar, Anestezi işlemiyle ilgili kayıtları tutar, Sağlık alanındaki tüm meslek gruplarında olduğu gibi bu meslek alanı hata kabul etmez, Mesleğini etik ilkelere uygun olarak icra etmek, Fiziksel dayanıklılık (uzun süre ayakta kalma, acil durumlarda hızlı hareket etme vb), Ameliyat sırasında hastanın hayati bulgularını izler ve kayıt tutar, Anestezi sonlandıktan sonra hastanın güvenli şekilde derlenme odasına transferini sağlar, Anestezi teknikerleri ameliyathane süreçleri dışındaki sağlık hizmetlerini de destekler, Damar yolu bulma becerisi, Mavi kod ekibinde görev yapma yeteneği, Anestezide kullanılan cihazların, araç gereç ve tıbbi malzemelerin temizlik, dezenfeksiyonundan ve sterilizasyonundan sorumludur, Cerrahi güvenlik kontrol listesinin ilgili alanlarını doldurur
anestezi teknikleri nedir anestezi teknikeri ne iş yapar anestezi teknikeri nasıl olunur anestezi teknikeri maaşları
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.