AnasayfaBlogStratejik Karar Verme Teknikleri
Karar Verme

Stratejik Karar Verme Teknikleri

26 Kasım 2020
Bir serinin ortasında bir domino taşına hafifçe bastıran bir kişinin elinin yakın çekimi. Domino beyaz ve siyah beneklidir ve el çizgili bir gömlek giymektedir. Domino havada asılı durmaktadır ve el domino taşının devrilmesini ve domino etkisi yaratmasını engellemektedir. Görüntünün odağı kişinin elidir ve arka plan bulanıktır. Ortam tanımlanamıyor ama domino taşının üzerinde durduğu masa görülebiliyor. El çerçeveye hakimdir ve domino çerçevenin ortasına yerleştirilmiştir.
Teknik AdıAçıklamaUygulama Alanı
Swot AnaliziGüçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin analizi sonucunda strateji oluşturur.Bireyler, markalar ve işletmeleri anlamak ve geleceğini planlamak için kullanılır.
Delphi TekniğiBelirsiz koşullarda görüş ve önerilerin anonim şekilde alınarak uzlaşmaya varılmasına dayanır.Gelecekteki zorlukları öngörmek, yeni çözüm yolları bulmak için kullanılır.
Nominal Grup TekniğiUzmanları bir araya getirerek yazılı görüş alınır. Fikirler tartışılmaz, sadece oylanır.Konu üzerinde uzman kişilerin ortak bir karara varması için kullanılır.
MultivotingÇoklu oylama sistemi ile hazırlanan görüşlerin aşamalar halinde elenmesi esasına dayanır.Karar verme sürecinin hızlandırılması ve farklı perspektiflerin ortak bir noktada buluşması için kullanılır.
Açık Grup TekniğiÇalışanların belirlenen zamanlarda küçük gruplar halinde bir araya geleceği resmi olmayan toplantının düzenlenmesidir.Organizasyon içinde fikir alışverişi ve etkili çözümlerin bulunarak iş veriminin artırılması için kullanılır.
Ters Çevirme TekniğiMantıklı kabul edilen kabuller tersine çevrilerek yenilikçi ve farklı çözüm yollarının bulunmasına yöneliktir.Yeni fikirlerin keşfedilmesi ve işlerin alışıldık dışı yöntemlerle ele alınması amacıyla kullanılır.

Stratejik karar verme teknikleri; problemleri, sistematik bir plan dâhilinde çözme yöntemleri olarak tanımlanabilir. Sadece problem çözmek için değil, gelecek planlarını gerçekleştirmek için de uygulanabilir. İşler bazen ters gider, beklenmedik riskler devreye girer. Çünkü, rekabet şartları günümüz dünyasında her geçen gün ağırlaşmaktadır. Tüm dünyada sosyal ve ekonomik durumların çok hassas bir denge üzerinde yürüdüğü bir gerçek. Belirsizlikler yüzünden bir sonraki adımın ne olması gerektiği birey ve/veya işletme için yaşamsal bir karar olabilir.

Belki de bu yeni durumda bir kazanç fırsatı belirmiştir. Sürdürülebilir, yaratıcı ve etkili kararlar almak kaçınılmazdır. Fırsatlardan azami ölçüde yararlanmanın yoluna, yöntemine karar vermek gerekir. Kısaca, şartlar değiştiğinde geleceği okumak ve bu okuma ışığında planları yenilemek gerekir. Stratejik kararlar özel teknikler gerektirir. Hangi yolun seçilmesi ve neler yapılması gerektiği noktasında bu teknikler işletmelere üst yönetim seviyesinde yardımcı olacaklardır.

Bazen benzeri zorlanmaları veya değişimleri özel hayatımızda da yaşarız. Yaşanan her gün, verilmesi gereken kararlar zincirini beraberinde getirir. Önümüzde açılan kapılardan hangisini seçmemiz gerektiği konusunda bazen zorlanırız. Neyi feda etmek gerekir, neye ağırlık vermek gerekir? Kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz ve geleceğimiz için en iyi olanı seçmek arzusu duyarız. Bu durum, iyi bir strateji geliştirme ihtiyacını beraberinde getirir. İşte böyle anlarda, bazı stratejik karar verme teknikleri bireysel, okul ya da iş hayatımızda karşılaştığımız zorlu durumların üstesinden gelmek için uyarlanabilir.

Stratejik Karar Verme Teknikleri Başlangıç Süreci

üst yönetim kademesi tarafından işletmenin hedeflerine, amaçlarına uygun olarak stratejik planlar oluşturulur. yapının zayıf ve güçlü yönleri, kaynakları, çevresel tehditler, olası fırsatlar analiz edilir. mevcut durumun tespiti yapılır. analiz sonuçları değerlendirilerek hedeflere giden yol haritası oluşturulur. hedeflenen başarı, karlılık seviyesi, büyüme derecesine göre analiz sonuçları ışığında kararlar verilir. stratejik karar verme teknikleri burada devreye girer.

Başlıca Stratejik Karar Verme Teknikleri

Sistematik düşünme tabanlı stratejik karar tekniklerinin öne çıkanları aşağıda listelenmiştir.

Swot Analizi: SWOT;

S - Strengths - Güçlü Yönler,

W - Weaknesses - Zayıf Yönler,

O -  Opportunities - Fırsatlar,

T -  Threats - Tehditler sözcüklerinin ilk harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. İşletme, marka (ya da kişi) bu yönlerden analiz edilir ve çıkan değerlendirme sonuçlarına göre strateji oluşturulur. Nihai amaç;

  • Sahip olunan üstünlükleri, yetenekleri etkili bir şekilde kullanabilmek,

  • Zayıf yönleri faaliyetlere zarar vermeyecek şekilde yönetebilmek,

  • Farkına varılmayan fırsatları değerlendirmek,

  • Gelecekteki zorlukları öngörmektir.

İlk aşamada güçlü ve zayıf yönler ile çevresel fırsatlar ve tehditler listelenir. Gerçekçi ve dürüst olmak çok önemlidir. Ortaya çıkan resim, o döneme özgüdür, anlıktır. Şartlar değiştiğinde tekrarlanmalıdır. İkinci aşamada ise, eldeki verilerle güçlü yönlerin ve fırsatların nasıl kullanılacağı, zayıf yönlerin ve tehditlerin nasıl bertaraf edileceğine dair stratejiler oluşturulur.

SWOT analizi, stratejik karar verme teknikleri içerisinde hem işletmeler için hem de marka ya da bireyler için uygulanabilir temel bir tekniktir.

Delphi Tekniği: Verilerin net olmadığı, belirsizliğin hâkim olduğu durumlarda kullanılan geleceğe yönelik tahmin yapma tekniğidir. Adını eski Yunan’da kehanet yapanların yaşadığı antik şehirden alır. Karar alınması/çözülmesi istenen konunun uzmanlarına anket usulü ile çözüm önerileri ve görüşleri sorulur. Uzmanların bir araya gelmemelerine dikkat edilir çünkü birbirlerinden etkilenmeleri istenmez. Anketler uzmanlar tarafından doldurulduktan sonra geri gönderilir. Tüm görüş ve öneriler sınıflandırılır ve tekrar kendilerine geri gönderilir. Uzmanlar kendi düşünceleri dışında diğer yaklaşımları fark edip kendi görüşlerini gözden geçirir. Uzlaşma gerçekleşinceye kadar bu döngü devam ettirilir.

Nominal Grup: Bu teknikte tıpkı Delphi tekniğinde olduğu gibi konunun uzmanlarından konuyla ilgili yazılı görüşleri alınır. Delphi tekniğinden farklı olarak uzmanlar bir araya gelir, hazırlanan önerileri öğrenir ancak tartışmazlar. Fikirler sadece oylanır.

Multivoting: Bu yöntem ise nominal grup tekniğinden farklı olarak tek bir oylama değil, önerilerin aşamalar halinde elenmesi amacıyla çoklu oylama sistemiyle uygulanır. Yapılan her oylamada hazırlanan görüşler daha az sayıya indirgenir. En sona kalan görüşler arasında nihai seçim yapılır.

Açık Grup: İşletme yapısı içinde çalışanlar belirlenen çalışma günlerinde küçük gruplar halinde bir araya gelirler. Resmi toplantı değil, fikir alışverişinin yapıldığı küçük grup toplantısıdır. Çözüm yolları tartışılır.

Ters Çevirme Tekniği: Genelde doğru, mantıklı kabul edilen kabuller tersine çevrilir. Bu durum saçma, akıl dışı gibi görünebilir. Amaç yerleşmiş düşünme kalıplarının dışına çıkabilmektir. Örneğin, tedarikçiler ile sorunlar yaşayan bir işyerinde, “tedarikçilerimizle ilişkilerimizi daha kötü hâle nasıl getirebiliriz?” sorusu üzerinde görüşülür. Sonuçta aslında yapılmaması gereken şeylerin şu anda yapılıyor olduğunun farkına varılır.  Tersine çevrilen kabuller arasından oldukça yaratıcı çözümler ve etkin metotlar bulunabilir.

Risk analizi: Yapılması planlanan atılımların, yeni projelerin yol açabileceği muhtemel risklerin değerlendirilmesidir. Stratejik karar verme teknikleri çatısı altında yapılan çok önemli bir analizdir. Geleceğe hazırlıklı olmak, tedbirlerin zamanında alınabilmesi, zararın minimumda tutulabilmesi amaçlarıyla yapılır. İhtimallerin izlenebilir olması alınacak kararlar için büyük önem taşır.

Fayda-Maliyet Analizi: Değişim ya da yeni yatırım kararı verilirken kullanılan bir tekniktir. Katlanılacak tek defalık ya da sürekli olacak maliyet ile alınacak fayda arasındaki ilişki bulunur. Yeni yatırıma karar verilirken faydanın zaman içinde ortaya çıkabileceği de göz önünde bulundurulur.

Oyun teorisi: İki ya da daha fazla seçeneğin/rakibin olduğu bir ortamda karar verecek olanların belli bazı stratejileri vardır. Bu stratejiler sayısal değerlerle kıymetlendirilebilir olmalıdır. Karar vericilerin her daim en mantıklı/en kazançlı yolu seçeceği kabulü ile vardır. Bu şartlar altında bu rekabet/seçim problemi matematiksel olarak model kurularak ifade edilebilir. ‘Bir rakibin kazancı diğerinin kaybıdır, bir seçeneğin artısı diğerinin eksisidir’ yaklaşımı ile bir oyun kurulur. Stratejik hamlelerle her taraf için artık daha iyi olunamayacak denge noktasına varılana kadar oyun devam eder.

Senaryo Planlaması/Analizi: Risk analiz sonuçları da kullanılarak zaman çizelgesi eşliğinde organizasyonu etkileyen tüm kalemleri içeren ihtimaller senaryosu yazılır. Gelecekte neler olacağının, alternatiflere nasıl ulaşılacağının senaryosudur. Strateji tespitinde kullanılır.

Portföy Analizleri: İşletmenin hangi pazarda kalacağı, başka yapılarla birleşme ihtiyacının olup olmadığı gibi kararlarda kullanılır. Bu teknikte yaygın olarak kullanılan belli başlı matrisler: McKinsey matrisi, pazar rekabet matrisi, Boston Danışmanlık Şirketi’nin büyüme/pazar payı matrisi, ürün yaşam analizi (Hofer analizi), Ansoff büyüme matrisidir. Hazırlanan matrislerin yorumlarına göre stratejik kararlar alınır.

Q-Sort Analizi: Alternatiflerin önceliklerini sıralayarak bunların arasında seçim yapma tekniğidir. Konular öncelik sırasına göre listelenir, analiz edilir. Alternatiflerin öncelik sırası ortaya çıkar. 

Arama Konferansı: Bu teknikte ana amaç ortak akıl oluşturmaktır. Beyin fırtınası tekniğiyle beraber kullanılır. Problemin çözümü ya da gelecekle ilgili alınması gereken bir karar konusunda ortak bir çözümde uzlaşılmaya çalışılır. Bakış açılarının çokluğu çözüm yollarını zenginleştirir. Önce küçük grupların çözüm yaklaşımları oluşturması sağlanır, ardından grupların bir araya gelmesiyle ortak çözüm bulunur ve nihai karar verilir.

Kalite Çemberleri: Gönüllü katılımcılar, yaşadıkları problemleri saptamak, analiz etmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla bir araya gelir. Düzenli toplantılarla tartışarak, önerilerini sunarak sonuca ulaşmaya çalışılır.

Beyin Fırtınası: Katılımcılara eleştirilme kaygısı taşımadan serbestçe fikir üretme şansının verildiği toplantılardır. Bir moderatör eşliğinde, yüksek motivasyonlu bir ortamda, özgürce uygulanmalıdır. Ortaya çıkan tüm fikirler saçma ya da mantıklı olup olmadığına bakılmadan değerlendirilir. Beyin fırtınası, tersine çevirme tekniğinde olduğu gibi yaratıcı sonuçlar elde edilebilen bir tekniktir.

Gordon Tekniği: Beyin fırtınası tekniğinin farklı bir versiyonudur. Bu yöntemde, katılımcılar problemin ne olduğu konusunda bilgi sahibi değildir. Bu şekilde yaratıcılığı daha da üst seviyede tutarak çözüm yoları bulmak hedeflenir.  

 Ardışık Düşünme Tekniği: Bu teknikte, net bir sorunun (problemin) gerçek sebebine ulaşabilmek için ardı ardına “Neden?” sorusunun sorulması ile uygulanır. Bazı kaynaklarda “5 Why” yani “5 Neden” olarak geçse de buradaki beş rakamı aslında semboliktir. Sorunun kökteki ana cevabına ulaşılana kadar devam edebilir. Her cevap sonraki sorunun temelidir.

Müşterilerden gelen şikayetlerde artış var. Neden?

Siparişlerini geç gönderiyoruz. Neden?

Hammaddemiz eksik. Neden?

Tedarikçimiz hammaddeyi göndermekte geç kaldı.

Neden bu tedarikçi ile çalışıyoruz? En ucuz olan alternatifimiz bu tedarikçi. Müşterilerden gelen şikayetlerin kök nedeni bulunmuş oldu. Maliyeti düşük tutmak amacıyla seçilmiş olan tedarikçiyi değiştirerek problem çözülmüş oldu.

Stratejik Karar Verme Teknikleri Başarıya Ulaştırır mı?

Tüm bu karar verme teknikleri;

  •  Problemin doğru tanımlanmış olması.

  • Çözüm için doğru ve etkin tekniğin seçilmiş olması.

  • Çözüm için gereken kararlılığa sahip olmak, teknikleri etkin ve profesyonel şekilde yürütmek.

  • Doğru bilgiyi yaratıcı ve çözümleyici yaklaşımla koordine etmek.

  • Metodik çalışmak.

  • Karar vericilerin yeterli teknik bilgi, kavrayış gücü ve duygusal zekâya sahip olması.

 Şartlarıyla uygulandığı takdirde başarı kaçınılmaz olacaktır.

Swot Analizi, Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin analizi sonucunda strateji oluşturur, Bireyler, markalar ve işletmeleri anlamak ve geleceğini planlamak için kullanılır, Delphi Tekniği, Belirsiz koşullarda görüş ve önerilerin anonim şekilde alınarak uzlaşmaya varılmasına dayanır, Gelecekteki zorlukları öngörmek, yeni çözüm yolları bulmak için kullanılır, Nominal Grup Tekniği, Uzmanları bir araya getirerek yazılı görüş alınır Fikirler tartışılmaz, sadece oylanır, Konu üzerinde uzman kişilerin ortak bir karara varması için kullanılır, Multivoting, Çoklu oylama sistemi ile hazırlanan görüşlerin aşamalar halinde elenmesi esasına dayanır, Karar verme sürecinin hızlandırılması ve farklı perspektiflerin ortak bir noktada buluşması için kullanılır, Açık Grup Tekniği, Çalışanların belirlenen zamanlarda küçük gruplar halinde bir araya geleceği resmi olmayan toplantının düzenlenmesidir, Organizasyon içinde fikir alışverişi ve etkili çözümlerin bulunarak iş veriminin artırılması için kullanılır, Ters Çevirme Tekniği, Mantıklı kabul edilen kabuller tersine çevrilerek yenilikçi ve farklı çözüm yollarının bulunmasına yöneliktir, Yeni fikirlerin keşfedilmesi ve işlerin alışıldık dışı yöntemlerle ele alınması amacıyla kullanılır
Stratejik Karar Verme Teknikleri SWOT Analizi Beyin Fırtınası delphi tekniği
Bu fotoğrafta canlı bir gülümsemeye sahip genç bir kadın görülüyor. Kendinden emin ve dostça bir ifade ile doğrudan kameraya bakıyor gibi görünüyor. Omuz hizasında kahverengi saçları kulaklarının arkasına toplanmış. Beyaz bir gömlek ve koyu renk kot pantolonuyla güzel bir uyum sağlayan kahverengi bir deri ceket giyiyor. Cilt tonu sıcak, açık kahverengidir ve yüz hatları güzel bir şekilde simetriktir. Gözleri derin, koyu kahverengi ve dişleri mükemmel derecede beyaz ve düz. Mutlu ve rahat görünüyor, neşesi resimden yayılıyor.
Gökben Biler
Blog Yazarı

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Gazi Üniversitesi “Endüstri Mühendisliği” bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ikinci üniversite programını ise “Marka İletişimi” bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına kamu sektöründe devam etmektedir. İstanbul İşletme Enstitüsü blog bölümünde içerik üretmektedir. İletişim, motivasyon, iş hayatı, kişisel gelişim, hobiler, tasarım, endüstri, kalite yönetimi, reklamcılık alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Resimde işbirlikçi bir ortamda bir proje üzerinde çalışan bir grup insan görülüyor. Ana odak noktası merkezdeki mavi gömlekli ve sağ elinde kalem tutan kişidir. Etraflarında, hepsi eldeki işe odaklanmış çeşitli insanlardan oluşan bir grup var. Ön planda, bir masanın üzerinde bir fincan kahve duruyor ve merkezdeki kişinin sağında tablet kullanan bir kişi var. Ayrıca arka planda beyaz dikdörtgen bir nesnenin bulanıklığı ve sol alt köşede grafikler ve çizelgeler içeren bir kağıdın yakın çekimi var. Son olarak, görüntünün sağ alt köşesinde kalem tutan bir el görülmektedir. Bu görüntü, bir proje üzerinde sıkı çalışan bir grup insanın ortak çabasını göstermektedir.
Stratejik Yönetim

Strateji Kurumlar İçin Neden Önemlidir?

27 Nisan 2019
Bir kadın mavi elbisesiyle ayakta durmakta ve kameraya gülümsemektedir. Uzun, siyah saçları var ve altına beyaz bir atlet giymiş. Ön planda, üzerinde siyah yazılar olan gri dikdörtgen bir tabela var. Kadının sağında göğsünün yakın çekimi ve elinde bir büyüteç var. Arka planda bir cep telefonunun ekran görüntüsü ve üzerinde siyah bir logo bulunan beyaz bir kare yer alıyor. Kadının gülümsemesi büyüleyici, kendinden emin ve mutlu görünüyor. Üzerindeki mavi elbise, gülümseyen ifadesini mükemmel bir şekilde tamamlıyor.
Stratejik Yönetim

Strateji Nedir? Stratejik Planlama Nedir?

12 Kasım 2019
Bu görüntü elinde telefon tutan bir kadını gösteriyor. Yüzünde kararlı bir ifadeyle kameraya bakıyor. Saçları koyu renk ve geriye doğru toplanmış. Açık mavi bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giyiyor. Sol elinde beyaz ekranlı siyah bir telefon tutuyor. Telefon kulağına yakın tutulmaktadır. Sağ elinde ise içinde birkaç sayfa kâğıt olan bir pano tutmaktadır. Pano koyu renkli ve üzerinde birkaç kırışıklık var. Arka planda, içinde birkaç belge olan siyah bir klasörün yakın çekimi vardır. Klasörde de birkaç kırışıklık var. Bu görüntü üst açıdan çekilmiştir.
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Süreci

30 Eylül 2018