AnasayfaBlogAnalitik Ne Demek? Analitik Düşünce Nedir?
Ne Demek?

Analitik Ne Demek? Analitik Düşünce Nedir?

09 Ocak 2020
Gözlüklü ve mavi gömlekli genç bir kadın dosdoğru önüne bakıyor. Uzun, kızıl saçları geriye doğru toplanmış ve kaşları hafifçe kalkık. Gözlükleri ince, siyah çerçeveli ve camları ışığı yansıtıyor. Göğsünde küçük bir cebi olan soluk mavi, uzun kollu bir gömlek giyiyor. Dudakları hafifçe ayrık ve gözleri odaklanmış ve yoğun. Duruşu kendinden emin ve güçlü; kolları harekete geçmeye hazırmış gibi hafifçe bükülmüş. Güçlü ve kararlı görünüyor ve bakışları kararlılık yayıyor.
TerimlerAçıklamalarÖnemi
AnalitikBir durumu ya da problemin parçalarını ayrı ayrı inceleme yöntemidir.Bir problemi tam ve doğru bir şekilde anlamak ve çözmek için kullanılır.
Analitik DüşünceProblemleri çözebilmek için sistematik düşünce yapısına sahip olmak anlamına gelir.Sorgulayıcı olmayı, daha az hata yapmayı ve rasyonel kararlar alma yeteneği kazandırır.
SistematikBir durum ya da problemi adım adım ve düzenli bir şekilde inceleme yöntemidir.Bu anlamda analitik düşüncenin bir unsurudur ve net bir sonuca ulaşmak için önemlidir.
Rasyonel KararlarGeri çekilebilir ve nesnel bilgilere dayanan kararlar anlamına gelir.Analitik düşüncenin amacı, rasyonel ve doğru kararlar almaktır.
Detaylı İncelemeBir konunun tüm ayrıntılarıyla incelenmesi ve ele alınması.Karmaşık problemleri çözmek ve hedefe ulaşmak için gereklidir.
Sorgulayıcı OlmakBağlantıları ve olası sonuçları araştırmak için sorular sorma yeteneği.Analitik düşünün esansıdır ve sağlam bir anlayış geliştirmek için gereklidir.
Alternatif ÇözümlerBir problemi çözebilecek çok sayıda potansiyel seçenek.Analitik düşünme, mevcut olan en iyi çözümü belirlemeye yardımcı olur.
Bilimsel SüreçBir problemin ya da durumun bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesi süreci.Analitik düşünme, bilimsel sürecin önemli bir parçasıdır.
Matematik ProblemleriAnalitik düşünmeyi geliştirmenin bir yöntemi olarak ele alınabilir.Sayısal analitik düşünme becerilerini geliştirmede etkilidir.
Okumanın AnlamlandırılmasıOptimum ve doğru bir çıktı için okunan metnin doğru bir şekilde yorumlanmasıAnalitik düşünen kişiler metni hızlı ve doğru bir şekilde yorumlarlar

Kelime anlamı çözümleme ya da analiz olarak ifade edilen analitik aslında sorgulayıcılığı temsil ediyor. İlk zamanlarda filozoflar, gerçekliğin görünenden tamamen bağımsız olduğunu başka bir ifadeyle hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını savunuyordu. Bu görüşle hareket etmek aynı zamanda problemlerin nelerden kaynaklandığının bulunması ve doğru bilgilere ulaşma yolunda hatalı sorulan soruların ayıklanması ihtiyacını doğurdu. 

Bütünü parçalarına ayırarak detaylara ve tahlillere dayalı çalışmaların sayısı gün geçtikçe çoğalmaya başladı. Böylece hedefe ulaşma süreci boyunca amaç, yöntem ve ilgi duyulan alanların çeşitliliği ortaya çıktı. Farklı düşünce tarzları ve bakış açılarının eleştirel çerçevede tek bir doğruya indirgenme çabaları da beraberinde analiz etmenin yani analitiğin önemini kavramamızı sağladı. 

Parçaların analizi ve detaylı olarak incelenmesi bulanık sonuçların ve farklı anlama gelebilecek kelimelerin birbirine karışmasını engelleyerek mantıksal anlamda yapılan kestirimleri netleştirdi. Bu durum kavramları ve gerçekleşen olayları ele alış biçimimizi olumlu şekilde etkiledi. Mantıksal fikir yürütme ve rasyonel düşünmenin beraberinde getirdiği sistematik boyutlar sadece hayata bakış açımızı değil, algı tutum ve davranışlarımızı da değiştirerek daha huzurlu yaşamanın yollarını bulmanızı sağladı.

Analitik Nedir?

İnsan zekası ve yaratıcılığı her dönemde yaşanan olumsuz durumlar ve çeşitli problemler karşısında daima bir çıkış yolu aramış gerçeğe ve doğru bilgiye ulaşma alternatiflerini aramamız konusunda önümüzü görebilmemizi ve istenilen hedeflere ulaşabilmemizi sağlamıştır. Bilimin ortaya çıkmasından itibaren her anlamda insan hayatının kalitesini artıran ve bu yaşamı kolaylaştıran birçok icat ve keşif yapılmıştır. Bu yeniliklerin hayatımıza girmesine aracılık eden unsurun bilim olduğunu düşünürsek, bilimin temelinin oluşmasına katkıda bulunan ve buna bağlı unsurlarının sistematiğini oluşturan yapı analitiktir.

Bilimin oluşması sürecinde ilgili konuların seçilip çeşitli kategorilere ayrılması detaylı olarak incelenip analiz edilmesi ve çözümlenip yorumlanması, analitiğin bilim için ne kadar önemli bir kavram olduğunu bize göstermektedir. Analitik, bilimsel sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sınırsız yaratıcılık unsurlarının, ucu bucağı olmayan sonsuz gelişme kapasitesinin ve bunun sonucunda sürekli üretmenin belli bir aşamasında mutlaka analiz ve detaylı inceleme yöntemleri var olmuştur. Herhangi bir çalışma konusu içinde yapılan çıkarımların tahlili ve akıl süzgecinden geçerek yorumlanması, anlamlı bir bütün oluşturmak amacıyla insan hayatının kalitesini artırmak için atılacak adımların aracıdır.

Analitik Düşünce Nedir?

analitik düşünce, problemleri çözebilmek için sistematik düşünce yapısına sahip olmak demektir. bir problemi ortadan kaldırmak için, probleme neden olan öğeleri değerlendirerek ve elde edilen bilgilerle birleştirerek çözüme ulaşma becerisi diyebiliriz. analitik düşünce bize sorgulayıcı olmayı daha az hata yapmayı ve rasyonel kararlar alabilmeyi öğretir.

Analitik düşünen kişiler bir konuyu anında parçalarına bölen ve aralarından sorunu ayıklayıp çözebilen, herhangi bir problem olmasa dahi gerekli yenilik ve geliştirmeyi yapmayı başarabilen kişilerdir. Konunun parçalara ayrılıp sorgulanmasındaki asıl amaç, parçalardan yola çıkıp bütünü analiz etmek ve geliştirmektir. 

Analitik düşüncenin iki ana unsuru bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, sorgulayıcı olma hata ve yanlışlıkları kontrol edip bulma. İkincisi, sorunları çözmenin faydası ve yaratacağı etkinin bilincinde olup ona göre tutum ve davranışlar sergilemedir. Bu şekilde sistematik ve verimli bir sonuca ulaşmak mümkündür. 

analitik düşünme becerisine sahip olan bireylerde okuduğunu kısa sürede kavrama ve anlamlandırıp işlevsel hale getirme becerisi bulunur. bu beceriye sahip olan kişiler herhangi bir bilginin ne derece doğru olduğunun kritiğinin yaparak gerçek verilere ulaşmaya çalışırlar. karşılaştıkları sorunu ana hatlarıyla ele alırlar. sorunların giderilmesi için alternatif çözüm seçeneklerini değerlendirerek arzulanan sonuçlara ulaşırlar.

Analitik Düşünceyi Geliştiren Yöntemler

Analitik düşünceyi geliştirmek için birbirinden farklı olan ve odaklanmanızı gerektirecek birçok alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Analitik düşünce etrafımızda olup bitenleri anlamlandırmak ve bu noktada başarılı olmak amacıyla belli durumlar karşısında neyi nasıl yapacağımızı öğrenmenizi kolaylaştırma araçlarıdır.

Analitik düşünmeye aracılık eden yöntemler sayesinde düşünme disiplinimizi geliştirebilir ve daha yaratıcı çalışmalar yapabiliriz. Örneğin matematik problemleri çözmek bu anlamda yapılabilecek en yaygın yöntemlerden biridir. Size problemleri çözebilmeniz için birtakım bilgiler verilir ve bu bilgileri kullanarak sonucu bulmanız istenir.

Stratejik anlamda oynanan hatta risk alabileceğiniz su doku, satranç, dama, go, çapraz bulmaca gibi oyunlar sadece zihinsel anlamda bize katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmemizi sağlayacaktır. 

Kitap okuma alışkanlığı başka bir zihinsel gelişme yöntemidir. Çünkü sürekli öğrenmeye açık olup yeni şeyler öğrenmek zihni canlı tutar. Bir okuma kulübüne üye olmakta bu seçenekler arasındadır. Belli ve herkesin okuduğu bir kitap hakkında farklı fikirlere ve bakış açılarına şahit olup beyin fırtınasına elverişli tartışma ortamları kelime haznenizi geliştirecek ve yaratıcılığınızı artıracaktır.

Dedektif polisiye türündeki romanlar ve filmler size inanılmaz bir zihin aktivitesi sunan kaynaklardır. Örneğin, Doğu Ekspresinde Cinayet adlı roman ya da Sherlock Holmes, Zindan Adası gibi filmler. Bu tarz kaynaklarda bir olayı ya da durumu aydınlatmaya çalışan karakterlerin bir sonraki hamlesinin ne olacağını tahmin etmeye çalışmak oldukça zevkli bir zihinsel aktivitedir. Bu tarz film ve romanların içeriği matematiksel bir kurgulamaya sahip olduğu için sorunun ana kaynağı kolaylıkla çözülemez. Bu durum beyin egzersizi yapmanın mükemmel bir yoludur.

Çevrenizde bulunan ufak tefek detaylara ve farklılıklara dikkat edip nesneler ya da düşünülen objeler arasında bir bağlantı yolu arayıp bulmaya çalışmakta analitik zekanızı geliştirebileceğiniz bir seçenektir. Kendinize düşünmek için gerekli boş zamanı ayırın ve mümkünse acele etmeyin. Kişisel yaşam ve iş hayatınızda daha fazla sorumluluk üstlenmek adına görev tanımınızın dışına çıkıp yeni şeyler öğrenebileceğiniz ortamlar yaratın ya da sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına gönüllü olarak katılın.

Analitik Düşünce Becerisi Kazandıracak Eğitimler

analitik beceriler kazanma yöntemleri dışında profesyonel uygulamalar ve iş yaşamında size fazlasıyla katkı sağlayacak online eğitimler alarak zihinsel becerilerinizi arttırabilirsiniz. Bilgisayar programları eğitimleri size bu konuda yardımcı olabilir. Algoritma karakteristiği içinde karmaşık sayfaların hızlı ve verimli bir şekilde işlenmesini sağlayacak programlama dilleri ve kodlama eğitimleri zihinsel becerilerinizi artırmakla kalmayıp ciddi gelir elde etmenize aracı olacak bir meslek edinmenizi de sağlayacaktır.

Düşünme becerilerinin artırılması konusunda Enstitü tarafından verilen hızlı okuma kursu pratik ve hızlı düşünmenizi sağlayacaktır. Yaratıcılık becerilerinizi geliştirip farklı bakış açıları kazanmanızı sağlayan yaratıcı düşünme teknikleri eğitimi ya da yeni iş modellerinin oluşturulması konusunda sizi destekleyecek girişimcilik kursu zihinsel beceriler kazanmanızı sağlayacak tarzda eğitimlerdir. Ayrıca eğitim sonunda alacağınız sertifika kodunu özgeçmişinize ekleyebilir alacağınız belgeyle kariyerinize bu alandaki eğitimlerle katkı sağlayabilirsiniz.

Analitik, Bir durumu ya da problemin parçalarını ayrı ayrı inceleme yöntemidir, Bir problemi tam ve doğru bir şekilde anlamak ve çözmek için kullanılır, Analitik Düşünce, Problemleri çözebilmek için sistematik düşünce yapısına sahip olmak anlamına gelir, Sorgulayıcı olmayı, daha az hata yapmayı ve rasyonel kararlar alma yeteneği kazandırır, Sistematik, Bir durum ya da problemi adım adım ve düzenli bir şekilde inceleme yöntemidir, Bu anlamda analitik düşüncenin bir unsurudur ve net bir sonuca ulaşmak için önemlidir, Rasyonel Kararlar, Geri çekilebilir ve nesnel bilgilere dayanan kararlar anlamına gelir, Analitik düşüncenin amacı, rasyonel ve doğru kararlar almaktır, Detaylı İnceleme, Bir konunun tüm ayrıntılarıyla incelenmesi ve ele alınması, Karmaşık problemleri çözmek ve hedefe ulaşmak için gereklidir, Sorgulayıcı Olmak, Bağlantıları ve olası sonuçları araştırmak için sorular sorma yeteneği, Analitik düşünün esansıdır ve sağlam bir anlayış geliştirmek için gereklidir, Alternatif Çözümler, Bir problemi çözebilecek çok sayıda potansiyel seçenek, Analitik düşünme, mevcut olan en iyi çözümü belirlemeye yardımcı olur, Bilimsel Süreç, Bir problemin ya da durumun bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesi süreci, Analitik düşünme, bilimsel sürecin önemli bir parçasıdır, Matematik Problemleri, Analitik düşünmeyi geliştirmenin bir yöntemi olarak ele alınabilir, Sayısal analitik düşünme becerilerini geliştirmede etkilidir, Okumanın Anlamlandırılması, Optimum ve doğru bir çıktı için okunan metnin doğru bir şekilde yorumlanması, Analitik düşünen kişiler metni hızlı ve doğru bir şekilde yorumlarlar
analitik ne demek analitik nedir analitik düşünme nedir analitik düşünce nedir
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790
Bu online eğitim, zihin haritaları konusunda kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim size fikirlerin, kavramların ve görevlerin görsel temsillerini nasıl oluşturacağınızı öğretecektir. Düşüncelerinizi yapılandırmak ve düzenlemek için diyagramları ve grafik öğeleri nasıl kullanacağınızı ve fikirlerinizi hayata geçirmek için renkleri, sembolleri ve görüntüleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca verilerinizdeki kalıpları nasıl belirleyeceğinizi ve fikirleriniz arasındaki ilişkileri nasıl tanıyıp kullanacağınızı da öğreneceksiniz. Bu eğitimle, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi daha iyi organize etmenize ve iletmenize yardımcı olacak etkili zihin haritaları oluşturma becerilerine sahip olacaksınız. Bu eğitim size zihin haritalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dolgun sakallı ve yuvarlak gözlüklü olgun bir adam doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde gri, uzun kollu bir gömlek ve koyu renkli bir kot pantolon var. Saçları alnından geriye doğru taranmış ve birkaç tutam alnına düşmüş. Gözleri tetikte ve ağzı düşünceli bir ifadeyle hafifçe kıvrılmış. Adam otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüz hatları belirgin. Sakalı düzgünce kesilmiş ve gözlükleri yüzünü gurur verici bir şekilde çerçeveliyor. Kendinden emin ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Salim Akkök
7350