AnasayfaBlogAnalitik Ne Demek? Analitik Düşünce Nedir?
Ne Demek?

Analitik Ne Demek? Analitik Düşünce Nedir?

09 Ocak 2020
Analitik Ne Demek

Kelime anlamı çözümleme ya da analiz olarak ifade edilen analitik aslında sorgulayıcılığı temsil ediyor. İlk zamanlarda filozoflar, gerçekliğin görünenden tamamen bağımsız olduğunu başka bir ifadeyle hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını savunuyordu. Bu görüşle hareket etmek aynı zamanda problemlerin nelerden kaynaklandığının bulunması ve doğru bilgilere ulaşma yolunda hatalı sorulan soruların ayıklanması ihtiyacını doğurdu. 

Bütünü parçalarına ayırarak detaylara ve tahlillere dayalı çalışmaların sayısı gün geçtikçe çoğalmaya başladı. Böylece hedefe ulaşma süreci boyunca amaç, yöntem ve ilgi duyulan alanların çeşitliliği ortaya çıktı. Farklı düşünce tarzları ve bakış açılarının eleştirel çerçevede tek bir doğruya indirgenme çabaları da beraberinde analiz etmenin yani analitiğin önemini kavramamızı sağladı. 

Parçaların analizi ve detaylı olarak incelenmesi bulanık sonuçların ve farklı anlama gelebilecek kelimelerin birbirine karışmasını engelleyerek mantıksal anlamda yapılan kestirimleri netleştirdi. Bu durum kavramları ve gerçekleşen olayları ele alış biçimimizi olumlu şekilde etkiledi. Mantıksal fikir yürütme ve rasyonel düşünmenin beraberinde getirdiği sistematik boyutlar sadece hayata bakış açımızı değil, algı tutum ve davranışlarımızı da değiştirerek daha huzurlu yaşamanın yollarını bulmanızı sağladı.

Analitik Nedir?

İnsan zekası ve yaratıcılığı her dönemde yaşanan olumsuz durumlar ve çeşitli problemler karşısında daima bir çıkış yolu aramış gerçeğe ve doğru bilgiye ulaşma alternatiflerini aramamız konusunda önümüzü görebilmemizi ve istenilen hedeflere ulaşabilmemizi sağlamıştır. Bilimin ortaya çıkmasından itibaren her anlamda insan hayatının kalitesini artıran ve bu yaşamı kolaylaştıran birçok icat ve keşif yapılmıştır. Bu yeniliklerin hayatımıza girmesine aracılık eden unsurun bilim olduğunu düşünürsek, bilimin temelinin oluşmasına katkıda bulunan ve buna bağlı unsurlarının sistematiğini oluşturan yapı analitiktir.

Bilimin oluşması sürecinde ilgili konuların seçilip çeşitli kategorilere ayrılması detaylı olarak incelenip analiz edilmesi ve çözümlenip yorumlanması, analitiğin bilim için ne kadar önemli bir kavram olduğunu bize göstermektedir. Analitik, bilimsel sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sınırsız yaratıcılık unsurlarının, ucu bucağı olmayan sonsuz gelişme kapasitesinin ve bunun sonucunda sürekli üretmenin belli bir aşamasında mutlaka analiz ve detaylı inceleme yöntemleri var olmuştur. Herhangi bir çalışma konusu içinde yapılan çıkarımların tahlili ve akıl süzgecinden geçerek yorumlanması, anlamlı bir bütün oluşturmak amacıyla insan hayatının kalitesini artırmak için atılacak adımların aracıdır.

Analitik Düşünce Nedir?

Analitik düşünce, problemleri çözebilmek için sistematik düşünce yapısına sahip olmak demektir. Bir problemi ortadan kaldırmak için, probleme neden olan öğeleri değerlendirerek ve elde edilen bilgilerle birleştirerek çözüme ulaşma becerisi diyebiliriz. Analitik düşünce bize sorgulayıcı olmayı daha az hata yapmayı ve rasyonel kararlar alabilmeyi öğretir.

Analitik düşünen kişiler bir konuyu anında parçalarına bölen ve aralarından sorunu ayıklayıp çözebilen, herhangi bir problem olmasa dahi gerekli yenilik ve geliştirmeyi yapmayı başarabilen kişilerdir. Konunun parçalara ayrılıp sorgulanmasındaki asıl amaç, parçalardan yola çıkıp bütünü analiz etmek ve geliştirmektir. 

Analitik düşüncenin iki ana unsuru bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, sorgulayıcı olma hata ve yanlışlıkları kontrol edip bulma. İkincisi, sorunları çözmenin faydası ve yaratacağı etkinin bilincinde olup ona göre tutum ve davranışlar sergilemedir. Bu şekilde sistematik ve verimli bir sonuca ulaşmak mümkündür. 

Analitik düşünme becerisine sahip olan bireylerde okuduğunu kısa sürede kavrama ve anlamlandırıp işlevsel hale getirme becerisi bulunur. Bu beceriye sahip olan kişiler herhangi bir bilginin ne derece doğru olduğunun kritiğinin yaparak gerçek verilere ulaşmaya çalışırlar. Karşılaştıkları sorunu ana hatlarıyla ele alırlar. Sorunların giderilmesi için alternatif çözüm seçeneklerini değerlendirerek arzulanan sonuçlara ulaşırlar.

Analitik Düşünceyi Geliştiren Yöntemler

Analitik düşünceyi geliştirmek için birbirinden farklı olan ve odaklanmanızı gerektirecek birçok alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Analitik düşünce etrafımızda olup bitenleri anlamlandırmak ve bu noktada başarılı olmak amacıyla belli durumlar karşısında neyi nasıl yapacağımızı öğrenmenizi kolaylaştırma araçlarıdır.

Analitik düşünmeye aracılık eden yöntemler sayesinde düşünme disiplinimizi geliştirebilir ve daha yaratıcı çalışmalar yapabiliriz. Örneğin matematik problemleri çözmek bu anlamda yapılabilecek en yaygın yöntemlerden biridir. Size problemleri çözebilmeniz için birtakım bilgiler verilir ve bu bilgileri kullanarak sonucu bulmanız istenir.

Stratejik anlamda oynanan hatta risk alabileceğiniz su doku, satranç, dama, go, çapraz bulmaca gibi oyunlar sadece zihinsel anlamda bize katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmemizi sağlayacaktır. 

Kitap okuma alışkanlığı başka bir zihinsel gelişme yöntemidir. Çünkü sürekli öğrenmeye açık olup yeni şeyler öğrenmek zihni canlı tutar. Bir okuma kulübüne üye olmakta bu seçenekler arasındadır. Belli ve herkesin okuduğu bir kitap hakkında farklı fikirlere ve bakış açılarına şahit olup beyin fırtınasına elverişli tartışma ortamları kelime haznenizi geliştirecek ve yaratıcılığınızı artıracaktır.

Dedektif polisiye türündeki romanlar ve filmler size inanılmaz bir zihin aktivitesi sunan kaynaklardır. Örneğin, Doğu Ekspresinde Cinayet adlı roman ya da Sherlock Holmes, Zindan Adası gibi filmler. Bu tarz kaynaklarda bir olayı ya da durumu aydınlatmaya çalışan karakterlerin bir sonraki hamlesinin ne olacağını tahmin etmeye çalışmak oldukça zevkli bir zihinsel aktivitedir. Bu tarz film ve romanların içeriği matematiksel bir kurgulamaya sahip olduğu için sorunun ana kaynağı kolaylıkla çözülemez. Bu durum beyin egzersizi yapmanın mükemmel bir yoludur.

Çevrenizde bulunan ufak tefek detaylara ve farklılıklara dikkat edip nesneler ya da düşünülen objeler arasında bir bağlantı yolu arayıp bulmaya çalışmakta analitik zekanızı geliştirebileceğiniz bir seçenektir. Kendinize düşünmek için gerekli boş zamanı ayırın ve mümkünse acele etmeyin. Kişisel yaşam ve iş hayatınızda daha fazla sorumluluk üstlenmek adına görev tanımınızın dışına çıkıp yeni şeyler öğrenebileceğiniz ortamlar yaratın ya da sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına gönüllü olarak katılın.

Analitik Düşünce Becerisi Kazandıracak Eğitimler

Analitik beceriler kazanma yöntemleri dışında profesyonel uygulamalar ve iş yaşamında size fazlasıyla katkı sağlayacak online eğitimler alarak zihinsel becerilerinizi arttırabilirsiniz. Bilgisayar programları eğitimleri size bu konuda yardımcı olabilir. Algoritma karakteristiği içinde karmaşık sayfaların hızlı ve verimli bir şekilde işlenmesini sağlayacak programlama dilleri ve kodlama eğitimleri zihinsel becerilerinizi artırmakla kalmayıp ciddi gelir elde etmenize aracı olacak bir meslek edinmenizi de sağlayacaktır.

Düşünme becerilerinin artırılması konusunda Enstitü tarafından verilen hızlı okuma kursu pratik ve hızlı düşünmenizi sağlayacaktır. Yaratıcılık becerilerinizi geliştirip farklı bakış açıları kazanmanızı sağlayan yaratıcı düşünme teknikleri eğitimi ya da yeni iş modellerinin oluşturulması konusunda sizi destekleyecek girişimcilik kursu zihinsel beceriler kazanmanızı sağlayacak tarzda eğitimlerdir. Ayrıca eğitim sonunda alacağınız sertifika kodunu özgeçmişinize ekleyebilir alacağınız belgeyle kariyerinize bu alandaki eğitimlerle katkı sağlayabilirsiniz.

analitik ne demek analitik nedir analitik düşünme nedir analitik düşünce nedir
Gürcan Puy
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Zihin Haritaları Eğitimi
Salim AkkökSalim Akkök
500209
Yetenek Yönetimi Eğitimi
4.6
(7)

Yetenek Yönetimi Eğitimi

7 Konu4 Saat
Selin TezelSelin Tezel
855209