AnasayfaBlogFen Bilgisi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Fen Bilgisi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

17 Haziran 2021
Güvenlik gözlükleri takmış bir kadın ve bir kız laboratuarda durmaktadır. Kadının üzerinde bir laboratuvar önlüğü vardır ve elinde sarı bir sıvıyla dolu bir deney tüpü tutmaktadır. Kızın da koruyucu gözlükleri vardır ve elinde beyaz bir sıvıyla dolu yeşil bir tüp tutmaktadır. Arkalarında bir kutunun yakın çekimi ve yanında sarı bir nesnenin yakın çekimi görülüyor. Görüntünün sağ tarafında yeşil ve kırmızı bir yüz görülüyor. Sol alt köşede bir kişinin yüzünün yakın çekimi, sağ üst köşede ise bir elin yakın çekimi görülüyor. Kadın ve kız bir laboratuvar ortamında, muhtemelen bir deney yapıyorlar.
Fen Bilgisi Öğretmeni NedirFen Bilgisi Öğretmeni Ne İş YaparFen Bilgisi Öğretmeni Maaşları
Ortaokul çağındaki öğrencilere fen bilimleri dersi anlatan kişiMEB müfredatına göre ders işler, öğrencilerin ders başarılarını sınavla ölçerÖzel eğitim kurumlarındaki maaşları asgari ücret ve 2 katı arasında değişir
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Tebliğler Dergisi'ne göre farklı dersleri okutabilme yeteneğine sahipÖğrencileri informal öğrenme ortamlarından faydalandırır, mesleki gelişimini sürdürürMaaşı girdiği ek ders sayısına bağlı olarak değişir
Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kazanımları öğrencilere sağlamayı hedeflerLaboratuvar ortamını hazırlar ve çeşitli deneyler yaptırırDevlet okullarında çalışan fen bilgisi öğretmeninin maaşı, devlet politikalarına ve öğretmenin kıdemi ve eğitimi düzeyine göre değişir
Öğrencilere araştırmayı ve bilimsel düşünce tarzını öğretirÖğrencilerini günlük hayatta kullanılabilecek teknolojiler üretmeye teşvik ederÖzel eğitim kurumlarındaki maaşları mevsime, okulun konumu, öğretmenin deneyimi ve eğitim düzeyine bağlı olarak değişir
İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ders veren yoğun çalışan bir branş öğretmenidirEğitim yılı sonunda bilim şenliği düzenlerEk ders girdiği takdirde maaşı yükselebilir

İçinde yaşadığımız dünyayı tanıma isteğimiz çocuklukta başlar. Kuşlar yumurtadan nasıl çıkar? Uçurtma nasıl uçar? Gemiler batmadan nasıl yüzer? Televizyonun ekranı nasıl çalışır? Özellikle 7-14 yaş arası en meraklı, en araştırmacı olduğumuz dönemlerdir. Bu dönemde bolca gözlem, araştırma, sınıflandırma ve sorgulama yaparız. Yaşadığımız dünyayı tanımak isteriz. Sorduğumuz sorular genellikle günlük hayatın bir parçası olan fen bilimleriyle ilgili sorulardır. Çünkü dünya, fen prensipleriyle çalışan bir sisteme sahiptir. Fen sorularını cevaplama yeteneğimiz geliştikçe pratik hayattaki becerilerimizde artacaktır. Fen bilimleriyle beraber diğer konuları öğrenmemizde kolaylaşacaktır. Soru sorma, o soru hakkında bilgi edinme ve toplama, ilişki kurma, karar verme ve sonucu bulmada fen bilimleri etkili olacaktır. 

Fen bilimleri genel anlamda fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimlerin ortak adıdır. Ancak günümüzde fen bilimlerine dair bilgilerin teknolojiyi de pozitif anlamda etkilediğini görüyoruz. Mühendislik, mimarlık ve sağlık bilimlerindeki gelişmeler bu pozitif ilerlemenin yansımalarıdır. Çağımız bilim ve bilgi çağıdır. Eğitim ve öğretim sistemi de çağın bu niteliklerine uygun bir eğitimi öğrencilere sunmak durumunda. Eğitimin temeli anaokulunda başlayarak ilköğretim sonuna kadar yayılır. Öğrencilere bu yaşlarda verilecek iyi bir fen dersi eğitimi toplumun ve bireyin ihtiyaçlarını fark edip o ihtiyaçları giderecek, düzenleyecek ve geliştirecek bireylerin yetişmesini sağlayacaktır. Ülkemizde 1968 yılında ilk kez uygulamaya konan fen ve tabiat dersi, 1992 yılında fen bilgisi dersi olarak yenilenmiştir. 2005 yılında teknolojik gelişmelerin Fen’e etkisiyle fen bilgisi dersi fen ve teknoloji dersi olarak yeniden programlanmıştır. 2013 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı fen ve teknoloji dersini fen bilimleri dersi olarak tekrar güncellemiş ve uygulamaya koymuştur. 

Fen Bilgisi Öğretmeni Nedir?

Fen bilgisi öğretmeni, devlet okullarında veya özel eğitim kurumlarında ortaokul çağındaki öğrencilere fen bilimleri dersi anlatan kişidir. Fen bilimleri dersi ilköğretimin 2. kademesi olan ortaokulda tüm sınıflarda haftada 4 ders saati okutulur. İlköğretimin ilk kademesi olan ilkokullarda ise 3. ve 4. sınıflarda haftada 3 ders saati okutulur. İlkokullardaki fen bilimleri dersine sınıf öğretmeni girer. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Tebliğler Dergisine göre fen bilgisi öğretmeninin okuttuğu dersler şunlardır:

 • Fen Bilimleri

 • Fizik

 • Kimya

 • Biyoloji

 • Tarım

 • Trafik Güvenliği

 • Bilim Uygulamaları

 • Çevre Eğitimi

 • Astronomi ve Uzay Bilimleri

 • Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

Milli Eğitim Bakanlığı fen bilimleri dersiyle öğrencilere şu kazanımları sağlamayı amaçlar:

 • Doğanın keşfi, insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılmasında bilimsel araştırma yaklaşımını benimsetmek ve sorunlara çözüm bulmak

 • Fen bilimleriyle ilgili kariyer bilinci geliştirmek

 • Doğaya karşı ilgi uyandırmak, merak oluşturmak

 • Bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, süreçlerini ve araştırmalarda nasıl kullanılacağını öğretmek

 • Fen bilimleri dersiyle öğrenciye yaşam becerileri(analitik düşünme, girişimcilik, karar verme, iletişim, takım çalışması, yaratıcı düşünme), mühendislik becerileri(ürün oluşturma), tasarım becerileri ve bilimsel süreç becerileri (gözlem, araştırma, hipotez kurma, değişkenleri değiştirme, kontrol etme, deney yapma)kazandırmak

 • Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, fen ve mühendislik hakkında temel bilgiler kazandırmak

Fen Bilgisi Öğretmeni Ne İş Yapar?

Fen bilgisi öğretmeni ilköğretim 5.6.7. ve 8. sınıflara haftada 4’er ders saati giren, yoğun çalışan bir branş öğretmenidir. Fen bilgisi öğretmeninin görevleri şunlardır:

 • Fen bilgisi öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre ders işler.

 • Öğrencilerin ders başarılarını sınavla ölçer.

 • Fen bilgisi öğretmeni, dersini aktif bir biçimde işler. Öğrencileri informal öğrenme ortamlarından (hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, müzeler) faydalandırır.

 • Fen bilgisi öğretmeni mesleki gelişimini çağın gelişen teknolojilerine göre sürdürür.

 • Fen bilgisi öğretmeni, okulla koordineli çalışarak fen bilimleri dersi için gerekli olan laboratuvar ortamını hazırlar.

 • Laboratuvarda çeşitli deneyler yaptırarak öğrencilerin fen bilimleri konularını daha iyi öğrenmelerini sağlar.

 • Fen bilgisi öğretmeni öğrencilerini günlük hayatta kullanılabilecek teknolojiler üretmeye teşvik eder.

 • Eğitim yılı sonunda bilim şenliği düzenler. Öğrencilerin ürettiği ürünleri bu şenlikte velilere ve okul paydaşlarına sunar. 

 • Fen bilimleri dersindeki kazanımların teknoloji ve tasarım dersi başta olmak üzere diğer tüm derslerle de işbirliği içinde işlenmesini sağlar. 

 • Fen bilgisi öğretmeni öğrencilerine araştırmayı ve bilimsel düşünce tarzını öğretir.

Fen Bilgisi Öğretmeni Maaşları

Özel eğitim kurumlarında çalışan bir fen bilgisi öğretmeninin maaşları asgari ücret ve 2 katı arası değişir. Fen bilgisi öğretmeninin maaşı girdiği ek ders sayısına göre artabilir. Fen bilimleri dersi liselere giriş sınavı için özel ders konusunda ilgi gören bir derstir. Özel ders veren bir fen bilgisi öğretmeni ise saati 50-150 TL arası para kazanır. 2021 yılında devlet okulunda yeni göreve başlayan bir fen bilgisi öğretmeni maaşı eğer bekârsa asgari ücretin yaklaşık 1,5 katı kadar maaş alır.

Fen Bilgisi Öğretmeni Nasıl Olunur?

Fen bilgisi öğretmeni olabilmek için Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünü bitirmek gereklidir. Ülkemizde 65 üniversitede Eğitim Fakültesi bünyesinde fen bilgisi öğretmenliği bölümü bulunur. Lise döneminde sayısal bölüm seçilerek ve ÖSYM'nin düzenlediği merkezi sınava sayısal bölümden girilerek bu bölüm kazanılabilir. Öğretmen lisesinden mezun olan kişiler bu bölümü tercih ederlerse ek puan hakkı kazanırlar. Son 4 yıla bakıldığında fen bilgisi öğretmenliği atama puanları 74-80 arası değişiklik gösterir. Son 2 yıl toplamda 2028 kişinin ataması yapılmıştır.

Ortaokul çağındaki öğrencilere fen bilimleri dersi anlatan kişi, MEB müfredatına göre ders işler, öğrencilerin ders başarılarını sınavla ölçer, Özel eğitim kurumlarındaki maaşları asgari ücret ve 2 katı arasında değişir, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Tebliğler Dergisi'ne göre farklı dersleri okutabilme yeteneğine sahip, Öğrencileri informal öğrenme ortamlarından faydalandırır, mesleki gelişimini sürdürür, Maaşı girdiği ek ders sayısına bağlı olarak değişir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kazanımları öğrencilere sağlamayı hedefler, Laboratuvar ortamını hazırlar ve çeşitli deneyler yaptırır, Devlet okullarında çalışan fen bilgisi öğretmeninin maaşı, devlet politikalarına ve öğretmenin kıdemi ve eğitimi düzeyine göre değişir, Öğrencilere araştırmayı ve bilimsel düşünce tarzını öğretir, Öğrencilerini günlük hayatta kullanılabilecek teknolojiler üretmeye teşvik eder, Özel eğitim kurumlarındaki maaşları mevsime, okulun konumu, öğretmenin deneyimi ve eğitim düzeyine bağlı olarak değişir, İlköğretim 5, 6, 7 ve 8 sınıflara ders veren yoğun çalışan bir branş öğretmenidir, Eğitim yılı sonunda bilim şenliği düzenler, Ek ders girdiği takdirde maaşı yükselebilir
Fen Bilgisi Öğretmeni Fen Bilgisi Öğretmeni nedir Fen Bilgisi Öğretmeni ne iş yapar Fen Bilgisi Öğretmeni maaşları Fen Bilgisi Öğretmeni nasıl olunur
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi bir robot üzerinde çalışıyor ve makineyi hassas hareketlerle inşa ediyor. Robot çeşitli otomobil parçaları ve LEGO parçalarından oluşuyor ve kişi her bir bileşeni dikkatlice monte ediyor. Ön planda, bir tür cihaz tutan bir elin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Aynı elin yakın çekimi, bir tür kart tuttuğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bilinmeyen bir nesneyi tutan bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, bulanık bir el, üzerinde ekran olan bir cihaz tutuyor. Sonuç olarak, bu görüntü çeşitli parçalardan bir robot inşa etme sürecindeki bir kişiyi göstermektedir.
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11020
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020
Bu resimde bir kadın kırmızı bir kazak giyerken kameraya gülümsüyor. Arka planda siyah metinli mavi beyaz bir işaret var, bu da kadının A1 seviyesinde bir Fransızca dil kursuna katıldığını gösteriyor. Buna ek olarak, beyaz metinli siyah ve kırmızı bir dikdörtgen var ki bu bir logo ya da kursla ilgili bir mesaj olabilir. Genel olarak bu görüntü, yeni bir dil öğrenmek için harika bir motivasyon olan neşe ve başarı duygusunu yansıtıyor.
5
(12)

Fransızca Kursu (A1)

14 Konu5 Saat