AnasayfaBlogFen Bilgisi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Fen Bilgisi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

17 Haziran 2021
Fen Bilgisi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

İçinde yaşadığımız dünyayı tanıma isteğimiz çocuklukta başlar. Kuşlar yumurtadan nasıl çıkar? Uçurtma nasıl uçar? Gemiler batmadan nasıl yüzer? Televizyonun ekranı nasıl çalışır? Özellikle 7-14 yaş arası en meraklı, en araştırmacı olduğumuz dönemlerdir. Bu dönemde bolca gözlem, araştırma, sınıflandırma ve sorgulama yaparız. Yaşadığımız dünyayı tanımak isteriz. Sorduğumuz sorular genellikle günlük hayatın bir parçası olan fen bilimleriyle ilgili sorulardır. Çünkü dünya, fen prensipleriyle çalışan bir sisteme sahiptir. Fen sorularını cevaplama yeteneğimiz geliştikçe pratik hayattaki becerilerimizde artacaktır. Fen bilimleriyle beraber diğer konuları öğrenmemizde kolaylaşacaktır. Soru sorma, o soru hakkında bilgi edinme ve toplama, ilişki kurma, karar verme ve sonucu bulmada fen bilimleri etkili olacaktır. 

Fen bilimleri genel anlamda fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimlerin ortak adıdır. Ancak günümüzde fen bilimlerine dair bilgilerin teknolojiyi de pozitif anlamda etkilediğini görüyoruz. Mühendislik, mimarlık ve sağlık bilimlerindeki gelişmeler bu pozitif ilerlemenin yansımalarıdır. Çağımız bilim ve bilgi çağıdır. Eğitim ve öğretim sistemi de çağın bu niteliklerine uygun bir eğitimi öğrencilere sunmak durumunda. Eğitimin temeli anaokulunda başlayarak ilköğretim sonuna kadar yayılır. Öğrencilere bu yaşlarda verilecek iyi bir fen dersi eğitimi toplumun ve bireyin ihtiyaçlarını fark edip o ihtiyaçları giderecek, düzenleyecek ve geliştirecek bireylerin yetişmesini sağlayacaktır. Ülkemizde 1968 yılında ilk kez uygulamaya konan fen ve tabiat dersi, 1992 yılında fen bilgisi dersi olarak yenilenmiştir. 2005 yılında teknolojik gelişmelerin Fen’e etkisiyle fen bilgisi dersi fen ve teknoloji dersi olarak yeniden programlanmıştır. 2013 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı fen ve teknoloji dersini fen bilimleri dersi olarak tekrar güncellemiş ve uygulamaya koymuştur. 

Fen Bilgisi Öğretmeni Nedir?

Fen bilgisi öğretmeni, devlet okullarında veya özel eğitim kurumlarında ortaokul çağındaki öğrencilere fen bilimleri dersi anlatan kişidir. Fen bilimleri dersi ilköğretimin 2. kademesi olan ortaokulda tüm sınıflarda haftada 4 ders saati okutulur. İlköğretimin ilk kademesi olan ilkokullarda ise 3. ve 4. sınıflarda haftada 3 ders saati okutulur. İlkokullardaki fen bilimleri dersine sınıf öğretmeni girer. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Tebliğler Dergisine göre fen bilgisi öğretmeninin okuttuğu dersler şunlardır:

 • Fen Bilimleri

 • Fizik

 • Kimya

 • Biyoloji

 • Tarım

 • Trafik Güvenliği

 • Bilim Uygulamaları

 • Çevre Eğitimi

 • Astronomi ve Uzay Bilimleri

 • Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

Milli Eğitim Bakanlığı fen bilimleri dersiyle öğrencilere şu kazanımları sağlamayı amaçlar:

 • Doğanın keşfi, insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılmasında bilimsel araştırma yaklaşımını benimsetmek ve sorunlara çözüm bulmak

 • Fen bilimleriyle ilgili kariyer bilinci geliştirmek

 • Doğaya karşı ilgi uyandırmak, merak oluşturmak

 • Bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, süreçlerini ve araştırmalarda nasıl kullanılacağını öğretmek

 • Fen bilimleri dersiyle öğrenciye yaşam becerileri(analitik düşünme, girişimcilik, karar verme, iletişim, takım çalışması, yaratıcı düşünme), mühendislik becerileri(ürün oluşturma), tasarım becerileri ve bilimsel süreç becerileri (gözlem, araştırma, hipotez kurma, değişkenleri değiştirme, kontrol etme, deney yapma)kazandırmak

 • Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, fen ve mühendislik hakkında temel bilgiler kazandırmak

Fen Bilgisi Öğretmeni Ne İş Yapar?

Fen bilgisi öğretmeni ilköğretim 5.6.7. ve 8. sınıflara haftada 4’er ders saati giren, yoğun çalışan bir branş öğretmenidir. Fen bilgisi öğretmeninin görevleri şunlardır:

 • Fen bilgisi öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre ders işler.

 • Öğrencilerin ders başarılarını sınavla ölçer.

 • Fen bilgisi öğretmeni, dersini aktif bir biçimde işler. Öğrencileri informal öğrenme ortamlarından (hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, müzeler) faydalandırır.

 • Fen bilgisi öğretmeni mesleki gelişimini çağın gelişen teknolojilerine göre sürdürür.

 • Fen bilgisi öğretmeni, okulla koordineli çalışarak fen bilimleri dersi için gerekli olan laboratuvar ortamını hazırlar.

 • Laboratuvarda çeşitli deneyler yaptırarak öğrencilerin fen bilimleri konularını daha iyi öğrenmelerini sağlar.

 • Fen bilgisi öğretmeni öğrencilerini günlük hayatta kullanılabilecek teknolojiler üretmeye teşvik eder.

 • Eğitim yılı sonunda bilim şenliği düzenler. Öğrencilerin ürettiği ürünleri bu şenlikte velilere ve okul paydaşlarına sunar. 

 • Fen bilimleri dersindeki kazanımların teknoloji ve tasarım dersi başta olmak üzere diğer tüm derslerle de işbirliği içinde işlenmesini sağlar. 

 • Fen bilgisi öğretmeni öğrencilerine araştırmayı ve bilimsel düşünce tarzını öğretir.

Fen Bilgisi Öğretmeni Maaşları

Özel eğitim kurumlarında çalışan bir fen bilgisi öğretmeninin maaşları asgari ücret ve 2 katı arası değişir. Fen bilgisi öğretmeninin maaşı girdiği ek ders sayısına göre artabilir. Fen bilimleri dersi liselere giriş sınavı için özel ders konusunda ilgi gören bir derstir. Özel ders veren bir fen bilgisi öğretmeni ise saati 50-150 TL arası para kazanır. 2021 yılında devlet okulunda yeni göreve başlayan bir fen bilgisi öğretmeni maaşı eğer bekârsa asgari ücretin yaklaşık 1,5 katı kadar maaş alır.

Fen Bilgisi Öğretmeni Nasıl Olunur?

Fen bilgisi öğretmeni olabilmek için Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünü bitirmek gereklidir. Ülkemizde 65 üniversitede Eğitim Fakültesi bünyesinde fen bilgisi öğretmenliği bölümü bulunur. Lise döneminde sayısal bölüm seçilerek ve ÖSYM'nin düzenlediği merkezi sınava sayısal bölümden girilerek bu bölüm kazanılabilir. Öğretmen lisesinden mezun olan kişiler bu bölümü tercih ederlerse ek puan hakkı kazanırlar. Son 4 yıla bakıldığında fen bilgisi öğretmenliği atama puanları 74-80 arası değişiklik gösterir. Son 2 yıl toplamda 2028 kişinin ataması yapılmıştır.

Fen Bilgisi Öğretmeni Fen Bilgisi Öğretmeni nedir Fen Bilgisi Öğretmeni ne iş yapar Fen Bilgisi Öğretmeni maaşları Fen Bilgisi Öğretmeni nasıl olunur
Nurcan Büyükelyas
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Zaman Yönetimi Eğitimi
4.9
(61)

Zaman Yönetimi Eğitimi

17 Konu5 Saat
Stres Yönetimi Eğitimi
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
14080
Eğiticinin Eğitimi
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat