AnasayfaBlogKalite Nedir? Kalite Kontrol Nedir?
Nedir?

Kalite Nedir? Kalite Kontrol Nedir?

22 Ocak 2020
Bu görüntü beyaz cübbe ve gözlük takan bir adamın yakın çekimini gösteriyor. Ön planda ortasında bir delik bulunan dairesel metal bir nesne ile bir makine üzerinde çalışıyor. Görüntünün sağ tarafında bulanık bir çift bavul var. Ayrıca siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir O harfi ve beyaz bir yüzey üzerinde beyaz bir O harfi var. Adamın yüzü odakta ve gözleri yana bakıyor. İfadesi bir konsantrasyon ve odaklanma ifadesi. İşine odaklanmış ve tamamlamakta olduğu görev her neyse ona dalmış gibi görünüyor. Profesyonel ve kendinden emin görünüyor, üzerinde amaca yönelik bir hava var. Arka plan karanlık, odak noktasını adama ve çalışma ortamına veriyor.
KavramTanımıÖrnekler
KaliteBir hizmet ya da ürünün, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilme derecesi.İşin zamanında bitirilmesi, ürünün beklentilere uygun olması, müşterinin taleplerine yanıt verilmesi
Kalite KontrolÜretilen ürün veya hizmetin standartlara uygunluğunu denetleyen süreç.Üretim süreci kontrolü, hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, standartların dışında kalan ürünlerin tespit edilmesi
Kalite Yönetimiİşletmenin hedeflediği kaliteyi ve verimliliği arttırmaya odaklanan süreç.Stratejik planlama yapılması, kalite kontrol süreçlerinin yönetilmesi, verimlilik artışına yönelik eğitimler düzenlenmesi
Kalite PlanlamaKalite hedeflerine ulaşmak için belirlenen stratejik plan.Pazara uygun ürün geliştirme planı, iş süreçlerinin iyileştirilmesi için planlar, müşteri ihtiyaçlarına yönelik hizmet planlaması
Kalite GeliştirmeKalite hedeflerine ulaşmak için mevcut iş süreçlerin iyileştirilmesi süreci.Verimlilik artışına yönelik süreç iyileştirmeleri, kalite standartlarına uygunluğun geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması
Kalite İyileştirmeMevcut hizmet ya da ürünün kalitesinin daha da yükseltilmesi için yapılan uygulamalar.Süreçlerin optimize edilmesi, atıkların azaltılması, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi
Kalite Kontrol ÖlçümBelirlenen standartlara göre ölçüm yapma işlemi.Üretim sürecindeki hataların tespiti, kalite sapmalarının tespiti, hizmet kalitesinin belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi
Kalite StandartlarıBir ürün ya da hizmetin belirli bir kalite düzeyine ulaşması için belirlenen kriterler.ISO 9001, TS EN ISO 22000, BRC, FSSC 22000 gibi uluslararası kalite standartları
Müşteri MemnuniyetiÜrün ya da hizmetin, müşterinin belirlediği beklenti ve ihtiyaçları karşılayabilme durumu.Müşteri anketleri, müşteri geri bildirimleri, satış sonrası hizmetler
Toplam Kalite YönetimiBir işletmenin bütün iş süreçlerini kapsayan ve kaliteyi süreç boyunca ön planda tutan yönetim yaklaşımı.Organizasyonel yapının sürekli iyileştirilmesi, verimlilik artışına yönelik eğitimler ve stratejik planlama

Kalite subjektif bir kavramdır. Latince ‘’qualis’’ kelimesinden gelmektedir. ’’Nasıl oluştuğu’’ anlamına gelir. kalite yüzyıllar boyu anlam yönünden tartışılmış, herkesin farklı şekillerde anlamlandırdığı bir terim olmuştur. kalite en genel tanımıyla, bir hizmet ya da ürünün, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilme derecesi olarak tanımlanmaktadır.  bir hizmet ya da ürünün belirlenen kriterlere uygunluğunu ve hatasız ve kusursuz olma durumunu gösteren bir performans göstergesi olarak da ele alınmaktadır. kalite çok çeşitli anlamda değerlendirilmesi nedeniyle kullanım amacına göre çeşitlilik göstermektedir.

Kalite Ne Demek?

 • Kalite içinde bulunduğun imkanlara uyabilmektir. Her zaman, her yerde doğru zamanda doğru iş yapmaktır.

 • Bir hizmet ya da ürünün tespit edilen veya gereksinim duyulacak ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

 • Sorunsuz sonuçlanmasını sağlamaktır. Tedbir almaktır, detaylı düşünmektir.

 • Rekabet gücünü üst seviyeye çıkarmaktır.

 • Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı konusunda müşterinin en son verdiği karardır. Müşteri memnuniyetidir

 • Hedefe doğru giden, sürekli bir gelişmedir.

 • Kusursuz bir şekilde, zamanında iş yapmaktır.

 • Tam zamanında üretim yapılarak belirlenen programa uymaktır.

 • Beklenti, ihtiyaç ve kullanıma uygunluktur.

 • Maliyeti azaltarak en mükemmel ürünü ortaya çıkarmaktır.

 • Çalışanların gösterdiği emek, saygı ve değerlerle müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmaktır.

 • Kalite, yaşam tarzıdır ve hayat felsefesidir.

 • İhtiyaçlara ve kullanıma uygunluktur.

Kalite Kontrol Nedir?

Kalite gibi kalite kontrolünde tek bir tanımı olmamakla birlikte birçok tanımı mevcuttur. Bütün tanımların ortak noktası, üretilen ürün veya hizmetin standartlara uygunluğunu denetlemek şeklindedir. Bunlardan bazıları:

 • Hizmet veya ürünlerin önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğunu ölçmek amacıyla, teknik ekipmanla, istatistik yöntemlerle, deneme-yanılma yoluyla, ölçüm yaparak yürütülen faaliyetlerdir.

 • İstenilen kalite seviyesine ulaşmak için üretilen üründen alınacak parçaların detaylı olarak incelenmesidir

 • Hizmet yada ürünün müşterisini memnun etmesi, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine ulaşmak amacıyla işlem sonunda yapılan her türlü denetim işidir.

 • Kullanım için uygun olmayan hizmet veya ürünün hatalarını bulup düzeltme işlemidir.

 • Belirlenen kalite standartlarına göre üretim öncesinde, üretim sırasın da ve sonrasında uygunluğun incelenmesidir. 

Önceden belirlenen kalite standartlarında satın alınan, ürün, malzeme veya parçaların standartlara uygunluğunun kontrolünün sürekli hale getirilmesini sağlamak. Hizmet veya ürünün en yüksek kaliteye ulaşmasını sağlamak. Müşteri şikayetlerini minumum seviyeye indirmek. Beklenen kalite standartlarına ulaşmayı hedeflemek ve sorunlardan kaynaklı maliyeti düşürmek, kalite kontrolünün amaçlarıdır.

Kalite Yönetimi Nedir?

Kalite yönetimi, bir işletme içerisinde kaliteyi hedef alan, işletmenin bütün çalışanlarının  katılımına dayanan ve müşteri memnuniyeti yoluyla, işletmenin bütün çalışanlarına, çevreye, topluma fayda sağlayan uzun vadeli başarıyı amaçlayan, yönetim yaklaşımıdır. İşletmenin kalite odaklı hizmet veya üretimi için gerekli kontrol ve yönlendirme gibi faaliyetlerinin sürdürülmesidir.

Planlı ve stratejik bir şekilde işletme için hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi için sürdürülen faaliyetlerin bütününe kalite yönetim sistemi denir. Sürekli iyileştirme, geliştirme ve müşteri memnuniyeti de denebilir. Kalite yönetim sistemi, doğru hedeflere, uygun ve planlı bir şekilde ulaşmak için düzenli rapor ve doküman oluşturulmasını sağlar. Müşterinin beklentisini aşarak yüksek memnuniyeti ve ekip çalışmasını amaçlar.

Yönetimin hedeflediği kaliteyi ve verimliliği arttırmaya odaklanan, müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusuna öncelik veren sistemdir. Şirketlerin verimliliğini arttırmak için bir takım online eğitimler almak mümkün. Bunlardan biri olan kalite yönetim sistemi dökümantaston eğitimi ile, işletmelerde kalite departmanlarında çalışan kişilerin sisteme uygun olarak üst düzeyde verim alınması hedeflenir.

Kalite yönetim sistemini, kalite öncülerinden biri olan Juran 3 aşamada Juran’ın kalite üçlemesi adıyla tanımlamıştır:

 • Kalite Planlama: Kalite yönetim sistemindeki ilk aşama planlamadır. Planlama detaylı sorulara yanıt vermelidir. Örneğin; Müşterileriniz kim? Amaç, hedef ve kalite politikanız bedir? Düşük maliyetle en iyi ürün nasıl çıkar? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Beklenti ve ihtiyaçları karşılamak için ne tür bir sistem uygulamalıyız?

 • Kalite Geliştirme: Süreç içerisinde sürekli geliştirme ve iyileştirme anlayışı mevcuttur. Kalite planlaması ile birlikte çözüm bulunan soruların yanıtlarını, işleme konulması için oluşturulan adımdır. Bulunan çözümler işletme kültürünü yansıtmalıdır.

 • Kalite Kontrol: Belirlenen standartlara göre ölçüm yapılır. İstenilen performans elde edilinceye kadar düzeltme yapılır ve gerekli önlemler alınır.

Toplam Kalite Yönetimi

Stratejik ve bütünü ilgilendiren bir yönetim biçimi olan toplam kalite yönetimi, müşteri memnuniyetini en üst sırada tutan ve işletmede en üst yönetimdeki kişiden, en alt kademedeki çalışanlara kadar olan kişilerin iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alır. Yöntem, araç ve tekniklerin faydalı şekilde kullanılmasını sağlar.

 • Toplam kalite yönetimi, devamlı geliştirme ve iyileştirme sağlayarak, insan mutluluğunu arttırmaya önem veren bir yaşam tarzıdır.

 • İşletmenin yaptığı işlerin her haliyle mükemmel olmasını amaçlar. İç ve dış müşterilere ürün mal veya hizmetleri beklenti ve ihtiyaçlar dahilinde sunan iş stratejisidir.

 • İşletmenin tüm çalışanlarının ortak hedef doğrultusunda kalitenin iyileştirilmesi, maliyetin düşürülmesi ve verimliliğin arttırılması çabalarında dahil olmasını sağlayan sistemdir.

 • Toplam kalite yönetimi eğitimi ile çalışanlardan üst düzeyde verim alınması sağlanır.

İlgili Eğitim: Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları

 • Geliştirme ve iyileştirmenin sürekli olması

 • Yüksek kalite hedeflenmesi

 • Düşük maliyetli üretim

 • Tasarruflu olma

 • Zamandan tasarruf edilmesi

 • Verimliliğin sürekliliği

 • Müşteriden gelecek şikayetleri önleme

 • Eldeki kaynakları maksimum seviyede kullanma  

Toplam Kalite Yönetimi Temel İlkeleri

Toplam kalite yönetimi şirketler arasında rekabet üstünlüğü ve iyileştirmeye dayanır. Bu da ancak ilkelerin eksiksiz olarak uygulanmasıyla mümkündür.

 • Liderlik

 • Müşteri odaklı olmak

 • Tüm çalışanların katılımı ve iletişim

 • Proses yaklaşımı

 • Sistem Yaklaşımı

 • Devamlı iyileştirme

 • Eldeki somut verilerle karar verme

 • Süreç yönetimi

 • Hataları önlemeye yönelik yaklaşım

 • Sürekli öğrenen ve eğitim alan organizasyon yapısı

İlgili eğitim: Online Liderlik Eğitimi

Toplam Kalite Yönetiminin Yararları

 • Hizmet ve mal kalitesinin en yüksek seviyeye getirilmesi

 • Müşteri odaklı olup, müşteri memnuniyetinin sağlanması

 • Tasarruflu davranılarak, kaynak israfının önlenmesi

 • İşletme ve çalışan ilişkilerinin düzenlenmesi

 • Kurumların kendini geliştirebilmesi, geleceğe hazırlanması

 • Verimliliğin artması

Toplam Kalite Anlayışı ve Klasik Yönetim Anlayışı Karşılaştırması

Toplam kalite yönetimi anlayışı: Karşılaşılabilecek problemler düşünülüp, bunların çözüm yolları araştırılır. Hatasız, mükemmele yakın üretim beklenir. Başarılı çalışmaya ve takdir edilmesine ilişkin motivasyon uygulanır. Müşteri ihtiyaçlarına göre ürün kalitesi belirlenir. Yüksek kalite düşük maliyet benimsenir. Yapılan İşe uygun esnek organizasyon yapısı vardır. Hiç stok tutmaz.

Klasik yönetim anlayışı: Çözüm ancak sorun çıktığında üretilir. Kabul edilebilir hata düzeyi benimsenir. Ceza ve ödüle dayalı motivasyon uygulanır. Standartlara göre ürün kalitesi belirlenir. Yüksek kalite artan maliyet benimsenir. Bölümlerin kesin ayrımına dair organizasyon yapısı vardır optimum stok vardır.

Bu karşılaştırmadan da anlaşıldığı üzere toplam kalite yönetimi anlayışı, klasik yönetim anlayışına göre, değişen ve gelişen dünyada şirketleri daha ileri seviyeye taşıdığı görülüyor. Toplam kalite yönetimi anlayışı İnsanlara yaklaşımından tutun da müşteri tutarlılığına kadar her yönden gelişmiş bir yönetimdir.

Kalite, Bir hizmet ya da ürünün, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilme derecesi, İşin zamanında bitirilmesi, ürünün beklentilere uygun olması, müşterinin taleplerine yanıt verilmesi, Kalite Kontrol, Üretilen ürün veya hizmetin standartlara uygunluğunu denetleyen süreç, Üretim süreci kontrolü, hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, standartların dışında kalan ürünlerin tespit edilmesi, Kalite Yönetimi, İşletmenin hedeflediği kaliteyi ve verimliliği arttırmaya odaklanan süreç, Stratejik planlama yapılması, kalite kontrol süreçlerinin yönetilmesi, verimlilik artışına yönelik eğitimler düzenlenmesi, Kalite Planlama, Kalite hedeflerine ulaşmak için belirlenen stratejik plan, Pazara uygun ürün geliştirme planı, iş süreçlerinin iyileştirilmesi için planlar, müşteri ihtiyaçlarına yönelik hizmet planlaması, Kalite Geliştirme, Kalite hedeflerine ulaşmak için mevcut iş süreçlerin iyileştirilmesi süreci, Verimlilik artışına yönelik süreç iyileştirmeleri, kalite standartlarına uygunluğun geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, Kalite İyileştirme, Mevcut hizmet ya da ürünün kalitesinin daha da yükseltilmesi için yapılan uygulamalar, Süreçlerin optimize edilmesi, atıkların azaltılması, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi, Kalite Kontrol Ölçüm, Belirlenen standartlara göre ölçüm yapma işlemi, Üretim sürecindeki hataların tespiti, kalite sapmalarının tespiti, hizmet kalitesinin belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi, Kalite Standartları, Bir ürün ya da hizmetin belirli bir kalite düzeyine ulaşması için belirlenen kriterler, ISO 9001, TS EN ISO 22000, BRC, FSSC 22000 gibi uluslararası kalite standartları, Müşteri Memnuniyeti, Ürün ya da hizmetin, müşterinin belirlediği beklenti ve ihtiyaçları karşılayabilme durumu, Müşteri anketleri, müşteri geri bildirimleri, satış sonrası hizmetler, Toplam Kalite Yönetimi, Bir işletmenin bütün iş süreçlerini kapsayan ve kaliteyi süreç boyunca ön planda tutan yönetim yaklaşımı, Organizasyonel yapının sürekli iyileştirilmesi, verimlilik artışına yönelik eğitimler ve stratejik planlama
kalite nedir kalite kontrol nedir kalite kontrolün amaçları kalite yönetimi nedir toplam kalite yönetimi 
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Baretli ve güvenlik yelekli bir grup inşaat işçisi bir arada durmakta ve bir pencereyi işaret etmektedir. İşçilerden biri baret ve güvenlik yeleği giymekte ve bir elinde kalem tutmaktadır. Başka bir işçi ise baret ve kask takmaktadır. Arka planda bir telin yakın çekimi ve bir baretin yakın çekimi görülmektedir. Sahnenin odak noktası, pencereyi işaret eden baretli adamdır. Bir grup işçi birlik içinde durmaktadır ve sahne bir işbirliği ve dayanışma duygusunu yansıtmaktadır.
Meslekler

Endüstri Mühendisliği Nedir?

21 Şubat 2020
Beyaz bir yüzey üzerinde grafik içeren bir not defteri gösterilmektedir. Grafik, farklı veri kümeleri arasındaki ilişkiyi gösteren çeşitli şekil ve çizgilerden oluşan bir çubuk grafikten oluşmaktadır. Defterin sol üst köşesinde, beyaz zemin üzerinde çeşitli siyah harfler bulunan bir tabelanın yakın çekimi görülebilmektedir. Sayfanın ortasında siyah nesnelerden oluşan bir çizgi ve bunun sağında renkli bir daire görülüyor. Sağ alt köşede, çeşitli renk ve şekillerle bir resmin yakın çekimi görülebilir. Son olarak, sağ üst köşede bir kişinin yüzünün bulanık bir görüntüsü görülmekte ve yüz hatlarının seçilmesi zorlaşmaktadır.
Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

11 Mayıs 2019