AnasayfaBlogPazarlama Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Satış - Pazarlama

Pazarlama Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

25 Mayıs 2021
Bir erkek ve kadın birlikte durmuş, gülümseyerek birbirlerine bakıyorlar. Adam bir elinde kahve fincanı, kadın ise diğer elinde bir tablet tutuyor. Arka planda bir kedi çizimi görülüyor. Ön planda, bir kişinin boynunun bulanık bir görüntüsü görülüyor. Bir kişinin yüzünün yakın çekimi de görülebiliyor ve kişi kameradan uzağa bakıyor. Arka planda bir kişinin kafasının bulanık bir görüntüsü var. Biraz odak dışı olmasına rağmen arka planda siyah bir şapka da görülüyor. Son olarak, bir el kalem tutarken görülüyor ve köşede bir saatin yakın çekimi görülebiliyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek sohbet eden iki kişinin görüntüsünü oluşturuyor ve arka plan da ilginç bir yan yana geliş sağlıyor.
GörevlerYapılan FaaliyetlerYeterlilikler
Tüketici davranışlarını analiz etmeTüketici eğilimlerini raporlamaTüketici davranışları konusunda bilgi sahibi olmak
Pazarlama kampanyaları düzenlemeKampanya planlaması yapmaEtkili bir pazarlama stratejisi oluşturabilme yeteneği
Pazar analizi yapmaSWOT analizi yaparak markanın pazardaki konumunu ölçmePazar analiz yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
Reklam ve tanıtım tasarlamaDijital medya araçları ve yöntemlerini kullanarak ürün veya hizmeti tanıtmaDijital pazarlama araçlarına hakim olmak
Dış çevre analizi yapmaDoğru pazarlama yöntemlerini geliştirmeÇevre analizi ve strateji belirleme yeteneği
Pazarlama araştırmaları yapmaÜrün ve müşteri memnuniyeti için planlar üretmeAraştırma ve analiz yeteneği
Bütçe ve fiyatlandırma faaliyetlerinde yer almaTutundurma ve ürün bölümlendirmesi planlamaFiyatlandırma stratejileri konusunda bilgili olmak
Kurumun tüm pazarlama faaliyetlerini takip etmeDeğerlendirmeler yapmaVeri analizi ve ölçüm yeteneği
Gelecekteki pazarlama faaliyetlerini oluşturmaİnovasyon ve reklam kampanyaları tasarlamaYaratıcılık ve öngörü sahibi olmak
Pazarlama iletişimini kullanmaPazarlama karmasında yer alan aşamaları etkili bir şekilde düzenlemeİyi iletişim becerilerine sahip olmak

Pazarlama, birden fazla aşamaya ve stratejiye sahip bir alandır. Satışın belli bir neticeye erişmesi ve sürdürülebilir olması için pazarlama alanına ihtiyaç vardır. Pazarlama faaliyetleriyle ilgili ürün ya da hizmet neden satılmalı, nasıl satılmalı ve sunulmalı gibi önemli sorulara ciddi cevaplar üretilir. Tabii ki tüm bu soru ve cevapları birleştiren de bir ekibe ihtiyaç vardır. Bu ekibin en yetkili üyesi de pazarlama uzmanıdır. Pazarlama uzmanı; işletme, kurum, ajans veya markalar ile çalışır ve görevine uygun olarak çeşitli işlerle meşgul olur. 

Ürün-hizmet ve marka bileşenleri için çeşitli strateji ve planlar hazırlayan pazarlama uzmanı, buradaki fikirleri uygulama aşamasını götürür. Pazarlama departmanı ve ekibi ile birlikte çalışarak ürün-hizmet ya da marka için uygun kampanya aşamalarını hazırlar. Günümüzün en kazançlı ve gelişime açık mesleklerinden biri olarak da insanların ilgisini çeken bir meslek alanıdır. Peki pazarlama uzmanı kimdir ve ne iş yapar? Bu sorulara gereken yanıtları almak adına yazımızın ileriki kısımlarını da okumanızı öneririz. 

Pazarlama Uzmanı Nedir?

Pazarlama uzmanı, (Marketing Specialist) pazarlamaya konu olacak ürün ya da hizmet için pratik faydası olan bilgi ve fikirleri uygular. Pratik fayda, hem tüketici hem de marka için bir değer üretip kâr elde edebilmektir. Pazarlama uzmanı için müşteri ve tüketici her şeydir. Tüketicinin ne istediği, neden istediği ve nereden istediği konusunda bilgi ve fikir üretebilen pazarlama çalışanı, pazarlama uzmanıdır. Pazarlama uzmanı yönettiği departmanla birbiri ile bağlantılı pek çok soru sorar ve bunlara uygun yanıtlar verir. Pazarlama departmanı başta olmak üzere diğer kurum departmanlarıyla birlikte işleri yerine getiren pazarlama uzmanı, pazarlama alanı ile ilgili bilgi ve fikir sahibidir. Pazarlama uzmanı olmak için gerekli olan yetkinlik ve becerileri taşıyan uzman; iletişim, pazarlama türleri, pazar araştırmaları ve reklamcılık hakkında geniş bilgi sahibidir. 

Pazarlama uzmanlığı; satış, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarıyla yakından ilişkilidir. Fakat aralarındaki belirgin farkları da unutmamak gerekir. Özellikle satış ve pazarlama uzmanlığı ile pazarlama uzmanı birbirine karıştırılan iki ayrı meslek alanıdır. Pazarlama uzmanı ile satış ve pazarlama uzmanı arasında belli başlı görev ve iş tanımı farklılıkları vardır. Adından da anlaşılacağı üzere satış-pazarlama uzmanı, satış ile pazarlama faaliyetlerinde görevlidir. Pazarlama uzmanı ise işin satış yani pazarlamadan sonraki adımında yer almaz. Satın alma ve satış sonrası süreçlerde pazarlama- satış uzmanı yer alır. 

Pazarlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Pazarlama uzmanı, pazarlama faaliyet ve aşamalarında görev alır. Bugün pazarlamanın 4P'si dışında farklı pazarlama etkenleri de hesaba katılarak uygulamalar yürütülüyor. Örneğin, pazarlamanın 7P'si olarak görülen ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, insan, fiziksel imkânlar ve süreç, pazarlama uzmanının bilgi ve fikri dahilinde harekete geçirilen aşamalardır. Bir de kurumun veya markanın süreç içinde etkili olduğunu gördüğü strateji ve aşamalar vardır. Pazarlamayı ilgilendiren tüm strateji ve planlamalar, pazarlama departmanı tarafından tasarlanır. Pazarlama departmanının en yetkili kişilerinden biri olarak pazarlama uzmanı, süreç içinde tüketici ihtiyacı, pazar analizi, ürün- hizmet tasarımı gibi konularda yetki sahibidir. Genel olarak bir pazarlama uzmanı ne iş yapar sorunun cevabı aşağıdaki kısımdadır:

 • Tüketici davranışları ve ihtiyaçlarını analiz ederek genel eğilimi raporlar.

 • Pazarlama kampanyaları düzenler ve kampanyanın planlamasında görev alır. 

 • Pazar analizi ve SWOT analizi yöntemlerini kullanarak marka ya da kurumun pazardaki yerini ölçer. 

 • Pazarlama yöntemleri ve türlerinin hangi durumda, nasıl kullanacağına karar verir. 

 • Pazarlanacak ürün veya hizmet için reklam, tanıtım, ilan, dijital medya araçları ve yöntemleri tasarlar. 

 • Pazar ve dış çevre analizi yaparak ürün ve hizmet pazarlaması için doğru yöntemleri geliştirir. 

 • Pazarlama araştırmaları yaparak ürün ve müşteri memnuniyeti için planlar üretir. 

 • Bütçe, ürün fiyatlandırması, tutundurma faaliyetleri ve ürün bölümlendirmesi gibi detaylı konularda rol alır. 

 • Kurum ya da markanın tüm pazarlama faaliyetlerini takip ederek değerlendirmelerde bulunur. 

 • İnovasyon, reklam kampanyaları, yeni ürün tasarımı gibi gelecekteki pazarlama faaliyetlerini oluşturur. 

 • Pazarlama karmasında yer alan aşamalar için pazarlama iletişimini etkin kullanır. 

Pazarlama Uzmanı Maaşları

Pazarlama uzmanı maaşları genel olarak yüksektir. Fakat uzmanlığın görev tanımı ve kurumun pazardaki konumu, maaşların ortalama ya da daha yüksek olmasını belirler. Orta düzey bir kurum ya da markanın pazarlama uzmanı ile pazar payı yüksek olan bir şirketin pazarlama uzmanı aynı maaşı almaz. Yine yapılan işler ve kurumun uzmanlığa nasıl yaklaştığı da maaşı etkiler. Örneğin, bir kurum, uzmanlık ilanı yayımlar fakat uzmanlığın iş tanımının farkında değildir, bu durum içinde çalışan bir uzman, aslında pazarlama elemanı ya da satış temsilcisi gibi görev alır. Tanımdaki bu belirsizlik ve işin uzmanlığını önemsememe, pazarlama uzmanının maaşını da etkilemektedir. Genel olarak ise deneyimli bir pazarlama uzmanının maaşı, 5.000 TL ila 30.000 TL arasındadır. Maaşın yükselmesi pek tabii uzmanın başarılı bir kariyeri olmasıyla ve çalıştığı kurumun üst düzey işlerde yer almasıyla mümkündür. Daha küçük ölçekli pazarlama faaliyeti yürüten işletmelerde ise maaş, 3.000 TL ila 8.000 TL arasında değişir. Bu tür işletmelerde prim uygulaması yer almaktadır. Ayrıca bu tür işletmelerde zaman zaman artan iş temposuna göre de maaş artabilmektedir. 

Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur?

Pazarlama uzmanı nasıl olunur sorusunun tek bir cevabı yoktur. Pazarlama uzmanı olmak için size avantaj sağlayacak birden fazla yetkinlik ve yol vardır. Öncelikle belli başlı bölümlerden mezun olmak ciddi bir avantajdır. İletişim bölümleri ile sosyal bilim ağırlıklı bölümler, iş ilanlarında en çok istenen şartlardan biridir. Tabii ki uzmanlık için bölümden daha önemli şey, pazarlama alanındaki tecrübelerdir. Tecrübe kısmına geçmeden önce son yıllarda iş ilanlarında aranan başka bölümlerden de bahsetmek gerekir. Bu bölümler sayısal kökenli bölümlerdir. Endüstri mühendisliği, istatistik ve bilgisayar-yazılım mühendisliği, işletmelerin analiz, stratejik düşünme ve raporlama işleri için oldukça aranan bölümler olmaktadır. Tabii ki bu bölümler, her pazarlama uzmanı iş ilanında karşınıza çıkmayacaktır. Fakat bu bölümleri okuyan ve pazarlama alanına yönelmek isteyen kişilerin, dezavantajlı olmadığını söyleyebiliriz. 

i̇şin tecrübe kısmı ise stajyerlikten ve diğer iletişim alanlarındaki deneyimden gelmektedir. reklamcılık, marka yönetimi, satış ve iletişim ağırlıklı alanlarda çalışarak pazarlama alanı hakkında bilgi ve uygulama tecrübesine sahip olabilirsiniz. ayrıca pazarlama ve satış departmanları, zaman zaman pazarlama stajyeri aramaktadır. verimli bir stajyerlik süreci sonrası pazarlama departmanında kalıcı bir mesleğe adım atabilir ve adım adım uzmanlığa yükselebilirsiniz. tabii ki uzmanlığa giden yolu açmak için birtakım yetkinlikleri de taşımalısınız. İngilizce bilmek, alan eğitimi almak, iletişim becerilerini kullanabilmek, araştırmadan keyif almak, ikna kabiliyetine sahip olmak ve alanda çalışmaya istekli olmak, bazı öne çıkan yetkinliklerdir. Kısacası uzmanlığa giden yol; bol çaba, uzun emek ve ciddi alan deneyimi isteyecektir. 

Tüketici davranışlarını analiz etme, Tüketici eğilimlerini raporlama, Tüketici davranışları konusunda bilgi sahibi olmak, Pazarlama kampanyaları düzenleme, Kampanya planlaması yapma, Etkili bir pazarlama stratejisi oluşturabilme yeteneği, Pazar analizi yapma, SWOT analizi yaparak markanın pazardaki konumunu ölçme, Pazar analiz yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak, Reklam ve tanıtım tasarlama, Dijital medya araçları ve yöntemlerini kullanarak ürün veya hizmeti tanıtma, Dijital pazarlama araçlarına hakim olmak, Dış çevre analizi yapma, Doğru pazarlama yöntemlerini geliştirme, Çevre analizi ve strateji belirleme yeteneği, Pazarlama araştırmaları yapma, Ürün ve müşteri memnuniyeti için planlar üretme, Araştırma ve analiz yeteneği, Bütçe ve fiyatlandırma faaliyetlerinde yer alma, Tutundurma ve ürün bölümlendirmesi planlama, Fiyatlandırma stratejileri konusunda bilgili olmak, Kurumun tüm pazarlama faaliyetlerini takip etme, Değerlendirmeler yapma, Veri analizi ve ölçüm yeteneği, Gelecekteki pazarlama faaliyetlerini oluşturma, İnovasyon ve reklam kampanyaları tasarlama, Yaratıcılık ve öngörü sahibi olmak, Pazarlama iletişimini kullanma, Pazarlama karmasında yer alan aşamaları etkili bir şekilde düzenleme, İyi iletişim becerilerine sahip olmak
Pazarlama Uzmanı Pazarlama Uzmanı nedir Pazarlama Uzmanı ne iş yapar Pazarlama Uzmanı maaşları Pazarlama Uzmanı nasıl olunur
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat
Kızıl saçlı, sakallı ve beyaz gömlekli bir adam başparmağını kaldırıyor. Yüzü görüntünün odak noktasıdır, arka planda bulanık bir bilezik vardır. Sağında beyaz zemin üzerinde siyah bir yazı ve üstünde içinde beyaz bir tik olan yeşil bir daire var. Adamın geniş bir gülümsemesi var ve yaptığı işten çok memnun görünüyor. Sanki neşesini vurgulamak istercesine etrafı güneşli bir atmosferle çevrili. Gözleri kapalı ve başparmağıyla onay ve pozitiflik ifade eden bir işaret yapıyor. Coşkusu bulaşıcı ve bu resme bakarken iyimserlik hissetmemek mümkün değil.
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
1287524