AnasayfaBlogİşletme Mezunu Ne İş Yapar?
Meslekler

İşletme Mezunu Ne İş Yapar?

28 Kasım 2019
İşletme Mezunu Ne İş Yapar?

İşletme bölümü kazanan öğrencilere en çok sorulan sorulardan birisi “bu bölümü kazandıktan sonra ne iş yapacaksın?” olur. Aramızda bu bölümü okuyup da bu soruyu duymayan çok az arkadaşımız vardır. Çünkü bu bölüm tıp doktorluğu, makine mühendisliği vb. bölümlerden mezun olununca çalışma alanı tam belli olan bir bölüm değildir. Örneğin bir tıp doktoru mezun olunca hastanede doktor olarak çalışmaya başlar. Ama işletme mezunu birisi için bunu söylemek biraz zor. Çünkü mezun olduktan sonraki çalışma alanını aslında öğrenci kendi belirler. Bu bölümü okurken kendi çalışma alanlarını belirleyecek plan yapar.

Mezun olunca da bu plan doğrultusunda bir yerde çalışmaya başlar. Örnek verecek olursak okulu bitince bankacılık sektöründe çalışmak isteyen bir işletme öğrencisi, planlarını okurken bu doğrultuda gerçekleştirmelidir. Okurken ders seçimlerini, staj yapacağı yeri ve referanslarını bu doğrultuda planlamalı ki bu sektörde çalışabilsin. Şimdi bu bölümü ve bitirdikten sonra ki iş alanlarını yakından tanıyalım.

İşletme Bölümü Nedir?

İlk önce bu bölümü seçebilmek için lise döneminde eşit ağırlık bölümünü tercih etmeniz gerekir. Üniversite sınavında bu alanı seçen öğrenciler tercih döneminde işletme bölümünde okumaya hak kazanır. Ülkemizdeki üniversitelerin çoğunda bu bölüm bulunmaktadır. İngilizce ve Türkçe dil seçenekleriyle okuma fırsatları vardır. Peki, bu bölüm nedir? İşletme bölümü; bir işletmeyi kurma ve yönetmek için kurulmuştur. Aynı zamanda iktisat disiplini ile ortak çalışma faaliyetleri gösterir. Bu bölüm günümüz modern dünyasındaki teknolojik gelişmelerle birlikte hareket eder.

Toplumda var olan büyük şirketler ve dünya ekonomik sistemleri üzerine ders verir. Bunlar üzerinde çalışmalar yapar. Kısacası bu bölüm işletmelerin kurulması ve yönetilmesi, teknolojik dünyaya uygun yorumlama ve araştırma yapılması ile ilgili elemanlar yetiştirilmesini sağlar.Bu bölümden mezun olan öğrenci sayısı çok yüksektir. Aynı zamanda rekabet fazladır. Bu bölüm çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bankacılık, satış, pazarlama, insan kaynakları, akademisyenlik, kaymakamlık vb. alanlara kadar uzanan bir disiplindir.

Kimler İşletme Bölümü Okumalı?

İktisadi ve idari bilimler fakültesine ait bir bölüm olduğu için bu bölümü okumak isteyenlerin yetkinlikleri fazla olmalı. İdari bilimlerde yönetim alanları üzerine bir eğitim alındığı için yönetim becerisi gerektirir. Aynı zamanda iktisadi yorumlama yeteneği olması gerekir. Bu iki yeteneğin ortak noktası olan analitik düşünme yetisine sahip olması gerekir. Kariyer yolculuğunu muhasebe alanında yürümek isteyenler için sayısal yeteneklerin gelişmiş olması gerekir. Pazarlama ve satış yolculuğuna çıkmak isteyenler için ikna kabiliyeti olması gerekir. Yönetim alanında yürümek isteyenler için yönetim bilimlerini uygulayabilecek yeteneklere sahip olması gerekir.

İşletme Bölümü Dersleri Nelerdir?

4 yıllık eğitim veren bu bölümde temel olarak bu dersler verilmektedir: Muhasebe, İşletme Yönetimi, İktisat, İş Hukuku, Pazarlama, Finansal Yönetim, Satış Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Vergi Sistemleri, Sermaye Piyasası ve üniversite ortak dersleri olarak sayabiliriz. Bu dersler genel olarak bu alan için okutulan derslerdir. Üniversiteden üniversiteye dersler değişiklik gösterebilir. Ders içeriklerinde farklılıklar olabilir. Yukarıda verilen dersler bu bölüm için genel olarak verilen dersleri kapsamaktadır.

İşletme Mezunu Hangi Alanlarda Çalışabilir?

İşletme iş imkanları doğrultusunda mezunlar olan bireyler kamu ve özel sektör alanlarında çalışabilirler. Mezun olmadan önce öğrenciler çalışacakları sektörü belirlemelidirler. Belirledikleri sektör üzerine yetkinliklerini tamamlamaları gerekir. Enstitü öğrencilerin kendilerini geliştirmek için alanında uzman eğitmenler tarafından verilen online ücretsiz eğitimlere katılabilirler. Örnek olarak yeni mezun biri özel sektörde insan kaynakları ya da satış yönetiminde çalışmak istiyor.

Enstitü'de verilen ücretsiz online eğitimler arasından insan kaynakları yönetimi dersini alabilir. Hatta insan kaynakları yönetimi eğitimi almadan önce Enstitü blog sayfasında yer alan yazıları da okuyabilir. Bu sayede eğitimin kendisine neler kazandırabileceğini öğrenebilir. Satış alanında kendini geliştirmek isteyen ise ik yönetimi canlı dersine ücretsiz online olarak katılabilir. Ayrıca işletme bölümünü bitiren bir birey yönetici, bankacı, reklam, muhasebe, Ar-Ge, insan kaynakları, denetim, müfettiş olarak kariyer yapabilir. İşletme mezunlarının ne iş yaptıklarını kamu ve özel sektör olarak detaylı inceleyelim.

İşletme Mezunu Kamuda Ne İş Yapar?

İşletme bölümü okuyanlar mezun olduklarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkânına sahip olurlar. KPSS’ ye girerek “A Kadro” üzerinden atamaları yapılmaktadır. A kadro üzerinden atamaları yapılabilmesi için; KPSS lisans sınavından işletme puan türlerinden yüksek puan almaları gerekmektedir. Kimi kurumlar KPSS puanının yanında yabancı dil bilgisi de isteyebilir. Yabancı dil bilgisi için YDS’ ye girmek gerekir. Bu sınavın barajı 70 olarak belirtilmiştir. İşletme mezunu olan birini kamuda çalışabileceği memurluklar şunlardır:

 • TBMM Uzman Yardımcılığı

 • Vergi Müfettiş Yardımcılığı

 • PTT Müfettiş Yardımcılığı

 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı

 • Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı

 • Gelir Uzman Yardımcısı

 • Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

 • Vergi Denetmen Yardımcısı

 • Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

 • BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı

 • Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu

 • İdari Hakimlik

 • Kaymakamlık

 • Sayıştay Denetçiliği

 • Değerlendirme Uzmanlığı

Ayrıca A grubu kadrosundan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) gibi bağımsız kurumlarda da çalışabilmektedir.

İşletme Mezunu Özel Sektörde Ne İş Yapar?

Özel sektör, kamu sektörüne göre daha az çalışma olanağına sahiptir. Genellikle kamu sektörünün tercih edilme olanağı daha yüksektir. Özel sektördeki özlük hakları, maaş yetersizliği gibi problemler bireyleri kamu sektörüne yönlendirmiştir. İşletme mezunu bireyler Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik alanında çalışabilirler. Bu alanda çalışan çok sayıda örnek vardır ve gayet başarılı işler yapmaktadırlar. Sınav konularının okuldaki ders müfredatı ile yakın olmasından kazanma olasılığı yüksektir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmanın koşulları da vardır. 

Üç yıl boyunca mali müşavirin yanında staj yapılması gerekmektedir. (Staja başlama sınavını kazandıktan sonra yapılır). Diğer koşul ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmak. Son olarak da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını alarak bu alanda çalışma gösterebilirsiniz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavı TESMER-Anadolu Üniversitesi iş birliği ile düzenlenmektedir. Staja başlama sınavı işlemleri yılda üç kere yapılır. (Nisan, Ağustos ve Aralık). Sınavlar Ankara ve İstanbul illerinde yapılır.
Özel sektörde çalışma alanları:

 • İşletme yöneticisi

 • Bankacı

 • Pazarlama Yöneticisi

 • Finans Direktörü

 • Denetmenlik

 • Yönetim Organizasyon Sorumlusu

 • İstatistikçi

 • Analiz Departmanları

 • Dış Ticaret Sorumlusu

 • Süpervizörlük

 • Marka Elçiliği

 • Kendi İşletmesini açabilir.

İşletme Bölümü Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

İşletme bölümünün en büyük avantajlarından biri geniş iş yelpazesine sahip olmasıdır. Çalışmak istediğimiz sektörü önceden belirlememiz gerekir. Belirlediğimiz sektör doğrultusunda yetkinliklerimizi geliştirerek iş bulma avantajını arttırmış oluruz. Ülkemizde gelişen pazar alanlarıyla eleman ihtiyacında da artış gözlemlenmektedir. Kariyer yolculuğuna bu sektörde devam etmek isteyenler için çok büyük bir avantaj sergilemektedir.

Bu bölümün dezavantajları ise çoğu üniversitede bölüme rastlamanın mümkün olmasıdır.  Kayıt yaptıran öğrenci sayısı kadar bölümden mezun olan öğrenci sayısı da çok fazla. Çok fazla mezun veren bir bölüm olduğu için rekabet çok fazla. Bölümü bitirdikten sonra kariyer alanında kişisel gelişimine önem vermeyen çoğu kişi elenmektedir. İş bulamayan çoğu kişi de umutsuzluğa kapılmaktadır. Başka bir dezavantaj ise bu bölümün alt dal sayılabilecek turizm işletmeciliği gibi bölümlere sahip olmasıdır.

işletme bölümü mezunları işletme mezunları ne iş yapar işletme mezunlarının yapabileceği işler
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İşletme Yönetimi Eğitimi
Bilal ŞentürkBilal Şentürk
775209
Finansal Yönetim Eğitimi
5
(362)

Finansal Yönetim Eğitimi

5 Konu4 Saat
Mustafa KalafatMustafa Kalafat
800209
Genel Muhasebe Eğitimi
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Mustafa KalafatMustafa Kalafat
750269