AnasayfaBlogKitle İletişim Araçları Nelerdir?
İletişim

Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

29 Kasım 2019
Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

Günlük yaşantımızda sık sık iletişim kurarak etkileşim sağlarız. Bu iletişim biçimleri gerçekleşen etkileşime bağlı olarak değişir ve ona göre şekil alır. Kullandığımız bu iletişim biçimleri teknolojik gelişmelerle paralel olarak kendini gösteren kitle iletişim araçlarıyla kullanılır. Kitle iletişim araçları toplumsal sistem içinde teknolojik ilerleme ve gelişmeye bağlı olarak insanlığın iletişim ihtiyaçları karşılayan sistem araçlarını meydana getirir. Yaşadığımız toplumsal ağın sürekliliği için de devamlı olarak iletişim hâlindeyiz. Genellikle iki kişi arasında yapılan konuşmayı ve iletiyi iletişimin bilinen tanımı olarak duysak da iletişim bütün kavram ve tanımlamalarıyla bir bütün olarak geniş bir alanı kapsar. Bundan dolayı da iletişimin doğası hakkında yazılan, söz eden pek çok yazı ve açıklama görürüz.

Yüz yüze iletişimden kitle iletişimine geldiğimiz süreç boyunca temel ihtiyacımız olan iletişimi elde etme  görevi birçok araç aracılığıyla sağlanır oldu. Bu araçlar genel olarak iletişim öğeleri yani dergi yayınları, gazete, radyo, televizyon, internet, telefon, bilgisayar ve gelişecek teknolojiye bağlı olarak adını duyacağımız birçok yeni araçları kapsıyor. Kitle iletişim araçları, bizim varlığımızı gösterme, sürdürme ve etkileşimimizi sağlamak amacıyla oluşturulan ve günümüzde etkin olarak olarak kullandığımız son derece önemli araçlar dizisidir. Bu araçlar, geçmişten günümüze toplumsal gelişim ve değişimlere ayak uydurarak ve onu etkileyerek şimdiki önemli konumuna yükseldi ve bizim de tercih ettiğimiz birçok aracı da meydana getirerek etkinliğini sürdürüyor.

Kitle iletişim Araçları ve İnsan

Günümüzde oldukça sık kullandığımız ve varlığını uzun süre de sürdürecek olan kitle iletişim araçları iletişimin geniş bir alana yayılmasını, gelişimini ve yeniliğini sağlayarak iletişimin göndericisi ve alıcısı olan insanın hayal gücünün ve sınırsızlığının da bir göstergesi olmuştur. Tarih boyunca insanın tatmin olmayan ve yenilikçi yönünü besleyen bu araçlar birbirlerinden aldıkları ilhamla günümüzdeki etki alanına da genişletmiş ve gelecekte daha da etkin ve işlevsel bir şekilde kullanılacağına yönelik tahminler şimdiden yürütülüyor. Kitle iletişimi toplumsal alana katılan ya da katılmak isteyen bireylerin ihtiyaç ve isteklerine bir yanıt olarak kendi araç ve biçimlerini meydana getirdi.

Bu araçlar da kitle iletişimin temel kavramı olan grupları, bütün olarak bireyleri kapsayan kitleyi bir araya getirme olanağıyla bizlere şimdiki miras olan birçok iletişim biçimlerini yarattı. İletişimin doğasında olan söz, yazı, jest ve mimikle ifade bulan bütün bu biçimler yeni teknolojiyle bütünleşerek insanlığın temel gelişimleri ve buluşları arasındaki yerini aldı. Var olduğumuz andan itibaren içinde yer aldığımız dünyayı anlamlandırma ve anlama noktasında sözden, davranıştan ve yazıdan yardım aldık. Günümüzde bütün bu iletişimsel biçimler, gelişerek içinde birçok şeyi barındıran büyük bir alanı oluşturdu.

Temelde insanın bilgi alışverişine ve haber alma, duyurma ihtiyacına uygun olarak ortaya çıkan ve süreç içinde yenilenen kitle iletişim araçları, insanın iletişim kurma isteğinden yavaş yavaş farklı istek ve ihtiyaçlara da yanıt verdi. Özellikle radyodan farklı olarak görüntüyü sağlayan televizyon insanlarda büyük bir heyecan ve merak oluşturmayı başardı. Bu başarı aynı zamanda televizyonu haber alma, iletme noktasından eğiten, eğlendiren ve bazı kullanımları nedeniyle uyutan bir araç halini de yarattı.

Televizyonun hayatımızdaki yer alışı birçok araçları da meydana getirerek bugün sosyalleşmemizi sağlayan önemli iletişim aygıtlarını besledi ve bu aygıtları hayatımıza etki edecek şekilde yerleştirdi. Kitle iletişim araçlarının, özellikle günümüzde maliyetinin verdiği hizmet ölçüsünde fazla olmaması ve etkileşimi, mesajı kısa sürede sağlaması etkili bir iletişim sağlayıcı olarak görev üstlenmesine yarar sağlamıştır.

Çağımızın İletişim Aygıtı: İnternet 

Televizyon nasıl temel kullanım amacından farklı yönlere gelişim gösterdiyse aynı şeyi internetin gelişimi içinde söylemek mümkün. Devletler arası mücadelenin bir buluşu olarak ortaya çıkan ve kullanımı sınırlı olan internet bugün iletişimimizi sağlamada son derece önemli bir yere sahip. Bu önemli ve etkileyici buluş, bilim kurgu filmleri ve romanlarında bir hayal olarak görülerek bugünümüzü tahmin etmede bir araç olarak düşünülüyordu. İnternetin geçtiği aşamalar uzun yıllar süren teknik çalışmalarla beraber aslında insanın ihtiyacının da bir ürünü olmuştur.

Sosyal etkileşim için iletişim kuran insana, birçok seçenek sunmuş ve sunduğu seçenekler ile etkileşimi bir yönden bir yöne kısa sürede aktarmayı zaman içinde başarmıştır. Bu yönü interneti birçok buluş arasında insanlığa en çok fayda sunan icat olarak da adını teknoloji ve bilim tarihine yazdırmasına imkan sağlamıştır.

Kitle iletişiminin günümüzde en çok tercih edilen aracı olan internet, faydasının yanı sıra geliştirdiği ve ilerlettiği birçok seçenek içinde iletişimi farklı bir yöne çekmesi nedeniyle eleştirileri üzerine yöneltmiştir. 1980 ve 90 'larda televizyonun kamu yararı hizmeti yapan kanallardan eğlence ve müzik odaklı yayın yapması gibi internette iletişimi sürdürmede yeni medya ve sosyal medya kanallarını kullanıyor. Özellikle sosyal medyanın kullanımı etkileşim sağlamakta ve mesajı iletmede son derece kullanışlı olsa da her alanda olduğu gibi bu alanda da bazı yanlış kullanımlar söz konusu.

Sosyal medyanın insanın hayatında bağımlılık yaratacak kadar fazla kullanılması kişinin kişiler arası ve yüz yüze iletişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda sosyal medyanın yarattığı popülerlik, dil ve kişileri sosyal alandan farklı bir yere konumlandırması da insanın kendini özgü olan kişiliğini her zaman olumlu yansıyamayabilir. Bütün bunlar dikkate alınarak kullanıldığında sosyal medya etkileşim, mesaj verme ve iletmede son dönemlerde oldukça tercih edilen ve sonuçları itibariyle kitleyi de etkileyebilecek güce sahiptir.

Kitle İletişim Araçlarının Özelikleri

  • Kitle iletişim araçlarının kendine özgü birçok özelliğinin yanı sıra ortak özelliklerinden de bahsetmek gerek. Bu araçlar kullanım özellikleri bakımından geniş bir alanda geniş kitlelere hitap eder ve iletişim sunar. Gazeteler geçmişten günümüze evrildi ve dijitale aktarıldı. Radyonun icadıyla haber alma geniş bir kitleye yayıldı, daha sonra ise televizyon haber almanın yanı sıra eğlence olanakları ve bilgi aktarmasıyla  daha geniş bir kitleye hitap etti ve internetin gelişmesi  bilgisayar ve  telefonu olan herkes için geniş bir kullanım kolaylığı sundu.

  • İletişim evrimi neticesinde gönderen ile alıcı arasındaki bilgi alışverişi kısa sürede sağlandı ve kitle iletişiminde de mesajı veren ile alan arasındaki etkileşim sayısı çoğaldı. Aynı anda hem televizyondan sağlanan bilgi yine sosyal medya araçlarıyla da edinilebiliyor ve paylaşılıyor.

  • Maliyetinin, kitlenin iletişimsel ihtiyacını karşılamasına göre az olması da kitle iletişimini sağlamada bu araçlarının tercih edilmesini ortaya çıkarıyor. İletişimin şimdiki durumuna uygun olarak da bugün birçok kişi interneti kullanıyor.

  • Kitle iletişimin sürekliliğinden dolayı kitle iletişim araçları da bu iletişime cevap verme noktasında birbirinden destek alarak gelişmekte ve yeni kullanımları beraberinde getirmektedir.

Kitle iletişim Araçlarıyla Doğru İletişim Kurma

Kitle iletişim araçları doğru ve etkili bir iletişimi sağlama da yadsıyacağımız bir öneme sahip. Özellikle sosyal medya aracılığıyla kurulan iletişimde eğer doğru kullanılmazsa karşı tarafla gerginliğe ve tartışmaya sebep olabilir. Bunun önüne geçmek ve iletişimi doğru kullanmak için sosyal medya araçları kullanım alışkanlıklarına göz atmalı, sosyal medyada konuşulacak dilin yüz yüze iletişimde kuracağımız iletişimden farklı bir biçimde ifade bulacağı unutulmamalıdır. Kendinizi internet dünyasında doğru ifade etmeli ve etkileşime bağlı olarak karşı tarafa güven sunmak için doğru bilgiyi vermelisiniz.

Özellikle işletme sahiplerinin, blog yazarlarının, sosyal medya uzmanlığı yapan profesyonellerin kitle iletişim araçlarıyla yapacakları iletişimde geri dönüşlerin olumlu neticelenmesi için güven odaklı bir iletişimi başlatmaları ve sürdürmeleri gerekmektedir. İş ve günlük hayatınızda etkili iletişimi sağlamak için Enstitü tarafından online eğitim programlarında yer alan iletişim eğitimleri size faydalı olabilir. Bu sayede  kitle iletişim araçlarıyla kuracağınız etkileşim için doğru bir iletişimi de sağlamış olursunuz.

doğru iletişim eğitimiletişiminternetkitle iletişim araçları
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Korece Eğitimi
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Asuhan TurhalAsuhan Turhal
750229
Sosyal medya becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimimize göz atın. Bu kapsamlı eğitim, kitlenizin ilgisini çeken içerikler oluşturmaktan stratejinizi yönlendirmek için verileri Insights'ta kullanmaya kadar sosyal medyada ustalaşmak için bilmeniz gereken her şeyi öğretecek. Bu eğitimin sonunda bir sosyal medya uzmanı olacaksınız!
EğitmenSedat Ateş
775259