AnasayfaBlogİnovasyon Nedir? Neden Önemlidir?
Online Eğitim

İnovasyon Nedir? Neden Önemlidir?

30 Kasım 2019
İnovasyon Nedir? Neden Önemlidir?
İnovasyon KavramıNeden ÖnemliÖzellikleri
Yenilikçilik; yaratıcı fikirlerin ticari olarak uygulanmasıRekabet ortamında ayakta kalabilmek, başarılı olabilmek içinSüreklilik, yaratıcı fikirler, fayda sağlama
Eski sorunlara yeni çözümler geliştirmeSorunları çözme ve mevcut ihtiyaçları karşılamada etkin rol oynarRisk alabilme, yeni ve daha iyi bir şey yaratma
Teknolojik, sosyal, organizasyonel yeniliklerMarka ve firma için adaptasyon ve rekabet gücünü artırmaTeknolojik gelişmelere uygun olma, sosyal düzenlemeler, organizasyonel değişiklikler
Sürekli yenilenme ve geliştirmeBaşarılı olma ve gelişmiş ekonomilerle rekabet etmeSürekli gelişme, hedefe yönelik eylemler, somut gelişmeler
Yeni ürün veya hizmetler geliştirmePazarda farklılaşma ve marka değerini artırmaYenilikçilik, yaratıcılık, pazarda fark yaratma
Yeni pazarlama stratejileri oluşturmaPazar payını artırma ve satışları yükseltmeStratejik düşünme, analiz yeteneği, risk yönetimi
Daha iyi organizasyonel yapıların oluşturulmasıİş verimliliği ve etkinliği artırmaYönetim becerileri, organizasyon yeteneği, liderlik
Sosyal inovasyon; topluma katkı sağlayacak yaratıcı çözümlerSosyal sorumluluk ve topluma katkıSosyal bilinç, problem çözme becerisi, topluma katkı sağlama
Estetik ve sanatsal yeniliklerÜrün ve hizmetlerin estetik değerini artırmaYaratıcılık, estetik anlayış, sanatsal bakış açısı
Yaratıcı fikirlerin ticari olarak değerlendirilmesiEkonomik büyüme ve gelir getiri sağlamaFikirlerin ticari değerlendirilmesi, yaratıcılık, ekonomik bilgi

İnovasyon kelimesini, sanki hepimiz ne anlama geldiğini biliyormuş gibi kullanırız. Terim, genel olarak iş dünyası, kamu ve toplum genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ürünlere, süreçlere ve organizasyonel değişime atıfta bulunmak için kullanılır. Ama inovasyon nedir? Gördüğünde nasıl tanırsın?

Sanayi Devrimi'nden önceki inovasyona baktığımızda, yeni teknolojiler veya toplumu organize etme yolları gibi bugün “sosyal” yenilikler olarak adlandırılacak şeylere odaklanmaya eğilimliyiz. Daha sonra daha iyi mal ve hizmetler üreterek ekonomik büyümeyi ve iş yaratmayı yönlendiren icatlar olarak görülmeye başlayan şeylere nispeten az ilgi gösterildi (Barnes & Edgell 1978). Bunlar Francis Bacon ve René Descartes gibi filozoflar için önemli konulardı. Ancak gelişmekte olan sanayi şehirlerinin karşılaştığı zorluklarla mücadele ederken çoğu insanın endişe duyduğu şeyler bunlar değildi. Avrupa'nın büyük siyasi devrimleri aynı zamanda sosyal inovasyonu da içeriyordu. Bu da onların kahramanlarının sahip olduklarını korumak için çok fazla çabalamak yerine neden yeni siyasi düzenler yaratmak istediklerini açıklıyordu.

Sanayi Devrimi'nden bu yana, görme eğiliminde olduğumuz şey, teknolojide yeniliktir. Bu yenilikler, II. Dünya Savaşı'ndan sonra politika ve teknolojik araştırmaların ana odak noktası haline geldi.

İnovasyonu nasıl tanırız? Bu sorunun yanıtlanmasının bir yolu, 'üretim işlevi' yaklaşımı olarak adlandırılan şeydir. Bu, tüm üretim faktörlerinin - sermaye, emek ve hammaddeler - yeni mallar üretildiğinde veya hizmetler sunulduğunda farklı şekillerde birleşme eğiliminde olduğunu varsayar. Ekonomilerin, halihazırda sahip olduklarıyla yaptıklarını geliştirmek yerine, halihazırda üretilenleri artırarak daha fazla büyüyebileceklerini savunur (Solow 1956). Başka bir deyişle, 'tamamen yeni' bir şey icat etmek için zaman harcamak bize fayda sağlamaz çünkü ekonominin üretebileceği şeylerde hiçbir artış olmayacaktır. Bir ekonomiye gerçekten fayda sağlayan yenilik türü, halihazırda sahip olduklarımızdan daha fazlasını yapan ekonomistlerin "genel amaçlı teknolojiler" (GPT'ler) dediği şeyi içerir (Romer 1990).

Çoğu insan yeniliğin icat ve yeni ürünler veya hizmetler anlamına geldiğini düşünür. Ancak bunlar nelerdir, onlar olarak ne sayılır ve bu yöneticiler için ne anlama gelir? Akademik literatürde buluş ve yenilik arasında net bir ayrım yoktur. “İnovasyon” organizasyonların içinde olup bitenlere uygulanmama eğiliminde olsa da, birbirlerinin yerine kullanılma eğilimindedirler (Zucker 1987; Rosenberg & Nelson 1992; Rothaermel 2006). Bu, ekonomide "üretim"in ifade ettiği güçlü bir geleneği yansıtır.

Kısaca İnovasyon Nedir?

Türkçe’de yenilik, yenilikçilik anlamına gelen inovasyon uygulama alanı çok geniş olan, temelinde fayda sağlayıcı yaratıcı fikirlerin geliştirilip ticari olarak uygulanmasıdır. Bu yenilenme, çağın getirdiği imkânlar ile ihtiyaçları bir araya getirerek gerçekleştirilir. İnovasyon teknoloji çağında bireyden topluma kadar her alanda artan rekabet ortamıyla birlikte giderek önem kazanmıştır.

 1. İnovasyon, eski sorunlara yeni fikirler ve çözümler geliştirme eylemidir.

 2. İnovasyoncular, yeni ve daha iyi bir şey yaratmak için risk alan kişilerdir.

 3. İnovasyon kelimesi Latincede "içine" anlamına gelen "in" ve "yeni" anlamına gelen "novus" kelimelerinden gelmektedir.

 4. İnovasyon herhangi bir zamanda herhangi birinden gelebilir - sadece bilim adamları veya mucitler için değildir.

 5. İnsanlar genellikle bir sorunu çözmek veya piyasadaki mevcut ürünler tarafından karşılanmayan bir ihtiyacı karşılamak istedikleri için yenilik yaparlar.

 6. Teknolojik, organizasyonel, yönetimsel, sosyal, estetik/sanatsal ve daha fazlasını içeren birçok farklı yenilik türü vardır!

dolayısıyla iş hayatında başarılı olmak isteyen her birey inovasyon ve yaratıcı düşünceyi kavramalı ve çalışma sistemini buna göre şekillendirmelidir. Her marka ve firma internet çağında tüm dünya ile rekabet halindedir ve bu sebeple sürekli yenilenmek, adapte olmak, inovasyonu kendisine ilke edinmek zorundadır. Aynı durum toplumsal yenilenme, ülke olarak kalkınmak için de geçerlidir. İnovasyonda hedef daha iyiye ulaşmak adına yapılan yeniliklerle somut gelişmeler elde etmektir. Her yenilik inovasyon olarak tanımlanabilir mi? Elbette hayır. O halde inovasyonun özellikleri; 

 • İnovasyon sürekliliğini olan bir sistemdir. Yani bir şirket kendini, ürün ya da hizmetini sürekli olarak yenilerse başarılı olabilir. Çağı yakalamak, çözüm üretmek ve daha iyisini yapabilmek için sürekli ve sistemli bir çalışma gerekir. 

 • İnovasyon yaratıcı bir fikirden ibaret değildir. Çıkış noktası bu olsa da, o fikri hayata geçirmek ve elde edilen somut değişimin de fayda sağlar hatta ticari bir gelir getirici özelliğinin olması gerekir. 

 • Ürün, hizmet, pazarlama hangi konuda inovasyon yaparsanız yapın ortaya çıkan sonuç gerçek bir değişim olmalıdır. Örneğin bir marka kendine ait elektrik süpürgesinde yaptığı yenilikle bir öncekine göre fark yaratacak ve kullanıcı açısından bir çözüm olacak şekilde olmalıdır. 

 • İnovasyon iyi bir analiz gerektirir ve bu analizlerin sonuçlarından ortaya çıkan yaratım sürecidir. 

 • İnovasyon çözüm odaklı bir sistemdir. 

 • İnovasyonun zincirleme bir etki hacmi vardır. Bilinçli yönetimle yapılan inovasyon çalışmaları tüketiciden işletmeye, bölgeye ve ülkeye geçen bir etki alanı oluşturur.

İnovasyon Günümüzde Neden Önemlidir?

Teknoloji ve internet çağının getirdiği yenilikleri ve değişen tüketici davranışlarını yakından takip etmeyen ve kendini yenilemeyen her sektör çağın gerisinde kalmaya mahkûmdur. Değişimin hızı yenilenmede sürekliliği, internetin hacmi de rekabetin her sektör için çok daha geniş bir alana yayılmasını sağlamıştır.

İlgili eğitim: Tüketici Davranışları ve Satın Alma Eğitimi

E-ticaret çağı artık tüm ticaret anlayışlarını değiştirdiği için inovasyon kaçınılmazdır. Her sektör yeniçağda var olabilmek için öncelikle üretimden yönetime, insan kaynağından teknik donanımına kadar kendi bünyesini inovatif bir yapıya dönüştürmelidir. İnovasyon sürecine kendini adapte ettikten sonra fark yaratan, fayda sağlayan inovatif hizmet ya da ürünleriyle rekabet piyasasında kendine yer edinmelidir. 

İlgili eğitim: E-Ticaret Eğitimi

Örneğin bir marketler zincirinin online platform üzerinden ürünlerini müşterilerinin evlerine ulaştırması hizmet açısından çözüm getiren bir inovasyon örneğidir. Aynı sektörde bulunan diğer zincir marketler bu çözüm odaklı değişimin gerisinde kalırsa varlığını ne kadar sürdürebilir? Gıda sektöründe son yıllarda tüketici tarafından fazlasıyla talep gören organik ürünleri ele alalım. Çağı yakalamak, müşteri beklentilerine cevap vermek için bir çikolata fabrikasının üreteceği organik çikolatalar rakipleri arasında öne çıkmasını, markasını farklı bir boyuta taşıması sağlar.

Üstelik bu değişim sadece kendi işletmesi açısından da fayda sağlamakla kalmaz. İnternetin tüm dünyayı bir araya getiren yapısı sayesinde ürünleri yurt dışı pazar payında da yer bulacak ve ülke açısından da katkı sağlayan bir büyüme olacaktır. İş hacminin büyümesi zamanla işletmenin de büyümesine bu durumda daha fazla insan için iş imkânına olanak sağlayarak toplum açısından da önemli bir katkı oluşturacaktır. İnovasyon sadece var olabilmek için bir gereklilik değil, aynı zamanda sağlayacağı geniş çaplı yararlar açısından da önemlidir. 

Başarılı Bir İnovasyon Süreci Nasıl Olmalıdır?

İnovasyon işletme ve tüketici için çift taraflı fayda sağladığı takdirde başarılı olur. Ürün ya da hizmetin bir sorunu ortadan kaldırıcı nitelikte veya daha iyi koşullara getirilmiş olması tüketici açısından beğenilmesini bu durumunda şirket için karlı bir dönüşüm olmasını sağlayacaktır. Bu başarıyı yakalayabilmek için inovasyon sürecinde müşteri davranışları önceliğiniz olmalıdır. Her şeyin su gibi aktığı internet çağında daha bilinçli, beklenti düzeyi daha yüksek bir tüketici kitlesi var. Sürekli değişim, yenilik arayışında olan ve her yeniliğini kolayca takip eden hedef kitlenizi iyi tanımak ve bu beklentileri düzenli olarak karşılayabilmek için tüm işletmenizin inovasyon uyumlu bir yapıya dönüşmesi gerekir. Her şey insanla başlar. Bu noktada yönetici kademeleri, insan kaynakları departmanı ve hatta üretimden pazarlamaya tüm çalışanlar kurumsal inovasyon konusunda bilinçlendirilmelidir.

Bu bilinçle yapılacak şirket iyileştirmeleri doğru donanımı kazanmanızı sağlayacak, oturan inovatif sistem beklentileri karşılayacak bir hızla çalışmaya başlayacaktır. İnovasyon sürecinde iyi bir takım çalışması önemlidir. Aynı zamanda özellikle ürün geliştirmede sabır gerektiren deneysel aşamaları vardır. Yenilikleri yakalamak, rakiplerin önüne geçmek için aceleci davranmamalı en nihai noktaya ulaşana kadar beklemelisiniz. Müşterileriniz ve müşteri adaylarınızın beklentilerini iyi analiz etmek, yenilikleri ve rakipleri sürekli takip ederek çıkan sonuçlara göre hareket etmek de başarılı bir inovasyon için gerekli en önemli adımlardan bir diğeridir. 

Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Nasıl Birbirini Tamamlar? 

Yaratıcı düşünme yapılması hedeflenen yeniliklerle ilgili ortaya atılan ve geliştirilen fikirleri kapsar. İnovasyon yaratıcı fikirleri değerlendirip uygulamaya konulması ve ortaya somut bir şekilde sunulur hale gelme sürecidir. 

İnovasyonun öneminden bahsettik. Giderek daha fazla gereklilik haline gelen inovasyona adapte işletme sistemlerinde çalışanların da yaratıcı düşünme teknikleriyle kendini geliştirmesi ve inovasyona fikirleriyle destek vermesi kariyer açısından herkes için önemlidir.

Çağı yakalamak isteyen her çalışan ya da kariyer hedefleyen her birey kendini bu konuda geliştirmelidir. Yaratıcı düşünme için kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Elbette bu düşünerek ya da bireysel çabalarınızla oluşabilecek bir durum değildir. Yaratıcı düşünme tekniklerini öğrenerek bu konudaki yeteneklerinizi ortaya çıkarıp, hızlı bir şekilde inovasyon sistemine adapte olabilen başarılı bir çalışan olabilirsiniz. Zamandan ve paradan tasarrufla bu tekniklerle ve inovasyonla tanışmak için ücretsiz online eğitim modelinden faydalanabilirsiniz. 

Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve İnovasyon Eğitimi

Enstitü’nün ücretsiz ve online olarak sunduğu Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve İnovasyon Eğitimi bir işletme içerisinde personelden farklı departmanlardaki yönetici kadrosuna kadar herkesin yararlanabileceği tekniklerden oluşur. Kariyerine henüz başlamamış olan yeni mezunlar ya da üniversite öğrencileri için de iyi bir bakış açısı kazandıracak aynı zamanda özgeçmişlerinde etkileyici bir referans olacaktır.

İlgili eğitim: Yaratıcı ve Tasarım Odaklı Düşünme

Bu eğitim kapsamında canlı dersler, ders notları ve tekrar izlemek izleyenler için ders videolarıyla;

 • Yaratıcı düşünme kavramını, beynin işleyiş yapısını, yeni fikirleri nasıl üretebileceğinizi etkili teknikler ile öğreneceksiniz. 

 • Yenilik ve yaratıcılık ilişkisini, bir fikri nasıl inovasyona dönüştürebileceğinizi anlayacaksınız. 

 • Yaratıcı düşünme ile ilgili her evre ve inovasyonun başarıdaki payı hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız. 

 • İnovasyon nedir? Çeşitleri nelerdir? Örnekleriyle birlikte inovasyon sürecini kavrayacaksınız.

Eğitim sonunca yapılacak sınavda kazanacağınız başarı sertifika olarak özgeçmişinizde iyi bir referans olacağı gibi, iş hayatınızda ve kişisel gelişiminiz açısından kendinize yapmış olacağınız bu yatırımın karşılığını başarı olarak alabileceksiniz.

İlgili yazı: İş Hayatında Kişisel Gelişimin Önemi

Ayrıca şirket yöneticileri açısından bu online eğitim ile inovasyonu şirket yapınıza nasıl adapte edebileceğiniz hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

Yenilikçilik; yaratıcı fikirlerin ticari olarak uygulanması, Rekabet ortamında ayakta kalabilmek, başarılı olabilmek için, Süreklilik, yaratıcı fikirler, fayda sağlama, Eski sorunlara yeni çözümler geliştirme, Sorunları çözme ve mevcut ihtiyaçları karşılamada etkin rol oynar, Risk alabilme, yeni ve daha iyi bir şey yaratma, Teknolojik, sosyal, organizasyonel yenilikler, Marka ve firma için adaptasyon ve rekabet gücünü artırma, Teknolojik gelişmelere uygun olma, sosyal düzenlemeler, organizasyonel değişiklikler, Sürekli yenilenme ve geliştirme, Başarılı olma ve gelişmiş ekonomilerle rekabet etme, Sürekli gelişme, hedefe yönelik eylemler, somut gelişmeler, Yeni ürün veya hizmetler geliştirme, Pazarda farklılaşma ve marka değerini artırma, Yenilikçilik, yaratıcılık, pazarda fark yaratma, Yeni pazarlama stratejileri oluşturma, Pazar payını artırma ve satışları yükseltme, Stratejik düşünme, analiz yeteneği, risk yönetimi, Daha iyi organizasyonel yapıların oluşturulması, İş verimliliği ve etkinliği artırma, Yönetim becerileri, organizasyon yeteneği, liderlik, Sosyal inovasyon; topluma katkı sağlayacak yaratıcı çözümler, Sosyal sorumluluk ve topluma katkı, Sosyal bilinç, problem çözme becerisi, topluma katkı sağlama, Estetik ve sanatsal yenilikler, Ürün ve hizmetlerin estetik değerini artırma, Yaratıcılık, estetik anlayış, sanatsal bakış açısı, Yaratıcı fikirlerin ticari olarak değerlendirilmesi, Ekonomik büyüme ve gelir getiri sağlama, Fikirlerin ticari değerlendirilmesi, yaratıcılık, ekonomik bilgi
inovasyon inovasyon eğitimi inovasyon nediryaratıcı düşünme yaratıcı düşünme teknikleri ve inovasyon eğitimi
Omuz hizasında kahverengi saçları olan genç bir kadın, yüzünün önünde tuttuğu beyaz bir akıllı telefonla selfie çekiyor. Parlak, neşeli bir gülümsemesi var ve gözleri tamamen açık. Sağ eli telefonu desteklerken sol eli yüzünün yan tarafında duruyor. Mavi beyaz çizgili bir tişört ve bir çift kot şort giymektedir. Saçları hafifçe dağılmış ve rahat, kaygısız bir pozu var. Gri bir duvarın önünde duruyor ve etrafı parlak, güneşli bir atmosferle çevrili. Bu neşeli an, anı yaşamanın sevincini yakalıyor.
Banu Cantekin
İçerik Editörü

İstanbul İşletme Enstitüsünde içerik editörü olarak görev almaktadır. Kişisel gelişim ve eğitimlerle ilgili içerik hazırlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.