AnasayfaBlogDış Çevre Analizi Nedir?
Satış - Pazarlama

Dış Çevre Analizi Nedir?

23 Şubat 2021
Bir kişi dokunmatik bir ekran kullanırken görülüyor. Kişi beyaz bir gömlek giymektedir ve kolunu ekrana doğru uzatmıştır. Sol eli görünür durumdadır ve ekranın yüzeyine hafifçe dokunmaktadır. Ekranın kendisi parlaktır ve üzerinde bir grafik görüntülenmektedir. Kişinin sağ eli odak dışında ve çoğunlukla üzerini kaplayan parlak kırmızı boya tarafından gizlenmiş durumda. Kişinin nötr bir ifadesi var ve elindeki işe odaklanmış görünüyor. Sahne yukarıdan gelen sıcak sarı bir ışıkla aydınlatılıyor.
Analiz TürüAnaliz İçeriğiÖnem Derecesi
Çevre Analiziİşletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrenin durumunu ve bu çevrenin işletmeye etkilerini anlamak için yapılan genel bir değerlendirmedir.Çok Yüksek
Dış Çevre Analiziİşletmenin yaşadığı çevre dışındaki genel etkenleri, çevre koşullarını ve bu durumların işletmeye ne şekilde etki edebileceğini ölçmeye yarar.Çok Yüksek
Genel Çevre AnaliziUluslararası ve ulusal düzeydeki faktörlerin işletme üzerindeki olası etkilerini incelemeyi içerir.Yüksek
Siyasi Çevre Analiziİşletmenin faaliyet gösterdiği ulusal ve uluslararası siyasi gelişmelerin ve kararların işletmeye doğrudan veya dolaylı etkisini incelemeyi içerir.Orta
Sosyo Kültürel Çevre Analiziİşletmenin faaliyet gösterdiği çevrenin sosyal ve kültürel yapısının ve bu yapının işletme üzerindeki olası etkilerini inceler.Orta
Yasal Çevre Analiziİşletmenin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yasaların ve yasa değişikliklerinin işletme üzerindeki olası etkilerini inceler.Yüksek
Ekonomik Çevre AnaliziGenel ekonomik gelişmelerin ve bu gelişmelerin işletme üzerindeki olası etkilerini inceler.Çok Yüksek
Demografik Çevre Analiziİşletmenin faaliyet gösterdiği pazarın nüfus yapısı, demografik özelliklerinin ve bu faktörlerin işletme üzerindeki olası etkilerini inceler.Yüksek
Teknolojik Çevre AnaliziTeknolojik gelişmelerin ve bu gelişmelerin işletme üzerindeki olası etkilerini inceler.Çok Yüksek
Sektör Analiziİşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün durumu, rakipler, pazardaki genel eğilimler ve bu faktörlerin işletme üzerinde olası etkileri hakkında bilgiler sağlar.Çok Yüksek

Halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetlerinde önemli bir yeri olan analiz, kendi içinde de farklı analiz çeşitlerine ayrılır. Bugün net olarak biliyoruz ki herhangi bir halkla ilişkiler ya da iletişimsel çalışma için analiz olmadan hedeflere ulaşmak riskli bir yoldur. Analiz çeşitlerinin faydası, farklı hedeflere yönelik farklı unsurları tespit edebilmektir.

Adına çevre analizi dediğimiz kavram da işletmelerin çevrelerini analiz etmelerine yarayan bir durum tespitidir. İçinde doğduğu çevre koşullardan etkilenen işletme, pek tabii çeşitli analizlerle çevresini de araştıracaktır. Çevre analizi ve dış çevre analizi, işletme mantığına sahip her kurum ve işletmenin bünyesine katması gereken yöntemlerdir. Bu önemli ve gerekli analizi öğrenmek için de yazımızı okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Çevre Analizi Nedir?

İşletmeler, belli hedef ve amaçlar için hizmet yaratırlar. Yaratılan ürün ya da hizmet çevre koşullarına da bağlı olarak kâr getirir. işletmenin kuruluşundan itibaren çevresinin farkında olması gerekir. Dış ve iç hedef kitle, dış çevre, tehditler ve fırsatlar gibi unsurlar, işletmeye kâr ya da zarar getirir. Dolayısıyla iflas etmek istemeyen bir işletmenin, analizleri harekete geçirerek durumunu bilmesi gerekecektir. Durum analizi kapsamında kullanılan analizlerden biri, çevre analizidir.

Bireylerin yaşadıkları çevreden tamamıyla bağımsız olamayacağı gibi, işletmeler de sosyal bir varlık olarak çevresinden bağımsız değildir. İşletme çevreden hem etkilenir hem de çevreyi etkileyebilir. Ayrıca işletmenin hedef kitlesine devamlı olarak hizmet etmesi için çevresinde ne olup olmadığını bilerek harekete geçmesi gerekir. Hiçbir analizi devreye sokmadan yapılan eksik değerlendirmeler, düşük kâr ve kalitesiz hizmet anlayışına da dönebilir. 

Çevre analizinin önemli bir kısmı, dış çevre analizi içinde yer alır. Dış çevre analizinde; gözlem ve tespit yapmak, araştırma ve sonuçları yorumlama aşamaları vardır. Yaşanılan çevredeki gelişme ve özellikler, işletmenin de hareket sınırını çizer. Örneğin, çıkarılacak yeni bir yasa işletmenin kâr ya da zararı ile ilişkili olabilir. Bu durumda çevre, işletmenin mevcut durumuna doğrudan etki eder. Etkilenmeleri ve gelişmeleri, kontrol altına almak ve tehditleri fırsata çevirmek için nitelikli bir dış çevre analizi şarttır. 

Dış Çevre Analizi Nedir?

Çevre analizinin etken olması için çevrede olup biteni anlamaya dayalı dış çevre analizini oluşturmak gerekli. Dış çevre analizi, geniş bir kapsama sahiptir ve işletmenin vizyon ve misyon planlarına bağlı olarak genişlemektedir. Yani işletme büyüdükçe dış çevresini de genişlemekte ve alanını çevreleyen koşullardan daha fazla etkilenmektedir. Dış çevre analizi, kendi içinde ikiye ayrılır: Genel çevre ve iş- sektör çevre analizi. 

 • Genel Çevre Analizi

Genel çevre analizi, uzak çevrenin analiz edebilmesi ile ilgilidir. Genel ya da uzak çevre; ulusal ve uluslararası alandaki faktörleri kapsar. Örneğin, siyasi alandaki gelişmeler, işletmenin kendi hizmet alanını etkileyen özelliklere sahip olabilir. Yakın zamanda sektörleri de etkileyen pandemi önlemleri, siyasi ve ekonomik dış çevrenin koşullarıdır. Dış ve genel çevreyi analiz etmek, dönemin koşullarına da hazırlığı beraberinde getirir. Her ne kadar pandemi gibi olağanüstü durumlar, karar almayı zorlaştırsa da işletmenin her zaman alternatif planları ve tehditlere karşı fırsatları değerlendirecek altyapısı olmalıdır. Dış çevre analizinin en önemli faktörleri; siyasi, ekonomik, demografik ve yasal çevrelerdir. Genel çevre faktörleri ise şunlardır: 

 1. Siyasi Çevre

 2. Sosyo Kültürel Çevre

 3. Yasal Çevre

 4. Ekonomik Çevre

 5. Demografik Çevre

 6. Ekolojik Çevre

 7. Teknolojik Çevre

 8. Uluslararası Çevre

Yukarıdaki faktörler, işletmenin özelliklere ve hedeflerine bağlı olarak etkili ya da etkisiz olabilir. Örnek vermek gerekirse işletme büyük ölçekli bir pazarlama faaliyeti yürütmüyorsa uluslararası çevreyi dikkate almak zorunda değildir. Fakat ekonomik bir değişim, büyük küçük her işletmeyi doğrudan etkiler. Ayrıca işletme, yarıştığı pazar alanına bağlı olarak da farklı çevredeki gelişmeleri takip etmek zorundadır. Büyük ölçekli şirketler ve farklı pazarlama faaliyetleri yürüten işletmeler; teknolojik, sosyo kültürel, demografik çevre faktörlerini dikkate alırlar.

 • Sektör Çevre Analizi

Sektör ya da iş çevre analizi, daha çok paydaşlara ve rakipleri analiz etmeye yöneliktir. Buradaki en önemli analiz bulguları, pazar alanı ve rakipleri içine alan tespitlerdir. Çünkü yarışılan pazardaki son gelişmeler, yenilikler, değişimler işletmenin lehine veya aleyhine olacaktır. Sektör çevre analizinin en önemli faktörleri; rakip, müşteri, pazar alanı ve rakiplerin stratejileridir.

Stratejik bir yönetim kurmak isteyen işletme, kendi durum analizi yanında, sektördeki çevresini de analiz ederek hedeflerini ulaşacaktır. Yine işletmenin sektör analizi faktörlerinin birkaçını kullanarak gücünü artırması diğer çevre faktörlerindeki fırsatları da elde edebilmesine önayak olur. Dolayısıyla etkin bir analizin işletmenin hedef ve geleceği ile yakından ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Sektör çevre analizinin genel olarak ilgili faktörleri şunlardır: 

 1. Pazar Alanı

 2. Pazarın Sınırları ve Pazarın Gelişim Hızı

 3. Rakipler

 4. Tedarikçiler ve Dağıtımcılar

 5. Müşteri

 6. Rakiplerin Rekabet Alanı

 7. Esas Rakip

 8. Esas Rakibin Gücü ve Stratejileri

Çevre analizi ve genel olarak dış çevre analizi, strateji oluşturmak için en doğru analiz yollarından biridir. Rakipleri, pazar alanının gelişmelerini, esas rakibin gücünü ve müşteri potansiyelini analiz ederek sonuçlara ulaşmak, işletmenin kararlarında da etkili olacaktır. Karar verme ve strateji oluşturma aşamasında ise analizleri doğru okumak çok önemlidir.

Dış Çevre Analizi Nasıl Kullanılabilir?

Çevre analizi veri ve bilgilerini kullanarak etkili bir sonuç almak için analizleri ilgili birimlerin değerlendirmesi gerek. Bu aşamadaki çalışmaları yalnızca yöneticiler yürütmemelidir. Bir halkla ilişkiler ya da pazarlama biriminin, süreç içinde etkin olması beklenir. Ayrıca çıkan sonuçları değerlendirerek strateji üretebilecek bir stratejik yönetim, altyapısının var olması gerekir. stratejik yönetim kavramı; çeşitli analiz, çalışma, plan ve pratik uygulamaları düzenli bir şekilde uygulamayı ve karar almayı içerir. dış çevre analizi sonuçları da stratejik yönetim kapsamında değerlendirilir. çıkan sonuçlar; tehdit, fırsat, eksiklikler ve güçlü yönler sınıflandırılır. 

Bazen çıkan bilgiler yanında veriler de bir sonuç ifade eder. Veri sonuçları, kâr ve zarar esasına göre sınıflandırılabilir. Hem bilgi hem veriler, işletmenin mevcut ve gelecek hedeflerine göre bir değerlendirmeyi gerektirir. Çıkan sonuçların işletmenin her zaman lehine olmayacağının bilincinde olarak doğru ve tutarlı bir değerlendirme etkinleştirilir.

Çevre Analizi, İşletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrenin durumunu ve bu çevrenin işletmeye etkilerini anlamak için yapılan genel bir değerlendirmedir, Çok Yüksek, Dış Çevre Analizi, İşletmenin yaşadığı çevre dışındaki genel etkenleri, çevre koşullarını ve bu durumların işletmeye ne şekilde etki edebileceğini ölçmeye yarar, Çok Yüksek, Genel Çevre Analizi, Uluslararası ve ulusal düzeydeki faktörlerin işletme üzerindeki olası etkilerini incelemeyi içerir, Yüksek, Siyasi Çevre Analizi, İşletmenin faaliyet gösterdiği ulusal ve uluslararası siyasi gelişmelerin ve kararların işletmeye doğrudan veya dolaylı etkisini incelemeyi içerir, Orta, Sosyo Kültürel Çevre Analizi, İşletmenin faaliyet gösterdiği çevrenin sosyal ve kültürel yapısının ve bu yapının işletme üzerindeki olası etkilerini inceler, Orta, Yasal Çevre Analizi, İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yasaların ve yasa değişikliklerinin işletme üzerindeki olası etkilerini inceler, Yüksek, Ekonomik Çevre Analizi, Genel ekonomik gelişmelerin ve bu gelişmelerin işletme üzerindeki olası etkilerini inceler, Çok Yüksek, Demografik Çevre Analizi, İşletmenin faaliyet gösterdiği pazarın nüfus yapısı, demografik özelliklerinin ve bu faktörlerin işletme üzerindeki olası etkilerini inceler, Yüksek, Teknolojik Çevre Analizi, Teknolojik gelişmelerin ve bu gelişmelerin işletme üzerindeki olası etkilerini inceler, Çok Yüksek, Sektör Analizi, İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün durumu, rakipler, pazardaki genel eğilimler ve bu faktörlerin işletme üzerinde olası etkileri hakkında bilgiler sağlar, Çok Yüksek
çevre analizi dış çevre analizi durum analizi genel çevre analizi stratejik yönetim
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın masanın önünde oturuyor, yüzü lambanın ışığıyla aydınlanıyor. Beyaz bir gömlek ve siyah bir pantolon giymiş, uzun koyu kahverengi saçları var. Elinde bir kalem tutuyor ve önüne yayılmış bir yığın kâğıda bir şeyler yazıyor. Odaklanmış ve konsantre olmuş durumda, kaşları konsantrasyonla çatılmış ve dudakları konsantrasyonla büzülmüş. Çevresinden habersiz ve tamamen yazma işine dalmış durumda. Odanın duvarları düz beyazdır ve zemin koyu renkli bir halıyla kaplıdır. Köşedeki küçük bir pencere az miktarda ışık alarak odayı ve masanın önündeki kadını aydınlatıyor.
İş Tanımı

İş Analizi ve Görev Tanımı Nedir?

16 Nisan 2016
Cam bir tahtanın önünde kalem tutan bir elin yakın çekimi. Kalem mavi renkte ve tahtanın üzerine yazıyor, altta beyaz bir çizgi uzanıyor. Tahtanın diğer tarafında bir tüpün yakın çekimi görülüyor. Arka plan beyaz kenarlı mavi bir tahta. Sağ alt köşede bir kişinin beyaz gömleğinin kolu görülüyor. Genel görüntü, cam bir tahta üzerine yazı yazan bir elin canlı bir tasviridir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Proaktif ile Reaktif Halkla İlişkilerin Farkı

26 Eylül 2021
Bir erkek ve kadın birlikte durmuş, gülümseyerek birbirlerine bakıyorlar. Adam bir elinde kahve fincanı, kadın ise diğer elinde bir tablet tutuyor. Arka planda bir kedi çizimi görülüyor. Ön planda, bir kişinin boynunun bulanık bir görüntüsü görülüyor. Bir kişinin yüzünün yakın çekimi de görülebiliyor ve kişi kameradan uzağa bakıyor. Arka planda bir kişinin kafasının bulanık bir görüntüsü var. Biraz odak dışı olmasına rağmen arka planda siyah bir şapka da görülüyor. Son olarak, bir el kalem tutarken görülüyor ve köşede bir saatin yakın çekimi görülebiliyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek sohbet eden iki kişinin görüntüsünü oluşturuyor ve arka plan da ilginç bir yan yana geliş sağlıyor.
Satış - Pazarlama

Pazarlama Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

25 Mayıs 2021
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16610