AnasayfaBlogKurumsal İletişim Nedir?
İletişim

Kurumsal İletişim Nedir?

27 Şubat 2020
Resmin ön planında mavi atletli bir kadın duruyor. Sarı saçları yüzünden geriye doğru çekilmiş, gözlüklerini ve yumuşak dudaklarını ortaya çıkarıyor. Arka planda, solda takım elbiseli bir adam silueti dururken, sağda elinde silah tutan bir kişi görülüyor. Daha uzakta, üzerinde noktalar ve çizgiler bulunan siyah beyaz bir ağaç görülüyor. Arka planda bir tabelanın yakın çekimi de görülüyor. Görüntünün alt köşesinde bir kişinin bacağının gölgesi görülebiliyor. Kadın doğrudan kameraya bakıyor, ifadesi okunamıyor.
Kurumsal İletişim BaşlıklarıTanımlarÖrnekler / Detaylar
Yönetimsel İletişimŞirket yönetiminin iç ve dışa yönelik gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerini, stratejileri ve çalışanlarla ilişkileri kapsar.Çalışanların motivasyonunu desteklemek, yetkilendirmek ve firma bünyesindeki kimliklerini güçlendirmek gibi görevleri bulunur.
Örgütsel İletişimÖrgüt içerisinde gerçekleşen tüm iletişim süreçlerini değerlendiren bir yaklaşımdır.Çalışanların uyumlu bir şekilde çalışabilmesi ve firma içinde bilgi akışını sağlaması örgütsel iletişim disiplini altında yer alır.
Pazarlama İletişimiHedef pazar ve müşterilerin dikkatini çekmek ve fark yaratmak amacıyla gerçekleştirilen iletişim adımlarını içerir.Yüksek değerli müşterilerle güven temelli ilişkiler kurmak ve hizmetle ilgili ilgi sağlamak gibi işlemler bu iletişim türü altında değerlendireilebilir.
Demokratik İletişimTüm çalışanların ve paydaşların söz hakkına sahip olduğu ve herkesin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği bir iletişim anlayışını ifade eder.Bilgi paylaşımı ve katılımcılığın ön planda olduğu iletişim modelidir.
Orantısız İletişimBir firma veya kurumun bünyesinde yer alan bölümler veya iş süreçleri arasında yaşanan dengeyi göz önünde bulunduran bir iletişim modelidir.Her bir bölümün gereksinimlerine ve önemine göre farklı iletişim araçları kullanılabilir.
Kurumsal İletişim Uzmanı ve GörevleriŞirketlerin iletişim süreçlerini yürüten ve bu süreçlerin etkinliğini ve başarısını gözetmekle yükümlüdür.Şirketin hedeflerine ve amaçlarına uygun iletişim stratejileri geliştirir ve uygular. İç ve dış iletişim süreçlerini düzenler ve kontrol eder.
Medya İlişkileriŞirketin medya ile ilişkilerini düzenlemek ve medyada yer alan bilgileri takip etmek bir kurumsal iletişim uzmanının görevleri arasındadır.Firmanın yeni ürün ya da hizmetlerinin tanıtımı, basın bültenleri, firmayı ve ürünlerini tanıtan haberler bu sürece dahildir.
Pazarlama ve Reklam FaaliyetleriPazarlama faaliyetlerini desteklemek ve bu süreçlerde kullanılacak iletişim araçlarını belirlemek bir kurumsal iletişim uzmanının görevidir.Ürün veya hizmetin tanıtımı, hedef kitle ile iletişim, müşteri memnuniyeti ve hizmet pazarlama stratejileri büyük öneme sahiptir.

Kurumsal iletişim günümüzün iş yaşamında önemli bir yere sahip olan ve halkla ilişkiler kapsamında birçok farklı disipline ev sahipliği yapan bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bu disiplinler arasında medya ilişkileri, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), iç ve dış iletişim gibi unsurları bulunmaktadır. Kurumsal iletişim alanında İletişim Eğitimleri ve Halkla İlişkiler Eğitimi alanında deneyim veya yetenek kazanan kişiler, kurumsal iletişim uzmanı olarak görev yapabilirler. Bu yazıda, kurumsal iletişim türleri, kurumsal iletişim modelleri, kurumsal iletişim araçları, demokratik iletişim nedir, orantısız iletişim nedir ve kurumsal iletişim görevleri hakkında bilgi verilecektir.

Kurumsal iletişim, firmaların iletişim süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele alarak değerlendirilmesini ifade eder. Bu süreçler, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına yönelik olarak oluşturulan iletişim faaliyetlerinden oluşur. Kurumsal iletişim aynı zamanda, şirketin kendi içerisinde ve dışarıya yönelik olarak gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerini yürüten ve bu süreçlerde kullanılacak araçları belirleyen bir yönetim birimidir. Kurumsal iletişim biriminin sorumluluk alanı oldukça geniştir ve birçok farklı alt başlık bulunmaktadır.

Kurumsal İletişim Türleri

çok sayıda elektronik aletin bulunduğu bir odanın etrafında duran insanların montajı, gerçeküstü gerçekçilik tarzında, yüzyıl ortası, telden yapılmış, dramatik atmosferik perspektif, restore edilmiş ve yeniden kullanılmış, sosyal ağ analizi, temsili

Kurumsal iletişim türleri, şirketin ihtiyaçlarına ve amaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. İşte bazı kurumsal iletişim türleri ve alt başlıkları:

  1. Yönetimsel İletişim: Yönetimsel iletişim, şirket yönetiminin iç ve dışa yönelik gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerini, stratejileri ve çalışanlarla ilişkileri kapsar. Bu türün sorumlulukları arasında, çalışanların motivasyonunu desteklemek, yetkilendirmek ve firma bünyesindeki kimliklerini güçlendirmek yer alır.

  2. Örgütsel İletişim: Örgütsel iletişim, örgüt içerisinde gerçekleşen tüm iletişim süreçlerini değerlendiren ve bu süreçlerin resmi ve çift yönlü olmasına özen gösteren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çalışanların uyumlu bir şekilde çalışmalarına destek olur ve firma içinde bilgi akışını sağlar.

  3. Pazarlama İletişimi: Pazarlama iletişimi, hedef pazar ve müşterilerin dikkatini çekmek ve fark yaratmak amacıyla gerçekleştirilen iletişim adımlarını içerir. Bu süreçte, yüksek değerli müşterilerle güven temelli ilişkiler kurmak, ürün veya hizmetle ilgili ilgi sağlamak ve müşterilere detaylı bilgi sunmak önemlidir.

Kurumsal İletişim Modelleri ve Araçları

Kurumsal iletişimin başarılı bir şekilde yürütülmesi için, çeşitli iletişim modelleri ve araçlarının kullanılması gerekmektedir. İşte bazı kurumsal iletişim modelleri ve araçları:

Demokratik İletişim: Demokratik iletişim, tüm çalışanların ve paydaşların söz hakkına sahip olduğu ve herkesin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği bir iletişim anlayışını ifade eder. Bu modelde, bilgi paylaşımı ve katılımcılık ön plana çıkar.ÖzellikTanımÖrneklerEtkileri
Eşit Katılım ve İfade ÖzgürlüğüTüm tarafların eşit şekilde katılımı ve düşüncelerini ifade etmeToplantılarda herkesin fikirlerini özgürce ifade edebilmesiİşbirliği ve yaratıcılık artar, farklı perspektifler değerlendirilir
Karşılıklı Anlayış ve EmpatiTaraflar arasında anlayış ve empati geliştirmeDuygusal olarak birbirini anlamaya çalışma, empatik dinlemeGüven ve işbirliği gelişir, çatışmalar azalır, ilişkiler güçlenir
İletişim Çok Yönlü ve İki Taraflıdırİletişim tüm taraflar arasında aktif ve iki yönlüdürTartışma, geri bildirim alma ve verme, açık diyalogBilgi ve fikir paylaşımı artar, katılım ve işbirliği sağlanır
Şeffaflık ve Bilgi PaylaşımıBilgi açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılır ve erişilebilirdirŞirket içi bilgilerin paylaşılması, kararların gerekçelerinin sunumuGüven oluşur, işbirliği ve takım çalışması desteklenir
Çoğulculuk ve Farklılıkların DeğerlendirilmesiFarklı düşünce ve perspektiflerin saygıyla karşılanması ve değerlendirilmesiKültürel çeşitlilik, çoklu bakış açıları ve deneyimlerin bir araya gelmesiYaratıcılık ve inovasyon teşvik edilir, daha iyi kararlar alınır
İşbirliği ve Ortak Karar AlmaTaraflar arasında işbirliği ve ortak karar alma süreci uygulanırGrup çalışmaları, tartışma ve uzlaşmaTakım ruhu ve sinerji oluşur, daha iyi sonuçlar elde edilir
İletişimde Şeffaflık ve Sorumlulukİletişimde şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri benimsenirHata ve başarısızlıkların paylaşılması, açık iletişim kanallarıGüven oluşur, hesap verebilirlik ve sorumluluk artar
İş İletişimi ve Karşılıklı Destekİletişimde iş birliği ve karşılıklı destek ön plandadırÇalışanların birbirine destek olması, motive edici geribildirimİş tatmini artar, çalışan bağlılığı ve verimlilik yükselir

Orantısız İletişim: Orantısız iletişim, bir firma veya kurumun bünyesinde yer alan bölümler veya iş süreçleri arasında yaşanan dengeyi göz önünde bulunduran bir iletişim modelidir. Bu süreçte, her bir bölümün gereksinimlerine ve önemine göre farklı iletişim araçları kullanılabilir. Aşağıdaki tabloda detaylı bilgi verilmiştir.

ÖzellikTanımÖrneklerEtkileri
İletişim Dengesizliğiİletişimde bir tarafla diğer taraflar arasında dengesizlik vardırBir kişi sürekli olarak konuşurken diğerleri dinleme pozisyonunda kalırİletişim bozulur, karşılıklı anlayış ve işbirliği zorlaşır
Güç Eşitsizliğiİletişimdeki taraflar arasında güç açısından dengesizlik vardırBir taraf daha fazla yetki, bilgi veya kaynaklara sahiptirZayıf tarafın ifade özgürlüğü kısıtlanır, karar süreçleri etkilenir
İfade Özgürlüğünün Kısıtlanmasıİletişimdeki tarafların özgürce düşüncelerini ifade etmesi engellenirEleştirel düşünce bastırılır, alternatif fikirler dikkate alınmazİnovasyon ve yaratıcılık azalır, işbirliği ve motivasyon düşer
Bilgi Saklama ve ManipülasyonuBilgiler kasıtlı olarak saklanır veya yanıltıcı şekilde sunulurGerçekleri gizlemek veya manipüle etmek için bilgi kullanılırGüven kaybı yaşanır, kararlar yanlış veya eksik bilgilere dayanır
Empati EksikliğiTaraflar arasında empati ve anlayış eksikliği vardırİletişimde duygusal bağ kurulamaz, karşılıklı anlayış zayıftırİlişkiler zedelenir, çatışmalar artar, işbirliği ve iş verimliliği düşer
İletişim EngelleriEtkili iletişimi engelleyen faktörler mevcutturDil bariyerleri, teknik sorunlar, kültürel farklılıklarİletişim etkisizleşir, yanlış anlamalar ve iletişim hataları ortaya çıkar
Tepkisel İletişimTaraflar arasında saldırgan, defansif veya reaktif iletişim vardırKişisel saldırılar, suçlamalar, savunmalarİletişim kopar, karşılıklı anlayış ve işbirliği sağlanamaz
İletişimde İşbirliği ve Diyalog Eksikliğiİletişimde işbirliği ve diyalog kurma isteği veya becerisi eksiktirTaraflar birbirini dinlemek yerine kendi görüşlerini dayatırAnlaşmazlıklar uzlaşmaya varmadan çözümsüz kalır, uzlaşma sağlanamaz
fotogerçekçi sürrealizm, senfoniler, parçalanmış kitaplar, canon eos 5d mark iv, ayrıntılı kalabalık sahneleri, pastoral, yüzyıl ortası tarzında, ayakta duran ve megafon çalan iş adamları tablosu

Kurumsal İletişim Uzmanı ve Görevleri

Kurumsal iletişim uzmanı, şirketlerin iletişim süreçlerini yürüten ve bu süreçlerin etkinliğini ve başarısını gözetmekle yükümlüdür. Kurumsal iletişim uzmanının görevleri arasında şunlar yer alır:

  1. Şirketin hedeflerine ve amaçlarına uygun iletişim stratejileri ve planları geliştirmek ve uygulamak.

  2. İç ve dış iletişim süreçlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

  3. Paydaşlarla yapılan iletişimleri yönetmek ve sürekli iyileştirmek.

  4. Şirketin medya ilişkilerini düzenlemek ve medyada yer alan bilgileri takip etmek.

  5. Pazarlama ve reklam faaliyetlerine destek sağlamak ve bu süreçlerde kullanılacak iletişim araçlarını belirlemek.

GörevlerAçıklamaÖrnek Sorumluluklar
Kurumsal İletişim Stratejisi BelirlemeŞirketin iletişim stratejisini oluşturmak ve güncellemekHedef kitle analizi yapmak, mesajlar ve kanallar belirlemek
Medya İlişkileri YönetimiMedya ilişkilerini kurmak, sürdürmek ve yönetmekBasın bültenleri hazırlamak, medya takibi yapmak
İç İletişim YönetimiŞirket içi iletişimi planlamak ve uygulamakİç iletişim araçları geliştirmek, çalışan anketleri düzenlemek
Marka İmajı YönetimiŞirketin marka değerini korumak ve geliştirmekMarka kimliği oluşturmak, pazarlama iletişimini yönetmek
Sosyal Medya YönetimiŞirketin sosyal medya stratejisini oluşturmak ve yönetmekİçerik planlaması yapmak, etkileşimi yönetmek
Kriz İletişimiKriz durumlarında iletişimi yönetmekKriz planları hazırlamak, halkla ilişkileri yönetmek
Etkinlik OrganizasyonuKurumsal etkinlikleri planlamak ve organize etmekKonferanslar düzenlemek, sponsorluk anlaşmaları yapmak
Paydaş İlişkileri Yönetimiİş ortakları ve paydaşlarla ilişkileri yönetmekToplantılar düzenlemek, paydaş geribildirimini takip etmek
Raporlama ve Analizİletişim faaliyetlerini analiz etmek ve raporlamakVeri toplamak, performans raporları hazırlamak
İçerik Üretimiİletişim materyalleri ve içeriklerin oluşturulmasıMakaleler yazmak, video içerikleri üretmek
cep telefonunu yakınındaki diğer insanlara karşı dengelemeye çalışan bir kadın, hassas, ayrıntılı mimari resimler, bilimkurgu gerçekçiliği, kurumsal punk, panel üzerine yağlıboya, organize kaos, göz kamaştırıcı şehir manzaraları, insan bağlantıları tarzında

Sonuç olarak, kurumsal iletişim, günümüz iş dünyasında önemli bir noktada bulunan ve birçok farklı disipline ev sahipliği yapan bir alandır. Bu alandaki uzmanlar, şirketlerin başarılı bir iletişim süreci yürütmesine ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

Yönetimsel İletişim, Şirket yönetiminin iç ve dışa yönelik gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerini, stratejileri ve çalışanlarla ilişkileri kapsar, Çalışanların motivasyonunu desteklemek, yetkilendirmek ve firma bünyesindeki kimliklerini güçlendirmek gibi görevleri bulunur, Örgütsel İletişim, Örgüt içerisinde gerçekleşen tüm iletişim süreçlerini değerlendiren bir yaklaşımdır, Çalışanların uyumlu bir şekilde çalışabilmesi ve firma içinde bilgi akışını sağlaması örgütsel iletişim disiplini altında yer alır, Pazarlama İletişimi, Hedef pazar ve müşterilerin dikkatini çekmek ve fark yaratmak amacıyla gerçekleştirilen iletişim adımlarını içerir, Yüksek değerli müşterilerle güven temelli ilişkiler kurmak ve hizmetle ilgili ilgi sağlamak gibi işlemler bu iletişim türü altında değerlendireilebilir, Demokratik İletişim, Tüm çalışanların ve paydaşların söz hakkına sahip olduğu ve herkesin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği bir iletişim anlayışını ifade eder, Bilgi paylaşımı ve katılımcılığın ön planda olduğu iletişim modelidir, Orantısız İletişim, Bir firma veya kurumun bünyesinde yer alan bölümler veya iş süreçleri arasında yaşanan dengeyi göz önünde bulunduran bir iletişim modelidir, Her bir bölümün gereksinimlerine ve önemine göre farklı iletişim araçları kullanılabilir, Kurumsal İletişim Uzmanı ve Görevleri, Şirketlerin iletişim süreçlerini yürüten ve bu süreçlerin etkinliğini ve başarısını gözetmekle yükümlüdür, Şirketin hedeflerine ve amaçlarına uygun iletişim stratejileri geliştirir ve uygular İç ve dış iletişim süreçlerini düzenler ve kontrol eder, Medya İlişkileri, Şirketin medya ile ilişkilerini düzenlemek ve medyada yer alan bilgileri takip etmek bir kurumsal iletişim uzmanının görevleri arasındadır, Firmanın yeni ürün ya da hizmetlerinin tanıtımı, basın bültenleri, firmayı ve ürünlerini tanıtan haberler bu sürece dahildir, Pazarlama ve Reklam Faaliyetleri, Pazarlama faaliyetlerini desteklemek ve bu süreçlerde kullanılacak iletişim araçlarını belirlemek bir kurumsal iletişim uzmanının görevidir, Ürün veya hizmetin tanıtımı, hedef kitle ile iletişim, müşteri memnuniyeti ve hizmet pazarlama stratejileri büyük öneme sahiptir
kurumsal iletişim nedir kurumsal iletişim birimi bünyesindeki alanlar kurumsal iletişim stratejisi kurumsal iletişim biriminin sorumluluk alanları kurumsal iletişim birimi Kurumsal İletişim İletişim Stratejileri Marka Değeri Çalışan Motivasyonu Medya ve Halkla İlişkiler İletişim Süreçleri İşletme Hedefleri Marka Kimliği Organizasyon İmaj Oluşturma Rekabetçi Avantaj Hedef Kitle Verimlilik Başarı
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.