AnasayfaBlogKurumsal İletişim Nedir?
İletişim

Kurumsal İletişim Nedir?

27 Şubat 2020
Kurumsal İletişim Nedir?

Günümüzde iş yapan mesleklerden biri olarak öne çıkan kurumsal iletişim, halkla ilişkiler bünyesinde pek çok farklı alanı kapsar. Medya ilişkileri, müşteri ilişkileri yönetimi, iç ve dış iletişim gibi disiplinleri içine alır. Öncelikle kurumsal iletişim kavramının ne olduğunu açıklayalım. İletişim eğitimleri bünyesinde kendini geliştiren veya halka ilişkiler ve iletişim alanında deneyim elde eden herkes kurumsal iletişim alanında iş yapabilir. 

Kurumsal iletişim, firmalardaki iletişim süreçlerini bir bütün olarak görmek ve değerlendirmek şeklinde tanımlanabilir. Kurumun kendi içerisinde belirlediği amaç ve hedeflerine ulaşmasına yönelik oluşturulan iletişim etkinlikleridir. Şirketin bağlılığını sürdürdüğü gruplarla ilişkileri düzenlemek, iç ve dış iletişim yöntemlerini kurumsal amaç doğrultusunda hem etkili hem de ikna edici iletişim yöntemi kullanan yönetimsel birimlerden biridir. Kurumsal iletişim biriminin sorumluluk sahibi olduğu alanlar da son derece geniştir. Bu alanları sıralayacak olursak;

Kurumsal İletişim Biriminin Sorumluluk Alanları Nelerdir?

 • Markayı temsil eden kurumu veya firmayı detaylı bir şekilde anlatmak.

 • İletişim kollarında kimin hangi görevden sorumlu olduğunu bilmek.

 • Çalıştığı firmanın hedef kitleler tarafından gerçekleşmesi planlanan girişimlerini eyleme geçirmek.

 • İletişimi ilgilendiren bütün konularda karar verme sürecini en kolay hale indirgeyecek prosedürleri uygulamak.

 • Firmadaki bütün iletişim süreçlerini tutarlı bir şekilde yönetmek ve firma içinde bilgi akışını sağlamak.

 • Şirketin varlığından sorumlu olarak ve sosyal medya uzmanlığı görevini de üstlenmek.

 • Medya ilişkilerini düzenlemek, haber bültenlerinin yazılıp dağıtılması, medya sorgularına yanıt vermek.

 • Medya kuruluşlarının şirket hakkında neler söylediklerini takip etmek amacıyla, gazetelerin, dergilerin, internetin ve televizyon kanallarının takibini yapmak.

 • Etkinlikleri planlayarak, o etkinliklere gösterilecek afiş ve diğer grafiklerin düzenlenmesini sağlamak.

 • Yönetici kadronun haber konferanslarındaki konuşmalarını hazırlamak.

Kurumsal İletişim Birimi Hangi Konularla İlgilenir?

 • Kurumsal kitleyi hedef alarak projelerini gerçekleştirir.

 • Hem resmi hem de resmi olmayan iletişim kanallarında bulunan tüm mesajları içine alır.

 • Kurum içerisinde gerçekleşen her türlü iletişimi bir bütün olarak değerlendirir.

 • Personellerin motivasyonları yüksek bir şekilde, birbirleriyle uyumlu olarak çalışmalarına ortam hazırlar.

 • Tüm paydaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak, doğruluğu olmayan bilgi ve dedikoduları engeller.

İlgili Eğitim: Kurumsal İletişim 2.0 Eğitimi

Kurumsal İletişim Stratejisi Nasıl Hazırlanır?

Kurumsal iletişim stratejisi oluşturulurken, kurum felsefesi, vizyonu ve misyonunun öne çıkarılması gerekir. Kurumun içi çevresinde yer alan koşullar kapsamında geliştirilir. Kurumsal amaçların belirlenmesi doğrultusunda, paydaş gruba ulaşarak onlarla en doğru şekilde iletişim kanalları oluşturulur. Paydaşların belirlenmesinden sonra iletişimin gerçekleşeceği paydaş grubu doğru bir şekilde seçilmelidir.

Çalışan kişilerin güvenini kazanabilmek ve onlara hedefleri eksiksiz bir şekilde iletmek bütün paydaşlar tarafından güvenilir bir kurum olmanın önemli şartları arasında yer alır. Bunun yanında doğru iletişim kanallarıyla çalışmak da stratejik sürecin bir parçasıdır. Paydaşların özelliklerine göre grubun amaçları belirlenerek mesajın iletilmesi sağlanmalıdır. Stratejinin en son aşaması olarak da bütün sonuçların değerlendirilmesi vardır. Firma nasıl bir tepki vereceğini belirleyerek, paydaşların üzerinde itibar analizi yapmalı ve iletişim kanallarında kullanılan mesaj iletme yönteminin ne kadar başarılı olup olmadığı ele alınır.

Kurumsal İletişim Birimi Bünyesindeki Alanlar

Kurumsal iletişim birimi bünyesinde iletişimle alakalı pek çok alan bulunur. Bu alanları aşağıdaki şekilde gösterilebilir;

Yönetimsel İletişim Birimi

Yönetimsel iletişim diğer adıyla yönetim iletişimi olarak da bilinir. Şirket yönetimi tarafından hem iç hem de dışa doğru gerçekleştirilen stratejileri, çalışanları ve planları içine alır. Sorumluluklarını aldıkları görevler;

 • Çalışan kişilerin hem motivasyonunu yüksek tutmalarında yardımcı olma hem de yetkilendirmek.

 • Çalışan kişilerin firma bünyesindeki kimliklerinin güçlenmesine destek sağlamak.

 • İşletme şefine karşı güven duygusu oluşturmak.

Örgütsel İletişim Birimi

 • Örgütsel iletişimde örgüt ilişkileri uzun dönemli bir perspektifle yönetilmelidir.

 • İletişim süreçleri resmi süreçlerde ilerlemelidir.

 • İletişim çift yönlü gerçekleşir.

 • Çalışılan firma veya örgüte bağlı olma durumu amaçlanan yöne doğru motivasyonu artırır.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi, hedef alınan pazar kapsamında müşterilerin hem dikkatini çekmek hem de fark yaratmak adına gerçekleştirilen iletişim çalışmaları şeklinde tanımlanabilir.

 • Yüksek değer taşıyan müşterilerle, güvene dayalı ilişkiler kurma amacına girilir.

 • Müşterilerde hizmet veya ürünle alakalı ilgi yaratmak.

 • Müşterilerin ürünle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasına yönelik çalışmalar yürütür.

kurumsal iletişim nedir kurumsal iletişim birimi bünyesindeki alanlar kurumsal iletişim stratejisi kurumsal iletişim biriminin sorumluluk alanları kurumsal iletişim birimi
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.