AnasayfaBlogPazarlama Faydaları Nelerdir?
Satış - Pazarlama

Pazarlama Faydaları Nelerdir?

11 Kasım 2021
Beyaz gömlekli ve gözlüklü bir kadın, takım elbiseli bir adamın önünde duruyor. Kadının yüzünde bir gülümseme var ve gözlükleri ışığı yansıtıyor. Adam şık gri bir takım elbise giymiş, beyaz gömlek ve kravat takmış. Arkalarında birkaç sayı ve bir parça turta içeren bir pasta grafiği var. Kadın ve adam, sanki verileri anlamaya çalışıyorlarmış gibi konsantre bir şekilde grafiğe bakıyorlar. Kadın erkekten biraz daha uzun ve grafik hakkında sohbet ediyor gibi görünüyorlar.
Pazarlama KavramıPazarlamanın FaydalarıAyrıntılı Açıklama
Pazarlama PlanıStratejik Yol HaritasıBelirli bir stratejiyle hareket edildiğinde, pazarlamanın etkinliği artar ve hedefler daha kolay ulaşılır.
AraştırmaHedef Pazarın AnlaşılmasıPazar ile ilgili fırsat ve benzeri araştırmalar, ürün ve hizmetlerin rakiplerin karşısındaki konumunun anlaşılmasını sağlar.
HedeflemeEtkin Müşteri ErişimiHedef kitlenin belirlenmesi ve ona uygun stratejiler geliştirilmesi, müşteri tabanının genişletilmesine yardımcı olur.
Taktik PazarlamaDeğer OluşturmaDoğru pazarlama taktikleri, müşterinin algılamış olduğu ürün değerini artırır.
KontrolGerçekleştirilebilirlik AnaliziGerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin doğru değerlendirilmesi ve kontrolü, daha başarılı sonuçlar almayı sağlar.
Şekil Faydasıİsteklere Göre ÜretimPazarlama, tüketici istekleri doğrultusunda ürün şekil ve boyutunu belirlemeye yardımcı olur.
Yer FaydasıEtkin DağıtımÜrünün tüketicilere sağlanabileceği doğru yerlerin belirlenmesi, satışları artırır.
Zaman FaydasıMevsimlik Ürün ErişimiBazı ürünlerin tüketiciye her zaman ulaşabilmesi için pazarlama stratejileri kullanılır.
Mülkiyet FaydasıMüşteri SahiplenmesiMüşteri, satın alma eylemini gerçekleştirerek ürün üzerinde mülkiyet sahipliği oluşturur.
İtibar FaydasıMarka DeğeriBaşarılı pazarlama stratejileri, bir markanın itibarını ve değerini artırmada önemli bir rol oynar.

Pazarlama kavramı, özellikleri ve sunduğu avantajlar ile her dönem ön planda olmuştur. Uzun bir tarihe sahip olsa da, günümüzde her zamankinden daha önemli bir yerde bulunur. Gün geçtikçe, içerik ve yapı olarak köklü bir değişime uğrar. Dijital dünyaya ayak uyduran pazarlama, ürün ve işletme bağlamında etkileyici roller üstlenir. Ürün ve hizmetlerin üretim öncesinde başlayan süreç, müşteriye sunulup geri bildirim alınmasına kadar devam eder. Bir işletmenin hayatını sürdürmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Pazarlama; aşamaları, stratejileri, ilkeleri ve avantajları sayesinde kullanıldığı ürün ve işletmeyi olumlu ya da olumsuz yönde etkiler.

Doğru analiz ve değerlendirmeler sonucunda, kâr edilmesini sağlar. Para kazanmak ile doğrudan ilgilidir. Rekabetin yoğun olduğu satış ve pazarlama sektöründe amaç, firmaların ürünlerini müşterilerine rakiplerinden önce sunmak ve belirledikleri hedefe ulaşmaktır. Pek çok detayı olan pazarlamanın faydaları, ürün ve müşteri bağlamında incelendiği gibi işletme açısından da değerlendirilir. Günümüz iş dünyasının gerçeklerinin başında gelen bu sektör, dijitalleşme ile kolaylaşsa da, zorlaştığı adımları da azımsanacak gibi değildir. Her işlemin farklı platformlar üzerinden ilerlemesi ve programların hayatımıza girmesi, sorunların büyümesine yol açmıştır. Ancak, önemli ölçüde kolaylık sağladığı için de hayatımızda unutulmaz bir yer edinmiştir.

Pazarlama Planı Nedir?

Pazarlama, belirli bir strateji içerisinde hareket edildiği zaman verimli sonuçlar verir. Stratejileri düzenlemek ile başlayan süreç, ilerlemek ve sonuçlarını almak ile devam eder. Günümüzde, büyük veya küçük fark etmeksizin her ölçekte firmanın bir planı olmalıdır. Öncelikle, firmanın içerisinde yer aldığı sektörü iyi tanıması gerekir. Bu durum, iş yerlerinin emin adımlar ile ilerlemesine yardımcı olur. Sonrasında, işletmeler duyulan ihtiyaca göre bir plan geliştirir. Plan türleri;

 • Çeyrek Bazlı ya da Yıllık Pazarlama: Belirli bir süre içerisinde üstlenmeniz gereken kampanya ve stratejileri vurgular.

 • İhracat Pazarlama: Uluslararası pazarlar için bölge ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Pazarlama etkinliklerini öngörüp hedef koyarak izler.

 • Dijital Pazarlama: Son dönemlerde, etkinliğini maksimum seviyelerde izleyen bir modeldir. Sosyal medya gibi dijital platformlarda planlanır.

 • Girişimcilik Pazarlama: Yeni kurulan ya da kurulacak olan ürün ve hizmetin kullanılacağı farklı adımları içerir. Yatırımcıya sunulan kampanya ve aktivitelerden oluşur.

pazarlama planı; durum analizi, hedeflerin ve stratejilerin belirlenmesi, strateji çerçevesinde taktiklerin belirlenmesi, pazarlama bütçesinin denetlenmesi ile oluşur. bu sıra uygulandığı zaman kampanyalarınızda doğru sonuçlar alabilirsiniz.

Pazarlamanın Aşamaları Nelerdir?

Pazarlama yönetimi, hedeflenen olgular göz önüne alındığı zaman şekillenir. Çeşitlilik açısından geniş bir yelpazeye yayılan pazarlama alanına keskin sınırlar çizilmemektedir. İçerisinde bulunduğu sektöre uygun hedef ve aşamalardan geçer. Pazarlamanın temellerini atan aşamaları;

 • Araştırma: Pazar ile ilgili fırsat ve benzeri araştırmaların yapıldığı bir süreçtir. Bu aşama, ürün ve hizmetlerin rakiplerin karşısındaki konumunun öğrenilmesini sağlar.

 • Hedefleme: Hedef kitleye uygun yürütülür. Konumlandırma, ürünün avantaj ve farklarının tüketiciye kabul ettirilmesi şeklinde işler. Mütevazı ve tutarlı bir bakış açısı ile hedef belirlenip kolaylıkla başarıya ulaşılır.

 • Taktik Pazarlama: Ürün, fiyat, dağıtım ve süreklilik adımlarının bir arada bulunduğu ve değerlendirildiği aşamadır. Reklam, televizyon, radyo ya da yazılı yayın organları arasından seçim yapılır.

 • Kontrol: Tüm süreçler sonunda, alınan geri bildirim ve değerlendirmeler yer alır. Sonuçlara uygun kâr ve zarar tablosu çıkarılarak bir sonraki adıma karar verilir. Bu aşama ile uygulanan kampanyalar sürekli olarak takip edilir.

Yüzümüzü Gülümseten Pazarlamanın Faydaları

Başarılı bir pazarlama çalışanının hayali; müşteriye pek çok kanal ile dokunmak, potansiyel müşterileri keşfetmek, doğru mesajlar iletmek ile müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmaktır. Hızlı teknolojik gelişmeler, pazarlama alanının da dinamiklerini değiştirir. Pazarlama; şekil, yer, zaman, mülkiyet ve itibar olmak üzere 5 faydada yoğunlaşır. Ancak, ayrıntılı olarak incelediğimiz zaman avantajlarını etkin bir şekilde yaşayabiliriz. Pazarlamanın faydaları, şirket bağlamında görülse dahi, hedef kitle ve ürün bazında da fark edilir. Pazarlama sektörünün etkisini artıran faydaları şöyle;

 • Şekil Faydası: Üretilecek olan ürünlerin şekil ve boyut bilgisi, pazarlama departmanından alınır. Tüketici istekleri göz önüne alınarak gerçekleştirilir.

 • Yer Faydası: Tüketiciden uzakta üretilen mal ve hizmetlerin ulaşımı da, bir pazarlama faaliyetidir. Doğru yere sağlam bir şekilde ulaştırılması gerekir.

 • Zaman Faydası: Bazı ürünler, her mevsim üretilmemektedir. Ancak, tüketilmesi zorunlu olabilir. Bu yüzden, ürünlerin zamanında imal edilip depolanması ve korunması gerekir.

 • Mülkiyet Faydası: Üretilen mal ve hizmetin tüketiciye ulaştırılarak satılması anlamına gelir.

 • İtibar Faydası: Bazı ürünler, gösteriş amaçlı imal edilir. Böylece, az gelişmiş ülkelerde tüketiciler bazı ürünleri itibarını yükseltmek için satın alır.

Pazarlama Araştırmasının Sayısız Avantajı

Pazarlama Araştırması; müşterilerin tercihlerini, tüketim ve fiyat alışkanlıklarını düzenli olarak belirler. Çalışan, yönetici ve müşteriye fayda sağlayan bir süreçtir. Pazarlama Araştırmasının faydaları aşağıda yer alır:

 • Pazarlama sorunlarını ve yaratıcı etkenlerinin ortaya çıkmasını sağlar.

 • Alınması gereken kararların risk oranını düşürüp rasyonelliğini korur.

 • Yönetimin ihtiyaç ve isteklerini gösterir. Üretilen mal ve hizmetler ile talepler arasındaki uyumu artırır.

 • Yeni ürün keşfi ve var olan malların kullanım alternatiflerini araştırıp satışları yükseltir.

 • Satış faaliyetlerindeki başarı ve başarısızlık oranlarını açıkça ortaya çıkarır.

 • Pazarlama yöntemlerinin etkinliğini ölçüp uygun olanların seçilmesine yardımcı olur. Bu durum, pazarlama masraflarında tasarruf sağlar.

 • Hedef kitlenin beklentilerini saptayıp firmanın karşılayabileceklerini belirler.

 • Yeni pazarlara açılıp müşteri kitleleri oluşturulmasına destek olur.

 • Geleceği olan yatırımları işletmeye dahil edip faaliyete sokar.

 • Tüketici tercihleri ile ilgili veri sağlayarak teknik araştırmaya yönlendirir.

Pazarlamanın Hammaddesi Ürün ve Hizmetin Önemi

Pazarlama çalışmalarında ürün özelliklerine ve faydalarına dikkat çekilmesi gerekir. Talep oluşturmada belirleyici bir role sahip olan fayda, ürünün tüketicilere sunulmasında da etkili olur. Özellikler de, ürünü değerini katlayarak dikkat çeker. Bu kriterler, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyip onların ürünlere karşı fikirlerini değiştirir. Tüketici davranışları ve satın alma ilişkisinde ilk akla gelen, üründür. Özellikler ve faydalar pazarlama alanında nasıl kullanılır? Şöyle;

 • Tüketicinin ürünü kullandığı zaman yaşayacağı kazancı göstermeniz gerekir. Dijital içerik çalışmaları ağırlık kazanır. Video ya da fotoğraf odaklı içerikler, ürünün kalitesini ve kullanım alanlarını kanıtlar nitelikte olur.

 • Ürünü göz alıcı bir şekilde gösteren video içerikler oluşturabilirsiniz. Fotoğraflar, sosyal medya ve e-ticaret sitenizde tanıtım yapmanızı sağlar.

 • Duygusal pazarlama ile tüketiciler kolay etkilenir. Ürün özellikleri ve faydalarını anlatan içerikler, tüketicinin sorunlarla baş ettiği zaman hissettiği duyguları hatırlatacak şekilde olmalıdır. Bunlar, geri dönüşleri de artırır.

Pazarlama Planı, Stratejik Yol Haritası, Belirli bir stratejiyle hareket edildiğinde, pazarlamanın etkinliği artar ve hedefler daha kolay ulaşılır, Araştırma, Hedef Pazarın Anlaşılması, Pazar ile ilgili fırsat ve benzeri araştırmalar, ürün ve hizmetlerin rakiplerin karşısındaki konumunun anlaşılmasını sağlar, Hedefleme, Etkin Müşteri Erişimi, Hedef kitlenin belirlenmesi ve ona uygun stratejiler geliştirilmesi, müşteri tabanının genişletilmesine yardımcı olur, Taktik Pazarlama, Değer Oluşturma, Doğru pazarlama taktikleri, müşterinin algılamış olduğu ürün değerini artırır, Kontrol, Gerçekleştirilebilirlik Analizi, Gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin doğru değerlendirilmesi ve kontrolü, daha başarılı sonuçlar almayı sağlar, Şekil Faydası, İsteklere Göre Üretim, Pazarlama, tüketici istekleri doğrultusunda ürün şekil ve boyutunu belirlemeye yardımcı olur, Yer Faydası, Etkin Dağıtım, Ürünün tüketicilere sağlanabileceği doğru yerlerin belirlenmesi, satışları artırır, Zaman Faydası, Mevsimlik Ürün Erişimi, Bazı ürünlerin tüketiciye her zaman ulaşabilmesi için pazarlama stratejileri kullanılır, Mülkiyet Faydası, Müşteri Sahiplenmesi, Müşteri, satın alma eylemini gerçekleştirerek ürün üzerinde mülkiyet sahipliği oluşturur, İtibar Faydası, Marka Değeri, Başarılı pazarlama stratejileri, bir markanın itibarını ve değerini artırmada önemli bir rol oynar
pazarlamapazarlama iletişimi eğitimi pazarlama faydaları nelerdir pazarlama faydaları pazarlama ilkeleri
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Koyu renk takım elbise giyen ve açık renk kravat takan bir adam lüks bir arabadan iniyor. Araba koyu renk, muhtemelen siyah. Beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymektedir. Araçtan inerken yüzü kısmen görünmektedir. Onun sağında, arabanın yanında duran, her ikisi de resmi kıyafetli iki adam daha vardır. Arka planda kırmızı bir nesnenin hafif bulanık bir görüntüsü var. Nesnenin ne olduğu belli değil ama muhtemelen araçla ilgili.
Meslekler

Pazarlamacı Ne İş Yapar?

28 Kasım 2019
Bir kişi kollarını iki yana açmış, elinde büyük bir küre tutmaktadır. Küre mor renktedir ve ellerin yakın çekimi yüzeyinin karmaşık ayrıntılarını ortaya çıkarır. Küre hafifçe eğilmiş, kişi uzaklara bakarken başparmakları onu yerinde tutuyor. Arka planda parlak, açık mavi bir gökyüzü var ve hoş bir atmosfer yaratıyor. Kişinin ifadesi huzurludur, sanki derin düşüncelere dalmış, elindeki dünyanın güzelliğini ve gizemini tefekkür etmektedir.
Satış - Pazarlama

Uluslararası Pazarlama Nedir?

14 Mayıs 2021
Yüzü sıcak bir ışıltıyla aydınlanmış bir kadın kameraya gülümsüyor. Bir masada oturmaktadır ve yanındaki gazete yığınının üzerinde siyah beyaz bir logo basılıdır. Sağ elinde bir kalem tutuyor ve solundaki masanın üzerinde duran kağıt yığınına doğru tutuyor. Yüzü yakın plandadır, sırıtışı geniş ve davetkârdır. O anda mutlu ve memnun görünüyor, gözleri sevinçle parıldıyor. Arkasında, bir eli gazete yığınının üzerinde duruyor ve rahat atmosferi daha da belirginleştiriyor. Bu, memnuniyet ve neşe dolu, sıcak ve mutlu bir görüntü.
Satış - Pazarlama

B2B Pazarlama Nedir?

15 Ocak 2019
Bu görüntü, elleri bir dizüstü bilgisayarın üzerinde olan bir kişiye aittir. Kişi arka planda bir kitap bulunan bir masada oturmaktadır. Kişi siyah bir gömlek giyiyor ve dizüstü bilgisayar ekranına odaklanmış görünüyor. Dizüstü bilgisayarın gümüş rengi bir dış yüzeyi vardır ve kişinin elleri bir kalem tutmaktadır. El dizüstü bilgisayarın klavyesinin üzerinde durmaktadır ve dizüstü bilgisayarın kendisi açıktır. Kişinin sağ eli hafif bulanıktır ve görüntü kişinin ellerinin ve dizüstü bilgisayarının yakın çekimidir. Arka plandaki bir direğin ışığı sahneye zayıf bir ışık veriyor. Dizüstü bilgisayar ekranı görüntüde görünmüyor, ancak kişinin elleri tarafından aydınlatılıyor.
Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama Neden Bu Kadar Önemli?

21 Mayıs 2019
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
17631193