Close
Mobil Menu Bars

Pazarlama Karması Nedir?

03 Haziran 2020, 1860 defa okundu.
Pazarlama Karması Nedir?
pazarlama karması, pazarlamanın 4P, ürün, tutundurma, hedef kitle, dağıtım

Pazarlama dünyası ve işletmeler açısından, yaratılan ürün ya da hizmetin çeşitli aşamalardan geçerek pazar yarışında yerini alması önemlidir. Pazarlanacak ürünün, piyasadaki yerini almadan önce çeşitli stratejik aşamaları uygulaması, 1990 sonrası pazarlama anlayışını şekillendirmiştir. Bu stratejik pazarlama aşamalarına baktığımızda, pazarlamanın 4P'si ifadesine rastlarız. 4P pazarlama stratejisi ya da bilenen adıyla pazarlama karması; ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım aşamalarından oluşuyor. 

Pazarlamanın bünyesinde yer alan ürünün ya da hizmetin işletmeler tarafından pazara açılması için çeşitli pazarlama planları ve stratejileri üretme gerekliliği, pazarlama karmasını da yarattı. Sadece üretimin önemsenmediği bu pazarlama karmasında, esas olarak ürünün tüketiciye nasıl sunulacağı ve nasıl bir etki yaratabileceği üzerinde durulmuştur. Pazarlama dünyasında başta tüketici olmak üzere değişen koşullar, ihtiyaçlar, istekler pek çok strateji ve yeniliği beraberinde getiriyor.

İşletme ve markaların pazarlama anlayışında, yüzlerini tüketiciye dönmeleri ve ürettikleri değerleri etkili bir şekilde satmak istemeleri, bugün kullanılan pazarlama stratejilerin de ana faktörü olmuştur. Pazarlama süreci içinde önemli aşamaları oluşturan pazarlama karması elemanlarına, biraz daha yakından bakarak stratejik pazarlama anlayışına etkisine bir göz atalım. 

pazarlama karması, pazarlamanın 4P, ürün, tutundurma, hedef kitle, dağıtım

Pazarlama Karması Unsurları

İşletme ve markaların, ürün pazarlama sürecinde çeşitli stratejilerle piyasadaki yerini aldığını görebiliyoruz. Pazarlama karması adıyla bilinen ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım stratejisi dışında, bugün farklı stratejiler de uygulanıyor. Pazarlamanın 4P'si olan pazarlama karması dışında, 5P, 7P hatta 11P pazarlama stratejilerin ortaya çıktığı ve kullanıldığı da biliniyor.

1960'larda Jerome McCarty tarafından pazarlama stratejisine armağan edilen pazarlama karması, üretimden dağıtıma kadar olan sürecin planlı ve etkin bir şekilde müşteriye ulaşımını hedefler. Geçmişten bugüne pazarlama süreci stratejileri, pazarlama karmasındaki unsurları hesaba katarak ürünü pazarlayabilmeyi temel hedef olarak belirlemişlerdir. Buradaki pazarlama hedefi, tüketici ve müşteriye en doğru, en kullanışlı ve en kaliteli ürünü seçmelerine yönelik bir strateji içerir. Özellikle tutundurma bölümünde göreceğimiz üzere, ürünün iletişim ve tanıtım faaliyetleri, doğrudan hedef kitle için yaratılır.

Pazarlama karması, tüm unsurlarının içerdikleriyle stratejik pazarlama planlaması için uygun altyapıyı hazırlar. Pazarlama sürecinde, ürün ve hizmetinizi etkili yöntemlerle pazarlamak istiyorsanız pazarlama karması unsurlarını kullanarak bunu başarabilirsiniz. Tabii günümüzde pazarlama karmasına yeni eklenen unsurlar olsa da pazarlamanın en önemli 4 unsurunun farkında olarak diğer aşamaları da öğrenebilirsiniz.

Ürün

Ürün kavramı kısaca , basit ve tanımlanabilir özelliklerden oluşan mal ya da hizmettir. Saf ve tam anlamıyla ürün, tüketici gözünde kişiye bir duygu ya da değer katmaz. Ürünün bu dar anlamının genişlemesi, marka ve işletmelerin kullandığı stratejik ürün pazarlaması faaliyetleriyle olmuştur. Şöyle ki tüketici gözünde değer ve duygu üreten ürün anlayışı, ürünün saf hâlinden ziyade mal ya da hizmetin faydalarını içeren bir tatmin yaratır. Tüketici birbirine benzer pek çok ürün arasından niye o ürünü tercih ettiğinin cevabını, bu ürün faydaları verir.

Faydalar ve nihai tatmin duygusu, psikolojik ve kişisel duygu ve tatminleri kapsar. Ürünün sağladığı görünmez faydalar, güçlü bir duyguyu çağrıştırabilir ve o duygu da kişide bir tatmin sağlar. Örneğin; iPhone cep telefonunun sağladığı kullanışlılık dışında yarattığı prestijlik ve güçlü imaj, tüketici gözünde bir duyguyu ve düşünceyi çağrıştırır. Bundan dolayı ürün, sadece üretimden çıkan bir mal değildir. Ürün pazarlanabilir bir araçtır ve pek çok marka yaratma stratejisi içinde de yer alır. Ürünün; ambalajı, rengi, sloganı, fiyatı, kalitesi ve asıl olarak yarattığı imaj ve algı stratejisi tüketicinin kararını etkileyebilecek unsurlardır. En etkili slogan örnekleri en güzel tasarımlar ve en güçlü markalar, yaratılan ürünün doğru ve etkili pazarlamasından doğar.

Bunların yanı sıra ürünün gerektiği zaman bir yenliğe ve farklılığa gitmesini de önerilir. Ürün inovasyonu olarak adlandırılan ürün yeniliği, müşterinin markaya olan bakışını da tazeler. Ürünün ham özellikleri dışında pazarlamaya ihtiyaç duyulan tüm unsurlar da tutundurma aşamasındaki iletişim çalışmalarıyla adını duyurur.

pazarlama karması, pazarlamanın 4P, ürün, tutundurma, hedef kitle, dağıtım

Fiyat ve Fiyatlandırma

Günümüz pazarlama anlayışında fiyat, değeri belirleyen temel faktörlerden biri olarak kullanılıyor. Ürün için ödenen para miktarı olarak adlandırılan ürün fiyatı, bir değeri ürettiği ölçüde kabul edilebilir oluyor. Ürünün yarattığı olumlu imaj ve algı, tüketicinin fiyatı kabul etmesindeki temel unsurlardan biri olarak karşımızda çıkıyor. Bu durum da ürün pazarlama sürecinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 

Ürün fiyatı, pek çok fiyatlandırma stratejisine göre düzenleniyor. Fiyatlandırma stratejileri; müşteri grubu, dağıtımcılar, işletmenin hedefleri ve fiyat uyumluluğu, pazarlama maliyetleri ve rakipler gibi kararları içerir. Tabii ki bu kararlar, yarışılan pazardaki durumları da analiz ederek alınır. Özellikle işletmenin zarar etmeden ürünü satabilmesi için fiyat ve nihai işletme hedeflerinin uyumluluğu gerekir. Ürünü üretme aşamasından sonra fiyat belirlemek için ürün değerinin pazarlanması ve  tüketici gözünde değer yaratacak PR çalışmaları düşünülebilir. 

Dağıtım Süreci

Pazarlama karması içinde önemli adımlardan biri olan dağıtım, ürünün alıcılara ulaştırılma sürecini kapsar. Bu ulaştırma sürecinde; aracılar kim olacak, nasıl seçilecek ve fiziksel dağıtım, taşıma nasıl planlanacak, bütün bu aşamalar hesaplanır. 

İşletmenin bütçe ve planlarına uygun olarak seçilen dağıtım seçenekleri, uygun odak noktalarına göre ürünü transfer eder. Özellikle dağıtım aşamasında, hedef kitleye doğrudan ulaşımın sağlanması, ürünün depolanması ve süreç boyunca yaşanabilecek finansal riskler dikkate alınır. 

Tutundurma Stratejileri

Ürünün nasıl pazarlanabileceği ve nasıl bir etki uyandıracağı, uygulanacak tutundurma stratejilerine bağlıdır. Ürünün üretiminden sonra pazar alanında ürünün nasıl tüketime çağrılacağı, tutundurma aşamasında düşünülür. Ürünün yarattığı tüm fikirleri ve özellikleri, tutundurmak için pazarlama ve kitle iletişim araçları kullanılır. Tutundurma aşamasında ürünün sesini duyurmak için halkla ilişkiler ve reklam, sosyal medya, doğrudan pazarlama ya da kişisel satış kullanılır. Bu tutundurma unsurlarından hangisinin kullanılacağı ise markanın ya da işletmenin hedeflerine, bütçesine ve ürünün potansiyel özelliklerine göre değişir. 

pazarlama karması, pazarlamanın 4P, ürün, tutundurma, hedef kitle, dağıtım

Seçilecek iletişim kanalına göre uygun tutundurma stratejisi de belirlenir. Ürünün nasıl bir mesaj vereceği, ürünü kısa ya da uzun sürede nasıl tanıtabileceği, işletmenin ve ürünün hedefine uygun olarak düşünülür. Örneğin, Televizyonda reklam vermeye karar verdiyseniz kısa sürede ürünün yarattığı etkiye atıf yapmanız gerekir. Reklamda esas olan, kısa sürede tüketicide bir çağrışım yapmaktır. 

Aynı zamanda sesleneceğiz hedef kitlenin hangi iletişim kanalını sık kullandığını da analiz etmelisiniz. Hedef grubunuz gençleri hedefliyor olabilir. Bu durumda genç neslin daha çok sosyal medyada aktif olduğunu düşünüldüğünde, sosyal medya eksenli tanıtım faaliyetleri yapabilirsiniz. Hangi iletişim aracını kullanmayı düşünürseniz düşünün, bunun öncesinde ciddi hedef kitle analizi yapmalı ve uygun medya mesajını bulmalısınız. Buradan hareketle tutundurma stratejisinin de pazarlama karması için önemli olduğunun bilincinde olarak pazarlama sürecini de doğru adımlarla tamamlamış olursunuz.

Pazarlama karması ne demek?

Pazarlama dünyasında 4P olarak geçer. Stratejik pazarlama anlayışında üretimden başlayarak ürünün piyasadaki yerini almadan önce çeşitli aşamalardan geçirilmesi esastır. Bu pazarlama karmasında da ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım aşamaları vardır. 

İşletmeler neden pazarlama karmasını kullanır?

Pazarlama karması yalnızca üretimi önemsemez. Yaratılan ürünün, pazarda tutundurmasını sağlayan tutundurma stratejiler, fiyatlandırma usulleri ve ürünü dağıtımı, sürecin doğru yönetilmesi sağlar. Pazarlama dünyasında ürün, ürünün pazarlanması ve dağıtım aşaması, işletmelerin kâr elde etmesi ve müşteriye değer sunması açısından önemlidir. 

Tutundurma stratejileri nelerdir?

Tutundurma aşamasında; reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım, doğrudan satış ve sosyal medya mecraları kullanılabilir. Tutundurma stratejisinde nasıl bir mesaj ve etki yaratılacağı belirlenir. Uygun iletişim mecrası için de hedef kitlenin hangi iletişim aracını kullandığı analiz edilmelidir. 

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Ankara üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!