AnasayfaBlogPazarlama Karması Nedir?
Satış - Pazarlama

Pazarlama Karması Nedir?

31 Mayıs 2020
Bu resimde bir kara tahta üzerinde çeşitli renklerde yazılmış bir grup renkli not görülüyor. Tahtanın üst kısmı yeşil, pembe, sarı ve mavi de dahil olmak üzere çeşitli notlarla kaplıdır. Resmin sağ alt köşesinde beyaz bir çizginin yakın çekimi var. Sol üst köşede ise üzerinde siyah yazılar olan pembe bir işaret var. Tüm notlar ve işaretler kara tahtanın koyu arka planında göze çarpıyor ve dikkati renkli notlara çekiyor. Notlarda ve işaretlerde kullanılan renkler ilginç ve görsel olarak hoş bir kompozisyon yaratılmasına yardımcı oluyor.
Pazarlama Karması UnsurlarAmaçlarıÖzellikleri
ÜrünTüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak mal veya hizmeti oluşturmakÜrünün kalitesi, özellikleri, markası, ambalajı ve tasarımı
FiyatÜrünün tüketiciler tarafından kabul görecek bir değeri ve fiyatı olmasıFiyat belirleme stratejileri, uygun fiyat-seçim, indirimler ve taksitler
Tutundurma (Promosyon)Ürünün tanıtımı, bilinirliği ve satışını artırmakReklam, halkla ilişkiler, satış promosyonları ve kişisel satış
DağıtımÜrünün tüketicinin erişimine uygun bir şekilde sunulmasıDistribütör kanalları, konum, arz ve teslim süreleri
İnovasyonÜrün yeniliği ile müşterinin markaya olan bakışını tazelemekYeni ürün geliştirme, farklılaşma ve markalaşma
Hedef KitleÜrünün hedef kitlesini belirlemek ve bu kitleye hitap etmekDemografik, psikografik ve coğrafi özellikler
Algı StratejisiTüketicinin ürün hakkında olumlu düşüncelere sahip olmasını sağlamakTüketici psikolojisi, marka imajı ve konumlandırma stratejileri
Rekabet StratejisiPiyasada rekabet avantajı sağlamakRekabet analizi, pazar payı ve farklılaşma stratejileri
Müşteri İlişkileriMüşterinin markaya olan sadakatini ve marka değerini artırmakMüşteri hizmetleri, müşteri deneyimi ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
Pazar AraştırmasıPazarın ve tüketicinin anlaşılmasıPazar analizi, tüketici davranışları ve trend analizi

Pazarlama dünyası ve işletmeler açısından, yaratılan ürün ya da hizmetin çeşitli aşamalardan geçerek pazar yarışında yerini alması önemlidir. Pazarlanacak ürünün, piyasadaki yerini almadan önce çeşitli stratejik aşamaları uygulaması, 1990 sonrası pazarlama anlayışını şekillendirmiştir. bu stratejik pazarlama aşamalarına baktığımızda, pazarlamanın 4p'si ifadesine rastlarız. 4p pazarlama stratejisi ya da bilenen adıyla pazarlama karması; ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım aşamalarından oluşuyor. 

Pazarlamanın bünyesinde yer alan ürünün ya da hizmetin işletmeler tarafından pazara açılması için çeşitli pazarlama planları ve stratejileri üretme gerekliliği, pazarlama karmasını da yarattı. Sadece üretimin önemsenmediği bu pazarlama karmasında, esas olarak ürünün tüketiciye nasıl sunulacağı ve nasıl bir etki yaratabileceği üzerinde durulmuştur. Pazarlama dünyasında başta tüketici olmak üzere değişen koşullar, ihtiyaçlar, istekler pek çok strateji ve yeniliği beraberinde getiriyor.

İşletme ve markaların pazarlama anlayışında, yüzlerini tüketiciye dönmeleri ve ürettikleri değerleri etkili bir şekilde satmak istemeleri, bugün kullanılan pazarlama stratejilerin de ana faktörü olmuştur. Pazarlama süreci içinde önemli aşamaları oluşturan pazarlama karması elemanlarına, biraz daha yakından bakarak stratejik pazarlama anlayışına etkisine bir göz atalım. 

Pazarlama Karması Unsurları

İşletme ve markaların, ürün pazarlama sürecinde çeşitli stratejilerle piyasadaki yerini aldığını görebiliyoruz. Pazarlama karması adıyla bilinen ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım stratejisi dışında, bugün farklı stratejiler de uygulanıyor. Pazarlamanın 4P'si olan pazarlama karması dışında, 5P, 7P hatta 11P pazarlama stratejilerin ortaya çıktığı ve kullanıldığı da biliniyor.

1960'larda Jerome McCarty tarafından pazarlama stratejisine armağan edilen pazarlama karması, üretimden dağıtıma kadar olan sürecin planlı ve etkin bir şekilde müşteriye ulaşımını hedefler. Geçmişten bugüne pazarlama süreci stratejileri, pazarlama karmasındaki unsurları hesaba katarak ürünü pazarlayabilmeyi temel hedef olarak belirlemişlerdir. Buradaki pazarlama hedefi, tüketici ve müşteriye en doğru, en kullanışlı ve en kaliteli ürünü seçmelerine yönelik bir strateji içerir. Özellikle tutundurma bölümünde göreceğimiz üzere, ürünün iletişim ve tanıtım faaliyetleri, doğrudan hedef kitle için yaratılır.

Pazarlama karması, tüm unsurlarının içerdikleriyle stratejik pazarlama planlaması için uygun altyapıyı hazırlar. Pazarlama sürecinde, ürün ve hizmetinizi etkili yöntemlerle pazarlamak istiyorsanız pazarlama karması unsurlarını kullanarak bunu başarabilirsiniz. Tabii günümüzde pazarlama karmasına yeni eklenen unsurlar olsa da pazarlamanın en önemli 4 unsurunun farkında olarak diğer aşamaları da öğrenebilirsiniz.

Ürün

Ürün kavramı kısaca , basit ve tanımlanabilir özelliklerden oluşan mal ya da hizmettir. Saf ve tam anlamıyla ürün, tüketici gözünde kişiye bir duygu ya da değer katmaz. Ürünün bu dar anlamının genişlemesi, marka ve işletmelerin kullandığı stratejik ürün pazarlaması faaliyetleriyle olmuştur. Şöyle ki tüketici gözünde değer ve duygu üreten ürün anlayışı, ürünün saf hâlinden ziyade mal ya da hizmetin faydalarını içeren bir tatmin yaratır. Tüketici birbirine benzer pek çok ürün arasından niye o ürünü tercih ettiğinin cevabını, bu ürün faydaları verir.

Faydalar ve nihai tatmin duygusu, psikolojik ve kişisel duygu ve tatminleri kapsar. Ürünün sağladığı görünmez faydalar, güçlü bir duyguyu çağrıştırabilir ve o duygu da kişide bir tatmin sağlar. Örneğin; iPhone cep telefonunun sağladığı kullanışlılık dışında yarattığı prestijlik ve güçlü imaj, tüketici gözünde bir duyguyu ve düşünceyi çağrıştırır. Bundan dolayı ürün, sadece üretimden çıkan bir mal değildir. Ürün pazarlanabilir bir araçtır ve pek çok marka yaratma stratejisi içinde de yer alır. Ürünün; ambalajı, rengi, sloganı, fiyatı, kalitesi ve asıl olarak yarattığı imaj ve algı stratejisi tüketicinin kararını etkileyebilecek unsurlardır. En etkili slogan örnekleri en güzel tasarımlar ve en güçlü markalar, yaratılan ürünün doğru ve etkili pazarlamasından doğar.

Bunların yanı sıra ürünün gerektiği zaman bir yenliğe ve farklılığa gitmesini de önerilir. Ürün inovasyonu olarak adlandırılan ürün yeniliği, müşterinin markaya olan bakışını da tazeler. Ürünün ham özellikleri dışında pazarlamaya ihtiyaç duyulan tüm unsurlar da tutundurma aşamasındaki iletişim çalışmalarıyla adını duyurur.

Fiyat ve Fiyatlandırma

Günümüz pazarlama anlayışında fiyat, değeri belirleyen temel faktörlerden biri olarak kullanılıyor. Ürün için ödenen para miktarı olarak adlandırılan ürün fiyatı, bir değeri ürettiği ölçüde kabul edilebilir oluyor. Ürünün yarattığı olumlu imaj ve algı, tüketicinin fiyatı kabul etmesindeki temel unsurlardan biri olarak karşımızda çıkıyor. Bu durum da ürün pazarlama sürecinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 

Ürün fiyatı, pek çok fiyatlandırma stratejisine göre düzenleniyor. Fiyatlandırma stratejileri; müşteri grubu, dağıtımcılar, işletmenin hedefleri ve fiyat uyumluluğu, pazarlama maliyetleri ve rakipler gibi kararları içerir. Tabii ki bu kararlar, yarışılan pazardaki durumları da analiz ederek alınır. Özellikle işletmenin zarar etmeden ürünü satabilmesi için fiyat ve nihai işletme hedeflerinin uyumluluğu gerekir. Ürünü üretme aşamasından sonra fiyat belirlemek için ürün değerinin pazarlanması ve  tüketici gözünde değer yaratacak PR çalışmaları düşünülebilir. 

Dağıtım Süreci

Pazarlama karması içinde önemli adımlardan biri olan dağıtım, ürünün alıcılara ulaştırılma sürecini kapsar. Bu ulaştırma sürecinde; aracılar kim olacak, nasıl seçilecek ve fiziksel dağıtım, taşıma nasıl planlanacak, bütün bu aşamalar hesaplanır. 

İşletmenin bütçe ve planlarına uygun olarak seçilen dağıtım seçenekleri, uygun odak noktalarına göre ürünü transfer eder. Özellikle dağıtım aşamasında, hedef kitleye doğrudan ulaşımın sağlanması, ürünün depolanması ve süreç boyunca yaşanabilecek finansal riskler dikkate alınır. 

Tutundurma Stratejileri

Ürünün nasıl pazarlanabileceği ve nasıl bir etki uyandıracağı, uygulanacak tutundurma stratejilerine bağlıdır. Ürünün üretiminden sonra pazar alanında ürünün nasıl tüketime çağrılacağı, tutundurma aşamasında düşünülür. Ürünün yarattığı tüm fikirleri ve özellikleri, tutundurmak için pazarlama ve kitle iletişim araçları kullanılır. Tutundurma aşamasında ürünün sesini duyurmak için halkla ilişkiler ve reklam, sosyal medya, doğrudan pazarlama ya da kişisel satış kullanılır. Bu tutundurma unsurlarından hangisinin kullanılacağı ise markanın ya da işletmenin hedeflerine, bütçesine ve ürünün potansiyel özelliklerine göre değişir. 

Seçilecek iletişim kanalına göre uygun tutundurma stratejisi de belirlenir. Ürünün nasıl bir mesaj vereceği, ürünü kısa ya da uzun sürede nasıl tanıtabileceği, işletmenin ve ürünün hedefine uygun olarak düşünülür. Örneğin, Televizyonda reklam vermeye karar verdiyseniz kısa sürede ürünün yarattığı etkiye atıf yapmanız gerekir. Reklamda esas olan, kısa sürede tüketicide bir çağrışım yapmaktır. 

Aynı zamanda sesleneceğiz hedef kitlenin hangi iletişim kanalını sık kullandığını da analiz etmelisiniz. Hedef grubunuz gençleri hedefliyor olabilir. Bu durumda genç neslin daha çok sosyal medyada aktif olduğunu düşünüldüğünde, sosyal medya eksenli tanıtım faaliyetleri yapabilirsiniz. Hangi iletişim aracını kullanmayı düşünürseniz düşünün, bunun öncesinde ciddi hedef kitle analizi yapmalı ve uygun medya mesajını bulmalısınız. Buradan hareketle tutundurma stratejisinin de pazarlama karması için önemli olduğunun bilincinde olarak pazarlama sürecini de doğru adımlarla tamamlamış olursunuz.

Genişletilmiş Pazarlama Karması

Yukarıda bahsedilen tüm unsurlar pazarlamanın bugüne kadar gelişimiyle ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin beklentileri değiştikçe bu unsurlar da değişip daha kapsamlı bir hal almaya başlamıştır. Daha önce de bahsettiğimiz ürün çeşitliliğinin artması ile rekabet kızışmaya başlamıştır. Bu da yeni stratejilerin kullanılmaya başlanmasına sebep olmuştur. Bunlardan biri özellikle dijitalleşmiş dünyada tüketiciyi daha aktif hale getirmeyi amaçlayan katılım pazarlamasıdır.

Bu pazarlama türüne sadece bir strateji olarak bakmak yanlış olur. Aynı zamanda tüketici ve firma arasındaki iletişim dilini ve etkileşim şeklini belirleyen bir yöntemdir. Müşteri odaklı bu anlayışla beraber pazarlama karmasına People ( insan), Process (süreç) ve Physical Evidance (fiziksel kanıt) da girmiş oldu. Böylece pazarlama karması 7p’ye ulaştı. Bu unsurların ne anlam ifade ettiğine de değinelim.

  • People (insan): Tüketicinin ürüne ulaşmasını sağlayan, onu tanıtan, tasarlayan üreten tüm insanları ifade eder. Doğru insanlarla iletişimde olmak iki taraf için de oldukça önemlidir.

  • Process (süreç): Tüketicinin ürünü satın alma süreci de aslında satın aldığı şeye dahildir.

  • Physical Evidence (fiziksel kanıt): Ürünün sunulduğu çevre, tüketicinin firmayla etkileşime geçtiği yer.

İnsanların tüketim alışkanlıkları değiştikçe bu unsurlar da değişmeye ve gelişmeye devam edecektir.

Ürün, Tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak mal veya hizmeti oluşturmak, Ürünün kalitesi, özellikleri, markası, ambalajı ve tasarımı, Fiyat, Ürünün tüketiciler tarafından kabul görecek bir değeri ve fiyatı olması, Fiyat belirleme stratejileri, uygun fiyat-seçim, indirimler ve taksitler, Tutundurma (Promosyon), Ürünün tanıtımı, bilinirliği ve satışını artırmak, Reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonları ve kişisel satış, Dağıtım, Ürünün tüketicinin erişimine uygun bir şekilde sunulması, Distribütör kanalları, konum, arz ve teslim süreleri, İnovasyon, Ürün yeniliği ile müşterinin markaya olan bakışını tazelemek, Yeni ürün geliştirme, farklılaşma ve markalaşma, Hedef Kitle, Ürünün hedef kitlesini belirlemek ve bu kitleye hitap etmek, Demografik, psikografik ve coğrafi özellikler, Algı Stratejisi, Tüketicinin ürün hakkında olumlu düşüncelere sahip olmasını sağlamak, Tüketici psikolojisi, marka imajı ve konumlandırma stratejileri, Rekabet Stratejisi, Piyasada rekabet avantajı sağlamak, Rekabet analizi, pazar payı ve farklılaşma stratejileri, Müşteri İlişkileri, Müşterinin markaya olan sadakatini ve marka değerini artırmak, Müşteri hizmetleri, müşteri deneyimi ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Pazar Araştırması, Pazarın ve tüketicinin anlaşılması, Pazar analizi, tüketici davranışları ve trend analizi
pazarlama karması pazarlama karması unsurları genişletilmiş pazarlama karması pazarlama karması nedir pazarlamanın 4P pazarlamanın unsurları 7P
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Koyu renk takım elbise giyen ve açık renk kravat takan bir adam lüks bir arabadan iniyor. Araba koyu renk, muhtemelen siyah. Beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymektedir. Araçtan inerken yüzü kısmen görünmektedir. Onun sağında, arabanın yanında duran, her ikisi de resmi kıyafetli iki adam daha vardır. Arka planda kırmızı bir nesnenin hafif bulanık bir görüntüsü var. Nesnenin ne olduğu belli değil ama muhtemelen araçla ilgili.
Meslekler

Pazarlamacı Ne İş Yapar?

28 Kasım 2019
Bir kişi kollarını iki yana açmış, elinde büyük bir küre tutmaktadır. Küre mor renktedir ve ellerin yakın çekimi yüzeyinin karmaşık ayrıntılarını ortaya çıkarır. Küre hafifçe eğilmiş, kişi uzaklara bakarken başparmakları onu yerinde tutuyor. Arka planda parlak, açık mavi bir gökyüzü var ve hoş bir atmosfer yaratıyor. Kişinin ifadesi huzurludur, sanki derin düşüncelere dalmış, elindeki dünyanın güzelliğini ve gizemini tefekkür etmektedir.
Satış - Pazarlama

Uluslararası Pazarlama Nedir?

14 Mayıs 2021
Yüzü sıcak bir ışıltıyla aydınlanmış bir kadın kameraya gülümsüyor. Bir masada oturmaktadır ve yanındaki gazete yığınının üzerinde siyah beyaz bir logo basılıdır. Sağ elinde bir kalem tutuyor ve solundaki masanın üzerinde duran kağıt yığınına doğru tutuyor. Yüzü yakın plandadır, sırıtışı geniş ve davetkârdır. O anda mutlu ve memnun görünüyor, gözleri sevinçle parıldıyor. Arkasında, bir eli gazete yığınının üzerinde duruyor ve rahat atmosferi daha da belirginleştiriyor. Bu, memnuniyet ve neşe dolu, sıcak ve mutlu bir görüntü.
Satış - Pazarlama

B2B Pazarlama Nedir?

15 Ocak 2019
Bu görüntü, elleri bir dizüstü bilgisayarın üzerinde olan bir kişiye aittir. Kişi arka planda bir kitap bulunan bir masada oturmaktadır. Kişi siyah bir gömlek giyiyor ve dizüstü bilgisayar ekranına odaklanmış görünüyor. Dizüstü bilgisayarın gümüş rengi bir dış yüzeyi vardır ve kişinin elleri bir kalem tutmaktadır. El dizüstü bilgisayarın klavyesinin üzerinde durmaktadır ve dizüstü bilgisayarın kendisi açıktır. Kişinin sağ eli hafif bulanıktır ve görüntü kişinin ellerinin ve dizüstü bilgisayarının yakın çekimidir. Arka plandaki bir direğin ışığı sahneye zayıf bir ışık veriyor. Dizüstü bilgisayar ekranı görüntüde görünmüyor, ancak kişinin elleri tarafından aydınlatılıyor.
Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama Neden Bu Kadar Önemli?

21 Mayıs 2019
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Görselde bir Pepsi tabelasının önünde gülümseyen bir kadın görülüyor ve bu da etkili bir pazarlama iletişimi olduğunu gösteriyor. Görüntünün odak noktası olan kadının yüz ifadesi, marka ile deneyimini paylaştığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu gösteriyor. Tabelanın parlak renkli olması ve göze çarpması potansiyel müşterilerin dikkatini çekmeye yardımcı oluyor. Logonun ve kadının boynunun yakından çekilmiş olması görsele ekstra bir ayrıntı katmanı ekleyerek onu görsel açıdan çekici kılıyor ve marka mesajını güçlendiriyor. Genel olarak bu görsel etkili bir pazarlama iletişimi kursu sunuyor.
Uzun, düz, sarı saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömlek giyiyor. Kollarını iki yana açmış ayakta duruyor ve yüzünde hafif bir gülümseme var. Taze ve doğal bir görünümü var ve gözleri uzaktaki bir şeye odaklanmış durumda. Gömleğinin bel kısmı hafifçe bol ve çizgiler ince ve eşit. Saçları düzgünce ayrılmış ve kaküllerinde birkaç röfle var. Cildi hafifçe bronzlaşmış ve sağlıklı, genç bir ışıltıya sahip. Duruşu rahat ve kendinden emin, dengeli ve kendinden emin görünüyor.Ezgi Dağdaş
831464
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
17631193