AnasayfaBlogSwot Analizi Nasıl Yapılır?
Başarı

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

13 Ocak 2019
Renkli, karmaşık bir swo taslağının yakın çekimi. Swo, merkezinde bir girinti ve çok sayıda dikenli çıkıntı ile hafif kavisli bir gövdeye sahip gibi görünüyor. Çizim sarı, turuncu ve kırmızının çeşitli tonlarından oluşuyor ve göz alıcı bir tasarım yaratıyor. Kanatları kemerli ve kuyruğu ucunda bir nokta olan uzun bir çizgiyle bitiyor. Gözleri küçük ve siyah, gagası ise kavisli ve sivri. Arka plan, swo'nun karmaşık ayrıntılarını vurgulayan açık mavi bir renktedir. Görüntü basit ama büyüleyici, bu da onu herhangi bir görüntü başlığı veri kümesi için ideal bir seçim haline getiriyor.
TerimTanımÖrnek
Swot AnaliziBir işletme veya bireyin güçlü ve zayıf yanları, karşılarında bulunan fırsatlar ve tehditler hakkında bilgi sahibi olmak için yapılan bir analiz türü.Bir işletmenin pazar payını genişletmek için yapılan değerlendirme.
Güçlü Yönler (Strengths)Bir işletme veya bireyin avantaj sağlayan özelliklerin bulunduğu alan.Mükemmel müşteri hizmetleri, geniş bir ürün yelpazesi gibi.
Zayıf Yönler (Weaknesses)Bir işletme veya bireyin dezavantaj olarak kabul edilebilecek alanlar.Tedarik zincirindeki aksamalar, personel eksiği gibi.
Fırsatlar (Oppurtunities)Bir işletme veya bireyin performansını arttırabilecek veya geliştirebilecek durumlar.Yeni bir pazar girişi, bir ürünün popülerleşmesi gibi.
Tehditler (Threats)Bir işletme ya da bireyin performansını düşürebilecek faktörler veya durumlar.Yeni bir rekabetin gelişi, ekonomik düşüşler gibi.
Swot Analizinin AmacıBir karar verme sürecini yönetmek, tüm faktörlerin gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek doğru kararların alınmasını sağlamak.Bir işletmenin yeni bir ürün çıkarmak için karar aşamasında olduğu bir durum.
Analizde SıraSWOT analizinde başlangıç stratejisi olarak öncelikle güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi.Müşteri hizmetlerindeki kuvvetli performans ve tedarik zincirindeki aksamaların belirlenmesi.
Duygusallıktan Arınmış ObjektiflikSwot Analizinde gerçekçi ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için duygusal etkenlerin ötesine geçerek objektif şekilde durumu değerlendirebilmek.Kişisel ya da kurumsal hedeflerin ya da duygusal etkenlerin değerlendirmeyi bozmasının engellenmesi.
SWOT TerimleriStrengths-Güçlü Yönler, Weaknesses-Zayıf Yönler, Oppurtunities-Fırsatlar, Threats-TehditlerBireysel bir SWOT analizinde, 'Strengths' bireyin sahip olduğu yeteneklere ve becerilere, 'Weaknesses' bireyin geliştirmesi gereken alanlara, 'Oppurtunities' bireyin kariyerinde ilerleme fırsatlarına, 'Threats' ise bireyin kariyerindeki potansiyel tehlikelere işaret edebilir.
Analiz SüreciSwot analizi uygularken öncelikle uygulanacak olan alan yani kişi ya da kurum objektif olarak irdelenir ve tüm unsurlar kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilir.Bir işletmenin pazar analizi yapılacağı zaman, ilk olarak işletmenin kendi güçlü ve zayıf yönleri, piyasada var olan fırsatlar ve tehditler irdelenir.

İşletmeler ve bireyler bünyelerinde taşıdıkları güçlü ve zayıf tüm özelliklerini tanımadan sağlam bir başarı elde edemezler. Her işletme ve bireyin artı eksi yanları ve karşılaşacakları avantajlar ve tehdidler bulunmaktadır. Tüm bu etkenler doğru analiz edilmediği takdirde sürdürülebilir bir başarı elde edemezler.

Her birey yaratılış özellikleri sebebiyle her şeyi yapabilme potansiyeline sahiptir. Ancak sahip olduğumuz özellikler yapabilirliklerimizin yönünü değiştirmektedir. Gözleri görmeyen birinin işitme duyusunun güçlü oluşunu ele alırsak iç ve dış faktörler bizi bütünüyle oluşturan faktörlerdir. Bu nedenle tüm özelliklerimizi bilerek bir rota oluşturursak hem kolay bir hayat hem de başarılı bir gelecek bizleri bekliyor olacak. Swot analizi bu anlamda hem bireyleri hemde kurumların yardımcısı olmaktadır.

Swot Analizi Nedir?

SWOT kelime anlamı olarak baş harflerinin oluşturduğu işletme bireylerin taşıması gereken dört ana özelliğin bileşiminden oluşmuştur. 

 • Strengths- Güçlü Yönler

 • Weaknesses- Zayıf Yönler

 • Oppurtunities- Fırsatlar

 • Threats - Tehditler

Swot kelimesini oluşturan bu maddeler işleyiş hakkında ciddi ipuçları veriyor.  Swot analizi yaşanılan zamana göre iç ve dış faktörleri karara yansıtan ayna görevini üstlenmektedir. Güçlü yönler ve zayıf yönler iç faktörleri, fırsatlar ve tehtidler ise dış faktörleri oluşturmaktadır. Swot analizi başlangıç stratejisi olarak da adlandırılabilir. Birinci kullanım şekli bu olabilir. İkinci olarak ise strateji geliştirme adına hem kendinizi hem de rakiplerinizi tanımaya yardımcı olur. Böylece atacağınız adımların doğru olması yönünde büyük yarar sağlar. Radikal kararlar verme aşamasında güçlü bir belirteç rolü oynar. Önünüzdeki engelleri minimuma indirger.

Swot Analizinin Amacı Nedir?

Swot analizi karar verme aşamasını yönetme sürecidir. Yani amaç olarak bir karar alınacaksa bu karar tüm faktörlerin gerçekçi bir şekilde ele alınarak gerçekleşmesini sağlamaktır. Avantajlı ve dezavantajlı tüm noktaların bütün halde irdelenmesi ve karara etki etmesidir.

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Swot analizi uygularken öncelikle uygulanacak olan alan yani kişi yada kurum objektif olarak irdelenmeli. Analizin baş harflerini oluşturan tüm unsurlar kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Analizde sıra çok önemlidir. Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir? sorusuna cevap vermeniz bu bağlamda oluşabilecek fırsatlar ve tehditleri ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle sağlıklı bir veri elde etmek istiyorsanız duygulardan arınmış bir objektiflik sağlamanız gerekmektedir. 
Swot analizi yapmaya yönelik örnek sorular vererek konuyu daha anlaşılır bir hale getirmekte fayda var.

Strengths- Güçlü Yönler

 • Yetenek, beceri ve eğitimleriniz neler?

 • Başkalarının sahip olmadığı avantajlı yönleriniz?

 • Diğerlerinden daha güçlü olduğunuz şeyler neler?

 • Gurur duyduğunuz başarılarınız neler?

 • Çevrenizdekilere göre güçlü yanlarınız nelerdir?

 • Güçlü bir yönetici miyim?

 • İşletme faydalı teknolojilere sahip mi?

 • Strateji geliştirebiliyor muyuz?

 • Çalışanların bilgi ve becerileri yüksek mi?

Weaknesses- Zayıf Yönler

 • İyi yapmadığınızı düşündüğünüz şeyler?

 • Çevrenize göre sizin zayıf olduğunuz yönler nelerdir?

 • Kötü alışkanlıklarınız neler? 

 • Bir işi daha iyi yapmanızı engelleyen özellikleriniz nelerdir?

 • İşletmenin yapısında stratejik bir eksiklik var mı?

 • İşletmede var olan kişilerin bilgi, beceri ve eğitimlerinde eksiklikler var mı?

 • Hedef için gereken önem veriliyor mu?

 • Verilen hizmetin kalitesinde düşüş söz konusu mu?

Oppurtunities- Fırsatlar

 • Daha verimli olacak yeni teknolojiler var mı?

 • Yardımcı olacak destekleyici bağlantılarım mevcut mu?

 • Sektörel gelişim nasıl? Gelişimi avantaja dönüştürmeyi nasıl sağlarım?

 • Rakiplerin zorlandıkları şeyleri avantaja nasıl dönüştürürüm?

 • Pazarda oluşan yeni gelişimler neler?

 • Ülkedeki sektörümle alakalı gelişim nasıl?

Threats – Tehditler

 • Kurumsal engellerim neler?

 • Bana rakip olan kişiler var mı?

 • Mevcut rakiplerim ne yapıyor?

 • Standartların dışındaki bir değişime ayak uydurabilir miyim?

 • İşin gerektirdiği beceriler değişir mi?

 • Finansal sorunlar oluşabilir mi?

 • Zayıf yönlerimin oluşturacağı Tehditler neler?

Yönlendirilen sorular bireye, kuruma, kuruluşun amacına, bireyin kişisel özelliklerine ve analizin yapılmasındaki temel sebebe göre çeşitlendirilebilir.

Swot Analizi Yapmanın Faydaları Neler?

Swot analizi bireylerin veya firmaların barındırdığınız tüm güçlü ve zayıf yanlarınızı tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olur. Fırsatları keşfetmenize ve karşılaşabileceğiniz tehditleri öngörmenize yardımcı olur. Kurumsal bağlamda swot analizi piyasayı sürdürülebilir başarıyı sağlamak adına tüm faktörleri ele alarak sınıflandırmanıza ve atılacak adımların götüreceği sonuçları öngörmenize sebep olur. Kişisel swot analizi yetenek, beceri, artı- eksi tüm yanlarınızı tanımanızın kariyer hedefleriniz için yardımcı olur.

Swot analizi başarılı bir stratejik yönetim aracıdır. Rota belirleyici bir etkiye sahip olan swot analizi ile yeni bir bakış açısı edinebilirsiniz. Rakiplerinizi tanımanızı ve başarılı bir rekabet süreci geçirmenizi sağlar. Stratejik iş toplantılarında çalışanları bir arada iş yapmaya başlamalarını sağlayan buzkıran niteliğinde bir yöntemdir. Kişi kendi ve kurumuyla alakalı olarak zayıf yönlerini ortaya koyabilmesi oldukça güçtür. Bu analizin en belirgin şartı dürüst ve objektif cevaplar vermektir. Tüm yönleriyle kurum ve kişilerin kendilerini benimsemesi gidişatın kötü tarafına dur demek, iyi tarafını ise desteklemek olacaktır. 

Swot Analizi, Bir işletme veya bireyin güçlü ve zayıf yanları, karşılarında bulunan fırsatlar ve tehditler hakkında bilgi sahibi olmak için yapılan bir analiz türü, Bir işletmenin pazar payını genişletmek için yapılan değerlendirme, Güçlü Yönler (Strengths), Bir işletme veya bireyin avantaj sağlayan özelliklerin bulunduğu alan, Mükemmel müşteri hizmetleri, geniş bir ürün yelpazesi gibi, Zayıf Yönler (Weaknesses), Bir işletme veya bireyin dezavantaj olarak kabul edilebilecek alanlar, Tedarik zincirindeki aksamalar, personel eksiği gibi, Fırsatlar (Oppurtunities), Bir işletme veya bireyin performansını arttırabilecek veya geliştirebilecek durumlar, Yeni bir pazar girişi, bir ürünün popülerleşmesi gibi, Tehditler (Threats), Bir işletme ya da bireyin performansını düşürebilecek faktörler veya durumlar, Yeni bir rekabetin gelişi, ekonomik düşüşler gibi, Swot Analizinin Amacı, Bir karar verme sürecini yönetmek, tüm faktörlerin gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek doğru kararların alınmasını sağlamak, Bir işletmenin yeni bir ürün çıkarmak için karar aşamasında olduğu bir durum, Analizde Sıra, SWOT analizinde başlangıç stratejisi olarak öncelikle güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi, Müşteri hizmetlerindeki kuvvetli performans ve tedarik zincirindeki aksamaların belirlenmesi, Duygusallıktan Arınmış Objektiflik, Swot Analizinde gerçekçi ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için duygusal etkenlerin ötesine geçerek objektif şekilde durumu değerlendirebilmek, Kişisel ya da kurumsal hedeflerin ya da duygusal etkenlerin değerlendirmeyi bozmasının engellenmesi, SWOT Terimleri, Strengths-Güçlü Yönler, Weaknesses-Zayıf Yönler, Oppurtunities-Fırsatlar, Threats-Tehditler, Bireysel bir SWOT analizinde, 'Strengths' bireyin sahip olduğu yeteneklere ve becerilere, 'Weaknesses' bireyin geliştirmesi gereken alanlara, 'Oppurtunities' bireyin kariyerinde ilerleme fırsatlarına, 'Threats' ise bireyin kariyerindeki potansiyel tehlikelere işaret edebilir, Analiz Süreci, Swot analizi uygularken öncelikle uygulanacak olan alan yani kişi ya da kurum objektif olarak irdelenir ve tüm unsurlar kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilir, Bir işletmenin pazar analizi yapılacağı zaman, ilk olarak işletmenin kendi güçlü ve zayıf yönleri, piyasada var olan fırsatlar ve tehditler irdelenir
Swot Analizi Ne İşe Yarar?analiz yapma. swotswot analizi swot nedir
Resimdeki kadın, omuzlarından sarkan ve göğsünü örten beyaz ve mavi desenli bir eşarp takıyor. Kahverengi saçlarını arkaya toplamış ve kendinden emin bir ifadeyle dümdüz karşıya bakıyor. Gözleri kahverengi ve teni açık renk. Beyaz bir üst ve mavi kot pantolon giyiyor. Boynunda tek mavi taşlı bir kolye var. Resmin arka planı açık mavi ve gri karışımı. Kadın, uzakta birkaç ağacın bulunduğu açık bir alanda duruyor.
Tuba Özen
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden mezundur. Kamu kurumunda görev almakta ve edinmiş olduğu deneyimleri yazılarında okuyuculara aktarmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gümüş uçlu siyah bir kalemi tutan bir elin yakın çekimi. Kalem baş ve işaret parmaklarıyla kavranmaktadır. Sağ üst köşede kırmızı zemin üzerinde beyaz bir 'o' harfi görülüyor. Sol üst köşede sarı zemin üzerinde siyah bir harf görülüyor. Elin altında, turuncu zemin üzerinde beyaz bir 'o' harfi görülür. Daha aşağıda, beyaz metinli kırmızı bir işaret görülüyor. Son olarak, sağ altta bir logonun yakın çekimi görülebilir. El, görüntünün ana odağıdır ve çeşitli renk ve şekillerle çevrelenmiştir.
Kişisel Gelişim

Bireysel SWOT Analizi

26 Ağustos 2021
Gözlüklü bir kadın, üzerinde el yazısıyla yazılmış metinler bulunan bir kara tahtanın önünde durmaktadır. Siyah bir gömlek giymiş ve saçlarını arkaya toplamıştır. Tahtada çok sayıda renkli kare ve her karenin içinde beyaz renkle yazılmış bir harf var. Sol üstteki karede beyaz harfli pembe bir kare, sağ üstteki karede beyaz daireli yeşil bir kare, sağ ve sol alttaki karelerde ise sırasıyla beyaz harfli mavi ve pembe birer kare vardır. Kadın dikkatle tahtaya bakıyor ve ellerini önünde kavuşturmuş durumda.
Kişisel Gelişim

Kişisel SWOT Analizi Örnekleri

01 Ekim 2021
Bilgisayar ekranında bir diyagramı işaret eden bir elin yakın çekimi. SWOT Analizi gibi görünen diyagramda beyaz bir harf içeren kırmızı bir daire, ortasında beyaz bir daire olan yeşil bir daire, üzerinde beyaz bir harf olan mavi bir daire ve daire içinde beyaz bir harf olan bir logo bulunmaktadır. El diyagrama yakın konumlandırılmıştır, bu da kişinin muhtemelen bilgileri incelediğini veya tartıştığını gösterir.
İletişim

Halkla İlişkilerde SWOT Analizi

23 Kasım 2020
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16610