AnasayfaBlogPazarlama İletişimi Nedir? Stratejileri Nelerdir?
Satış - Pazarlama

Pazarlama İletişimi Nedir? Stratejileri Nelerdir?

03 Ekim 2019
Pazarlama İletişimi Nedir? Stratejileri Nelerdir?

Pazarlama iletişimi, hayatımızın her yerindedir. Bir örnekle başlayacak olursam; öğrencilik yıllarınızdan beri hayalini kurduğunuz iş için bir telefon aldınız ve mülakata davet edildiniz. Gittiğiniz mülakatta yaptığınız çalışmaları anlatan bir özgeçmişiniz, portföyünüz gibi kendinizi ifade etme araçlarınız yoksa işe nasıl kabul göreceksiniz?

Mülakata davet edilen diğer adaylar arasından nasıl fark edileceksiniz? Aslında tüm bunlar o görüşmede kendinizi etkili bir biçimde ifade etmenize ve gerekli araçları sunabilmenize bağlıdır. İşte pazarlama iletişimi de, şirketler için fark yaratan, rakipleri arasından sıyıracak olan hayati bir kavramdır.

Pazarlama iletişimi ile kurumlar, müşteriye vermek istediği mesajları ne kadar farklı ve yaratıcı bir şekilde verirse, kendini ne kadar iyi ifade edebilirse o kadar öne geçer. Kurumları öne geçirecek olan bazı pazarlama iletişimi stratejileri vardır.

Hızla artan iletişim olanakları, aksine hedef kitleye en etkin şekilde ve de doğru kanaldan ulaşmayı güçleştirmiştir. Maliyetlerin artması ve buna karşın tüketicilerin değişken iletişim talepleri de, şirketlerin iletişim konusundaki arayışlarını hızlandırmıştır. Bu arayışlar sonucunda ise, pazarlama iletişimi kavramı doğmuştur. 

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında pazarlama yöneticisinin üzerinde karar vermesi gerekli olan temel değişkenler pazarlama karmasını oluşturur. Pazarlama iletişimi temelde pazarlama karmasının bir parçasıdır. Pazarlama karması, pazarlama ve promosyonun 4P’sini tanımlar.

Pazarlamanın 4P’si nedir?

 • Product (Ürün): Pazarlama yapılabilmesi öncelikle ürüne ihtiyaç duyarız. Ürünün şekli, kokusu, nasıl bir şey olacağı önemli bir husustur.

 • Price (Fiyat): Ürüne sahip olduktan sonra ürüne bir fiyat koymamız gerekir. Fiyatlandırma yapılırken dikkat edilmesi gereken husus; satıcının satmak istediği fiyat ve alıcının almak için razı olacağı nokta bulunmalıdır.

 • Place (Dağıtım): Tüketicinin ürünü doğru yerde kolaylıkla bulabilmesi. Ürünün müşteri ile buluşmasını ifade eder. Ürün, müşteri ile ne kadar hızlı buluşturulursa o kadar iyidir.

 • Promotion (Tutundurma): Ürününüzün reklam ve tanıtımını yapmak suretiyle rakipleri arasında kaybolmamasını sağlama. Google’da reklam verme yoluyla Dijital Pazarlamasını sağlayabilir, daima kendinizi hatırlatarak akıllarda yer edinebilirsiniz.

Pazarlama Nedir?

Pazarlama, şirket olarak sunduğunuz ürün ya da hizmetleri müşterilere satma, karşılığında maddi kazanç elde etme sürecidir. Pazarlama, ürün veya hizmetlerinizin araştırılması, tanıtımı ve satılması için yürütülen faaliyetleri ifade eder. 

Bir şirketin pazarlama departmanında çalışan bireyler, reklam ve tanıtım yoluyla potansiyel müşteriler olan izleyicilerin ilgisini çekmek için çalışır. Bazı pazarlamalar belirli hedef kitlelere yöneliktir. Sloganlar, tasarımlar hedef kitlelere göre şekillenir. 

Kısaca pazarlama, şirketlerin mal ya da hizmetlerinin alımı ya da satılmasını teşvik etmek amacıyla yapıp üstlendiği faaliyetlerdir. Pazarlama süreci, genel olarak 4 aşamadan oluşur ve “Pazarlamanın 4P’si” olarak ifade edilir. (Product, Place, Promotion, Price)

 • Ürün (Product): Müşterilerin ihtiyaç ya da talebini karşılayan mal ya da hizmetlerdir.

 • Fiyat (Price): Ürünün ne kadara satılacağı anlamını taşır. Fiyatı belirlerken; birim maliyet fiyatı, pazarlama maliyetleri ve dağıtım aşamasındaki giderler dikkate alınmalıdır.

 • Yer (Place): Ürünlerin nerede ve nasıl satılacağının analiz edilip anlaşılmasını ifade eder.

 • Tanıtım/Tutundurma (Promotion): Reklamcılık çalışmaları, etkinlikler, kampanyalar gibi ürüne olan ilgiyi artırmayı amaçlayan çalışmalardır.

Pazarlama İletişimi Nedir?

Pazarlama iletişimi, işletmelerin ürün ve hizmetlerini satma ve kar elde amacı ile kurduğu etkileşim sürecidir. Pazarlama iletişimi, pek çok kanal ve platform aracılığı ile sağlanabilir. Bunlardan bazıları; basılı reklamlar, sosyal medya pazarlaması, google tanıtımları, içerik pazarlaması, halkla ilişkiler alanındaki çalışmalar, blog oluşturma, televizyon reklamları gibi müşteri ile iletişime geçilebilecek alanlardır.

İletişimin olmadığı yerlerde ürünlerin bilinirliği ve satışı mümkün değildir. Pazarlama iletişimi; alıcıya bilgi verme, alıcıyı ikna etme gibi görevleri dolayısı ile pazarlamanın temeli kabul edilir. Bu yüzden, satışların etkili olabilmesi için pazarlama iletişimi son derece hayati öneme sahip. Markaların hedeflerini gerçekleştirme ve sorunlarını iyileştirmede pazarlama iletişimi faaliyetleri her zaman gereklidir.

Pazarlama İletişiminin Stratejileri Nelerdir?

Pazarlama iletişimi stratejisi, ürün ya da hizmetlerinizi pazarlama amacıyla yapacağınız tüm çalışmaları kapsar. Ücretli pazarlama çalışmalarından medya ilişkilerine kadar geniş bir alanı içerir. Pazarlama stratejileri ile genelde satışlara ya da hizmetlere olan talebin arttırılması hedeflenir. Aynı zamanda markanın ya da kurumun sorununa çözüm bulmak, imajını geliştirmeye yöneliktir.

Pazarlama iletişim stratejisini belirlemek, pazarlama amaçlı iletişimin nasıl gerçekleşmesi gerektiğinin belirlenmesini ifade eder. Bu aşamada kaynakların ve imkanların uyumlu hale getirilmesi, faatliyetler arası bütünlük sağlanmalıdır. Pazarlama iletişim stratejileri şu temel unsurlardan oluşmalıdır:

 • Pazarlama iletişim hedeflerini belirlemek

 • En etkili mesajın hangi iletişim aracı ile iletileceğini keşfetmek

 • Pazarlama iletişimcisinin, doğru ve etkili iletişim tekniklerine hakim olması

 • Pazarlama stratejilerinde alternatifler geliştirmek ve değerlendirmeyi bilmek.

Özetlemek gerekirse; doğru mecra, doğru zaman, doğru fiyatta doğru kitleye ulaşabilme becerileri geliştirmektir.

Pazarlama İletişim Stratejilerini öğrenmek isterseniz;

IIENSTITU tarafından verilen bu eğitime online eğitimler sayfasından katılabilir, eğitimden başarılı olarak sertifika almaya hak kazanabilirsiniz. Başarılı ve sürdürülebilir pazarlama stratejilerini öğrenerek, sektörde üst sıralardaki yerinizi alın!

Pazarlama İletişimi Eğitimi

Pazarlama İletişimi Neden Önemlidir? 

Pazarlama İletişimi kavramı, bir kuruluşun; ürün ve hizmetleriyle, ilişkide bulunacağı kesimlere neler vadettiğini anlatma çabalarıdır. Hedef tüketicilerin tutum ve davranışlarının, istenen yönde güçlendirilmesi ya da yeni tutum ve davranışların oluşturulması amaçlanır. Bu amacı hedefleyen, ikna edici iletişim sürecinin yönetimi; pazarlama iletişimi yönetimidir.

Pazarlama iletişimi; doğrudan pazarlama, satış, paketleme, reklam, online varlığınız, halkla ilişkiler faaliyetleri, satış sunumları ve çok daha fazlasını içerir.

Doğru pazarlama iletişimi yönetimi, pazarlama eylemlerinin yanı sıra; aynı zamanda, işletme imajıyla ilgili olan çabalarla sağlanmaktadır. Doğrudan ya da dolaylı olarak satışların arttırılması, giderek ürünlerin ve işletme ömrünün uzatılması amaçlanmaktadır.

Pazarlama iletişimi yönetimi, spesifik olarak tutundurma işlevlerini destekler. Kapsam olarak; çok yönlü ve çok amaçlı bilgi verme, ikna etme ile hatırlatma eylemlerini kapsamaktadır. 

Pazarlama İletişimi Yönetim Stratejileri Neler?

Pazarlama iletişimi yönetim stratejisinin belirlenmesi, hedef kitle ile iletişimin nasıl gerçekleşeceğinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Pazarlama iletişimi yönetim stratejileri, pazarlama iletişimi amaçlı ve hedeflere ulaşmayı sağlayacak yol ile yöntemlerin seçimiyle ilgilidir. 

Pazarlama iletişimi yönetim stratejileri, genel olarak beş basamaktan oluşmaktadır. Bu hususlar, şunlardır: 

 • Pazarlama iletişimi ile ilgili fırsatları değerlendirmek 

 • Pazarlama iletişiminin kaynaklarını analiz etmek 

 • Pazarlama iletişiminin hedeflerini ortaya koymak 

 • Alternatif yollarla pazarlama iletişimi stratejileri geliştirmek ve de değerlendirmek 

 • Spesifik pazarlama iletişimini, görev ve işlevlerine ayırmak. 

Pazarlama ve satış alanında, sıklıkla oluşan en önemli eksik; imaj ve bunlara bağlı birtakım stratejilerin ön plana çıkarılmamasıdır. İmaj yönetimi ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi yönetimindeki en önemli konuların başında gelmektedir.

Pazarlama ve satış sahasında, iletişim yönlü yaklaşımlara değer verilmesi önemlidir. Bunun bir yöntem olarak ön plana alınması ise, diğer tüm basamakları da kapsar. Bu durumda, elde edilecek olan fayda da; daha kapsamlı olacaktır.

pazarlama iletişimi eğitimi pazarlama iletişimi pazarlama pazarlama iletişimi stratejileri
Merve Nur Cengiz
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Pazarlama Faydaları Nelerdir?
Satış - Pazarlama

Pazarlama Faydaları Nelerdir?

11 Kasım 2021
Pazarlama Bölümü Lisans ve Ön Lisans
Bölümler

Pazarlama Bölümü Nedir?

28 Temmuz 2020