AnasayfaBlogPazarlama İletişimi Nedir? Stratejileri Nelerdir?
Satış - Pazarlama

Pazarlama İletişimi Nedir? Stratejileri Nelerdir?

03 Ekim 2019
Sarı saçlı, gözlüklü bir kadın ağzında kalemle bir masada oturmaktadır. Kadın bir bilgisayara bakarken, bir adam da kağıt üzerindeki bir grafiğe bakmaktadır. Masanın üzerinde içinde kalemler bulunan siyah bir kalemlik vardır. Kadının elleri masanın üzerindedir ve gözleri yakın plandadır. Masanın yanında, ekranının yakın plan görüntüsü olan bir bilgisayar vardır. Ekranda çok sayıda grafik ve diyagram vardır. Kadın odaklanmıştır ve kalemi tutarken ağzı hafifçe açıktır.
KonuAçıklamaÖrnek
Pazarlama İletişimiŞirketlerin ürün veya hizmetlerinin farkını anlatabilmek ve satış yapmak için başvurduğu iletişim yöntemleriReklam, sosyal medya pazarlaması, Google tanıtımları
Pazarlama Karması (4P)Pazarlama stratejisinin belirlendiği ve uygulandığı dört temel alan: Ürün, Fiyat, Dağıtım ve TutundurmaFarklı segmentlere hitap eden aynı markanın ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi
PazarlamaŞirketin ürün veya hizmetlerini tanıtma ve satma sürecidirAkıllı telefon firmalarının yeni bir ürün serisi çıkarması ve bu ürünün tanıtılması
ÜrünMüşterinin ihtiyaç veya talebini karşılayan mal ya da hizmetYeni çıkan bir akıllı telefon modeli
FiyatÜrünün ne kadara satılacağı, maliyet analizleri dikkate alınarak belirlenirBir akıllı telefonun belirli özellikleri ve rekabet koşulları göz önünde bulundurularak belirlenen satış fiyatı
DağıtımÜrünün müşteriye ulaştırılma yöntemleri ve süreçleriOnline e-ticaret siteleri aracılığıyla akıllı telefonun tüketicilere ulaştırılması
TutundurmaÜrünün farkındalığını artırmak için yapılan reklam ve tanıtım çalışmalarıTV reklamları, sosyal medya tanıtımları, billboard reklamları
Hedef Kitleİletişim araçları ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde etkili olan, ürün veya hizmetin hitap etmeyi hedeflediği tüketicilerGençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal medya platformları üzerinden yapılan bir reklam kampanyası
Strateji BelirlemePazarlama faaliyetlerinin, şirket hedefleri doğrultusunda belirlenen yol haritasına uygun şekilde yönetilmesiBir şirketin belirli bir dönemde satışlarını %20 artırmak için geliştirdiği plan ve uygulamalar
Pazarlama İletişimi StratejisiÜrün veya hizmetin pazarlanması için yapılan tüm çalışmaları kapsayan ve hedeflere ulaşmayı amaçlayan planÖncelikle hedef kitle belirlenerek bu hedef kitleye ulaşmak için kullanılacak iletişim araçları ve platformlarının belirlenmesi, mesajın ne olacağının kararlaştırılması ve uygulanması

Pazarlama iletişimi, hayatımızın her yerindedir. Bir örnekle başlayacak olursam; öğrencilik yıllarınızdan beri hayalini kurduğunuz iş için bir telefon aldınız ve mülakata davet edildiniz. Gittiğiniz mülakatta yaptığınız çalışmaları anlatan bir özgeçmişiniz, portföyünüz gibi kendinizi ifade etme araçlarınız yoksa işe nasıl kabul göreceksiniz?

Mülakata davet edilen diğer adaylar arasından nasıl fark edileceksiniz? Aslında tüm bunlar o görüşmede kendinizi etkili bir biçimde ifade etmenize ve gerekli araçları sunabilmenize bağlıdır. İşte pazarlama iletişimi de, şirketler için fark yaratan, rakipleri arasından sıyıracak olan hayati bir kavramdır.

Pazarlama iletişimi ile kurumlar, müşteriye vermek istediği mesajları ne kadar farklı ve yaratıcı bir şekilde verirse, kendini ne kadar iyi ifade edebilirse o kadar öne geçer. Kurumları öne geçirecek olan bazı pazarlama iletişimi stratejileri vardır.

Hızla artan iletişim olanakları, aksine hedef kitleye en etkin şekilde ve de doğru kanaldan ulaşmayı güçleştirmiştir. Maliyetlerin artması ve buna karşın tüketicilerin değişken iletişim talepleri de, şirketlerin iletişim konusundaki arayışlarını hızlandırmıştır. Bu arayışlar sonucunda ise, pazarlama iletişimi kavramı doğmuştur. 

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında pazarlama yöneticisinin üzerinde karar vermesi gerekli olan temel değişkenler pazarlama karmasını oluşturur. Pazarlama iletişimi temelde pazarlama karmasının bir parçasıdır. Pazarlama karması, pazarlama ve promosyonun 4P’sini tanımlar.

Pazarlamanın 4P’si nedir?

 • Product (Ürün): Pazarlama yapılabilmesi öncelikle ürüne ihtiyaç duyarız. Ürünün şekli, kokusu, nasıl bir şey olacağı önemli bir husustur.

 • Price (Fiyat): Ürüne sahip olduktan sonra ürüne bir fiyat koymamız gerekir. Fiyatlandırma yapılırken dikkat edilmesi gereken husus; satıcının satmak istediği fiyat ve alıcının almak için razı olacağı nokta bulunmalıdır.

 • Place (Dağıtım): Tüketicinin ürünü doğru yerde kolaylıkla bulabilmesi. Ürünün müşteri ile buluşmasını ifade eder. Ürün, müşteri ile ne kadar hızlı buluşturulursa o kadar iyidir.

 • Promotion (Tutundurma): Ürününüzün reklam ve tanıtımını yapmak suretiyle rakipleri arasında kaybolmamasını sağlama. Google’da reklam verme yoluyla Dijital Pazarlamasını sağlayabilir, daima kendinizi hatırlatarak akıllarda yer edinebilirsiniz.

Pazarlama Nedir?

Pazarlama, şirket olarak sunduğunuz ürün ya da hizmetleri müşterilere satma, karşılığında maddi kazanç elde etme sürecidir. Pazarlama, ürün veya hizmetlerinizin araştırılması, tanıtımı ve satılması için yürütülen faaliyetleri ifade eder. 

Bir şirketin pazarlama departmanında çalışan bireyler, reklam ve tanıtım yoluyla potansiyel müşteriler olan izleyicilerin ilgisini çekmek için çalışır. Bazı pazarlamalar belirli hedef kitlelere yöneliktir. Sloganlar, tasarımlar hedef kitlelere göre şekillenir. 

Kısaca pazarlama, şirketlerin mal ya da hizmetlerinin alımı ya da satılmasını teşvik etmek amacıyla yapıp üstlendiği faaliyetlerdir. Pazarlama süreci, genel olarak 4 aşamadan oluşur ve “Pazarlamanın 4P’si” olarak ifade edilir. (Product, Place, Promotion, Price)

 • Ürün (Product): Müşterilerin ihtiyaç ya da talebini karşılayan mal ya da hizmetlerdir.

 • Fiyat (Price): Ürünün ne kadara satılacağı anlamını taşır. Fiyatı belirlerken; birim maliyet fiyatı, pazarlama maliyetleri ve dağıtım aşamasındaki giderler dikkate alınmalıdır.

 • Yer (Place): Ürünlerin nerede ve nasıl satılacağının analiz edilip anlaşılmasını ifade eder.

 • Tanıtım/Tutundurma (Promotion): Reklamcılık çalışmaları, etkinlikler, kampanyalar gibi ürüne olan ilgiyi artırmayı amaçlayan çalışmalardır.

Pazarlama İletişimi Nedir?

Pazarlama iletişimi, işletmelerin ürün ve hizmetlerini satma ve kar elde amacı ile kurduğu etkileşim sürecidir. Pazarlama iletişimi, pek çok kanal ve platform aracılığı ile sağlanabilir. Bunlardan bazıları; basılı reklamlar, sosyal medya pazarlaması, google tanıtımları, içerik pazarlaması, halkla ilişkiler alanındaki çalışmalar, blog oluşturma, televizyon reklamları gibi müşteri ile iletişime geçilebilecek alanlardır.

İletişimin olmadığı yerlerde ürünlerin bilinirliği ve satışı mümkün değildir. Pazarlama iletişimi; alıcıya bilgi verme, alıcıyı ikna etme gibi görevleri dolayısı ile pazarlamanın temeli kabul edilir. Bu yüzden, satışların etkili olabilmesi için pazarlama iletişimi son derece hayati öneme sahip. Markaların hedeflerini gerçekleştirme ve sorunlarını iyileştirmede pazarlama iletişimi faaliyetleri her zaman gereklidir.

Pazarlama İletişiminin Stratejileri Nelerdir?

Pazarlama iletişimi stratejisi, ürün ya da hizmetlerinizi pazarlama amacıyla yapacağınız tüm çalışmaları kapsar. Ücretli pazarlama çalışmalarından medya ilişkilerine kadar geniş bir alanı içerir. Pazarlama stratejileri ile genelde satışlara ya da hizmetlere olan talebin arttırılması hedeflenir. Aynı zamanda markanın ya da kurumun sorununa çözüm bulmak, imajını geliştirmeye yöneliktir.

Pazarlama iletişim stratejisini belirlemek, pazarlama amaçlı iletişimin nasıl gerçekleşmesi gerektiğinin belirlenmesini ifade eder. Bu aşamada kaynakların ve imkanların uyumlu hale getirilmesi, faatliyetler arası bütünlük sağlanmalıdır. Pazarlama iletişim stratejileri şu temel unsurlardan oluşmalıdır:

 • Pazarlama iletişim hedeflerini belirlemek

 • En etkili mesajın hangi iletişim aracı ile iletileceğini keşfetmek

 • Pazarlama iletişimcisinin, doğru ve etkili iletişim tekniklerine hakim olması

 • Pazarlama stratejilerinde alternatifler geliştirmek ve değerlendirmeyi bilmek.

Özetlemek gerekirse; doğru mecra, doğru zaman, doğru fiyatta doğru kitleye ulaşabilme becerileri geliştirmektir.

Pazarlama İletişim Stratejilerini öğrenmek isterseniz;

IIENSTITU tarafından verilen bu eğitime online eğitimler sayfasından katılabilir, eğitimden başarılı olarak sertifika almaya hak kazanabilirsiniz. Başarılı ve sürdürülebilir pazarlama stratejilerini öğrenerek, sektörde üst sıralardaki yerinizi alın!

Pazarlama İletişimi Eğitimi

Pazarlama İletişimi Neden Önemlidir? 

Pazarlama İletişimi kavramı, bir kuruluşun; ürün ve hizmetleriyle, ilişkide bulunacağı kesimlere neler vadettiğini anlatma çabalarıdır. Hedef tüketicilerin tutum ve davranışlarının, istenen yönde güçlendirilmesi ya da yeni tutum ve davranışların oluşturulması amaçlanır. Bu amacı hedefleyen, ikna edici iletişim sürecinin yönetimi; pazarlama iletişimi yönetimidir.

pazarlama iletişimi; doğrudan pazarlama, satış, paketleme, reklam, online varlığınız, halkla ilişkiler faaliyetleri, satış sunumları ve çok daha fazlasını içerir.

Doğru pazarlama iletişimi yönetimi, pazarlama eylemlerinin yanı sıra; aynı zamanda, işletme imajıyla ilgili olan çabalarla sağlanmaktadır. Doğrudan ya da dolaylı olarak satışların arttırılması, giderek ürünlerin ve işletme ömrünün uzatılması amaçlanmaktadır.

Pazarlama iletişimi yönetimi, spesifik olarak tutundurma işlevlerini destekler. Kapsam olarak; çok yönlü ve çok amaçlı bilgi verme, ikna etme ile hatırlatma eylemlerini kapsamaktadır. 

Pazarlama İletişimi Yönetim Stratejileri Neler?

Pazarlama iletişimi yönetim stratejisinin belirlenmesi, hedef kitle ile iletişimin nasıl gerçekleşeceğinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Pazarlama iletişimi yönetim stratejileri, pazarlama iletişimi amaçlı ve hedeflere ulaşmayı sağlayacak yol ile yöntemlerin seçimiyle ilgilidir. 

Pazarlama iletişimi yönetim stratejileri, genel olarak beş basamaktan oluşmaktadır. Bu hususlar, şunlardır: 

 • Pazarlama iletişimi ile ilgili fırsatları değerlendirmek 

 • Pazarlama iletişiminin kaynaklarını analiz etmek 

 • Pazarlama iletişiminin hedeflerini ortaya koymak 

 • Alternatif yollarla pazarlama iletişimi stratejileri geliştirmek ve de değerlendirmek 

 • Spesifik pazarlama iletişimini, görev ve işlevlerine ayırmak. 

Pazarlama ve satış alanında, sıklıkla oluşan en önemli eksik; imaj ve bunlara bağlı birtakım stratejilerin ön plana çıkarılmamasıdır. İmaj yönetimi ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi yönetimindeki en önemli konuların başında gelmektedir.

Pazarlama ve satış sahasında, iletişim yönlü yaklaşımlara değer verilmesi önemlidir. Bunun bir yöntem olarak ön plana alınması ise, diğer tüm basamakları da kapsar. Bu durumda, elde edilecek olan fayda da; daha kapsamlı olacaktır.

Pazarlama İletişimi, Şirketlerin ürün veya hizmetlerinin farkını anlatabilmek ve satış yapmak için başvurduğu iletişim yöntemleri, Reklam, sosyal medya pazarlaması, Google tanıtımları, Pazarlama Karması (4P), Pazarlama stratejisinin belirlendiği ve uygulandığı dört temel alan: Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma, Farklı segmentlere hitap eden aynı markanın ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi, Pazarlama, Şirketin ürün veya hizmetlerini tanıtma ve satma sürecidir, Akıllı telefon firmalarının yeni bir ürün serisi çıkarması ve bu ürünün tanıtılması, Ürün, Müşterinin ihtiyaç veya talebini karşılayan mal ya da hizmet, Yeni çıkan bir akıllı telefon modeli, Fiyat, Ürünün ne kadara satılacağı, maliyet analizleri dikkate alınarak belirlenir, Bir akıllı telefonun belirli özellikleri ve rekabet koşulları göz önünde bulundurularak belirlenen satış fiyatı, Dağıtım, Ürünün müşteriye ulaştırılma yöntemleri ve süreçleri, Online e-ticaret siteleri aracılığıyla akıllı telefonun tüketicilere ulaştırılması, Tutundurma, Ürünün farkındalığını artırmak için yapılan reklam ve tanıtım çalışmaları, TV reklamları, sosyal medya tanıtımları, billboard reklamları, Hedef Kitle, İletişim araçları ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde etkili olan, ürün veya hizmetin hitap etmeyi hedeflediği tüketiciler, Gençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal medya platformları üzerinden yapılan bir reklam kampanyası, Strateji Belirleme, Pazarlama faaliyetlerinin, şirket hedefleri doğrultusunda belirlenen yol haritasına uygun şekilde yönetilmesi, Bir şirketin belirli bir dönemde satışlarını %20 artırmak için geliştirdiği plan ve uygulamalar, Pazarlama İletişimi Stratejisi, Ürün veya hizmetin pazarlanması için yapılan tüm çalışmaları kapsayan ve hedeflere ulaşmayı amaçlayan plan, Öncelikle hedef kitle belirlenerek bu hedef kitleye ulaşmak için kullanılacak iletişim araçları ve platformlarının belirlenmesi, mesajın ne olacağının kararlaştırılması ve uygulanması
pazarlama iletişimi eğitimi pazarlama iletişimi pazarlama pazarlama iletişimi stratejileri
Koyu kıvırcık saçlı, olgun bir kadın aydınlık bir odada duruyor. Karmaşık beyaz işlemeleri olan kırmızı bir başörtüsü takıyor. Başörtüsü başının etrafına sarılmış ve çenesinin altına sıkıştırılarak yüzünü çerçeveliyor. Hafif bir gülümsemeyle önüne bakıyor, ifadesi nazik ve düşünceli. Elleri önünde kenetlenmiş, krem rengi bir üst ve uzun, desenli bir etek giyiyor. Otuzlu yaşlarının sonunda ya da kırklı yaşlarının başında gibi görünüyor.
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Görüntüde bir erkek ve bir kadın gülümsüyor. Adam kulaklık takmış ve bir bilgisayar ekranının önünde oturuyor. Kadın ise elini kulağına götürmüş ve doğrudan kameraya bakıyor. Görüntü çoğunlukla net, ancak bir kişinin yüzünün bulanık bir bölümü ve bir bitkinin bulanık görüntüsü var. Adam kameraya parlak bir şekilde gülümserken, kadın daha ince bir şekilde gülümsüyor. Görüntü bir erkeğin yüzünün yakın çekimidir ve erkek ve kadın aynı karede birlikte gülümsemektedir. Bu görüntü, birbirlerinin arkadaşlığından keyif alan iki insanın mükemmel bir temsilidir.
Satış - Pazarlama

Pazarlama İletişimi Nedir?

21 Ekim 2020
Bu, farklı şekil, renk ve boyutları gösteren çeşitli simgelerin yakın çekim görüntüsüdür. Simgeler beyaz bir arka plan üzerinde düzenlenmiş ve üst üste bindirilmiştir. Renkler parlak sarıdan koyu maviye kadar değişmekte, arada bazı kırmızılar ve yeşiller de bulunmaktadır. Simgeler arasında daireler, üçgenler, kareler, yıldızlar ve diğer şekiller yer alıyor. Boyutları küçükten büyüğe doğru değişir, merkezde daha büyük simgeler ve kenarlarda daha küçük simgeler bulunur. Genel görüntü canlı ve görsel olarak uyarıcıdır. Yaratıcılık, eğlence ve şakacılık hissi verirken aynı zamanda profesyonel ve düzenli bir görünüm de sunuyor.
Marka Yönetimi

Bütünleşik Pazarlama Ve Marka

19 Temmuz 2020
Bir grup insan dairesel bir masanın etrafında oturmuş, gülümsüyor ve birbirleriyle sohbet ediyor. Masa ahşaptır ve üzerine beyaz bir masa örtüsü örtülmüştür. Masanın ortasında bir dizüstü bilgisayar var, bir kadın gülümseyerek ekrana bakıyor, saçlarını düzgün bir topuz yapmış. Masanın yan tarafında bir bitki, bir kase ve bir kravat var, hepsi de biraz odak dışı görünüyor. Masanın sağında gözlüklü, takım elbiseli ve kravatlı bir adam gülümseyerek gruba bakmaktadır. Masanın solunda bir kişinin gözü açıkça görülebiliyor ve gruba doğru bakıyor.
Meslekler

Pazarlamacılık Nedir?

23 Ekim 2021