AnasayfaBlogHalkla İlişkiler Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Halkla İlişkiler Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?

04 Mayıs 2021
Halkla İlişkiler Sorumlusu
GörevlerÖzelliklerAçıklamalar
PR stratejilerini planlar, geliştirir ve uygularOrganizasyonel beceri, stratejik düşünmeHalkla İlişkiler Sorumlusu, firma veya şirketler için stratejik halkla ilişkiler planları geliştirmeli ve uygulamalıdır.
Basın bültenlerini analiz eder, yazar ve dağıtırİyi yazılı ve sözlü iletişim becerileriHalkla ilişkiler sorumlusunun, firmaların kamuoyuna duyurularını etkili bir şekilde analiz edebilme, yazabilme ve dağıtabilme yeteneği olmalıdır.
Müşterilerle ve medya ile güçlü ilişkiler kurarİlişki yönetimi, ağ kurma becerisiHalkla İlişkiler Sorumlusu, müşteri ve medya ilişkilerini yönetir ve güçlendirir, stratejik ve etkili ağlar oluşturur.
Etkinlikler düzenlerEtkinlik yönetimi becerisi, organizasyon yeteneğiHalkla İlişkiler Sorumlusu, firma veya şirketlerin halkla ilişkiler etkinliklerini organize etmeli ve yönetmelidir.
İletişim materyallerini hazırlar ve denetlerDikkatli ve özenli, içerik oluşturma becerisiPazarlama materyalleri, broşürler, ve web içerikleri gibi materyalleri hazırlayan ve denetleyen Halkla İlişkiler Sorumlusunun ayrıntılara dikkat etmesi gerekmektedir.
Potansiyel bir kriz durumunun PR yönünü yönetirKriz yönetimi becerisi, soğukkanlılıkBir kriz durumunda, Halkla İlişkiler Sorumlusunun profesyonel ve etkin bir şekilde kriz yönetimi uygulaması gerekmektedir.
Sosyal medya sitelerinde etkileşim kurar ve bilgileri güncellerSosyal medya becerisi, teknolojiye hakimiyetHalkla İlişkiler Sorumlusu, firma veya şirketlerin sosyal medya hesaplarını yönetmelidir ve bu platformlarda etkin bir şekilde iletişim kurabilme yeteneği olmalıdır.
Konuşmacıları ve sponsorluk fırsatlarını araştırırAraştırma becerisi, stratejik düşünmeHalkla İlişkiler Sorumlusunun, etkinlikler için uygun konuşmacıları ve sponsorluk fırsatlarını belirlemek için etkin araştırma becerileri olmalıdır.
Web sitesindeki bilgileri korur ve güncelleştirirWeb içerik yönetimi becerisi, detaylara dikkatŞirket web sitesinin halkla ilişkiler yönünü yöneten personel, bilgilerin güncellendiğinden ve doğru olduğundan emin olmalıdır.
Düzenli olarak müşteri raporları hazırlar ve müşteri toplantılarına katılırRaporlama becerisi, profesyonel sunum yeteneğiHalkla İlişkiler Sorumlusunun, işin durumunu ve ilerleme durumunu etkin bir şekilde raporlama ve sunma yeteneği olmalıdır.

Halkla İlişkiler (PR), kuruluşlar, şirketler, firmalar ve halkları arasında karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kuran stratejik bir iletişim sürecine denir. Halkla İlişkiler Sorumlusu, bir kuruluş, şirket, hükümet veya bireyle birlikte, müşterinin prestijini, fikrini, ürününü, konumunu ya da başarısını olumlu bir şekilde yansıtan hikaye geliştirmek için çalışmaktadırlar. Yani bir anlamda PR sorumlularını hikaye anlatıcıları olarak da düşünebilirsiniz.

Halkla İlişkiler Sorumlusu, geleneksel medya, sosyal medya ve yüz yüze görüşmeler dahil olmak üzere çeşitli ücretsiz ya da kazanılmış iletişimler yoluyla bir işletmenin, bir bireyin olumlu bir itibar kazanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, güvenilirliklerini tehdit eden bir kriz sırasında müşterilerin itibarlarını korumalarına da olanaklar sunmaktadır.

Halkla İlişkiler Sorumlusu Nedir?

Halkla İlişkiler Sorumluları, müşterilerinin itibarını ve imajını yönetmektedir. Planlanan tanıtım kampanyaları yoluyla halkın anlayışını ve desteğini kazanmak için çalışmaktadırlar. Halkla İlişkiler (PR) Sorumluları, müşterilerin prestijini oluşturmak, sürdürmek ve yönetmek için her türlü medya, iletişim biçimini kullanmayı içermektedir. Bunlar, kamu kurumlarından veya hizmetlerinden işletmelere ve gönüllü kuruluşlara kadar uzanmaktadır. Bu sorumlu kişiler bir kuruluş ile halkı arasında iyi niyet, anlayış oluşturmak ve sürdürmek için, genellikle üçüncü taraf onaylarını kullanarak, hedef kitleleri tanımlayan temel mesajları iletmektedir.

Kuruluşlar işletmeden işletmeye (B2B) ya da bireyler ve genel halk arasında olabilmektedir. Halkla İlişkiler Sorumluları, müşteri organizasyonunuzun paydaşlarının endişelerini ve beklentilerini öğrenmek için araştırmalar yapmaktadır. Daha sonra bulguları yönetimine raporlayarak, açıklamalarını sunmaktadır.

Halkla İlişkiler (PR), bir kuruluş ile halkları arasında iletişim hatları kurmaya ve sürdürmeye yardımcı olan ayırt edici bir yönetim işlevidir. PR, bir markanın mesajını iletmek için basılı yayınlar, web siteleri, televizyon ve radyo programlarındaki editoryal alanı kullanmaktadırlar. Halkla İlişkiler Sorumlusu, planlanan tanıtım kampanyaları, halkla ilişkiler faaliyetleri yoluyla işveren kuruluş ve müşterileri arasında iyi ilişkiler kurmak, sürdürmek için geniş bir medya yelpazesini kullanmaktadır. Halkla İlişkiler Sorumluları, gündemlerini ilerletmek için hikayeleme yaratmaktadırlar. Bu sorumlu kişiler PR'ı medya, sosyal medya veya kendi kendine üretilen iletişimler aracılığıyla itibarları korumak, geliştirmek ya da inşa etmek için kullanmaktadırlar. İyi bir Halkla İlişkiler Sorumlusu organizasyonu analiz etmekte, olumlu mesajları bulmakta ve bu mesajları olumlu hikayelere çevirmektedir. Haberler kötü olduğunda, en iyi yanıtı formüle edebilmekte ve hasarı hafifletebilmektedirler.

Halkla İlişkiler Sorumlusu Ne İş Yapar?

Halkla İlişkiler Sorumluları, planlanan tanıtım kampanyalarının ve PR faaliyetlerinin tüm yönlerini ele almaktan sorumludur. Bu kişiler tanıtım stratejilerini, kampanyaları planlayarak, sunumlar, basın bültenleri yazarak, halktan, basından ve ilgili kuruluşlardan gelen sorularla ilgilenmektedirler. Bir Halkla İlişkiler Sorumlusu, bir krizin üstesinden gelebilecek, organize edebilecek ve soğukkanlı davranması gerecektir. Yaratıcı bir zihne ve mükemmel iletişim becerilerine sahip olması da gerekmektedir. Bu sorumlular firma ve şirketleri için üretilecek reklam veya tanıtım filmlerinin düzenlenmesini, sunumlarda, konferanslarda veya radyo, TV röportajlarında halkın önünde konuşma yapmasını bilmelilerdir. Halkla İlişkiler Sorumlusunun belirli görevleri bulunmaktadır. Bu görevler şu şekildedir:

 • Bu sorumlu kişiler bir ekibin parçası olarak PR stratejilerini planlarlar, geliştirirler ve uygularlar,

 • Müşterilerle ve medya ile güçlü ilişkiler ve ağlar kurarlar, medyadan ve diğer kuruluşlardan gelen soruları yanıtlarlar,

 • Müşterilerin fırsatları için gazeteler, dergiler, yayınlar, haberler, sosyal medya siteleri ve blog sitelere açıklamalar yaparlar,

 • Hedeflenen medyaya basın bültenlerini analiz ederler, yazarlar ve dağıtırlar,

 • Şirket içi dergiler, vaka çalışmaları, konuşmalar, makaleler ve yıllık raporlar yazarlar ve düzenlerler,

 • Tanıtım broşürleri, bildiriler, doğrudan posta broşürleri, tanıtım videoları, fotoğraflar, filmler ve multimedya programları hazırlarlar ve denetlerler,

 • Etkinlikler düzenlerler, bu etkinlikler; basın bülteni, konferansları, sergiler ve basın turlarını içerir, 

 • Konuşmacıları ve sponsorluk fırsatlarını araştırırlar,

 • Kuruluşun web sitesindeki bilgileri koruyarak, devamlı olarak güncelleme yaparlar,

 • Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde kullanıcılarla etkileşim kurarlar, bilgileri yönetip, güncellerler,

 • Düzenli olarak müşteri raporları hazırlarlar ve müşteri toplantılarına katılırlar,

 • Komisyon pazar araştırması yaparlar,

 • Yeni iş teklifleri için araştırma yaparlar ve bunları potansiyel yeni müşterilere sunarlar,

 • Potansiyel bir kriz durumunun PR yönünü yönetirler.

Halkla İlişkiler Sorumlusu Maaşları

Halkla İlişkiler Sorumluları çok çeşitli kurum ve kuruluşlara tavsiyeler, hizmetler sunmaktadırlar. Kurum içinde veya danışmanlık için çalışabilmektedirler. Bu sorumluların görevleri, müşterileri için olumlu tanıtım yapmak ve itibarlarını artırmaktır. Kamu kurumlarının faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmekte, politikayı açıklamakta ve siyasi kampanyaları yönetmektedirler. Bir şirket için çalışan Halkla İlişkiler Sorumlusu, tüketici ilişkilerini ya da şirketin yöneticiler, çalışanlar gibi bölümleri farklı şubeler arasındaki ilişkileri yönetebilmektedir.

Halkla ilişkiler Sorumlusu, bir organizasyondaki tüm iletişim ve halkla ilişkilerden sorumlu olan kişilerdir. Şirketin markası ile ilgili hedef kitlesi arasında doğru imaj oluşturmak için çalışacak bir ekip yönetmektedir. Bu sorumlu kişiler, ekibinin yardımıyla bir organizasyon için tüm PR etkinliklerini ve medya ilişkilerini yürütmek ve yönetmekle sorumludur. Bu alan, medya aracılığıyla itibar oluşturarak bireylerin ve kuruluşların marka imajını yönetmektedir. Bunu tanıtım faaliyetleri, kampanyalar ve medya ilişkileri yoluyla yapmaktadır. 2021 verilerine göre genel olarak en düşük maaş miktarı 2.820 TL, en yüksek ise 4710 TL olarak belirlenmiştir. Fakat bu maaş miktarları her kurum ve kuruluşa göre farklılıklar göstermektedir. Fakat bazı yüksek kurumlarda Halkla İlişkiler Sorumlularının maaş düzeyleri normal mesleklere oranla fazla olabilmektedir. Lisans üstü bir eğitime sahip olan sorumluların maaş miktarları 22.000 TL ile 80.000 TL arasında değişiklikler göstermektedir.

Halkla İlişkiler Sorumlusu Nasıl Olunur?

Halkla İlişkiler Sorumluları olarak adlandırılan Halkla İlişkiler Görevlileri, kuruluşlar ve halk arasındaki ilişkileri kolaylaştırmaktadır. Şirketler, kâr amacı gütmeyen gruplar ya da devlet kurumları içinde çalışabilmektedirler. Bu sorumluların tipik görevleri arasında gazetecilere kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi vermek, iş temsilcilerinin halka açık duruşlarını koordine etmek ve pazarlama yönetimi faaliyetlerine katılmak yer almaktadır.

Halkla İlişkiler Sorumlusu olmak için öncelikle ÖSYM'nin TYT ve AYT sınavlarına girmek gerekmektedir. Bu test sınavlardan yeterli puan alındığı takdirde üniversitelerin Halkla İlişkiler bölümlerinde eğitim alınabilmektedir. Bu bölüm ülkemizde hemen her üniversitede mevcuttur. 4 yıllık olan lisans eğitiminde okuduğunuz dönem boyunca gerekli eğitimi ve dersleri alabilirsiniz. Eğer üniversiteye girebilmek için yeterli puanınız yoksa üniversitelerde ön lisans olarak 2 yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım eğitimini de alabilirsiniz. İki yıllık bölümü bitirdikten sonra Dikey Geçi Sınavı (DGS) ile 4 yıllık lisans bölüme geçiş yapabilirsiniz.

PR stratejilerini planlar, geliştirir ve uygular, Organizasyonel beceri, stratejik düşünme, Halkla İlişkiler Sorumlusu, firma veya şirketler için stratejik halkla ilişkiler planları geliştirmeli ve uygulamalıdır, Basın bültenlerini analiz eder, yazar ve dağıtır, İyi yazılı ve sözlü iletişim becerileri, Halkla ilişkiler sorumlusunun, firmaların kamuoyuna duyurularını etkili bir şekilde analiz edebilme, yazabilme ve dağıtabilme yeteneği olmalıdır, Müşterilerle ve medya ile güçlü ilişkiler kurar, İlişki yönetimi, ağ kurma becerisi, Halkla İlişkiler Sorumlusu, müşteri ve medya ilişkilerini yönetir ve güçlendirir, stratejik ve etkili ağlar oluşturur, Etkinlikler düzenler, Etkinlik yönetimi becerisi, organizasyon yeteneği, Halkla İlişkiler Sorumlusu, firma veya şirketlerin halkla ilişkiler etkinliklerini organize etmeli ve yönetmelidir, İletişim materyallerini hazırlar ve denetler, Dikkatli ve özenli, içerik oluşturma becerisi, Pazarlama materyalleri, broşürler, ve web içerikleri gibi materyalleri hazırlayan ve denetleyen Halkla İlişkiler Sorumlusunun ayrıntılara dikkat etmesi gerekmektedir, Potansiyel bir kriz durumunun PR yönünü yönetir, Kriz yönetimi becerisi, soğukkanlılık, Bir kriz durumunda, Halkla İlişkiler Sorumlusunun profesyonel ve etkin bir şekilde kriz yönetimi uygulaması gerekmektedir, Sosyal medya sitelerinde etkileşim kurar ve bilgileri günceller, Sosyal medya becerisi, teknolojiye hakimiyet, Halkla İlişkiler Sorumlusu, firma veya şirketlerin sosyal medya hesaplarını yönetmelidir ve bu platformlarda etkin bir şekilde iletişim kurabilme yeteneği olmalıdır, Konuşmacıları ve sponsorluk fırsatlarını araştırır, Araştırma becerisi, stratejik düşünme, Halkla İlişkiler Sorumlusunun, etkinlikler için uygun konuşmacıları ve sponsorluk fırsatlarını belirlemek için etkin araştırma becerileri olmalıdır, Web sitesindeki bilgileri korur ve güncelleştirir, Web içerik yönetimi becerisi, detaylara dikkat, Şirket web sitesinin halkla ilişkiler yönünü yöneten personel, bilgilerin güncellendiğinden ve doğru olduğundan emin olmalıdır, Düzenli olarak müşteri raporları hazırlar ve müşteri toplantılarına katılır, Raporlama becerisi, profesyonel sunum yeteneği, Halkla İlişkiler Sorumlusunun, işin durumunu ve ilerleme durumunu etkin bir şekilde raporlama ve sunma yeteneği olmalıdır
Halkla İlişkiler Sorumlusu Halkla İlişkiler Sorumlusu nedir Halkla İlişkiler Sorumlusu ne iş yapar Halkla İlişkiler Sorumlusu nasıl olunur Halkla İlişkiler Sorumlusu maaşları Halkla İlişkiler
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.