Close
Mobil Menu Bars

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

09 Temmuz 2020, 896 defa okundu.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
bankacılık, bankacilik sigortacilik, sigortacılık, sigorta, banka, muhasebe, genel muhasebe,

Bankacılık ve sigortacılık, alanlarında, sektörün ihtiyaçlarına uygun alt yapıya,  gerekli  bilgi ve donanıma sahip uzmanlık alanıdır.Sektörde görev alabilecek, güncel işlenen uygulamaları takip ederek, yöntemleri en iyi şekilde kullanabilecek ve ihtiyaç duyulan kişileri yetiştirmektir.

Bir çok farklı alanlarda hizmet veren sigortacılık, bankacılıkla yakından ilişkisi olan bir meslektir. Sigorta konusunda kendinizi geliştirmek ve iyi bir kariyer elde etmek isteyenlerin, Bankacılık ve Sigortacılık alanında eğitim alınması gerekmektedir.Bu eğitim hem özel hem de devlet üniversitelerinde verilmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık, çok geniş bir alan olup, alınan eğitim fazlasıyla kapsamlıdır. Hukuk, matematik, ekonomi, muhasebe, sigorta çeşitleri ve  uluslararası bankacılık gibi, pek çok alanda eğitim alınır. Bankacılık ve Sigortacılık mesleği, eğitim sonrasında, bir banka veya sigorta acentesi olarak, birçok kuruluşun ihtiyacına yönelik finansmanı da sağlayan meslek dalıdır.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Nedir?

2 yıllık ön lisans bölümü olarak bilinse de, bankacılık ve sigortacılık bazı üniversitelerde 4 yıllık lisans bölümü olarak da yer alır. Eğitim sonrasında staj da alınmaktadır.Stajda başarılı olunduğunda, sektöre uygunluğu, hazır olup olmadığı gibi unsurlara bakılarak, şirketler kendi bünyelerinde çalışma imkanı sağlamaktadırlar. Stajyerler, staj süresince, şirketin bir parçası olarak kendilerini görüp, verilen tüm görevleri başarı ile tamamlarlar.

Bu bölüm sonunda, bankacılık mesleğini seçenler, bankacılık ürünleri, işlemleri, bankaların birim ve bölümleri gibi temel bankacılık bilgisine sahip olurlar. Sigortacılık mesleğinde ilerlemek isteyenler ise, acente olarak müşterilerine; sağlık, hayat, trafik, doğal afet, tarım, kaza, deprem gibi  sigorta güvencesi verirler.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümde okuyan öğrenciler lisans veya ön lisans da olsa; Ticari bankacılık, finansal piyasalar ve borsalar, yatırım analizi, türevleri, risk yönetimi, hayat ve mal sigortası ve finansal ekonomide kullanılan matematiksel yöntemler gibi dersleri görürler.Sadece, derslerin yoğunluğu, önlisans ya da lisansa göre değişir.

2 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programları

Bir çok üniversite tarafından da eğitim verilen 2 yıllık ön lisans programlarında başarılı olunduğunda, dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık lisans programı bitirilebilinir.Ama ön lisans mezunu olarak da sektörde iş fırsatı bulunabilinir.İster bankacı, ister sigortacı olunsun kamu veya özel kurumlarında çalışabilinir.

2 Yıllık Ön Lisans Programını Uygulayan Üniversiteler

Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, On Sekiz Mart Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi devlet üniversiteleri ve  Antalya Akev Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Okan Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi gibi özel üniversitelerdir.

4 Yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Lisans Programları

Lisans eğitimi, özel ve devlet üniversitelerinde verilir.Günümüzde finans sektörünün gelişmesi ile bu meslek daha çok tercih edilmektedir. Akademik kariyer yapmak için ilk adım olan, lisans eğitiminin mutlaka alınması gerekmektedir.Daha sonra yüksek lisans ve doktora yapılarak akademik kariyere sahip olunabilinir.

4 Yıllık Lisans Programı Uygulayan Üniversiteler

Trakya Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi gibi devlet üniversiteleri ve  İstanbul Medipol Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi  gibi özel üniversitelerdir.

Bankacılık ve Sigortacılık Dikey Geçiş Sınavı (DKS)

Finans dünyası, her geçen gün büyüyen bir iş alanı haline gelmiştir. Bankalar, sigorta şirketleri, yatırım ve danışmanlık firmaları gibi pek çok  farklı kurum ekonomiye ilgi duyan kişiler tarafından kariyer hedefinde tercih edilmektedir. İki farklı alanda uzmanlaşmanızı sağlayan Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, finans alanında da kariyer hedefleyen kişilerin eğitim alması gereken bölümler arasında yer almaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe, günümüzde üniversite ve bölüm sayısı arttığından,  mezun olan öğrencilerin çoğunun iş bulamamasından dolayı işsizlik ortanı artmıştır.Fazla olan mezun sayısı, şirketlerin personel seçiminde daha titiz davranmalarına sebep olmaktadır. En donanımlı personeli işe almak isteyen şirketler, lisans mezunlarını daha çok tercih etmektedirler. Ön lisans mezunu olan bir kişinin tekrar üniversite sınavına girmesine gerek yoktur.Dikey Geçiş Sınavı ile ön lisanstan lisansa geçerek eğitimini tamamlayabilir.

Dikey Geçiş Sınavı, ön lisans mezunlarına, lisans mezunu olmalarına geçiş yapmalarını sağlayan bir sınavdır. Her sene tekrar edilen DGS’ye Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans mezunu olarak girebilinir.DGS ile ön lisans eğitiminin  tamamlanabileceği lisans programları şunlardır:

 • Aktüerya
 • Aktüerya Bilimleri
 • Aktüerya ve Risk Yönetimi
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Okuyanlar Hangi Dersleri Alır?

Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde, eğitim süresince alınan dersler ;

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Genel Muhasebe
 • Genel İşletme
 • Finans Matematiği
 • İşletme Hukuku
 • Finansal Kurumlar
 • Hayat Dışı Sigortalar
 • Menkul Kıymet Yatırımları
 • Bankalarda Kredi Yönetimi
 • Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi
 • Banka ve Sigorta Muhasebesi
 • Finansal Yönetim
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Ekonomi
 • Ekonomi Politikaları
 • İstatistik
 • Banka İşlemleri ve Uygulaması
 • Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku Bilgisi
 • Finansal Hizmetlerin Pazarlanması
 • Sermaye ve Para Piyasaları
 • Mali Analiz
 • Bireysel ve Kurumsal Bankacılık
 • Sigorta Branşları ve Teknikleri
 • Katılım Bankacılığı
 • Para, Banka, Kredi
 • Uluslararası Bankacılık
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Dış Ticaret ve Kambiyo
 • Portföy Yönetimi

Bu bölümden başarı  ile mezun olmak isteyenlerin sayısal ve sözel yetenek ile ilgili derslere ilgisi ve yeteneği olması gerekmektedir.Bu derslerin çoğu ekonomi ile yakından ilgilidir.Ekonomi de finans sektörünün gelişmesinde çok etkilidir.Ekonomi üzerine daha gelişmiş ve farklılaşmış bölümlerde eğitim alındığında, finans sektöründe de kariyer sahibi olunabilir.Bu bölümlerden biri de, yine Bankacılık ve Sigortacılıktır.

Bankacılık ve Sigortacılık KPSS Atamaları

Özel sektörde çalışmak istemeyenler , kamu kurumlarında çalışmak için KPSS sınavında başarılı olmalıdırlar.Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarına girebilmenin yolu olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), genel yetenek, genel kültür ve uzmanlık alan derslerinden oluşan bir sınavdır.

İstenen puan, başvurulan kadroya göre değişir.Her puan türü farklı olup, bazısında sadece genel yetenek, bazısında da ilave olarak iktisat ve hukuk soruları çözülmesi gerekir.Bu yüzden hangi kadro isteniyorsa, puan türü daha  dikkatli incelenmelidir.

Bankacılık ve sigortacılık eğitiminde alınan mesleki uzmanlık dersleri dışında, muhasebe, iktisat ve hukuk gibi geniş kapsamlı dersler olduğundan, eğitimi alan kişi, birçok farklı alanda nitelikli olur. Bu yüzden bu bölümde KPSS atamaları, çok çeşitli kadrolar için gerçekleşir.

KPSS sınavından 85 ve üzeri puan alındığında kamu kurumlarına girebilme ihtimali mevcuttur.Eğer ön lisans mezunu ve KPSS B grubundan sınava girildiyse, merkezi atamalar sayesinde memur kadrolarına rahatlıkla geçilebilinir.Aynı kadrolarda iş ilanlarına başvuru, lisans mezunları tarafından da yapılabilinir.Ayrıca lisans mezunları, KPSS A grubu uzmanlık derslerinden sınava girip daha üst düzeydeki kadrolara başvuru yapabilirler.Bankacılık ve sigortacılık sektöründe iş imkanları çeşitlidir.Kamu sektörüne de atama yapıldığından, bankacılık ve sigortacılık bölümüne talep artmaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Son araştırmalara göre bankacılık ve sigortacılık mezunlarının  % 35.9’u şu sektörlerde görev alıyorlar.

 • Üretim
 • Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
 • Hizmet ve konaklama sektörü,
 • Eğitim,
 • Emlak faaliyetleri,
 • Ulaştırma ve depolama,
 • İnşaat,
 • Bilgi ve iletişim,
 • Sosyal hizmetler,
 • Kamu hizmetleri
 • Kültür, sanat ve eğlence,

Bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunları, bilgileri öğrenmenin yanı sıra, aynı zamanda büyük finansal kurumlarla çalışarak  pratik deneyimlere de sahip olurlar.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki İş İmkanları

Bankacılık ve Sigortacılık eğitimindeki dersler bankacılık, hukuk, iktisat, ekonomi ve sigortacılık dışında ekonomi içerikli derslerden de oluşmaktadır. Bölüm eğitimini tamamlandığında, başta  bankalar ve sigorta şirketleri  olmak üzere finans sektöründe faaliyet gösteren pek çok kurumda çalışabilinir. Sigorta şirketlerinin satış departmanında veya  bankaların ve sigorta şirketlerinin çağrı merkezlerinde telefon ile sigorta satışı görevi alınabilinir.Ayrıca bölüm mezunu olarak firmaların muhasebe departmanlarında çalışma fırsatı olabilir.

Bölüm mezunları, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının, sigorta şirketlerinin, firmaların sigorta departmanlarının ve muhasebe departmanlarının iş başvurularına rahatlıkla başvurabilirler.Kamu kurumlarının yanı sıra, masa başı bir işte çalışmak istemeyenler eksperlik yapabilir.

Özel Sektördeki İş İmkanları

Bankacılık ve sigortacılık eğitimi alıp özel sektörde çalışmak isteyenler için iş imkanları çeşitlidir.Bunun için yeteneğinize göre seçim yapmalısınız. Görüldüğü üzere bu bölümün mezunları, hem özel sektörde hem kamu kurumlarında iş imkanı bulabilmektedir.  Özel sektörde çalışmak  ve iyi bir kariyer elde etmek için Sermaya Piyasası Kurulu’nun lisanslama sınavlarına girilebilinir ve uzmanlık belgesi alınabilir.Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan lisanslar ile, işe giriş de şans artacaktır.

Bankacılık ve Sigortacılık Maaş İmkanları

Bankacılık ve Sigortacılık mesleğinde deneyim ve bilgine kadar çok ise,  alınacak  maaş da o kadar yüksek olacaktır.Maaş oranları da, kadrolara göre değişir.Bölüm mezunları için maaş imkanları kadrodan kadroya farklılık göstermektedir.

Bankacı Maaşları Nedir?

Bir bankada  çalışanlar, kadroya göre farklılık gösterse de 3000-4000 TL aralığında maaş alır. Bankacılık ve Sigortacılık mezunu olarak bankalar da dahil olmak üzere özel sektörde orta düzey bir kadroda çalışıyorsa, maaş, yaklaşık 5000-7000 TL’dır.Ancak üst düzey bir kadroda çalışıyorsa  10000 TL’i geçebilmektedir. 3000-3500 TL maaş ile kamu kurumlarında memur kadrosunda yer alınabilinir.

Ön Lisans Bankacılık ve Sigortacılık Maaşları Nedir?

Mesleğe yeni başlayanlar çoğunlukla asgari ücret alırlar. Kişinin kendini geliştirmesi, deneyim kazanması ile maaş de değişecektir.SPK’dan alınan lisanslar mutlaka maaşın artmasına sebep olur.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünün Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkisi

 Bankacılık ve Sigortacılık mesleğinde çalışanların, insanlarla sürekli iletişimde olacağından bu yönde iyi olmaları gerekmektedir.Meslek gereği özellikle sahada çalışılıyorsa, müşterinin güvendiği, tanıdığı kişiler olacağından iletişimleri kuvvetli olmalıdır. Ayrıca dış görünümüne dikkat eden ve enerjisi yüksek kişiler işe alımda tercih edilecektir. Ayrıca alınan eğitim ve eğitim yanında sürekli kendini geliştirmek de çok önemlidir. Üniversite sınavı sonrasında tercih zamanı geldiğinde, birçok uzman, öğrencilere bu bölümü önermektedir.Sebebi, bu bölümün iş imkanlarının artış  gösterdiğinden ve maaş durumunun da  gittikçe arttığındandır.

Sigortacılık Mesleğine İlgi Gittikçe Artıyor

Sigortacılık mesleği, tüm dünyada devamlı olarak ihtiyaç duyulan ve yenilenen bir meslektir. Gittikçe de gelişme gösterdiğinden yurt içi ve yurt dışı imkanlar rahatlıkla değerlendirebilinir.Bazı çok uluslu sigorta şirketlerine başvurulduğunda staj imkanı da olmaktadır.Artık günümüzde birçok sigortacılık şirketinin faaliyet alanları geniş olduğundan, yurt dışında da bayilikler açmaktadırlar.Bu da, bu mesleğe ilgi duyanların yurt dışı çalışma olanaklarına fayda sağlamaktadır.Sektöre duyulan ilginin bir diğer sebebi de, özellikle günümüzde sigortacılık sektöründeki şirketlerin, çalışanlarının daha verimli olmaları adına farklı sistemler uygulamalarıdır.Haftada birkaç gün ofis dışından çalışmalarına olanak sağlayarak, motivasyonu yüksek tutma amacındadırlar.Ayrıca çalışanlar arasındaki iletişimi ve motivasyonu sağlamak için seminerler, eğitimler, oyun günleri düzenleyerek, eğlenceli ve yaratıcı çalışma ortamı oluşturulmaktadır.

Bankacılık Mesleğini Seçmek İsteyenlerde Hangi Özellikler Olmalı?

Bölüm mezunları bankacı olarak iş başvurusu yapacakları zaman, ilanlarda adaylar için aranan özellikler kısmını görürler.Bu özelliklerden en önemlisi, etkili iletişim ve ikna kabiliyetlerinin olmasıdır. Ayrıca; düzenli, sistemli ve prensipli çalışmaları, dikkatli olmaları, ekonomik ve finansal alanda güncel olayları takip etmeleri, kendilerini geliştiren, yeniliklere açık olmaları da özellikler arasındadır. Giyimine ve dış görünümüne dikkat eden adaylar, kendine güvenen kişiler tercih sebebidir.Adayların, Sabırlı olması, müşteri odaklı çalışması, müşterinin memnuniyetini ön planda tutması ve ilgili kurumun kurumsal yapısına uygun davranması gerekir.

2020 Bankacılık ve Sigortacılık Puanları

Üniversite Bölüm   Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
Çankaya İngilizce (B) TYT 3 323,06340 286500
İzmir Ekonomi Burslu TYT 3 300,45897 405761
İstanbul Bilgi Burslu TYT 4 288,99003   485042
İstanbul Medipol İÖ (Burslu) TYT 4 286,26697 506480
İstanbul Kültür Burslu TYT 4 283,41341 529518

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Çalışma Sahaları Nelerdir?

Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde çalışma sahaları oldukça geniştir. Muhasebe bürolarında çalışabilir ya da kendi muhasebe bürosunu açabilir, geleceği yönlendirebilecek akademisyenler olabilirler.Ayrıca  kamu ve özel sektördeki çeşitli birimlerde çalışabilir, devlet ve özel bankalarda iş bulunabilir, şirketlerde çalışabilir, kendi sigorta acentelerini açabilirler.

Bankacılık ve Sigortacılık Mesleğinin Geleceği Var mı?

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, iki farklı alanda uzmanlık kazandırır.Sürekli gelişen ve değişime açık olan bir meslektir.Bu yüzden gelecekte de bilgili, deneyimli kişilere ihtiyaç duyulacaktır.

Uzaktan Eğitim İmkanı Var Mıdır?

Açıköğretim fakültelerinin bazı bölümlerine DGS sonrasında başvurulur.Uzaktan eğitim ile tamanlanacak lisans bölümleri; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve İktisattır.Ayrıca; İşletme, Kamu Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, Maliye ve Uluslararası İlişkiler bölümler arasındadır.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Figen Geri, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra home Office olarak yeni bir düzene geçti. Reklam, Etkinlik ve Organizasyon, Pazarlama alanlarında danışmanlık yapmakta. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yapan bir platform kurucusu. Gözlemlerine
dayanarak, kadın girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli eğitimler aldı. Bu eğitimlerden biri de İçerik Uzmanlığı... Yazmayı seven Figen Geri artık İstanbul İşletme Enstitü’sünde blog yazarlığı yapıyor. 

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!