AnasayfaBlogİktisat Bölümü Nedir?
Bölümler

İktisat Bölümü Nedir?

20 Temmuz 2020
Yakın plan bir portrede bir kadın görülüyor. Omuzlarına kadar inen uzun, kahverengi saçları var. Beyaz ve mavi çizgili bir gömlek giymiş ve gömleğinin alt kısmını içine sokmuş. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, ona rahat ve huzurlu bir ifade veriyor. Boynunda büyük bir kolye ucu olan narin bir kolye var. Arka planda siyah bir duvar ve üzerinde beyaz bir yazı var. Metnin anlaşılması zor ama görülebiliyor. Kadının etrafı sakin ve huzurlu bir atmosferle çevrili.
Konu BaşlığıAçıklamaDaha Fazla Bilgi
İktisat Bölümü Nedir?Ekonomik sistemleri inceleyen, analiz yapan ve eksiklikleri tespit ederek araştırmalar yapan bir disiplindir.Buna ekonomik ilişkilerin tarihsel gelişimini incelemek ve kıt kaynakları ihtiyaçları karşılamak için en verimli şekilde nasıl kullanacağını öğrenmek de dahildir.
İktisat Nedir?Ekonomi işleyiş sistemini, piyasaları, devletin ekonomi üzerindeki etkilerini ve piyasaya yaptığı müdahalelerini inceleyen bir bilim dalıdır.Bu bilim, kurumsal ve tarihsel çözümlemeler ile teorik ve uygulamalı modelleri kullanarak bu işleyişi anlamayı amaçlar.
İktisat mezunu ne iş yapar?Bankacılık, dış ticaret, işletme yöneticiliği gibi çeşitli sektörlerde çalışabilirler.Ayrıca uzman, denetçi, müfettiş ve daha pek çok kamusal rolde görev alabilirler.
İktisat mezunu memur olabilir mi?Evet, iktisat mezunları KPSS P3 puanı ile memur olabilirler.Bu puan iki yıl geçerli olup, bu süre zarfında dört merkezi atamada tercihte bulunma hakkı sağlar.
İktisat Bölümü Hangi Fakültede Yer Alır?Genellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde yer alır.Bazı üniversitelerde İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde de bulunabilir.
İktisat Bölümü İçin Gereken Yetenekler Nelerdir?Sayısal yetenek ve analitik düşünme becerisi önemlidir.Aynı zamanda ekonomik sistemler ve politikalar hakkında geniş bir bilgiye ve anlayışa sahip olma kapasitesi de gereklidir.
İktisat Bölümünün Temel Dersleri Nelerdir?Iktisata giriş, mikro iktisat, makro iktisat, finansman ve piyasalar önemli dersler arasındadır.Bunun yanında, hukuk, istatistik ve siyaset bilimi gibi ortak dersler de verilir.
İktisat Bölümü Mezunlarının Özel Sektörde Çalışma Alanları Nelerdir?Bankacılık, finans direktörlüğü, dış ticaret ve işletme yöneticiliği gibi alanlarda fırsatlar bulunmaktadır.Bunun yanında, kendi işini kurma, uluslararası ticaret ve serbest mali müşavirlik gibi seçenekler de mevcuttur.
İktisat Bölümü Mezunlarının Kamuda Çalışma Alanları Nelerdir?Hazine, Maliye ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurumlarına uygun meslek sahibi olabilirler.Bunların yanı sıra, kontrolör, dış ticaret uzmanı ve gümrük müfettişi gibi görevlerde de bulunabilirler.
İktisat Bölümü Hangi Alanları Kapsar?Ekonomik kaynakların kullanımı, mal ve hizmetlerin üretimi, fiyat politikası, tüketim ve para sirkülasyonu gibi geniş bir alanı kapsar.Temel amacı, tüm bu sistemlerin en verimli ve etkin bir biçimde işleyişini sağlamaktır.

İktisat, genel tanımı ile ekonomi anlamını taşır. Ekonomi ile alakalı olan her şey iktisat bölümünün çalışma alanının içinde yer alır. İktisat; tarih boyunca insanların yaşamları içinde yer alan ancak bir isim verilmemiş ekonomik ilişkileri, geçmişten günümüze kadar inceler ve araştırmalar yapar. Üniversitelerde iktisat bölümü ise ekonomik sistemleri inceler, analiz yapar ve ekonomik sistemlerin işleyişinde meydana gelen eksiklikleri tespit ederek, araştırmalar yapar.

Daha basit bir tanımla; kıt kaynaklarla ihtiyaçların karşılanması için yapılan çalışmalar olarak açıklayabiliriz. İktisat bölümü mezunları özel sektörde ve kamu kuruluşlarında belli görevlerde çalışabilir. Bankalarda, işletmelerin muhasebe bölümlerinde iş imkanına sahiptirler. Kamu kuruluşlarında ise KPSS ile memur olarak görev alabilirler. Maliye bakanlığı, sosyal güvenlik kurumu, hazine gibi örnekler verilebilir. Tüm bunların yanı sıra akademik personel olarak ta çalışma yaşamlarını şekillendirebilirler.

KategoriAçıklama
Bölüm Tanımıİktisat, insanların, şirketlerin ve hükümetlerin kaynak dağıtımı ve karar alma süreçlerini inceleyen sosyal bilim dalıdır.
Ana KonularMikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası İktisat, Para ve Bankacılık, İstatistik, Ekonomi Politikaları, İşgücü Ekonomisi, Çevre Ekonomisi ve Gelişme Ekonomisi.
Kariyer OlanaklarıEkonomist, politika analisti, finansal analist, bankacı, araştırmacı, akademisyen, danışman ve kamu sektörü çalışanı.
Başarı HikayeleriÜnlü ekonomistler: Adam Smith, John Maynard Keynes, Milton Friedman, Paul Krugman, Thomas Piketty ve Daron Acemoğlu.
İlgili BecerilerAnalitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, istatistik ve veri analizi, iletişim ve sunum becerileri.
Ünlü İktisat OkullarıHarvard Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Londra Ekonomi Okulu, Stanford Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi.
İktisadi KavramlarArz ve talep, fırsat maliyeti, marjinal düşünce, enflasyon, işsizlik, döviz kurları ve büyüme.
Uygulamalı AlanlarFinans, sağlık, eğitim, enerji, tarım, çevre ve ulaştırma gibi sektörlerde iktisat bilgisi kullanılabilir.
Aktüel Ekonomi KonularıKripto paralar, sürdürülebilir kalkınma, eşitsizlik, küresel ekonomi, teknolojik değişim ve pandemi sonrası ekonomik toparlanma.

İktisat Nedir?

İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için maddi gereksinimlerini ve isteklerini yerine getirmesi gerekir. Yaşam boyu sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel ihtiyaçların yanında yemek, giyinmek ve barınmak gibi en temel ihtiyaçlar bulunmaktadır. İhtiyaçların yanı sıra televizyon alma, araba sahibi olma; tatile, sinemaya gitme, dergi satın alma gibi maddi talepleri de bulunmaktadır.

İnsanların tüm maddi gereksinimlerini ve taleplerini karşılamak amacı ile mal ve hizmet üretilmektedir. İnsan tüm üretilen mal ve hizmetleri tüketen ve bu şekil yaşamını devam ettiren bir varlıktır. İktisat; ekonomin işleyiş sistemini, piyasaları, devletin ekonomi üzerinde etkilerini ve piyasaya yaptığı müdahaleleri inceleyen sosyal ve teknik bir bilim olarak tanımlanır. Tüm bu işleyişi iyi bir şekilde anlayabilmek için iktisat bilimi; kurumsal ve tarihsel çözümlemeleri, teorik ve uygulamalı modelleri kullanır.

İktisat Mezunu Ne İş Yapar?

İktisat mezunu ne iş yapar sorusu bölümü tercih edecek her adayın tercih öncesi merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bu konu araştırılırken birkaç önemli detay araştırılır. Bunlar; iktisat mezunlarının kamu ve özel sektörde ne iş yapabileceği ve memur olarak çalışma imkanlarının olup olmadığının araştırılmasıdır.

İktisat mezunu özel sektörde; iktisat bölümü öğrencileri kapsamlı bir ders programı aldıkları için bölümden mezun olanların özel sektörde seçenekleri oldukça fazladır. Bankacılık, işletmelerde finans direktörlüğü, borsa, dış ticaret, işletme yöneticiliği gibi birçok meslek iktisat mezunları için tercihler arasındadır.

Bunlarla beraber, kendi işletmesini kuran, uluslararası ticaret sektörünü tercih eden, serbest mali müşavirlik yapan iktisat mezunu çok insan vardır. Bölümünü başarı ile bitiren ve kendi bölümüne uygun bir işte çalışmak isteyen tüm mezunlar için özel sektörde geniş bir yelpaze bulunmaktadır.

İktisat mezunu kamu kuruluşunda; iktisat mezunu özel sektörde pek çok alanda iş imkânı bulabileceği gibi kamuda da aynı imkanlar mevcuttur. İktisat mezunları için kamuda uygun kurumlar; Hazine, Maliye ve Ticaret Bakanlığı olarak karşımıza çıkar.

Hazine uzman yardımcılığı, kontrolörlüğü, dış ticaret uzman yardımcılığı tercih edilen meslekler arasındadır. Bunların yanı sıra kamu kuruluşlarında uzman, denetçi ve müfettiş olarak ta görev alabilirler. İktisat mezunu gümrük müfettişi ve TBMM yasama uzmanı da olma şansına sahiptir. Ancak bu mesleklere sahip olmak isteyenlerin KPSS puanlarının yüksek olması ve kurum sınavlarını kazanma şartı aranmaktadır.

İktisat mezunu memur olabilir mi; iktisat mezunları memur olabilir. Memur olabilmek için KPPS P3 puanı ile bu hakka sahip olurlar. Çift yıllarda uygulanan KPPS P3 puanı 2 yıl geçerlidir. P3 ile 4 merkezi atamada tercih hakkına sahiptirler. O yıl ki merkezi atama neticelerine göre memur, bilgisayar işletmeni, DHMİ apron görevi gibi mesleklere yerleştirilirler.

İktisat Bölümü Nedir?

İktisat; ekonomik kaynakların kullanımı, mal ve hizmetlerin üretimi, fiyat politikası, tüketim ve para sirkülasyonu gibi geniş bir alana sahip bilim dalıdır. İktisat bölümü öğrencileri tüm bu sistemleri incelemek, analiz yapmak, aksayan yönleri bulmak üzere eğitim alır. Üniversitelerde iktisat bölümleri iktisat ve siyasal bilgiler fakülteleri içinde yer almakla birlikte genel olarak iktisadi ve idari bilimler fakülteleri “İİBF” altında yer alırlar.

İktisat bölümünün temel dersleri; iktisada giriş, makro iktisat, iktisat tarihi, mikro iktisat, piyasalar, finansman gibi iktisat ile alakalı dersleri kapsar. İİBF’nin ortak dersleri de bulunmaktadır. Bunlar; hukuk (anayasa ve borçlar), siyasal dersler (siyasal düşünceler tarihi ve siyaset bilimi gibi), istatistik dersleri olarak görülür. Bölümde okumak için bazı araştırmalar yapan öğrenciler, tercih sırasında kendi özelliklerini de göz ardı etmemelidir.

Çünkü iktisat çalışma alanı incelendiğinde, sayısal yeteneğe sahip olma gerekliliği görülmektedir. Bunun yanı sıra analitik düşünme becerisi bölümü tercih edenlerin olmazsa olmazıdır. Bunun sebebi de bölüm dersleri grafikler ve çıkarımlarla iç içe olacağı için analitik düşünme becerisi ile daha kolay hale gelmektedir.

Eğitim süresince öğrenilecek ve akılda tutulması gerekecek bilgilerde göz önünde bulundurulduğunda, iyi bir hafızaya da ihtiyaç vardır. Çok fazla inceleme, araştırma gerektiren bir bölümdür. Bu sebeple tercih edecek adayların disiplinli, yüksek çalışma temposuna uyum sağlayabilecek niteliklere sahip kişiler olmaları önemlidir.

İktisat Ne Demek?

İktisat sözcüğü günlük yaşam içinde sık sık karşımıza çıkar. İktisat, Türkçede çok eski zamanlardan itibaren kullanılan, kökü Arapça olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu’nda ise sözcük olarak anlamı ekonomidir.

Ekonomi dünyasında farklı sektörlerde sık sık kullanılan bir terimdir. İktisat aynı zamanda mal ve hizmetlerin üretimi ve bölüşümü olarak sosyal bir bilim dalı olma özelliğini taşır. Belli bir sınırı olmayan insan ihtiyaçlarının karşılanmasında kıt kaynakların kullanımı, karar verme süreci ve seçim yapma koşullarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. İktisat ile ilgilenen kişilere iktisatçı tanımı yapılır.

Ekonomi uzmanlığı yapan kişiler şu şekilde açıklanır; ekonomik fayda sağlayan ve bu sektörde faaliyette olan kişilere verilen addır. Özet olarak, iktisat ne demek sorusunun cevabı iki yanıtla karşımıza çıkmış oluyor. İlki bilim dalı olarak tanımlanması ikincisi ise gündelik yaşamda tasarruflu ve tutumlu olma anlamını taşımasıdır.

İktisat Bölümü Nedir?, Ekonomik sistemleri inceleyen, analiz yapan ve eksiklikleri tespit ederek araştırmalar yapan bir disiplindir, Buna ekonomik ilişkilerin tarihsel gelişimini incelemek ve kıt kaynakları ihtiyaçları karşılamak için en verimli şekilde nasıl kullanacağını öğrenmek de dahildir, İktisat Nedir?, Ekonomi işleyiş sistemini, piyasaları, devletin ekonomi üzerindeki etkilerini ve piyasaya yaptığı müdahalelerini inceleyen bir bilim dalıdır, Bu bilim, kurumsal ve tarihsel çözümlemeler ile teorik ve uygulamalı modelleri kullanarak bu işleyişi anlamayı amaçlar, İktisat mezunu ne iş yapar?, Bankacılık, dış ticaret, işletme yöneticiliği gibi çeşitli sektörlerde çalışabilirler, Ayrıca uzman, denetçi, müfettiş ve daha pek çok kamusal rolde görev alabilirler, İktisat mezunu memur olabilir mi?, Evet, iktisat mezunları KPSS P3 puanı ile memur olabilirler, Bu puan iki yıl geçerli olup, bu süre zarfında dört merkezi atamada tercihte bulunma hakkı sağlar, İktisat Bölümü Hangi Fakültede Yer Alır?, Genellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde yer alır, Bazı üniversitelerde İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde de bulunabilir, İktisat Bölümü İçin Gereken Yetenekler Nelerdir?, Sayısal yetenek ve analitik düşünme becerisi önemlidir, Aynı zamanda ekonomik sistemler ve politikalar hakkında geniş bir bilgiye ve anlayışa sahip olma kapasitesi de gereklidir, İktisat Bölümünün Temel Dersleri Nelerdir?, Iktisata giriş, mikro iktisat, makro iktisat, finansman ve piyasalar önemli dersler arasındadır, Bunun yanında, hukuk, istatistik ve siyaset bilimi gibi ortak dersler de verilir, İktisat Bölümü Mezunlarının Özel Sektörde Çalışma Alanları Nelerdir?, Bankacılık, finans direktörlüğü, dış ticaret ve işletme yöneticiliği gibi alanlarda fırsatlar bulunmaktadır, Bunun yanında, kendi işini kurma, uluslararası ticaret ve serbest mali müşavirlik gibi seçenekler de mevcuttur, İktisat Bölümü Mezunlarının Kamuda Çalışma Alanları Nelerdir?, Hazine, Maliye ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurumlarına uygun meslek sahibi olabilirler, Bunların yanı sıra, kontrolör, dış ticaret uzmanı ve gümrük müfettişi gibi görevlerde de bulunabilirler, İktisat Bölümü Hangi Alanları Kapsar?, Ekonomik kaynakların kullanımı, mal ve hizmetlerin üretimi, fiyat politikası, tüketim ve para sirkülasyonu gibi geniş bir alanı kapsar, Temel amacı, tüm bu sistemlerin en verimli ve etkin bir biçimde işleyişini sağlamaktır
iktisat iktisat bölümü iktisat mezunu özel sektör kamu kuruluşu iktisat mezunu ne iş yapar
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Çerçevede bir dişlinin yakın çekim görüntüsü görülüyor. Dişli, dış kısmı boyunca çıkıntıları olan dairesel bir şekle sahip. Dişlinin ortasında dikdörtgen bir oyuk var; bu oyuk muhtemelen bir çarkın ya da aksın yerleştirilmesi için kullanılıyor. Dişli metalik renktedir ve çelikten yapılmış gibi görünmektedir. Dişlinin kenarlarında muhtemelen vida veya cıvata için kullanılan birkaç küçük delik vardır. Dişli bakımlı ve nispeten yeni görünüyor. Dişlinin arkasındaki arka plan bulanık, bu da görüntünün ana odağının dişli olduğunu gösteriyor.
İktisat

Milli Gelirin MONIAC Hali

26 Kasım 2018
Bu resim bilgisayar ekranındaki bir grafiği göstermektedir. Grafiğin kırmızı ve sarı bir arka planı ve sağ üst köşede sarı bir x işareti vardır. Grafiğin yukarıyı gösteren ve beyaz bir kenarlıkla çevrili bir çizgisi vardır. Sol alt köşede mavi arka planlı ve beyaz metinli küçük bir işaret vardır. Sol üst köşede ise sarı renkli, yukarıyı gösteren küçük bir ok bulunmaktadır. Bu grafik piyasa verilerini veya hisse senedi fiyatlarını temsil etmek için kullanılabilir. Bir projenin ilerleyişini göstermek için de kullanılabilir. Kullanılan renkler grafiğin büyümeyi veya başarıyı gösterdiğini düşündürmektedir.
Bölümler

Ekonometri Bölümü Nedir?

31 Ağustos 2020