AnasayfaBlogİktisat Bölümü Nedir?
Bölümler

İktisat Bölümü Nedir?

20 Temmuz 2020
İktisat Bölümü Nedir?

İktisat, genel tanımı ile ekonomi anlamını taşır. Ekonomi ile alakalı olan her şey iktisat bölümünün çalışma alanının içinde yer alır. İktisat; tarih boyunca insanların yaşamları içinde yer alan ancak bir isim verilmemiş ekonomik ilişkileri, geçmişten günümüze kadar inceler ve araştırmalar yapar. Üniversitelerde iktisat bölümü ise ekonomik sistemleri inceler, analiz yapar ve ekonomik sistemlerin işleyişinde meydana gelen eksiklikleri tespit ederek, araştırmalar yapar.

Daha basit bir tanımla; kıt kaynaklarla ihtiyaçların karşılanması için yapılan çalışmalar olarak açıklayabiliriz. İktisat bölümü mezunları özel sektörde ve kamu kuruluşlarında belli görevlerde çalışabilir. Bankalarda, işletmelerin muhasebe bölümlerinde iş imkanına sahiptirler. Kamu kuruluşlarında ise KPSS ile memur olarak görev alabilirler. Maliye bakanlığı, sosyal güvenlik kurumu, hazine gibi örnekler verilebilir. Tüm bunların yanı sıra akademik personel olarak ta çalışma yaşamlarını şekillendirebilirler.

İktisat Nedir?

İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için maddi gereksinimlerini ve isteklerini yerine getirmesi gerekir. Yaşam boyu sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel ihtiyaçların yanında yemek, giyinmek ve barınmak gibi en temel ihtiyaçlar bulunmaktadır. İhtiyaçların yanı sıra televizyon alma, araba sahibi olma; tatile, sinemaya gitme, dergi satın alma gibi maddi talepleri de bulunmaktadır.

İnsanların tüm maddi gereksinimlerini ve taleplerini karşılamak amacı ile mal ve hizmet üretilmektedir. İnsan tüm üretilen mal ve hizmetleri tüketen ve bu şekil yaşamını devam ettiren bir varlıktır. İktisat; ekonomin işleyiş sistemini, piyasaları, devletin ekonomi üzerinde etkilerini ve piyasaya yaptığı müdahaleleri inceleyen sosyal ve teknik bir bilim olarak tanımlanır. Tüm bu işleyişi iyi bir şekilde anlayabilmek için iktisat bilimi; kurumsal ve tarihsel çözümlemeleri, teorik ve uygulamalı modelleri kullanır.

İktisat Mezunu Ne İş Yapar?

İktisat mezunu ne iş yapar sorusu bölümü tercih edecek her adayın tercih öncesi merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bu konu araştırılırken birkaç önemli detay araştırılır. Bunlar; iktisat mezunlarının kamu ve özel sektörde ne iş yapabileceği ve memur olarak çalışma imkanlarının olup olmadığının araştırılmasıdır.

İktisat mezunu özel sektörde; iktisat bölümü öğrencileri kapsamlı bir ders programı aldıkları için bölümden mezun olanların özel sektörde seçenekleri oldukça fazladır. Bankacılık, işletmelerde finans direktörlüğü, borsa, dış ticaret, işletme yöneticiliği gibi birçok meslek iktisat mezunları için tercihler arasındadır.

Bunlarla beraber, kendi işletmesini kuran, uluslararası ticaret sektörünü tercih eden, serbest mali müşavirlik yapan iktisat mezunu çok insan vardır. Bölümünü başarı ile bitiren ve kendi bölümüne uygun bir işte çalışmak isteyen tüm mezunlar için özel sektörde geniş bir yelpaze bulunmaktadır.

İktisat mezunu kamu kuruluşunda; iktisat mezunu özel sektörde pek çok alanda iş imkânı bulabileceği gibi kamuda da aynı imkanlar mevcuttur. İktisat mezunları için kamuda uygun kurumlar; Hazine, Maliye ve Ticaret Bakanlığı olarak karşımıza çıkar.

Hazine uzman yardımcılığı, kontrolörlüğü, dış ticaret uzman yardımcılığı tercih edilen meslekler arasındadır. Bunların yanı sıra kamu kuruluşlarında uzman, denetçi ve müfettiş olarak ta görev alabilirler. İktisat mezunu gümrük müfettişi ve TBMM yasama uzmanı da olma şansına sahiptir. Ancak bu mesleklere sahip olmak isteyenlerin KPSS puanlarının yüksek olması ve kurum sınavlarını kazanma şartı aranmaktadır.

İktisat mezunu memur olabilir mi; iktisat mezunları memur olabilir. Memur olabilmek için KPPS P3 puanı ile bu hakka sahip olurlar. Çift yıllarda uygulanan KPPS P3 puanı 2 yıl geçerlidir. P3 ile 4 merkezi atamada tercih hakkına sahiptirler. O yıl ki merkezi atama neticelerine göre memur, bilgisayar işletmeni, DHMİ apron görevi gibi mesleklere yerleştirilirler.

İktisat Bölümü Nedir?

İktisat; ekonomik kaynakların kullanımı, mal ve hizmetlerin üretimi, fiyat politikası, tüketim ve para sirkülasyonu gibi geniş bir alana sahip bilim dalıdır. İktisat bölümü öğrencileri tüm bu sistemleri incelemek, analiz yapmak, aksayan yönleri bulmak üzere eğitim alır. Üniversitelerde iktisat bölümleri iktisat ve siyasal bilgiler fakülteleri içinde yer almakla birlikte genel olarak iktisadi ve idari bilimler fakülteleri “İİBF” altında yer alırlar.

İktisat bölümünün temel dersleri; iktisada giriş, makro iktisat, iktisat tarihi, mikro iktisat, piyasalar, finansman gibi iktisat ile alakalı dersleri kapsar. İİBF’nin ortak dersleri de bulunmaktadır. Bunlar; hukuk (anayasa ve borçlar), siyasal dersler (siyasal düşünceler tarihi ve siyaset bilimi gibi), istatistik dersleri olarak görülür. Bölümde okumak için bazı araştırmalar yapan öğrenciler, tercih sırasında kendi özelliklerini de göz ardı etmemelidir.

Çünkü iktisat çalışma alanı incelendiğinde, sayısal yeteneğe sahip olma gerekliliği görülmektedir. Bunun yanı sıra analitik düşünme becerisi bölümü tercih edenlerin olmazsa olmazıdır. Bunun sebebi de bölüm dersleri grafikler ve çıkarımlarla iç içe olacağı için analitik düşünme becerisi ile daha kolay hale gelmektedir.

Eğitim süresince öğrenilecek ve akılda tutulması gerekecek bilgilerde göz önünde bulundurulduğunda, iyi bir hafızaya da ihtiyaç vardır. Çok fazla inceleme, araştırma gerektiren bir bölümdür. Bu sebeple tercih edecek adayların disiplinli, yüksek çalışma temposuna uyum sağlayabilecek niteliklere sahip kişiler olmaları önemlidir.

İktisat Ne Demek?

İktisat sözcüğü günlük yaşam içinde sık sık karşımıza çıkar. İktisat, Türkçede çok eski zamanlardan itibaren kullanılan, kökü Arapça olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu’nda ise sözcük olarak anlamı ekonomidir.

Ekonomi dünyasında farklı sektörlerde sık sık kullanılan bir terimdir. İktisat aynı zamanda mal ve hizmetlerin üretimi ve bölüşümü olarak sosyal bir bilim dalı olma özelliğini taşır. Belli bir sınırı olmayan insan ihtiyaçlarının karşılanmasında kıt kaynakların kullanımı, karar verme süreci ve seçim yapma koşullarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. İktisat ile ilgilenen kişilere iktisatçı tanımı yapılır.

Ekonomi uzmanlığı yapan kişiler şu şekilde açıklanır; ekonomik fayda sağlayan ve bu sektörde faaliyette olan kişilere verilen addır. Özet olarak, iktisat ne demek sorusunun cevabı iki yanıtla karşımıza çıkmış oluyor. İlki bilim dalı olarak tanımlanması ikincisi ise gündelik yaşamda tasarruflu ve tutumlu olma anlamını taşımasıdır.

iktisat iktisat bölümü iktisat mezunu özel sektör kamu kuruluşu iktisat mezunu ne iş yapar
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Milli Gelirin MONIAC Hali
İktisat

Milli Gelirin MONIAC Hali

26 Kasım 2018
Ekonometri Bölümü
Bölümler

Ekonometri Bölümü Nedir?

31 Ağustos 2020