AnasayfaBlogPodolog Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?
Meslekler

Podolog Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

28 Haziran 2021
Görüntüde bir kişinin kış eldivenleriyle kaplı elleri görülüyor. Eldivenler siyah renkte ve oldukça sağlam, tüm elleri ve bilekleri kaplıyor. Kişinin parmakları hafifçe bükülmüş ve birbirinden ayrılmış, bu da eldivenlerin kumaşının şeklini ve dokusunu ortaya çıkarıyor. Kişinin kolları ve omuzları görüntüde görünmüyor. Görüntünün arka planı nötr bir renk, muhtemelen beyaz veya açık gri ve daha fazla ayrıntı vermiyor. Görüntünün odak noktası yalnızca eldivenli kişinin elleri olup eldivenlere ve kişinin ellerine ayrıntılı bir bakış sağlamaktadır.
TanımGörevlerMaaş Bilgisi
Podolog, ayak sağlığının bakımı ve korunmasına yönelik hizmet sağlayan ve ilgili uzman hekimin ortaya koymuş olduğu teşhise yönelik kişilerin ayak tedavilerini yapan sağlık teknikeri.Ayak sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar yürütmek, medikal ayak bakımı gerçekleştirmek, tırnak patolojileri ve nasırların değerlendirilmesi ve tedavi süreçlerine katılmak.Özel sektör bazında değerlendirildiğinde podolog maaşları genellikle deneyim ve uzmanlık alanlarına göre değişkenlik göstermektedir.
Podoloji, kişilerde meydana gelen ayak hastalıklarının teşhisi ve tedavisini ve klinik ayak sorunlarının önlenebilmesini veya hafifletilmesini amaçlayan bir sağlık hizmeti.Ayak hastalıklarının teşhisi ve tedavisi, klinik ayak sorunlarının önlenebilmesi veya hafifletilmesi, tırnak protez uygulamaları, bandaj sargı uygulamaları ve parmak yastık çalışmalarını yapmakÖzel sektör bazında değerlendirildiğinde podoloji uzmanları genellikle deneyim ve uzmanlık alanlarına göre değişkenlik göstermektedir.
Podiatri, podoloji bilimi kapsamında yer alan ve klinik ayak problemleriyle ilgilenen bir tıbbi uzmanlık dalıdır.Ayak sağlığına ilişkin problemlerin teşhisi ve tedavisine yönelik uygulamalar gerçekleştirmek, gerekli eğitim ve bilgilendirmeleri yapmak.Podiatristlerin (podoloji doktorları) maaşı, hizmet verdikleri yer ve uzmanlaştıkları alana göre değişir.
Podiatri Teknikeri, podiatristlere yardımcı olarak hizmet verir, ayak sağlığına yönelik rutin kontroller ve bakımlar gerçekleştirir.Tıbbi aletlerin temizliği, tek kullanımlık malzemelerin depodan alınması, ayak banyolarının yapılması.Podiatri Teknikerleri genellikle saatlik ücret üzerinden ödeme almakta ve maaşları genellikle mevcut deneyim ve uzmanlık durumlarına bağlı olarak değişmektedir.
Podoloji Hemşiresi, genellikle hasta bakım hizmetlerini sağlamak üzere podiatristlerle birlikte çalışan tıbbi bir profesyoneldir.Eksiksiz hasta bakımı sağlar, ağızdan ilaç verilmesi, enjeksiyon, pansuman değiştirme ve vital belirtilerin izlenmesi gibi görevleri yerine getirir.Podoloji hemşirelerinin maaşı, hizmet verdikleri yer ve uzmanlaştıkları alana göre değişir.

Podoloji, kişilerde meydana gelen ayak hastalıklarının teşhisi ve tedavisini, klinik ayak sorunlarının önlenebilmesini veya hafifletilmesini amaçlayan bir sağlık hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Podolog ise üniversitelerin meslek yüksekokullarının podoloji bölümünden mezun olan kişilerin ayak sağlığının bakımı ve korunmasına yönelik hizmet sağlayan ve ilgili uzman hekimin ortaya koymuş olduğu teşhise yönelik kişilerin ayak tedavilerini yapan sağlık teknikerleri olarak tanımlanabilir. Bu yazımızda podologlara yer verdik.

Podolog Nedir?

Kelime anlamı olarak podos- (ayak) ve loji (bilim) köklerinden meydana gelmiş olup podoloji olarak ifade edilen kelimenin, ayakta ortaya çıkan hastalıkları tanımlayan ve ayakların bakımı, sağlığıyla ilgili çalışmaları kapsayan bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıbbi terimlerin bulunduğu sözlüklerde podoloji ayağın fizyolojisini, mekaniğini, anatomisini ve patolojisini öğrenmeye yönelik çalışma ve uygulamaları içermektedir. Kişilerde meydana gelen ayak hastalıklarının teşhisi ve tedavisini, klinik ayak sorunlarının önlenebilmesini veya hafifletilmesini amaçlayan bir sağlık hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Podolog ise üniversitelerin meslek yüksekokullarının podoloji bölümünden mezun olan kişilerin ayak sağlığının bakımı ve korunmasına yönelik hizmet sağlayan ve ilgili uzman hekimin ortaya koymuş olduğu teşhis ve tedaviye yönelik kişilerin ayak tedavilerini yapan sağlık teknikerleri olarak tanımlanabilir. Podoloji her ne kadar multidisipliner ve tıbbi bir çalışma alanı olarak karşımıza çıksa da, ülkemizdeki sürece bakılması halinde tam olarak geniş topluluklara ulaşabildiğini söylemek mümkün değildir.

Bu sebeple de ayak sağlığı ve uygulamaları ile ileriye yönelik çok büyük akademik çalışmaların olmadığı az sayıda medikal dergi ve kitaplarla sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Genel akademik çalışmalar kapsamında da bakıldığında, ülkemizde podoloji bilimine ait ileri bilimsel çalışmalar konusunda da yetersizliklerin olduğunu görebilmekteyiz. Fakat Ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi sağlık alanında farklı branşlardan meydana gelen bir ekip tarafından sunulan sağlık hizmeti ile hastaların değişen gereksinimleri karşılanması amaçlanmaktadır. Hem dünyada hem de Türkiye’de hastalıklardan korunma insanların birinci önceliğidir. Bu sebeple de sağlık politikalarında hastalıkları önelemeye yönelik tedbirler ön planda yer aldığını ifade edebiliriz. Örneğin sürekli değişen ihtiyaçlara yönelik yaşlanmakta olan nüfusa, sürekli artan oranlarda kardiovasküler sorunlar, kas ve kemik yapısında ortaya çıkan bozulmalar ve diyabet gibi hastalıklara ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sağlık sorununun ortaya çıkması sağlık hizmetlerine yönelik sürekli artan bir talebi oluşturmaktadır. Bu kapsamda değerlendirilmesi halinde podolojinin, ülkemizde devamlı gelişmekte olan bir sağlık mesleği olduğunu belirtebiliriz.

Podolog Ne İş Yapar?

Podologların bir çok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları şu şekilde sırlamak mümkündür;

 • Ayak sağlığının korunmasına yönelik hasta ve sağlıklı olan bireylerde farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürütür.

 • Sağlıklı kişilerde medikal ayak bakımını gerçekleştirirler.

 • Alan uzman doktorunun ortaya koymuş olduğu teşhis ve tedavisine yönelik, bandaj sargı, tırnak protez uygulamaları, ayak destek uygulamaları ve parmak yastık çalışmalarını yapar.

 • Ayak sağlığı problemlerinin tırnak patolojilerinin ve nasırlarının tam olarak değerlendirilmesi, bunların önlenmesi ve tedavilerinde görev alırlar.

 • Kullanmış olduğu araç ve gereçlerin sterilizasyonunu gerçekleştirir.

 • Tek kullanımlık sarf malzeme ve diğer tıbbi ilaçların depodan alınmasını sağlar.

 • Podiatri frezleri, Podiatri motoru, Bistüri, portegü, makas, podiatri splitleri gibi cerrahi el aletleri, Tabanlık üretim sistemleriyle ilgili makinelerin temizliğini yapar.

 • Ayağın genel değerlendirilmesini yaparak, ayak sağlığına yönelik eğitimler verir.

 • Ayak banyosunu yaparak kişinin sonraki zamanlarda için doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.

 • Tırnak ve cilt bakımının kapsadığı medikal bakımları gerçekleştirerek ayak dinlendirici ve rahatlatıcı masajlar yapar.

 • Her çeşit lokal ve sistemik hastalıklarda meydana gelen ayak sağlığı sorunlarının önlenmesi ve çözümünde görev alabilmektedir.

 • Cerrahi olmayan tedavi uygulamaları kapsamında değerlendirilen içe doğru ya da bükülmüş tırnakların, yapıştırma bant, tırnak teli, tamponat ve oluklu plastik tırnak koruyucu çalışmalarını yapar.

 • Tırnak mantarı ve kalınlaşmış tırnak tedavi çalışmalarını gerçekleştirir ve destekler.

 • Herhangi bir tırnak kaybı yaşayan kişilerde protez tırnak uygulamalarını gerçekleştirir.

 • Nasırların, sürtünme ve basınç noktalarının sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapar.

 • Sargı veya bandaj uygulamalarını gerçekleştirir.

 • Parmak yastıklarına yönelik destek çalışmalarını uygular.

 • Yapmış olduğu çalışmaların tamamını kayıt altına alır.

Podolog Maaşları

Maaş alımlarını özel sektör olarak değerlendirmemiz gerekir. Kamu alımları henüz gerçekleşmemiş. Yeni mezunlar ya özel kliniklerde ve hastanelerde ya da kendi açmış oldukları muayene yerlerinde çalışmaktadırlar. Durum böyle iken özel sektörde alabildikleri maaşlara yer verebiliriz. Ortalama maaş alımları 4.000 TL iken en yüksek 5.800 TL en düşük ise 3.800 TL civarındadır. Maaşlar kurumsal kimliği olan sağlık tesislerinde olması halinde performansa ve mesleki tecrübe yılına göre de daha yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. Ya da podologun açmak istediği kliniğin bulunduğu semtin ekonomik seviyesine göre de daha yüksek getirilerin olabileceğini belirtebiliriz.

Yeni mesleklerine başlayan kişilerin alabilecekleri maaşlar düşük olsa da zamanla daha yüksek meblağlarda alabilmektedir. Belediye hizmetlerinin evde bakım hizmetleri kapsamında sunmuş oldukları sağlık hizmetlerinde de yer alabilirler. Sonuçta hasta olan kişilerde de bakımın önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtebiliriz. Fakat mesleğin yeni ve önlisans olmasında dolayı alınabilecek maaşları da sınırlı hale getirmektedir. En fazla geliri kurumsal kimliği olan sağlık tesisleri veya kendileri bir bakım kliniği açmaları halinde yüksek bir getiri elde edebileceklerdir. Maaşların tamamı 2021 yılına aittir.

Podolog Nasıl Olunur?

Podolog olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden başarıyla mezun olunmalıdır. Lise eğitimi sonrasında ise Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmeleri ve burandan iyi bir puan alınması beklenmektedir. Puan olarak 200 ile 330 arasında bir puan alınmalıdır. Bu puan alımından sonra vakıf ve kamu üniversitelerinin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan podoloji bölümü tercih edilmelidir. Ön lisans eğitimi toplamda 2 yıl devam etmektedir. Bu eğitimin ilk yılı teori ikinci yılı ise ağırlıklı olarak pratik dersler verilmektedir.

Eğitim sonrasında ise podolog olma yeterliliği elde edilmektedir. Bölüm oldukça yeni olduğundan dolayı kamu kurumlarına herhangi bir alım olmamıştır. Fakat bu olmayacağı anlamına gelmemektedir. Mesleğin yeterliliğinin elde edilmesi halinde ek olarak bazı eğitimlerde alınabilir. Bu eğitimler sterilizasyon ve dezenfeksiyon, ilk yardım veya sağlık yönetimi şeklindeki eğitim kursları olabilir.

Podolog, ayak sağlığının bakımı ve korunmasına yönelik hizmet sağlayan ve ilgili uzman hekimin ortaya koymuş olduğu teşhise yönelik kişilerin ayak tedavilerini yapan sağlık teknikeri, Ayak sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar yürütmek, medikal ayak bakımı gerçekleştirmek, tırnak patolojileri ve nasırların değerlendirilmesi ve tedavi süreçlerine katılmak, Özel sektör bazında değerlendirildiğinde podolog maaşları genellikle deneyim ve uzmanlık alanlarına göre değişkenlik göstermektedir, Podoloji, kişilerde meydana gelen ayak hastalıklarının teşhisi ve tedavisini ve klinik ayak sorunlarının önlenebilmesini veya hafifletilmesini amaçlayan bir sağlık hizmeti, Ayak hastalıklarının teşhisi ve tedavisi, klinik ayak sorunlarının önlenebilmesi veya hafifletilmesi, tırnak protez uygulamaları, bandaj sargı uygulamaları ve parmak yastık çalışmalarını yapmak, Özel sektör bazında değerlendirildiğinde podoloji uzmanları genellikle deneyim ve uzmanlık alanlarına göre değişkenlik göstermektedir, Podiatri, podoloji bilimi kapsamında yer alan ve klinik ayak problemleriyle ilgilenen bir tıbbi uzmanlık dalıdır, Ayak sağlığına ilişkin problemlerin teşhisi ve tedavisine yönelik uygulamalar gerçekleştirmek, gerekli eğitim ve bilgilendirmeleri yapmak, Podiatristlerin (podoloji doktorları) maaşı, hizmet verdikleri yer ve uzmanlaştıkları alana göre değişir, Podiatri Teknikeri, podiatristlere yardımcı olarak hizmet verir, ayak sağlığına yönelik rutin kontroller ve bakımlar gerçekleştirir, Tıbbi aletlerin temizliği, tek kullanımlık malzemelerin depodan alınması, ayak banyolarının yapılması, Podiatri Teknikerleri genellikle saatlik ücret üzerinden ödeme almakta ve maaşları genellikle mevcut deneyim ve uzmanlık durumlarına bağlı olarak değişmektedir, Podoloji Hemşiresi, genellikle hasta bakım hizmetlerini sağlamak üzere podiatristlerle birlikte çalışan tıbbi bir profesyoneldir, Eksiksiz hasta bakımı sağlar, ağızdan ilaç verilmesi, enjeksiyon, pansuman değiştirme ve vital belirtilerin izlenmesi gibi görevleri yerine getirir, Podoloji hemşirelerinin maaşı, hizmet verdikleri yer ve uzmanlaştıkları alana göre değişir
Podolog Podolog nedir Podolog maaşları Podolog nasıl olunur Podolog ne iş yapar
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.