AnasayfaBlogAktüerya Bilimleri Ne Demek?
Ne Demek?

Aktüerya Bilimleri Ne Demek?

14 Ocak 2020
Masanın üzerinde duran bir dizüstü bilgisayar ve bir hesap makinesinin yakın çekimi. Dizüstü bilgisayarın klavyesi ve monitörü siyah, hesap makinesi ise beyazdır. Dizüstü bilgisayarın üstünde bir parça beyaz kağıt vardır. Arka planda bir kişinin başının, yüzünün, elinin ve beyaz bir nesnenin bulanık bir görüntüsü vardır. Kişinin başı hafifçe sola bakmaktadır ve koyu renk saçları vardır. Yüz hafifçe aşağıya doğru bakmaktadır. Kişinin eli bir kalem tutmaktadır ve beyaz nesne bulanıktır ve seçilmesi zordur. Masa ahşaptan yapılmıştır ve nispeten temizdir.
KonuAçıklamaÖrnek
Aktüerya BilimleriDoğum, ölüm, hastalık, doğal afetler gibi mal varlığını etkileyen ve öngörülemeyen olayların oluşma riskini finansal olarak hesaplamaya denir.Bir kaza durumunda size yansıyan finansal etkiyi hesaplar.
AktüerYaşanabilecek tüm riskleri değerlendiren, bunlarla ilgili çözümler üreten ve bulduğu çözümlerin uzun ve kıza dönem etkilerini inceleyen kişi.Benzin istasyonunda çalışan bir kişi için iş kazası riskini değerlendirir ve çözüm önerileri sunar.
Aktüerya Bilimlerinin Tarihçesiİlk olarak Roma Senatosu'nda actuaruis kelimesinden türetilmiştir ve M.S 220'de İngiltere’de veraset vergilerinin hesaplanmasıyla başlamıştır.Türkiye'de ilk olarak 1952 yılında 'Türkiye Aktüerler Cemiyeti' kurulmuştur.
Aktüerya BölümüHacettepe, Marmara, Orta Doğu Teknik, Bahçeşehir, Yaşar, Kırıkkale, Ufuk, Karabük ve Selçuk Üniversitesi tarafından aktüerya eğitimi verilmektedir.Üniversite sınavına giren adaylar için seçeneklerinden biridir.
Aktüerya Bilimlerinin Faydalandığı AlanlarSigorta, bankacılık, denetim, özel ve kamu sosyal güvenlik kurumları gibi pek çok sektör aktüerya bilimlerinden faydalanmaktadır.Sigorta şirketleri risk hesaplamaları için aktüerya bilimlerini kullanır.
Aktüerlik Mesleği İçin Gerekli ÖzelliklerAnalitik bakış açısı, matematik ve istatistik alanlarına ilgi, etkili iletişim becerileri, yabancı dil bilgisi, çözüm üretme yeteneği gibi özellikler gereklidir.Bir aktüer genellikle detaylara dikkat eder, çözüm odaklıdır ve iletişimi güçlüdür.
Aktüerya Bilimlerinin KapsamıBelirsizlik durumlarında, sigorta prim ve rezervlerini tespit etmek amacıyla istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanarak her türlü risk ölçüm ve hesaplamalarını kapsar.Bir sigorta şirketinin gelecekteki potansiyel ödemelerini tahmin etmek için kullanılır.
Aktüerya Bilimlerinin ÖnemiBireysel ve kurumsal riskleri ölçme ve yönetme yeteneği, toplumun ekonomik ve fiziksel şartlarını iyileştirebilir.İstenmeyen ekonomik sonuçların ortaya çıkmasını önleyebilir.
Aktüerya SınavlarıGerçek anlamda bir aktüer olmak için Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen sınavlara katılarak başarılı olunması gerekmektedir.Başarılı olanlar imza yetkisi alır ve önemli profesyoneller arasında yer alır.
Aktüerlik MesleğiAktüerler, belirsizlik ve risk içeren finansal konuların analizini ve değerlendirmesini sağlayan profesyonellerdir.Bir aktüer, bir şirketin borcu ile ilgili bir risk analizi yapabilir.

Her gün farkında olarak ya da olmayarak birçok risk ile karşı karşıya kalırız. Hiç karşılaştığınız riskleri istatistiksel olarak hesapladınız mı? İnanın bu hiç kimsenin aklına gelmez. Bir kaza geçirmeniz durumunda ya da doğal bir afet ile karşılaştığınızda size yansıyan finansal etkisini hesaplamazsınız. Daha doğrusu bunları gelecekte yaşama olasılığına karşılık neler olabileceğini düşünmezsiniz. Oysa ki bu iş ile ilgilenen bir bilim bulunuyor ve karşılaştığınız risklerin finansal etkilerini hesaplıyor.

İnsanların doğum, ölüm, hastalık, doğal afetler gibi mal varlığını etkileyen ve öngörülemeyen olayların oluşma riskini finansal olarak hesaplamaya aktüerya denir. Daha teknik bir ifade, bireylerin ve firmaların gelecekte karşılaşabilecekleri riskleri ve etkisini analiz eder. Kısaca risk yönetimi olduğunu söyleyebiliriz.

Finansal anlamda, yaşanabilecek tüm riskleri değerlendiren, bunlarla ilgili çözümler üreten ve bulduğu çözümlerin uzun ve kısa dönem etkilerini inceleyen kişilere de aktüer denilmektedir. Gerçek anlamda bir aktüer olabilmeniz için Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen sınavlara katılmanız ve başarılı olmanız gerekiyor. Bu sınavlarda başarı sağladığınız takdirde imza yetkinizin olmasının yanı sıra, geleceğe yön vermeye çalışan önemli profesyoneller olduğunuzu unutmamanız gerekiyor.

Aktüerya Bilimleri Nedir?

Kulağımıza yeni bir terim gibi gelse de kökeni Roma Senatosu’ nda yöneticiler tarafından kullanılan “actuarius” kelimesinden doğmuştur ve ilk olarak M.S 220 yılında veraset vergilerinin hesaplanması amacıyla ölüm tabloları oluşturulması ile başlamıştır. Tarihler 1821 yılını gösterdiğinde aktüerlik mesleği ulusal borçların azaltılması için İngiltere de başlamıştır. 1848 yılında geldiğimizde ise Aktüerlik Enstitüsü Londra’da açılmıştır. Türkiye’de ki tarihçesi yakın tarihe dayansa da ilk olarak 1952 yılında “Türkiye Aktüerler Cemiyeti” olarak 12 aktüerin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Ancak 1980 yılında kapatılmıştır. 1981 yılında ise “Aktüerler Derneği” adı altında faaliyetlerine tekrar başlamıştır ve Uluslararası Aktüerler Birliği ile Avrupa Aktüerler Birliği tam üyesidir.

Aktüerya Bilimleri, belirsizlik durumlarında, sigorta prim ve rezervlerini tespit etmek amacıyla istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanarak her türlü risk ölçüm ve hesaplamalarını kapsamaktadır. Aktüerya Bilimleri, sigorta ve finans sektöründe mevcut riskleri değerlendirmek için istatistik, matematik, ekonomi, finans ve işletme yönetiminin ilkelerini uygulamaktadır.

Her insan ve kurum farkında olmadan birçok risk ile karşılaşabilir ve risk karşılarına çok farklı şekillerde gelebilir. Aktüer dediğimiz kişiler riski ölçme ve değerlendirmede uzman kişiler olduklarından, yaşadıkları toplumun ekonomik ve fiziksel şartlarının daha iyi hale gelmesine yardımcı olurlar. Bu yüzden aktüerlerin geliştirdikleri risk tabloları dikkate alınmazsa, ekonomide istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

Aktüerya, aklınıza gelebilecek finansla ilgili tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Sigorta şirketleri, ticari ve yatırım bankaları, denetim şirketleri, özel ve kamu sosyal güvenlik kurumları bu bilimden faydalanan başlıca kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Aktüerya Bölümü

Aktüerya eğitiminin amacı, bilmediğimiz ve hazır olmadığımız durumlara karşı doğabilecek olumsuzluklarda hasarı en aza indirgemektir. Ülkemizde aktüerya üzerine eğitim veren üniversiteler bulunmaktadır. Üniversite sınavına giren adaylar eşit sayısal puanları ile aktüerya bölümünü tercih edebilmekteler. Ağırlıklı olarak sayısal bir eğitim alacağınız bu bölümde okuyacağınız bölüm derslerini Matematik, İstatistik, iktisat, olasılık, sosyoloji, hukuk, finansal piyasalar, sigortacılık, aktüeryal yazılımlar, demografi ve yaşam modellerine giriş, vergi mevzuatı gibi dersler oluşturmaktadır. Eğitim veren üniversiteleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Hacettepe Üniversitesi – Lisans / Yüksek Lisans / Doktora

 • Marmara Üniversitesi – Lisans

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Yüksek Lisans

 • Bahçeşehir Üniversitesi – Yüksek Lisans

 • Yaşar Üniversitesi – Yüksek Lisans

 • Kırıkkale Üniversitesi – Lisans

 • Ufuk Üniversitesi – Lisans

 • Karabük Üniversitesi – Lisans

 • Selçuk Üniversitesi – Lisans

Aktüerlik Yapmak İsteyen Kişilerin Özellikleri

 • Analitik bakış açısına sahip olmalıdır, rakamlarla arasının iyi olması gerekmektedir.

 • Ekonomi, finans ve sigortacılık sektörüne ilgi duymalı ve takip etmelidir.

 • Matematik, istatistik alanlarına ilgi duymalı ve sevmelidir.

 • Dikkatli, titiz, sabırlı ve ayrıntılarla ilgilenmekten sıkılmayan biri olmalıdır.

 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır.

 • Yabancı diliniz iyi olmalıdır, uluslararası piyasaları güncel olarak takip etmelidir.

 • Odağında insan olmasından dolayı çok yönlü düşünebilmek için gündemi devamlı takip etmelidir.

 • Çözüm üretebilen bir yapıda olmalıdır.

 • Hukuk ve politika alanlarında kendini geliştirmelidir.

Bu özelliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız tercihinizi Aktüer olmaktan yana kullanabilirsiniz. Bu özelliklerden birkaçına sahip olmadığınızı düşünüyorsanız Enstitü’ den kişisel gelişim ve mesleki online eğitimler alarak istediğiniz kariyere biraz daha yaklaşabilirsiniz.

Özellikle sigortacılık alanında çok kullanılması ve ülkemizde de sigorta sektörünün gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insan gücü açığı ortaya çıkmıştır. Sigorta şirketlerinin aktüer çalıştırma zorunluluğu olduğunu düşünürsek, bölüm mezunlarının iş olanağının geniş olduğunu iletebiliriz. Aktüerya Bölümünden mezun olan kişiler sigorta şirketlerinde, kamu ve özel bankalarda, sosyal güvenlik kuruluşlarında, eksperlik ve danışmanlık şirketlerinde, Sermaye Piyasası Kuruluşu’ nda ve bakanlıklarda istihdam sağlayabilirler.

Genel olarak ofis ortamında düzenli çalışma saatleri bulunan ve birinci derecede sayısal verilerle uğraşan aktüerlerin ağırlıklı olarak görev tanımları sigorta programları hazırlamak olsa da bunun yanı sıra,

 • Sigorta yapılan insan, eşya, hayvan gibi ortaya çıkan kayıp ve hasar oranlarının hesaplanması,

 • Doğal afet, kaza ve ölüm gibi felaketlerin yaşanma sıklığına bakarak, gelecekte ortaya görülme riskinin hesaplanması,

 • Çıkan sonuçların tablo ve grafikler ile gösterimi,

 • Tablo ve grafiklerin sonuçlarına göre, bağlı olduğu sigorta şirketinin ya da sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerinin tarifelerinin belirlenmesi,

 • Yedek kaynak ve kar paylarının hesaplanması,

 • Sigorta şirketlerinin finansal raporlarının hazırlanması olarak düşünebilirsiniz.

Gelişmiş ülkelerde en çok talep gösterilen ilk 5 meslek arasında yer alan aktüerlik, Türkiye’de de önemi gitgide artan bir bilim ve meslek olmaktadır. Sıklıkla doğal afetlere ve depremlere maruz kalınması, büyüyen ekonomi, artan nüfus ve yoğun bir genç nüfusa sahip olunması sebebiyle modelleme ve strateji konularında kendilerini geliştirmiş aktüerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Şunu her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor, risk olan her yerde aktüerlere ihtiyaç vardır ve özellikle sigorta şirketleri için aktüerler vazgeçilmezdir.

Aktüerlik mesleğinde ilerlemek isteyen kişiler, performanslarına göre çalıştıkları finans ya da sigorta firmasında danışman, yönetici ya da müdürlüğe kadar yükselebilirler. Aktüerya lisansını bitirmelerinin ardından yüksek lisans ve doktora yaparak akademik alanda da kariyerlerini sürdürebilirler. Ancak tabii ki dikkat etmeniz gereken çalışmak istediğiniz yeri henüz okurken belirlemeniz ve kariyer yönetiminizi buna uygun olarak yönetmenizdir.

Aktüerya Bilimleri, Doğum, ölüm, hastalık, doğal afetler gibi mal varlığını etkileyen ve öngörülemeyen olayların oluşma riskini finansal olarak hesaplamaya denir, Bir kaza durumunda size yansıyan finansal etkiyi hesaplar, Aktüer, Yaşanabilecek tüm riskleri değerlendiren, bunlarla ilgili çözümler üreten ve bulduğu çözümlerin uzun ve kıza dönem etkilerini inceleyen kişi, Benzin istasyonunda çalışan bir kişi için iş kazası riskini değerlendirir ve çözüm önerileri sunar, Aktüerya Bilimlerinin Tarihçesi, İlk olarak Roma Senatosu'nda actuaruis kelimesinden türetilmiştir ve MS 220'de İngiltere’de veraset vergilerinin hesaplanmasıyla başlamıştır, Türkiye'de ilk olarak 1952 yılında 'Türkiye Aktüerler Cemiyeti' kurulmuştur, Aktüerya Bölümü, Hacettepe, Marmara, Orta Doğu Teknik, Bahçeşehir, Yaşar, Kırıkkale, Ufuk, Karabük ve Selçuk Üniversitesi tarafından aktüerya eğitimi verilmektedir, Üniversite sınavına giren adaylar için seçeneklerinden biridir, Aktüerya Bilimlerinin Faydalandığı Alanlar, Sigorta, bankacılık, denetim, özel ve kamu sosyal güvenlik kurumları gibi pek çok sektör aktüerya bilimlerinden faydalanmaktadır, Sigorta şirketleri risk hesaplamaları için aktüerya bilimlerini kullanır, Aktüerlik Mesleği İçin Gerekli Özellikler, Analitik bakış açısı, matematik ve istatistik alanlarına ilgi, etkili iletişim becerileri, yabancı dil bilgisi, çözüm üretme yeteneği gibi özellikler gereklidir, Bir aktüer genellikle detaylara dikkat eder, çözüm odaklıdır ve iletişimi güçlüdür, Aktüerya Bilimlerinin Kapsamı, Belirsizlik durumlarında, sigorta prim ve rezervlerini tespit etmek amacıyla istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanarak her türlü risk ölçüm ve hesaplamalarını kapsar, Bir sigorta şirketinin gelecekteki potansiyel ödemelerini tahmin etmek için kullanılır, Aktüerya Bilimlerinin Önemi, Bireysel ve kurumsal riskleri ölçme ve yönetme yeteneği, toplumun ekonomik ve fiziksel şartlarını iyileştirebilir, İstenmeyen ekonomik sonuçların ortaya çıkmasını önleyebilir, Aktüerya Sınavları, Gerçek anlamda bir aktüer olmak için Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen sınavlara katılarak başarılı olunması gerekmektedir, Başarılı olanlar imza yetkisi alır ve önemli profesyoneller arasında yer alır, Aktüerlik Mesleği, Aktüerler, belirsizlik ve risk içeren finansal konuların analizini ve değerlendirmesini sağlayan profesyonellerdir, Bir aktüer, bir şirketin borcu ile ilgili bir risk analizi yapabilir
aktüer aktüerya aktüerya bilimi
Genç bir kadın beyaz dişlerini göstererek kameraya doğru gülümsüyor. Parlak kahverengi gözleri ve yüzünden geriye doğru toplanmış uzun, siyah saçları var. Beyaz yakalı ve manşetli mavi bir gömlek ve beyaz bir etek giyiyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş ve kendinden emin bir duruşu var. Yüzü yandan gelen ışıkla aydınlanmakta, sıcak ve davetkâr bir atmosfer yaratmaktadır. Rahatlamış ve mutlu bir halde görünüyor.
Tuba Kamaşoğlu Çağlar
Blog Yazarı

İnsan kaynakları, mülakat tavsiyeleri ve cv hazırlama konularında içerik üretiyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Resimde sağ elinde siyah bir kalem ve sol elinde bir hesap makinesi tutan bir kişi görülüyor. Hesap makinesi yüzüne yakın bir yerde duruyor ve gözleri sanki dikkatle bir şeyler hesaplıyormuş gibi cihaza odaklanmış durumda. Kişi mavi uzun kollu bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Saçları kahverengi ve gözlerinin de kahverengi olduğu görülüyor. Görüntünün arka planı boştur, bu da görüntünün odağının kişi ve elindeki nesneler olduğunu ima etmektedir. Kişi yirmili yaşlarda görünüyor ve rahat bir duruşla dik duruyor.
Bölümler

Aktüerya Bilimleri Bölümü

05 Haziran 2020
Masanın üzerinde duran bir dizüstü bilgisayar ve bir hesap makinesinin yakın çekimi. Dizüstü bilgisayarın klavyesi ve monitörü siyah, hesap makinesi ise beyazdır. Dizüstü bilgisayarın üstünde bir parça beyaz kağıt vardır. Arka planda bir kişinin başının, yüzünün, elinin ve beyaz bir nesnenin bulanık bir görüntüsü vardır. Kişinin başı hafifçe sola bakmaktadır ve koyu renk saçları vardır. Yüz hafifçe aşağıya doğru bakmaktadır. Kişinin eli bir kalem tutmaktadır ve beyaz nesne bulanıktır ve seçilmesi zordur. Masa ahşaptan yapılmıştır ve nispeten temizdir.
Ne Demek?

Aktüerya Bilimleri Ne Demek?

14 Ocak 2020
Aktüerya Bölümü
Bölümler

Aktüerya Bölümü Nedir?

20 Eylül 2020