AnasayfaBlogFidan Yetiştiriciliği Bölümü (MYO)
Bölümler

Fidan Yetiştiriciliği Bölümü (MYO)

13 Ocak 2021
Bir kişinin eli uzanmış, yemyeşil bir bitki tutuyor. Bitki hafifçe sarkıyor ve yaprakları yeni sulanmış gibi görünüyor. El hafifçe sapın etrafına sarılmış, onu destekliyor ve dik tutuyor. Elin uzun, ince parmakları var ve bileği beyaz, uzun kollu bir gömleğin manşetinin altından görünüyor. Arka plan bulanıklaştırılmış ve görüntünün odak noktası olan kişinin eli ve bitkiyle yumuşak bir kontrast oluşturulmuş.
Fidan Yetiştiriciliği BölümüBölümün AmacıMezunların İş İmkanları
Teknik ağırlıklı eğitim veren bir ön lisans programıFidan yetiştirilmesinde dikim, sulama, aşılama, gübreleme, ilaçlama ve pazarlanma aşamalarında çalışabilecek donanımlı teknikerler yetiştirmekKamu veya özel sektörde faaliyet gösteren fidancılık işletmeleri, kendi işyerlerini açma, fide ve süs bitkisi alanında iş yapan kuruluşlar
Meslek Yüksekokulu’nda bulunan bir bölümÜlkemizdeki meyve ve bitki fidanlarının üretiminde kalitenin yürütülmesine destek olmakTarımsal ilaç ve tohum pazarlama şirketleri, üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezleri
Merkezi sınav sistemiyle öğrenci kabul eden bir bölümZiraat teknikeri unvanı vererek, sektörün ihtiyacını karşılamakOrman ve Su işleri Bakanlığı'na bağlı fidanlıklar, kooperatifler, kamuda ve özel sektörde farklı pozisyonlarda çalışabilme
DGS ile bazı lisans bölümlerine geçiş imkanı sunan bir bölümAlanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin lisans tamamlama işlemi sayesinde bu branşta daha güçlü bir donanım elde etmelerini sağlamakGirişimci mezunların şahsi olarak kurduğu fidan işletmeleri, tarla bitkileri ve ağaç işleri endüstrisinde faaliyet gösterebilecekleri pozisyonlar
Erasmus öğrenci değişim programı sunan bir bölümÖğrencilerin fidancılık alanında uluslararası teknikleri yakından incelemelerini sağlamakOrman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda farklı görevlerde bulunabilme

Fidan yetiştiriciliği, Türkiye için önemli bir iş alanıdır. Geçmişten bu yana, ülkemizin ekolojik ve iklim şartları nedeniyle fidancılık faaliyetlerinin yoğun olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Coğrafî konumumuz nedeniyle oluşan iklim çeşitliliği sayesinde, farklı türdeki topraklarımızda farklı bitkiler yetişiyor. 

Fidancılık, genellikle meyve fidanları ve süs bitkileri fidanları üzerine çalışan bir iş alanı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesindeki şehirlerimizin tarımsal alanları, meyve fidancılığının yoğun olarak yapıldığı yerlerin başında geliyor. Son zamanlarda meyve fidanı ve süs fidanı çeşitlerindeki artış, yurtdışından ithal edilen fidanların üretilmesiyle olmuştur. Ayrıca, fidancılığın ticaretteki değeri de artmış ve kaliteli fidan üretimine her zamankinden fazla değer verilmeye başlanmıştır.

Organik tarım konusunun da son yıllarda çok moda olmasıyla birlikte üreticiler, organik ve kaliteli fidan arayışına girmiştir. Bu organik fidanların üretim aşamalarında son teknolojik yöntemler uygulandığı için, daha sağlıklı ürünler elde edilmiştir. İşte bütün bunların kalite standartlarına uygun ve son teknolojiyle yapılabilmesindeki temel etken, akademik eğitimdir. Bu alanda alınacak bir akademik eğitim sayesinde, insan sağlığına zarar vermeyen meyveler ve bitkilerin üretilmesi öğrenilebiliyor. 

Fidan Yetiştiriciliği programının temel amacı; ülkemizdeki meyve ve bitki fidanlarının üretiminde kalitenin yakalanması ve yürütülmesine destek olmaktır. Bu programdan mezun olan üretici adayları; çalıştıkları işletmelerde bu kaliteli fidanları üretecek ve dağıtımına aracı olacaklardır. Bu alanda faaliyet gösteren kurum ve işletmelerdeki en büyük eksiğin eğitim ve teknolojik yöntemler olduğunu söyleyebiliriz. İşte tam da burada, Fidan Yetiştiriciliği bölümü bir eğitim fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Bu eğitim fırsatı; hem ülkemizin ihtiyacı olan donanımlı teknikerleri bize kazandırıyor, hem de ülkemizin fidancılık alanında daha da gelişmesine katkıda bulunuyor.

Ülkemizdeki bu alanda kurulan bölümlerden birisi olan Fidan Yetiştiriciliği ön lisans programını biraz daha detaylı olarak tanıyalım. 

Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Nedir? 

Fidan Yetiştiriciliği bölümü, fidancılık alanında teknik ağırlıklı eğitim veren bir ön lisans programıdır. Bu bölüm için, 2020 itibarıyla dört üniversitede kontenjan açılmıştır. Meslek Yüksekokulu çatısı altında bulunan bu bölüme, merkezî sınav sisteminin TYT puanıyla öğrenci kabul ediliyor. Bölümden mezun olanlara “ziraat teknikeri” unvanı veriliyor.

Bölümün amacı; fidan yetiştirilmesinde dikim, sulama, aşılama, gübreleme, ilaçlama ve pazarlanma aşamalarında çalışabilecek donanımlı teknikerler yetiştirmektir.

Bölüm mezunlarının DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile bazı lisans bölümlerine geçme olanakları bulunuyor. Alanda uzmanlaşmak isteyen mezunlar, lisans tamamlama işlemi sayesinde bu branşta daha güçlü bir donanım elde edebilirler. 

Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilecek lisans bölümleri:

Üniversitenin olanaklarına göre, Erasmus öğrenci değişim programı da değerlendirilmesi gereken bir uygulamadır. Bu programla öğrencilerin, fidancılık alanında uluslararası teknikleri yakından incelemeleri mümkündür. 

Fidan Yetiştiriciliği Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Fidan Yetiştiriciliği bölümünün iş imkânları, kamu veya özel sektörde bu alanda faaliyet gösteren kurumlarda olabiliyor. Mezunlar, kendi işyerlerini açabilecek bilgi ve yetkinliğe sahiptirler. Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen mezunlar için, KPSS ile atanma şartı bulunuyor.

Bölüm mezunlarının çalışabilecekleri işyerleri şunlardır: 

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlar, 

 • Orman ve Su işleri Bakanlığına bağlı kuruluşlar,

 • Orman ve Su işleri Bakanlığına bağlı fidanlıklar,

 • Özel sektörde faaliyet gösteren fidancılık işletmeleri,

 • Fidan üretim kooperatifleri,

 • Fide ve süs bitkisi alanında iş yapan kuruluşlar,

 • Tarımsal ilaç ve tohum pazarlama şirketleri,

 • Özel ve kamu üniversitelerinin araştırma ve geliştirme merkezleri,

 • Girişimci mezunların şahsî olarak kurduğu fidan işletmeleri.

Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Fidan Yetiştiriciliği bölümü mezunları, bir fidanın yetişmesi için gerekli olan bütün işlemleri yapabilirler. Mezunlar, çalışacakları kuruluşlarda “ziraat teknikeri” unvanıyla çalışabiliyorlar.

Mezunların çalıştıkları ortamlarda yaptıkları işler şunlardır:

 • Fidanların yetişebileceği en uygun toprağı belirler.

 • Fidan yetiştirilecek olan toprak için gerekli analizleri yaptırır.

 • Fidan yetiştirmek için gerekli olan ortamı organize eder.

 • Yetiştirme işleminin yöntem ve tekniklerine karar verir.

 • Fidanların tohumlama ve aşılama işlemlerini kurallara uygun olarak yapar.

 • Fidanların budama, sulama, gübreleme ve aşılanma işlemlerini yapar.

 • Fidanların bakımı, korunması ve pazarlanması gibi işlemleri de yürütür.

Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Fidan Yetiştiriciliği bölümündeki derslerin çoğu zorunlu ve teknik derslerdir. Seçmeli dersler de eğitim programında mevcuttur, ancak seçmeli dersler zorunlu derslere oranla daha azdır. Zorunlu derslerin sayısındaki yoğunluk, öğrencilerin iyi bir donanımla mezun olmalarını sağlıyor.

Bölümde; tohum biliminden sulama tekniklerine, organik tarımdan budama tekniklerine kadar uzanan dersler bulunuyor. Bölümdeki uygulamalı derslerde, bitki türlerine özel olan tekniklerin eğitimi de veriliyor. Ayrıca zorunlu kurum stajıyla, öğrencilerin mezun olmadan kariyer hayatını yakından görmeleri ve deneyim kazanmaları mümkün oluyor. 

Fidan Yetiştiriciliği bölümünde verilen zorunlu dersler şunlardır: 

 • Bitki Morfolojisi

 • Bitki Ekolojisi

 • Toprak Bilimi

 • Sulama Teknikleri

 • Genel Meyvecilik

 • Tohum Bilimi

 • Genel Bağcılık

 • Fidanlık Tesisi ve Yönetimi

 • Bitki Fizyolojisi

 • Organik Tarım

 • Bitki Besleme ve Gübreleme

 • Genetik ve Islah

 • Ilıman İklim Meyve Türleri

 • Fidan Muhafaza ve Pazarlama

 • Fidan Üretim Teknikleri

 • İklim Bilimi

 • Budama Tekniği

 • Mesleki Uygulama I, II

 • Fidancılıkta Kontrol ve Sertifikasyon

 • Fidan Hastalık- Zararlıları ve Mücadelesi

 • Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler

 • Kurum Stajı

Bölümün ders plânındaki seçmeli dersler, genellikle bu alanın farklı teknikleri ve işletmecilik boyutundaki eğitimiyle ilgilidir. Bu bölümde verilen seçmeli derslerden bazıları şunlardır:

 • Laboratuvar Tekniği

 • Bitki Koruma ve Tarımda Kullanılan Kimyasal İlaçlar

 • Bitki Kimyası

 • Standart Meyve Çeşitleri

 • Dış Mekân Süs Bitkileri Üretimi

 • Park Bahçe Peyzaj Mimarisi

 • Mevsimlik Çiçek Üretimi

 • Fidancılıkta Mekanizasyon

 • Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği

 • Subtropik Meyve Türleri

 • Çilek ve Fidesi Üretimi

 • Dallı Fidan Üretim Teknikleri

 • Bodur Meyve Bahçe Tesisi ve Yönetimi

 • Tarımsal İşletmecilik

Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Fidan Yetiştiriciliği, ülkemiz çapında dört üniversitede kontenjan açılan bir bölümdür. 2020 yılı itibarıyla bu bölüm için; Kocaeli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi kontenjan açmıştır. 
Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, Çanakkale Üniversitesinin KKTC uyruklu adaylar için açtığı 1 kişilik bir tercih seçeneği de bulunuyor. Ancak Kocaeli Üniversitesi dışındaki seçeneklerin kontenjanları dolmamıştır. Dolayısıyla o seçeneklerin taban puanları da oluşmamıştır.

Bölümün bu yıl oluşan tek taban puanı Kocaeli Üniversitesine aittir. Kontenjanı 20 olan seçeneğin taban puanı 185,99527 ve başarı sıralaması da 1734252 olarak açıklanmıştır.

Teknik ağırlıklı eğitim veren bir ön lisans programı, Fidan yetiştirilmesinde dikim, sulama, aşılama, gübreleme, ilaçlama ve pazarlanma aşamalarında çalışabilecek donanımlı teknikerler yetiştirmek, Kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren fidancılık işletmeleri, kendi işyerlerini açma, fide ve süs bitkisi alanında iş yapan kuruluşlar, Meslek Yüksekokulu’nda bulunan bir bölüm, Ülkemizdeki meyve ve bitki fidanlarının üretiminde kalitenin yürütülmesine destek olmak, Tarımsal ilaç ve tohum pazarlama şirketleri, üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezleri, Merkezi sınav sistemiyle öğrenci kabul eden bir bölüm, Ziraat teknikeri unvanı vererek, sektörün ihtiyacını karşılamak, Orman ve Su işleri Bakanlığı'na bağlı fidanlıklar, kooperatifler, kamuda ve özel sektörde farklı pozisyonlarda çalışabilme, DGS ile bazı lisans bölümlerine geçiş imkanı sunan bir bölüm, Alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin lisans tamamlama işlemi sayesinde bu branşta daha güçlü bir donanım elde etmelerini sağlamak, Girişimci mezunların şahsi olarak kurduğu fidan işletmeleri, tarla bitkileri ve ağaç işleri endüstrisinde faaliyet gösterebilecekleri pozisyonlar, Erasmus öğrenci değişim programı sunan bir bölüm, Öğrencilerin fidancılık alanında uluslararası teknikleri yakından incelemelerini sağlamak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda farklı görevlerde bulunabilme
fidan meyve fidancılık fidan yetiştiriciliği fidan yetiştiriciliği bölümü (MYO) fidan yetiştiriciliği bölümü
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.