AnasayfaBlogAnaliz ve Raporlama Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Analiz ve Raporlama Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

18 Nisan 2021
Resimde gözlüklü ve hesap makineli bir kadın görülüyor. Mavi bir gömlek giymiştir ve saçları kırmızıdır. Odaklanmış bir ifadeyle kameraya doğru bakmaktadır. Gözlükleri burnunun üzerine tünemiş ve gözleri resimde görülebiliyor. Elinde bir hesap makinesi var ve parmakları hesap makinesinin etrafında kıvrılmış. Diğer elinde de bir dosya var. Arka planda hafifçe odak dışında bir kalem görülüyor. İyi aydınlatılmış bir odada duruyor ve görüntü yakın açıdan çekilmiş. Hesap makinesinin düğmeleri ve görüntüde görülebilen bir ekranı vardır.
Analiz ve Raporlama Uzmanı Nedir?Analiz ve Raporlama Uzmanı Ne İş Yapar?Analiz ve Raporlama Uzmanı Maaşları
Sektördeki pazarlama stratejileri, satış yöntemleri ve piyasa koşullarını inceleyen, analiz eden ve rapor hazırlayan kişidir.Kurum yöneticilerinin kararını alır ve analiz eder, satış ve pazarlama metrikleri üzerinde çalışır, insan kaynakları verilerini analiz eder, finansal analiz yapar.Eğitim durumu, tecrübesi ve çalıştığı kurumun konumuna göre maaşları değişiklik gösterir. Bazı kurumlar maaş dışında yabancı dil ve kişisel gelişim eğitimleri de sunar.
Bilgisayar programlarını ve raporlama için kullanılan yazılımları kullanabilen kişidir.Verileri işler ve bunları grafik, rapor ve diğer sunum belgelerine dönüştürür. Verilerin kaydedilmesi ve korunması üzerine sistemler geliştirir.Firmaların proje, ürün ya da hizmet geliştirme süreçlerinde birinci dereceden sorumlu kişiler olarak maaşları genellikle yüksektir.
Kurumların karar alma sürecinde önemli roller üstlenen kişidir.Genel muhasebe kayıtları üzerinden harcama ve finansman analizleri yapar. Potansiyel müşterileri belirler, rakip, tedarikçi ve ekonomik koşullar hakkında bilgi toplar.Yüksek maaş geliri yanında; yabancı dil eğitimi, kişisel gelişim eğitimleri gibi ekstra uygulamalar ile kişilerin gelişimine katkıda bulunurlar.
Mevcut sektörel eğilimleri ve pazarlama koşullarını incelemekten sorumlu olan kişidir.Mevcut veri tabanlarını ele alarak, raporları inceler.Bilgisi ve tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterir, genellikle sektör ortalamasının üzerinde bir maaşa sahip olurlar.
Üretim verileri, satış ve pazarlama metrikleri, finansal veriler ve diğer departman bilgilerinin nasıl yapılandırılacağını bilen kişi.İş ihtiyaçlarında değişiklikler oldukça verimliliği artırmak üzere ilgili birimlere sistem değişiklikleri hakkında önerilerde bulunur.Gelir düzeyi genellikle yüksek olup, firmaların stratejik planlama ve performans değerlendirme süreçlerine katkılarından dolayı önemli bir pozisyondadırlar.

Analiz ve raporlama uzmanı, bulunduğu sektörde pazarlama stratejilerini, satış yöntemlerini, piyasa koşullarını inceleyen kişidir. Yaptığı araştırmalar neticesinde ilgi duyulan ürün ve hizmetleri inceler ve artışları değerlendirmeye alarak analiz yapar ve bu analizden yola çıkarak raporlar hazırlar.

Genellikle gayrimenkul şirketleri, finans, sağlık gibi sektörlerde çalışmalarını yürütürler. Kurumun istediği her türlü analiz ya da rapor ihtiyaçlarını karşılar. İhtiyaçlar doğrultusunda projeler öngörür ve tasarlarlar. Yapılan analizler neticesinde kurum yönetimine nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında fikirler sunmaktadırlar. Bilgisayar programlarını iyi bir şekilde kullanmaları gerektiği gibi raporlama için kullanılan yazılımları da iyi derecede bilmeleri gerekir. Sahip oldukları bilgiler sayesinde kurumların karar alma sürecinde önemli roller üstlenirler.

Yazımızda analiz ve raporlama uzmanı nedir? Analiz ve raporlama uzmanı ne iş yapar? Analiz ve raporlama uzmanı ne kadar maaş kazanır? Gibi sorularınıza aradığınız yanıtları bulabilirsiniz.

Analiz ve Raporlama Uzmanı Nedir?

Analiz ve raporlama hem kişiler hem de tüzel kişilikler için çok önemli olduğu bir gerçektir. Kurumlarda tüm departmanların çatısı altında bir analiz ve raporlama uzmanına ihtiyaç duyulur. Özellikle gelecek yıllarda her departman için bir uzmanın varlığından bahsedileceği görülmektedir.

Çağımızın önemli araçlarından biri de verilerdir. Hem kişiler hem de işletmeler gelecek için planlama yaparken ve kararlar alırken veriler alınarak alternatifleri değerlendirmektedir. Alanında çok miktarda veriye sahip olan ve bu verileri daha yapısal hale getirmek için çalışmalar yapan kurumlar bu sayede hedeflerini daha ölçülebilir hale getirebilmekte ve hedeflerine daha hızlı ulaşabilmektedir.

Analiz ve raporlama uzmanı, mevcut sektörel eğilimleri ve pazarlama koşullarını incelemekten sorumlu olan kişidir. Gerçekleştirdiği araştırmalar neticesinde belirli ürün ve hizmetlerin potansiyel satışlarını öngören raporlar düzenler. Finans, sağlık hizmetleri, insan kaynakları gibi sektörler analiz ve raporlama uzamına oldukça fazla ihtiyaç duyar. Bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişilerin sahip oldukları bilgilerin yanı sıra bazı önemli mesleki niteliklere de sahip olması beklenir.

Analiz ve raporlama uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin ilgili bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimi almış olmaları beklenir. Analiz ve raporlama uzmanı olduktan sonra mesleki gelişimleri yakından takip etmeleri oldukça önemlidir. Ayrıca bu alanda kariyer planı olan kişilerin kişisel gelişimine de önem vermesi beklenir.

Analiz ve Raporlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Analiz ve raporlama uzmanı kurum yöneticilerinin kararlarına göre analiz ve raporlamalar yapar. Bu raporlar doğrultusunda kurumlar yeni kararlar alır. Firmaların devamlılığı için alacakları kararlarda raporlar oldukça önemlidir. Firmaların hizmet gösterdiği sektördeki performansını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunan analiz ve raporlama uzmanı önemli sorumluluklara sahiptir. Temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Üretim verileri, satış ve pazarlama metrikleri, finansal veriler ve diğer departman bilgilerinin nasıl yapılandırılacağını analiz etmek üzere çalışmalar yürütür.

 • Temel insan kaynakları ölçümleri üzerinde geliştirme ve raporlama çalışmaları yapar.

 • İnsan kaynakları yönetim verilerinin daha etkin kullanımı için analiz yapar.

 • Kurum ve birimlerin performansını yansıtan raporlar hazırlar.

 • Genel muhasebe kayıtları üzerinden harcama ve finansman analizleri yapar.

 • Potansiyel müşterileri belirler, rakip, tedarikçi ve ekonomik koşullar hakkında bilgi toplar.

 • Mevcut veri tabanlarını ele alarak, raporları inceler.

 • Verileri işler ve bunları grafik, rapor ve diğer sunum belgelerine dönüştürür.

 • İlgili yönetime rapor sunumu yapar.

 • Verilerin kaydedilmesi ve korunması üzerine sistemler geliştirir.

 • bilişim teknolojileri bölümü ve proje yöneticileri ile iş birliğinde bulunur.

 • İş ihtiyaçlarında değişiklikler oldukça verimliliği artırmak üzere ilgili birimlere sistem değişiklikleri hakkında önerilerde bulunur.

 • Firma bilgileri gizliliğine sadık kalmaları gerekir.

 Analiz ve Raporlama Uzmanı Maaşları

Analiz ve raporlama uzmanı çalıştıkları kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak çözümlemeler geliştirmekten sorumludur. Firmaların proje, ürün ya da hizmet geliştirme süreçlerinde birinci dereceden sorumlu olan kişilerdir. Analiz ve raporlama uzmanı görevleri, çalıştıkları alana ve kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bunun yanında hepsi için ortak olan görev ve sorumluluklar bulunur. Bunlar içinde en önemlileri; verileri anlamlı hale getirmek, mevcut süreçleri anlamak ve bunları geliştirmek için çalışmalar yürütmektir.

Analiz ve raporlama uzmanı eğitimi, tecrübesi, kurumun konumuna göre değişiklik gösteren maaş gelirine sahip olur. Bunun yanında bazı kurumlar maaş gelirin yanında; yabancı dil eğitimi, kişisel gelişim eğitimleri gibi uygulamalar ile kişilerin gelişimine katkıda bulunur. Detaylı olarak incelediğimizde;

 • Resmi Raporlama Kıdemli Uzman en az 4.520 TL en fazla 7.770 TL kazanmaktadır.

 • Analiz ve Raporlama Uzmanı en az 2.900 en fazla 4.740 TL kazanmaktadır.

 • Analiz ve Raporlama Uzman Yardımcısı en az 2.900 en fazla 4.500 TL kazanmaktadır.

Analiz ve Raporlama Uzmanı Nasıl Olunur?

Çalışılacak alana göre analiz ve raporlama uzamının eğitimi de değişir. Genellikle üniversitelerde 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden; İktisat, İşletme, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İstatistik ya da Kimya Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olanlar arasından analiz ve raporlama uzmanı seçilir. Kurumlar bulunduğu sektöre göre çalışanlarında mezuniyet şartı arar.

Analiz ve raporlama uzmanı olarak özel sektörde çalışmak isteyen kişilerin şirketlerin açtığı sınav ve mülakatlara katılmaları gerekir. Analiz ve raporlama uzmanı olmak için alınan eğitimler önemlidir ancak başarı için tek başına yeterli olamayabilir. Bunun yanında bazı nitelikler aranır. Bir analiz ve raporlama uzmanının sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir.

 • Kurumların belirle raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gereken bilişim teknolojileri bilgisine sahip olmaları beklenir.

 • İstatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgi ve birikime sahip olmaları gerekir.

 • Finansal yönetim senaryoları için mantıksal tasarım ve çözümler geliştirebilme becerisi göstermeliler.

 • Çok iyi dokümantasyon kabiliyetine sahip olmalılar.

 • Analitik ve matematiksel düşünme gücüne sahip olmaları beklenir.

 • Analizleri açıklayabilecek ve hazırladığı raporları sunabilecek iletişim becerisine sahip olmaları beklenir.

 • Ekip çalışmasına uyum göstermeleri gerekir.

 • Yabancı dil özellikle İngilizce bilmeleri istenir.

 • Yeni metodoloji ve araçları öğrenmeye istekli olmalıdırlar.

 • Erkek adayların askeri yükümlülüğünü tamamlamış olması istenir.

Sektördeki pazarlama stratejileri, satış yöntemleri ve piyasa koşullarını inceleyen, analiz eden ve rapor hazırlayan kişidir, Kurum yöneticilerinin kararını alır ve analiz eder, satış ve pazarlama metrikleri üzerinde çalışır, insan kaynakları verilerini analiz eder, finansal analiz yapar, Eğitim durumu, tecrübesi ve çalıştığı kurumun konumuna göre maaşları değişiklik gösterir Bazı kurumlar maaş dışında yabancı dil ve kişisel gelişim eğitimleri de sunar, Bilgisayar programlarını ve raporlama için kullanılan yazılımları kullanabilen kişidir, Verileri işler ve bunları grafik, rapor ve diğer sunum belgelerine dönüştürür Verilerin kaydedilmesi ve korunması üzerine sistemler geliştirir, Firmaların proje, ürün ya da hizmet geliştirme süreçlerinde birinci dereceden sorumlu kişiler olarak maaşları genellikle yüksektir, Kurumların karar alma sürecinde önemli roller üstlenen kişidir, Genel muhasebe kayıtları üzerinden harcama ve finansman analizleri yapar Potansiyel müşterileri belirler, rakip, tedarikçi ve ekonomik koşullar hakkında bilgi toplar, Yüksek maaş geliri yanında; yabancı dil eğitimi, kişisel gelişim eğitimleri gibi ekstra uygulamalar ile kişilerin gelişimine katkıda bulunurlar, Mevcut sektörel eğilimleri ve pazarlama koşullarını incelemekten sorumlu olan kişidir, Mevcut veri tabanlarını ele alarak, raporları inceler, Bilgisi ve tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterir, genellikle sektör ortalamasının üzerinde bir maaşa sahip olurlar, Üretim verileri, satış ve pazarlama metrikleri, finansal veriler ve diğer departman bilgilerinin nasıl yapılandırılacağını bilen kişi, İş ihtiyaçlarında değişiklikler oldukça verimliliği artırmak üzere ilgili birimlere sistem değişiklikleri hakkında önerilerde bulunur, Gelir düzeyi genellikle yüksek olup, firmaların stratejik planlama ve performans değerlendirme süreçlerine katkılarından dolayı önemli bir pozisyondadırlar
analiz ve raporlama uzmanı nedir analiz ve raporlama uzmanı ne iş yapar analiz ve raporlama uzmanı maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, altında beyaz bir kâğıt olan ve üzerinde siyah bir kalem bulunan bir dizüstü bilgisayarın yakın çekimini göstermektedir. Dizüstü bilgisayarın siyah bir kenarlığı var ve kağıt hafifçe kırışmış. Arka planda, camları kısmen görülebilen bir güneş gözlüğünün bulanık bir görüntüsü var. Defter ve kalem fotoğrafın ana odağı gibi görünürken, güneş gözlüğü ikincil bir unsur. Görüntüdeki nesnelerin renkleri çoğunlukla siyah, beyaz ve gridir, güneş gözlüğü ise bir miktar renk katmaktadır. Renkler çok fazla dikkat çekmediği için görüntü yumuşak, nötr bir havaya sahip.
Nasıl Yapılır?

Rapor Yazma Teknikleri

24 Ocak 2021
Bu resim bilgisayar ekranındaki bir grafiği göstermektedir. Grafiğin kırmızı ve sarı bir arka planı ve sağ üst köşede sarı bir x işareti vardır. Grafiğin yukarıyı gösteren ve beyaz bir kenarlıkla çevrili bir çizgisi vardır. Sol alt köşede mavi arka planlı ve beyaz metinli küçük bir işaret vardır. Sol üst köşede ise sarı renkli, yukarıyı gösteren küçük bir ok bulunmaktadır. Bu grafik piyasa verilerini veya hisse senedi fiyatlarını temsil etmek için kullanılabilir. Bir projenin ilerleyişini göstermek için de kullanılabilir. Kullanılan renkler grafiğin büyümeyi veya başarıyı gösterdiğini düşündürmektedir.
Bölümler

Ekonometri Bölümü Nedir?

31 Ağustos 2020