AnasayfaBlogOrtopedi Bölümü Meslekleri
Meslekler

Ortopedi Bölümü Meslekleri

16 Aralık 2020
Laboratuvar önlüğü giymiş bir adam, etrafı metal raflar ve kutularla çevrili, iyi aydınlatılmış bir odada durmaktadır. Raflarda, üzerinde siyah bir robot olan beyaz bir kutu ve beyaz saplı siyah bir makara da dahil olmak üzere çeşitli eşyalar bulunmaktadır. Duvarda rafların içindekileri kapatan cam bir kapak vardır. Adam beyaz bir laboratuvar önlüğü ve bir çift kahverengi ayakkabı giymektedir. Önündeki bir şeye odaklanmış gibi görünüyor. Yüz ifadesi ciddi ama kararlı.
Ortopedi Hemşiresi GörevleriOrtopedi Hemşireleri İçin Gerekli YeteneklerOrtopedi Hemşiresi Maaşları
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, uygun tedavi planını belirleme vesuslu hastaya bakım sağlama.Lisans seviyesinde eğitim, hasta bakımı ve sahadaki deneyim, ortopedi alanında bilgi ve tecrübe.Depends on the hospital and experience level
Doktorun önerilerini ve tedavi planını hastaya uygulama, hastanın genel durumunu izleme ve raporlama.Etkili iletişim yeteneği, sabır, ayrıntılara dikkat ve problem çözme becerileri.Depends on the location of the hospital
Yaralanmış veya hasta olan hastaların günlük yaşam aktivitelerini sağlama, hastanın hareket etme yeteneğini iyileştirme.Hemşirelik tekniklerine hakim olma, karmaşık tıbbi terimleri anlama ve hastaları anlama yeteneği.Depends on professional specialization level
Tıbbi malzemelerin teslimini ve yönetimini, yatan ve çıkış yapacak hastaların işlemlerini gerçekleştirme.Organizasyon ve planlama yeteneği, sorumluluk duygusu, etkili ekip çalışması becerileri.Depends on additional certifications
Hastanın yatağını ve odasını gösterme, hastanın tıbbi kontrolleri ve onam formu hakkında bilgilendirme.Hastalarla etkin ve saygılı iletişim kurma becerisi, profesyonel davranışlar ve etik kurallara uygun çalışma bilinci.Depends on shift hours and overtime

Ortopedi Hemşiresi Nedir?

Ortopedi hemşiresi, ortopedi tedavisine gerek duyan hastalara ilgili uzman doktor tarafından uygun görülen tedaviyi gerçekleştiren ve hastaya bakımı konusunda yardımcı olan, tedavi sürecinin hasta üzerindeki etkilerini izleyen, lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olan sağlık personeli olarak tarif edilebilir. Ortopedi hastalarının, günübirlik yaşam etkinliklerini yapabilmeleri için, kaliteli yaşam seviyelerine geri dönmeleri uzun bir süre alabilmektedir. Hastalar, hastalarla beraber yakınları bu tedavi süreçlerinden psikolojik, fizyolojik, ruhsal, sosyal ve kültürel olarak etkilenmektedir. Bu açıdan ortopedi hemşirelerine çok büyük görevler düşmektedir.

Sağlık, bireyin fiziksel iyilik ve yeterlilik durumu ile beraber bireysel ve çevresel faktörlere bağlı olarak bireyin gereksinimlerini karşılayabilme, çevre ile baş edebilme ve çevreyi doğrudan veya dolaylı olarak değiştirebilme durumuyla ile ilişkilidir. Hastalık durumu ise bireyin fiziksel, ruhsal sosyal ve entelektüel gelişim aşamalarında veya spiritüel etmenlerinde gerilemeye ya da azalmasına neden olabilecek bir durum olarak açıklanabilmektedir. Yaralanmalar ve hastalıkların tedavi seçenekleri arasında ortopedik cerrahi işlemleri geniş bir alanı kapsamaktadır.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde ortopedik cerrahi girişimler hastalıkların tedavisinde ve sağlığın geliştirilmesinde kullanılan geniş bir yöntem haline geldiğini belirtebiliriz. Kas iskelet sistemi cerrahisi, kas iskelet sistemine bağlı yaralanmalar ve ortaya çıkan hastalıkların tedavilerinde çok fazla başvurulan uygulamalar arasında görülmektedir. Kas iskelet sisteminde meydana gelen hastalıkların en temel unsurunda hareketliliğin oluşturduğu bozulmalar olmuştur. Tam olarak hareket, organizmada bulunan sistemlerin istenilen seviye işlev görebilmesi ve kişinin gereksinimlerini karşılayabilmesi için gerekli olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu sebeplerle, ortopedi hemşirelerinin ortopedi hastalarına bu ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak bakım sağlaması hayati önem taşımaktadır. Ortopedi hemşiresi, ortopedi tedavisine gerek duyan hastalara ilgili uzman doktor tarafından uygun görülen tedaviyi gerçekleştiren ve hastaya bakımı konusunda yardımcı olan, tedavi sürecini hasta üzerindeki etkilerini izleyen, lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olan sağlık personelidir. Ortopedi hastalarının, günü birlik yaşam etkinliklerini yapabilmeleri için, kaliteli yaşam seviyelerine geri dönmeleri uzun bir süre alabilmektedir. Hastalar, hastalarla beraber yakınları bu tedavi süreçlerinden psikolojik, fizyolojik, ruhsal, sosyal ve kültürel olarak etkilenmektedir. Bu açıdan ortopedi hemşirelerine çok büyük görevler düşmektedir. Kas iskelet sistemine ilişkin sorun yaşayan hastalara bu konuda özel bakım uygulamalarında bulunabilir. Hastaya özgü bakım veya bireyselleştirilmiş bakım kavramları, değerleri, inançları, düşünceleri, duyguları deneyimleri ve tercihlerine göre hemşirelik bakımının yapılabilirliği düşünülmüştür.

Ortopedi Hemşiresi Ne İş Yapar?

Ortopedi hemşirelerinin birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar şu şekilde gösterilebilir;

 • Başhemşirelerin ilgili servislerindeki yardımcıları konumunda olup, servislerinde yer alan ebe, hemşire yardımcılarının iş bölümlerini yaparak bunların çalışmalarını yakından izlemeye çalışır.

 • Serviste yer alan diğer hemşirelerin hizmetteki yakın derecedeki amiri konumunda olup servis şev ve uzmanlarının ve başhemşirelerin istemleri doğrultusunda hasta tedavi bakımının iyi şekilde yapılmasıyla ilgili görev yapmış olduğu servisin düzen ve disiplininden sorumludur.

 • Görev yapmış olduğu serviste demirbaş ve tüketim maddelerinin teslimini sağlar. İlgili malzemelerinin yerinde kullanılmasını ve muhafaza edilmesini sağlar.

 • Yatan ve çıkışı gerçekleşecek hastaların işlemlerini, servisin temizliğini, hemşire ve hizmetlilerin görev dağılımını ve bu görevlerin düzenlenmesini bizzat kendisi gerçekleştirir ve denetler.

 • Yemek dağıtımını ve acil dolapta kullanılacak malzemelerinin yeterliliğini düzenler.

 • Hastanın odasına gelen ortopedi hemşiresi, sağlık kurumu tarafından belirlenen yatış işlemleri kapsamında kendini tanıtır, sağlık tesisinde bulunduğu süre zarfında bakım hizmetleriyle ilgileneceğini hastaya bildirir.

 • Hastanın kimlik kontrolünü ve kol bandı kontrolünden hemen sonra yatış kağıdı ve servis onam formu hakkında hastayı bilgilendirerek, bu konudaki imzasını alır.

 • Sorumluluğu altında bulunan hastaya odası, çağrı zili, yatağı, lavabosu gösterilir ve nasıl kullanması gerektiğine yönelik bilgiler ortopedi hemşiresi tarafından verilir.

 • Doktorun gerek duyduğu hastalar için refakatçi kalmasına müsaade ederek ve hastanın gerek duyabileceği tıbbi kontrolleri bildirir.

 • Mesleğin gerektirdiği tıbbi etik kurallarını gösterir

 • Kurum tarafından uygun görülebilecek zaman çizelgesinde nöbete kalır. Bağlığı bulunduğu üst yönetimin talebi doğrultusunda hareket eder.

Ortopedi Hemşiresi MaaşlarıOrtopedi hemşirelerin maaş alımlarını özel ve kamu sağlık tesisleri olarak iki farklı başlık şeklinde değerlendirmek mümkündür. Özel sağlık tesislerindeki maaş alımları en düşük 4.000 TL, en yüksek 5.600 TL, ortalama maaş alımları ise 4.400 TL’dir. Verilen maaşlar mesleki tecrübe yılı, özel sağlık tesisinin kurumsal kimliğine, bir ay içinde kalınan nöbet sayısına göre değişmektedir. Örneğin 20 yıllık bir kurumsal geçmişi olan, alanında 5 yıllık bir mesleki tecrübesine sahip olan ve bir ay içinde 2 defa nöbete kalan bir ortopedi hemşiresinin alabileceği maaş 5.200 TL’dir.

Kamu hastanelerindeki maaş alımları da hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı, nöbet sayısına bağlı olarak da değişmektedir. En yüksek maaş alımları 5.700 TL en düşük 4.100 TL ortalama maaş alımları ise 4.500 TL civarındadır. Örneğin 4. Bölge bir hastanede 5 yıllık bir hizmet geçmişine sahip olan ve bir ay içinde 2 defa nöbete kalan bir ortopedi hemşiresinin alabileceği maaş alımı 5.400 TL seviyelerindedir. Kamu hastanelerindeki maaş alımları özel hastanelere göre daha da yüksektir. Bunun en önemli sebebi ise hastanenin bulunduğu coğrafi bölge ve mesleki tecrübe yılı olarak gösterebiliriz. Kimi hemşireler faaliyetlerini defam ettirirken ek görevlendirmelerde de bulunmaktadır. Bu durum maaşlarına yansımaktadır.

Ortopedi Hemşiresi Nasıl Olunur?

Ortopedi hemşiresi olabilmek için iyi bir lise eğitimini almak gerekiyor. İyi bir lise eğitimi beraberinde getireceği iyi bir üniversite de olabilmektedir. Lise olarak Anadolu ve dengi olabilecek bir liseden mezun olunması yeterli olabilmektedir. Lise eğitiminden sonra Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. Buradan alınabilecek iyi bir puan halinde aynı yıl yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girerek buradan da iyi bir puan alınmalıdır. TYT ve AYT sınavlarından alınabilecek iyi puanlardan sonra lise ağırlıklı ortalama puanı da eklenerek üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi veya sağlık yüksekokulu bünyesinde yer alan hemşirelik bölümü tercih edilmelidir.

Buradan alınabilecek eğitim toplamda 4 yıl boyunca devam etmektedir. İlgili öğretim süreci boyunca hem teorik hem de pratik olarak eğitimler alınmaktadır. Lisans eğitimi sonrasında ise kamu kurumda çalışmak isteniyorsa KPSS/Lisans sınavı ilgili puan türünden sınava girilerek iyi bir puan alındıktan sonra kamuda görev alınabilir. Özel sektörde çalışmak için herhangi bir sınavın olmadığını söyleyebiliriz. Göreve başlandıktan sonra kurumda hizmet içi eğitimlere katılarak ortopedi hemşiresi olarak göreve başlanılabilir.

Ortopedi Teknisyeni Nedir?

Ortopedi teknisyenleri, el, ayak gibi organların bütününde ya da bir kısmında meydana gelen hasarlarda, ilgili hastanın fiziksel durumunu değerlendiren, mevcut olmayan organların işlevlerini çok azda olsa yerine getirebilecek yapay organların düzeltilmesi veya vücutta desteklenmesi ve korunması gereken taraflara uygulanan yardımcı araçların bağlantı parçalarını destekleyen, ayarlarını yapan lise öğrenimini bu alanda tamamlamış olan sağlık çalışanları olarak tarif edilmektedir. Bu alanda çalışan kişiler bandaj, sargı, sentetik sargı, alçı, pansuman yapma, cerrahi ve ortopedi araç ve gereçleri hazırlama işlemlerini yapar.

Ortopedi teknisyeni, iskelet ve kas hastalıkları üzerinde faaliyet gösteren ortopedi uzmanı beraber çalışmaktadır. Birçok alt dalı olan ortopedi ve travmatoloji bölümünün oldukça zengin bir alan olduğunu belirtebiliriz. Kas, damar, sinir sistemi, omurilik, bacaklar, kollar, kemik bağlantı noktaları ve dokuları bu bilim alanı kapsamında değerlendirilmektedir. Böyle bir alandan ortopedi teknisyenleri de faaliyet göstermektedir. Ortopedi teknisyenleri, el, ayak gibi organların bütününde ya da bir kısmında meydana gelen hasarlarda, ilgili hastanın fiziksel durumunu değerlendiren, mevcut olmayan organların işlevlerini çok azda olsa yerine getirebilecek yapay organların düzeltilmesi veya vücutta desteklenmesi ve korunması gereken taraflara uygulanan yardımcı araçların bağlantı parçalarını destekleyen, ayarlarını yapan lise öğrenimini bu alanda tamamlamış olan sağlık çalışanları olarak tarif edilmektedir. Bu alanda çalışan kişiler bandaj, sargı, sentetik sargı, alçı, pansuman yapma, cerrahi ve ortopedi araç ve gereçleri hazırlama işlemlerini yapar.

Ortopedi teknisyenlerinin önemi dünden bugüne kadar yükseldiğini belirtebiliriz. Özellikle son yıllarda kamu alımlarında gerçekleşen az sayıdaki atamalar mesleğin önemini yitirdiği anlamlarına gelse de bunun doğru olmadığını belirtebiliriz. Çünkü insan var olduğu sürece bu alanında olabileceğini ve alanda çalışanlara ihtiyaç duyulabileceğini belirtebiliriz.

Uzman hekimler tarafından hastanın uygun görülen eklemlerinde meydana kırılmalarda yapılacak alçı benzeri işlerin bir bilen tarafından yapılması hayati önem taşımaktadır. Yanlış bir alçı durumunda kemiklerde bir kaynama durumu olabilir ve ikinci bir operasyon gerekebilir. Bu nedenle ortopedi teknisyenlerine oldukça gerek duyulmaktadır.

Ortopedi Teknisyeni Ne İş Yapar?

Ortopedi teknisyenlerinin pek çok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Her şeyden önce mesleğin gerektirdiği kurallar ve etik ilkeleri uygulayarak ilgili mevzuat, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde mesleklerini yerine getirmeleri gerekir. Bahsi geçen yasal hükümlerle beraber aşağıda yer alan görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Diğer mesleki görevlerini şu şekilde gösterilebilir;

 • Görev yapmış olduğu birimde kullanılacak alçı malzemelerinin temin edilmesini sağlar.

 • Alçıya alınması planlanan ilgili bölgenin temizliğini gerçekleştirir.

 • Kişinin yaralı olması halinde önce pansuman yapar daha sonra doktor tarafından yapılması istenilen işleri yapar.

 • Öncelikle alçıyı hazırlayarak, kırık durumda olan eklemin veya bölgenin uzman doktorun göstermiş olduğu yöntemle alçı işlemini gerçekleştirir.

 • Tedavinin bitmesi durumunda alçı motoruyla ilgili kısımları birkaç parçaya bölerek alçıyı hastaya zarar vermeyecek şekilde çıkartır.

 • Kullanılan bütün araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapar ve kalibrasyonlarını kontrol eder.

 • Problem oluşturan veya arızalanan elektronik cihazların teknik servise bildirimini gerçekleştirir ve kullanılabilecek duruma getirir.

 • Alçı kapsamında kullanılan odanın temizlenmesini sağlar.

 • Amiri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. Bu görevler tamamen alanı kapsamındadır.

 • Doktor tarafından müdahale yapılacak bölgenin hazır hale getirilmesini sağlar.

 • Kullanımı her an yapılacak alçı makinesi benzeri araçların hazır halde bulundurur. Bununla beraber pansuman ve cerrahi setlerini temiz ve steril halde bulundurur.

 • Uzman ortopedi doktoru tarafından uygun görülen bandaj ve özel sargıları yapar.

 • Dikiş ve stap akımlarını yaparak cilt traksiyonlarını yapar. Bununla beraber turnike ve havalı turnike işlemlerini gerçekleştirir.

Ortopedi Teknisyeni Maaşları

Otopedi teknisyenlerinin maaş alımları kamu ve özel hastaneleri olmak üzere iki farklı başlık halinde karşımıza çıkmaktadır. Kamu hastanelerindeki maaş alımları özel hastanelere göre hemen hemen aynıdır. Fakat 2018 yılından beri mezun sayısının yükselmesine bağlı olarak özel sektördeki işe alımlar azaldığından dolayı maaş alımları gözle görülür derecede azalmalar yaşanmıştır. Buna karşın kamu hastanelerindeki maaş alımları oldukça iyi durumdadır. Bir kamu ortopedi teknisyeninin maaşı ortalama alımları 4.000 TL, en düşük 3.500 TL en yüksek ise 4.700 TL civarındadır. Kamudaki maaşların bu kadar değişken olmasının en önemli sebebi mesleki tecrübe yılı, nöbet sayısı, bekar ya da evli olması gibi nedenleri gösterebiliriz. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan ortopedi teknisyeninin alabildiği maaş yaklaşık 4.200 TL’dir.

Özel sektördeki maaş alımları ise mesleki tecrübe yılı, hastanenin kurumsal kimliği, nöbete kalınması gibi durumlar maaş alımlarını değiştirmektedir. Özel hastanelerdeki maaş alımları en fazla 4,600 TL en düşük 3.400 TL ortalama ise 3.800 TL seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu maaş değişkenleri nöbete kalınması, mesleki tecrübe yılı, hastanenin kurumsal kimliği gibi nedenlerle daha çok değişmektedir. Örneğin bir ay için 3 kez nöbete kalan, 7 yıllık bir mesleki deneyime sahip olan teknisyenin alabileceği maaş 4.300 TL‘dir. Maaşların tamamı 2021 yılan aittir.

Ortopedi Teknisyeni Nasıl Olunur?

Ortopedi teknisyeni olabilmek için sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerini tamamlamak gerekiyor. Bu lise eğitimini alabilmek için ise ortaöğretim sınavlarından başarılı olunmalıdır. Ortopedi teknisyeni bir tekniker değildir. Ortopedi teknikeri olabilmek için lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek gereklidir. Buradan alınabilecek orta düzeyde bir puanın akabinde ise ortopedik protez ve ortez bölümü tercih edilmelidir. Fakat konumuz teknisyen olduğundan dolayı böyle zorlu bir eğitim sürecine girmeye gerek yoktur.

Sağlık meslek lisesi veya dengi olabilecek mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ortopedik protez-ortez bölümü okunması yeterlidir. Bu eğitim tamamlandıktan sonra kamu hastanelerinde görev almak isteyenler KPSS/Lise sınavının ilgili puan türünden sınava girmeleri ve iyi bir puan elde etmeleri gerekmektedir. Özel sektörde çalışmak için herhangi bir sınava gerek yoktur. Bunun için sadece iş başvurusunda bulunmalıdır. Ek olarak kişisel gelişim için bazı eğitimler alınması faydalı olacaktır. Örneğin hasta hakları, sağlıkta sağlıklı iletişim gibi özel eğitimler alınabilir.

Ortopedi Teknikeri Nedir?

Ortopedi teknikerinin önemi 20. yüzyılda ortaya çıkmış, yaşamış olduğumuz zaman diliminde değeri pek anlaşılamamıştır. Özellikle son yıllardaki gelişmeleri göz önünde bulundurunca öneminin daha iyi anlaşılabileceğini belirtebiliriz. Ortopedi teknikeri, el ayak ve benzeri organların tamamında veya bir kısmında meydana gelen kayıplarda, kişinin fiziksel durumunu değerlendiren olmayan organların işlevlerini azda olsa yerine getirecek olan yapay organların veya vücutta desteklenmesi, düzeltilmesi ve korunması gereken taraflara uygulanan yardımcı araç ve gereçlerin bağlantı parçalarını tespit ederek ayarlarını ve bağlantılarını yapan ön lisans mezunu kişiler olarak tarif edilmektedir.

Ortopedi teknikeri, kas ve işlet sistemi hastalıkları üzerinde çalışan ortopedi ve travmatoloji bölümüyle beraber çalışmaktadır. Ortopedi ve travmatoloji bölümü çok farklı alt dalları olan teşhis ve tedavi yöntemleri bulunan oldukça zengin bir alandır. Bacaklar, kollar, kemik, kas, damar, sinir, omurilik bağlantı noktaları ve dokuları bu alana girmektedir. Bu zengin alanın çalışmış olduğu kişilerden biri ise ortopedi teknikeridir. Ortopedi teknikeri, el ayak ve benzeri organların tamamında veya bir kısmında meydana gelen kayıplarda, kişinin fiziksel durumunu değerlendiren olmayan organların işlevlerini azda olsa yerine getirecek olan yapay organların veya vücutta desteklenmesi, düzeltilmesi ve korunması gereken taraflara uygulanan yardımcı araç ve gereçlerin bağlantı parçalarını tespit ederek ayarlarını ve bağlantılarını yapan ön lisans mezunu kişiler olarak tarif edilmektedir. Bu kişiler sargı, alçı, bandaj uygulama, sentetik sargı, pansuman yapma, ortopedik ve cerrahi araç ve ekipmanları hazırlama işlemlerini gerçekleştirir.

Ortopedi teknikerinin önemi 20. yüzyılda ortaya çıkmış, yaşamış olduğumuz zaman diliminde değeri pek anlaşılamamıştır. Özellikle son yıllardaki gelişmeleri göz önünde bulundurunca öneminin daha iyi anlaşılabileceğini belirtebiliriz. Ortopedi uzman hekiminin öngördüğü hastaların tedavileri kapsamında bir bilen tarafında hatta yapılacak alçı, pansuman benzeri işlerin yapılması hayati önem taşımaktadır. Örneğin kırık bir kol için yapılacak bir alçı işleminde yanlış bir kaynamanın olmaması için bu konudaki ortopedi teknikerinin önemi yadsınamaz bir gerçektir.

Ortopedi Teknikeri Ne İş Yapar?

Ortopedi teknikerinin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Her şeyden önce mesleğin gerektirdiği etik ilke ve kurallara uyularak, ilgili tüzük, mevzuat ve yönetmelik kapsamında mesleklerini icra etmeleri beklenmektedir. Diğer görevlerini şöyle sıralamak mümkündür;

 • Alanı kapsamında kullanılacak alçı malzemelerinin temin edilmesini sağlamak,

 • Hastanın alçıya alınması beklenen ilgili bölgesinin temizliğini gerçekleştirmek,

 • Yaralı olması durumunda alçıya alınmadan pansumanını gerçekleştirmek,

 • Alçıyı hazırlayarak, kırık durumda olan bölgeyi hekimin belirttiği yöntem şeklinde alçıya alınmasını sağlamak,

 • Tedavinin sona ermesi durumunda alçı motoruyla birkaç parçaya bölerek alıcıyı sağlıklı bir şekilde çıkarmak,

 • Kullanımı yapılan araç ve gereçlerin günlük, aylık hatta yıllık bakımlarını gerçekleştirerek kalibrasyonlarını kontrol etmek,

 • Sorun çıkaran ve arızalanan cihazların teknik servise bildirimini yapmak ve kullanılabilecek duruma getirilmesini sağlamak,

 • Alçı için kullanılan odanın temizliğini sağlamak,

 • Görev alanı kapsamında amiri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 • Hastanın müdahale yapılacak kısmını hazır duruma getirmek,

 • Sentetik sargı/alçı kesme makinesini her zaman için kullanılabilecek hale getirmek,

 • Sentetik sargı/alçı ve bandaj malzemelerinin tamamını hazır hale getirmek,

 • Cilt traksiyonu malzemesini ve traksiyon masasını hazırlamak,

 • Küçük cerrahi setlerini ve pansuman setini hazırlamak,

 • Kullanmış olduğu araç ve gereçlerin sterilizasyonunu sağlamak,

 • Uzman hekim tarafında uygun görülen özel sargı ve bandajları uygulamak,

 • Cilt traksiyonu yaparak, dikiş ve stap akımlarını yapmak, ayrıca turnike, havalı turnikeleri yapmak gibi bazı görevleri bulunmaktadır.

Ortopedi Teknikeri Maaşları

Ortopedi teknikeri maaş alımları özel ve kamu hastaneleri olmak üzere iki farklı başlık halinde değerlendirebiliriz. Kamu hastanelerindeki maaş alımları özel hastanelere göre daha yüksek olabilmektedir. Son yıllardaki mezun sayısının yükselmesine bağlı olarak özel sektördeki alımları azaldığından dolayı maaş alımları düşmektedir. Fakat kamu hastanelerindeki maaş alımları daha da yüksek olabilmektedir. Bir kamu ortopedi teknikerinin maaşı ortalama alımları 4.500 TL, en düşük 4.000 TL en yüksek ise 5.300 TL seviyelerindedir. Burada verilen maaşların değişken olmasının en önemli nedeni mesleki tecrübe yılı, bir ay içinde gelinen nöbet sayısı, evli veya bekar olması gibi nedenleri sıralayabiliriz. Örneğin 10 yıllık bir hizmet geçmişi olan ortopedi teknikerinin alabileceği maaş yaklaşık 4.800 TL’dir.

Özel sektördeki maaş alımları ise hastanenin kurumsal kimliği, görev yapılan hizmet yılı, nöbete kalınması gibi faktörler maaş alımlarını değiştirmektedir. Özel hastanelerdeki maaş alımları en fazla 5.200 TL en düşük 3.800 TL ortalama ise 4.000 TL civarında olduğunu belirtebiliriz. Maaş alımlarında ki bu değişkenlik daha çok göreve yeni başlanması, bir ay içinde kalınan nöbet sayısı gibi nedenleri sıralamak mümkündür. Örneğin bir ay için 2 defa nöbete kalan, 10 yıllık bir mesleki birikime sahip olan ortopedi teknikerinin alabileceği maaş 4.900 TL olabilmektedir. Yukarıda yer alan maaş alımlarının tamamı 2021 yılına aittir.

Ortopedi Teknikeri Nasıl Olunur?

Ortopedi teknikeri olabilmek için sağlık meslek lisesinin ilgili bölümlerinden veya dengi olabilecek bir liseden mezun olunmalıdır. Bu lise eğitimi boyunca iyi bir yeterliliğe sahip olunmalıdır. Sağlık Meslek lisesi mezunu olunması halinde üniversitelere sınavsız geçiş hakkı kullanılabilir. Şayet düz bir liseden mezun olunması durumunda ise Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. Bu sınavdan başarılı olunması halinde 200 ile 310 arasında bir puanın elde edilmesi halinde üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulundan ortopedik protez ve ortez bölümü tercih edilerek eğitim alınmalıdır.

Bu eğitim vakıf ve devlet üniversitelerinde verilmekte olup toplamda 2 yıl sürmektedir. İlk yıl ağırlıklı olarak teori şeklinde öğretimler devam ederken ikinci yıl ise pratik eğitimler ağırlık bir şekilde devam etmektedir. Ön lisans eğitimi sonrasında ortopedi teknikeri mesleği elde edilmiş olunur. Fakat kamu hastanelerinde çalışabilmek için KPSS/ön lisans ilgili puan türüne girerek çok iyi bir puan elde edilmelidir. Bu puanın akabinde kamu hastanelerine atandıktan sonra göreve başlanılabilir. Özel sağlık tesisleri için herhangi bir sınav bulunmamaktadır. Bunun için yapılan mülakatları başarıyla tamamlamak yeterlidir.

Ortopedi Uzmanı Nedir?

Ortopedi uzmanı; kasları, kemikleri, eklemeleri ve sinirleri inceleyen bu alanda yer alan sorunların ortaya çıkarılması için hastayı muayene eden, teşhis ve tedavisini gerçekleştiren uzmanlık alanını ortopedi bölümünde tamamlayan tıbbi sağlık personeli olarak tanımlanabilir. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığı, hareket sistemine meydana getiren kemikler, eklemler ve yumuşak dokulara ait edinsel ve doğumsal hastalıklarla ilgili bu dokular kapsamında yaşanan yaralanmaların tanı ve tedavilerini kapsamaktadır. Uzman olan ortopedi doktoru hastanın fiziki muayene bulgularını, laboratuvar bulgularını ve öyküsünü beraber değerlendirerek tedavi planlamasını yapar.

Travma; spor yaralanmaları, düşme, trafik ya da iş kazası gibi sebeplerle çoğu zaman beklenmedik şekilde ortaya çıkar. Ortaya çıkan hasarlar, travmanın etkisine göre büyük kemiklerde parçalı kırıklardan, basit bir yumuşak doku zedelenmesine varıncaya kadar meydana gelebilmektedir. Travma durumunda olan hastanın karşılanması ve ilk müdahalesinin uzman ortopedi doktoru tarafından yapılması hayati önem taşımaktadır. Kırıkların tedavi edilmelerinde temel yaklaşım ve ameliyat yöntemleri sık sık değişmektedir. Buradaki temel amaç hastayı olabilecek en kısa süre zarfında ve sorunsuz bir şekilde günlük yaşamına döndürmektir. Ortopedi uzmanı; kasları, kemikleri, eklemeleri ve sinirleri inceleyen bu alanda yer alan sorunların ortaya çıkarılması için hastayı muayene, teşhis ve tedavisini gerçekleştiren uzmanlık alanını ortopedi bölümünde tamamlayan tıbbi sağlık personeli olarak tanımlanabilir.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığı, hareket sistemine meydana getiren kemikler, eklemler ve yumuşak dokulara ait edinsel ve doğumsal hastalıklarla ilgili bu dokular kapsamında yaşanan yaralanmaların tanı ve tedavilerini kapsamaktadır. Uzman olan ortopedi doktoru hastanın fiziki muayene bulgularını, laboratuar bulgularını ve öyküsünü beraber değerlendirerek tedavi planlamasını yapar. Uzmanlık dönemi boyunca yalnız cerrahi olmamakla beraber, aynı zamanda konservatif tedavi yöntemleri, ortez ve protez uygulamalarını farmakolojik tedaviler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimi de vermektedir. Bu uzmanlık dalı, çeşitli yönleriyle diğer uzmanlık alanlarıyla entegrelidir. Bazı hastalıkların tanı ve tedavisinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Genel Cerrahi, Radyoloji, Anestezi ve Reanimasyon, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji, Nöroşirurji, Romatoloji, İç Hastalıkları, Geriatri, Spor Hekimliği, Deniz ve Sualtı Hekimliği ve diğer dallar ile yakın işbirliğine ihtiyaç duymaktadır.

Ortopedi Uzmanı Ne İş Yapar?

Ortopedi uzmanlarının birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. İlgili görev ve sorumluluklarını şöyledir;

 • Görev yapmış olduğu kurumun politikaları ve hedefleri doğrultusunda hareket eder.

 • Ortopedi polikliniğine gelen hastaların ayakta veya yatarak tedavisini gerçekleştirir.

 • Yatışını gerçekleştirmiş olduğu hastaların gence ve gündüz olarak sorumludur.

 • Acil durumda olan hastalara muayene ve tedavileri kapsamında öncelik verir.

 • Gerek duyması halinde kendi hastalarını başka doktorlara konsulte yaptırır. Aynı şekilde kendisine diğer doktorlardan gelen konsültasyon taleplerini yerine getirir.

 • En az günde 2 defa olmak üzere serviste tedavileri gerçekleştirilen hastaları vizit yapmakla sorumludur.

 • Uzman doktor kendi poliklinik düzenini gerçekleştirerek bu konuda gözetmenlik yapar.

 • Kendilerine gelen hastaların kayıtlarını tutar ve raporlar düzenleyebilir.

 • Uzman ortopedi doktoru adli vakalarda ilgili kişiler aracılığıyla resmi makamlara bildirmek ve bu konuda adli raporlar hazırlar.

 • Sorumluluğu kapsamında hasta kayıtlarını ve protokol defterini düzenli olarak tutar ve bunların takibini gerçekleştirir.

 • Hasta haklarını yönetmelik, tüzük ve yasal çerçeve başta olmak üzere etik kuralları kapsamında saygı göstermek.

 • Gerektiğinde hizmet içi eğitimlere katılır ve alanı kapsamında yer eğitimlerde bulunur.

 • Acil vakalarda vakit kaybetmeksizin hastaneye en hızlı şekilde gelmeye çalışır.

 • Ortopedi uzmanı hastane dışında olduğu zaman kendisine ulaşılabilmesi için telefonlarını açık tutar.

 • Yıllık ve günlük izin durumlarını başhekime bildirir.

 • Servis ve poliklinikte ihbarı zorunlu olan zorunlu hastalıklar ortaya çıktığında ihbar bildirim formunu düzenleyerek bunu bildirmek,

 • Servis ve poliklinikte meydana gelen önemli fenni ve idari sorunları bildirmek,

 • Gerek duyulan ilaç, alet ve sıhhi malzeme için istek belgelerini düzenlemek depodan veya eczaneden almak gibi daha birçok görevi bulunmaktadır.

Ortopedi Uzmanı Maaşları

Ortopedi uzmanı maaş alımlarını kamu ve özel sağlık tesisi olarak iki farklı başlıkta değerlendirebiliriz. Kamu sağlık tesislerindeki maaş alımları; hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, gerçekleştirilen operasyon sayısı, mesleki tecrübe yılı ve bakılan hasta sayışan göre değişmektedir. Kamu hastanelerindeki en yüksek maaş 24.000 TL en düşük 14.000 TL ortalama ise 18.000 TL almaktadır. Örneğin bir kamu hastanesinde 6 yıllık bir hizmet geçmişi olan, bir ay için 3 ameliyat gerçekleştiren, 4. bölge bir hastanedeki maaş alımı 21.000 civarındadır.

Özel sağlık tesislerindeki maaşlar daha fazla olabilmektedir. En yüksek maaş alımları 27.000 TL en düşük 13.000 TL ortalama ise 17.000 TL civarında maaş almaktadırlar. Özel hastanelerdeki maaş alımları mesleki tecrübe yılı, gerçekleştirilen ameliyat sayısı, bakılan hasta sayısı ve hastanenin kurumsal kimliğine göre değişir. Örneğin 20 yıllık bir kurumsal geçmişi olan özel hastanenin, 5 yıllık bir tecrübe yılına sahip, bir ay içinde 3 ameliyat gerçekleştirmesi halinde alabileceği maaş 24.000 TL’dir. Maaş alımlarının tamamı 2021 yılı içindir.

Ortopedi Uzmanı Nasıl Olunur?

Ortopedi uzmanı olabilmek için iyi bir liseden mezun olunmalıdır. Tabi ki bunun zorunlu bir şart olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Lise tercihen fen lisesi ve dengi olabilecek okulların sayısal bölümlerinden biri olmalıdır. Lise eğitimi sonrasında ise Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek oldukça iyi bir puan alınmalıdır. Bu puanın hemen sonrasında aynı yıl yapılan bir başka sınav olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girerek buradan da iyi bir puan alınmalıdır. Her iki sınavdan sonra üniversitelerin tıp bölümleri tercih edilerek başarıyla mezun olunmalıdır. Tıp eğitimi oldukça zorlu bir eğitimdir. Eğitim toplamda 6 yıl boyunca devam etmekte olup hem teori hem pratik eğitimler yer almaktadır.

Eğitim sonrasında pratisyen hekim olarak göreve başlanılabilir. Fakat ortopedi alanında uzman olmak isteniyorsa Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girilmelidir. Buran alınabilecek iyi bir puan sonrasında Ortopedi ve Travmatoloji alanında ihtisas yapılmalıdır. Bu eğitiminden sonra uzman olunabilmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nedir?

Travma durumları genellikle düşmeye, spor yapmaya bağlı veya trafik kazası, diğer kaza çeşitlerinden dolayı beklenmedik nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Meydana gelen bu hasarlar, travmanın etkisine bağlı basit doku zedelenmeleri, kemiklerde kırıklar, parçalı kırıklara varıncaya kadar ağır hasarlar olabilmektedir. Travma durumunda olan hastanın ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından bir an önce karşılanması, ilk müdahalesinin yapılması hayati önem taşımaktadır. Ortopedi uzmanı, kemiklerden, kaslardan, sinirlerden ve eklemelerden şikayeti olan hastaları muayene ederek, teşhis ve tedavilerini yapan uzmanlık alanını ortopedi ve travmatoloji tamamlayan tıbbi sağlık çalışanı olarak gösterilmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ne İş Yapar?

Ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının pek çok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. İlgili görev ve sorumluluklarını aşağıdaki gibi yer almaktadır.

 • Görev yaptığı sağlık tesisinde kurumun hedef ve politikaları doğrultusunda çalışır.

 • Kendisine başvuruda bulunan hastaların ayakta ya da yatarak tedavilerini yapar.

 • Yatışı yapılan ve kendi sorumluluğu altında bulunan hastalarının takibinden sorumludur.

 • Acil hasta vakalarında muayene ve tedavilerine öncelik verilir.

 • Gerek görülmesi halinde kendi hastalarını diğer uzman hekimlere konsulte ettirir. Benzer şekilde kendisine aynı hekimlerden gelen konsültasyon istemlerini yerine getirir.

 • Günde en az 2 defa olmak şartıyla serviste tedavileri yapılan hastaların vizitlerini yapar.

 • Ortopedi uzman doktoru kendi poliklinik çalışmalarını gerçekleştirerek benzer konularda gözetmenlik yapar.

 • Kendisine başvuruda bulunan ve diğer hekimler tarafından gönderilen hastaların kayıtlarını tutarak raporlarını düzenleyebilir.

 • Uzman ortopedi hekimi ayrıca adli vakalarda ilgili kişilerin aracılığıyla resmi makamlara bildirimde bulunarak bu konularda adli raporlar hazırlar.

 • Görev yapmış olduğu servis ve poliklinikte hasta kayıtlarını ve protokol defterini düzenli olarak tutar ve bunların takibini sağlar.

 • Görevini tüzük, yönetmelik ve yasal çerçevede yerine getirerek hasta haklarına saygı gösterir.

 • Gerek duyulması halinde hizmet içi eğitimlere katılır ve eğitimler verir.

 • Acil vakalarda sağlık tesisi tarafından yapılan çağrıya uyarak hastaneye gelir.

 • Hastane dışında olması durumunda ise telefonlarını açık tutarak kendisine ulaşılmasını sağlar.

 • Günlük veya yıllık izin durumlarını başhekime bildirir.

 • Poliklinik ve serviste ihbarı zorunlu olan bulaşıcı hastalıklarda ihbar bildirim formunu düzenleyerek ilgili üst yönetimlere bildirir.

 • İdari ve fenni sorunlarla ilgili servis ve polikliniklerde meydana gelen olayları bildirmek

 • Görev alanı kapsamında ihtiyaç duyulan alet, ilaç ve sıhhi malzeme için istek belgelerini düzenlemek eczaneden ya da depodan temin edilmesi gibi birçok görevi bulunmaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Maaşları

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı maaş alımları kamu ve özel hastaneleri olarak iki farklı başlık altında değerlendirebiliriz. Kamu hastanelerindeki maaş alımları; gerçekleştirilen operasyon sayısı, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, bakılan hasta sayısı ve mesleki tecrübe yılına göre farklılıklar gösterir. Kamu hastanelerindeki en düşük maaş 14.000 TL, en yüksek 24.000 TL , ortalama ise 18.000 TL maaş almaktadırlar. Örneğin bir kamu hastanesinde 7 yıllık bir hizmet geçmişi olan, 3. bölge bir hastanede, bir ay için 4 ameliyat gerçekleştiren uzman ortopedi travmatoloji doktorunun maaş 21.000 civarındadır.

Özel kurumsal kimliği olan hastanelerde maaşlar daha fazla olabilmektedir. En düşük maaş 13.000 TL, en yüksek maaş alımları 27.000 TL, ortalama ise 17.000 TL civarında maaş aldıklarını söyleyebiliriz. Özel hastanelerdeki maaş alımları gerçekleştirilen ameliyat sayısı, mesleki tecrübe yılı, hastanenin kurumsal kimliği ve bakılan hasta sayısı göre değişir. Örneğin 15 yıllık bir kurumsal geçmişi olan özel bir hastanenin, bir ay içinde 3 ameliyat gerçekleştiren, 8 yıllık bir tecrübe yılına sahip olan ortopedi uzmanının alabileceği maaş 24.500 TL’dir. Maaş rakamlarının tamamı 2021 yılı içindir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olabilmek için Fen ve dengi olabilecek bir liseden mezun olunması beklenmektedir. Mezun olmak yeterli olmayıp sayısal bölümden iyi bir puanla mezun olunması sonraki süreçler açısından fayda sağlayacağını belirtebiliriz. Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan sınavlara girilmelidir. Bunlardan ilki Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı diğeri ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavıdır. İlk sınavdan iyi bir puan elde edildikten sonra ikinci sınavdan da çok iyi bir puanda elde edilmelidir. Çünkü 2021 yılı için her sınavın belirli oranlarda yüzdelikleri alınmakla beraber lise ağırlıklı puanı da eklenerek üniversitelere yerleşilmektedir. Bu sınavlardan sonra üniversitelerin tıp bölümleri tercih edilerek eğitime devam edilmelidir. Toplamda 6 yıllık bir eğitim süreci sonunda başarıyla mezun olduktan sonra pratisyen hekim olarak göreve başlanılabilir. Fakat ortopedi alanında uzman olabilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girmeleri beklenmektedir. Bu sınavın akabinde ihtisaslaşma tamamlandıktan sonra Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olunabilmektedir. Eğitimin oldukça zorlu bir süreç şeklinde devam ettiğini neredeyse lisans eğitimiyle beraber 10 yıllık bir eğitimi tamamlamak gerekmektedir.

Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, uygun tedavi planını belirleme vesuslu hastaya bakım sağlama, Lisans seviyesinde eğitim, hasta bakımı ve sahadaki deneyim, ortopedi alanında bilgi ve tecrübe, Depends on the hospital and experience level, Doktorun önerilerini ve tedavi planını hastaya uygulama, hastanın genel durumunu izleme ve raporlama, Etkili iletişim yeteneği, sabır, ayrıntılara dikkat ve problem çözme becerileri, Depends on the location of the hospital, Yaralanmış veya hasta olan hastaların günlük yaşam aktivitelerini sağlama, hastanın hareket etme yeteneğini iyileştirme, Hemşirelik tekniklerine hakim olma, karmaşık tıbbi terimleri anlama ve hastaları anlama yeteneği, Depends on professional specialization level, Tıbbi malzemelerin teslimini ve yönetimini, yatan ve çıkış yapacak hastaların işlemlerini gerçekleştirme, Organizasyon ve planlama yeteneği, sorumluluk duygusu, etkili ekip çalışması becerileri, Depends on additional certifications, Hastanın yatağını ve odasını gösterme, hastanın tıbbi kontrolleri ve onam formu hakkında bilgilendirme, Hastalarla etkin ve saygılı iletişim kurma becerisi, profesyonel davranışlar ve etik kurallara uygun çalışma bilinci, Depends on shift hours and overtime
Ortopedi Hemşiresi Ortopedi Hemşiresi nedir Ortopedi Hemşiresi ne iş yapar Ortopedi Hemşiresi maaşları Ortopedi Hemşiresi nasıl olunur Ortopedi Teknikeri Ortopedi Teknikeri nedir Ortopedi Teknikeri ne iş yapar Ortopedi Teknikeri maaşları Ortopedi Teknikeri nasıl olunur Ortopedi Teknisyeni Ortopedi Teknisyeni nedir Ortopedi Teknisyeni ne iş yapar Ortopedi Teknisyeni maaşları Ortopedi Teknisyeni nasıl olunur Ortopedi Uzmanı Ortopedi Uzmanı nedir Ortopedi Uzmanı ne iş yapar Ortopedi Uzmanı nasıl olunur Ortopedi Uzmanı maaşları Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı nedir Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ne iş yapar Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı maaşları Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz önlüklü bir doktor siyah bir torbanın içinde bir insan ayağı tutmaktadır. Ayak doktorun göğsüne yakın bir yerde durmakta ve doktor kameradan uzağa bakmaktadır. Doktorun diğer eli kadrajın dışındadır ve ayak siyah poşet tarafından hafifçe gizlenmiştir. Arka plan bulanık ve kişinin yüzü görünmüyor. Doktorun eli görülebiliyor ve bileklik takıyor gibi görünüyor. Ayağın iyi durumda olduğu ve siyah çantanın da iyi durumda olduğu görülüyor. Doktor beyaz duvarlı ve karo zeminli bir odada durmaktadır.
Bölümler

Ortez-Protez Bölümü Nedir?

19 Aralık 2020
Bir adam yerde yüzüstü yatıyor ve sağ kolunu başının üzerine uzatmış. Gri zeminli beyaz bir gömlek giymektedir. Kolu yakın plandadır ve yüzü görünmemektedir. Yatağı beyaz bir çarşafla örtülmüş bir yatakta yatmaktadır. Kolu dirseğinden hafifçe bükülmüş ve eli açık. Yüzünde rahat bir ifade var ve gözleri kapalı. Huzurlu ve memnun görünüyor. Rahat bir pozisyondadır ve oda sessiz ve huzurlu görünmektedir.
Meslekler

Fizik Tedavi Teknikeri

08 Haziran 2021
Neşeli bir ifadeye sahip genç bir kadın başını yaşlı bir kadının omzuna yaslıyor. Genç kadının gözleri kapalıyken yaşlı kadın gülümsüyor ve gözleri açık. Her iki kadın da beyaz gömlek giyiyor ve arka plan bulanık. Genç kadının saçları açık kahverengidir ve düşük bir at kuyruğu şeklinde arkaya toplanmıştır. Yaşlı kadının saçları ise beyaz ve kısa küt. Birbirlerine yakın duruyorlar ve kollarını önlerinde kavuşturmuşlar. Güneş ışığı sol taraftan içeri giriyor ve sıcak, davetkâr bir atmosfer yaratıyor. Yakalanan an bir neşe ve memnuniyet anı.
Bölümler

Ergoterapi Bölümü Nedir?

16 Haziran 2020