AnasayfaBlogFizyoterapi Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Fizyoterapi Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

09 Haziran 2021
Fizyoterapi Teknikeri

Hastaya yapılacak uygulamanın her aşamasında bulunacak olan kişi fizik tedavi teknikeridir. Bu acıdan teknikerin önemi oldukça büyüktür. Fizyoterapi teknikeri, hastalarda doğuştan veya bir kaza sonucu meydana gelen hareket bozukluklarını, ortopedik rahatsızlıkları ve farklı nedenlerden dolayı görülen ağrıları, fizik tedavi uzmanı hekim başta olmak üzere fizyoterapistlerin kontrolü altında ilgili sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışan sağlık personeli olarak gösterilmektedir. Bu yazımızda fizyoterapi teknikerinin görev ve sorumluluklarına yer verdik.

Fizyoterapi Teknikeri Nedir?

Fizik tedavi çalışmaları, fiziksel araç ve gereçlerin tedavi amacıyla kullanılması kapsamında yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar ışın, ısı, elektrik, su gibi fiziksel araçlar olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru hem Avrupa da hem A.B.D ‘de fizik tedavi araçları olarak gösterilmiştir. Gelişen ve değişen dünya da insanların ihtiyaçları sürekli olarak gelişmiş ve değişmiştir. Bu değişimler ışığında insan sağlığının geliştirilmesi kapsamında pozitif bir gelişme gözlemlenmiştir. Işın tedavilerinden elektrik akımı tedavilerine, ultrasondan traksiyona kadar birçok fizik tedavi araçları fizyoterapistler ve fizik tedavi teknikerleri tarafından yapılmaktadır. Bununla beraber 2025 yılına doğru fizik tedavi uygulamaları ve çalışmaları daha çok FTR uzman hekimleri ve fizyoterapistler gözetiminde fizik tedavi teknikerleri tarafından yerine getirilmektedir.

Uzman FTR doktorları tarafından hastalara en fazla tavsiye edilen konu kontrollü fiziksel egzersizlerin yapılmasıdır. Daha önceki yıllarda, hekimler tarafından olabildiğince hastaların hareket etmeden sık sık yatmaları ve dinlenmeleri istenmiştir. FTR hekimlerinin hareketsiz durmak yerine olabildiğince hastaların daha çok fazla hareket etmeleri faydalı olacağı ön görülmüştür. Bunun tamamen her hasta için doğru olmayacağı hastanın durumuna ve hastalığın seyrine bağlı olarak değişebileceği yönündedir. Sağlık hizmetlerinde sunulacak hizmetin sağlığı doğrudan etkileyeceğinden dolayı FTR uzman doktoru, fizyoterapist ve fizik tedavi teknikeri aşamalarının mesleğin etik kurallarına uyarak uygun bir şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Hastaya yapılacak uygulamanın her aşamasında bulunacak olan kişi fizik tedavi teknikeridir. Bu acıdan teknikerin önemi oldukça büyüktür. Fizyoterapi teknikeri, hastalarda doğuştan veya bir kaza sonucu meydana gelen hareket bozukluklarını, ortopedik rahatsızlıkları ve farklı nedenlerden dolayı görülen ağrıları, FTR uzman hekimi başta olmak üzere fizyoterapistlerin kontrolü altında ilgili sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışan sağlık personeli olarak gösterilmektedir.

Fizyoterapi Teknikeri Ne İş Yapar?

Fizyoterapi teknikerlerinin pek çok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. İlgili görevleri aşağıdaki gibi sırlamak mümkündür;

 • Hastalara, hastalık türüne bağlı olarak fizik tedavi egzersizlerini yaptırmak için kullanılacak aletlerin hazırlanmasını sağlamak.

 • Fizyoterapistin kontrolünde hastaya yapılacak egzersiz ve rehabilitasyon çalışmalarında ilgili tedavi çalışmalarını yapmak

 • Fizyoterapistin olmadığı zamanlar hastaya yapılması beklenen egzersiz çalışmalarını yaptırmak

 • fiziksel ve fonksiyonel kapasite/performans, duyu yardımcı araç ve gereçleri, günlük yaşama dair aktiviteler, ağrı durumlarına bağlı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında fizyoterapistin uygun gördüğü rehabilitasyon programlarını uygulamak

 • Yapılması beklenen tedavi amaçları doğrultusunda özel eğitim ve egzersiz programları, fiziksel uygunluk eğitimi, mekanik ve elle tedaviler, ısı-ışık hidroterapi, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler, elektroterapi kapsamında mesleki rahabilitasyon bilgilerini kullanarak hasta, engelli ve sağlıklı kişilere hizmeti vermek gibi görevleri vardır.

 • Tamamen ya da kısmi felçli olan kişiler özel tedavi çalışmalarını uygulamak

 • Hastanın veya sağlıklı bireylerin vücut hareket etkinliğinde meydana gelen azalmaları güçlendirici hareketler yaptırarak yükseltmek.

 • Hareket etme işlev yetersizliği kısmi veya tamamen ortadan kalkan organların desteklenmesi kapsamında kullanılan cihazların kullanımı için hasta ve yakınlarına öğretmek. Örneğin basit tens aletlerinin ilgili organ üzerindeki kullanımları gibi

 • Mesleğinin gerektirdiği önemli gelişmeleri takip etmek

 • Önce kendi ve hasta güvenliği başta olmak üzere gerekli tüm güvenlik önemlerinin alınmasını sağlama

 • Çalışmış olduğu kurumun politikaları doğrultusunda hareket etmek gibi görevleri bulunmaktadır.

Fizyoterapi Teknikeri Maaşları

Fizyoterapi teknikeri maaş alımlarını özel ve kamu olmak üzere iki farklı başlık şeklinde gösterebiliriz. Kamu hastaneleri tarafından verilen maaşlar, mesleki tecrübe yılı, hastanenin bulunduğu coğrafi konum, bakılan hasta sayısı gibi kriterlere göre değişmektedir. 2021 yılına ait maaşlar en yüksek 4300 TL, ortalama maaşın 3500 TL ve en düşük maaşın ise 3200 TL civarında olduğunu belirtebiliriz.

Özel sektördeki maaşların daha da düşük olduğunu söyleyebiliriz. En düşük maaş 3000 TL, en yüksek 3900 TL ve ortalama maaşların ise 3300 TL seviyelerinde olduğunu bilinmektedir. Örneğin 4. bölge kamu hastanesinde görevli, 7 yıllık bir hizmet geçmişi olan, fizik tedavi teknikerinin alabileceği maaş en fazla 4200 TL’dir. Aynı mesleki bilgi ve tecrübe yılına sahip olan bir fizik tedavi teknikerinin özelde alabileceği maaş 3800 TL’dir. Kurumsal geçmişi 20 yıla dayanan bir özel hastanede aynı tecrübeye sahip olan bir teknikerin alabileceği maaş 4200 TL kadar çıkmaktadır. Fakat bu miktara bütün özel hastaneler için geçerli değildir.

Fizyoterapi Teknikeri Nasıl Olunur?

Fizyoterapi teknikeri; bir fizyoterapist veya fizik tedavi teknisyeni değildir. Fakat ön lisans eğitimi sonrasında Dikey Geçiş Sınavı'na girerek fizyoterapist adayı olabilir. Fizik tedavi teknikeri olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Bu liseler sağlık meslek lisesi, düz veya Anadolu liselerinden biri olabilir. Ya da dengi olabilecek bir lise de elbette olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmasıdır. Lise eğitiminden sonra Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl yapmış olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girip başarılı olunması bekleniyor. Bu başarı puanı 2021 yılı için en yüksek 330 en düşük ise 260 puanları arasında olması gerekiyor.

Elde edilen puan sonrasında üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu fizyoterapi ( 2 yıllık) bölümlerini tercih etmeleri gerekir. Toplamda iki yıl boyunca devam edecek eğitimde hem teori hem de uygulamalı eğitimlerle fizik tedavi teknikeri olunabilmektedir. Kamu hastanelerinde görev yapmak isteyen kişiler KPSS/Ön lisans sınavına girmeleri ve iyi bir puan almaları beklenmektedir. Alınan puan sonrasında ise kamuya ait puanları kapsamında herhangi bir kamu hastanesinde göreve başlanılabilmektedir. 2020 yılı için en düşük KPSS’den alınması beklenen puan 88.00 en yüksek ise 94 puan seviyelerindedir. Bunun için sıkı bir çalışmanın yapılması gerekir. Özel kurumlarda çalışmak isteyen kişiler herhangi bir sınava girmelerine gerek yoktur.

Fizyoterapi Teknikeri Fizyoterapi Teknikeri nedir Fizyoterapi Teknikeri ne iş yapar Fizyoterapi Teknikeri maaşları Fizyoterapi Teknikeri nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Fizyoterapi Bölümü
Bölümler

Fizyoterapi Bölümü (MYO)

26 Eylül 2020
Fizik Tedavi Teknikeri
Meslekler

Fizik Tedavi Teknikeri

08 Haziran 2021